Pobierz jako PDF - BASF Polska

basf.pl

Pobierz jako PDF - BASF Polska

Przewodnik po prawidłowym skracaniu zbóżBBCH 30: początek strzelania w źdźbło. Rozpoczynasię „wstawanie” źdźbeł. Wraz z wydłużającymsię dniem i wzrastającą średnią temperaturądobową rośliny rozpoczynają intensywny wzrosti rozwój, zwłaszcza na plantacjach dobrze zaopatrzonychw azot. W tym okresie ewentualne zabiegitzw. dokrzewiające powinny być już zakończone.Przyroda przyspiesza, dlatego wykonując lustracjęplantacji, warto prawidłowo określić fazę, w jakiejPoczątek strzelania w źdźbło, BBCH 30Początek wydłużania łodygi, pędy i łodygi zaczynająsie prostować. Pierwsze międzywęźlezaczyna rozwój, górna część kłosa jest co najmniej1 cm ponad węzłem krzewienia.1cm1cmwięcejniż1cmmniejniż1cmznajdują się rośliny. Poniżej krótki opis, w jaki sposóbsprawdzić, z którą fazą mamy do czynienia nalustrowanym polu. Z praktyki wiemy, że nie zawszejest to takie oczywiste. Aby uzyskać reprezentatywnywynik, należy wziąć z pola 6 roślin, a następniedelikatnie je rozciąć wzdłuż ostrym nożem. Upewnijmysię, że analizę wykonujemy, rozcinając pędygłówne – wtedy będzie ona prawidłowa. Bez kłopotupowinniśmy rozpoznać formujący się kłos.Odległość między podstawą rośliny a kłosem(jego końcem) ma 1 cm lub więcej, jednak dlugośćpierwszego międzywęźla ma mniej niż 1 cm.BBCH 31: faza pierwszego kolanka.Rozpoczyna się najpierwna najsilniejszym źdźble, czylipędzie głównym. Zwykle pojawiasię po około dwóch tygodniachpo BBCH 30, jednak może to byćznacznie szybciej lub później w zależnościod przebiegu pogody czyodmiany. Nowo powstałe pierwszemiędzywęźle zaczyna się intensywniewydłużać. Początkowowypełnione jest tkanką, z czasemw miarę wzrostu wewnątrz powstaniepustka. Skrócenie tegomiędzywęźla znacznie wzmocnikonstrukcję całej rośliny, a odpowiedniodobrane substancje spowodująrozwój korzeni z głębiejumieszczonych węzłów. W tymokresie rozpoczynamy stosowanieregulatorów wzrostu – jest tooptymalna faza do ich zastosowania.Zastosowany w tej faziezabieg zapobiegający wyleganiubędzie najefektywniejszy. W faziepierwszego kolanka z reguły powinniśmywykonać pierwszy zabiegfungicydowy, zwłaszcza jeślicelujemy w choroby podstawyźdźbła, które mogą powodowaćwyleganie łodygowe. Warto zwrócićuwagę, że bardziej zagęszczonekomórki i grubsza podstawaźdźbła mogą być dodatkową barierądla rozwoju chorób atakującychtę część rośliny.1cmpierwszekolankowięcejniż1cmpierwszekolankomniejniż1cmMedax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0 lmniejniż2cmwięcejniż1cmNasza rekomendacja wykonania zabiegu regulatorem wzrostu w tej fazie:Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostuFaza pierwszego kolankaFaza pierwszegokolanka BBCH 31Pierwsze kolankojest co najmniej1 cm powyżej węzłakrzewienia. Jestono wyczuwalne(BBCH 31) na pędziegłównym.Widoczne pierwszemiędzywęźle ma długość1 cm lub więcej,międzywęźle nad nimma mniej niż 2 cm.Prawidłowo wykonanym zabiegiem w tej fazie uzyskamy:wzmocnione, pogrubione i skrócone źdźbło,silniej rozwinięty system korzeniowy.Fazy rozwojowe BBCHGrubsze, krótsze źdźbło jest stabilniejsze.4 5


Przewodnik po prawidłowym skracaniu zbóżBBCH 32: faza drugiego kolanka.Pierwsze międzywęźle jest już wykształcone.Po jego przekrojeniu bez problemuznajdziemy wewnątrz źdźbła kłoseki możemy policzyć pięterka. Jeśli policzymyobsadę, to bardzo łatwo określimy,jakiego potencjalnie plonu możemysię spodziewać. Jest to bardzo dobrymoment na zastosowanie drugiej dawkiazotu. Powinniśmy już być po zabieguregulatorem wzrostu. Zabieg w tej faziebędzie miał wpływ tylko na drugiei ewentualnie trzecie międzywęźle i defacto wzmocni tylko te części, którerozwiną się po jego zastosowaniu. Dlategowłaśnie z punktu widzenia zapobieganiawyleganiu newralgiczne jestpierwsze międzywęźle.Faza drugiego kolanka BBCH 32Drugie kolanko jest co najmniej 2 cmponad pierwszym. Wyczuwalne drugiekolanko na pędzie głównym to fazaBBCH 32.Drugie i kolejne kolanka są liczone,gdy międzywęźla poniżej nich przekraczajądługość 2 cm.BBCH 39: faza liścia flagowego. Liść flagowyjest całkowicie rozwinięty, praktycznie zakończonyzostał rozwój kłosa. Idealny moment do zastosowaniadrugiego zabiegu fungicydowego, któregocelem będzie budowa plonu. W tej fazie wartorównież zastosować nawożenie azotowe. Właściwiedobrane oba te zabiegi będą miały wpływ na MTZ.Na intensywnie prowadzonych plantacjach, zwłaszczaz wysokim nawożeniem azotowym, należy wykonaćrównież oprysk regulatorem wzrostu. Celemtego zabiegu jest skrócenie i wzmocnienie dokłosia.Nasza rekomendacja wykonania zabieguregulatorem wzrostu w tej fazie:Kłos, w miarę zbliżającego się okresu żniw, będzienabierał masy, a środek ciężkości rośliny przesuniesię mocno ku górze, co w naturalny sposób będziepowodowało skłonność do wylegania. Nieskróconaw prawidłowy sposób roślina nawet przy niewielkim,ale intensywnym deszczu lub wietrze zacznie siępochylać i może nastąpić wyleganie. Jeżeli prawidłowozastosowaliśmy regulator w fazie pierwszegokolanka, roślina będzie chciała „nadrobić” to skrócenie.W tej sytuacji kluczowe będzie wykonanie zabieguwłaśnie w fazie liścia flagowego.mniejniż2cmMedax Top – 0,5 ldrugiekolankowięcejniż2cmFazy rozwojoweBBCHpierwszekolankowięcejniż1cmmniejniż1cmDrugi termin zastosowania regulatora wzrostuFaza liścia flagowegoPrawidłowo wykonanym zabiegiemw tej fazie uzyskamy:dodatkowe skrócenie źdźbła,wzmocnienie i skrócenie dokłosia.6 7


Przewodnik po prawidłowym skracaniu zbóżKrok 2. Oblicz obsadę roślinPrzy okazji lustracji plantacji wiosną i ustalania, w jakiej fazie rozwojowej znajdują się rośliny, należy równieżocenić, jaka jest obsada roślin. Ten parametr należy brać pod uwagę, decydując się na następne kroki.Krok 3. Zaplanuj intensywność nawożenia azotowegoPowszechnie wiadomo, że jednym z najistotniejszych czynników plonotwórczych jest nawożenie azotowe,a dokładnie jego poziom i rozkład dawek w sezonie wegetacyjnym oraz precyzyjne ich wyliczenie. Imbardziej intensywnie zamierzamy nawozić azotem, tym większą wagę należy przyłożyć do prawidłowegozapobiegania wyleganiu. O tym, jak należy podejść do stosowania regulatorów wzrostu w zależności odpoziomu nawożenia, mówimy w dalszej części Przewodnika.Krok 4. Sprawdź parametry odmiany mogące mieć wpływ na wyleganieNależy sprawdzić kilka podstawowych cech odmian, które są zasiane. Jeśli nie pamiętamy lub nie sprawdziliśmydokładnie grupy jakościowej, poza plonowaniem sprawdźmy i weźmy pod uwagę:- wysokość odmiany (do jakich należy, bardzo wysokich czy niskich?),- wrażliwość na wyleganie (każda odmiana ma określoną odporność na wyleganie),- naturalną długość wegetacji (czy odmiana, aby dojrzeć, potrzebuje więcej czy mniej dni?).Krok 6. Zdecyduj o sposobie zapobiegania (jeden czy dwa zabiegi)Jeśli ryzyko wylegania zostało ocenione na niskie, można przyjąć, że powinien wystarczyć jeden zabiegregulatorem wzrostu wykonany w optymalnym terminie, czyli w fazie pierwszego kolanka.Jeśli zaś ryzyko wylegania zostało ocenione na wysokie, rekomendujemy dwukrotne zastosowanie regulatorówwzrostu. Podstawowy zabieg – w fazie pierwszego kolanka oraz drugi – w fazie liścia flagowego.Poniżej przykładowy program zabiegów skracających, dla intensywnej produkcji:Medax Top – 0,6 l + CCC 750 g/l – 1,0Medax Top – 0,5 lFazy rozwojowe BBCHParametrMałe ryzykowyleganiaDuże ryzykowyleganiaData wysiewu 20 października 15 września+Gęstość wysiewu*[nasiona/m 2 ]200 400Nawożenie azotowe[kg N/ha w marcu, 0 + 40 + 50 60 + 90 + 40kwietniu i maju]Ocenapodatności odmianyna wyleganie**6 – 9 2 – 5* przy założeniu 100% wykiełkowania i 100% przezimowania** 1 = wysoka podatność ... 9 = niska podatnośćKrok 5. Oceń ryzyko wyleganiaW oparciu o wyżej wymienione czynniki, ale nie tylko –należy ocenić ryzyko wylegania. Termin i norma siewumogły w pewnym sensie determinować obsadę, czylipozycję wyjściową do oceny ryzyka na wyleganie. Ocenaryzyka to podstawa do ułożenia prawidłowej strategiistosowania regulatorów wzrostu. Zrobić jedenczy dwa zabiegi zapobiegające wyleganiu? – to z koleijedno z najczęściej zadawanych przez rolników pytań.Wybór strategii wbrew pozorom nie jest taki prosty.Poniżej, w oparciu o kilka najważniejszych czynników,które wcześniej wymieniliśmy, przedstawiamy prostyschemat. Niestety nie ma jednego łatwego rozwiązania.Rolnictwo to fabryka pod chmurą, gdzie często wpływtych samych czynników może być inny w zależności odtego, z jaką glebą mamy do czynienia, jaka jest temperaturaw momencie stosowania czy jaki jest stopień zachmurzenianieba. To bardzo istotne zwłaszczaw przypadku regulatorów wzrostu. Idealnie byłobywybierać takie rozwiązania, które w najmniejszymstopniu są wrażliwe na każdą uciążliwośćze strony środowiska.Optymalny termin zastosowania regulatora wzrostuFaza pierwszego kolankaDrugi termin zastosowania regulatora wzrostuFaza liścia flagowego7. Wybierz produkt, ustal dawki i terminowo wykonaj zabiegOstatnią kwestią do rozstrzygnięcia pozostaje wybór konkretnego produktu i ustalenie dawek. W handlujest dostępnych tylko kilka substancji zapobiegających wyleganiu. Wszystkie one mają mocniejsze i słabszestrony. Są bardzo często stosowane i zalecane w mieszaninach, które poprawiają skuteczność. Wybórpozostawiamy użytkownikowi.Na co warto zwrócić uwagę poza ceną, czego nie ma w etykietach:zakres temperatur skutecznego działania – im szerszy, tym lepiej, zwłaszcza w przypadku zabiegówwczesną wiosną;szybkość i długość działania – preferowane powinny być rozwiązania, które zadziałają natychmiast i jednocześniecechują się długim okresem działania;wpływ pogody na skuteczność – są produkty, które potrzebują słońca, aby zaczęły aktywnie działać, lubprzeciwnie, słońce jest zdecydowanie niewskazane; wybierzmy ten, gdzie nie ma tego ograniczenia;8 9


Przewodnik po prawidłowym skracaniu zbóżkorzystny wpływ na rozwój sytemu korzeniowego – im silniejszy, tym lepiej;wpływ na równomierne wyrównanie łanu.Państwu pozostawiamy wybór.Jak prawidłowo ustalić dawkę regulatora wzrostu? To niestety też nie jest prosta sprawa. Na to, jak roślinyzareagują na zastosowany regulator, ma wpływ bardzo wiele czynników. Decyzja, czy dawkę podnieść, czyobniżyć, musi być podjęta w konkretnych warunkach gospodarstwa z uwzględnieniem konkretnych czynników,które akurat występują. Proponujemy zapoznać się z tabelą zestawiającą poszczególne czynnikiwraz z sugestią odnośnie ich wpływu na wysokość dawki. Dla przykładu dwa produkty: popularny chlorekchlormekwatu 750SL i Medax Top.Czynniki, które określają dopasowaną stosowaną dawkę i działanie regulatorów wzrostu:Czynniki CCC 750 SL Medax ® Top UwagiOczekiwania wysokich plonówOczekiwania niskich plonówOdmiana odporna na wyleganieOdmiana wrażliwa na wyleganieGęstość zasiewu jest wysokaGęstość zasiewu jest niskaWczesny termin siewuPóźny termin siewuWysokie pobieranie – NWysokie temperaturyNiskie temperaturyUdział zbóż w płodozmianie > 70%Optymalne nawodnienie glebyGorsze nawodnienie glebyBezchmurna pogodaMieszanka zbiornikowa z herbicydamiMieszanka zbiornikowa z fungicydamiMieszanka zbiornikowa z RSM ( )Proszę zwracać uwagę na tabele odmian!Od BBCH 21 wzmocnić boczne pędy przez CCC 750 SLUwaga! W roślinie wytworzyło się więcej hormonów wzrostuOd BBCH 21 wzmocnić boczne pędy przez CCC 750 SLCCC 750 SL > 15 C, Medax Top > 20 Co ® oCCC 750 SL < 8 C, Medax Top < 8 Co ® oSilna presja choróbJest korzystnie, może wyrównać niskie temperaturyŻadnej mieszanki zbiornikowej zawierającej etefonz herbicydami**Przy mieszance z produktami zawierającymi triazole, np.:Duett Ultra, Duett Star, Opera Max, Bell, Capalo lub Osiris ® ®= działanie jest wzmocnione= podwyższyć dawkę= zmniejszyć dawkę* pszenica ozima** żadnej mieszanki Medax Top z karfentrazonem, cicnidionem etylu, metsulfuronem metylu + herbicydami zawierającymi bifenoxNie przekraczać dopuszczonych dawek!Krok 8Wybierz Medax Top!Medax Top jest produktem spełniającym wszystkie najważniejszekryteria optymalnego regulatora wzrostu.Łączne stosowanie dawki 0,6 l Medaxu Top z 1 l CCC750 SL jest jedną z najlepszych dostępnych opcji dozastosowania w fazie pierwszego kolanka zarówno podwzględem biologicznym, jak i ekonomicznym. Zalecenieto zostało wypracowane w oparciu o doświadczeniawłasne oraz obserwacje klientów.Efekty zastosowania Medax Top w fazie pierwszego kolanka:Wytrzymałość łodygi wzrasta o 24% kiedy zabieg wykonano w fazie BBCH 31/32Zapewnia jednolite skrócenie i wyrównanie łanuWzrost suchej masy korzeni o 27%Wzmocniona odporność na wyleganie korzenioweoraz lepsze pobieranie składników pokarmowych i wodyW przygotowaniu tej publikacji wykorzystano następujące materiały:Wilhelm Rademacher, „Regulatory wzrostu w intensywnej uprawie zbóż”.„Manging Lodging Risk in Winter Wheat”, wspólne opracowanie ADAS i BASF, Wielka Brytania.„Kulturenratgeber”, BASF Niemcy.Wyniki wieloletnich doświadczeń prowadzonych w Centrach Kompetencji BASF w Polsce i za granicą.Obserwacje własne i doświadczenia z zalecaniem stosowania regulatorów wzrostu w zbożach.10 11


Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony www.medaxtop.pl poświęconej stosowaniuregulatorów wzrostu. Znajduje się tam więcej przydatnych i ciekawych informacji.Pomyśl o BASF...... jadąc autostradą A1.Przy budowie 80 km tej trasy zostały użytedomieszki do betonu, wyprodukowanew fabryce w Myślenicach. Most Północnyw Warszawie również został wybudowany przypomocy naszych domieszek, a Stadion Narodowyoraz PGE ARENA Gdańsk – przy użyciu systemuocieplenia wewnętrznego – MultiTherm HSV.Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanychcelów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosiżadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów.Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów.Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów,stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepygrzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie możnawykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lubsprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.plZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacjedotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

More magazines by this user
Similar magazines