Centaur - Agromix

agromix.agro.pl

Centaur - Agromix

CentaurCentaur


CentaurWprowadzenieDo wszelkiego rodzaju upraw, od płytkiej obróbki ścierniskdo głębokiego spulchnianiaIstotne argumenty:Dwa typoszeregi –za sobą wolną od słomy powierzchnię – podstawowyZ tych właśnie względów nowy agregat oferowany jestP swobodny przepływ materiału w wyniku dużejCentaur Special lub Centaur Superwarunek niezakłóconego, prawidłowego siewu.w dwóch wersjach: Centaur Special i Centaur Super.wysokości ramy (1,05 m)Doskonałość uprawy potwierdzą zbiory i koszty. W obuwypadkach konserwujące systemy gospodarowaniawyróżniają się pozytywnie. Głównym wyróżnikiem konserwującegosystemu gospodarowania jest zastosowanieagregatu Centaur do podstawowej uprawy gleby.To właśnie ma decydujący wpływ na sukcesy w uprawiekolejnych kultur. Przez równomierne wymieszanieresztek pożniwnych z górną warstwą gleby maszynadba o ich szybki rozkład pozostawiając jednocześnieW zależności od stosowanej techniki siewu oraz warunkówmiejscowych, przejazdom roboczym w podstawowejuprawie gleby stawiane są różne wymagania.Niższa intensywność uprawy gleby podczas siewuwymaga bardziej intensywnej uprawy przedsiewneji odwrotnie. Pola o dużej ilości słomy potrzebują uprawyo jakości obróbki gleby innej, niż pola o niższympotencjale plonowania.Typoszeregi maszyn różnią się pozycją i budowąpola zębów oraz pola talerzy. Spektrum szerokościroboczych wynosi 3 m, 4 m i 5 m.P optymalne utrzymanie głębokości dzięki przednimi tylnym oponowym wałom ugniatającymP wysokie bezpieczeństwo pracy w wynikuzastosowania zębów 3D, odchylanychw trzech płaszczyznachP optymalne wymieszanie resztek pożniwnychprzez talerzeP ukierunkowane zagęszczenie gleby klinowymwałem oponowymSpis treściZastosowanieCentaur przedstawia się S. 2/3Centaur SpecialNiepokonana wszechstronność S. 4/5Centaur SuperJasne zalety dla praktyki S. 6/7Prowadzenie głębokościowe i przepływ materiałuZęby 3-D S. 8/9To powoduje mieszanieSprawdzone dla Państwa S. 10/11Dane techniczne S. 1223


CentaurSpecialCentaur Special – przednie koła podporowe – 3 rzędowe rozmieszczenie zębów – talerze równające – klinowy wał oponowy ze zintegrowanym układem jezdnymCentaur Special, 3 m szerokości roboczejBudowa:Centaur Special, 5 m szerokości roboczej– przednie koła kopiujące głębokość– trzyrzędowe pole zębów– rozstaw zębów 250 mm– talerze równające– klinowy wał oponowy kopiujący głębokość,zagęszczający glebę i służący jako układjezdny w transporcieZastosowanieP pola o plonowaniu średnimi niskimP uprawa mieszanaP siew techniką aktywnąP gleby o dobrej strukturze iodległe następstwo roślin45


CentaurSuperCentaur Super – przednie koła podporowe – 4-rzędowe rozmieszczenie zębów – zespół brony talerzowej – klinowy wał oponowy ze zintegrowanym układem jezdnymBudowa:Centaur Super, 5 m szerokości roboczejCentaur Super, 5 m szerokości roboczej– przednie koła kopiujące głębokość– czterorzędowe pole zębów– rozstaw zębów 200 mm– dwurzędowy zespół brony talerzowej– klinowy wał oponowy kopiujący głębokość,zagęszczający glebę i służący jako układjezdny w transporcieZastosowanieP pola o wysokim plonowaniuP konserwująca uprawa glebyP siew techniką biernąP następstwo roślin zograniczonymi przedziałamiczasowymi67


CentaurUtrzymanie głębokościOptymalne utrzymanie głębokościTo oznacza wysoki przepływ materiałuZęby 3-DNowość z zabezpieczeniem przeciążeniowymNowe zęby ze zintegrowanym zabezpieczeniemprzeciążeniowym stosowane są przy pracachuprawowych na głębokości do 35 cm. Dwie ułożonehoryzontalnie sprężyny utrzymują zęby na ustalonejgłębokości – dopiero przy obciążeniu powyżej500 kg zęby odchylają się w górę i powracają dopozycji wyjściowej po ominięciu przeszkody.Specjalne ułożyskowanie pozwala na odchyleniaw trzech płaszczyznach. Wynosząca 850 mmwysokość zębów zabezpiecza pracę bez zapchań.Po wyposażeniu w różne systemy czubków zębówuzyskuje się szerokie spektrum zastosowania,od płytkiej uprawy ściernisk aż do głębokiegospulchniania.Zęby 3-DKopiowanie głębokości Centaura wykonywane jest ztyłu, przez 800 mm klinowy wał oponowy a z przodu,przez podwójne koła podporowe. Dzięki temu dużaczęść pionowego obciążenia zaczepu przenoszonajest bezpośrednio na tylną oś ciągnika poprawiającjego trakcję. Ustawienie głębokości roboczej następujeseryjnie montowanym siłownikiem hydraulicznym zogranicznikami. Na żądanie można również otrzymaćpełnohydrauliczne ustawianie głębokości – z pomocąsiłownika z pamięcią głębokość jest podczas pracy dopasowywanado konturów powierzchni.Rama główna utrzymuje trzy- względnie czterorzędowepole zębów. Rozstaw zębów 200 mm (Centaur Super)oraz 250 mm (Centaur Special) zzabezpiecza całopowierzchniowespulchnienie i intensywne wymieszanie.Duża (1050 mm) wysokość ramy w połączeniu ze specjalnym,naprzemiennym ustawieniem zębów (800 mmodstęp zębów), gwarantują pozbawiony zapchań przepływmateriału także przy bardzo dużych ilościach słomy.8 9


CentaurTo powoduje mieszanieTo powoduje mieszanieZespół brony talerzowejSprawdzone dla Państwa – relacje dotyczącecharakterystyk energetycznychDwurzędowy zespół brony talerzowej w CentaurSuper, jak również jednorzędowe, zawieszane talerzerównające w Centaur Special wyrównują, rozdrabniająi mieszają glebę. Stopień pokrycia powierzchni słomązostaje dzięki temu znacznie zredukowany a samasłoma jest wmieszana w glebę. Na glebach ciężkich,na skutek intensywnego rozdrabniania następujezwiększenie udziału frakcji drobnych.Oba te czynniki są niezbędne do późniejszego, prawidłowegosiewu. Talerze o średnicy 460 mm zabezpieczonesą gumowymi elementami sprężystymichroniącymi przed przeciążeniem. Łożyska talerzy sąbezobsługowe. Przy zmianie głębokości roboczej zębównastępuje automatyczne dopasowanie intensywnościpracy talerzy. Regulacji talerzy można dokonaćtakże ręcznie.Szereg testów Centaura wykonanychwe współpracy z ze stacjądoświadczalną NiemieckiegoTowarzystwa Rolniczego w Groß-Umstadt dało, w porównaniu doorki, bardzo dobre wyniki zużyciapaliwa.Zależnie od rodzaju gleby, dlaprzeciętnej głębokości roboczejwynoszącej 20 cm zużyto ok.13 do 14 l/ha, przy głębokościroboczej wynoszącej 15 cm zużytook. 10,5 l/ha. Koszty napraw i częścizamiennych można kalkulowaćna poziomie jedynie 3,50 EUR/ha.Pomiar zużycia paliwaPomiar prędkości roboczejNa bezproblemowe przestawienie w pozycjętransportową o szerokości 3 m pozwalająskładane hydraulicznie ramy Centaura.Perfekcyjne zamknięcie:Klinowy wał oponowyKlinowy wał oponowy pasmowo zagęszcza glebę.Gwarantuje to dobre podsiąkanie wody w kapilarach.Zachowana jest struktura wierzchniej warstwy gleby,woda z opadów może wsiąkać a wymiana gazowapozostaje aktywna. Uzyskuje się ważne dla rozkładusłomy warunki.Od męczarni dojakościDla projektowania nowych maszyn ważne jest,aby możliwie szybko uzyskać wiedzę na tematich trwałości. Przy zwykłej pracy w polu trwałobyto zbyt długo.Do takich celów AMAZONE zbudowało w zakładach wLipsku prawdziwy „tor męczarni“. Szczególnie ważnejest to przy wszystkich maszynach uprawowych.Całkowita powierzchnia tego toru wynosi 9.000 metrówkwadratowych podzielonych na beton, żwir i łąkę.10 11


CentaurDane techniczneDane techniczneCentaur Centaur Centaur Centaur Centaur Centaur3001 3001 4001 4001 5001 5001Special Super Special Super Special SuperWersja sztywna sztywna składana składana składana składanaSzerokość robocza (m) 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00Prędkość robocza (km/h) 8-15Liczba rzędów zębów3 naprzemienne 4 naprzemienne 3 naprzemienne 4 naprzemienne 3 naprzemienne 4 naprzemienneLiczba zębów 12 15 16 20 20 25Liczba talerzy 9 24 12 32 14 40Średnica talerzy (mm) 460Zaczep ciągnika Dźwignie dolne TUZ kat. 3Zapotrzebowanie mocy od (kW/KM) 100/135 110/150 110/150 147/200 147/200 185/250Długość transportowa (m) 6,95 8,30 8,10 9,35 8,10 9,35Szerokość transportowa (m) 3,00Wysokość transportowa (m) 2,00 2,00 2,80 2,80 3,10 3,10Masa (kg) 3020 3950 5100 7100 5900 7800Ilustracje, treść oraz informacje o danych technicznych są niezobowiązujące!Koncepcja uprawyC jest tam zawsze!Uprawa ściernisk · Podstawowa uprawa gleby · SiewCatros Cenius Centaur CirrusCitanAMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG • Postfach 51 • D-49202 Hasbergen-GasteTelefon +49 (0)5405 501-0 • Telefax +49 (0)5405 501-193AMAZONE • M.W. • Michał Wojciechowski • ul. W. Witosa 18 • 63-000 Środa Wlkptel./fax 061/2852461 • tel. kom 0504022342 • E-Mail: amazonemw@interia.plMI 1592 (PL) 08.07Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.pl E-Mail: amazone@amazone.de

More magazines by this user
Similar magazines