ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA ...

cbf.cz

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE OBLAST SEVERNÍ MORAVA ...

ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACEOBLAST SEVERNÍ MORAVAVítkovická 3083/1, 702 00 OstravaE-mail: smo@cbf.cz , tel.608 336 129Všechny údaje o basketbalu na Severní Moravě najdete na adresehttp://smo.cbf.czPřítomni: Havrlant, Štěpánek.1. Organizační záležitosti1.1 Další jednání STK se bude konat ve středu 30.1.2013.Zápisze schůze STK č. 145-13,konané dne 2.1.2013 v Ostravě2. Schválená utkání a tabulky2.1 Schválené výsledky utkání a tabulky jednotlivých soutěží jsou průběžně k dispozici na stránkách http://smo.cbf.cz/3. Odchylky od soutěžního řádu a rozpisu soutěží3.1.1 OP mužů – 1.třída:- Utkání č.13 Orlová – Přerov. Orlová pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.19 Opava 2010 – Krnov. Opava 2010 pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.24 Krnov – Frenštát. Utkání mělo být odehráno do 20.12.2012. Termín odehrání se posouvá do25.2.2013. STK uděluje Krnovu zaslat Frenštátu 3 náhradní termíny.V případě, že nebudeutkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.25 Snakes Ostrava – Opava 2010. Utkání mělo být odehráno do 20.12.2012. Termín odehrání seposouvá do 25.2.2013. V případě, že nebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK ovýsledku utkání. STK uděluje Snakesu Ostrava zaslat Opavě 2010 3 náhradní termíny.- Utkání č.28 Karviná B – Přerov. Karviná pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.39 Orlová – Frenštát. Odloženo na žádost Frenšátu p/R. Frenštát p/R uhradí poplatek 100,-.Utkání odehrát do 25.2.2013. Orlová navrhne Frenšátu p/R 3 náhradní termíny. Pokud nebudeutkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.45 Opava 2010 –Karviná B. Opava 2010 pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.65 Orlová – Krnov. Odloženo na žádost Orlové. Orlová poplatek 100,-Kč. Utkání odehrát do25.2.2013. Orlová nabídne do 15.1.2013 3 náhradní termíny. Pokud nebude utkání odehránodo 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.70 BCM Ostrava – Opava 2010. Pozdní zaslání zápisu. BCM Ostrava pokuta 100,-Kč.- Utkání č.72 Frenštát p/R – BCM Ostrava. Utkání odloženo na žádost BCM Ostrava. BCM Ostrava uhradípoplatek 100,-Kč. Zároveň STK uděluje Frenštátu p/R navrhnout BCM Ostrava 3 termíny.Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokud nebude utkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK ovýsledku utkání.- Utkání č.73 BK Frýdek-Místek – Poski Ostrava. Utkání odloženo na žádost BK Frýdek-Místek. BKFrýdek-Místek uhradí poplatek 100,-Kč. Zároveň STK uděluje BK Frýdek-Místek navrhnoutPoski Ostrava 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokud nebude utkání odehráno do25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.75 Start Havířov – Karviná B. Start Havířov pozdní zaslání zápisu. Start Havířov pokuta 100,-Kč.3.1.2 OP mužů – 2.třída:- Utkání č.8 Vsetín – Bohumín. STK se zabývala odvoláním proti pokutě a úhradě nákladů. STK rozhodla,že proviněné bylo na straně Bohumína, a proto není žádný důvod od pokuty ustoupit.Bohumín navíc uhradí náklady na rozhodčí ve výši 920,-Kč za náklady na rozhodčí. Pronájemhaly je v režii Vsetína. Bohumin provede platbu na účet Vsetína po dohodě s organizačnímStrana 1 2.1.2013


pracovníkem Vsetína. Platbu provést do 30.1.2013. Vsetín poté pošle potvrzení o provedeníplatby.- Utkání č.17 VŠB Ostrava B – Restart Havířov. VŠB Ostrava B pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.23 Hlučín – Bohumín. Hlučín pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.29 Č.Těšín – Vsetín odloženo na žádost Vsetína. Vsetín uhradí poplatek 100,-Kč. Zároveň STKuděluje Č.Těšínu navrhnout Vsetínu 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokud nebudeutkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.30 VŠB Ostrava B – N.Jičín C. VŠB Ostrava B pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.35 Labrador – Hlučín. Labrador pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.57 Rožnov p/R – Vsetín. Odloženo na žádost Vsetína. Vsetín uhradí poplatek 100,-Kč. ZároveňSTK uděluje Rožnovu p/R navrhnout Vsetínu 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokudnebude utkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.62 Hlučín – Restart Havířov. Hlučín pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.64 Vsetín – Třinec. Odloženo na žádost Třince. Třinec uhradí poplatek 100,-Kč. Zároveň STKuděluje Vsetínu navrhnout Třinci 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokud nebudeutkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.65 Restart Havířov – Vítkovice. Restart pozdní zaslání zápisu. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.73 Bohumín – VŠB Ostrava B. Utkání nedohráno z důvodu utržení koše. Utkání odehrát znovudo 25.2.2013. Oba kluby se podělí o náklady za rozhodčí. STK uděluje Bohumínu zaslat VŠBB 3 náhradní termíny. V případě, že nebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK ovýsledku utkání.- Utkání č.77 Třinec – Restart Havířov. Chybí zápis + výsledek na internetu. Třinec pokuta 2x100,-Kč.- Utkání ze 16.12.2011 Vsetín – Vítkovice. Utkání se neodehrálo z důvodu nedostavení se Vítkovic bez omluvy.Vítkovicím se ukládá uhradit náklady na rozhodčí ve výši 920,-Kč jako nesplněný závazek zesezóny 2011/2012. Pronájem haly je v režii Vsetína. Vítkovice provedou platbu na účetVsetína po dohodě s organizačním pracovníkem Vsetína. Platbu provést do 30.1.2013.Vítkovice zaslat kopii o platbě. Vsetín poté pošle potvrzení o přijetí platby.3.1.3 OP kadeti U17:- Utkání č.3,4 Val.Meziříčí – Třinec. Utkání měla být odehrána do 20.12.2012. Termín odložení se posouvádo 25.2.2013. STK uděluje Val.Mezříčí zaslat Třinci 3 náhradní termíny.V případě, že nebudeutkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.37,38 Hlučín – Vsetín. Hlučín pozdní zaslání zápisů. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.45,46 Přerov – Krnov. Přerov pozdní zaslání zápisů. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.48 Val.Meziříčí – NH Ostrava. Chybní zápis. Val.Mez. pokuta 100,-Kč.- Utkání č.49,50 Krnov – Val.Mez. Odloženo na žádost Krnova. Krnov poplatek 100,-Kč. Zároveň STKuděluje Krnovu navrhnout Val.Meziříčí 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokudnebude utkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.3.1.4 OP starší minižáci U13:- Utkání č.45,46 Snakes Ostrava A – Příbor. Utkání odloženo na žádost Snakesu Ostrava. Snakes Ostravauhradí poplatek 100,-Kč. Zároveň STK uděluje Vsetínu navrhnout Snakesu 3 termíny. Utkáníodehrát do 25.2.2013. Pokud nebude utkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledkuutkání.- Utkání č.53,54 NH Ostrava – N.Jičín.Chybí zápisy. NH Ostrava pokuta 100,-Kč.- Utkání č.63,64 Opava – Příbor. Utkání odložená na žádost Příboru. Příbor uhradí poplatek 100,-Kč. ZároveňSTK uděluje Opavě navrhnout Příboru 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokud nebudeutkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.3.1.5 OP mladší minižáci U12:- Utkání č.29,30 Snakes Frýdek-Místek – Karviná. Odloženo na žádost Karviné. Karviná uhradí poplatek 100,-Kč. Utkání odehrát do 25.2.2013. Snakes Frýdek-Místek navrhne Karviné 3 termíny. .Vpřípadě, že nebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK o výsledku utkání.- Utkání č.35,36 Snakes Ostrava B – Příbor. Pozdní hlášení výsledků na internetu. Snakes pokuta 100,-Kč.3.1.6 OP nejmladší minižáci U11:- Utkání č.33,34 NH Ostrava – Opava. Utkání odloženo na žádost Opavy. Poplatek 100,-Kč. Zároveň STKuděluje NH Ostrava navrhnout Opavě 3 termíny. Utkání odehrát do 25.2.2013. Pokud nebudeutkání odehráno do 25.2.2013, rozhodne STK o výsledku utkání.3.1.7 OP ženy:- Vše v pořádku.Strana 2 2.1.2013


3.1.8 OP starší minižákyně U13:- Utkání č.33,34 SBŠ Ostrava A – BK Havířov. Utkání odložená na žádost Havířova. Havířov poplatek 100,-Kč. Utkání odehrát do 25.2.2013. SBŠ Ostrava navrhne Havířovu 3 termíny. V případě, ženebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK o výsledku utkání.3.1.9 OP mladší minižákyně U12:- Utkání č. 33,34 SBŠ Ostrava B – BK Frýdek-Místek. Utkání odložená na žádost SBŠ Ostrava B. SBŠ OstravaB poplatek 100,- Kč.. Utkání odehrát do 25.2.2013. SBŠ Ostrava navrhne Frýdku-Místku 3termíny V případě, že nebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK o výsledku utkání.3.1.10 OP nejmladší minižákyně U11:- Utkání č.37,38 BK Frýdek-Místek – SBŠ Ostrava A. Utkání odložená na žádost Frýdku-Místku. Frýdek-Místek uhradí poplatek 100,-Kč. Utkání odehrát do 25.2.2013. Frýdek-Místek navrhne SBŠOstrava A 3 termíny V případě, že nebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK ovýsledku utkání.- Utkání č.39,40 BK Panter Javorník – Basket Ostrava. Javorník nezaslal zápisy. Pokuta 100,-Kč.- Utkání č.41,42 TJ Loko Krnov – SBŠ Ostrava B. Utkání odložená na žádost Krnova. Krnov uhradí poplatek100,-Kč. Utkání odehrát do 25.2.2013. Krnov navrhne SBŠ Ostrava B 3 termíny V případě, ženebude utkání odehráno do 25.2.2013 rozhodne STK o výsledku utkání.4. Organizační záležitosti4.1. STK upozorňuje organizační pracovníky klubů, že od začátku sezóny 2012/2013 není nutné zasílat originály zápisůz utkání. Naopak doporučuje vše zasílat naskenované emailem. V případě, že pošlou kluby zápisy poštou, musíme tytozápisy stejně naskenovat. V případě, že není možné zápisy skenovat, je nutné je zasílat poštou první pracovní den poutkání. Upozorňujeme kluby, že adresa P.O.BOX 100 je již zrušena. Veškerou korespondenci zasílejte na sekretariát naadresu ČBF oblast Severní Morava, Vítkovická 3083/1, Ostrava, PSČ 702 00.4.2. STK zahájila přípravu kvalifikací o postup na NF U11,U12 a předkola MČR U13 chlapců a děvčat. Účastv kvalifikacích potvrdila tato družstva: Chlapci U13 – NH Ostrava, Hladnov, Snakes Ostrava, Opava. Chlapci U12 – NHOstrava, Hladnov, Snakes Ostrava, Opava. Chlapci U11 – NH Ostrava, Příbor, Snakes Ostrava, Opava. Děvčata U13 –Basket Ostrava, BK Havířov, SBŠ Ostrava A, SBŠ Ostrava B. Děvčata U12 – Příbor, Basket Ostrava, SBŠ Ostrava,Frýdek-Místek. Děvčata U11 – Příbor, Basket Ostrava, SBŠ Ostrava, Javorník. Vzhledem k tomu, že do se do všechkvalifikací přihlásila 4 družstva, budou kvalifikace dvoudenní. STK prodlužuje termín podání žádosti o pořádáníkvalifikace do 29.1.2013. STK rozhodne 30.1.2013 o pořadatelství. Zatím podaly žádost tyto kluby: chlapci U13 –Hladnov, chlapci U12 – Hladnov, děvčata U13 – SBŠ Ostrava, děvčata U12 – SBŠ Ostrava, děvčata U11 – SBŠ Ostrava.Termíny kvalifikací jsou uvedeny v termínové listině. Náklady na uspořádání kvalifikace se budou řešit tak, že všechnazúčastněná družstva se podělí o náklady na rozhodčí a pořadatel uhradí pronájem haly + pomocné rozhodčí (stolek). Dleinformací ČBF a ČAMB má naše oblast dvě postupová místa v kategoriích chlapci U11,U12,U13 a děvčat U13,v kategoriích děvčat U11,U12 má jedno postupové místo na NF.Zapsal: Kamil Havrlant – předseda STK ČBF SMStrana 3 2.1.2013

More magazines by this user
Similar magazines