Views
3 years ago

Statut - Sindikat Željezničara Hrvatske

Statut - Sindikat Željezničara Hrvatske

Statut - Sindikat Željezničara

Na temelju članka 174. Zakona o radu ( Narodne novine broj 38/95., 54/95.,64/95., 17/01., 82/01., 114/03. i 142/03.), Sabor Sindikata željezničara Hrvatske nasjednici održanoj 29. listopada 2012. godine donosi noviSTATUTSINDIKATA ŽELJEZNIČARA HRVATSKEI TEMELJNE ODREDBEČlanak 1.1. Sindikat željezničara Hrvatske (u daljnjem tekstu: SŽH) je samostalna, dragovoljnai interesna udruga radnika zaposlenih u djelatnosti željeznice i djelatnostimaizdvojenih društava.2. SŽH se u potpunosti pridržava načela slobodnog sindikalnog pokreta i načelaMeđunarodne organizacije rada (MOR).3. SŽH je neovisan od poslodavca, poslovodstva i njihovih organizacija i udruženja,vlasti, političkih stranaka i vjerskih zajednica.4. SŽH se može udruživati s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu.5. Opći i posebni akti SŽH ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Statutom.6. SŽH djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.Članak 2.1. SŽH je pravna osoba i registrira se u skladu sa zakonskim propisima.2. Puni naziv udruge je: SINDIKAT ŽELJEZNIČARA HRVATSKE.3. Skraćeni naziv udruge je: SŽH.4. Sjedište udruge je u Zagrebu, Trg Francuske Republike 13.Članak 3.1. SŽH ima svoj pečat koji je okruglog oblika i sadrži:1) Za podružnice: Sindikat željezničara Hrvatske, naziv podružnice, sjedište iamblem SŽH.2) Za SŽH: Sindikat željezničara Hrvatske, Središnji odbor, te istovjetni tekst naengleskom jeziku, sjedište i amblem SŽH.3) Predsjednik SŽH može imati potreban broj pečata, koji moraju biti označenisvaki svojim brojem. Pečat glavnog tajnika SŽH označen je slovom «T».Članak 4.1. Znak (amblem) SŽH koncipiran je kao kombinacija od tri slova koja nisu izvedenaiz jedne tipografije već svako slovo ima drugačiju likovnu pojavnost. Tako je samocentralno slovo, slovo Ž izvedeno iz konkretne tipografije (Bonn medium), dok sudva bočna slova, s lijeva slovo S i s desna slovo H izrađena ručno, u slobodnomizražaju. U znaku se pojavljuju i tri narančasta kruga koji imaju funkciju da pobliže1

VIJESTI SŽH, broj 7 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 4 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 8 - Sindikat Željezničara Hrvatske
I to smo mi, žene u transportu str. 7 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, srpanj, broj 13 PDF - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 1 - Sindikat Željezničara Hrvatske
List VIJESTI SŽH broj 12, travanj 2013. (PDF) - Sindikat Željezničara ...
List VIJESTI SŽH prosinac, broj 11 ( PDF) - Sindikat Željezničara ...
VIJESTI SŽH, broj 5 - Sindikat Željezničara Hrvatske
Lst VIJESTI SŽH br. 9, kolovoz 2012. - Sindikat Željezničara Hrvatske
NA PERONU 24.pdf - Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
Na peronu br 14 za WEB.pdf - Sindikat prometnika vlakova Hrvatske
što donosi članstvo u Europskoj uniji - Vlada Republike Hrvatske
Statut SZH - Sindikat Željezničara Hrvatske
Program rada - Sindikat Željezničara Hrvatske
kolektivni-ugovor-hz-infrastrukture-1 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 2 - Sindikat Željezničara Hrvatske
Pravila rada - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, broj 3 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, srpanj 2006 - Sindikat Željezničara Hrvatske
VIJESTI SŽH, veljača 2007 - Sindikat Željezničara Hrvatske
zakljucak-s-okruglog-stola-radnici1 - Sindikat Željezničara Hrvatske
Statut SPH - Sindikat pomoraca Hrvatske
Dopis premijeru (PDF) - Sindikat Željezničara Hrvatske
vii-aneks-20110928 - Sindikat Željezničara Hrvatske
Pristupnica - Sindikat Željezničara Hrvatske
Tako to radi HŽ Infra (PDF) - Sindikat Željezničara Hrvatske
sporazum-sssh-szh-sihz-ssh - Sindikat Željezničara Hrvatske
Rprezentativni sindikati u HŽ Cargu - Sindikat Željezničara Hrvatske