12. Sołectwo Wisła Mała - Pszczyna

pszczyna.pl

12. Sołectwo Wisła Mała - Pszczyna

Urząd Miejski w PszczynieZebranie sprawozdawcze6.03.2012 r.Wisła Mała


Urząd Miejski w PszczynieCoś o urzędzie ...Liczba wydziałów – 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i GospodarkiGruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i ZamówieńPublicznych, Wydział Organizacyjno-Informacyjny, Wydział Prawny, WydziałRolnictwa i Leśnictwa, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Urbanistyki iArchitektury, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejska ),Liczba referatów – 8 ( Referat Informatyki, Referat Lokalowy, Referat OchronyŚrodowiska, Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich, Referat ZarządzaniaKryzysowego, Referat Zdrowia, Referat Biura Rady Miejskiej, Referat Promocji ),Samodzielne stanowiska – 6 (ochrona Przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo iHigiena Pracy, D/S Kontroli, Audyt Wewnętrzny, Archiwum Zakładowe, PionOchrony Informacji Niejawnej).


Urząd Miejski w Pszczynie• cdCoś o urzędzie – cd ...Jednostki organizacyjne gminy – 8 (Administracja Zasobów Komunalnych, MiejskiZakład Zieleni, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, Miejski OśrodekRekreacji i Sportu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Pszczyński OśrodekRehabilitacyjno-Terapeutyczny, Pszczyńskie Centrum Kultury, Pszczyński ZarządEdukacji, Żłobek Miejski),Spółki z udziałem gminy – 3 - Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyński Sp.z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. Z o.o., PszczyńskieTowarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.


Urząd Miejski w PszczynieCoś o urzędzie ...6059504049Liczba pracowników – 140Liczba etatów - 136,6Wyższe i studiapodyplomowe – 17302010017114Wykształcenie pracownikówWykształcenie wyższe – 59Licencjat – 11Łącznie wyższe - 87Średnie – 49Zawodowe - 4Szkolenia zewnętrzne – ilość pracowników skierowanych - 128Szkolenia wewnętrzne – w siedzibie urzędu – 4Cel: stałe podnoszenie kwalifikacji i kultury organizacji


Urząd Miejski w PszczynieStatystyka naszej pracy ...Rok 2011• Ilość przyjętej korespondencji – 36 631• Ilość wysłanej korespondencji– 53 623• Ilość wydanych decyzji – 22 516


Urząd Miejski w PszczynieNasze osiągnięcia ...Nagrody i wyróżnienia w roku 2011• I miejsce w kategorii „Zarządzanie rozwojem zrównoważonym” konkursu na "Dobrepraktyki zarządzania strategicznego rozwojem w Polsce" organizowanego przezMinisterstwo Rozwoju Regionalnego.•III miejsce w rankingu samorządów zorganizowanym przez Rzeczpospolitą jakonajbardziej innowacyjna gmina miejsko-wiejska w naszym kraju.• Udział w projekcie „Indeks – klucz do dobrych gmin” - Gmina Pszczyna wprzeprowadzonych badaniach osiągnęła wskaźniki na poziomie wysokim.• Gmina Pszczyna otrzymała wyróżnienie w kategorii Innowacyjny projekt unijny zaprojekt „Budowa kompostowni osadów ściekowych 'PSZCZYNA' przy ulicy Złote Łany wJankowicach.Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój naszej Gminy !!!


Urząd Miejski w PszczynieGłówne inwestycje w roku 2011• Przebudowa ulic Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej w Pszczyniewraz z budową kanalizacji deszczowej3 422 834,76 zł• Budowa placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 633 925,37 złSP nr 2 – ul. Katowicka w PszczynieSP nr 3 - ul. Staromiejska w PszczynieSP nr 1 - ul. Bogedaina w Pszczynie• Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenusportowo-rekreacyjnego przy PG nr 1 w Pszczynie200 000,00 zł• Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulic Paderewskiego i Strzeleckiej w Pszczynie 621 137,73 zł• Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynkiStajni Książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą8 607 331,10 zł• Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby kuchni dla szkołyi przedszkola w Jankowicach 956 801,00 zł• Remont dachu – ul. Bogedaina 6 w Pszczynie 280 305,81 zł• Remont elewacji – ul. Dworcowa w Pszczynie 221 717,31 zł


Urząd Miejski w PszczynieDochody gminy w 2011r. z tytułu podatkuCIT ( podatek dochodowy od osóbprawnych )Gmina; 6,71%Powiat; 1,40%Województwo;14,75%GminaPowiatWojewództwoSkarb PaństwaSkarb Państwa;77,14%Dochód gminy z tego tytułu: 1 251 706 zł


Urząd Miejski w PszczynieSzacunkowa ilość podatników w GminieSołectwaLiczba mieszkańców ( stan na24.01.2012r.)Mieszkańcy - od 21 lat i starsiCzarków 2055 1507Piasek 3415 2585Brzeźce 1126 818Poręba 990 735Jankowice 2928 2117Studzienice 1792 1311Ćwiklice 2782 2156Rudołtowice 1120 852Łąka 2913 2203Wisła Wielka 2205 1629Wisła Mała 1317 960Studzionka 2298 1692Miasto 25582 20359Razem: 50523 38924


Urząd Miejski w PszczynieDla całej GminyPodatek dochodowy PIT –36 750 560 złPodatek CIT – 1 251 706 złOgółem:38 002 266 złOrientacyjna liczba podatników –38 924 os.(36.750.560,00zł + 1.251.706,04zł ):38924= 976,32złDochód Gminy z tytułu podatkówPIT i CIT na 1 podatnika -976,32 złDochód Gminy z tytułu podatków PIT i CITna 1 mieszkańca -752,20 zł


Urząd Miejski w PszczynieSołectwo Wisła Mała• ilość mieszkańców – 1317 osób• ilość osób powyżej 21 lat – 960 osóbDochody z tytułów podatków PIT i CIT960 osób x 976,32 zł = 937 267,20 złDochody z tytułu podatku od nieruchomościi podatku rolnego:132 844,22 zł


Urząd Miejski w PszczynieŁącznie szacowane dochody z sołectwaWisła Mała – 1 070 111,42• na jednego podatnika• na jednego mieszkańca- 1114,70 zł- 812,54 zł


Urząd Miejski w PszczynieZestawienie kosztów poniesionych wsołectwie Wisła Mała w roku 20111. Roboty drogowe 25 600 zł- bieżące utrzymanie dróg – 20 600 zł- inwestycje drogowe – 5 000 zł2. Środki programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 1 400 zł3. Dotacje do klubów sportowych 10 200 zł4. Dodatki mieszkaniowe (1 gospodarstwo) 2 000 zł5. Utrzymanie OSP 9 000 zł6. Koszty utrzymania biblioteki 23 700 zł7. Koszty poniesione przez AZK na utrzymanie Ośrodka Kultury 55 600 zł8. Pomoc społeczna 38 800 zł- pomoc społeczna dla 25 rodzin - 37 000 zł- stypendia 14 dzieci - 1 800 zł9. Pszczyńskie Centrum Kultury dofinansowanie imprez 2 500 zł10. Umorzenie podatku rolnego (2 podatników) 400 zł


10. Oświata –Szkoła Podstawowa nr 13 1 151 261,32 złPłace + pochodne 994 908,00 złZakup wyposażenia 8 634,00 złZakup pomocy naukowych 3 630,00 złKoszty utrzymania 113 679,00 złRAZEM: 1 120 851,00 złRemonty 30 410,32 zł1. Wykonanie przedmiarów i kosztorysów,2. Opracowanie dokumentacji projektowej3. Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, elektrcznych,4. Przeglądy przewodów kominowych, kotłów c.o., instalacji gaz.5. Typowanie robót dla wykonania nawierzchni boiska do piłki nożnej naterenach sportowo-rekreacyjnych6. Remont instalacji odgromowej,7. Remont pokrycia dachu.Kwota subwencji –107 uczniówDopłata z budżetu Gminy do SP13738 980,00 zł412 281,32 złRazem wszystkie koszty w sołectwie: 581 481,32 zł


Urząd Miejski w PszczynieNajważniejsze planowane inwestycje w 2012 r.Budowa 3 placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła, tj.SP 6 w Czarkowie,SP 7 w ĆwiklicachSP w Łące690 000,00 PLN• Projekt i rozpoczęcie rozbudowy SP w Jankowicach 370 000,00 PLN• Wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy Zbożowej w Pszczynie 690 000,00 PLN• Wykonanie bocznych odcinków kanalizacji ul. Strzeleckiej• i Paderewskiego w Pszczynie 844 877 PLN• Wykonanie odwodnienie ORLIKA w Piasku 200 000,00 PLN• Aranżacja i wyposażenie obiektu w ramach renowacjikompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynekstajni książęcych•893 851,00 PLNRozbudowa skansenu „Zagroda wsi pszczyńskiej” 2 065 587,00 PLN


Urząd Miejski w PszczyniePlanowane inwestycje w 2012 r. cd...• Realizacja projektu „Serce wsi – modernizacja terenów wiejskich na cele integracjilokalnej społeczności” – 855 000 zł• Remont dachu budynku przy ul. Basztowej 1-7 w Pszczynie• Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg – budowachodnika przy ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie – 300 000 zł•Budowa budynków socjalnych i komunalnych


Dziękuję za uwagę!Urząd Miejski w Pszczynie

More magazines by this user
Similar magazines