Leden - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Leden - Okno do kraje

Putování časem Zlínským krajemZlín – Koncem listopadu vydal Zlínský kraj knihuPutování časem Zlínským krajem. Dvousetstránkovédílo vybavené četnými historickýmii současnými fotografiemi a množstvím informacírozčleněných do dvanácti tematickýchkapitol přibližuje území Zlínského kraje z různýchpohledů, přičemž poukazuje i na dosudnepříliš známé skutečnosti.„Bylo vydáno několik publikací o zajímavostechnašeho kraje, zaměřených převážně nacestovní ruch. Pociťoval jsem však potřebu,abychom se zajímali tak trochu odkud přicházíme,kdo jsme a kam jdeme. Proto jsem oslovilautorský tým lidí, kteří se po těchto stopáchvydali. Desetileté výročí od konání prvníchkrajských voleb na podzim roku 2000 pro mnebylo důvodem k realizaci záměru, který jsemv hlavě nosil už delší dobu, a sice přiblížit srozumitelnýma zajímavým způsobem proměnyúzemí, na němž vznikl dnešní Zlínský kraj,“řekl hejtman Stanislav Mišák, který byl iniciátoremprojektu. Sestavení textů zaměřenýchVýpravnou publikaci pokřtil hejtman Stanislav Mišák.Foto: Petr Zákutnýna minulost bylo doménou historika a autorařady publikací Zdeňka Pokludy, shromážděnía zpracování podkladů přibližujících současnýživot regionu bylo úkolem redaktorkyHeleny Mráčkové, po výtvarné stránce knihuzpracoval malíř Josef Ruszelák. Publikace byla14. prosince 2010 na tiskové konferenci slavnostněpředstavena novinářům.Knihu lze za cenu 299 Kč zakoupit či objednatzatím prostřednictvím těchto míst:Městské informační centrum Uherské Hradiště,Městské informační centrum Slavičín, LuhainfoLuhačovice, Informační centrum Vsetín,Infocentrum Českého svazu ochránců přírodyValašské Meziříčí, Turistické informační centrumValašské Meziříčí, Informační centrumVelké Karlovice, Městské informační střediskoBrumov-Bylnice, Infocentrum Strání - Květná,Turistické a Informační centrum Buchlovice,Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín, Muzeumjihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckémuzeum v Uherském Hradišti. (red)Pozor na rizika připředváděcích akcíchZlínský kraj – Krajský živnostenský úřad sev poslední době stále častěji setkává sestížnostmi občanů, kteří se na základě letákůvhazovaných do poštovních schránekzúčastnili prezentační či jiné obdobné akce.Na letáku, který naleznou ve své poštovníschránce, je uvedeno místo a čas pořádanéakce, v případě autobusového zájezdu pakrovněž čas odjezdu a informace o způsoburezervace.Ve většině případů je podnikatel pořádajícítuto akci z pozvánky těžce identifikovatelný,zato je přislíbeno, že účastník obdržíhodnotné dárky. Ten pak žádá po Krajskémživnostenském úřadu sjednání nápravy,neboť dárky nakonec obdrželo jen několikúčastníků z důvodu omezeného množstvínebo je obdržel pouze ten, kdo si zakoupilprezentovaný výrobek, popřípadě uzavřelsmlouvu.Dárky vyobrazené na pozvánce jsou velkýmlákadlem, ale přinutit podnikatele k jejichvydání jen tak jednoduše nelze – nikolivšak proto, že pořadatel na pozvánce vedlefotografií hodnotných dárků drobným písmemuvede informaci, že „změna programua dárků je vyhrazena“, ale proto, že zákonychránící spotřebitele se vztahují pouzena nabízení a prodej výrobků a na nabízenía poskytování služeb. Pokud občan obdržípředmět jako dárek, čili jej nenakupuje,nemůže se dožadovat jeho reklamace či výměny.Občané jsou pak nemile překvapeninemožností řešit problémy s nízkou kvalitoua nevyužitelností těchto dárků.Může se také stát, že účastníci akce neobdržížádné dárky. Pozvánky na tyto akce setotiž staly takovou samozřejmostí, že stačí,aby bylo na letáku vyobrazeno nějaké hodnotnějšílákadlo, a občané ihned spěchajína příslušnou reklamní show či prezentaci.Po absolvování prezentace je jim pak řečeno,že na letáku není uvedeno, že tentodárek obdrží.Hana Petrželková,Krajský živnostenský úřad▪▪Profesor Sáha byl jmenován rektoremZlín, Praha – Prezident České republiky VáclavKlaus oficiálně jmenoval prof. Ing. Petra Sáhu,CSc. rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.Svého úřadu se profesor Sáha ujal od 15. prosince2010. Funkční období rektora je čtyřleté,skončí tedy v prosinci 2014. Petr Sáha byl prvnímrektorem zlínské univerzity. Má významnýpodíl na jejím vzniku a řídil ji na jejím počátku,po dvě tříletá volební období v letech 2001až 2007. Univerzita se pod jeho vedením dynamickyrozvíjela a postupně si, přes krátkoudobu své existence, vydobyla respekt v Českérepublice i v zahraničí.▪▪Nemocnice podpoří akci s lékárničkamiKroměříž – Kroměřížská nemocnice se zapojído projektu humanitární organizace Adra, kterávyhlásila sbírku autolékárniček, jež se budoumuset k prvnímu lednu nového roku vyměnit.Iniciativu k této akci převzalo dětské oddělení,které se sbírky v Kroměřížské nemocnici ujaloa zapojilo do ní zájemce z řad zaměstnanců. Timají do 24. ledna 2011 možnost přinášet právěna dětské oddělení požadovaný materiál z autolékárniček,který by už jinak neupotřebili.Pokud se však objeví zájemci z řad veřejnosti,mohou se do této akce zapojit v nemocnicii oni. „Zjistí-li někdo, že má doma starou autolékárničku,může ji nyní přinést na dětské oddělení,“řekl ředitel nemocnice Pavel Calábek.▪▪Termální bazény ve Velkých KarlovicíchVelké Karlovice – Na konci roku 2010 se veřejnostiotevřelo nové sportovně relaxační centrums termálními slanými bazény s vodnímiatrakcemi ve wellness hotelu Horal ve VelkýchKarlovicích. Bazény jsou plněny vodou z vlastníhovrtu z hloubky 100 metrů. Voda se předpoužitím chemicky neupravuje, pouze je přihřívánana teplotu termálních pramenů – plaveckáčást na 30 a relaxační na 36 stupňů Celsia.Projekt podpořila Evropská unie.▪▪Kraj ušetří za energieZlínský kraj – Rozhodnutím vedení Zlínskéhokraje o společném nákupu zemního plynupro 19 organizací na 65 odběrných místechna komoditní burze se podařilo uspořit téměř16,4 milionu korun. Hejtmanství takpo centrálním nákupu silové elektrické energiev září letošního roku a úspoře ve výši 23,5milionu celkem ušetří téměř 40 milionů korun.Z možných způsobů obchodování bylazvolena Českomoravská komoditní burzaKladno, která dávala předpoklad nejvyššíchúspor a realizaci nákupu.strana 8 Okno do kraje / leden 2011

More magazines by this user
Similar magazines