10. cvičení 3.05.2013

nb.vse.cz

10. cvičení 3.05.2013

Lenka BlažkováDoplňkový materiál ke cvičení ze 4ST201.


Regresní analýza•Parametrická regrese•Vícenásobná regrese


U automobilu byla měřena spotřebabenzínu v závislosti na rychlosti. Údajejsou uvedeny v následující tabulce.Rychlost (km/h) 40 50 60 70 80 90 100 110Spotřeba (l/100km) 5.7 5.4 5.2 5.2 5.8 6 6.8 8.1a) Vyrovnejte data regresní parabolou.b) Charakterizujte těsnost závislosti.c) Ověřte význam kvadratického členu.d) Proveďte bodový odhad spotřeby přirychlosti 80 km/h.


Spline


Y = b9 + x20+ b1x + b2x = .76 − 0.148x0. 00122


Těsnost závislosticharakterizuje indexdeterminace a upravenýindex determinace.Y = 9.76− 0.148x+ 0.0012x2Modelem se podařilo vyjádřit více než 98% variability proměnné spotřeba.


H 0 : β 1 =β 2 =0H 1 : non H 0Hladina významnosti: zvolíme např. α=0.01.Na této hladině nulovou hypotézu zamítáme, tj. alespoň jedenz regresních koeficientů je statisticky významný.p-hodnotaHodnotatestovéhokriteria


H 0 : β 2 =0H 1 : β 2 ≠0Hladina významnosti: zvolíme např. α=0.01.Na této hladině nulovou hypotézu zamítáme, tj. kvadratickýregresní koeficient je statisticky významný.Hodnotatestovéhokriteriap-hodnota


Do nalezené rovnice paraboly dosadímehodnotu x=80Y = 9.76 − 0.148x+ 0.0012x2 == 9.76 − 0.148⋅80+ 0.0012⋅802 = & 5.6

More magazines by this user
Similar magazines