Leden - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Leden - Okno do kraje

Magazín Zlínského krajeleden 2011 / ročník VIIPour Féliciter2011


www.expowin.czUniverzita Tomáše Bati ve ZlíněVás zve na Den otevřených dveří,který se uskuteční dne 14. 1. 2011na všech fakultách, t. j. na Fakultě technologické,Fakultě managementu a ekonomiky,Fakultě multimediálních komunikací (studijní programyMediální a komunikační studia a Hospodářská politika a správa),Fakultě aplikované informatiky, Fakultě humanitních studiía Fakultě logistiky a krizového řízení (se sídlem v Uh. Hradišti).Jednotlivé fakulty budou pořádat hodinové prezentace v 10.00, ve 12.00,ve 14.00 a v 16.00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnoutsi prostory budov a jejich vybavení.více informací najdetena www.utb.cz, sekce AktualityNEDOSTIŽNÁTEPELNÁIZOLACENOVINKA!ZAVÁDĚCÍ CENYNevyhazujte peníze oknem - ušetřete až 76 %* energiíStará, netěsná okna „ protopí“ hodně peněz, a to nenínutné. Čím je lepší tepelná izolace oken, tím méně energiese spotřebuje. Energii kterou nespotřebujete, také nemusíte zaplatit. S KOMPOZITO-VÝMI OKNY GENEO ušetříte, jak u novostaveb, tak při rekonstrukci, až 76 %* energie.To nejlepší pro Váš dům je špičková technologie RAU-FIPRO s vysokou stabilitou beztepelných mostů. Kompozitní materiál uplatňuje vysokou bezpečnost a stabilitu v leteckémprůmyslu (u letadel) nebo také u vozů Formule 1. Pomocí RAU-FIPRO materiálupřenáší rma REHAU tyto ojedinělé vlastnosti poprvé i do oken.ExpoWin® Vám nabízí GENEO, které nastavuje nová kriteria v oblasti oken• Jedinečný ultrastabilní materiál – RAU-FIPRO na bázi kompozitu,nesrovnatelný s plastem• Nic Vás nevyvede z klidu – vynikající izolace proti hluku při zachovánítepelně-izolačních vlastností• Základem je bezpečnost – účinná ochrana proti vloupání již ve standardu• Dokonalá okna – vysoký komfort bydlení a moderní design• Myslete na budoucnost – s novými okny vytvoříte trvalou hodnotu, kompozitová oknamají oproti jiným materiálům dvojnásobnou životnost• Výborné tepelně izolační vlastnosti pro lů GENEO splňují s velkou rezervou požadavkytepelně izolačních norem, a to i do budoucna.Kompozitová okna GENEO jsou velmi výhodnou investicí.* Snížení energetických ztrát oken při výměně starých dřevených/plastových z 80 let(Uf=1,9, Ug=3,0) za okna z pro lů GENEO (Uf=0,91, Ug=0,6, rozměr okna 123 x 148cm)Uherské HradištěDvořákova 1210Tel.: 734 446 018E-mail:uh@expowin.czZlínGahurova 5265Tel.: 775 397 678E-mail: info@expowin.czKroměřížKřižná 169Tel.: 737 951 242E-mail: kromeriz@expowin.czPestrý a šťavnatý rok 2011 plný splněných přání...


OBSAH3 úvodník4567891011121314přehled událostípo dálnici až na okraj Zlínarozhovor s radníTaťána Nersesjantéma měsíceocenění pracovníků sociálních služebtéma měsícenové jízdní řádyinformace krajského úřaduprofesor Sáha byl jmenován rektoreminformace krajského úřadubilancování roku 2010rozhovor s osobnostíMichal Zicháčekzprávy z kulturyfilharmonie začíná v novém sídlesport v krajiflorbalistům Počenic se dařísoutěž, volný časPamátník Velké Moravyzábava, volný časpřehled lednových akcí15 reklamní strana16 reklamní stranaMilí spoluobčané,jak přibývá let, tak nám přijde, že ten čas utíkárychleji. Je tu rok nový a mnozí z nás se třebajen krátce vracíme ke zhodnocení roku právěuplynulého. Pokud to vezmu z pohledu, žedo naší velké rodiny přibyli vnuk Daliboreka synovec Filípek, tak byl úžasný. Přál bychi vám, milí spoluobčané, abyste si i vy mohliříci, že to byl přese všechno rok dobrý. Jenžei přes toto přání se připomenou mnohé starostia obavy.Byl to rok, dá se říci, hektický, s velkými změnami,které jsou pro mnohé takříkajíc těžcestravitelné. I přes demonstrace, stávky se stálezkouší, kam lze zajít. Daleko ne. Přitom jsoucesty jak napětí ve společnosti nezvyšovat.Jistě by například pro začátek stačilo, aby státřádně zaplatil vyšší zdravotní pojištění za svépojištěnce a lékaři by v nemocnicích zůstali. Nejde však jen o lékaře. Těžkosti dolehly na mnohéa nejvíce na ty, kteří krizi nezavinili.Přes to všechno slyším od mnohých z vás: „Snad bude lépe.“ Nemyslí se tím jen mít se dobře, mítdost peněz, žít bezstarostně. Cítím v tom touhu, aby se zlepšily vztahy mezi lidmi, aby bylo vícetolerance, porozumění a ochoty více si vážit své vlasti, tradic, kořenů.Přesto, že žijeme v té části světa, které je dopřán život v určitém dostatku, nemůžeme chtít takovésprávce země, kteří budou občanům snižovat životní úroveň a kvalitu života s poukazem, žedvě třetiny světa trpí bídou, hladem, nepokoji, nemocemi, absolutně nedostatečnou zdravotnía sociální péčí. Tam přece směřovat nechceme. Jistě také nechceme, aby celebritami byli ti, kteřírepubliku rozkradli.Přeji vám/nám všem, aby tento rok byl rokem lepším, ve kterém vám/nám bude sloužit zdraví,nebude chybět štěstí, kolem vás/nás bude plno lásky, porozumění, tolerance a radosti. My, kteřímáme tu čest být tohoto času správci našeho kraje pro to uděláme vše, co budeme moci.Tak si na prahu nového roku přejme, aby se vše v dobré obrátilo, aby pomyslný žebříček hodnotměl ty správné parametry pro ty, kdo neodejdeme, ale budeme se snažit věci napravovat. Mámespolečnou zodpovědnost za tento náš domov, kraj, vlast i vůči příštím generacím.MVDr. Stanislav Mišák,hejtman Zlínského kraje▪▪Luhačovice mají plovárnuObyvatelé Luhačovic i návštěvníci tohotolázeňského města mají od 10. prosince k dispoziciměstskou plovárnu. Stavba za zhruba143 milionů korun vyrostla na místěbývalého letního koupaliště v Bílé čtvrti.Část nákladů pokryla dotace z Regionálníhooperačního programu Střední Morava.V objektu je pětadvacetimetrový plaveckýbazén se čtyřmi dráhami, zážitkový bazéns tryskami či divokou vodou. Nabídku doplňujewhirlpool s vodou, která má 28 stupňůCelsia. Vedle nedávno otevřeného aquaparkuv sousedních Pozlovicích tak jde o dalšípříspěvek k zatraktivnění Luhačovicka. Vodohospodářinavíc přistoupili k čistění dnapřehrady. Spolu s vybudováním kanalizacev obcích nad přehradou tak lze očekávat výraznézlepšení kvality vody.▪▪Českých 100 nejlepšíchNěkolik firem ze Zlínského kraje uspělo v aktuálnímročníku ankety Českých 100 nejlepších.Cílem soutěže je v celonárodním měřítkunalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně ocenitčeské podniky, které dosahují vynikajících výsledků.Pořadatelem akce je Comenius, panevropskáspolečnost pro kulturu, vzdělávánía vědecko-technickou spolupráci. Vyhlášeníletošních výsledků se konalo v prostoráchPražského hradu. Z regionu uspěly napříkladfirmy Synot ICT Services, Rudolf Jelínek, Českázbrojovka či MP Krásno. V kategorii Dopravnístavby a stavebnictví si pak výborněvedla společnost Pozemní stavitelství Zlín.Soutěž se koná již od roku 1996. Podmínkouje, aby nominovaná firma byla registrovánav ČR, měla alespoň 20 zaměstnanců a její ročníobrat činil minimálně 30 milionů korun.▪▪Zadávání veřejných zakázekDvoudenní konference zaměřená na problematikuzadávání veřejných zakázek jednotlivýmikraji se v prosinci uskutečnila ve Zlíně.Již podruhé ji uspořádal Zlínský, poprvé setak stalo v roce 2008. Konference se účastnilizástupci většiny krajů, kteří se řešením veřejnýchzakázek zabývají. Mezi přednášejícímibyli odborníci z Úřadu pro ochranu hospodářskésoutěže, Asociace pro veřejné zakázky,advokáti a další specialisté. „Výměnazkušeností a poznatků v této oblasti je velmidůležitá, protože právní normy se mění.Současná situace navíc není jednoduchá,protože v souvislosti s tím, jak ubývá práce,se firmy odvolávají a snaží se napadat výběrovářízení. Každé zvýšení právního vědomíje proto ku prospěchu věci,“ řekl hejtmanhostitelského kraje Stanislav Mišák.Okno do kraje / leden 2011 strana 3


Po dálnici až na okraj ZlínaHulín – Mezi Kroměříží a Otrokovicemi byla3. prosince slavnostně zprovozněna novádálniční komunikace. Motoristům začalasloužit dálnice D1 v pětikilometrovém úsekuz Kroměříže na dálniční křižovatku u Hulínaa nový téměř čtrnáctikilometrový úsek rychlostníkomunikace R55 z Hulína do Otrokovic.Motoristé se tak dostanou po kvalitních čtyřpruhovýchsilnicích poprvé souvisle z Prahyaž na okraj Zlína. Dálnice D1 dosud končilav Kroměříži, kam ji silničáři přivedli předlonina podzim. Aby se dostali na dálnici, muselise motoristé ze Zlína nejprve po komunikacíchnižších tříd dostat do Kroměříže.„Nejen pro Zlínský kraj, ale i pro celou Moravuje zprovoznění nových úseků dálniční sítězcela zásadní. Rozsahem jde o druhou největšíletos dokončenou silniční stavbu, kterásvým významem pro Českou republiku v ničemnezaostává za jihozápadní částí pražskéhookruhu,“ uvedl při slavnostním zprovozněnítéto trasy ministr dopravy Vít Bárta.Nový úsek již slouží motoristům. Foto: Ivo Hercik„Otevření tohoto úseku je velkým úspěchem,o který jsme dlouho usilovali,“ řekl hejtmanZlínského kraje Stanislav Mišák. Jak zdůraznilnáměstek pro dopravu Jaroslav Drozd, Zlínskýkraj se významně zasadil o realizaci tétostavby za více než 11 miliard korun jejím prosazenímdo operačního programu Doprava.„Ještě před vstupem České republiky do Evropskéunie jsme intenzivně pracovali na přípravětéto stavby, díky čemuž pak mohla býtz podstatné části financována z evropskýchzdrojů,“ uvedl náměstek Drozd.Novému úseku a všem, kdo po něm budoujezdit, požehnal rektor Arcibiskupskéhokněžského semináře Vojtěch Šíma.Dálnice D1 měla původně již letos pokračovatod Hulína severně až po obec Říkovices výhledovým napojením na další provozovanýúsek D1 na Ostravu. Kvůli mimořádně silnýmsrážkám a zvýšení hladiny spodních vodv místě stavby bude tato etapa dokončena ažv roce 2011. (vc)Krajská nemocnicemá parkovací důmZlín – Nový parkovací dům zlínské Krajskénemocnice T. Bati pro 218 aut byl slavnostněotevřen 18. listopadu. Jednopodlažní objekt jepostaven v těsné blízkosti budovy ředitelstvíKNTB a slouží pacientům a návštěvníkům nemocnicea také jejím zaměstnancům. Investiciza cca 60 milionů korun uhradil Zlínský kraj.Pacienti a návštěvníci nemocnice najíždějína parkoviště z Havlíčkova nábřeží. Horní částparkovacího domu bude sloužit pouze zaměstnancůmKNTB, kteří se na parkovací místodostanou z areálu nemocnice. Návštěvnícimají první hodinu parkování zdarma a za každoudalší započatou hodinu platí 10 korun.U vjezdu na parkoviště je vjezdový terminálpro výdej parkovacích lístků a v parkovacímdomě platební automat. Světelná tabule předparkovištěm řidičům ukazuje jeho obsazenost.Pokladna pro placení parkovného je umístěnav prostoru schodiště, které vede do podlažíparkovacího domu. (tz)Letiště získalo licencipro civilní provozPřerov – Letiště v Bochoři u Přerova už nemusísloužit jen vojenským účelům. Od listopadu2010 má licenci také pro civilní provoz. Informovalo tom náměstek hejtmana Olomouckéhokraje Ivan Kosatík. Olomoucký a Zlínskýkraj založily v roce 2008 společnost Regionálníletiště Přerov. Oba kraje mají zájem na tom,aby letiště v Bochoři sloužilo civilním účelůma umožňovalo letecké spojení východnía střední Moravy se světem. Zvláštní významto může mít i pro Strategickou průmyslovouzónu u Holešova. Letiště mohou nyní využívatletadla se vzletem do 1,2 kilometru a rozpětímkřídla do 24 metrů. Vedení letiště usiluje o získánípovolení, aby zde mohla přistávat i většíletadla, například Boeingy nebo Airbusy. Protakový provoz je potřeba odstranit ještě několikzávad, například náletové dřeviny. Civilnímuletectví tohoto typu také nevyhovujívojenské anténní a navigační systémy. (vc)▪▪Cena vody opět rosteZlínský kraj – Cena vodného a stočného se od 1.ledna 2011 zvyšila ve zlínském okrese o 2,8procenta. V roce 2010 platili obyvatelé Zlínskaza krychlový metr vody bez DPH 64,69 Kč,od Nového roku je to 66,50 Kč, to je 73,15 Kčvčetně DPH. Zlínsko tak má nejdražší voduv regionu. Ceny schválila společnost Vodovodya kanalizace Zlín. „Ke zvýšení ceny docházív souvislosti s poklesem objemů vody pitnéi odkanalizované a s tím souvisejícím nárůstemfixních nákladů na m 3 , dále pak v souvislosti sezavedením nových poplatků za odběr ostatníchpovrchových vod a zvýšením cen vody surovéa převzaté,“ zdůvodnila mluvčí Moravské vodárenskéHelena Koutná. Slovácké vodovody a kanalizacezvyšily cenu vody bez DPH na Uherskohradišťskuz 56,40 Kč na 59,50 Kč (66,45 Kčvčetně DPH). Na Vsetínsku Vodovody a kanalizaceVsetín zvyšily cenu vody bez DPH z 54,30na 59,80 Kč (65,78 Kč včetně DPH). Nejlevnějšívodu má Kroměřížsko. Vodovody a kanalizaceKroměříž zvyšily cenu vodného a stočného bezDPH z 54,64 na 55,72 Kč (61,29 Kč včetně DPH).▪▪Vsetínské cukrářky vybojovaly zlatoVsetín – Historického úspěchu dosáhly v listopadustudentky Střední odborné školy JosefaSousedíka Marie Kolínková a Markéta Václavíkovápod vedením své dlouholeté učitelkyJaroslavy Londové. Na prestižní světové soutěžiCulinary World Cup 2010 v Lucemburskuvybojovaly se svou kompozicí z medovéhoperníkového těsta s názvem Dívčí snění zlatoumedaili. Pro vsetínské cukrářky je to dosud největšíúspěch. Studentky Střední odborné školyJosefa Sousedíka se tohoto klání, které se konápro soutěžící z pěti desítek zemí jednou za čtyřiroky, zúčastnily poprvé. Nominovaly se na nidíky několika prvenstvím na mezinárodnímmistrovství republiky kuchařů a cukrářů GastroHradec. „Je to velmi potěšující zpráva. Doufám,že jejich úspěch přivede k tomuto oboru dalšíuchazeče,“ netajil svou radost nad vynikajícímvýsledkem studentek ředitel střední odbornéškoly Marek Wandrol.▪▪Bánov má obchvatBánov – Silniční obchvat Bánova byl slavnostněotevřen koncem listopadu. Nově vybudovanýúsek silnice I/50 kolem Bánova je dlouhý4,4 km. Jde o mezinárodní silniční trasu z Brnana Slovensko. „Situace v Bánově byla velmi tristní,v obci docházelo k tragickým dopravním nehodáma lidé zde dennodenně zažívali vysokériziko havárií. O významu této akce svědčí, kolikobčanů se na slavnostní otevření obchvatu přišlopodívat,“ řekl hejtman Stanislav Mišák. Stavbabyla zahájena před dvěma roky.strana 4 Okno do kraje / leden 2011


Sociální služby zasluhují pozornostV následujícím rozhovoru s krajskou radní pro oblast sociálníchvěcí Mgr. Taťánou Nersesjan hovoříme o tom, co by v jejím resortuměl přinést rok 2011, do jaké míry je vyřešena oblast financovánía co se zde vůbec bude dít. Dozvíte se také informace o oceňovánípracovníků v sociálních službách a nově zřízeném sociálním fondu.Paní radní, již několikrát jste vyjadřovalaobavy ohledně financování sektoru sociálníchslužeb, v polovině roku 2009 jstenaznačovala i nebezpečí kolapsu systémukvůli nevyjasněnému financování,naštěstí situaci se podařilo stabilizovat.Jak se rýsuje perspektiva finančního zajištěnísociálních služeb na území Zlínskéhokraje v roce 2011?Podobně jako téměř ve všech oblastechi zde došlo ke krácení státního rozpočtu,a to o více než deset procent oproti předchozímuroku. Je jasné, že financí bude nedostateka ani třicet milionů, které si Zlínskýkraj vyčlenil na podporu sociálních služebze svého rozpočtu, nebude stačit. Ve srovnánís rokem 2008 totiž bude službámna území kraje chybět ze státního rozpočtupřibližně sto milionů.Letos se také rozhodne o perspektivě dalšíhofinancování sociálních služeb, protožety by podle zákona měly přejít ze státuna jednotlivé kraje, které od státu požadujíodpovídající objem financí - tak, aby mohlyodpovědně garantovat udržení kvalitnía dostupné péče.Myslíte si, že zmíněné omezování finančníchprostředků může síť sociálních služebopravdu nějak citelně ohrozit?Obávám se toho, že jde o plíživý proces,kdy se sice desetiprocentní snížení dotacíza rok může zdát překonatelné, ale v tříletéperspektivě to už znamená významné přiškrcení.Jedním z důsledků pak je postupnénavyšování úhrad, tedy prodražování služebpro samotné klienty a hrozba toho, žepro některé z nich se sociální služby stanounakonec nedostupné.Úroveň sítě služeb záleží také na promyšlenéma koncepčním plánování. Krajbude letos zpracovávat nový střednědobýplán rozvoje sociálních služeb proléta 2012 – 2014. Jak bude tento procesprobíhat?Usilujeme o to, aby nový střednědobý plánbyl co nejkvalitnější, a proto také Zlínskýkraj realizuje z evropských finančních prostředkůprojekt na podporu tohoto procesu.Kromě vzdělávacích kurzů a výměnypraktických zkušeností je jeho součástí takéanalýza potřebnosti a dostupnosti jednotlivýchtypů sociálních služeb na území celéhonašeho regionu.Výsledky této analýzy budou mít k dispoziciodpovědní pracovníci zabývající se toutoproblematikou ve všech třinácti městechs rozšířenou působností, aby s nimi mohlidisponovat zase při svém komunitnímplánování, tudíž aby síť sociálních služebna území kraje byla skutečně vyváženě rozprostřenaa přizpůsobena konkrétním potřebámi možnostem dané lokality.Můžete nám přiblížit, jaký bude mít tentoproces časový průběh?Do září by měl být hotov nový tříletý plán,který vzniká ve spolupráci téměř sta zástupcůměst, obcí, poskytovatelů služeb,samozřejmě odborníků z krajského úřadu,ale také – což je rovněž důležité – samotnýchuživatelů těchto služeb. Všichni, kdona tomto plánu teď pracují, řeší zodpovědnýúkol – nestavět „vzdušné zámky“ bez reálnéhofinančního zajištění, ale vytvořit conejdokonalejší síť služeb tak, aby její fungováníbylo reálné v rámci dostupných finančníchprostředků.Pokud jde o hustotu sociálních služeb,jak jsme na tom aktuálně ve srovnánís jinými kraji?Naše síť je relativně hustá, máme napříkladnadprůměr lůžek pro seniory nebo pro osobyse zdravotním postižením. Naopak námvšak chybí některé jiné služby. Dostatek domovůpro seniory však nepovažuji za něconadbytečného, protože vzhledem k demografickémuvývoji je dobře, že tyto kapacitymáme.Hodně se v poslední době mluví o změnáchv systému péče o zdravotně postiženéobčany nebo ohrožené děti. V čemmají spočívat?Ve dvou vytipovaných domovech pro osobyse zdravotním postižením existují již tzv.transformační plány, podle kterých budouzařízení postupovat a pracovat s jednotlivýmiklienty tak, aby v rámci možností dosáhlico nejvyšší míry samostatnosti a jejichzpůsob života se s pomocí sociální službyco nejvíc blížil životu jejich zdravých vrstevníků.Podobným způsobem se v budoucnuchystají postupovat i další domovy na územíkraje.Co se týče péče o ohrožené děti, jsme jednímze čtyř pilotních krajů, které jsou zapojenydo projektu transformace a sjednocenítéto péče. Největší slabinou současnéhosystému je totiž velká resortní roztříštěnost,která neumožňuje dostatečně účinnou spoluprácia vzájemnou prostupnost informací.Z hlediska celoevropského srovnání je navícČeská republika vysoce nad průměrempři umisťování dětí do institucionální výchovy,což je další důvod, proč situaci řešit.Taťána Nersesjan. Foto: Ivo HercikZdá se, že oblast sociálních věcí je stáleplná úkolů, problémů a potřebnýchzměn v systémovém nastavení, přestoale i zde jsou potěšitelné jevy, kterésvědčí o tom, že i v této sféře je mnohopozitivního, nebo ne?Určitě to tak je. Nesmíme pro problémy, kteréje třeba věcně a důsledně řešit, nevidětspoustu úspěchů v pododokončenýchinvestic, modernizovaných zařízení a hlavněspokojených klientů i obrovské úsilí lidí,kteří v oblasti sociálních služeb pracují a nechávajítady kus sebe i svého srdce.Z toho důvodu mám opravdu velkou radost,že se nám v loňském roce podařilozahájit oceňování pracovníků sociálníchslužeb, protože myslím, že celá naše společnostje dlužna těmto lidem dát své uznánía projev vděčnosti za to, co dělají pro tyspoluobčany, kteří jsou již odkázáni na pomocdruhých.Určitou vzpruhou je bezesporu takév loňském roce nově zřízený sociálnífond, který funguje jako podpora řadyaktivit v sociální oblasti. Setkal se pozitivníodezvou?Ano, musím říci, že ta myšlenka, kterou senám v podobě sociálního fondu podařilo realizovat,padla skutečně na úrodnou půdu.Sociální fond se setkal s velmi pozitivnímiohlasy zejména ze strany seniorů a osob sezdravotním postižením. Proto už v lednubude vyhlášena nová výzva na rok 2011k podávání žádostí, v jejichž rámci chcemepodpořit projekty pro seniory a zdravotněpostižené, dobrovolnictví, dárcovství krvea další podobně zaměřené aktivity. Současněsi dovolím upozornit všechny poskytovatelesociálních služeb ve Zlínském kraji,že opět bude možné žádat o výhodné půjčkyz Regionálního podpůrného zdroje, díkynimž mohou překlenout období, než obdržídotace z Ministerstva práce a sociálníchvěcí ČR.Na závěr si dovolím být trochu osobní. Jsemráda, že mám příležitost na prahu novéhoroku popřát touto cestou všem našim občanům,aby byli zdraví, spokojení a aby jimzačínající rok přinesl i osobní štěstí.(hm)Okno do kraje / leden 2011 strana 5


sociální službyROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského krajeSetkání Barvy života v Luhačovicích. Foto: Jan VandíkBěhem slavnostního setkání podnázvem Barvy života v kulturnímdomě Elektra v Luhačovicích bylina konci listopadu 2010 oceněninejlepší pracovníci v sociálníchslužbách ze Zlínského kraje. Z 25navržených kandidátů vybralahodnotitelská komise, složená zezástupců Zlínského kraje a neziskovéhosektoru, pro ocenění celkempět osob.Kraj si váží lidí, kteří se věnují sociální práciBylo to již šesté setkání uživatelů domovůpro seniory a domovů se zvláštním režimemze Zlínského kraje. V rámci této akce, uspořádanéZlínským krajem a konané pod záštitouhejtmana Stanislava Mišáka, předvedli v kulturnímdomě Elektra klienti osmi domovů sváhudební, taneční, pohybová a recitační vystoupení.Součástí programu bylo poprvé také předáníocenění Pracovník roku v sociálních službáchZlínského kraje.„Velmi vítám, že se podařilo tuto anketu uspořádata věřím, že se dočkáme i jejích dalšíchročníků, neboť oblast sociálních věcí, kterábývá často opomíjena, si takovouto anketu určitězaslouží,“ řekla v Luhačovicích Taťána Nersesjan,krajská radní pro oblast sociálních věcí,která Zlínský kraj při slavnosti reprezentovala.Kandidáty do ankety Pracovník roku v sociálníchslužbách Zlínského kraje mohli navrhnoutjak samotní poskytovatelé sociálních služeb,tak i široká veřejnost, představitelé samospráv,či nejrůznější instituce a organizace. Z 25 navrženýchkandidátů vybrali hodnotitelé, jimižbyli zástupci Zlínského kraje a neziskovéhosektoru, celkem pět osob.Ocenění Pracovník roku v sociálních službáchZlínského kraje tak získali:▪▪Tomáš Bernatík, vedoucí zařízení Samaritán -služby pro lidi bez domova. Jde o součást Charitysv. Anežky Otrokovice▪▪Anna Hatlapatková z Domova pro senioryKarolinka▪▪Ludmila Kadlecová z Domova pro senioryLuhačovice▪▪Ludmila Struhelková z Domu s pečovatelskouslužbou Uherský Brod▪▪Pavla Stavinohová, ředitelka Charity ValašskáBystřice a Farní charity Rožnov p. RadhoštěmPoslední jmenovaná získala ocenění in memoriam.Kromě těchto pěti osob bylo udělenozvláštní ocenění dalším dvěma pracovníkůmza mimořádný přínos a inovativní přístup v oblastisociálních služeb, a to Šárce Dořičákovéz organizace Podané ruce a Ivu Vojtkovi, řediteliSociálních služeb města Kroměříže.„Ocenění si velmi vážím a chápu ho jako uznánídobře vykonané práce, nicméně bez prácea podpory mých kolegyň a kolegů by toto oceněnínebylo možné,“ řekla nám oceněná hlavnísestra z Domova pro seniory v Karolince AnnaHatlapatková. Pracuje zde už téměř 40 let. „Prácese seniory je obecně náročná na psychiku, jezapotřebí být empatický, vnímat potřeby a přáníseniorů. Je náročná i fyzicky, protože velkáčást klientů je imobilních a vyžaduje naši pomoc.Já svou práci vnímám jako poslání, a protose ji snažím dělat poctivě a chci, aby všichninaši uživatelé byli v Domově pro seniory spokojeni– to mě těší nejvíce,“ řekla o své profesi.Vedoucí azylového domu Samaritán v OtrokovicíchTomáš Bernatík má teprve 26 let. „Známmnoho kolegů, kteří si toto ocenění zasloužívíce než já, proto jsem byl trošku překvapen,když jsem tuto poctu získal. Jsem velmi rád,že taková aktivita vznikla. Často se totiž setkáváms tím, že lidé, kteří pracují v sociálníoblasti, jsou ve společnosti stále nedoceněni,“říká Bernatík a dodává: „S příchodem hospodářskékrize registrujeme nárůst zájmu o našeslužby. Valná většina našich uživatelů mápotíže s dluhy. Obávám se, že se tato situacenebude zlepšovat, ba naopak z důvodu velkénezaměstnanosti bude problém ještě více narůstat.Potíže našich klientů začínají většinouv rodině. Lidé bez domova mají často problémyse závislostmi, dluhy, hygienou a s akceptacíspolečenských norem. Často se dostalido fáze rezignace nebo si již na tento způsobživota zvykli. Jsou to často lidé jako každý jiný,jen se dostali do aktuální krizové životní situacea potřebují pomocnou ruku k tomu, aby sezase postavili na nohy.“ (vc)Radní Taťána Nersesjan předala ocenění nejlepším pracovníkům v sociálních službách.Foto: Jan Vandíkstrana 6 Okno do kraje / leden 2011


nové jízdní řádyNové jízdní řády pro období2010/2011 platí od neděle 12. prosincev linkové autobusové dopravěi na železnici. Zástupci Českých drahpředstavili nový jízdní řád na tiskovékonferenci ve Zlíně na koncilistopadu. Shrnujeme nejdůležitějšízměny, které nové jízdní řádyv osobní železniční dopravě přinášejí.Vlaky jezdí podle nových jízdních řádů. Foto: Ivo HercikDo Zlína jezdí z Prahy už dva přímé vlakyinzerceUž řadu let odjížděl ze Zlína jednou denně –ráno kolem 5. hodiny – přímý vlak do Prahya večer – kolem 21. hodiny se vracel do Zlínazpátky. V loňském roce dostal tento vlakpojmenování Zlínský expres. Nyní byl povýšenz kategorie expresů (Ex) do kategorievlaků intercity (IC) a České dráhy slíbily, žebude tvořen modernějšími vagony, než jakébyly zařazovány do tohoto spoje v několikapředchozích jízdních řádech. Je novinkou, žesoučástí této soupravy je také zavazadlovývůz, který zajišťuje úschovu během přepravy.To cestujícím mimo jiné umožňuje vypravitse ze Zlína směrem do Čech i s jízdním kolem.Vlak přepravuje také imobilní cestující.Zpátky však Zlínský expres nedorazí do Zlínave 21 hodin, ale až ve 22.56. Z Prahy-hlavníhonádraží odjíždí v 19.17 hodin. Od Zlínskéhoexpresu je zajištěn návazný spoj ze Zlínado Vizovic ve 23.00 hodin. Nově jezdí z Vizovicosobní vlak ve 4.30 k odjezdu IC 522 Zlínskýexpres.Komu by zpáteční cesta do Zlína připadalajako hodně opožděná, má možnost odjetz Prahy, jak byl zvyklý, v 17.17 expresem Buchlov,který směřuje do Starého Města u Uh.Hradiště, ale veze také několik přímých vozů,které dojedou až do stanice Zlín-střed. Bohuželjenom v pracovních dnech a v neděli, v sobotutento vlak jede jen do Olomouce. ExpresBuchlov nemá ani zavazadlový vůz.Změny na ValašskuNovinkou tohoto jízdního řádu je zavedenípřímých vozů z Trenčína (17.07) do Brna(21.03). Spoj jezdí každou neděli mimo letníchškolních prázdnin. V období prázdnin budespoj zachován s přestupem v Bylnici a Kunovicích.Pro posílení spojení na jižní Valašskoje nově vypravován spěšný vlak Nový Světlovz Brna do Bylnice. Z Brna odjíždí v 17.28a do Bylnice přijíždí v 20.38 hodin. Další posilouje pak vlak Santon z Vlárského průsmykuv 4.54 s příjezdem do Brna v 8.33. V sobotu jeposílena doprava o osobní vlak z Luhačovicv 19.31 do Uherského Brodu (19.52) a zpětv 19.55 do Luhačovic (příjezd 20.13).Od nového jízdního řádu všechny vlaky kategorieeurocity (EC) zastavují v železniční staniciHorní Lideč.Změněna je koncepce regionální dopravyna trati 280 z Hranic na Moravě do Střelné.Nově jsou z 85 procent zajištěny přípoje v Hranicíchna Moravě na rychlíky z/do Brna přesPřerov. S ohledem na změnu na trati 280 seupravily odjezdy vlaků na trati 281 ValašskéMeziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a na trati282 ze Vsetína do Velkých Karlovic. Zde bylyprovedeny úpravy zejména v dopoledníchhodinách tak, aby nedocházelo k souběhuvlakových a autobusových spojů.Další úpravyNa trati 283 Horní Lideč – Bylnice je vedeníranních vlaků zachováno jako v minulémroce, ostatní vlaky mají nově vytvořeny přípojena vlaky kategorie EC do Prahy a zpět.Na trati 303 Valašské Meziříčí – Hulín – Kojetínzůstává rozsah regionální dopravy zachován.Výjimkou je zrušený večerní spoj z ValašskéhoMeziříčí. Zkrácena je jízda večerního vlakuz Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem. Poslednívlak z Valašského Meziříčí končí oprotiminulému grafikonu v Bystřici pod Hostýnemnamísto v Osíčku.(vc)Okno do kraje / leden 2011 strana 7


Putování časem Zlínským krajemZlín – Koncem listopadu vydal Zlínský kraj knihuPutování časem Zlínským krajem. Dvousetstránkovédílo vybavené četnými historickýmii současnými fotografiemi a množstvím informacírozčleněných do dvanácti tematickýchkapitol přibližuje území Zlínského kraje z různýchpohledů, přičemž poukazuje i na dosudnepříliš známé skutečnosti.„Bylo vydáno několik publikací o zajímavostechnašeho kraje, zaměřených převážně nacestovní ruch. Pociťoval jsem však potřebu,abychom se zajímali tak trochu odkud přicházíme,kdo jsme a kam jdeme. Proto jsem oslovilautorský tým lidí, kteří se po těchto stopáchvydali. Desetileté výročí od konání prvníchkrajských voleb na podzim roku 2000 pro mnebylo důvodem k realizaci záměru, který jsemv hlavě nosil už delší dobu, a sice přiblížit srozumitelnýma zajímavým způsobem proměnyúzemí, na němž vznikl dnešní Zlínský kraj,“řekl hejtman Stanislav Mišák, který byl iniciátoremprojektu. Sestavení textů zaměřenýchVýpravnou publikaci pokřtil hejtman Stanislav Mišák.Foto: Petr Zákutnýna minulost bylo doménou historika a autorařady publikací Zdeňka Pokludy, shromážděnía zpracování podkladů přibližujících současnýživot regionu bylo úkolem redaktorkyHeleny Mráčkové, po výtvarné stránce knihuzpracoval malíř Josef Ruszelák. Publikace byla14. prosince 2010 na tiskové konferenci slavnostněpředstavena novinářům.Knihu lze za cenu 299 Kč zakoupit či objednatzatím prostřednictvím těchto míst:Městské informační centrum Uherské Hradiště,Městské informační centrum Slavičín, LuhainfoLuhačovice, Informační centrum Vsetín,Infocentrum Českého svazu ochránců přírodyValašské Meziříčí, Turistické informační centrumValašské Meziříčí, Informační centrumVelké Karlovice, Městské informační střediskoBrumov-Bylnice, Infocentrum Strání - Květná,Turistické a Informační centrum Buchlovice,Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, Muzeumjihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckémuzeum v Uherském Hradišti. (red)Pozor na rizika připředváděcích akcíchZlínský kraj – Krajský živnostenský úřad sev poslední době stále častěji setkává sestížnostmi občanů, kteří se na základě letákůvhazovaných do poštovních schránekzúčastnili prezentační či jiné obdobné akce.Na letáku, který naleznou ve své poštovníschránce, je uvedeno místo a čas pořádanéakce, v případě autobusového zájezdu pakrovněž čas odjezdu a informace o způsoburezervace.Ve většině případů je podnikatel pořádajícítuto akci z pozvánky těžce identifikovatelný,zato je přislíbeno, že účastník obdržíhodnotné dárky. Ten pak žádá po Krajskémživnostenském úřadu sjednání nápravy,neboť dárky nakonec obdrželo jen několikúčastníků z důvodu omezeného množstvínebo je obdržel pouze ten, kdo si zakoupilprezentovaný výrobek, popřípadě uzavřelsmlouvu.Dárky vyobrazené na pozvánce jsou velkýmlákadlem, ale přinutit podnikatele k jejichvydání jen tak jednoduše nelze – nikolivšak proto, že pořadatel na pozvánce vedlefotografií hodnotných dárků drobným písmemuvede informaci, že „změna programua dárků je vyhrazena“, ale proto, že zákonychránící spotřebitele se vztahují pouzena nabízení a prodej výrobků a na nabízenía poskytování služeb. Pokud občan obdržípředmět jako dárek, čili jej nenakupuje,nemůže se dožadovat jeho reklamace či výměny.Občané jsou pak nemile překvapeninemožností řešit problémy s nízkou kvalitoua nevyužitelností těchto dárků.Může se také stát, že účastníci akce neobdržížádné dárky. Pozvánky na tyto akce setotiž staly takovou samozřejmostí, že stačí,aby bylo na letáku vyobrazeno nějaké hodnotnějšílákadlo, a občané ihned spěchajína příslušnou reklamní show či prezentaci.Po absolvování prezentace je jim pak řečeno,že na letáku není uvedeno, že tentodárek obdrží.Hana Petrželková,Krajský živnostenský úřad▪▪Profesor Sáha byl jmenován rektoremZlín, Praha – Prezident České republiky VáclavKlaus oficiálně jmenoval prof. Ing. Petra Sáhu,CSc. rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.Svého úřadu se profesor Sáha ujal od 15. prosince2010. Funkční období rektora je čtyřleté,skončí tedy v prosinci 2014. Petr Sáha byl prvnímrektorem zlínské univerzity. Má významnýpodíl na jejím vzniku a řídil ji na jejím počátku,po dvě tříletá volební období v letech 2001až 2007. Univerzita se pod jeho vedením dynamickyrozvíjela a postupně si, přes krátkoudobu své existence, vydobyla respekt v Českérepublice i v zahraničí.▪▪Nemocnice podpoří akci s lékárničkamiKroměříž – Kroměřížská nemocnice se zapojído projektu humanitární organizace Adra, kterávyhlásila sbírku autolékárniček, jež se budoumuset k prvnímu lednu nového roku vyměnit.Iniciativu k této akci převzalo dětské oddělení,které se sbírky v Kroměřížské nemocnici ujaloa zapojilo do ní zájemce z řad zaměstnanců. Timají do 24. ledna 2011 možnost přinášet právěna dětské oddělení požadovaný materiál z autolékárniček,který by už jinak neupotřebili.Pokud se však objeví zájemci z řad veřejnosti,mohou se do této akce zapojit v nemocnicii oni. „Zjistí-li někdo, že má doma starou autolékárničku,může ji nyní přinést na dětské oddělení,“řekl ředitel nemocnice Pavel Calábek.▪▪Termální bazény ve Velkých KarlovicíchVelké Karlovice – Na konci roku 2010 se veřejnostiotevřelo nové sportovně relaxační centrums termálními slanými bazény s vodnímiatrakcemi ve wellness hotelu Horal ve VelkýchKarlovicích. Bazény jsou plněny vodou z vlastníhovrtu z hloubky 100 metrů. Voda se předpoužitím chemicky neupravuje, pouze je přihřívánana teplotu termálních pramenů – plaveckáčást na 30 a relaxační na 36 stupňů Celsia.Projekt podpořila Evropská unie.▪▪Kraj ušetří za energieZlínský kraj – Rozhodnutím vedení Zlínskéhokraje o společném nákupu zemního plynupro 19 organizací na 65 odběrných místechna komoditní burze se podařilo uspořit téměř16,4 milionu korun. Hejtmanství takpo centrálním nákupu silové elektrické energiev září letošního roku a úspoře ve výši 23,5milionu celkem ušetří téměř 40 milionů korun.Z možných způsobů obchodování bylazvolena Českomoravská komoditní burzaKladno, která dávala předpoklad nejvyššíchúspor a realizaci nákupu.strana 8 Okno do kraje / leden 2011


▪▪Valašské Meziříčí uspělo v soutěžiValašské Meziříčí – Druhé místo v soutěžiObec přátelská rodině obsadilo Valašské Meziříčí.Město tím získalo příslib neinvestičnídotace ve výši 500 000 korun od ministerstvapráce a sociálních věcí na podporu prorodinnýchaktivit. V kategorii obcí od 10 000do 50 000 obyvatel, kam spadá právě ValašskéMeziříčí, bylo přihlášeno celkem 26 měst.Soutěž hodnotila, jak se v různých místech republikyvychází vstříc dětem, jejich rodičůma prarodičům. V letošním roce kladla větší důrazna mezigenerační charakter všech aktivita jejich udržitelnost do budoucna.Rovněž se zaměřila na spolupráci obcí s neziskovýmiorganizacemi, které vyvíjejí prorodinnoučinnost. Vyhlašovatelem již třetíhoročníku této soutěže je ministerstvo prácea sociálních věcí a Stálá komise pro rodinuPoslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spoluprácis Asociací center pro rodinu a Sítí mateřskýchcenter v ČR.▪▪Francova Lhota má stuhuFrancova Lhota – Francova Lhota získala oceněníOranžová stuha České republiky 2010v rámci soutěže Vesnice roku 2010. Slavnostnívyhlášení se konalo v historických prostoráchSenátu. Obec obdržela ocenění za vytvářenípodmínek pro plnohodnotný život na venkověv součinnosti místní samosprávy a zemědělskýchsubjektů. Ocenění je navíc spojenos finanční odměnou. Francova Lhota zaujalahodnotitele mimo jiné značným množstvímmladých zemědělců, kteří navazují na činnostsvých předků. Při hodnocení obcí v rámciOranžové stuhy je oceňována spolupráce zemědělskýchsubjektů hospodařících v krajiněse samosprávami. Toto ocenění je zaměřenotaké na hledání nových forem spolupráce přisprávě venkovského prostoru. Mezi oblastiposuzovaných kritérií patří například podílzemědělských podniku na zaměstnanostiv obci, péče o kulturní krajinu či využití netradičníchzdrojů energie.▪▪Vzdělávání sociálních pracovníkůZlínský kraj – Posledním listopadovým dnemukončil Zlínský kraj realizaci projektu Vzdělávánísociálních pracovníků ve Zlínském kraji.Projekt, který byl zahájen v prosinci 2008, bylzaměřen na rozšíření a prohloubení odbornýchznalostí a praktických dovedností sociálníchpracovníků působících na území Zlínskéhokraje, to znamená, že byl určen sociálnímpracovníkům krajského úřadu, obecních úřadůa poskytovatelů sociálních služeb. Celkemkurzy prošlo pět set sociálních pracovníků.Díky projektu se sociálním pracovníkům zpřístupnilamožnost systematického vzdělávánípotřebného pro erudovaný výkon jejichpráce přímo v regionu. Cílem projektu bylonastartovat systém dalšího vzdělávání sociálníchpracovníků tím, že jim bylo nabídnuto45 odborných kurzů zaměřených na aktuálníproblematiku oboru, v nichž mohli získat nejnovějšíodborné vědomosti a dovednosti.Bilancování uplynulého roku 2010Zlínský kraj – Představitelé Zlínského krajena konci prosince bilancovali rok 2010, a to předevšímz pohledu financí a investic. „Schválenýrozpočet pro rok 2010 počítal s příjmy ve výši7,722 milardy a výdaji 8,309 miliardy korun.Poslední úprava rozpočtu se uskutečnila v zářía předpokládala příjmy ve výši 8,540 miliardya výdaje 9,223 miliardy korun. Celkové navýšenípříjmů i výdajů bylo způsobeno zejména zapojenímdotací získaných v průběhu roku 2010.K dalšímu přesunu došlo v oblasti financovánía výdajů, kdy některé z výdajů byly přesunutydo následujícího roku a tím z původně plánovanéhočerpání úvěru ve výši 500 milionů korunbude čerpáno jen 120 000 milonů,“ uvedlhejtman Stanislav Mišák.Zlínský kraj realizoval množství investicve všech oblastech, od zdravotnictví až po kulturu.Mezi finančně nejnáročnější přitom patřítyto: parkovací dům u Krajské nemocnice T. BatiPředávání ocenění dlouholetým dobrovolníkům Českého červeného kříže. Foto: Petr Zákutný(65 milionů korun), přístavba Domova pro senioryv Uherském Ostrohu (58 milionů korun),zateplení 17 objektů středních škol (celkem 200milionů korun) či rekonstrukce Památníku VelkéMoravy ve Starém Městě (40 milionů korun).Samostatnou kapitolu pak tvoří dopravní infrastruktura.Z tohoto pohledu je významnápředevším dostavba dalších úseků dálnice D1a rychlostní komunikace R55, za pozornost stojíi zahájení prací na rozšíření silnice I/49 ve Zlíně.V tomto případě jde o komunikace, o které sestará stát. Kraj je správcem komunikací II. a III.třídy. „V původním plánu na rok 2010 jsmeměli zahájení 17 investic na mostech a silnicíchII. a III. třídy. Celková hodnota staveb se odhadovalana 907 milionů korun. Na financováníletošních investic se opět podílely prostředkyEU. Během roku byl plán rozšířen na celkem 22staveb v hodnotě 1,2 miliardy korun,“ uvedl náměstekhejtmana Jaroslav Drozd. (red)Český červený křížZlín – Slavnostní zasedání valného shromážděníČeského červeného kříže ve Zlíně, konané připříležitosti 90. výročí založení této organizaceve Zlíně, navštívil v prostorách expozice Baťovamrakodrapu také hejtman Stanislav Mišák. „Rádjsem využil pozvání, protože je pro mne příležitostí,abych vám osobně vzdal úctu a poděkovalza vaši ochotu pomáhat druhým. Český červenýkříž se za dobu své existence stal organizacís širokým rozsahem sociálních, humanitárníchi zdravotnických aktivit. Pracovníci Červenéhokříže se už několikrát osvědčili svou okamžitoupomocí například při povodních a významněse uplatňují v pečovatelské službě, při zdravotnívýchově a v mnoha dalších činnostech,“ řeklhejtman Stanislav Mišák. Současně ocenil jejichpraktické umění při poskytování první pomocia vyzdvihl fakt, že v mimořádných situacíchfungují jako spolehlivá složka Integrovanéhozáchranného systému.(tz)Opravená silniceOstrožská Lhota – Obyvatelé obce OstrožskáLhota a motoristé již mají k dispozici zrekonstruovanýsilniční průtah. Stavba byla realizovánaz rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvímjeho příspěvkové organizace Ředitelstvísilnic Zlínského kraje. Náklady na její realizacisi vyžádaly 11,3 milionu korun.„Rekonstrukce silnice III/4991 v průtahu obcíOstrožská Lhota byla započata v červenci2010. Obnovený úsek je dlouhý 479 metrů.Původní vozovka měla neúnosnou konstrukcia nevhodné podloží. Z těchto důvodů bylanutná celková rekonstrukce silnice, kterázásadním způsobem zlepší dopravu v obci,“uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd,zodpovědný za oblast dopravy. Nová vozovkas živičným povrchem má šířku mezi obrubami6 metrů. Bylo obnoveno a doplněno jejíodvodnění, nechybí ani nové svislé dopravníznačení. Vznikly také zastávkové pruhy a bezbariérovépřecházení pro chodce. (tz)Okno do kraje / leden 2011 strana 9


ozhovorMichal Zicháček. Foto: Ivo HercikPhDr. Michal Zicháček, Ph.D▪▪Narodil se v roce 1976 ve Zlíně.▪▪Žije ve Chvalčově, je ženatý a má dceru.▪▪Od mládí se věnoval sportu, hlavně lyžování.▪▪Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovalPedagogickou fakultu a postgraduální studiumna Fakultě sportovních studií. Věnoval seoboru pohyb člověka.▪▪V letech 2001 – 2009 působil jako pedagog.▪▪Od roku 2009 se živí jako organizátor a koordinátorlidských zdrojů při mezinárodníchsoutěžích v biatlonu v Novém Městě na Moravě.V příštích letech jej čeká příprava závodůsvětového poháru i MS v biatlonu.▪▪Je členem a mluvčím organizace dobrovolníkůRescue týmu Hostýnské vrchy, která v oblastizastupuje horskou službu.Michal Zicháček: Zachraňujeme pro dobrý pocitRescue team je spolek dobrovolníků, kteřív Hostýnských vrších pomáhají řešitakutní úrazy a usnadňují tak práci hasičůma zdravotníkům rychlé záchrannéslužby. Jak váš tým vlastně vznikl?Tady nikdy nefungovalo nic takového, jakoje horská služba. Ale už asi od padesátýchlet minulého století v této oblasti působilyskupinky dobrovolníků. Sdružovali se tu členovérůzných lyžařských klubů, kteří dbalio bezpečnost lidí v okolí. Dělali to však spíšeamatérsky a bez jakýchkoliv prostředků.V osmdesátých letech získal klub biatlonistůz Bystřice sněžný skútr, což byla obrovskávýhoda a pomoc. Stále tu však nebyla organizaces pevným řádem. Velkým impulzemke vzniku Rescue teamu byla událost z roku2006, kdy tu probíhalo veliké pátrání po pohřešovanémchlapci. A právě nám zdejšímdobrovolníkům se ho podařilo najít. Potéjsme konečně založili občanské sdruženís pevnými stanovami.Kde získáváte prostředky na činnost?Jednak z grantů, které nám poskytuje napříkladBystřice nebo Chvalčov, a také zeinzercesponzorských peněz. Díky nim jsme si mohlidovolit pořídit novou čtyřkolku, která námhodně pomůže. Ale jinak si velké výdaje nemůžemedovolit. Vždyť všichni naši členovéto dělají zcela zadarmo, vedle svého civilníhopovolání. A odměna? Tou je nám dobrýpocit a hrdost, že děláme něco správného.Hlásí se k vám noví členové?To ne. Dneska se už moc nenosí dělat něcopro druhé jen tak. Na druhou stranu je dobře,že od nás ani nikdo neodchází. Jsme takovástabilní parta.Spolupracujete se složkami Integrovanéhozáchranného systému. Jste jim takovýmpředvojem, když se něco stane?Naší výhodou je, že výborně známe místopisa jsme schopní být velmi rychle tam, kde jeto potřeba. Navíc se dostaneme do míst, kdeby se záchranáři dostávali jen těžko. Mámenaplánované služby a jsme prakticky neustálepřipraveni na výjezd. Když někdo vytočí112 a na operačním středisku to vyhodnotítak, že můžeme pomoci, dají nám věděta my okamžitě jdeme na věc. Bereme to tak,že hasičům a zdravotníkům pomáháme.Mají za sebou vaši členové nějaký speciálnívýcvik?Ano. Je to nutnost. Každý si prošel základnímvýcvikem a mnozí si postupně doplňujídalší specializace. Máme horolezce, mámelidi, kteří umí řídit skútr. Naši lidé se učí třebai od členů horské služby, policistů a profesionálníchhasičů. Když nemáme výjezdy, tak seprostě sebezdokonalujeme.Jste hodně vytížení?Přes zimu je toho samozřejmě víc. To můžemeudělat odhadem tak dvacet výjezdů,z toho třeba pět je trochu vážnějších.Jak lehce se člověk dostane v Hostýnskýchvrších do nesnází?Docela snadno. Neřešíme ale až tolik případů,kdy by lidi nesmyslně riskovali. Spíšse přecení, neodhadnou terén nebo je potkánešťastná náhoda. Nejčastěji vyjíždímek případům, kdy někdo sjíždí svah, upadnea zraní se. Občas řešíme i případ, že se někdoztratí a zpanikaří. Není to sranda, v neznámémprostředí musí být lidé obezřetní.Ondřej Holubecstrana 10 Okno do kraje / leden 2011


Filharmonie začíná v novém sídleZlín – Filharmonie Bohuslava Martinů zahajujev lednu 2011 své oficiální působení v Kongresovémcentru Zlín, jehož autorkou je světoznámáarchitektka Eva Jiřičná.Slavnostní zahájení se uskuteční 14. ledna2011 v 19.00 koncertem Filharmonie BohuslavaMartinů se sólisty Davidem Lomelim,tenor, Mexiko a Evou Hornyákovou, soprán,Slovensko. Orchestr na koncertě, kde zazníárie Donizettiho, Verdiho, Pucciniho a dalších,bude řídit jeho šéfdirigent Stanislav Vavřínek.Hvězdou tohoto koncertu je mexický tenoristaDavid Lomeli, který mezi mladou generacítalentovaných operních pěvců poslední doběvýrazně upoutal pozornost krásou a znělostísvého hlasu. Lomeli jako první Mexičan v historiivyhrál v roce 2006 hlavní cenu v soutěži„Operalia“ Placida Dominga. Zvítězil nejenomv kategorii Opera, ale i v kategorii Zarzuela,což byl úspěch, který dosud nikdo před nímnedokázal.Na následující sezony má již mladý tenoristapodepsány kontrakty k vystoupení na jevištíchberlínské Deutsche Oper, Santa FeOpera, Canadian Opera Company, HoustonGrand Opera, v opeře v Kolíně nad Rýnema ve Frankfurtské opeře. Nedávno – doslovana poslední chvíli – zastoupil slavného RolandaVillazona na scéně Teatro de Bellas Artesv Mexico City na galakoncertě k desátému výročíS.I.V.A.M., což je nejprestižnější podpůrnýprogram pro mladé umělce v Mexiku.Na 2. a 3. února 2011 Filharmonie BohuslavaMartinů připravuje koncertní provedení operyGiacoma Pucciniho Bohéma. S orchestremji nastuduje italský dirigent Walter Attanasi,který byl přizván dirigovat koncertní i opernírepertoár ve světově nejprestižnějších divadlech,jejichž seznam hovoří za vše – La Scalav Miláně, San Carlo v Neapoli, Opera Řím,Massimo v Palermu, Comunale ve Florencii,Národní divadlo v Praze a podobně. V titulníchrolích se představí Elena Rossi, MarcelaCharón, Daniela Bauera či Luciano Ganci.Spoluúčinkuje Pěvecký sbor města Bratislavypod vedením Ladislava Holáska. (jk)Celoročně přístupný zámek ve Vizovicích je turisty vyhledávaný. Foto: Ivo HercikkulturaKronika VáclavaHořáka 1923–1931Valašské Klobouky – Nová publikace vypráví opůsobení valašsko-slovácké kapely v Americeve dvacátých letech minulého století. Kniha vycházíze zápisků, které zaznamenal člen muzikyVáclav Hořák z Bylnice. Texty a fotografie z Hořákovykroniky uspořádali a průvodním slovemdoplnili editoři publikace Petr Odehnal a JiříSeverin. Kronika je ojedinělým materiálem postránce etnografické, historické i hudební, osobitýmzpůsobem popisuje společenské i politickéokolnosti dvacátých let minulého století.Součástí publikace je CD s ukázkami skladeb,které kapela pořídila v roce 1928 ve Spojenýchstátech. Kniha vychází pod záštitou StanislavaMišáka, hejtmana Zlínského kraje, jejími vydavatelijsou Krajská knihovna Františka Bartoše,příspěvková organizace, a Muzejní společnostve Valašských Kloboukách. Na vydání finančněpřispěl Fond kultury Zlínského kraje. (pg)Jaká byla sezona?Zlínský kraj – Národní památkový ústav (NPÚ)již vyhodnotil návštěvnickou sezonu roku2010. Státní hrad Buchlov navštívilo od lednado října téměř 58 tisíc návštěvníků, což je opět tisíc více než v předchozím roce. Zhrubao tisícovku lidí víc než před rokem přišlo nastátní zámek ve Vizovicích. Návštěvnost zdečinila necelých 19 tisíc osob. Naopak méněturistů si vybralo za svůj cíl Arcibiskupskýzámek a zahrady v Kroměříži. V roce 2009zde měli téměř 144 tisíc návštěvníků, v roce2010 jen něco přes 117 tisíc. Menší zájembyl rovněž o státní zámek Buchlovice. V roce2009 jej navštívilo přes 95 tisíc osob, v sezoně2010 to bylo o téměř 10 tisíc osob méně.„Návštěvníci památek měli možnost užít siběhem sezony několika novinek a zúčastnitse několika desítek kulturních akcí, divadelníchpředstavení, výstav či koncertů,“ uvedlaDagmar Šnajdarová z odborného pracovištěNPÚ v Kroměříži. (vc)▪▪Zemřel režisér Miloš HynštZlín – Ve věku nedožitých 89 let zemřel 1. listopaduMiloš Hynšt, výrazná režisérská a pedagogickáosobnost českého divadelnictví.Během svého tvůrčího života byl podepsánpod více než 140 divadelními režiemi a nespočtemrozhlasových her. Také ve zlínskémdivadle (tehdy Divadle pracujících) zanechalHynšt výraznou a nesmazatelnou stopu. Většinujeho inscenací, které v osmdesátých letechve Zlíně nastudoval, je možno označit zaprofilové. Nebývalou měrou přispěl k tomu, žetehdejší Divadlo pracujících bylo řazeno mezipřední české scény. Do povědomí zlínskýchdiváků se Miloš Hynšt zapsal v letech 1982 až1989 patnácti inscenacemi. V roce 2004 mutehdejší ředitel Městského divadla Zlín AntonínSobek předal cenu Aplaus za umělecký aetický přínos české divadelní kultuře.▪▪Karel Zlín vystavuje v Krajské galeriiZlín – Retrospektiva – tak se nazývá výstavaobrazů, soch, kreseb a grafiky výtvarníka KarlaZlína, vlastním jménem Karla Machálka (nar.1937 ve Zlíně). Je otevřena až do 30. lednav Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně,v Domě umění. Karel Zlín je zastoupen vevelkých světových galerijních institucích. Zúčastnilse tří desítek kolektivních výstav a realizovalšestnáct výstav samostatných. Výstavazahrnuje průřez jeho bohatým malířskýmdílem (umění informelu, figurativní motivy,architektonická témata, abstraktní obrazy),sochařským dílem (drobné plastiky, asambláže,„klasická“ díla v bronzu), ale také grafikou(soubor filmových plakátů, typografická úpravaknih). Výstava podobného rozsahu se konáv Machálkově rodném městě poprvé, zcela jedinečnáje však i v celostátním měřítku.▪▪Jiří Jilík zve na cestu SlováckemSlovácko – Už třetí soubor svých textů inspirovanýchlidovou kulturou a folkloremSlovácka vydal publicista Jiří Jilík. Sepjetís předešlou knihou vyjadřuje v názvu „JduSlováckem krásným II“. Autor zve čtenářenapříklad na návštěvu ateliéru výtvarníkaFrantiška Pavlici v Hroznové Lhotě. Odtudvede cesta na Horňácké slavnosti i na košt„zelá“ do Velké nad Veličkou, na kuželovský„větrák“ za Františkem Okénkou a JendouPavlíkem; zpět na Dolňácko do Strážnice, dodílny řezbáře Františka Gajdy i do zámeckéhoparku v době folklorního festivalu. Dalšímdějištěm se stávají Kunovice, kde autor prožívalsvé dětství. Čtenář se dozví o hodechv Míkovicích, autor jej zavede i do Topolnénebo na zabijačku do Nedakonic. Publikacidoprovází svými obrázky František Pavlica.Okno do kraje / leden 2011 strana 11


Vybrané akce v kraji3. 1. Uherské HradištěBelcanto Renaissance TrioKoncert v Redutě.www.uherske-hradiste.cz3. 1. – 31. 1. ZlínŽáci ZUŠ Zlín se představujíVýstava výtvarných prací.2. etáž Baťova mrakodrapu6. 1. Valašské MeziříčíO tříkrálový zvonečekOrientační běh popamátkách města. Začínáv 16.30 v sokolovně.www.sokol-valmez.wbs.czod 6. 1. Rožnov p. R.Výstava fotografií InkognitoGalerie Na Radnici.www.tka.czdo 7. 1. ZlínVýstava erbůErby měst a obcí, kterévyrobily děti z odpadu.11. etáž Baťova mrakodrapuObrazy Josefa Lady ve Slováckém muzeu.Foto: Ivo HercikJeště do 16. ledna mají zájemci možnost navštívit v Galerii Slováckéhomuzea v Uherském Hradišti unikátní výstavu Zima s JosefemLadou. Souborná výstava celoživotního díla Josefa Lady nabízí130 obrazů, kreseb a ilustrací. Vystavená kolekce byla zapůjčenaz mnoha galerií, muzeí, institucí a od soukromých majitelů.8. 1. TrojákLyžařská školka pro nejmenšíDva kurzy od 10.00 do 12.00a od 14.00 do 16.00.www.trojak.cz11. 1. – 31. 1. ZlínGenerace sklo 21Prezentace nejnovějšítvorby Středníuměleckoprůmyslové školysklářské Valašské Meziříčí.3. etáž Baťova mrakodrapu13. 1. Rožnov p. R.Probouzení rakouských horT klub od 19.00.www.tka.cz14. 1. Brumov-BylniceReprezentační ples městaKulturní dům od 20.00.www.brumov-bylnice.cz15. 1. HolešovNovoroční koncertHolešovský komorní ochestr- Velký sál zámku od 18.00.www.holesov.info16. 1. OtrokoviceKašpárek a doktor HonzaLoutkové divadlo Povidlo.Beseda Otrokovice od 15.00.www.besedaotrokovice.czdo 16. 1. Uherské HradištěČtyři generace jednémalířské rodiny v Galerii DK.http://dk.ub.czdo 16. 1. Valašské MeziříčíSklo – Ondřej StrnadelVýstava uměleckého skla.Muzeum Valašské Meziříčí.www.muzeumvalassko.czod 17. 1. ZlínAnimatoráma 011Výstava prací pedagogů astudentů UTB. Vernisážv 18.00, Alternativa.www.zlin.eu24. 1. ZlínNebe nad Zlínem▪Povídání o tom, jakvypadá obloha v našichzeměpisných šířkách v druhépolovině zimy.www.zas.cz28. a 29. 1. VsetínBalkánské filmové návratyKino Vatra, v pátek od 17.00,v sobotu do 24.00.www.mestovsetin.cz29. 1. Uherský OstrohKarneval na leděTéma: Zlatá horečka nazápadě. Zimní stadion.www.uhostroh.czdo 30. 1. KroměřížTkané návějeVýstava obrazů Evy Milotovév Galerii v podloubí.www.muzeum-km.czzábava, volný časAkce Klubu českých turistů5. 1. 2011Kolem nové dálniceTrasa 5 km, pořádá KČT Zlín. Odjezd do Tlumačovavlakem ze Zlína střed v 7.20.Kontakt: Stanislav Chadim st., 606 507 8718. 1. 2011Zimní výstup na RadhošťPořadatelem je KČT TJ Rožnov pod Radhoštěm.Trasy 36. ročníku jsou opět libovolné a cílje na chatě HS na Radhošti mezi 8.00 a 14.00.U této akce jsou možné tyto přesunové prostředky:pěší, lyže a mototuristika.Kontakt: Jan Kubáček, 736 204 65612. 1. 2011Halenkovice - BaťovTrasa 9 km, pořádá KČT Zlín. Odjezd vlakemdo Spytihněvi ze Zlína-střed v 7.45.Kontakt: Robert Křižák, 721 600 80415. 1. 201150 km na lyžích po ValašskuPořadatelem je KČT Vsetín, jde již o 37. ročník.Start je mezi 7.30 a 10.00 na Bumbálce a cíl jeve Vsetíně do 17.00.Kontakt: Petr Woller, 731 719 18819. 1. 2011Vinary - PřerovTrasa 10 km, pořádá KČT Zlín. Odjezd do Prosenicvlakem ze Zlína-střed v 6.51, jízdenkazpáteční.Kontakt: Robert Křižák, 721 600 80422. 1. 2011Putování okolím Břestecké skályTrasy 9 a 14 km, pořádá KČT Zlín. Zabíjačkovéhody a živá kapela, odjezd vlakem do StaréhoMěsta ze Zlína v 7.45, dále pak do Břestku autobusem.Kontakt: Jiří Tomáš, 737 005 174lyžařské střediskojá chci na Stupavu...informace restaurace půjčovna/servis lyžařská škola572 501 311 572 577 336 737 606 044 572 501 311• restaurace• 2 vleky v délce 350 m• 1 vlek v délce 170 m• dětský vlek• kapacita 2500 osob/hod.• lyžařská škola• skiservis a půjčovna• pravidelné zasněžování• lyžování denně od 8.30 do 20.30 hod.- každý pátek do 21.00 hod.• 50 km od Zlína a 20 km od Uh. Hradištěwww.stupava.czweb kamera onlinestrana 14 Okno do kraje / listopad 2010


tel.: +420 577 432 891fax: +420 577 433 350e-mail: suszlin@suszlin.czRealizace a opravy komunikací, chodníků,parkovišť a zpevněných plochPokládka asfaltového betonu nišeremVysprávky komunikacía ploch asfaltovými technologiemiČištění komunikací a plochRealizace a opravy mostních objektůa silničního příslušenstvíÚdržba zeleně a sečení trávyProdej kamenivaVýškové úpravy uličních vpustía poklopů šachet v komunikacíchInstalace svislého a vodorovnéhodopravního značení i příslušenstvíNákladní dopravawww.suszlin.czCo majípolymery, farmacie,materiály a životníprostředíspolečného?Odbornícipro tyto oblastirostou ve Zlíně!crm_vanoce_201011. prosince 2010 21:43:49Ve školním roce 2011/2012 otevíráme tytobakalářské obory a zaměření:Polymerní materiály a technologieMedicínské a farmaceutické materiályMateriálové inženýrstvíInženýrství ochrany životního prostředíFakulta technologická,Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,studijní program Chemie a technologie materiálůpodrobnosti o přijímacím řízení:www.prijimacky.ft.utb.czvíce na www.chtm.utb.cz


www.kr-zlinsky.czwww.vychodni-morava.czwww.oknodokraje.czDoporučujemeVýstava k nedožitýmdevadesátým narozeninámJiřího Hanzelky(do 7. ledna – 3. etáž Baťova mrakodrapu)www.kr-zlinsky.czDobrý klient,konečně jednoduchý úvěr.Konec obav z úvěru.Výhodné podmínkynízký úrok I žádné poplatky I žádné skryté nákladyJednoduchá smlouvajednoduchý text smlouvy I žádné směnky I žádná rozhodčí doložkaJednoduché čerpáníprostředky na libovolný účel I bez doložení příjmůneprokazujete použití I vstřícné projednání úvěruJednoduché spláceníplatíte jen úrok I jistinu splácíte podle Vašich možnostíPříklad úvěru Dobrý klientCelková výše úvěru: 300 000 Kč I Doba splácení úvěru: 60 měsícůÚroková sazba: 7,9 % p.a. I Poplatek za zpracování úvěru: 0 KčVýše měsíční splátky: 6 069 Kč I Celková splacená částka: 364 068 KčRPSN: 8,19 %Dobrý klient je jednoduchý úvěr s nízkou úrokovousazbou 7,9 %, určený pro vlastníky obytných nemovitostí.Úvěr je poskytován v rozsahu 100 000 - 5 000 000 Kčdo výše 50 % hodnoty nemovitosti na dobu 6 měsíců – 5 let.úrok7,9 %p.a.Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo I www.mpu.czVíce informací na e-mailu dobryklient@mpu.cz nebo telefonu 800 678 678.

More magazines by this user
Similar magazines