Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

ECTS – Arkusz przedmiotuKodPIP_2KC_12_nNazwaprzedmiotuOrganizacja systemów produkcyjnych(Organization of production systems)Prowadzący przedmiotOsoby prowadzące zajęciaKlasaprzedmiotuWydziałdr inż. Dariusz Saladr inż. Jacek Obrzud, dr inż. Gabriela Mazur, dr inż. Marek Dudek,mgr inż. Kamil CzajkaK Rodzaj przedmiotu CZARZĄDZANIAKierunek/Specjalność Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wszystkie specjalnościRodzaj studiów n Stopień studiów 2 Semestr 1Rodzaje zajęćLiczba godzinWWWSuma Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Seminaria DL ECTS27 9 9 6 - 3 4www.produkcja.zarz.agh.edu.pl/przedmioty.htmUwagiCel przedmiotu - zdobyte umiejętnościCelem przedmiotu jest zwrócenie uwagi na problemy i zagadnienia związane z organizacją systemówprodukcyjnych opartych na ekonomice zakresu działania wynikającej z elastyczności oraz nabycie umiejętnościstosowania metod pozwalających na optymalne kształtowanie przestrzeni produkcyjnej w różnych organizacjachgospodarczych.Streszczenie przedmiotuPrzedmiot umożliwia zapoznanie się z i nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywaniaproblemów z zakresu organizacji systemów produkcyjnych działających w różnych uwarunkowaniach.Warunki uczestnictwaw przedmiocieWymagane podstawowe wiadomości z zakresu zarządzania produkcją oraz znajomośćpodstaw matematyki.Forma zaliczenia przedmiotuZaliczenie pisemnego sprawdzianu z zakresu umiejętności posługiwania się poznanymimetodami na ćwiczeniach.Samodzielne opracowanie w formie sprawozdania studium przypadku oraz projektu.Zdanie egzaminu w formie pisemnej.Zasada wystawiania ocenykońcowejProgram wykładówŚrednia ważona (50% ocena z egzaminu, 25% ocena z zaliczenia, 25% ocenaz laboratorium).1. Pojecie systemu produkcyjnego, procesu, produktu. Dwustopniowe otoczenie systemu produkcyjnego.Elementy składowe systemu produkcyjnego. Czynniki charakteryzujące komórki produkcyjne. Rodzaje itypy produkcji. Koncepcje produkcji. Modele produkcji.2. Produkt i jego rozwój. Struktura produktu. Listy części i cyklogramy. Rodzaje dokumentacji projektoweji produkcyjnej.3. Organizacja procesów produkcyjnych (obróbkowych, montażowych, logistycznych). Logiczna orazrozproszona struktura organizacji procesów. Zasady łączenia stanowisk w grupy. Omówienie zasady:technologicznej, przedmiotowej oraz technologii grup. Wykresy Gantta. Procesy pomocnicze i ich rola.4. Organizacja prac produkcyjnych. Planowanie zasobów. Zapotrzebowanie pracochłonnościi materiałochłonności. Bilansowanie. Tworzenie kart lay-out oraz flow-chart i ich modelowanie.Nowoczesne systemy organizacji procesów. Przykłady organizacji w różnych rodzajach produkcji.5. Systemy przygotowania i eksploatacji produkcji. Elementy projektowania systemów produkcyjnych(struktura, stanowiska, przestrzeń). Rozruch nowej produkcji. Systemy i zasady eksploatacji.


Wydział Zarządzania AGHProgram pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)1. Struktura produktu - listy części, BOM, cyklogramy.2. Struktura produkcyjna. Określanie form struktur. Dobór formy organizacji.3. Metody grupowania stanowisk.4. Organizacja procesu w czasie. Harmonogramy, wykresy Ganta.5. Planowanie zasobów produkcyjnych. Kontrola ich wykorzystania. Planowanie i sterowanie w warunkachograniczonych zasobów.6. Projekt dokumentacji produkcyjnej.Bibliografia1. Borkowski S., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją. Systemy produkcyjne. Oficyna Wydawnicza Humanitas.Sosnowiec 2008.2. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesówsterowania produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, warszawa 2002.3. Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.4. Jasiński Z., (red.) Podstawy zarządzania operacyjnego. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2005.5. Kosieradzka A., (red.). Podstawy zarządzania produkcją. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.Warszawa 2008.6. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją. Oficyna Ekonomiczna.Kraków 2006.7. Mazur Z., Zarządzanie procesami w systemach wytwarzania. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków 2007.8. Mazur Z., Mazur G., Dudek M., Obrzud J., Zarządzanie produkcją. Zagadnienia wybrane, ScriptoriuTextura, kraków 2001.

More magazines by this user
Similar magazines