Orvego® - BASF Polska

basf.pl
  • No tags were found...

Orvego® - BASF Polska

Orvego ®Z INITIUMInnowacyjny fungicyd spełniającyoczekiwania producentów.TYLKO JEDEN DZIEŃ KARENCJI.


Orvego ®525 SCNowy, innowacyjny fungicyd stworzony dla CiebieNaukowcy BASF stworzyli kolejny innowacyjny fungicyd, który ochroniTwoje uprawy. Produkt ten, będący kombinacją Initium, nowej substancjiaktywnej, i dimetomorfu, naszego wiodącego fungicydu wgłębnego, dajegwarancję nie tylko wysokiego plonu ale i jego wysokiej jakości.Jest bezpieczny, wygodny i łatwyw stosowaniuOrvego ® , dzięki swojej elastyczności, może byćstosowane w wielu programach ochrony roślin.Krótki okres karencji pozwala podjąć decyzjęo konieczności wykonania zabiegu nawettuż przed zbiorem. Najwyższej jakościformulacja to szybkie i łatwe stosowanie.Idealnie zapobiega powstawaniu rasodpornych patogenówSubstancja aktywna o nowych właściwościachchemicznych to skuteczne narzędzie w walcez odpornymi na stosowane dotychczasfungicydy rasami patogenów. Zapomnij teżo odporności krzyżowej.Bardzo bezpiecznydla użytkownika, konsumentai środowiskaBadania toksykologiczne dowiodły, żeOrvego nie ma negatywnego wpływu®zarówno na człowieka jak i środowiskonaturalne.2 32 3


Orvego ®525 SCWyższy plon lepszej jakościJak to działa?Orvego ® optymalnie łączy mechanizmy działania dwóch substancji aktywnych, co umożliwia zwalczanie prawiewszystkich stadiów rozwojowych mączniaków rzekomych i zarazy ziemniaka, od kiełkowania zarodników posporulację.Zwalczane patogeny: Phytophthora infestans (zaraza ziemniaka) i Pseudoperonospora cubensis (mączniakrzekomy dyniowatych).Podstawowy mechanizm działania: zwalcza patogeny poprzez inhibicję Kompleksu III w łańcuchu oddechowymi hamowanie biosyntezy fosfolipidówJak to działa? Orvego ® w cyklu rozwojowymzarazy ziemniakasporangium(zarodnia)Orvego ®kiełkowaniezarodnirozwój i uwalnianiezarodnikówpływkowychSkuteczność (%) preparatu Orvego 525 SCw zwalczaniu zarazy ziemniaka na pomidorze10090Skuteczność (%) preparatu Orvego 525 SCw zwalczaniu mączniaka rzekomego dyniowatych% powierzchni porażenia liści % powierzchni porażenia liści10090Orvego ® Orvego ®Gatunek Patogen SkutecznośćPomidor Zaraza ziemniaka***Ogórek gruntowy Mączniak rzekomy***zarodnikowanieprzemieszczaniesięzarodnikówpływkowychOrvego ® Orvego ®808070706050403020100kontrolaOrvego3 x 0,8 kg/hastandard3 x 1,8 kg/hastandard3 x 2,5 kg/ha6050403020100kontrolaOrvego3 x 0,8 kg/hastandard3 x 1,8 kg/hastandard3 x 2,5 kg/hawzroststrzępek plechyi rozwójobjawówchorobyinfekcjaroślinyżywicielskiej6 7


Orvego ®525 SCWyższy plon lepszej jakościOrvego ® – bezpieczne, wygodne i łatwe w stosowaniuOrvego ® może być stosowane zarówno w ogórku gruntowym, jak i pomidorze gruntowym, jako główny składnikprogramu ochrony plantacji bądź jako uzupełnienie dotychczasowych programów. Jest również idealne zarównow integrowanych jak i standardowych programach ochrony. Dodatkową zaletą jest krótki okres karencji: tylkojeden dzień dla ogórka i pomidora.Orvego ® w najwyższej jakości płynnej formulacji (stężona zawiesina) jest łatwe w stosowaniu. Substancja aktywna,pochodząca z nowej grupy chemicznej, to idealne narzędzie zapobiegające powstawaniu ras odpornychpatogenów. Zawarte w nim Initium nie indukuje odporności krzyżowej na inne fungicydy zwalczające lęgniowce(Oomycetes).Orvego ® działa w niskich dawkach – wystarczy już 0,8 l na hektar.Dskonały profil toksykologiczny i ekotoksykologicznyOrvego wykazuje się niską toksycznością ostrą: produkt nie działa drażniąco na skórę i oczy, nie ma też®działania uczulającego na skórę. Ze względu na niską toksyczność doustną Orvego zostało zakwalifikowane®do grupy R22 (działa szkodliwie po połknięciu). Oczywiście, tak jak przy stosowaniu innych środków ochronyroślin, zaleca się noszenie odpowiedniego ubrania ochronnego.Orvego jest praktycznie nieszkodliwe dla ptaków. Przy stosowaniu zgodnym z Dobra Praktyką Rolniczą nie®stwarza zagrożenia dla organizmów wodnych, pszczół, trzmieli, stawonogów czy dżdżownic.107


Orvego ®Z INITIUMInformacje o produkcie:Substancja aktywnaGrupa chemicznaMechanizm działania300 g/l initium + 225 gl/l dimetomorfpochodna pirymidynoamin + pochodna kwasu cynamonowegoHamowanie kompleksu III w łańcuchu oddechowym i biosyntezy fosfolipidów;wpływa na podział ścian komórkowych patogenuFormulacjaChronione uprawyZwalczane chorobyZalecane dawkiOkres karencjiStężona zawiesina do rozcieńczania wodąPomidor gruntowy, ogórek gruntowyZaraza ziemniaka, mączniak rzekomy dyniowatychMaksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:pomidor, ogórek – 0,8 l/ha1 dzieńNauka z BASFCzy wiesz, że nasza firma z całej siły stara sięzainteresować chemią dzieci i młodzież?Żeby pokazać Wam najpiękniejsze strony naukichemii i przedmiotów ścisłych, zostaliśmysponsorem laboratorium chemicznegow Centrum Nauki Kopernik i stworzyliśmystronę chemiatomy.plNa profilu www.facebook.com/chemiatomyczęsto można wygrać nagrody i biletydo Centrum… Byliście już tam?Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylkodo zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów,nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowaniai stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogąwpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmianyroślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami,występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp.W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatówlub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnejodpowiedzialności.BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.plZe środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed kadym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.Zwróć uuwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

More magazines by this user
Similar magazines