Lobbing v Evropské unii - Laboutková - Euroskop.cz

euroskop.cz

Lobbing v Evropské unii - Laboutková - Euroskop.cz

Kritické momenty registraceRegistr požaduje různé informace o finančníchzáležitostech od různých aktérů.K registraci jsou vyzvány pouze organizace, nikolivindividuální lobbisté, , kteří pro ně pracují.Seznam lobbistických skupin vytvořený Komisí,nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, kterémají v Bruselu důležité postavení – regionálnízastoupení, obchodní komory a účetní firmy, kterénabízejí kompletní servis zahrnující lobbistické aktivity.Právní firmy jsou očekávány se zaregistrovat, jestližejejich cílem je spíše ovlivňovat politiku než precedenčníprávo. Z požadavku registrace by měly být vyjmuty jenv tom případě, kde je nezbytné ochránit práva klienta.

More magazines by this user
Similar magazines