24.11.2012 Views

Zoznam evidovaných predajní krmív-kraje Bratislavský ... - uksup

Zoznam evidovaných predajní krmív-kraje Bratislavský ... - uksup

Zoznam evidovaných predajní krmív-kraje Bratislavský ... - uksup

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zoznam</strong> evidovaných predajní krmív-<strong>kraje</strong> Bratislavský, Trnavský, Nitriansky<br />

a Trenčiansky.<br />

(stav k 1.10.2012)<br />

Evidenčné č. Miesto Ulica Obchodné meno/ číslo prevádzky<br />

1668/N/10 Alekšince Kostolná 305 BURATINO, s.r.o.<br />

1285/N/07 Alekšince Železničná 88 Kotúč D.<br />

841/N/00 Banka 6 Gyron Hyfa, s.r.o., Banka<br />

1436/N/09 Bánovce n/Bebravou Nám.Ľ.Štúra 2/2 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1250/N/06 Bátovce 385 BELUMET<br />

1450/N/09 Belá 7271 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1844/2012 Belá 6496 TrenDog s.r.o.<br />

1714/N/11 Bošáca 127 Štefan Hošták<br />

1390/N/08 Bošáca Malá Strana 146 Štefan Hošták<br />

170/N/95 Bratislava Astrová Lednár<br />

1138/N/04 Bratislava Astrová 34 REMA 1000 Slovensko, a.s.<br />

1474/N/09 Bratislava Astrová 34 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

45/N/95 Bratislava Bachova 2 ONI MARKET<br />

761/N/99 Bratislava Bachova 2 Paál V., Potraviny-Pošeň<br />

1101/N/03 Bratislava Bajkalská 34 BAUMAX SR, Kapitulská 15<br />

105/N/95 Bratislava Balkánska Jednota-SD<br />

47/N/95 Bratislava Bakošova Drogérie Bratislava, š.p., 186-OD Lamač<br />

924/N/95 Bratislava Bieloruská 3 Droxi-drogerie, s.r.o.<br />

1259/N/06 Bratislava Bieloruská 3 M.Szakál, U MIKIHO<br />

330/N/95 Bratislava Bieloruská 6 JAG, J.Mejo<br />

333/N/95 Bratislava Bieloruská 6 Mäso-údeniny, Schwinger-Takács<br />

925/N/95 Bratislava Bieloruská 6 PRIMA-ZDROJ<br />

131/N/95 Bratislava Blagoevova 6 SOLAR, Ovocie-zelenina<br />

130/N/95 Bratislava Blagoevova 12 Chovprodukt, a.s.<br />

1137/N/04 Bratislava Blagoevova 18-20 CHOVPRODUKT, s.r.o., Krížna 22<br />

1216/N/05 Bratislava Blagoevova 18-20 ALMUS, Chovprodukt, Blagoevova<br />

425/N/96 Bratislava Blagoevova 24 KIKA, Market, spol.s.r.o.<br />

1150/N/04 Bratislava Blagoevova 26 REMA 1000-V.TOMEŠ, s.r.o.<br />

1475/N/09 Bratislava Blagoevova 26 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

411/N/96 Bratislava Blagoevova 26 Prespork Center<br />

621/N/98 Bratislava Bojnická 6 Warehouse, Club, spol.s.r.o.<br />

810/N/99 Bratislava Bratisl.cesta 35/85 Krmivá-Jorula, s.r.o.<br />

940/N/01 Bratislava Bratská TERNO-Supermarket<br />

1472/N/09 Bratislava Brezovská 2 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

162/N/95 Bratislava Budínska 34 E.Paták, P&P TRIO-Centrum<br />

1


617/N/98 Bratislava Búdkova 1 ABS-Predajňa potravín, Borková I.<br />

853/N/00 Bratislava Bystrého 2 REMA 1 000 Slovensko, a.s.<br />

552/N/97 Bratislava Bzovícka 38 MIVA-obchodné centrum<br />

1133/N/04 Bratislava Cesta na Senec Hypermarket Tesco, Zlaté Piesky<br />

1458/N/09 Bratislava Cesta na Senec 2/A PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1476/N/09 Bratislava Dr.V.Clementisa SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

120/N/95 Bratislava Dobrovičova 10 R.Švihranová<br />

1289/N/07 Bratislava Dobšinského 30 BRENNY PET-Cupáková J.<br />

157/N/95 Bratislava Dudvážska 1 BEA, potraviny<br />

1392/N/08 Bratislava Dudvážska 5573/1 TESCO STORES SR, a.s.<br />

749/N/99 Bratislava Dudvážska 5 J. Karácsonyová, Rema 1 000<br />

1813/N/12 Bratislava Dudvážska KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

598/N/98 Bratislava Dunajská 2 TETA Patriot, s.r.o.<br />

977/N/01 Bratislava Dunajská 29 KIPP, Rybárske potreby<br />

141/N/95 Bratislava Dunajská 24 A.Orban, Mäso-údeniny<br />

154/N/95 Bratislava Einsteinova J.Majcharek-Motor-Sport<br />

1010/N/02 Bratislava Einsteinova AUPARK, SCHOPING CENTER<br />

1011/N/02 Bratislava Einsteinova TERNO Supermarket Jednota,AUPARK<br />

1452/N/09 Bratislava Einsteinova 18 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1736/N/11 Bratislava Eisnerova 64 Ani – pet, spol. s r.o.<br />

167/N/95 Bratislava Fedinova 12 Drogéria, J.Kovár<br />

119/N/95 Bratislava Fadrušova Mäso-údeniny, LAPPY<br />

164/N/95 Bratislava Farebná 51 Van Market, Ing.J.Vandák<br />

340/N/95 Bratislava Farského 24 BILLA Fil.101<br />

1157/N/04 Bratislava Fedinova 6-8 DYNASTY ŠE, s.r.o., Víťazná 2<br />

163/N/95 Bratislava Fedinova 10 Pavelka-Tlačoviny<br />

1158/N/04 Bratislava Fedinova 12 J. Kovár, Kuklovská 2<br />

1156/N/04 Bratislava Fedinova 14 I & I POTRAVINY, Gramblička<br />

1159/N/04 Bratislava Fedinova 20-22 dm-drogéria markt, s.r.o., Filiál.257<br />

1770/N/11 Bratislava Gabčíkova 3B Tomyum s.r.o.<br />

1391/N/08 Bratislava Gagarinova Lidl Slovenská Republika v.o.s.<br />

1372/N/07 Bratislava Gercenova 6/B BRICOM s.r.o., Bratislava<br />

133/N/95 Bratislava Haanová 29 Prespork Center, Starohájčanka<br />

83/N/95 Bratislava Henmincova 1 Svoboda D., Mäso-potraviny<br />

1274/N/07 Bratislava Herlianska 15 HELIOS, spol., s.r.o.<br />

1275/N/07 Bratislava Herlianska 15 MAXIM TRADE, s r.o., Haydukova 29<br />

72/N/95 Bratislava Hodonínska cesta DUSHOP, spol.s.r.o., Potr. DUCHOŇ<br />

1837/2012 Bratislava Hodžovo námestie PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1861/2012 Bratislava Hodžovo námestie 4 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

545/N/97 Bratislava Hraničná 1 JEMI, spol.s,r,o.,Drogéria-Farby-Laky<br />

1129/N/04 Bratislava Hraničná 16 BIOTOP, spol. s r.o., Bratislava<br />

2


1130/N/04 Bratislava Hraničná 16 ZOO-RELAX, Bratislava<br />

1182/N/04 Bratislava Hraničná 26 Coop Jednota, Potraviny 11-021<br />

739/N/99 Bratislava Hydinárska 531 f.Best, Š.Poláček<br />

1830/2012 Bratislava Chalúpkova 7 Ladislav Orbán-MÄSO-ÚDENINY<br />

1469/N/09 Bratislava Ipeľská 2 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

1453/N/09 Bratislava Ivánska cesta 16 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

161/N/95 Bratislava I.Horvátha 2 IRL, spol.s.r.o., Potraviny, Pošeň<br />

759/N/99 Bratislava I.Horvátha 2 Ing.Tkáčik Roman, Rema 1 000<br />

1482/N/09 Bratislava I.Horvátha 2 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

944/N/01 Bratislava Jaderná 1 M. Lukáčik<br />

1418/N/09 Bratislava Jantárová cesta 30 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1215/N/05 Bratislava Jiráskova Lidl SR, v.o.s., Jiráskova<br />

1151/N/04 Bratislava Jiráskova 5 REMA 1000-Jiráskova, s.r.o.<br />

1479/N/09 Bratislava Jiráskova 5 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

1217/N/05 Bratislava Jiráskova 30 Kaufland, v.o.s., Bratislava<br />

429/N/96 Bratislava Kašmírska 5 Jednota 11-004<br />

809/N/99 Bratislava Kaštieľska 37 Slivka P., potraviny-zelenina u Slivky<br />

876/N/00 Bratislava Kempelenova 2 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1477/N/09 Bratislava Kempelenova 2 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

416/N/96 Bratislava Komárňanská 21 Jednota-SD, Potraviny 11-021<br />

551/N/97 Bratislava Komárňanská 28 Jednota SD, Potraviny 11-021, Diskont<br />

150/N/95 Bratislava Komarnická 9 Bílik-Potraviny<br />

1006/N/01 Bratislava Košická 44 Rybárske potreby<br />

1136/N/04 Bratislava Krížna 22 CHOVPRODUKT, s.r.o.<br />

1135/N/04 Bratislava Krížna 34 KU GLUF, s.r.o., Mynaričičova 28<br />

1432/N/09 Bratislava Krížna 44 AQUARIUM, s.r.o.<br />

599/N/98 Bratislava Kubačova 19 REMA-1 000, V.Tobolková<br />

1481/N/09 Bratislava Kubačova 19 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

1867/2012 Bratislava Kubačova 19 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1491/N/09 Bratislava Kvačalova 26 Karpatské gazdinky, s.r.o.<br />

628/N/98 Bratislava Lachova 35 Mikuš J., Potraviny<br />

1173/N/04 Bratislava Lamačská cesta 1 HM TESCO LAMAČ<br />

1513/N/09 Bratislava Lamačská cesta 1C PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

331/N/95 Bratislava Latorická 12 Bod, s.r.o.<br />

825/N/99 Bratislava Laurinská 1 DOMINO, spol.s.r.o.<br />

1095/N/03 Bratislava Lieskovská 15 BAUMAX SR, spol.s.r.o.<br />

1831/2012 Bratislava Malý trh 4 Ladislav Orbán-MÄSO-ÚDENINY<br />

840/N/00 Bratislava Marianska 11 Na Tržnici, LUKKA, s.r.o., Jelačičova<br />

128/N/95 Bratislava Martinčekova 2 D-Market, v.r.o.<br />

422/N/96 Bratislava Mesačná 7 GENERAL FOOD a.s., Čadca<br />

1205/N/05 Bratislava Mierová 14 S-Market Potraviny, MERKUR Plus<br />

3


123/N/95 Bratislava Mierová 16 Mäso-údeniny, s.r.o.<br />

1223/N/06 Bratislava Mierová 67 Zoo Dom Slovakia, s.r.o., Narcisová16<br />

760/N/99 Bratislava Mierová 85 Gastroexpres-Non stoP, ovocie-zelenina<br />

84/N/95 Bratislava Mierová 88 Gastroexpres, potraviny-zelenina<br />

811/N/99 Bratislava Mierová 190 KROKODÍL, Latta M.<br />

826/N/99 Bratislava Miletičova Trhovisko, B.Moravčíková-B.M.<br />

963/N/01 Bratislava Miletičova L. Šotníková<br />

57/N/95 Bratislava Miletičova 10 RP sh OP, R.Priečinský<br />

1868/2012 Bratislava Miletičova 40 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

126/N/95 Bratislava Miletičova 69 REKOSTA-Holec, potraviny V&H<br />

127/N/95 Bratislava Miletičova 69 Potraviny J + M<br />

1480/N/09 Bratislava Mlynarovičova 9 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

142/N/95 Bratislava Mlynské Nivy 3 L.Orban, Mäso-údeniny<br />

742/N/99 Bratislava Mlynské Nivy NIVY-I.Sikora, Rybárske potreby<br />

616/N/98 Bratislava Mudroňova 11 Mini Dog, Mgr.Kutišová L.<br />

613/N/98 Bratislava Mudroňova 75 Ing.V. Maukšová<br />

13/N/95 Bratislava Mýtna 39 Kynologické potreby, Rihal-Losonský<br />

845/N/00 Bratislava Mýtna 39 BAF, Ing.T.Görcs, Šulekova<br />

634/N/98 Bratislava nám.Hraničiarov 2 Drogéria-DIDI, M. Krajčirik<br />

633/N/98 Bratislava nám.Hraničiarov 4/a Ovocie – Zelenina<br />

632/N/98 Bratislava nám.Hraničiarov 6 Mikuš J., Potraviny<br />

168/N/95 Bratislava nám.Hraničiarov 11 KOHART, spol.s.r.o.<br />

413/N/96 Bratislava nám.Hraničiarov 13 M.Hudecová<br />

627/N/98 Bratislava nám.Hraničiarov 23 RELAX, Slavkovský J.<br />

166/N/95 Bratislava nám.Hraničiarov J.Mikuš, Potraviny<br />

829/N/00 Bratislava nám.Jurigovo 1 REMA 1000, Dr.Kautra 11, Svätý Jur<br />

1470/N/09 Bratislava nám.Jurigovo 1 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

808/N/99 Bratislava nám.Jurigovo 10 M.Gibitz-MIBITZ, drogéria-diskont<br />

597/N/98 Bratislava nám.Kamenné 1/A Tesko STORES SR, a.s.<br />

1485/N/09 Bratislava nám.Malokarpotské 3 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

766/N/99 Bratislava nám.Nobelovo 1 DELVITA SK, 512 SM Nobelovo<br />

16/N/95 Bratislava nám.Odborárov 1 ZEZULKA, Mäso-údeniny<br />

428/N/96 Bratislava nám.Osvištské 1 UNITAX, Super Market<br />

787/N/99 Bratislava nám.Osvištské 1 SUPERMARKET, Jednota SD<br />

596/N/97 Bratislava nám.SNP 8 DOMINO, spol.s.r.o., Potraviny 2<br />

28/N/95 Bratislava nám.SNP 23 K.K.,spol.s.r.o., Mäso-údeniny<br />

98/N/95 Bratislava nám.1.mája HVIEZDA, spol.s.r.o.<br />

1742/N/11 Bratislava nám.SNP 30 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

159/N/95 Bratislava nám.Trojičné 2 FÜLE, spol.s.r.o.<br />

1729/N/11 Bratislava Nevädzova 6 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1789/N/12 Bratislava Nevädzova 6 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

4


417/N/96 Bratislava Nevädzova 6 GASTOR-ORBAN<br />

73/N/95 Bratislava Nevädzova 6 GM Potraviny, Lahôdky<br />

1862/2012 Bratislava Nevädzova 6 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

135/N/95 Bratislava Nobelová Jednota SD, Potraviny 11-023<br />

93/N/95 Bratislava Obchodná 24 Carna, spol.s.r.o., Mäso-údeniny-111<br />

1611/N/10 Bratislava Obchodná 40 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1153/N/04 Bratislava Obchodná 48 Pharm.Dr.K.Pagáčová, BULLY PET<br />

1866/2012 Bratislava Obchodná 58 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

601/N/98 Bratislava Oravská 4 Potraviny ORAVANKA<br />

1181/N/04 Bratislava Ostredkova 1 Coop Jednota, Supermarket 09-554<br />

97/N/95 Bratislava Ostredkova 1 Jednota-Potraviny, Budúcnosť<br />

101/N/95 Bratislava Ostredkova 1 Jednota-Mäso-údeniny, Budúcnosť<br />

104/N/95 Bratislava Ostredkova Zelovoc-Budúcnosť<br />

970/N/01 Bratislava Ovsišské nám.1 CORRECT<br />

1605/N/10 Bratislava Osvišské nám.1 Matúšková A.<br />

936/N/01 Bratislava Panónska 9 Tesko Bratislava<br />

941/N/01 Bratislava Panónska 16 CARREFOUR<br />

1455/N/09 Bratislava Panónska cesta 9 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1454/N/09 Bratislava Panónska cesta 16 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

58/N/95 Bratislava Páričkova 5 Potraviny<br />

1004/N/01 Bratislava Páričkova 25/A Potraviny, Centrum pri Cvernovke<br />

1165/N/04 Bratislava Pekná cesta 3 Ing.L.Kovár, SI SI, Drogéria-F L<br />

1166/N/04 Bratislava Pekná cesta 2 Coop Jednota, Supermarket 09-561<br />

169/N/95 Bratislava Pivonkova 1 Transvision, s.r.o.<br />

1007/N/01 Bratislava Pivonkova 1 REMA 1000, Slovensko, a.s.<br />

1486/N/09 Bratislava Pivonkova 1 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

337/N/95 Bratislava Poľnohospodárska ABC plus, Vrakuňa, Drogéria<br />

336/N/95 Bratislava Poľnohospodárska 14 FANPEX, spol.s.r.o., Potraviny<br />

875/N/00 Bratislava Poľnohospodárska 2 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1484/N/09 Bratislava Poľnohospodárska 41 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

1619/N/10 Bratislava Pribinova 1/B PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1859/2012 Bratislava Pribinova 8 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

882/N/00 Bratislava Pribišova 2 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

561/N/97 Bratislava Pri Šajbách 1 Fandex, s.r.o.<br />

560/N/97 Bratislava Pri Vinohradoch 15 JEDĽA-J.Samek<br />

1473/N/09 Bratislava Pri Vinohradoch 15 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

1626/N/10 Bratislava Púchovská 10 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1836/2012 Bratislava Púchovská 10 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1857/2012 Bratislava Púchovská 10 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1164/N/04 Bratislava Račianska 9 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

113/N/95 Bratislava Račianska 29 Drogéria-Pegas, M.Urban<br />

5


111/N/95 Bratislava Račianska 37 Mäso-údeniny<br />

136/N/95 Bratislava Račianska 81 Ľ.Botlíková, Mäso-údeniny<br />

1658/N/10 Bratislava Račianska 85 Michal Hupka Potraviny So<br />

137/N/95 Bratislava Račianska 99 ACKER, Ing.Š.Vosátko<br />

1224/N/06 Bratislava Rajecká 9 HAM, s.r.o., Mäso-údeniny<br />

156/N/95 Bratislava Rajecká 11 BENECOM-potraviny<br />

338/N/95 Bratislava Rajecká 11 Danipek, spol.s.r.o., Potraviny 107<br />

155/N/95 Bratislava Rezedova 5 G.M.J. Market, s.r.o.<br />

147/N/95 Bratislava Romanova 5 SOLAR, potraviny, Rozličný tovar<br />

1096/N/03 Bratislava Rožňavská 4 BAUMAX SR, spol.s.r.o.<br />

635/N/98 Bratislava Rožňavská BILLA, fil 103<br />

1757/N/11 Bratislava Rustaveliho RYVA s.r.o.<br />

600/N/98 Bratislava Rustaveliho 7 KON-RAD, spol.s.r.o.<br />

983/N/01 Bratislava Ružinovská 28 ESOX, Rybárske potreby<br />

94/N/95 Bratislava Sabinovská 7 Transvision, s.r.o., Prevádzka 02<br />

1833/2012 Bratislava Saratovská 6/6 Ladislav Orbán-MÄSO-ÚDENINY<br />

1526/N/09 Bratislava Saratovská 28 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1703/N/10 Bratislava Saratovská 28 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

20/N/95 Bratislava Seberíniho 1 Potraviny-Kocka<br />

1210N/05 Bratislava Seberíniho 14 Supermarket 11-007<br />

118/N/95 Bratislava Segnerova 5 Konzum-FI, Hatala<br />

82/N/95 Bratislava Sch.Trnavského Zdroj, potraviny, Dúbravka PJ 032<br />

96/N/95 Bratislava Sch.Trnavského Zdroj. Potraviny, Dúbravka PJ 002<br />

881/N/00 Bratislava Sch.Trnavského 4 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1483/N/09 Bratislava Sch.Trnavského 4 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

121/N/95 Bratislava Syslia 10 MVDr. M.Švihran<br />

922/N/00 Bratislava Syslia 17 Šotník K.<br />

160/N/95 Bratislava Slatinská 18 A-Market, P.Adámek<br />

878/N/00 Bratislava Saratovská 28 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

614/N/98 Bratislava Slávičie údolie 4131 HOZA, s.r.o., Potraviny<br />

1748/N/11 Bratislava Stachanovská 8 Hrajnoha Jaroslav<br />

812/N/99 Bratislava Stachanovská 45 ALIS-A. Uhliariková<br />

1005/N/01 Bratislava Stará Prievozká 2 INTERFRUKT Slovakia, spol.s.r.o.<br />

144/N/95 Bratislava Starhradská Jednota SD<br />

1152/N/04 Bratislava Starhradská Coop Jednota, Potraviny 11-015<br />

423/N/96 Bratislava Strečianska Domino, spol.s.r.o.<br />

1858/2012 Bratislava Stromová 16 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

107/N/95 Bratislava Stromová 18 Jednota SD<br />

1625/N/10 Bratislava Studená ulica KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

99/N/95 Bratislava Šancova 23 E.Achlergerová, Mäso-údeniny<br />

844/N/00 Bratislava Šancova 60 Kacz A., Mäso-údeniny<br />

6


106/N/95 Bratislava Šancova 112 KIKA, market, Mestská tržnica<br />

1149/N/04 Bratislava Ševčenkova 23 REMA 1000 Slovensko, a.s.<br />

1471/N/09 Bratislava Ševčenkova 23 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

409/N/96 Bratislava Ševčenkova 23 Prespork Center<br />

1832/2012 Bratislava Šíravská 1 Ladislav Orbán-MÄSO-ÚDENINY<br />

112/N/95 Bratislava Škultétyho 12 Mäso-údeniny, J.Kevenský<br />

979/N/01 Bratislava Špitálska 27 AQUA JEWEL, Lacena M.<br />

1604/N/10 Bratislava Šulekova 68 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

149/N/95 Bratislava Šustekova 17 FANPEX spol.s.r.o., potraviny<br />

985/N/01 Bratislava Tehelná 26 UNIFARMA PRIEVIDZA, a.s.<br />

165/N/95 Bratislava Thorezova 1 Potraviny, J.Mikuš<br />

556/N/97 Bratislava Tomášikova 14 OD Ružinov, Drogéria<br />

877/N/00 Bratislava Tomašíkova 14 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

767/N/99 Bratislava Tomášikova 14 DELVITA SK, 523 SM Ružinov<br />

962/N/01 Bratislava Tomášikova 14 L. Šotníková<br />

1211N/05 Bratislava Tomášikova 14 BILLA PLUS s.r.o., Bajkalská 19/A<br />

923/N/00 Bratislava Toplianska 7 Lapoš F., Potraviny a Pekárne<br />

151/N/95 Bratislava Trebišovská 3 M.Kubicová, Vihorlat, Potraviny<br />

785/N/99 Bratislava Trhové Mýto Benny shop, Chovateľské potreby<br />

744/N/99 Bratislava Trieda SNP 75 OD Prior Stred, a.s.<br />

46/N/95 Bratislava Trnavská 34 VARIUM, s.r.o., Potraviny-Bajkalská<br />

1134/N/04 Bratislava Trnavská cesta KAUFLAND SR, v.o.s., Odborárska3<br />

911/N/00 Bratislava Trnavské Mýto Beny schop<br />

410/N/96 Bratislava Tupolevová 21 Prešpork-Center, s.r.o.<br />

140/N/95 Bratislava ul.29. augusta Rusňák, Unimarket-Potraviny<br />

19/N/95 Bratislava Urxova Jednota SD, 12-077, Mäso-údeniny<br />

1132/N/04 Bratislava Uzbecká BILLA-Dolné Hony<br />

934/N/01 Bratislava Vajnorská POLUS CITY Center, BULLY PET<br />

942/N/01 Bratislava Vajnorská Hypermak., Carrefour, Polus City Center<br />

612/N/98 Bratislava Vajnorská 20 G&G Drogéria, Farby Laky<br />

935/N/01 Bratislava Vajnorská 45 Prespor Center, s.r.o.<br />

95/N/95 Bratislava Vajanská 45 Finex International, s.r.o., Potraviny<br />

770/N/99 Bratislava Vajnorská 89 J.K.C.TRADING, s.r.o.<br />

1708/N/10 Bratislava Vajnorská 127/A Ani – pet, spol. s r.o.<br />

1479/N/09 Bratislava Vilová 4 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

620/N/98 Bratislava Vlastenecké nám. 3 NARIS a.s.<br />

1487/N/09 Bratislava Vlastenecké nám. 3 SAMOŠKA, a.s., 820 14 Bratislava 214<br />

622/N/98 Bratislava Vlastenecké nám. DELTA, predaj a distribúcia<br />

1204/N/05 Bratislava Vrakunská 23 KONZUM-Z, Z.Szöcsová<br />

1204/N/05 Bratislava Vrakunská Lídl SR, Predajňa 103<br />

108/N/95 Bratislava Vysoká 4 Potraviny-JAMAKO<br />

7


117/N/95 Bratislava Záhorská 1 AS Restaurant, P.Jelšic<br />

102/N/95 Bratislava Zahradnícka 12 Mäso-údeniny, Turkovičová<br />

103/N/95 Bratislava Záhradnícka 57 Potraviny-Gusto<br />

828/N/00 Bratislava Záhradnícka 95 DELVITA SK, s.r.o.<br />

416/N/96 Bratislava Zálužická 49 GALERA, Potraviny<br />

114/N/95 Bratislava Západný rad 13 SEKO, A.Sedlák<br />

747/N/99 Bratislava Žitavská Prima Zdroj, P.Bystrica, s.r.o.<br />

748/N/99 Bratislava Žitavská 24 F. Mach-Matirelli<br />

1009/N/01 Bratislava MERKUR Plus, spol.s.r.o., potr. Pošeň<br />

1874/2012 Bratislava www.mall.sk Internet Mall Slovakia s.r.o.<br />

1012/N/02 Brodzany 310 ALMUS-Škoda M.<br />

1459/N/09 Brodzany 204 Vetprax s.r.o.<br />

433/N/96 Bošany ILVA Potraviny<br />

1305/N/05 Cabaj-Čápor 221/C AGROSOĽ<br />

1208N/05 Čáčov 245 V. Schäffer-CESA<br />

1195/N/05 Čáčov 282 ChOV-MAT, Šalík R.<br />

1615/N/10 Čáčov 282 Šalík Roman<br />

33/N/95 Čachtice 313 Firma JAGA, Holíček S.<br />

76/N/95 Čechy Jednota-Rozličný tovar<br />

1782/N/11 Čenkovce 400 Zoltán Kvarda – KVAMAX<br />

956/N/01 Dolný Ohaj 455 VIKONT, Ing.P. Konvička<br />

863/N/00 Dolný Ohaj Priekopy 12 Agro-Vikon, s.r.o.<br />

1824/N/12 Dubové Koniarekova 27 Filip Štálik<br />

1170/N/04 Dunajská Lužná 650 Pekárne Rovinka-Lužná, s.r.o.<br />

1834/2012 Dunajská Lužná Hlavná 459 Ladislav Orbán-MÄSO-ÚDENINY<br />

1823/N/12 Dunajská Lužná Jánošíkovská 1757/70 Ladislav Borbas<br />

134/N/95 Dunajská Streda Bacsáková 4 DELTA MARKET, spol.s.r.o.<br />

341/N/95 Dunajská Streda Bacsáková 20 AGRO3PECIÁL<br />

203/N/95 Dunajská Streda Galantská 869/4 PARTNER – M, spol.s.r.o.<br />

1627/N/10 Dunajská Streda Galantská 5695/15 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1835/2012 Dunajská Streda Hlavná 49/21 Ladislav Orbán-MÄSO-ÚDENINY<br />

1441/N/09 Dunajská Streda Hlavná 75 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

407/N/96 Dunajská Streda nám.A.Vámberyho 51 MODRY DUNAJ, Firma Kanyik<br />

207/N/95 Dunajská Streda nám.Neratovické Poľnohospodárske družstvo-Potraviny<br />

202/N/95 Dunajská Streda Jednota 08-259, Potraviny<br />

205/N/95 Dunajská Streda Jednota SD, 11-096, Potraviny<br />

206/N/95 Dunajská Streda Jednota, 11-168, Potraviny<br />

204/N/95 Dunajská Streda Zdroj š.p., D.Streda Západ<br />

208/N/95 Dunajská Streda Zdroj š.p., Západ, 08-04, Bratislava II<br />

14/N/95 Dvory nad Žitavou Dubová cesta 2 Convoj-Marketing<br />

1819/N/12 Dvory nad Žitavou Dubová cesta 28 Ecos Slovakia, s.r.o.<br />

8


594/N/97 Dvory nad Žitavou Hlavná 32 NADAVA-Agropredajňa<br />

1442/N/09 Eliášovce 222 Kovács L.<br />

1300/N/07 Gabčíkovo Dunajská 831/5 Darnaiová K.<br />

1780/N/11 Galanta Eszterhazyovcov 2381/26 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1512/N/09 Galanta Sídl.JAS 1625 J. Vígh – RYBÁRSKE POTREBY U JOCIHO<br />

62/N/95 Galanta SNP – 1003 AKVA – PLUS, Tóth<br />

1848/2012 Galanta Šafárikova 4 Blanka Neumaierová<br />

1191/N/05 Gbely Jilemnického 705 Gardenia, Gbely<br />

1284/N/07 Gbely Jilemnického 705 Trčková L.<br />

1808/N/12 Hadovce 154 ECOFEED, spol. s r.o.<br />

799/N/99 Hlohovec Hlohová 10 AKVA-Ing.Gajdošová, Moyzesova 41<br />

949/N/01 Hlohovec Hlohová 10 MVDr.Červenková T., Chovať. Potreby<br />

910/N/00 Hlohovec Krátka 4 MVDr.Kluknavský M.<br />

897/N/00 Hlohovec M.R.Štefánika 4 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1635/N/10 Hlohovec Nitrianska cesta KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

77/N/95 Hlohovec Pribinova 2 MG – Poľovnícke potreby<br />

1201/N/05 Hlohovec Pribinova 39 Paulíková O.<br />

947/N/01 Hlohovec Pribinova 68 Slovchov, R. Lipský<br />

866/N/00 Hlohovec Pribinova 68 Slovchov, M.Štuchal<br />

115/N/95 Hlohovec Radlinského 13 AQUA FAUNA, P. Zelenák<br />

948/N/01 Hlohovec Svätopeterská 62 EXPRES, J. Valenčík<br />

1314/N/07 Hronský Beňadik Mýtne nám.464 Beneová D., Čaradice<br />

1531/N/09 Hurbanovo Komárňanská 94 I.Kobolková – AKVÁRIUM<br />

873/N/00 Hurbanovo Konkolyho nám. OD Meteor<br />

606/N/98 Hurbanovo Kvetná 21 STIFI-Garden Centrum, Zelený háj<br />

945/N/01 Hurbanovo Novozámocká 32 P. Daňo<br />

939/N/01 Hurbanovo Podzáhradná 48 Poľnopotreby, J.Farkaš<br />

555/N/98 Hurbanovo Mini flora, Szabo, 946 57 Svätý Peter<br />

1860/2012 Chorvátsky Grob Rubínová 1 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

645/N/98 Chrabrany 189 Govamia<br />

1431/N/09 Imel Dlhá 599 Pimkeová K.<br />

842/N/00 Ivanovce Gyron Hyfa, s.r.o.<br />

958/N/01 Ivánka pri Dunaji Senecká cesta METRO C&C<br />

1371/N/07 Ivánka pri Nitre Na stanicu 5 Obložinský P., Ivánka pri Nitre<br />

1387/N/08 Iža Moravská 476 V. Gerencéri-...AVVIS<br />

1425/N/09 Iža Nová ul.324 CORPUS,DTP spol. s r.o.<br />

1426/N/09 Iža Nová ul.324 M.Uhrin<br />

738/N/99 Jelenec Robotnícka 1 f.Heda, Kaštieľ, D.Schmidtová<br />

1232/N/06 Kajal 191 F. Kiss, Hospodárske potreby<br />

847/N/00 Kalná nad Hronom A.Reider, Potraviny-cukráreň<br />

357/N/96 Keť 72 VITA-TREND, Dr.Ľ. Kráľ<br />

9


756/N/99 Kolárovo Agátová 51 Agrorent SZ+T<br />

1529/N/09 Kolárovo Kostolné námestie 9 I.Kobolková – AKVÁRIUM<br />

755/N/99 Kolárovo Novozámocká 3 I. Szabóová, Primera<br />

1636/N/10 Komárno Bratislavská cesta 4579 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

872/N/99 Komárno Kostolné nám. Akvárium Kobolka, Budov. 2, N.Zámky<br />

753/N/99 Komárno Budovateľská 33 Blinker, Prochádzka, Rybárske potreby<br />

1609/N/10 Komárno Eötvösa 9 Tibor Mayer – Bonita<br />

215/N/95 Komárno Eötvösa 23 Zdroj, š.p., 08-05, potraviny<br />

92/N/95 Komárno Gutský Rad 3 Kynologické centrum Pluto<br />

1724/N/11 Komárno Gutský Rad 3 Attila Szoboszlai – ATROSZ<br />

1766/N/11 Komárno Hadovská cesta 3913 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

908/N/00 Komárno Jokaiho 21 ARTEMIS<br />

212/N/95 Komárno Lukáča 25 Zdroj š.p., 08-05, Západ, Potraviny<br />

752/N/99 Komárno Odborárov 34 Szalai V., Animal Plus<br />

213/N/95 Komárno sídl.7/1 Zdroj, š.p., 08-06, Západ, Potraviny<br />

211/N/95 Komárno M.R.Štefánika KILDA, spol.s.r.o., 311<br />

408/N/96 Komárno nám.Kosútha 7 JATKA HURBANOVO, s.r.o., Mäso<br />

214/N/95 Komárno Rákocsiho VITAFLORA<br />

758/N/99 Komárno Štúrova 5 Agref, s.r.o.<br />

754/N/99 Komárno Tolstého 9 CHV-Tranz, spol.s.r.o.<br />

887/N/00 Komárno Valchovnícka 21 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1463/N/09 Komárno Zimná ul.25 Norbert Slezák – ROYAL DOG<br />

1850/2012 Komjatice www.alkote.sk Blanka Neumaierová<br />

1851/2012 Komjatice www.christopherus.sk Blanka Neumaierová<br />

1383/N/08 Krakovany Hlavná 196/21 T.Macejková, Krakovany<br />

786/NP99 Leopoldov ČA 79 Vykopal P., predaj kŕmnych zmesí<br />

806/N/99 Levice Čsl.Armády 6 PRAVEK, Vydra B.<br />

1872/2012 Levice Čsl.Armády 6 LEVEX s.r.o.<br />

1873/2012 Levice www.levex.sk LEVEX s.r.o.<br />

1251/N/06 Levice Ivana Krasku 5 BELUMET<br />

1825/N/12 Levice Kalvínske námestie 2405 MVDr.Ľubomír Mikula<br />

1017/N/02 Levice Nádražný rad 9 Ing.Jesenský S., Mjr.Gondu 501<br />

1125/N/03 Levice Nádražný rad 9 LEVEX s.r.o.<br />

1737/N/11 Levice S.Chalupku 1/A RABBITEX, s.r.o.<br />

1738/N/11 Levice SNP 9 Kocian Jozef<br />

48/N/95 Levice SV.Michala 1 PRIOR-OD, a.s., PO-DEPO<br />

779/N/99 Levice SV.Michala 24 FISH POL, Rybárske potreby<br />

805/N/99 Levice Štefánikova 29 ZOO CENTRUM, v.s.o.<br />

804/N/99 Levice Štúrova 29 Potraviny IMA 1107<br />

1800/N/12 Levice Tabaková 2 Csaba Balogh – LOGHI<br />

1821/N/12 Levice Turecký rad KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

10


1838/2012 Levice Turecký rad 11 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

835/N/00 Levoča Poľnonákup Spiš, a.s., NS-160<br />

1297/N/07 Levoča Železný riadok 24 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.<br />

764/N/99 Lužianky Rastislavova 4 IXTRO, Veľkoobchod<br />

871/N/00 Lužianky HAM, M.Gubáň, Šurianky 231<br />

1221N/06 Mad 141 Bíróová J.<br />

1505/N/09 Malacky Bernolákova 1/A Bc.Z.Tomkuliaková-B&F SK<br />

1767/N/11 Malacky Cesta Mládeže 18 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1735/N/11 Malacky Záhoracká 35 DEAN plus s.r.o.<br />

1852/2012 Malacky www.agrohase.sk Ľubica Machalová-Agrohase<br />

827/N/99 Marcelová Hlavná 61/70 BELO, K. Bélaiová<br />

1776/N/11 Moča 178 Alfréd Tücsök – TRAF-PET EZ+AZ<br />

1805/N/12 Močenok Školská 1723 Mgr.Štefan Farár – FS Pet Shop<br />

981/N/01 Most pri Bratislave Bratislavská Rozličný tovar, Ševčík R.<br />

972/N/01 Most pri Bratislave Hviezdoslavovo nám.21 ZOO SHOP<br />

865/N/00 Most pri Bratislave Kolískova 12 Popular, s.r.o.<br />

980/N/01 Most pri Bratislave 531 ANIMALS, Poláčková H.<br />

1424/N/09 Moravský Svätý Ján Námestie SNP 389 K.Včelková E-S-O<br />

894/N/00 Myjava M.R.Štefánika 82 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1818/N/12 Neded Hlavná 796 František Novák<br />

1386/N/08 Nemšová Trenčianska Lidl SR, Nemšová<br />

813/N/99 Nesvady Jarmočná 4 MARCOS, predaj KZ<br />

610/N/98 Nesvady Komárňanská 162 Š. Štifner, Kvetná 21 Hurbanovo<br />

986/N/01 Nesvady Novozámocká 9 MONTANA, M. Dizúrová<br />

849/N/00 Nesvady Novozámocká 59 Gazdabold, Agrorent, a.s.<br />

124/N/95 Nesvady Gazdabold, PD Nesvady<br />

1618/N/10 Nitra Akademická 1A Ani – pet, spol. s r.o.<br />

1634/N/10 Nitra Dolnočermánska 818/70 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

61/N/95 Nitra Farská 35 Chovprodukt, SZCH-Bratislava, a.s.<br />

1448/N/09 Nitra Bratislavská 5 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

926/N/00 Nitra B.S.Timravy 1 MVDr.Miňo M., MDM chovat. Potreby<br />

781/N/99 Nitra Dlhá 96, Lumas Nitra, a.s.<br />

961/N/01 Nitra Hlohovecká 11/332 METRO C&C, Slovakia, s.r.o., Nitra<br />

642/N/98 Nitra Hornozoborská Potraviny EDO<br />

641/N/98 Nitra Chmelová dol. 153 Zdroj-hos, a.s., 039<br />

1702/N/10 Nitra Chrenovská 1661/30 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1763/N/11 Nitra Chrenovská 1661/30 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

69/N/95 Nitra Jurkovičova Semená<br />

1434/N/09 Nitra Kasalova 16 F.Refka ALFERI<br />

605/N/98 Nitra L.Okánika 4/VII/56 Agroslužby „PROSO“<br />

763/N/99 Nitra Mostná 3 BELA-B. Laníková, chovateľské potreby<br />

11


1461/N/09 Nitra Mostná 13 Ani – pet, spol. s r.o.<br />

807/N/99 Nitra Moskovská 17 AZ KONTRAKT, MERISTÉM<br />

782/N/99 Nitra Novomestského 25 KADO, s.r.o., Karabínošová M.<br />

1299/N/07 Nitra Rázusova 2 NOVAPET<br />

1302/N/07 Nitra Staničná 2 AGROSOĽ<br />

2/N/95 Nitra Staničná 10 MANDO, Rybárske potreby<br />

888/N/00 Nitra Štefánikova 14 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

70/N/95 Nitra Štefánikova 50 G&G-Predaj semien<br />

1527/N/09 Nitra Štefánikova 50 Pro Trade Holding s.r.o.<br />

1499/N/09 Nitra Štefánikova 61 RKM plus s.r.o.<br />

60/N/95 Nitra Štefánikova 70 Drogéria D.V.Trakta, spol.s.r.o.<br />

780/N/99 Nitra Štúrova 118 Nitrazdroj, a.s.<br />

36/N/95 Nové Mesto n/Váh. Československej armády Firma M&M, Petra & spol.<br />

35/N/95 Nové Mesto n/Váh. Dr.Uradníčka Mäso-údeniny, Reising M.<br />

34/N/95 Nové Mesto n/Váh. Haškova 7 Firma HOL-PRY, Mäso-údeniny<br />

37/N/95 Nové Mesto n/Váh. Hviezdoslavova 463/32 ZOO-EXIPOL<br />

262/N/95 Nové Mesto n/Váh. Jasná 5 S&S M.Kozár<br />

261/N/95 Nové Mesto n/Váh. Klčové 19 Potraviny-J.Olaš<br />

32/N/95 Nové Mesto n/Váh. Klčové 40 VRS-Potraviny-Klčové<br />

358/N/96 Nové Mesto n/Váh. Lipová 100/25 ZOO-EXIPOL<br />

264/N/95 Nové Mesto n/Váh. Štefánikova 021/37 S.D. Potraviny-Mäso<br />

1822/N/12 Nové Mesto n/Váh. Trenčianska 29/B Iveta Kolečanská – MARDEN<br />

260/N/95 Nové Mesto n/Váh. Jednota SD, Mäso-údeniny, 399-117<br />

263/N/95 Nové Mesto n/Váh. Jednota SD,VO-MIX, 167-001<br />

1304/N007 Nové Sady Malá záhrada 295 AGROSOĽ<br />

874/N/00 Nové Zámky Bitúnkova Akvárium KOBOLKA<br />

1532/N/09 Nové Zámky Bitúnkova 8 I.Kobolková – AKVÁRIUM<br />

1530/N/09 Nové Zámky Česká bašta 3 I.Kobolková – AKVÁRIUM<br />

1013/N/02 Nové Zámky Holubiho 82 AVIKAN<br />

116/N/95 Nové Zámky Janošíkova 2 JP Restaurant, Jelšic P.<br />

631/N/98 Nové Zámky Kapisztóryho 42 PERLA, Potraviny, Sczaszná M.<br />

6/N/95 Nové Zámky L.Kaššáka č.1 A. Pribojská, Chovprodukt, SZCH<br />

10/N/95 Nové Zámky L.Kaššáka č.3 VAMAS, Mäso údeniny<br />

17/N/95 Nové Zámky Ľudovíta Štúra 1 ASTER, V. Ďurišová<br />

363/N/96 Nové Zámky Ľudovíta Štúra Západ.Zdroj, š.p., Bratislava, Potraviny<br />

64/N/95 Nové Zámky Malinovského 3 I. Macák<br />

1124/N/03 Nové Zámky Michalská Bašta 18 Ing.P. Bečka, 9.mája 24, Bánov<br />

898/N/00 Nové Zámky M.R.Štefánika 2 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

4/N/95 Nové Zámky M.R.Štefánika 8 K. Hlavička<br />

7/N/95 Nové Zámky M.R.Štefánika 43 ALFA III, Potraviny, Mäso-údeniny<br />

558/n/97 Nové Zámky M.R.Štefánika 66 Farkaš a Farkašová<br />

12


18/N/95 Nové Zámky M.R.Štefánika 22 DIANA, Poľovnícke potreby<br />

1188/N/01 Nové Zámky Nábrežná Ahold, Hypernova, Tolstého 7, Blava<br />

1629/N/10 Nové Zámky Nábrežná 50 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1726/N/11 Nové Zámky Nábrežná 50 Ani – pet, spol. s r.o.<br />

1462/N/09 Nové Zámky Nitrianska 111 Ani – pet, spol. s r.o.<br />

1632/N/10 Nové Zámky Nitrianska cesta 111/b KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1700/N/10 Nové Zámky Nitrianska cesta 111 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

8/N/95 Nové Zámky SNP 2 Antalík & syn, Mäso-údeniny<br />

138/N/95 Nové Zámky Petőfiho 5 ALFA II, Potraviny<br />

909/N/00 Nové Zámky Podzámska 26 Família BOGDAN, chovateľské potreby<br />

3/N/95 Nové Zámky SNP 2 Západosl. ZDROJ, š.p., Potraviny<br />

5/N/95 Nové Zámky Štefánika 2 DKO-CENTRUM<br />

15/N/95 Nové Zámky T.G.Masarika 1 Budai, Mäso-údeniny<br />

25/N/95 Nové Zámky T.G.Masarika Jednota č.11-120<br />

139/N/95 Nové Zámky OD-Jednota-SUPERMIX<br />

40/N/95 Nové Zámky Zelená 21 ZELOTRANS<br />

1003/N/01 Nové Zámky Železničiarska 24 Ing.Vižďák R., predaj KZ<br />

109/N/95 Okoč Hlboká 13 GAZDA<br />

356/N/96 Orechová Potôň Nádražná 9 AGRO ŠPECIAL<br />

607/N/98 Oščadnica 793 Š. Kubuš<br />

1014/N/02 Palárikovo M.R.Štefánika 89 UNI-AGRO<br />

49/N/95 Partizánske Rooseweltova 16 PRIOR-Oda.s., PO-DEPO<br />

955/N/01 Pečeňady 42 J. Daniška<br />

1423/N/09 Pezinok Holubyho 28 M.Santner – FLASH<br />

1617/N/10 Pezinok Holubyho 28 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1865/2012 Pezinok Holubyho 44 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1189/N/04 Pezinok Šenkvická cesta Ahold, Hypernova, Tolstého 7,Bratislava<br />

1631/N/10 Pezinok Šenkvická cesta 4572 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

757/N/99 Pribeta Družstevná 84 fi SADEKO<br />

51/N/95 Piešťany A.Hlinku 46 PRIOR-Oda.s.<br />

889/N/00 Piešťany A.Hlinku 62 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1717/N/11 Piešťany Hurbanova 2 R.D.R., spol. s r.o.<br />

44/N/95 Piešťany Javorinská 12 ZOO-EKO<br />

856/N/00 Piešťany Jesenského 17 Mocko I., ZOOPRODUKT<br />

950/N/01 Piešťany Jozefa Murgaša Zooprodukt-Satelit, I. Mocko<br />

1449/N/09 Piešťany Nikoly Teslu 6711/25 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1633/N/10 Piešťany N.Teslu 7430/29 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1621/N/10 Piešťany Nitrianska PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1751/N/11 Piešťany Sládkovičova 2 Marcel Mitošinka – PROchov<br />

1752/N/11 Piešťany Sládkovičova 2 Lenka Gejdošová AQUAMEGY<br />

951/N/01 Piešťany Staničná Zooprodukt, I. Mocko<br />

13


1612/N/10 Piešťany Staničná 3 Macejková T.<br />

1185/N/04 Prievaly 29 Alchem, s.r.o., Hlbocká 1034, Senica<br />

1628/N/10 Prievidza Hornonitrianska cesta 3 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

643/N/98 Preseľany 285 CAVIS – mix.<br />

929/N/01 Rabčice 318 Rozličný tovar, M.Slovíková<br />

1303/N/07 Rastislavice 28 AGROSOĽ<br />

1843/2012 Rovinka Hlavná 340 TrenDog s.r.o.<br />

412/N/96 Rusovce Balkánska Jednota, Potraviny<br />

67/N/95 Semerovo Jednota, SD N.Zámky<br />

26/N/95 Senec Lichnerova 25 Obchdné centrum, A. Šúplatová<br />

1104/N/03 Senec Šamorínska 43 Poľnoinvest, s.r.o.,<br />

953/N/01 Senec Vajanského 26 Poľnocentrum-Matejka, spol.s.r.o.<br />

59/N/95 Senec Vajanského 29 Zlatý Karas<br />

921/N/00 Senec Železničná 2 Klúčiková D., Rybárske potreby<br />

1773/N/11 Senica Hurbanova KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1385/N/08 Senica Hurbanova 518 ALTUM, s.r.o.<br />

1384/N/08 Senica Priemyselná 2566/18A Fajnor S.<br />

88/N/95 Sereď Cukrovarská Dom potravín Vrava<br />

803/N/99 Sereď Púpavová 33 BIOFAKTORY, s.r.o.<br />

86/N/95 Sereď Trnavská 859/37 Chovaťeľské poteby, M. Matis<br />

1849/2012 Sereď ul.SNP 14 Blanka Neumaierová<br />

850/N/00 Sereď ul.SNP 1201 SONIPEX-SOBOL,Chovateľské potreby<br />

87/N/95 Sereď Sonipek-Coborová, Chovateľské potreby<br />

1674/N/10 Skalica Mallého KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1430/N/09 Skalica Mallého 53 Remencová M.<br />

893/N/00 Skalica Potočná 22 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

38/N/95 Slepčany 40 Mäso-údeniny, A. Skulová<br />

426/N/96 Stará Turá SNP 20 NOV, spol.s.r.o.<br />

427/N/96 Stará Turá SNP O. Potfajová, Potraviny<br />

1814/N/12 Stará Turá SNP 51/637 Jana Kubaláková<br />

1610/N/10 Svätý Peter Školská 35 M-REKO, s.r.o.<br />

27/N/95 Šahy Hontianska cesta 48 ANIMAL, MVDr.Ľ.Salaj<br />

624/N/98 Šaľa Hlavná 16 Šerík V., Mäso-údeniny<br />

623/N/98 Šaľa Holého 9 MIK, spol.s.r.o., Mäso-údeniny<br />

625/N/98 Šaľa Holého 13 MIK, spol.s.r.o.<br />

66/N/95 Šaľa Nitrianska 1733 Chov Partner, Takáč F.<br />

1847/2012 Šaľa Pozmáňa 59 Blanka Neumaierová<br />

55/N/95 Šaľa Zahradnícka 922 Záhradkárske služby, spol.s.r.o.<br />

1744/N/11 Šamorín Bratislavská cesta KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1440/N/09 Šamorín Bratislavská cesta 35 B PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

870/N/00 Šamorín Gazdovský rad Droxi-drogérie, s.r.o.<br />

14


824/N/99 Šamorín Agrosan, Záhradnícke potreby<br />

209/N/95 Šamorín Jednota SD, 11-071, D.Streda<br />

210/N/95 Šamorín Jednota SD, 09-264, OD-Potraviny<br />

89/N/95 Šintava Záhradkárske potreby<br />

1121/N/03 Šoporňa 59 AKVAFISH-Borsányi F.<br />

1734/N/11 Stará Turá SNP 111 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1704/N/10 Štúrovo Hlavná KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

53/N/95 Štúrovo Hlavná 7 Poľovnícke potreby, Família Bogdan<br />

885/N/00 Štúrovo Hlavná 134/18 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

52/N/95 Štúrovo Hlavná 169/53 BESSO-Potraviny<br />

1207/N/05 Štúrovo Komenského 4 Agromix Š&Š, Štrofek, Jesenského 66<br />

54/N/95 Štúrovo nám.Slobody ZOOCHOP-Chovateľské potreby<br />

1846/2012 Šurany Hledíkova 3 Blanka Neumaierová<br />

1802/N/12 Šurany Komenského 7 Slávka Mikulcová<br />

1801/N/12 Šurany Komenského 34 Karol Tököly In Rat DDD<br />

1762/N/11 Šurany M.R.Štefánika 11 Ing.Milan Belujský<br />

1845/2012 Šurany Nám.hrdinov 9 Blanka Neumaierová<br />

1178/N/04 Šurany Priekopy 12 SYKOSO, s.r.o.<br />

1199/N/05 Tesárske Mlyňany Lipová 252 Chovateľské potreby, Keller M.<br />

1231/N/06 Tešedíkovo Školská 992 AKVAFISH, Baranyiho 2516, Komárno<br />

1807/N/12 Tešedíkovo 181 Irma Farárová<br />

351/N/96 Tisovec Partizánska Malopredajňa<br />

1739/N/11 Tlmače – Lipník Kocian Jozef<br />

778/N/99 Topoľčany Hollého 6 Top holding, Gastro dom Rozvoj<br />

434/N/96 Topoľčany Krušovská GASTRO DELI<br />

776/N/99 Topoľčany M.R.Štefánika 1 Jednota-OD, Potraviny, 09-501<br />

640/N/98 Topoľčany M.R.Štefánika 5 ZOO HOBBY, Matejov – Cifra<br />

867/N/00 Topoľčany M.Rázusa 6 Červenka J., Mäso údeniny<br />

868/N/00 Topoľčany M.Rázusa 6 ZOO HOBBY, Cifra Ľ.<br />

927/N/01 Topoľčany M.Rázusa 9 M.Mizerák, Servis pre záhradkárov<br />

869/N/00 Topoľčany M.Rázusa Chovateľské potreby, Šellaiová A.<br />

928/N/01 Topoľčany Obchodná EXOTIK, J. Hanuliak<br />

892/N/00 Topoľčany Obchodná 4 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1384/N/08 Topoľčany P.O.Hviezdoslava 3797 J.Páleník, Prašice<br />

777/N/99 Topoľčany Pribinova 2 Zdroj-Hos, a.s., Sema č.005-potraviny<br />

1723/N/11 Topoľčianky Hlavná 77 Mária Minárová<br />

1465/N/09 Tovarníky Obrancov mieru 42/96 ZOO HOBBY<br />

1457/N/09 Trenč. Stankovce Gen.Svobodu 1 S. Hrušovská<br />

1630/N/10 Trenčín Belá 6988 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1750/N/11 Trenčín Belá 6469 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

80/N/95 Trenčín Braneckého Zdroj-Centrum<br />

15


81/N/95 Trenčín Braneckého Mäso-údeniny-Centrum<br />

895/N/00 Trenčín Braneckého 14 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

430/N/96 Trenčín Dlhé Hony 2 C-K, spol.s.r.o.<br />

1435/N/09 Trenčín Električná 2314 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

292/N/95 Trenčín Hurbanova 42 DELTA-INVEST<br />

1803/N/12 Trenčín Hviezdoslavova 202 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1618/N/10 Trenčín M.R.Štefánika 426 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

291/N/95 Trenčín Nábrežná 1830 MIJARE, M.Bežo, Potraviny-Údeniny<br />

1792/N/12 Trenčín Námestie sv.Anny 361/20 Ján Hrabovský<br />

435/N/96 Trenčín Pod Sokolice NICOL, Potraviny<br />

432/N/96 Trenčín Soblahovská Zdroj 046<br />

431/N/96 Trenčín ul.28.októbra MORAK, s.r.o., Potraviny-Disko<br />

50/N/95 Trenčín Vajanského 4 PRIOR-Oda.s., PO-DEPO<br />

954/N/01 Trnava A.Žarnova Ing.Pentek P., Aqua Fauna Tropical<br />

1619/N/10 Trnava Ferka Urbánka 11 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1422/N/09 Trnava Jeruzalemská 46 M.Santner – FLASH<br />

1442/N/09 Trnava Mozartova 12 Hrdličková D.<br />

1755/N/11 Trnava Paulínska 12 Pösinger Pavol – DOMINIK<br />

891/N/00 Trnava Paulínska 15 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

23/N/95 Trnava Pekárska 40 Akvaprodukt, F. Kocán<br />

1410/N/08 Trnava Robotnícka 32 Kynologické potreby, P&P spol. s r.o.<br />

843/N/00 Trnava Štefánikova 43 Chovateľské potreby<br />

1677/N/10 Trnava Tehelná 3A Eva Kollárová<br />

1660/N/10 Trnava Veterná 40 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1468/N/09 Trnava Zavarská 11 Veterinárna klinika, s.r.o.<br />

100/N/95 Trnava Zelený rínok 2 OD-Jednota-u Stanku<br />

1278/N/07 Trnovec nad Váhom 608 Jaroslav Čerhák-TOPAS<br />

1120/N/03 Trstice 127 AKVAFISH-Borsányi F.<br />

1728/N/11 Trstice 1057 Mgr.Štefan Farár<br />

1231/N/06 Tvrdošovce Školská 992 F.Borsanyi – AKVA FISH<br />

129/N/95 Veľké Ludanice Domáce potreby, Derek Š.<br />

1169/N/04 Veľké Blahovo 450 Sidó Sidó<br />

1603/N/09 Veľké Blahovo 385 Vendel Waltz – WALDOR<br />

946/N/01 Veľké Kostolany Družstevná 77 Pavlovičová K.<br />

90/N/95 Veľké Orvište Veľké Orvište 261 Bari-ZOO, J. Barinec, OD Prior<br />

1306/N/07 Veľký Kýr Školská 3 AGROSOĽ<br />

783/N/99 Veľký Meder Kurtaserská 270/69 Kocsis K.<br />

78/N/95 Veľký Meder nám.B.Bartóka Jednota-SD D.Streda<br />

79/N/95 Veľký Meder Sv.Štefana 229/3 Poľnopotreby<br />

609/N/98 Veľký Meder Železiarska 472/20 AGROHOBBY<br />

1692/N/10 Viničné Hlavná 138/231 Mária Grancová<br />

16


1806/N/12 Vlčany Hlavná 1554 Irma Farárová<br />

1373/N/08 Vlčkovce 44 Retzer A., Vlčkovce<br />

638/N/98 Vráble Hlavná 154 RETIS<br />

11/N/95 Vráble Hlavná 173 A. Šlachtová-Michael, Potraviny<br />

1511/N/09 Vráble Moravská 308 A.Vargová Chovprodukt ADRIATIKA<br />

636/N/98 Vráble nám.1.mája 338 Chov-Market, J. Vnuk<br />

1437/N/09 Vráble Staničná 594 France Europe Distribution, s.r.o.<br />

12/N/95 Vráble Jednota SD, Potraviny<br />

1383/N/08 Vrakúň 82 ARVUM, Poľnohospodárske družstvo<br />

1761/N/11 Vrbové Beňovského 494/4 Róbert Figedy – AGROCAN<br />

1194/N/05 Zbehy 140 D. Žákovič<br />

1283/N/07 Zemianska Olča Hlavná 564 Gergely J.<br />

839/N/00 Zemianska Olča Železničná 79 FRÜHWALD, Hlavná 138<br />

1464/N/09 Zlaté Moravce Hviezdoslavova 23 K.Rumanková<br />

1502/N/09 Zlaté Moravce Chalúpkova 10 A.Zemková<br />

846/N/00 Zlaté Moravce Chalúpkova 11 VAPA, Štefánikova 21, Z.Moravce<br />

848/N/00 Zlaté Moravce Mlynská 8 AG TETRA, A.Gramblič., Mikovíniho<br />

1492/N/09 Zlaté Moravce Robotnícka 2392 MVDr.Dušan Nociar<br />

42/N/95 Zlaté Moravce Továrenská Jednota-Večierka<br />

1758/N/11 Zlaté Moravce Továrenská 58/A PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

41/N/95 Zlaté Moravce Jednota, DISKONT-Rozličný tovar<br />

43/N/95 Zlaté Moravce Župná 30 EMINENT, s.r.o., Mäso údeniny<br />

608/N/98 Želiezovce Mierová 6 Ing.H.Antalová, Chovateľské potreby<br />

362/N/96 Želiezovce Slnečná 2 Ivanová G., Chov artikel<br />

9/N/95 Želiezovce SNP 12 K Univerzál, Ing.K. Tothová<br />

334/N/95 Želiezovce SNP 38 B & B Market, Bukoernest<br />

39/N/95 Želiezovce SNP J. Kicsindy, Ovocie-zelenina<br />

65/N/95 Želiezovce Jednota-Potraviny<br />

<strong>Zoznam</strong> evidovaných predajní krmív – <strong>kraje</strong> B.Bystrický a Žilinský<br />

Evidenčné č. Miesto Ulica/číslo prevádzky Obchodné meno<br />

98-55/95 Babín 02-106 Jedn.SD, Hviezdoslav. 1/11, Námestovo<br />

99-52/95 Balog nad Ipľom 11-145 Jednota SD, obch.sk 2, Modrý Kameň<br />

4/94 Banská Bystrica Dolná 11 Akvaristika, Tóth Š.<br />

784/N/99 Banská Bystrica Dolná 25 Chovprodukt-Feliss, J.Anička<br />

283/N/95 Banská Bystrica Ďumbierska 18 Feliss-Chovateľské potreby<br />

838/N/00 Banská Bystrica Horná 5 Akvaristika<br />

784/N/99 Banská Bystrica Horná 26 Chovprodukt-Feliss, J.Anička<br />

17


10/94 Banská Bystrica Horná 48 GPM Banská Bystrica, spol.s.r.o.<br />

279/N/95 Banská Bystrica Chabenecká 11 Čupka Potraviny<br />

274/N/95 Banská Bystrica Internátna 24 SLOV EKO market, Ing.Hajdu P.<br />

287/N/95 Banská Bystrica J.Kollára 22 M-Market, v.o.s., Potraviny<br />

268/N/95 Banská Bystrica Javorová 10 IVO-Potraviny, s.r.o.<br />

282/N/95 Banská Bystrica Kapitulská 12 TRADOP<br />

2/94 Banská Bystrica Kuzmányho 5 Poľnonákup Hron<br />

1307/N/07 Banská Bystrica Ľ.Štúra 8 PAT MARK spol., s.r.o.<br />

286/N/95 Banská Bystrica Mičinská cesta 8 Tibor potrav., s.r.o., pred. 501, Uhlisko<br />

285/N/95 Banská Bystrica nám.ČA 12 ZDROJ 0901, dom Potravín<br />

270/N/95 Banská Bystrica nám.Ľ.Štúra ZDROJ-047<br />

284/N/95 Banská Bystrica nám.SNP 9 B.B.O.S., s.r.o., potraviny “U KLIMOV“<br />

5/94 Banská Bystrica nám.Š.Moyzesa Felis-Chovateľské potreby, A.Galbavá<br />

273/N/95 Banská Bystrica nám.Kijevské Zdroj, Banská Bystrica, 038-09-01<br />

1615/N/10 Banská Bystrica nám.Kijevské 8 Dyno, s.r.o.<br />

14/94 Banská Bystrica nám.Ľ.Štúra Zdroj, Banská Bystrica, 047-09-01<br />

272/N/95 Banská Bystrica nám.Ľ.Štúra Tibor Potraviny, s.r.o., Radvaň<br />

9/94 Banská Bystrica nám.Slobody 5 Market Petra, J. Bartko<br />

889/N/00 Banská Bystrica nám.SNP 18 dm-drogéria market, s.r.o.<br />

17/94 Banská Bystrica nám.Š.Mojzesa Zdroj, Banská Bystrica, 601-09-01<br />

16/94 Banská Bystrica nám.Š.Mojzesa Zdroj, Banská Bystrica, 603-09-01<br />

1694/N/10 Banská Bystrica Národná 8 Nina Malková<br />

1504/N/09 Banská Bystrica Na Troskách 25 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

269/N/95 Banská Bystrica Orenburská 2 Ing.Dzurianik M.<br />

367/N/96 Banská Bystrica Podháj 48 BIOFAKTOR, Beňuška M.<br />

1784/N/11 Banská Bystrica Rakytovská cesta 6/C LIVAX, s.r.o.<br />

289/N/95 Banská Bystrica Robotnícka 2 OD PRIOR, Závod 03<br />

1637/N/10 Banská Bystrica Robotnícka 2 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

280/N/95 Banská Bystrica Rudohorská Ivo-potraviny, s.r.o.<br />

1381/N/08 Banská Bystrica Rudohorská 12 Dyno, s.r.o.<br />

278/N/95 Banská Bystrica Rudohorská 33 Potraviny<br />

277/N/95 Banská Bystrica Sitnianska Pivovar Urpín<br />

406/N/96 Banská Bystrica Sládkovičova Jednoty Krupina, 02/376<br />

271/N/95 Banská Bystrica Sládkovičova Pivovar URPÍN, Potraviny<br />

1382/N/08 Banská Bystrica Sládkovičova 7/A Dyno, s.r.o.<br />

288/N/95 Banská Bystrica Slnečná 9 Združenie RaK<br />

275/N/95 Banská Bystrica Starohorská ZDROJ 054<br />

281/N/95 Banská Bystrica Švermova ESSEX, a.s., potraviny ÚSVIT<br />

276/N/95 Banská Bystrica Tatranská ZDROJ 055, Zvolenská cesta 25<br />

8/94 Banská Bystrica ul.29.augusta 4 potraviny UNIVEL<br />

86/94 Banská Bystrica Zvolenská 21 Potrav., f.Palivo, spol.s.r.o., Brezno<br />

18


1099/N/03 Banská Bystrica Zvolenská cesta BAUMAX SR, Rožňavská 4, Blava<br />

1781/N/11 Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

50/94 Banská Štiavnica AMANDA, Slávik Z., ILIJA 37<br />

344/N/96 Banská Štiavnica Majer J.-AZOR<br />

241/N/95 Banská Štiavnica AKSIS, Potrav.priem.a drog.tovar<br />

108/95 Banská Štiavnica Ovocie, zelenina, Zobor, Ing.Rišňovský<br />

107/95 Banská Štiavnica Dolná 11 Aramis, s.r.o.<br />

242/N/95 Banská Štiavnica Mládežnícka LIBA<br />

99-10/95 Bátorová 02-039 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

1556/N/09 Belá Belá-Dulice 265 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1577/N/09 Belá Belá-Dulice 307 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-5/95 Beluša 019 Jednota SD, Púchov<br />

101-6/95 Beluša 020 Jednota SD, Púchov<br />

101-60/95 Beluša 264 Jednota SD, Púchov<br />

101-61/95 Beluša 274 Jednota SD, Púchov<br />

98-33/95 Beňadovo 01-093 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11,Námestovo<br />

245/N/95 Blatnica Delta, Sučianska 29, Martin-priekopa<br />

1551/N/09 Blatnica 5 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1600/N/09 Blážovce 49 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

98-22/95 Bobrov 01-059 Jedn.SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-23/95 Bobrov 01-063 Jedn.SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-50/95 Bobrov 02-062 Jedn.SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

1602/N/09 Bodorová 64 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-1/95 Bohunice 001 Jednota SD, Púchov<br />

983/N/01 Bojnice Opatovská cesta 4 UNIFARMA Prievidza, a.s.<br />

101-2/95 Bolešov 003 Jednota SD, Púchov<br />

101-3/95 Borčice 008 Jednota SD, Púchov<br />

98-54/95 Breza 02-094 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11,Námestovo<br />

1810/N/12 Breziny 131 Tomáš, spol. s r.o.<br />

188/N/95 Brezno Faťulová E., Brezno-Marazník<br />

182/N/95 Brezno Palivo, spol.s.r.o.Banská Bystrica<br />

439/N/96 Brezno Jarabá 17 ALSET Kaštiel D.<br />

20/94 Brezno Kuzmányho 1 Akvaristické služby, Lakatoš P.<br />

180/N/95 Brezno Nálepková 118 Potraviny u Jaroslavy, Šikóliová J<br />

543/N/99 Brezno nám.M.R.Štefánika obchod s palivom, s.r.o.<br />

184/N/95 Brezno nám.M.R.Štefánika Tibor potraviny, s.r.o., Predajňa 507<br />

185/N/95 Brezno nám.M.R.Štefánika Zelotrans, Komárňanská 24, N.Zámky<br />

19/94 Brezno nám.M.R.Štefánika 28 Dom potravín, Oberhauser a Snopko<br />

186/N/95 Brezno nám.Osloboditeľov Tibor potraviny, s.r.o., Mazorník<br />

183/N/95 Brezno Rázusova 1 Stavo-Real, s.r.o., Potraviny<br />

377/N/96 Brezno Štúrova 5 Hronka, Paveleková M.<br />

19


13/94 Brezno ul.9.mája Zdroj 053-09-01, Banská Bystrica<br />

187/N/95 Brezno Zelená 1 Zelotrans, Komárňanská 24, N.Zámky<br />

18/94 Brezno Železničná 8 NS-poľnonákup Hron. Banská Bystrica<br />

1593/N/09 Brieštie 75 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

189/N/95 Brusno Mini market Natália, Hermének<br />

1594/N/09 Budiš 31 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

90/94 Bušince Malopr; Klas, a.s., Banícka33, V.Krtíš<br />

1555/N/09 Bystrička 160 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1720/N/11 Bytča Hlavná 1363 BILLA s.r.o.<br />

258/N/95 Bytča Komenského 7 HUFRA, s.r.o.<br />

28/94 Bytča Konevova 24 FLOX, predajňa záhradkárskych potrieb<br />

1719/N/11 Bytča Nám.SR 20 Karin Fuljerová – CICHLID – FULJER<br />

259/N/95 Bytča nám.SR 22 O-Z P. Berta<br />

1397/N/08 Bytča S.Sakalovej 168/18 AGROMIN, s.r.o.<br />

257/N/95 Bytča PRIMA Comercial, potraviny-01<br />

1421/N/09 Bytčica Na Záchrastí 1 SLO-TEX, s.r.o., Žilina<br />

383/N/96 Bzovík 11-131 Jednota Zvolen, sídlo Krupina<br />

120/95 Bzovík Univerzál Poľn.Hont, a.s, Hont.Nemce<br />

103/95 Čadca Jednota SD, 79 prevádzok<br />

1731/N/11 Čadca Andreja Hlinku 18 František Brezina<br />

26/94 Čadca Malá 68 Hospodárske potreby, Ligačová E<br />

1732/N/11 Čadca Palárikova 1449 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

374/N/96 Čaka 134 Lestra, Agroslužby<br />

99-4/95 Čebovce 01-040 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

99-50/95 Čebovce 11-105 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

1795/N/12 Čebovce Mikszáthova 358/1 Róbert Racsko – SEVEN<br />

99-11/95 Čelári 02-041 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

99-20/95 Čelovce 02-061 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

101-7/95 Červený Kameň 030 Jednota SD, Púchov<br />

101-17/95 Červený Kameň 072 Jednota SD, Púchov<br />

366/N/96 Čierne 1035 Obilniny, hnojivá, drogéria<br />

1318/N/07 Čimhová 25 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.007<br />

99-8/95 Dačov Lom 02-015 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

546/N/99 Detva Jesenského 34 Golian J., výroba a predaj KZ<br />

396/N/96 Detva 11-155 SD Zvolen, sídlo Jednota Krupina<br />

1310/N/07 Detva M.R.Štefánika 858/1 MUDr.Kukliš V., Detva<br />

194/N/95 Detva M.R.Štefánika J.M.Feki, s.r.o., Potraviny 01<br />

1340/N/07 Dlhá 208 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.057<br />

391/N/96 Dobrá Niva 11-134 Jednota Zvolen, sídlo Krupina<br />

101-10/95 Dohňany 036 Jednota SD, Púchov<br />

99-21/95 Dolinka 02-062 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

20


196/N/95 Dolná Lehota MIX potraviny, Benča Z.<br />

1343/N/07 Dolná Lehota 524 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.068<br />

972/N/01 Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. ZOO SHOP, Hubinák I., Istebné 155<br />

913/N/00 Dolný Kubín Matúškova 1642 Pekárne RUSINA, spol.s.r.o.<br />

973/N/01 Dolný Kubín M.R.Štefánika 27 Zapol-Ing.I. Pich<br />

974/N/01 Dolný Kubín Radlinského 23 Zapol-Ing.I. Pich<br />

912/N/00 Dolný Kubín Vojtaššákova 601 Oravské výrobné družstvo<br />

99-36/95 Dolná Strehová 07-086 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-37/95 Dolná Strehová 07-162 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

101-11/95 Dolné Kočkovce 038 Jednota SD, Púchov<br />

319/N/95 Dolný Kubín NS-Západ, Bysterec<br />

96/95 Dolný Kubín Alej Slobody 1879 EXO-POL D.K, Petrulák, Vladina 694<br />

1745/N/11 Dolný Kubín Alej Slobody 3056/13G KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

938/N/01 Dolný Kubín Jánoškova 1545 Záhradné centrum OÁZA, Ing.I.Stolár<br />

92/94 Dolný Kubín Matúškova 7 EXOTA, Siteková M., Leštiny 116<br />

933/N/01 Dolný Kubín Na Sihoti 1158/17 Záhr.a Chov.potr., Malá kocka, Kurila<br />

932/N/01 Dolný Kubín Nemocničná 1 DOK Agro, s.r.o., Matúška J.<br />

1352/N/07 Dolný Kubín Odbojárov 1965/23 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.085<br />

318/N/95 Dolný Kubín Radlinského 27 Potraviny OD, Ing.Belvončík Š<br />

831/N/00 Dolný Kubín Radlinského 49 Exo-pol, J.Petulák, Vladina 694<br />

317/N/95 Dolný Kubín S.Nováka M. Vrbovská-VORS<br />

316/N/95 Dolný Kubín SNP 1201/14 Zemko-Market, spol.s.r.o.<br />

1351/N/07 Dolný Kubín 1736/27 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.084<br />

1572/N/09 Dražkovce 49 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

117/95 Dubnica n/Váhom Záhradnícke potreby, Nemlahová M<br />

1706/N/10 Dubnica n/Váhom Obrancov mieru KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1576/N/09 Dubové 53 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

393/N/96 Dudince 11-277 SD Zvolen, sídlo.Jednota Krupina<br />

394/N/96 Dudince 02-097 SD Zvolen, sídlo.Jednota Krupina<br />

101-8/95 Dúlov 034 Jednota SD, Púchov<br />

1573/N/09 Ďanová 56 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

99-1295 Ďurkovce 02-045 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

218/N/95 Fiľakovo PD Kalinovo 1, Fiľakovo<br />

79/94 Fiľakovo Poľnonákup Novohrad, Lučenec<br />

1614/N/10 Fiľakovo Baštová 3 Uhrinová M. – BONOCHOV<br />

77/94 Fiľakovo Biskupská poľnocentrum, C. Jakabová<br />

220/N/95 Fiľakovo Farská Lúka ŠM Fiľakovo, š.p., Potraviny<br />

76/94 Fiľakovo Lučenecká 1 KORUNA, Kovácsová A<br />

74/94 Fiľakovo Mlynská Poľn.Novohrad, a.s., Lučenec, Podj.21<br />

94/95 Fiľakovo nám.Slobody AMAZONAS, Tolvajová J., Farská l.<br />

78/94 Fiľakovo Radničná 26 Agrocentrum, Schnelzer F<br />

21


329/N/95 Fiľakovo Vajanského MINI-ZOO, Danyi T<br />

219/N/95 Fiľakovo Železničná Zdroj B.Bystrica, š.p., predajňa 038<br />

1590/N/09 Folkušová 61 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

437/N/96 Gbeľany 291 KŠ-Stavbár, spol.s.r.o.<br />

1394/N/08 Gelnica Hlavná 29 Janoško S.<br />

346/N/96 Gemer.Dechtáre Ing.Nagy E.<br />

100/95 Gemerská Ves Poľnoprodukt, a.s, Roľnícka, Tornaľa<br />

1293/N/07 GemerskýJablonec Petrovce 17 Pelleová A.<br />

1257/N/06 GemerskýJablonec 264 L.Ťažký<br />

1286/N/07 Gemerský Milhosť Nám. Republiky 60 Mihál J.<br />

1336/N/97 Habovka 167 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.048<br />

1337/N07 Habovka 204 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.049<br />

93/95 Hajnáčka 75 Miešaný tovar, Rabec Š.<br />

1596/N/09 Háj 115 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1308/N/07 Halič ul.Mieru 43 Zvarová A. Hospod.-Záhradkár. Potreby<br />

193/N/95 Handlová 046 Zdroj š.p.<br />

192/N/95 Handlová Mostná Centrum Hanlovčan<br />

1855/2012 Handlová Nám.baníkov 11 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

191/N/95 Handlová Nám.baníkov 12 M&D, Združenie podnikateľov<br />

343/N/96 Handlová Ružová 18 Balátová M., Chovateľ<br />

315/N/95 Harmanec MILANNA, Potraviny Štíblickyc<br />

559/N/97 Hladovka 68 Kubica Augustín, veľkoobchod<br />

746/N/99 Hliník n/Hronom Nemčeková G., Chovateľské potreby<br />

101-58/95 Hloža 238 Jednota SD, Púchov<br />

350/N/96 Hnúšťa Kotlíšska malopredajňa<br />

1772/N/11 Hnúšťa Jilemnického 322 Mária Karasová Majka<br />

243/N/95 Hodruša Hámre Tomocentrum, Tomková-Moravcová<br />

1611/N/10 Hontianske Nemce 1138 MVDr.Ján Kyseľ<br />

101-13/95 Hoština 059 Jednota SD, Púchov<br />

101-15/95 Horenic. Hôrka 061 Jednota SD, Púchov<br />

101-14/95 Horná Brezn. 060 Jednota SD, Púchov<br />

1342/N/07 Horná Lehota 46 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.067<br />

1560/N/09 Horná Štubňa Hlavná cesta 529 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1587/N/09 Horné Jasenovo Turčianske Jasenovo 24 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

99-13/95 Horné Strháre 02-047 Jednota,SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

1558/N/09 Horný Turček 3 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-16/95 Horovce 062 Jednota SD, Púchov<br />

119/95 Hontianske Nemce Univerzál, Poľn.Hont, a.s, Hont.Nemce<br />

382/N/96 Hontianske Nemce 11-148 SD Zvolen, sídlo.Jednota Krupina<br />

48/94 Hontianske Tesáre Predajňa Poľn.Hont, a.s., Hont.Nemce<br />

23/94 Hrabové NS-hosp.potreby poľnonákup Žilina<br />

22


39/94 Hriňová Múka, KZ, Reháková M.<br />

395/N/96 Hriňová SD Zvolen, sídlo.Jednota Krupina11-219<br />

36/94 Hriňová Snohy PKM Krnáčová, Hriňová,1874<br />

37/94 Hriňová Riečky PKM Krnáčová, Hriňová,1874<br />

38/94 Hriňová Krivci PKM Krnáčová, Hriňová,1874<br />

1282/N/07 Hrnčiar. Zalužany Dr.Klementisa 7 Gáliková S.-AMG<br />

1533/N/09 Hrušov 119 MIPAX, s.r.o.<br />

99-28/95 Hrušov 02-074 Jednota, SD obch.sk2, Modrý Kameň<br />

98-8/95 Hruštín 11-098 Jedn.SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-9/95 Hruštín 11-100 Jedn.SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-34/95 Hruštín 01-102 Jedn.SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

1341/N/07 Chlebnica 114 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.062<br />

99-1/95 Chrťany 01-020 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

52/94 Ilava Poľnonákup Agrozon, s.r.o., Púchov<br />

1718/N/11 Ilava Mierové námestie 51 MIDAMA, s.r.o.<br />

101-55/95 Ilava Vychopeňova 226 Jednota SD, Púchov<br />

99-47/95 Ipeľ.Predmos. 11-087 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-56/95 Ipeľ.Predmos. 13-100 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1354/N/07 Istebné 115 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.091<br />

1584/N/09 Jazernica 49 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1222/N/06 Jelšava nám.SNP 158 Chovprodukt, Gemerská Milhosť 33<br />

1220/N05 Jesenské 1.mája 454 Kereková R., VITACHOV<br />

1312/N/07 Jesenské Pekárenská 221 BORAG, s.r.o., Jesenské<br />

101-18/95 Kameničany 076 Jednota SD, Púchov<br />

1548/N/09 Kláštor p/Znievom M.Korauša 330 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

112/95 Klenovec Gemernákup, a.s., R.Sobota<br />

349/N/96 Klenovec Gemernákup, a.s., R.Sobota<br />

99-29/95 Kleňany 02-075 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

98-24/95 Klin 01-064 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-51/95 Klin 02-066 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

101-19/95 Klobušice 077 Jednota SD, Púchov<br />

1347/N07 Kňažia Mládežnícka 351 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.074<br />

1771/N/11 Kokava n/Rimav. Nám.1.mája 69/32 Martin Krištof – CHOVATEĽ<br />

101-29/95 Kolačín 105 Jednota SD, Púchov<br />

99-22/95 Kolári 02-064 Jednota SD obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-30/95 Kosihovce 02-076 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1252/N/06 Kosihy n/Ipľom 177 J.Baráth<br />

99-31/95 Kosihy n/Ipľom 02-077 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

101-57/95 Košeca 234 Jednota SD, Púchov<br />

101-20/95 Košecké Rovné 080 Jednota SD, Púchov<br />

1553/N/09 Košťany n/Turcom 66 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

23


402/N/96 Kováčová 11-113 SD Zvolen, Jednota Krupina<br />

195/N/95 Kováčová Kúpeľná 2 Konzum, Peticová B.<br />

99-14/95 Kováčovce 02-049 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

312/N/95 Kremnica Angyalova 487/26 Predajňa potravín, Klások<br />

310/N/95 Kremnica Dolná 68/4 Flexo<br />

313/N/95 Kremnica Kutnohorská 22 Tradop, potraviny<br />

347/N/96 Kremnica Sama Chalúpku 47 Osvald J.-KYMA, 297/47<br />

311/N/95 Kremnica Jednota 204, Potraviny<br />

1339/N/07 Krivá 5 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.055<br />

1291/N/07 Kriváň 360 Korytárky 205<br />

1382/N/08 Krivec 844 Kulich Ľ.<br />

101-21/95 Krivoklát 081 Jednota SD, Púchov<br />

1417/N/09 Krompachy Hlavná 10 Tkáč D.<br />

1574/N/09 Krpeľany 151 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

386/N/96 Krupina 11-221 OD, Jednota Zvolen, sídlo Krupina<br />

1663/N/10 Krupina Bernolákova 6 E.Boborová-ZOO EXOTIK<br />

389/N/96 Krupina Majerský Rád SD Zvolen, sídlo.Krupina 02-304<br />

385/N/96 Krupina Malinovského SD Zvolen, sídlo.Krupina 02-107<br />

45/94 Krupina Mliekárenská Univerzál, Poľn.Hont.,a.s.,Hont.Nemce<br />

95/95 Krupina nám.SNP 8 Poľnoprodukt, Valachová Š.<br />

646/N/99 Krupina nám.Svätotrojičné Jednota SD, prev 90<br />

387/N/96 Krupina Obchodná SD Zvolen, sídlo.Krupina 16-199<br />

122/95 Krupina Prostredná 273/22 Univerzál, Poľn.Hont., a.s., Hont.Nemce<br />

384/N/96 Krupina Školská SD Zvolen, sídlo.Krupina 02-110<br />

388/N/96 Krupina SNP SD Zvolen, sídlo.Krupina 11-211<br />

1270/N/06 Krupina Tanistravár 1094 M.Herková M.H.S.<br />

964/N/01 Krušetnica 216 Potraviny-Ľubová<br />

98-52/95 Krušetnica 02-090 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

101-23/95 Kvášov 087 Jednota SD, Púchov<br />

24/94 Kysucké N Mesto SNP Hospodár.Potreby, Poľnonákup Považan<br />

101-50/95 Ladce 212 Jednota SD, Púchov<br />

1599/N/09 Lazany 573 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-12/95 Lazy Dubková 019 Jednota SD, Púchov<br />

101-24/95 Lazy p/M 087 Jednota SD, Púchov<br />

101-28/95 Lednica 103 Jednota SD, Púchov<br />

101-51/95 Lednické Rovné 215 Jednota SD, Púchov<br />

619/N/99 Lednické Rovné Uhrovecká 306/1-3 J. Šiška<br />

99-32/95 Lesenice 02-078 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1319/N07 Liesek 419 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.008<br />

11320/N07 Liesek 103 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.009<br />

1019/N/02 Liesek 93 Bartoš P., PBG, Liesek 682<br />

24


266/N/95 Lietavavská Lúčka Sudorová A, Slottova 948/2, Rajec<br />

1722/N/11 Lietavavská Lúčka Žilinská G.Kobzáková-G & K Kožušníctvo<br />

53/94 Likavka 375 M. Drapáč-Brest<br />

1691/N/10 Lipovec Obchodná 105 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

224/N/95 Liptovský Hrádok Predajňa č.047, Zdroj B.Bystrica, š.p.<br />

223/N/95 Liptovský Hrádok Predajňa 3/61“Včela“<br />

106/95 Liptovský Mikuláš Družstevná 7 Jednota SD, prev.128<br />

1707/N/10 Liptovský Mikuláš Garbiarska KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1113/N03 Liptovský Mikuláš Garbiarska AHOLD-Slovakia, Megam., Hypernova<br />

1786/N/11 Liptovský Mikuláš Garbiarska 2584 Jana Klučková<br />

306/N/95 Liptovský Mikuláš Hodžova 19 M.Kalla, Potraviny pri stanici<br />

1534/N/09 Liptovský Mikuláš Kamenné Pole 4449/3 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1804/N/12 Liptovský Mikuláš Kamenné Pole 732/38 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

305/N/95 Liptovský Mikuláš nábr.4.apríla Zdroj 040<br />

307/N/95 Liptovský Mikuláš nábr.Dr.A.Stodolu General Food, a.s., potraviny č.010<br />

115/95 Liptovský Mikuláš nám.Mieru 1419 Tatrapet, Mirka našpora 3, L.Mikuláš<br />

1721/N/10 Liptovský Mikuláš Smrečianska 664 Ivan Lukášik – LUKAS<br />

309/N/95 Liptovský Mikuláš Štúrova OD Prior, filiálka 06<br />

308/N/95 Liptovský Mikuláš ul.1.mája Milan Kalla, potraviny<br />

1785/N/11 Liptovský Mikuláš ul.1.mája Lidl Slovenská Republika, v.o.s.<br />

1688/N/10 Liptovský Mikuláš ul.1.mája 41 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1715/N/11 Liptovský Mikuláš ul.1.mája 1849 POĽNONÁKUP LIPTOV a.s.<br />

98-10/95 Lokca 11-109 Jednota SD,Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-37/95 Lokca 01-113 Jednota SD,Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-53/95 Lomná 02-092 Jednota SD,Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

969/N/01 Lomná 6 DIAMOND-Rozličný tovar, Juriga J.<br />

965/N/01 Lomná Potraviny-Ľubová<br />

1870/2012 Lovčica-Trubín Poľnohospodárske družstvo<br />

61/94 Lučenec Amazonac, Danyi T.<br />

1058/N/02 Lučenec Halíčska cesta Ahold Retail, Megamarket<br />

1413/N/08 Lučenec Haličská cesta MVDr.V.Ďuriš – AQUARD<br />

1396/N/08 Lučenec Haličská cesta 24 STARADAM, s.r.o.<br />

1727/N/11 Lučenec Haličská cesta 520 STANO, spol. s r.o.<br />

1667/N/10 Lučenec J.Jiskru 365/3 A.Bahledová, Chovateľské potreby<br />

1145/N/04 Lučenec Jokaiho 28 Ing.Ďurišová Z.-Kazumi, R.Janovce<br />

1180/N/04 Lučenec Jokaiho 48 Diossová-DL, A.Kmeťa 5<br />

1272/N/06 Lučenec J.Wolkra 6 J.Bahleda-AQUA-AMAZONKA<br />

84/94 Lučenec Kolárova 22 M-Market, v.o.s., Železn.26<br />

1271/N/06 Lučenec Komenského 5 J.Kisantal-AQUA, Vajanského 2983/29<br />

1395/N/08 Lučenec Kubíniho 10 J.Oravec-J.G.K.<br />

1179/N04 Lučenec Novohradská 3 LILISHOP, Bradová S.<br />

25


1710/N/10 Lučenec Parný mlyn 5544 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1641/N/10 Lučenec Parný mlyn 5544 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1675/N/10 Lučenec Podjavorinskej 21 Retro LC s.r.o.<br />

1709/N/10 Lučenec Podjavorinskej 5364 Bahledová A. – Chovateľské potreby<br />

1301/N/07 Lučenec Rúbanisko 2 Chovateľské potreby<br />

1273/N/07 Lučenec Rúbanisko III L/7 S.Bradová, Rúbanisko III/31<br />

1869/2012 Lučenec T.G.Masaryka 18 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1412/N/08 Lučenec Železničná 6 M.Vilhanová – MVM, Fiľakovo<br />

1175/N04 Lučenec Železničná 12 AQUA AMAZONKA, J.Bahleda<br />

60/94 Lučenec Železničná 19 AN-CHOV-TROPIC, Szirotková A.<br />

113/95 Lučenec Zvolenská 69 LAMILK, a.s.<br />

314/N/95 Lutila Vajanského 3 Lutilčanka, Trabalík V.<br />

101-25/95 Lúky p/M 095 Jednota SD, Púchov<br />

101-4/95 Lysá-Strelen. 016 Jednota SD, Púchov<br />

101-27/95 Lysá 097 Jednota SD, Púchov<br />

1349/N/07 Malatiná 57 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.082<br />

083/N/07 Malatiná 234 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.083<br />

99-5/95 Malá Čamolija 01-051 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1288/N/07 Malé Stracina 70 GAMOTA, a.s., Komárno<br />

99-15/95 Malé Zlievce 02-052 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1575/N/09 Malý Čepčín 117 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

99-16/95 Malý Krtíš 02-053 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

375/N/96 Martin OD Stred, ZOO, KALOUS<br />

1552/N/09 Martin A.Kmeťa 116/2 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1543/N/09 Martin A.Stodolu 6112/39 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

253/N/95 Martin A.Stodolu TIPAN, spol.s.r.o., Potraviny<br />

251/N/95 Martin Brezová alej 13 AQUA-EKO, Potraviny<br />

1565/N/09 Martin Gorkého 1059/23 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

254/N/95 Martin Hodžova 3 potraviny Košúty<br />

370/N/96 Martin Hurbanova 4/10 Gačaltovský L.,GOSEMA<br />

1774/N/11 Martin Jilemnického KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1537/N/09 Martin Jílemnického 4002/45 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

247/N/95 Martin Kollárová Delta, Sučianska 29, Martin-priekopa<br />

1535/N/09 Martin Medňanského 10428 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

250/N/95 Martin Mládeže 23 Podhájka, predajňa potravín<br />

1563/N/09 Martin Mlinská 4646/3 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1545/N/09 Martin N.Hejnej 5 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

883/N/00 Martin nám.SNP 2 dm-drogéria market, s.r.o.<br />

1103/N03 Martin Obchodné centrum BAUMAX SR, Rožňavská 4, Bratislava<br />

88/94 Martin Osloboditeľov 12 Fatrafak-I. Bízik<br />

1787/N/11 Martin Pltníky 2 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

26


252/N/95 Martin Podhájska 35 BAJARG<br />

1842/2012 Martin Robotnícka 2 Poľnonákup TURIEC, a.s.<br />

1562/N/09 Martin Rumunskej armády 14 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1544/N/09 Martin Stavbárska 5819/13 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1546/N/09 Martin Stavbárska 16 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

249/N/95 Martin Stavbárska Delta Sučianska 29, Martin-priekopa<br />

1539/N/09 Martin Štefunkova 5985 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1393/N/08 Martin Riadok 24 Stoláriková M. – ROAMA<br />

1447/N/09 Martin Turiec 1 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1697/N/10 Martin Turiec 1 Miroslav Klučka – FAUNEX<br />

246/N/95 Martin Zapajevova Delta Sučianska 29, Martin-priekopa<br />

248/N/95 Martin Zelená Delta Sučianska 29, Martin-priekopa<br />

101-32/95 Medné 108 Jednota SD, Púchov<br />

1346/N/07 Medzibrodie 121 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.072<br />

101-31/95 Mestečko 107 Jednota SD, Púchov<br />

101-30/95 Mikušovce 106 Jednota SD, Púchov<br />

99/95 Modrý Kameň 062 Jednota SD<br />

99-17/95 Modrý Kameň 02-053 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-58/95 Modrý Kameň 31-125 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-59/95 Modrý Kameň 41-127. Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-61/95 Modrý Kameň 69-622 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1581/N/09 Mošovce Kollárova 283 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1549/N/09 Mošovce Partizánska 49 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

244/N/95 Mošovce Sušianska 29 DELTA, s.r.o., Veľkoobchod<br />

99-6/95 Muľa 01-035 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

98-43/95 Mútne 01-127 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-44/95 Mútne-Ďulov 01-132 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-58/95 Mútne 02-130 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

553/N/97 Mútne 201 MAJO, J. Malák<br />

1311/N/07 Mýtna 49 Šuleková M., Mýtna<br />

1503/N/09 Mýtna 263 Mišíková M.<br />

98-1/95 Námestovo 11-002 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-2/95 Námestovo 11-005 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-3/95 Námestovo 11-027 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-11/95 Námestovo 01-004 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-12/95 Námestovo 01-006 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-13/95 Námestovo 01-007 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-59/95 Námestovo 10-001 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98/95 Námestovo Hviezdoslavova 1 Jednota SD, prev.49<br />

930/N/01 Námestovo Hviezdoslavova 18/15 Poľovnícke potreby, M. Klepkoň<br />

968/N/01 Námestovo Hviezdoslavova 48 Akvaristika, Škorvánková E.<br />

27


741/N/99 Námestovo Hviezdoslavova 57 Jednota SD<br />

857/N/00 Námestovo Hviezdoslavova 57/35 Rybárske potreby<br />

1126/N04 Námestovo Klíňanská cesta 560 Čecho Marián Poľnop.Plátenícka 882<br />

56/94 Námestovo Kliňanská 568 Poľnonákup Orava, a.s.<br />

1089/N/03 Námestovo Komenského 509 Škorvánková E, Agromix, Rabčice155<br />

914/N/00 Námestovo Komenského 514/2 Pekárne RUSINA, spol.s.r.o.<br />

1110/N/03 Námestovo Miestneho priem. 571 AKORD, a.s.<br />

975/N/01 Námestovo Miestneho priem. 572 ORSTAR, spol.s.r.o.<br />

1118/N/03 Námestovo Miestneho priem. 802 ZDROJ VEREX, a.s., Kuzmán.,L.Mikul.<br />

371/N/96 Námestovo nám.Hviezdos48/14 Tomulec F., poľnopotreby<br />

549/N/99 Námestovo Plátenická 888 MERAKAR, Ing.Ratičák A.<br />

904/N/00 Námestovo Plátenická 1055 Jednota SD, Benčík J.<br />

967/N/01 Námestovo Štefánikova Jednota SD<br />

1552/N/09 Necpaly 175 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

99-48/95 Nenince 11-088 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

101-34/95 Nimnica 116 Jednota SD, Púchov<br />

542/N/99 Nitrianske Pravno Budovateľská 39 AGRO, s.r.o., Záhrad.a chovat.potreby<br />

769/N/99 Nitrianske Pravno Kollárova 1046/4 DARINA<br />

1334/N/07 Nižná 153 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.043<br />

1116/N/03 Nižná Nová doba 481 PJ 018, ZDROJ VEREX, a.s., L.Mikuláš<br />

1331/N/07 Nižná Orličie 604 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.029<br />

1585/N/09 Nolčovo 70 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

238/N/95 Nová Baňa 11-202/4 Jednota, Potraviny<br />

123/95 Nová Baňa 1.mája 13 Chovtyp, Gáfrik P.<br />

124/95 Nová Baňa Bernolákova 3/40 Chovateľ, MVDr.Karol L.<br />

237/N/95 Nová Baňa Febr.Víťazstva Potraviny LM<br />

240/N/95 Nová Baňa nám.Slobody Zdroj B.Bystrica, š.p., Predajňa č.005<br />

239/N/95 Nová Baňa nám.Slobody Zdroj B.Bystrica, š.p., Predajňa č.006<br />

98-7/95 Novoť 11-084 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-31/95 Novoť 01-082 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-32/95 Novoť 01-089 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

101-33/95 Nozdrovice 115 Jednota SD, Púchov<br />

99-23/95 Opat.Nová Ves 02-067 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-2/95 Opava 01-029 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

98-40/95 Oravská Jasenica 01-117 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-56/95 Oravská Jasenica 02-119 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-5/95 Oravská Lesná 11-068 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

1092/N/03 Oravská Lesná Pribišská 174 Habláková M.<br />

98-25/95 Oravská Lesná 01-072 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-26/95 Oravská Lesná 01-073 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

920/N/00 Oravská Polhora 165 AMITO-obchodná činnosť, Turac M.<br />

28


98-14/95 Oravská Polhora 01-028 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-15/95 Oravská Polhora 01-033 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-16/95 Oravská Polhora 01-034 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-45/95 Oravská Polhora 02-030 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-41/95 Oravská Veselé 01-120 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-42/95 Oravská Veselé 01-125 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-57/95 Oravská Veselé 02-123 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

1326/N/07 Oravský Podzámok 142 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.023<br />

1698/N/10 Orlov Letná 1080/36 Ján Staš<br />

1355/N/07 Párnica 133 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.092<br />

1356/N/07 Párnica 100 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.094<br />

1122/N/03 Párnica 276 Plichta J.-ADAK<br />

190/N/99 Piesok Strojárenská FIBAKO, s.r.o.<br />

390/N/96 Pliešovce Jednota Zvolen, sídlo Krupina 151<br />

1335/N/07 Podbieľ 197 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.045<br />

101-37/95 Podhorie 132 Jednota SD, Púchov<br />

1570/N/09 Podhradie 195/63 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-22/95 Podhradie M.K. 082 Jednota SD, Púchov<br />

101-43/95 Podhradie V.K. 182 Jednota SD, Púchov<br />

1815/N/12 Poltár Družby 42/54 YUCCA SK, s.r.o.<br />

1309/N/07 Poltár Slobody 720/129 MVDr.Július Balog<br />

1676/N/10 Poltár Továrenská 412/14 Retro LC s.r.o.<br />

105/95 Považská Bystrica 065 Jednota SD<br />

1639/N/10 Považská Bystrica Centrum 17 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1056/N/02 Považská Bystrica Kuzmányho AHOLD Retail, Megamarket<br />

1705/N/10 Považská Bystrica Slovenských partizánov KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

436/N/96 Považská Bystrica Štefánikova 157/45 CHOVATEĽ, Sluščíková M.<br />

101-35/95 Prejta 119 Jednota SD, Púchov<br />

1202/N/05 Príbelce 114 Kovšová J., Zmiešaný Tovar<br />

1344/N/07 Pribiš 138 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.069<br />

1536/N/09 Príbovce 190 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

81/94 Prievidza Bajzu 5 Chovateľské potreby, Petrášová<br />

294/N/95 Prievidza F.Mojtu Zdroj 026<br />

299/N/95 Prievidza Gorkého Heda<br />

1839/2012 Prievidza Hornonitrianska 1282/3 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

293/N/95 Prievidza J.kráľa Ekoex, predajňa pre drobnochovateľov<br />

300/N/95 Prievidza L.Ondrejova Balpex, potraviny<br />

297/N/95 Prievidza M.Mišíka 32 Zdroj 023<br />

296/N/95 Prievidza M.R.Štefánika Zdroj 003<br />

1681/N/10 Prievidza Nábrežná KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1672/N/10 Prievidza Nábrežná 4 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

29


884/N/00 Prievidza nám.Slobody 1 dm-drogéria market, s.r.o.<br />

303/N/95 Prievidza nám.Slobody OD Stred, a.s., Filiálka 05<br />

301/N/95 Prievidza nám.Slobody Tradop<br />

1067/N/02 Prievidza Nedozierskej Megamarket Hypernova, AHOLD Retail<br />

302/N/95 Prievidza Novádzkeho ABC Market, Dérer & syn<br />

298/N/95 Prievidza Palárikova 24 Manna 040, Potraviny<br />

295/N/95 Prievidza Rudnaya 14 Konzum Svitok, Potraviny<br />

1381/N/08 Prievidza Veľkonecpalská 148 V.Borko T 613, Prievidza<br />

101-36/95 Pruské 121 Jednota SD, Púchov<br />

101-59/95 Pruské 262 Jednota SD, Púchov<br />

1345/N/97 Pucov 166 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.070<br />

101/95 Púchov 063 Jednota SD, Púchov<br />

101-53/95 Púchov J.Kráľa 221 Jednota SD, Púchov<br />

101-56/95 Púchov Komenského 229 Jednota SD, Púchov<br />

101-62/95 Púchov 280 OD Lachovec, Jednota SD, Púchov<br />

101-63/95 Púchov Nosice 910 Jednota SD, Púchov<br />

101-9/95 Púchov-Záb. 035 Jednota SD, Púchov<br />

101-26/95 Púchov-kolon. 096 Jednota SD, Púchov<br />

1642/N/10 Púchov Okružná ulica 1922/1 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

51/94 Púchov Rojová Malopredajňa, Agrozon poľnonákupu<br />

917/N/00 Rabča Hlavná 207 AMITO-obch.činnosť, Turac M.<br />

861/N/00 Rabča Hlavná 258 Maťula J.<br />

858/N/00 Rabča Mlynská 347 Cubinková A.<br />

1063/N/02 Rabča Sivá 126 Supermarket Margot, Galčík E.<br />

98-4/95 Rabča 11-050 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-20/95 Rabča 01-045 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-48/95 Rabča 02-046 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

595/N/97 Rabča 507 f.JUSTI, J. Tyrovová<br />

915/N/00 Rabča Pekárne RUSINA, spol.s.r.o.<br />

919/N/00 Rabčice 363 AMITO-obch.činnosť, Turac M.<br />

98-19/95 Rabčice 01-044 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-47/95 Rabčice 02-042 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

267/N/95 Rajec nám.SNP ABC-Primát, Szilvásiová, Haškova 2<br />

1820/N/12 Rajec Turecký rad KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

265/N/95 Rajecké Teplice Kunerádska Komplex Potraviny-08-159, Jedn.Zilina<br />

109/95 Raková 169 Predaj krmív, Zemaníková Š.<br />

1733/N/11 Rapovce Hlavná 23 Marcel Márkuš – EKOM<br />

1586/N/09 Ratkovo 65 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

743/N/99 Revúca Reussovej 711 Poľno-produkty<br />

906/N/00 Revúca Železničná 214/22 Chovprodukt u Silvii, Danišová S.<br />

67/94 Rimavská Sobota Gemernákup, a.s., R,Sobota<br />

30


1666/N/10 Rimavská Sobota B.Bartóka 26 DkS Invest, s.r.o.<br />

1740/N/11 Rimavská Sobota Hatvaniho 8 Kováčová M.,ANYMALY SHOP KITTY<br />

1514/N/09 Rimavská Sobota Józsefa Bodona 1803 M.Kamenská<br />

1678/N/10 Rimavská Sobota Malá 6 Ing.Július Samajdák<br />

1292/N/07 Rimavská Sobota Mlynská 3 Šimonovce 51, Budai Š.<br />

1716/N/11 Rimavská Sobota Mlynská 3 Július Karas<br />

1254/N/06 Rimavská Sobota Nám.M.Tompu 24 CHOV-MIX<br />

1187/N04 Rimavská Sobota P.Hostinského Ahold, Hypernova, Tolstého 7, Blava<br />

1607/N/10 Rimavská Sobota P.Hostinského 4869/7 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1640/N/10 Rimavská Sobota P.Hostinského 4869/7 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1665/N/10 Rimavská Sobota Povstania 10 dm-drogéria market, s.r.o.<br />

200/N/95 Rimavská Sobota Prevádzka601 100 Saturn market, Revúca; R.Sobota-západ<br />

199/N/95 Rimavská Sobota Rybárska 666 BB Market, Potraviny<br />

68/94 Rimavská Sobota SNP 16 AMAZONAS, Pelle Otto, FOR PELL<br />

198/N/95 Rimavská Sobota sídl.Rimava 73, Zdroj B.Bistrica,. š.p., Predajňa 019<br />

201/N/95 Rimavská Sobota Zahradnícka 17 MVDr.Fehér J., obch.-potr.činnosť<br />

1238/06 Rimavské Janovce Hlavná 88 Ing.J. Boroš, AGPO<br />

1583/N/09 Rudno 93 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1673/N/10 Ruská Nová Ves 256 Ing.Jozef Fedorčák<br />

1797/N/12 Ružomberok Bystrická cesta 45 Radoslav Kmeť – AGROOBCHOD<br />

1657/N/10 Ružomberok Bystrická cesta 5344 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

896/N/00 Ružomberok Mostová 14 dm-drogéria market, s.r.o.<br />

1075/N/02 Ružomberok M.R.Štefánika AHOLD Retail SR, Tolstého 7, Bratisl.<br />

222/N/95 Ružomberok 014 Zdroj B.Bystrica, š.p.<br />

221/N/95 Ružomberok 020 Zdroj B.Bystrica, š.p.<br />

352/N/96 Ružomberok Padhora 14 Záhradkári, spol.s.r.o.<br />

114/95 Ružombero Podhora 51 Tatrapet, Mirka Našpora 3, L.Mikuláš<br />

216/N/95 Ružomberok Salvova General Food, a.s., Čadca, Potrav.039<br />

217/N/95 Ružomberok Mostová 2/33 Zdroj B.Bystrica, š.p., Potraviny 045<br />

99-24/95 Sečianky 02-068 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1657/N/10 Ružomberok Bystrická cesta 5344 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

101-38/95 Sedmerovce 166 Jednota SD, Púchov<br />

405/N/96 Sielnica 02-122 SD Zvolen, sídlo. Jednota Krupina<br />

98-17/95 Sihelné 01-035 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-18/95 Sihelné 01-039 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-46/95 Sihelné 02-036 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

99-33/95 Sklabiná 02-079 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1567/N/09 Sklené 389 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1601/N/09 Sklené 390 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-39/95 Slávnica 167 Jednota SD, Púchov<br />

403/N/96 Sliač 11-140 SD Zvolen, sídlo.Jednota Krupina<br />

31


404/N/96 Sliač 11-128 SD Zvolen, sídlo.Jednota Krupina<br />

1592/N/09 Slovany 99 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1/94 Sloven.Lupča VNS S. Lupča, Poľnonákup Hron<br />

197/N/95 Sloven.Lupča nám.SNP Tibor potraviny, Predajňa 508<br />

99-53/95 Slov.Ďarmoty 11-154 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-55/95 Slov.Ďarmoty 12-139 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1671/N/10 Slov.Ďarmoty 16 Attila Kelemen IZOTERM<br />

1578/N/09 Slovenské Pravno 225 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-40/95 Streženice 168 Jednota SD, Púchov<br />

1315/N/07 Suchá Hora 253 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.001<br />

1564/N/09 Sučany Čsk.Armády 3242/2 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1559/N/09 Sučany Dr.Ing.Kožucha 1252/5 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1696/N/10 Sučany Matice Slovenskej 12 Amália Klučková AK-chovateľské potreby<br />

99-25/95 Sucháň 02-069 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-3/95 Suché Brezovo 01-029 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1669/N/10 Šahy Hlavné námestie 6 Attila Kelemen IZOTERM<br />

99-18/95 Širakov 02-058 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

59/94 Šurice 100 Ing.K.Pölhös, okr.Lučenec<br />

1582/N/09 Šútovo Hviezdoslavova 155 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1571/N/09 Šútovo Osloboditeľov 36 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

392/N/96 Terany 02-093 Jednota Zvolen, síd.Krupina<br />

118/95 Terany Univerzál, Poľn.Hont, a.s, Hont.Nemce<br />

110/95 Tisovec MKP, a.s., Tisovec<br />

1258/N/06 Tisovec Daxnerova 702 Chovateľské potreby, 1.mája, Hnúšťa<br />

62/94 Tisovec Muránska 572 SEMCHOV, Smitek M.<br />

1406/N/08 Tornaľa Bakulínyho 14 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o., Košice<br />

66/94 Tornaľa Mierová 4 GEMER-IKR Bábolna, s.r.o., Tornaľa<br />

64/94 Tornaľa Mierová 23 AKVAREX, T.Antal<br />

63/94 Tornaľa Mierová 153 UNIMAX, Záhradk.potreby,<br />

1399/N/08 Tornaľa Šafárikova 9 GEMERNÁKUP, a.s.<br />

65/94 Tornaľa Šafárikova 19 Poľnoprodukt, a.s., Roľnícka<br />

1588/N/09 Trebostovo 144 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

99-7/95 Trebušovce 01-059 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

359/N/96 Trenč.Jastrabie M.R.Štefánika 2 Penta-T, spol.s.r.o.<br />

1589/N/09 Trnovo 150 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1323/N/07 Trstená Oslobodenia 940 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.016<br />

1015/N/02 Trstená Čsl.Armády TRIX l.Drgáň, Oravská<br />

1340/N/07 Trstená Dlhá 208 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.057<br />

630/N/99 Trstená Ďurdinova Šurina V., Potraviny<br />

97/95 Trstená Hattalova 100 Jednota SD, Prev.55<br />

1325/N/07 Trstená 758 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.019<br />

32


916/N/00 Trstená J.Hertela 1 Pekárne RUSINA, spol.s.r.o.<br />

931/N/01 Trstená M.R.Štefánika Poľovnícke potreby, M.Kleptoň<br />

1327/N/07 Trstená 8/4 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.024<br />

1322/N/07 Trstená 435/30 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.014<br />

1324/N/07 Trstená 817/24 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.017<br />

957/N/01 Trstená sídl.západ ORNA-J.Frelichová<br />

1328/N/07 Trstená SNP 138 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.026<br />

788/N/99 Trstená Stred 5/42 M. Bros, Nessermesse<br />

1070/N/02 Trstená Západ 1139/42-19 Chreneková E., Stánok-Relax<br />

1105/N/03 Trstená Západ 1147/40 RT, Števaňák J., Brezovica 350<br />

977/N/01 Trstená Západ 1601/46 Verex Supermarket<br />

976/N/01 Trstená Zápotočná 415 Akvaexot, Dulka J., Medvedzie 415<br />

101-41/95 Tuchyňa 174 Jednota SD, Púchov<br />

1562/N/09 Turany Kollárova 1010/1 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1540/N/09 Turany Obchodná 1138/38 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1550/N/09 Turč. Štiavnička J.Kostku 92/76 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1569/N/09 Turčianske Kľačany 392 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1538/N/09 Turčianske Teplice Horné Rakovce 1398/27 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1580/N/09 Turčianske Teplice 1.mája 854/19 – Diviaky COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1579/N/09 Turčianske Teplice Slobody 356/60 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

255/N/95 Turčianske Teplice SNP 95 Dom Potravín, Marcin T.<br />

1547/N/09 Turčianske Teplice SNP 520/136 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

256/N/95 Turčianske Teplice SNP 153 Fa Rešeták I.<br />

1142/N/04 Turčianske Teplice SNP 576/111 HUNDO, s.r.o., Kuzmányho 91<br />

1597/N/09 Turčianske Teplice Štubianska 1-Dolná Štubňa COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1566/N/09 Turčianske Teplice Žarnovická 58/1, Diviaky COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1598/N/09 Turčiansky Michal 143 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

111/95 Turzovka Poľnohosp. Predajňa, P. Brezina<br />

1768/N/11 Turzovka Kysucká cesta KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

101-42/95 Tunežice 175 Jednota SD, Púchov<br />

1332/N/07 Tvrdošín 182 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.035<br />

1333/N/07 Tvrdošín 200 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.036<br />

864/N/00 Tvrdošín Hlísno 367 Frielichová S.<br />

1117/N/03 Tvrdošín Medvedzie 269 PJ 019, ZDROJ VEREX a.s., L.Mikuláš<br />

830/N/00 Tvrdošín nám.Trojičné EXO-POL D.K, Petrulák, Vladina 694<br />

96/95 Tvrdošín Radničná 127/5 EXO-POL D.K, Petrulák, Vladina 694<br />

1003/N/02 Tvrdošín Trojičné nám.199 TRADE, Ondrejčáková, K.Hôrka<br />

1330/N/07 Tvrdošín 675/26 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.028<br />

96/95 Tvrdošín Vladina 694 EXO-POL D.K, Petrulák,Vladina 694<br />

1329/N/07 Tvrdošín Vojtaššákova 544/3 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.027<br />

1115/N/03 Tvrdošín Vojtaššákova 835 ZDROJ VEREX a.s., Kuzmán., L.Mikul.<br />

33


98-38/95 Ťapešovo 01-114 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

1871/2012 Valaská Školská 447 Mária Andrišeková<br />

1690/N/10 Valča 76 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1557/N/09 Valča 86 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1568/N/09 Valča 142 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

98-35/95 Vaňovka 01-105 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-36/95 Vasiľovo 01-108 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-39/95 Vavrečka 01-115 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

1353/N/07 Veličná 162 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.088<br />

99-34/95 Veľká Čalomi. 02-081 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

89/94 Veľká V n/Ipľom Malopr.Klas a.s.,Banícka 33,V.Krtíš<br />

99-26/95 Veľká V n/Ipľom 02-070 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1827/N/12 Veľký Biel Bratislavská 3A SERA SK s.r.o.<br />

1595/N/09 Veľký Čepčín 15 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

421/N/96 Veľký Krtíš Fedešová Firma SS<br />

99-43/95 Veľký Krtíš 09-200 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-44/95 Veľký Krtíš 09-201 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-45/95 Veľký Krtíš 09-202 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-46/95 Veľký Krtíš 09-203 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-51/95 Veľký Krtíš 11-134 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-60/95 Veľký Krtíš 42-147 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-62/95 Veľký Krtíš 69-700 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

415/N/96 Veľký Krtíš Veneská ESSEX, a.s., Potraviny<br />

414/N/96 Veľký Krtíš Lučenecká M-Market, v.o.s., Potraviny, stred II.<br />

1281/N/07 Veľký Krtíš Lučenecká 35 ECHO, spol. s r.o.<br />

1509/N/09 Veľký Krtíš Lučenecká 79 M. Róčan AQUA-NATURA<br />

1613/N/10 Veľký Krtíš M.R.Štefánika 2 Sölský Juraj<br />

22/94 Veľký Krtíš nám.Škultétyho 6 Záhradka, Rajčanová V.<br />

1398/N/08 Veľký Krtíš Nemocničná 12 Dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1415/N/08 Veľký Krtíš Nemocničná 14 V.Šiminová – ZÁHRADKA<br />

1280/N/07 Veľký Krtíš Nemocničná 24 ECHO, spol. s r.o.<br />

1756/N/11 Veľký Krtíš SNP 1 Sölský Juraj<br />

1414/N/08 Veľký Krtíš SNP 16 Petrochová Z., V.Krtíš<br />

21/94 Veľký Krtíš Škultétyho 10 ZOO-CHOV, Čapliov V., Škult.43<br />

99-19/95 Veľký Lom 02-060 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

345/N/96 Večelkov EXO-CHOV, MVDr.Hulitka E.<br />

1253/N/06 Vinica Cesta Slobody 460 J.Baráth, Kosihy n/Ipľom<br />

91/94 Vinica Malopr;Klas, a.s., Banícka 33, V.Krtíš<br />

99-38/95 Vinica 08-155 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-39/95 Vinica 08-157 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-40/95 Vinica 08-159 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

34


99-41/95 Vinica 08-160 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-42/95 Vinica 08-161 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1670/N/10 Vinica Nekyjská 364/37 Attila Kelemen IZOTERM<br />

420/N/96 Viničky Záhorce 6 Fedešová, Firma SS<br />

101-45/95 Visolaje 187 Jednota SD, Púchov<br />

1127/N/04 Višňové 371 Mičíková J., Potreviny<br />

1316/N/07 Vitanová 84 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.003<br />

1317/N/07 Vitanová 184 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.004<br />

99-35/95 Vrbovka 02-083 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1812/N/12 Vrbovka 104 Rita Racsková – RARITA<br />

1591/N/09 Vrícko 133 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

101-44/95 Vršatec.Podhradie 184 Jednota SD, Púchov<br />

376/N/96 Vrútky P.V.Rovniaka 5/42 Akvaristika, H. Holcerová<br />

1420/N/09 Vrútky 1.Čsl.brigády M.Kašuba – AQUA – EXOTIC<br />

1541/N/09 Vrútky 1.Čsk.Brigády 3242/19 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

1321/N/07 Zábiedovo 111 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.013<br />

99-27/95 Záhorce 02-071 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

98-6/95 Zákamenné 11-074 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-27/95 Zákamenné 01-078 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-28/95 Zákamenné 01-079 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-29/95 Zákamenné 01-080 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-30/95 Zákamenné 01-081 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

548/N/97 Zákamenné 1020 Gazdovská, s.r.o.<br />

1313/N/07 Zalužice 430 MVDr.Andrejco M., Zalužice<br />

101-48/95 Záriečie 197 Jednota SD, Púchov<br />

1348/N/07 Záskalie Timravina 705/55 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.075<br />

99-9/95 Závada 02-032 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

99-57/95 Závada 13-149 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

1359/N/07 Zázrivá Havrania 33 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.100<br />

1358/N/07 Zázrivá Ústredie 153 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.099<br />

101-47/95 Zbora 196 Jednota SD, Púchov<br />

101-46/95 Zliechov 191 Jednota SD, Púchov<br />

101-49/95 Zubák 200 Jednota SD, Púchov<br />

101-52/95 Zubák 218 Jednota SD, Púchov<br />

101-54/95 Zubák 225 Jednota SD, Púchov<br />

1338/N/07 Zuberec 360 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.052<br />

918/N/00 Zubrohlava Vyšná 479 AMITO-obch.činnosť, Turac M.<br />

98-21/95 Zubrohlava 01-053 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

98-49/95 Zubrohlava 02-054 Jednota SD, Hviezdosl. 1/11, Námestovo<br />

401/N/96 Zvolen Balkán SD Zvolen, Jednota Krupina 02-125<br />

177/N/95 Zvolen Bystrický rad 36 MC Market, Potraviny<br />

35


1638/N/10 Zvolen Cesta ku Continentalu 5 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

740/N/99 Zvolen Dobronivská 6 AGROGAL, s.r.o.<br />

41/94 Zvolen Dobronivská 6 Agroslužba, spol.s.r.o.<br />

174/N/95 Zvolen Hviezdoslavova 23 Potraviny, malá stanica, Gubáni Š.<br />

1661/N/10 Zvolen Hviezdoslavova 233 M.Wydra BOUTIQUE MAREK<br />

1616/N/10 Zvolen J.C.Hronského 1 Dyno, s.r.o.<br />

335/N/95 Zvolen Jesenského 15 Ing.Štark Š.<br />

173/N/95 Zvolen Kap.Nálepku Zdroj B.Bystrica, Predajňa 021<br />

1662/N/10 Zvolen Kuzmányho nám. 2 E.Boborová-ZOO EXOTIK<br />

821/N/99 Zvolen Lieskovskácesta616 SLOVSEED, spol.s.r.o.<br />

42/94 Zvolen Masarykova 6 Drobnochov, v.o.s., chov.a ryb.potreby<br />

125/95 Zvolen Masarykova 6 Včelárske chovateľ.a záhrad.potreby<br />

178/N/98 Zvolen nám.Slobody 17 Fabiani-Family<br />

1826/N/12 Zvolen Nám.SNP 63 Dyno, s.r.o.<br />

370/N/96 Zvolen Nám.SNP 64/2 MEKAP VETERINÁRIA<br />

1811/N/12 Zvolen Obchodná 9520/4 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

398/N/96 Zvolen OD Záhonok SD Zvolen, Jednota Krupina 11-144<br />

179/N/95 Zvolen Podbrezová 2009 SALVE, s r.o., Potraviny<br />

172/N/95 Zvolen Predajňa č.011 Zdroj B.Bystrica, závod-09-10<br />

1057/N/02 Zvolen Rákoš Ahold Retail, Megamarket<br />

175/N/95 Zvolen Rázusova 2276 Zdroj, B.Bystrica, Predajňa č.18<br />

176/N/95 Zvolen Sokolská 77 Potraviny, Bešinová J.<br />

368/N/96 Zvolen Strakonická 11 TOMIPO, chovateľ. A kynekol. Potreby<br />

959/N/01 Zvolen Stráž 17 Metro C&C<br />

1701/N/10 Zvolen Š.Višňovského 8 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

400/N/96 Zvolen Štúrova SD Zvolen, Jednota Krupina 02-106<br />

171/N/95 Zvolen Štúrova 39 MSJ Fashion Market, 960 01 Zvolen<br />

399/N/96 Zvolen Zlatý Potok SD Zvolen, Jednota Krupina 02-379<br />

397/N/96 Zvolenská Slatina 11-144 SD Zvolen, Jednota Krupina<br />

1554/N/09 Žabokreky 171 COOP JEDNOTA MARTIN, SD<br />

234/N/95 Žarnovica 11-185 Jednota, potraviny<br />

83/94 Žarnovica Hosp.potreby, Pozana, a.s., SNP 137<br />

126/95 Žarnovica Dolná 1 Chovcentrum, Štefanka J., Tehelná 21<br />

236/N/95 Žarnovica Fraňa Krála Eminent, spol.s.r.o., potraviny<br />

611/N/99 Žarnovica Ľ.Štúra Suchý J.<br />

232/N/95 Žarnovica Ľ.Štúra 40 Konzum, Tisovská A.<br />

233/N/95 Žarnovica Sládkovičova KOMERCIONAL<br />

231/N/95 Žarnovica SNP Zdroj B.Bbystrica, š.p., Predajňa č.007<br />

235/N/95 Žarnovica Tehelná 21 Chov Centrum<br />

1357/N/07 Žaškov 320 COOP Jednota SD Trstená, PJ č.095<br />

99-49/95 Želovce 11-092 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

36


99-54/95 Želovce 12-097 Jednota SD, obch.sk.2, Modrý Kameň<br />

762/N/99 Ždaňa 138 Tesko, Bakši I.<br />

550/N/99 Ždaňa Poľnohospodárske družstvo Hornád<br />

441/N/97 Žiar nad Hronom 102 Jednota SD<br />

82/94 Žiar nad Hronom Hosp.potreby, Pozana, a.s., SNP 137<br />

116/95 Žiar nad Hronom A.Dubčeka 33 NEXUS, s.r.o., Chovateľské potreby<br />

227/N/95 Žiar nad Hronom Hurbanova Jakaba, súkr.obch.spoločnosť<br />

1734/N/11 Žiar nad Hronom nám.Matice Slovenskej 2820 Dyno, s.r.o.<br />

229/N/95 Žiar nad Hronom SNP Zdroj B.Bbystrica, š.p., Predajňa 022<br />

339/N/95 Žiar nad Hronom SNP 37 Akvaristika<br />

225/N/95 Žiar nad Hronom Š.Moyzesa 71 Predajňa mäsa, V-Tempo<br />

226/N/95 Žiar nad Hronom Štefánikova Jednota, potraviny 136<br />

227/N/95 Žiar nad Hronom Tajovského Madro<br />

230/N/95 Žiar nad Hronom Tajovského 2 JAKABA<br />

1128/N/03 Žilina A.Bernoláka 3 Záhradníctvo<br />

1699/N/10 Žilina A.Bernoláka 2137 Martina Celeriková – M+T<br />

1193/N/05 Žilina Bajzová Lidl. SR, v.o.s., Púchovská 12, Nemšová<br />

1167/N/04 Žilina Bernolákova PRIMA ZDROJ, Obchodné stredisko<br />

1168/N/04 Žilina Borová COOP JEDNOTA, 007-MIX, Čadca<br />

1176/N/04 Žilina Borová 37 COOP JEDNOTA, 008-MIX, Čadca<br />

325/N/95 Žilina Dobšinského Prova, potraviny<br />

1161/N/04 Žilina Gaštanova 55 ATLANTA, s.r.o., H.Rázusa<br />

1689/N/10 Žilina Framborská 12 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1444/N/09 Žilina Hlinská Buza Jozef<br />

1162/N/04 Žilina Hlinská 7 PRIMA-ZDROJ, Tatranská, P.Bystrica<br />

321/N/95 Žilina Hlinská 27 Koska, potraviny<br />

323/N/95 Žilina Hliny V. A.Fabuš, potraviny<br />

33/94 Žilina Horný Val 28 KONTAKT, Fy D. Topitzer<br />

365/N/96 Žilina Hurbanova 14 Záhradkár , chovateľ<br />

1146/N/04 Žilina Hviezdoslavova 8 Chovateľ, s.r.o.<br />

1725/N/11 Žilina Hviezdoslavova 8 Jozef Buza<br />

1791/N/12 Žilina Hviezdoslavova 10 L.Babčaník BA & Lastav Stav.obch.činnosť<br />

1234/N/06 Žilina Hviezdoslavova 16 CHOVATEĽ, Javorová 185, Rajec<br />

102/95 Žilina Hviezdoslavova 28 Jednota SD, 123 prevádz.<br />

1140/N/04 Žilina Jána Milca 42 MVDr.B.Bajužík<br />

1139/N/04 Žilina Jána Milca 42 P a P, s.r.o.<br />

322/N/95 Žilina Jaseňová Inob-Agba, Solinky<br />

1148/N/04 Žilina Jaseňová KORUNA, s.r.o., K.Kmeťku 1<br />

34/94 Žilina J.Vuruma 7 Akvaristika<br />

1777/N/11 Žilina Jedľová 44 INVET spol. s r.o.<br />

1754/N/11 Žilina Jura Hronca 5 SOLOBION, s.r.o.<br />

37


1451/N/09 Žilina Košická 3 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1693/N/10 Žilina Košická 3 Katarína Malková<br />

1439/N/09 Žilina Košická 3 TESCO STORES SR, a.s.<br />

1753/N/11 Žilina Mydlárska 8 HELADA MO, s.r.o.<br />

1749/N/11 Žilina Nám.Andreja Hlinku 7B PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1197/N/05 Žilina Národná 13 D. Jankech, Hollého 159, Rajec<br />

1206/N/05 Žilina Národná 17 Meško I., AQUA-PET, Jaseňová 9<br />

1192/N/05 Žilina Národná 23 Kaliská M., Hlinská 6, Žilina<br />

1624/N/10 Žilina Národná 25 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1154/N/04 Žilina Nešporová 30 BILLA, s.r.o., Fil.301, Bajkalská 19/A<br />

327/N/95 Žilina Nitrianska Sezam, Ľ. Valíček, Vlčince III<br />

326/N/95 Žilina Novomestského 1 A.Fabuš, potraviny, Vlčince I<br />

324/N/95 Žilina Oslobodenia HERO, s.r.o., potraviny Bánová<br />

32/94 Žilina P.O.Hviezdoslava 8 Akvaristika-EXOTY, I. Kaliský<br />

1419/N/09 Žilina ul.Prielohy Pes a mačka, s.r.o.<br />

25/94 Žilina Pivovarská 2 ZA-PO, s.v.o., predajňa 05-Žilina<br />

348/N/96 Žilina Pri Rajčianke AGRONA, spol. s.r.o.<br />

1680/N/10 Žilina Republiky 999 JUDr. Štefan Schnelly<br />

1163/N/04 Žilina Rudnaya 2305 Coop Jednota, Predmestská<br />

1214N/06 Žilina R.Zaymusa 6 AQUA REEF, Horný Hričov 167<br />

1155/N/04 Žilina Sad SNP 3 TESCO Stores SR, a.s., Kamenné nám.<br />

1219/N/05 Žilina Saleziánska 4 BYTTERM, a.s., 010 77 Žilina<br />

328/N/95 Žilina Svätoplukova Sagan, potraviny, Bôrik<br />

1687/N/10 Žilina Tvrdého 14 Ing.Veronika Kučerková – ERBOS<br />

320/N/95 Žilina Varuma 2 Chovateľské potreby, Akvaristika<br />

1741/N/11 Žilina Veľká Okružná 59/A PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1190/N/05 Žilina Vojtaššáka 2 P.Remiš, Akvaristika-zoo<br />

1177/N/04 Žilina Vysokoškolákov Kaufland SR, v.o.s., Trnavská, Blava<br />

1196/N/05 Žilina Vysokoškolákov Lidl. SR, v.o.s., Púchovská 12, Nemšová<br />

1711/N/10 Žilina Vysokoškolákov 52 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1510/N/09 Žilina Vysokoškolákov 52 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

<strong>Zoznam</strong> evidovaných predajní krmív – <strong>kraje</strong> Košický a Prešovský<br />

Evidenčné č. Miesto Ulica Obchodné meno<br />

R-VS/RV-026 Bardejov Agrospol, a.s., Bardejov<br />

1521/N/09 Bardejov Duklianska 3821 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1655/N/10 Bardejov Duklianska 3821 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1840/2012 Bardejov Duklianska 3821 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

38


1076/N/02 Bardejov Mlynská ulica AHOLD Retail SR, Tolstého 7, Bratisl.<br />

1649/N/10 Bardejov Mlynská ulica KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

342/N/96 Bardejov Pod kútmi 8 MJ-M. Jurčišinová<br />

1405/N/08 Bardejov Priemyselná 4 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

R-VS/RV-081 Brezina 152 Poľn.obch.služ., Michaľany 5<br />

R-VS/RV-060 Bušovce Poľnonákup Tatry, NS Bušovce<br />

1365/N/07 Čaňa Železničná 2 TALBA, a.s., Čaňa<br />

1364/N/07 Čečejovce Staničná 8 Tajba, a.s., Čaňa<br />

750/N/99 Drienovec 374 Hariovská H. f.Globál<br />

819/N/99 Giraltovce Dukelská 44 Ivan Jozef<br />

820/N/99 Giraltovce Kukoreliho 19 Záhradkárske a chov.potreby, f.Krusado<br />

R-VS/RV-025 Giraltovce Agrospol, a.s., Bardejov, VNS<br />

1248/N/06 Geča 360 RC profit<br />

R-VS/RV-045 Gelnica Hlavná Poľnonákup Spišská Nová Ves, NS<br />

R-VS/RV-034 Hanušovce Železničiarska 580 NS Poľnotopľa, Vranov n/Topľou<br />

1775/N/11 Humenné Dargovských hrdinou13,14 Elo Smoľak El-Jane<br />

1466/N/09 Humenné Mierová 33/7 M.Babják snout<br />

1429/N/09 Humenné Mierová 94 Marcin A.<br />

1277/N/07 Humenné Mierová 94 REFKA, s.r.o.<br />

1685/N/10 Humenné Nám.Slobody 21 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1409/N/08 Humenné Staničná 1 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

1072/N02 Humenné Štefánikova AHOLD Retail SR, Tolstého 7, Bratisl.<br />

1400/N/08 Jaklovce Nová 341 Žofia – Ž.Kandrová<br />

1614/N/10 Janík 136 Karol Krumphanzl KA-COMP<br />

1506/N/09 Jarovnice 224 Anna Bujňáková<br />

R-VS/RV-042 Jelšava Teplická 261 Poľnonákup Gemer, Rožňava, NS<br />

R-VS/P-070 Kapuš.pri Prešove 416 TRIBE kom.spol., Medzianky<br />

1788/N/11 Kežmarok Slavkovská 36 Poľnonákup TATRY, a.s.<br />

1374/N/08 Kežmarok Slavkovská 36 Groman M, Malý Slavkov<br />

R-VS/RP-056 Kokošovce Mináriková, A.Matúšku 3, Prešov<br />

R-VS/RV-050 Kolinovce Tatrafat, s.r.o., Huncovce 89<br />

R-VS/RV-036 Košarovce 206 Poľnotopľa, Vranov nad Topľou<br />

1490/N/09 Košice Abovská 83 A.Hudáková – KRMEZ<br />

1227/N/06 Košice Alžbetina 16 AQUAVIVA spol., s.r.o.<br />

960/N/01 Košice Americká trieda 1/A METRO C&C, s.r.o., Bratislava<br />

1365/N/07 Košice Americká trieda 13 H.Daru-DARU, Košice<br />

1489/N/09 Košice Bočná 10 A.Hudáková – KRMEZ<br />

1620/N/10 Košice B.Nemcovej 28 POSEIDON s.r.o.<br />

1263/N/06 Košice Buzulucká 6 FISHNET, Košice<br />

1370/N/07 Košice Cottburská 36 Vaneková M., Košice<br />

1427/N/09 Košice Čingovská 6 K.Straka – EXOTIC<br />

39


1266/N/06 Košice Čkalovova 22 SLOVOSIVEX, a.s.<br />

1759/N/11 Košice Čsl.Armády 16/A K-1 Psovodi-záchranári Slov.republiky<br />

1865/2012 Košice Hlavná 56 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1246/N/06 Košice Hlavná 111 TESCO STORES, a.s.<br />

1261/N/06 Košice Hlavná 111 COPYDORAS, Meteorová 3, Košice<br />

1240/N/06 Košice Hlinkova 1/A RUPOL<br />

815/N/99 Košice Hlinkova 19 FORDOG<br />

1267/N/06 Košice Hronská 14 ALMUS, spol. s r.o.<br />

1198/N/05 Košice Humenská 4 Dingo, chovateľské potreby, Šebök<br />

1366/N/07 Košice Jaltská 2 Bubenková K., Košice<br />

R-VS/RV-018 Košice Južná Trieda 8 Agrocass, a.s., Košice, AGRO-ABC<br />

R-VS/S-064 Košice Južná Trieda 66 Cassopet, veľkoobchod<br />

354/N/96 Košice Kavačianska 4/A AQUAVIVA, s.r.o., VO-sklad<br />

1247/N/06 Košice Komenského 73 PHARMACOPOLA LEKÁREˇN, s.r.o.<br />

1376/N/08 Košice Komenského 73 MVDr.Pongrácz P., VETIS, K.Kračany<br />

1508/N/09 Košice Komenského 73 PET SHOP, s.r.o.<br />

1488/N/09 Košice Kováčska 28 MVDr.P.Pongrácz VETIS<br />

1507/N/09 Košice Kupeckého 63 BUDO SPORT spol. s r.o.<br />

1389/N/08 Košice Liesková 5 Ing.Tušan R.<br />

R-VS/P-065 Košice Luník VII Dingo, krmivá<br />

1778/N/11 Košice Mäsiarska 22 Jarbas, s.r.o.<br />

1141/N04 Košice Mäsiarska 41 f.KOMÁR, Malá Vieska 144<br />

1760/N/11 Košice Mäsiarska 44 Ing.Michala Kapustová<br />

1369/N/07 Košice Miškovecká 9 Rošková D., Košice<br />

1799/N/12 Košice Miškovecká 21 All4dogs s.r.o.<br />

1816/N/12 Košice Mlynská 22 PET SHOP, s.r.o.<br />

1783/N/11 Košice Mlynská 27 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1055/N/02 Košice Moldavská cesta Ahold Retail, Hypermarket<br />

1764/N/11 Košice Moldavská cesta 32 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1388/N/08 Košice Moldavská cesta 22 HORNBACH-Baumarkt spol. s r.o.<br />

1097/N/03 Košice Moldavská cesta 24 BAUMAX SR, Rožňavská 4, Bratisl.<br />

1268/N/06 Košice Moldavská cesta 32/A AHOLD Retail Slovakia, k.s., Bratislava<br />

R-VS-007 Košice nám.Dominikánske13 AQUA, P. Klema<br />

1713/N/11 Košice Nám.L.Novomeského 9 MVDr.Mariana Mičič<br />

1229/N/06 Košice nám.Osloboditeľov Prokop J.<br />

1765/N/11 Košice nám.Osloboditeľov PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1243/N/06 Košice nám.Osloboditeľov 21 AZEOS, s.r.o.<br />

1244/N/06 Košice Národné Námestie 1 FLORA-HOBBY<br />

1829/2012 Košice Ostravská 28 S&D, s.r.o.<br />

1817/N/12 Košice Park Mládeže 1 Mgr.Juraj Rusnák-RUPOL<br />

1644/N/10 Košice Popradská 92 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

40


1809/N/12 Košice Popradská 92 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1375/N/08 Košice Povstanie čského ľudu 1 Hauriška V.-FISHNET, Košice<br />

1377/N/08 Košice Pri Prachárni 4 Carrefour Slovensko, a.s., Bratislava<br />

1445/N/09 Košice Pri Prachárni 4 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1001/N/01 Košice Rázusova 6 HOBBY Záhradkára<br />

R-VS-006 Košice Sečovská 32 Lovás F.<br />

1794/N/12 Košice Skladná 10 ABC Záhradkár, s.r.o.<br />

1730/N/11 Košice Škultétyho 3 Hattingerová Jesika – Spike shop<br />

1387/N/08 Košice Slovenská 33 Socha M.-ATOS<br />

1401/N/08 Košice Štúrova 33 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

1264/N/06 Košice Staničné nám. 11 TOMI CENTRUM plus, spol. s r.o.<br />

1237/N/06 Košice Strojárenská 3 D.Borozová, KERIÉR, Košice<br />

1262/N/06 Košice Svätoplukova 6 PET SHOP, s.r.o.<br />

1388/N/08 Košice Štúrova 1 dm.drogerie markt s.r.o., Bratislava<br />

1682/N/10 Košice Štúrova 1 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1265/N/06 Košice Tomášikova 23 MILTAPRIM, s r.o.,EXPORT-IMPORT<br />

1643/N/10 Košice Toryská KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1496/N/09 Košice Toryšská 5 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1380/N/08 Košice Trieda KVP 4 Ing.Baginová A., Nižná Myšľa<br />

1368/N/07 Košice Tr.L.Svobodu 1 Jacunská D., Košice<br />

966/N/01 Košice Tr.L.Svobodu 8 OC-Hornád, Záhr.a chovateľ. Potreby<br />

1367/N/07 Košice Tr.L.Svobodu 8 MVDr.Danková P., AMBER, Košice<br />

1446/N/09 Košice Trolejbusová 1 PLAČEK PREMIUM, s.r.o.<br />

1683/N/10 Košice Trolejbusová KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1102/N/03 Košice Trolejbusová BAUMAX SR, Rožňavská 4, Bratisl.<br />

1230/N/06 Košice Trolejbusová SENDY, s.r.o., Bratislava<br />

1053/N/02 Košice Varšavská 32 Lerwick plus-Tomašovič, Ťahanovce<br />

737/N/98 Košice Varžanská 5 Sabol J.<br />

R-VS/P-067 Košice Važecká 2 Rapid, s.r.o.<br />

R-VS-003 Košice Vodná 2 AKVÁRIUM, Forgáč P.<br />

1228/N/06 Košice Vrátna 10 LERWICK<br />

1236/N/06 Košice Vrátna 10 M.Tomašovič-KOMÁR, Družstevná p/H<br />

1779/N/11 Košice Zborovská 6 Peter Vavrek-Chovateľské potreby<br />

1769/N/11 Košice Zuzkin park 6 Zuzana Kachničová<br />

1793/N/12 Košice Zvonárska 13 ABC Záhradkár, s.r.o.<br />

1613/N/10 Košice Zvonárska 18 Fishnet, s.r.o.<br />

817/N/99 Košice Ždiarska 16 AQUA, Prokop J.<br />

R-VS/P-068 Krásna Lúka 62 Lime, Novosedlák E.<br />

802/N/99 Kuzmice 411 Soya Centr. Slov., prev.Michaľany<br />

R-VS/P-062 Lada 244 Tarax, Leššo P., predaj krmív<br />

R-VS/RV-055 Lemešany Multi Trade, Malý Šariš, Prešov<br />

41


1064/N/02 Levoča G.Hermana 4 APRAKTIK-J. Karkula<br />

1297/N/07 Levoča Železničný riadok 24 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.<br />

R-VS/RV-032 Lipany Poľnonákup Šariš, a.s., Prešov<br />

R-VS/RV-031 Lipany Krivianska 524/45 Poľnonákup Šariš, a.s., Prešov<br />

1428/N/09 Liptovská Teplička Štefana Garaja Kováčová A.<br />

852/N/99 Ľubica Gen.Svobodu 68 Kubík J.<br />

1060/N/02 Ľubica Gen.Svobodu 92 ZOO CENTRUM<br />

989/N/01 Margecany Hôrka 7 KRM Krmivá, M. Černoká<br />

988/N/01 Margecany Prešovská 24 CHOVEX, K. Žecová<br />

1659/N/10 Michalovce Andreja Sládkoviča 5 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1059/N/02 Michalovce Humenská cesta Ahold Retail, Megamarket<br />

1650/N/10 Michalovce Humenská cesta 2 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

604/N/98 Michalovce J.Murgaša 51 MUDr.I. Dančišin<br />

1523/N/09& Michalovce Nám.Osloboditeľov 1 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1276/N/07 Michalovce Nám.Osloboditeľov 73 REFKA, s.r.o.<br />

854/N/854 Michalovce Pekárenská F. Činčár<br />

1405/N/08 Michalovce Priemyselná 4 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

1524/N/09 Michalovce Sobranecká cesta 5 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1656/N/10 Michalovce Sobranecká cesta 5 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1408/N/08 Moldava n/Bodvou Košická 2 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

R-VS/RV-037 Novosad Poľ.obch.služby, s.r.o., Michaľany, NS<br />

1403/N/08 Novosad Hlavná 3 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

1679/N/10 Orlov 126 Nadežda Stašová<br />

R-VS/RP-054 Petrovany 400 Vargovičová H., predaj krmív<br />

907/N/00 Poprad nám.sv.Egídia 26/61 ŽIVA-J. Tupý<br />

1646/N/10 Poprad nám.sv.Egídia 29/69 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

418/N/96 Poprad nám.sv.Egídia 124 OD-Poprad, a.s.<br />

899/N/00 Poprad nám.sv.Egídia 124 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1500/N/09 Poprad nám.sv.Egídia 100/3003 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1790/N/12 Poprad Teplická 4 Poľnonákup Tatry, a.s.<br />

1525/N/09 Poprad Teplická cesta 3 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1747/N/11 Prešov Armádn.gen.Svobodu 21 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

853/N/00 Prešov Bardejovská 44 Poľnonákup Šariš, a.s., Prešov<br />

353/N/96 Prešov Hlavná 24 EXOCHOV, akvarist. A chov. Potreby<br />

1519/N/09 Prešov Hlavná 116 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1098/N/03 Prešov Košická ulica BAUMAX SR, Rožňavská 4, Bratisl.<br />

1519/N/09 Prešov Levošská cesta dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1407/N/08 Prešov Levočská 7 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

1131/N04 Prešov Levočská 16 DONA, Rakytová T., Ľubovec<br />

902/N/00 Prešov Masarykova 11 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

984/N/01 Prešov Matice Slovenskej 38 UNIPHARMA Prievidza, a.s.<br />

42


1269/N/06 Prešov Metodova 5 AKVARISTIKA<br />

1385/N/08 Prešov Sabinovská 62 Bc.J.Husovský, Prešov<br />

1616/N/10 Prešov Slánska 18 ANIMAL PLANET s.r.o.<br />

1186/N04 Prešov Vihorlatská 1/A Ahold, Hypernova, Tolstého 7, Bratisl.<br />

1494/N/09 Prešov Vihorlatská 2/A PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

R-VS/RV-021 Príbeník Trenákup, a.s, Cukrovarská 2<br />

R-VS/RV-027 Rastislavice Agrospol, a.s., Bardejov<br />

R-VS/P-063 Revúca Muránska 2 Siman R., Magnezitárov 1, Revúca<br />

547/N/97 Rozhanovce SNP 5 Grakšová E.<br />

1654/N/10 Rožňava Alej Jána Pavla II. 2 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1863/2012 Rožňava Alej Jána Pavla II. 2 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

R-VS/RV-043 Rožňava Šafárikova 124 Poľnonákup Gemer Rožňava<br />

R-VS/P-069 Ruská Nová Ves 154 TRIBE kom. Spol. Medzianky<br />

R-VS/RV-030 Sabinov Hollého 295 Poľnonákup Šariš, a.s., Prešov<br />

R-VS/V-020 Sabinov Jarková 52 Okoč J., SHR<br />

R-VS/RV-052 Sabinov kpt.Nálepku 17 Mlyn Sabinov, s.r.o.<br />

R-VS/RV-029 Sabinov kpt.Nálepku 22 Poľnonákup Šariš, a.s., Prešov<br />

R-VS-RV/082 Sačurov Jarková 173 Ceragllas, s.r.o., Vranov n/Topľou<br />

R-VS/RV-023 Sečovce Trenákup, a.s, Cukrovarská 2<br />

554/N/97 Sečovce Staničná 957/3 MDM-Chov. Potreby, MVDr.M.Miňo<br />

801/N/99 Slanec 312 Soya Centr. Slov., prev.Michaľany<br />

1684/N/10 Smižany Brezová 2 Patrik Rybár<br />

1798/N/12 Snina Komenského 1333 Shopcentrum s.r.o.<br />

1653/N/10 Snina Stakčínska ulica KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1520/N/09 Snina Strojárska 2524 dm drogérie markt, s.r.o.<br />

R-VS-008 Sobrance Michalská Poľnonákup, a.s., Vihorlat<br />

1612/N/10 Sokoľany 263 Peter Seman<br />

R-VS/RV-035 Soľ 124 Poľnotopľa, Vranov nad Topľou<br />

837/N/00 Spišská Belá Tatrafat, s.r.o., Huncovce 89<br />

R-VS/RV-051 Spišská Belá kpt.Nálepku 10 Tatrafat Huncovce, predajňa KZ<br />

R-VS-005 Spišská Nová Ves Š.M. Spišská Nová Ves<br />

1295/N/07 Spišská Nová Ves Fabiniho 23 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.<br />

1828/N/12 Spišská Nová Ves Medza 14 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1796/N/12 Spišská Nová Ves Medza 15 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1497/N/09 Spišská Nová Ves Mlynská 39 PetCenter Slovakia, s.r.o.<br />

1498/N/09 Spišská Nová Ves Mlynská 39 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1652/N/10 Spišská Nová Ves Mlynská 39 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1864/2012 Spišská Nová Ves Mlynská 463 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1074/N02 Spišská Nová Ves Sládkovičova AHOLD Retail SR, Tolstého 7, Bratisl.<br />

1651/N/10 Spišská Nová Ves Sládkovičova 2 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

1620/N/10 Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 21 Hyrošová Romana<br />

43


1854/2012 Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 21 Poľnonákup TATRY, a.s.<br />

1296/N/07 Spišské Podhradie Štefánikova 33 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.<br />

1294/N/07 Spišské Vlachy Okolie 9 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.<br />

1456/N/09 Spišský Hrušov 315 František Samoľ<br />

1298/N/07 Spišský Štvrtok Tatranská 605 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.<br />

823/N/99 Stará Ľubovňa Farbiarska 8 ZAMER, a.s., nám. Sv.Mikuláša 17<br />

380/N/96 Stará Ľubovňa Jarmočná FUSUV a FUZAN<br />

378/N/96 Stará Ľubovňa nám.sv.Mikuláša Mäso - ˇUdeniny<br />

379/N/96 Stará Ľubovňa Obchodná 3 Kaleta M., Potraviny „Rozvoj“<br />

375/N/96 Stará Ľubovňa Továrenská 5 Mosupo KFK, spol.s.r.o.<br />

381/N/96 Stará Ľubovňa Za vodou 11 Fecenková K., Akvaristika<br />

R-VS/RV-053 Streda n/Bodrog. ŠM, š.p., Streda nad Bodrogom<br />

R-VS/RV-011 Streda n/Bodrog. Skladná 6 Agrospol Bodrog<br />

618/N/98 Svidník 8.mája 492/6 BERKES, Berežný P.<br />

1648/N/10 Svidník Centrálna ulica KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

626/N/98 Svidník Sovieckych Hrdinov BERKES, Berežný P.<br />

1200/N/05 Šariš Bardejovská 44 Poľnonákup Šariš, Prešov<br />

1467/N/09 Štrbské Pleso 79 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

1362/N/07 Trebišov Cukrovarská 2 TAJBA, a.s., Čaňa<br />

1746/N/11 Trebišov Komenského 3907 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

R-VS-002 Trebišov M.R.Štefánika 73 CHOVEX, Petro M.<br />

1686/N/10 Trebišov M.R.Štefánika 10 dm drogerie markt, s.r.o.<br />

R-VS/P-071 Tuhrina 71 TRIBE kom.spol. Medzianky<br />

1242/N/06 Turňa nad Bodvou Hlavná 59 IRIS<br />

1235/N/06 Valaliky Hlavná 19 AGROCHOV, Nižná Myšľa<br />

1225/N/06 Valaliky Hlavná 147 Eliášová M.<br />

745/N/99 Valaliky I/257 Poľnohospodár, spol. s.r.o.<br />

1608/N/10 Veľké Kapušany Hlavná 22 GLOBÁL, s r.o.<br />

1712/N/10 Veľký Slavkov 290 TATRAPOS, s.r.o.<br />

R-VS/P-066 Veľký Šariš Mlynská 1 Šarišský mlyn s.r.o.<br />

R-VS-009 Vranov n/Topľov B.Nemcovej 1153 Ilas, Ing.Ilčišin I., mlyn<br />

1402/N/08 Vranov n/Topľov Čemernianska 33 OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.<br />

1522/N/09 Vranov n/Topľou Duklianskych hrdinov dm drogérie markt, s.r.o.<br />

1647/N/10 Vranov n/Topľov Duklianskych hrdinov 31 KiK textil a Non-Food spol. s r.o.<br />

R-VS/RV-033 Vranov n/Topľov Železničná 4 NS Poľnotopľa, Vranov nad Topľou<br />

1389/N/08 Ždaňa 118 L.Lešková, Ždaňa<br />

R-VS/RP-058 Župčany 1 Leššo A.., predaj krmív<br />

R-VS/RP-057 Župčany 3 Kopox, Leššo J., predaj krmív<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!