PLAN LEKCJI KL. I – III NA ROK SZKOLNY 2008/2009

luzino.pl

PLAN LEKCJI KL. I – III NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PLAN LEKCJI KL. I – III NA ROK SZKOLNY 2008/2009DzieńNrlekcjiI aH.Plecke228I bE.Bużan039I cD.Klocka222I dB.Pobłocka228I eI.Cholcha222II aD.Taciak129II bH.Mudlaff130II cB. Greszta227II dB.Grom224II eJ.Białk227III aM.Legowicz129III bM. Goike224III cM.Marszewska130III dK.Woźniak221III eM.Gawłowska221PONIEDZIAŁEK1 * * * * ind 226 * * *2 * ang 224 * TP 223 * * ind 226 * wf *3 * * * ang 023 z 227a * 023 * * z 226 TP * * TP 223 * TP 2234 * 020 * * wf wf ang * * 228 * 131 ang 023 * z 223 * rel 2275 * Z 223 * * wf ang * mat rel 023 * *6 * k * ang TP 223 * * * * ind “0” *7 * rel * * * * *8 * * *rel z z 2219WTOREK1 wf * * rel * * rel ind 223 *2 TP 223 * * wf * rel 023 wf ang 227 z * * * 222 *3 z 227a * TP 223 * * *023 ang 020 * * 221 * * * wf wf4 * * ang 128 rel 131 * * * * * z 227a wf wf TP 223 * 020 *023 *5 * * * z 227a ang 224 * rel 131 w-f * * rel 023 * 020 * ind 2236 rel * wf * rel 023 k * mat z 227a ind 2237 * z 130 k *8 * wf9ŚRODA1 z 223 * ang * ang * * rel2 wf * * * z 223 * * rel ang3 Z 223 ang 023 rel 128 k * z 227a * 222 * * * * ang *1314 wf rel * * * 128 wf * 023 z 226 * * * * * 131 *5 ang Z 223 wf * * 023 * z 227a * * mat z 226 wf rel 131 *6 * k z 227 a * * * * ang * z 2237 * k wf * * * *8 * rel * z 2219CZWARTEK1 * * * * * * rel wf *2 w-f * * * rel * * * ang 023 Ind.”0” *3 * * wf * TP 223 * wf * * * 023 ang 224 z 227a *4 * * * * 020 * 128 z 227A * * rel 131 ang 023 * mat * wf ang wf5 * z 223 * rel 023 z 227a * wf * ind 226 *221 rel 020 * * wf ang 1316 ang * * * * * *7 * * * ind * *8 ind * ang *


9PIĄTEK1 * 131 * * * rel 208 * 023 * ang * * *2 wf rel * 131 * * wf ang 023 z 223 * rel * * *3 * * wf ang 131 * * * wf * * rel 023 * 020 Ind.”0” *4 * wf * ang 128 * * * * wf mat 039 ang 023 rel 131 *5 rel * * * z 130 * * 023 ang * ind 2236 rel * * *7 * wf8 Z 2269

More magazines by this user
Similar magazines