Views
3 years ago

Nr 140 Lipiec-Grudzień 2005 - Chrzanów

Nr 140 Lipiec-Grudzień 2005 - Chrzanów

Nr 140 Lipiec-Grudzień 2005 -

JARMARK NA SW. MIKOŁAJANASZE NARODOWE ŚWIĘTOWANIEzEiJuż w drugiej połowie XIII wiekuChrzanów przyjął za swojego patrona św.Mikołaja. Choć z pamiątek z odległej przeszłościnie pozostało wiele, to dobrze, żestoi chociaż kościół pod wezwaniem tegoświętego dowodząc, że parafia powstaław wiekach średnich. Istnieją także nielicznewzmianki w rejestrze świętopietrzao tej parafii z lat 1325 • 1328. Tak czyowak są to wystarczające dokumenty,mówiące o bardzo bogatej historii miasta,a dla Świętego Mikołaja ważne powody,by raz w roku, i to w sposób, szczególnyodwiedzić to miasto.Tak też się stało i w tym roku, ponieważjuż 3 grudnia zawitał ulubieniec dzieci doChrzanowa z okazji II Jarmarku na ŚwiętegoMikołaja. Miasto przygotowało się na tę wizyt?godnie, z wielką pompą i z wielomaatrakcjami. Na odnowionym Rynku stanęładostojna, wysoka na prawie 20 metrów choinka,ślicznie ozdobiona i oświetlona. Obokrozstawiono budki jarmarczne, gdzie oferowanoprzeróżne różności. Głównie ozdobychoinkowe, wyroby rękodzielnicze, obrazy.rzeźby, kartki i stroiki świąteczne. Oczywi-Z MIASTAII Jarmark na św. Mikołajaście ustawiono też zadaszoną estradę, naktórej przez sobotę i niedzielę prezentowalisię najmłodsi chrzanowscy artyści. Wiekwykonawców jak również repertuar były bardzozróżnicowane. Przedszkolaczki i młodzieższkolna śpiewali co im w sercu grało.Od piosenek o deszczu, po piosenki o śniegu,o miłości nieszczęśliwej oczywiście, oświętach i o pechowym Mikołaju, kto renusię zepsuły sanie. Chrzanowski rynek zapełniłsię nie tylko dziećmi, ale one najbardziejspontanicznie uczestniczyły w koncercie oraznajchętniej brały udział w licznych konkursachz nagrodami. Tradycyjnie też panie zGrup Śpiewaczych z Pogorzyc, Luszowic,Płazy i Balina, reprezentujące ChrzanowskieStowarzyszenie Folklorystyczne, przygotowałyinteresujący program artystyczny.Uwarzyły także wspaniałe potrawy, którychwysokie, smakowe walory mógł docenićkażdy, podczas degustacji. Serwowano kapustęz grochem, flaczki, przedwojenny kapuśniaki żurek z białą kiełbasą. Palce lizać!Natomiast przed kawiarnią „Linda" odbyłosię niezwykłe widowisko teatru ulicznegoszczudlarzy „Cztery żywioły". Artyści.znani w całej Europie z wielkiego artyzmu ikunsztu, zawitali do Chrzanowa, prezentującswoje wysokie, cyrkowe umiejętności poruszaniasię na długich szczudłach. Robiłoto na zebranych duże wrażenie, tym bardziej,że pokazowi towarzyszyła niezwykle ekspresyjnamuzyka. Całe przedstawienie zakończyłosię. wspólną zabawą z dziećmi. Bardzoatrakcyjny też byt program estradowy„Wójek Hipcio schow", w wykonaniu dwójkiartystów cyrkowych. Występ musiał siędzieciom podobać, bo wykonawcy zebralirzęsiste brawa. Na bis szalony wójek Hipciostrzelał z armaty różnymi słodkościami przyuciesze nie tylko dzieci, ale wszystkich zebranychprzed sceną.Święty Mikołaj na zakończenie rynkowychzabaw i uciech podziękował za wspólniespędzony czas i zaprosił wszystkich dosali teatralnej MOKSiR, gdzie za chwilę miałsię rozpocząć wielki finał konkursu piosenkii tańca „Chrzanowska lokomotywaartystyczna".NASZE NARODOWE ŚWIĘTOWANIETegoroczne chrzanowskie obchodyŚwięta Niepodległości zogniskowane byływ dwóch miejscach. Jedna z uroczystościodbyła się przed tablicą wmurowaną wdzwonnicę kościoła św. Mikołaja. Tu wiązankikwiatów składali: przewodniczącyRady Miasta Aleksander Grzybowski, burmistrzRyszard Kosowski i jego zastępcaStanisław Dusza. Druga delegacja, podprzewodnictwem senatora BogusławaMąsiora, kwiaty złożyła pod pomnikiemOrła. Ponadto na rynek chrzanowski zajechał„Patriotyczny autobus" przywożącsporą grupę grajków i zespołów śpiewaczych,którzy rozdając śpiewniki zachęcalizebranych do wspólnego śpiewu. PomysłodawcąPatriotycznych wici na ŚwiętoNiepodległości był Zbigniew Klatka, kierownikzespołu „Tradycja". Autobus objechałcały powiat propagując wszędzie pieśnipatriotyczne.W ramach Święta miasto przygotowałojeszcze wiele innych atrakcji programowych.W sali teatralnej MOKSiR odbyła się uroczystaakademia, z programem artystycznym„Droga do niepodległości" w wykonaniuuczniów PG nr 1 w Chrzanowie oraz recitalemAloszy Awdiejewa. W hali sportowejnatomiast rniała miejsce międzynarodowagala sportów walki, połączona z pokazemmistrzów. Odbywały się też zawody w futsalu(halowa piłka nożna), w jedynkach siatkarskichdziewcząt, mistrzostwa Chrzanowaw szachach, a także turnieje tenisa stołowego.W szkołach zorganizowano też liczneokolicznościowe wystawy i akademie, a wkościołach wieczory pieśni patriotycznych,l chociaż oferta programowa, jak co roku.była bogata, ciągle urozmaicana nowymi pomysłami,to jak się wydaje zainteresowaniespołeczeństwa świętem było znikome i jaksię okazuje nie tylko chrzanowskiego. Prasacałej Polski bowiem wielokrotnie rozpisywałasię o niewielkim zaangażowaniu Polakóww świętowanie rocznic państwowych. Dawanoprzykłady USA, Włoch, Francji i wieluinnych krajów, gdzie celebrowanie ważnychhistorycznych wydarzeń jest masowe, spontaniczne,rodzinne i wielopokoleniowe. Czyżbybyli od nas bardziej patriotycznymi narodami,a to przecież Polacy zawsze słynęli wprzeszłości z tych walorów. Co się wiec mogłotakiego ważnego stać dzisiaj, że nastąpiłytak groźne zmiany. W wielu anonimowychsondażach młodzież szkół średnich i studencipowątpiewają, czy patriotyzm w naszymwydaniu ma jakiś sens. Piszą - nie czujemytego. aby nasz kraj był tak naprawdę nasząojczyzną, dobrą matką, która dba jednakowoo wszystkie swoje dzieci. Podkreślają, a jestto bardzo duża grupa osób, że prawdziwaojczyzna jest tam gdzie można godnie zarobićna chleb. Dodają jeszcze o ciągłych kłótniachelit, które bez przerwy majstrują przyfundamentach, nie mając wspólnego pomysłuna przyszłość. Niektórzy ubolewają teżAntoni Dobrowolskinad brakiem autorytetów, inni. ci najmłodsi,często już ich nawet nie potrzebują, bo takichpotrzeb nikt w nich nie wyrobił.. Coraz więcej,jak donoszą socjologowie, mamy wykształconychludzi, lecz jednocześnie w corazwiększym stopniu pozbawionych uczućwyższych. Przy tak gorzkich konstatacjachrodzi się pytanie, co robić, aby to zmienić ?Okazuje się, że zepsuć jest bardzo łatwoi szybko. Naprawia się jednak długo, pewnerzeczy nawet całe dziesięciolecia, a czasaminawet wieki. W ostatnich latach zepsuto niestetydużo i wszystkie ekipy rządzące mająnieczyste sumienia. Jedno jest pewne, pamiętanieo swojej historii, o ważnych wydarzeniachi ludziach, którzy je inspirowali,jest istotne nie tylko dla władzy, ale nadewszystko dla kondycji całego narodu. Ważneteż jest mądre pamiętanie, a nie wybiórcze,okazjonalne i polityczne Są przecieżrzeczy tego świata (jak pisze poeta) uniwersalne,ponadczasowe, integrujące i budujące.Nowy minister kultury i sztuki (to znaczynie taki nowy. bo już był za Buźka) ma ciekawepomysły na edukację historyczną dzieci imłodzieży, a nawet całego narodu. Zobaczymyco z tego wyjdzie i czy do akcji dołącząsię inni politycy, ze społeczeństwem na czele.Może zostanie wreszcie obalony mit, żePolacy sprawdzają się tylko na wojnach, aw czasie pokoju głupieją.Antoni Dobrowolski

Nr 139 Kwiecień-Czerwiec 2005 - Chrzanów
Nr 146 Listopad-Grudzień 2006 - Chrzanów
Nr 142 Luty-Marzec 2006 - Chrzanów
Nr. 3 - Grudzień 2005(4519 KB) - Citibank
AKM nr 33 grudzień 2005 - Akademia Morska w Gdyni - Gdynia
GWS Nr 04/2005 - Gorzów
Wydanie Nr 7/41 (lipiec 2006) - Mosina, Urząd Miasta
GWS Nr 10/2005 - Gorzów
GWS Nr 05/2005 - Gorzów
lipiec-sierpień - Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Dominika w ...
listopad – grudzień Nr 88 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
listopad – grudzień Nr 82 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
nr 7/2013 - Józefów
nr 1-2/2013 - Józefów
GWS Nr 06/2004 - Gorzów
plik do pobrania - Chrzanów
Protokół z posiedzenia jury - Chrzanów
Listopad-Grudzień 2005 - UM Janów Lubelski
Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Miasta Chrzanowa z ... - Chrzanów