Leden - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Leden - Okno do kraje

sociální službyROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského krajeSetkání Barvy života v Luhačovicích. Foto: Jan VandíkBěhem slavnostního setkání podnázvem Barvy života v kulturnímdomě Elektra v Luhačovicích bylina konci listopadu 2010 oceněninejlepší pracovníci v sociálníchslužbách ze Zlínského kraje. Z 25navržených kandidátů vybralahodnotitelská komise, složená zezástupců Zlínského kraje a neziskovéhosektoru, pro ocenění celkempět osob.Kraj si váží lidí, kteří se věnují sociální práciBylo to již šesté setkání uživatelů domovůpro seniory a domovů se zvláštním režimemze Zlínského kraje. V rámci této akce, uspořádanéZlínským krajem a konané pod záštitouhejtmana Stanislava Mišáka, předvedli v kulturnímdomě Elektra klienti osmi domovů sváhudební, taneční, pohybová a recitační vystoupení.Součástí programu bylo poprvé také předáníocenění Pracovník roku v sociálních službáchZlínského kraje.„Velmi vítám, že se podařilo tuto anketu uspořádata věřím, že se dočkáme i jejích dalšíchročníků, neboť oblast sociálních věcí, kterábývá často opomíjena, si takovouto anketu určitězaslouží,“ řekla v Luhačovicích Taťána Nersesjan,krajská radní pro oblast sociálních věcí,která Zlínský kraj při slavnosti reprezentovala.Kandidáty do ankety Pracovník roku v sociálníchslužbách Zlínského kraje mohli navrhnoutjak samotní poskytovatelé sociálních služeb,tak i široká veřejnost, představitelé samospráv,či nejrůznější instituce a organizace. Z 25 navrženýchkandidátů vybrali hodnotitelé, jimižbyli zástupci Zlínského kraje a neziskovéhosektoru, celkem pět osob.Ocenění Pracovník roku v sociálních službáchZlínského kraje tak získali:▪▪Tomáš Bernatík, vedoucí zařízení Samaritán -služby pro lidi bez domova. Jde o součást Charitysv. Anežky Otrokovice▪▪Anna Hatlapatková z Domova pro senioryKarolinka▪▪Ludmila Kadlecová z Domova pro senioryLuhačovice▪▪Ludmila Struhelková z Domu s pečovatelskouslužbou Uherský Brod▪▪Pavla Stavinohová, ředitelka Charity ValašskáBystřice a Farní charity Rožnov p. RadhoštěmPoslední jmenovaná získala ocenění in memoriam.Kromě těchto pěti osob bylo udělenozvláštní ocenění dalším dvěma pracovníkůmza mimořádný přínos a inovativní přístup v oblastisociálních služeb, a to Šárce Dořičákovéz organizace Podané ruce a Ivu Vojtkovi, řediteliSociálních služeb města Kroměříže.„Ocenění si velmi vážím a chápu ho jako uznánídobře vykonané práce, nicméně bez prácea podpory mých kolegyň a kolegů by toto oceněnínebylo možné,“ řekla nám oceněná hlavnísestra z Domova pro seniory v Karolince AnnaHatlapatková. Pracuje zde už téměř 40 let. „Prácese seniory je obecně náročná na psychiku, jezapotřebí být empatický, vnímat potřeby a přáníseniorů. Je náročná i fyzicky, protože velkáčást klientů je imobilních a vyžaduje naši pomoc.Já svou práci vnímám jako poslání, a protose ji snažím dělat poctivě a chci, aby všichninaši uživatelé byli v Domově pro seniory spokojeni– to mě těší nejvíce,“ řekla o své profesi.Vedoucí azylového domu Samaritán v OtrokovicíchTomáš Bernatík má teprve 26 let. „Známmnoho kolegů, kteří si toto ocenění zasloužívíce než já, proto jsem byl trošku překvapen,když jsem tuto poctu získal. Jsem velmi rád,že taková aktivita vznikla. Často se totiž setkáváms tím, že lidé, kteří pracují v sociálníoblasti, jsou ve společnosti stále nedoceněni,“říká Bernatík a dodává: „S příchodem hospodářskékrize registrujeme nárůst zájmu o našeslužby. Valná většina našich uživatelů mápotíže s dluhy. Obávám se, že se tato situacenebude zlepšovat, ba naopak z důvodu velkénezaměstnanosti bude problém ještě více narůstat.Potíže našich klientů začínají většinouv rodině. Lidé bez domova mají často problémyse závislostmi, dluhy, hygienou a s akceptacíspolečenských norem. Často se dostalido fáze rezignace nebo si již na tento způsobživota zvykli. Jsou to často lidé jako každý jiný,jen se dostali do aktuální krizové životní situacea potřebují pomocnou ruku k tomu, aby sezase postavili na nohy.“ (vc)Radní Taťána Nersesjan předala ocenění nejlepším pracovníkům v sociálních službách.Foto: Jan Vandíkstrana 6 Okno do kraje / leden 2011

More magazines by this user
Similar magazines