Views
3 years ago

Příbalový leták - ACUVUE® Pro oční odborníky

Příbalový leták - ACUVUE® Pro oční odborníky

Příbalový leták - ACUVUE® Pro oční

ČeskyKontaktní čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM with HYDRACLEAR ® 1 (narafilcon A) se zviditelňujícím zabarveníma UV filtrem jsou určeny pro denní nošení a jednorázové použití.Vysvětlení symbolůNa krabičce nebo blistru se mohou objevit tyto symboly:SYMBOLDEFINICEViz informace na příbalovémletákuPoužít do:(je uvedeno datum exspirace)Číslo výrobní šaržeSterilizováno parounebo suchým teplemPrůměrRádius (zakřivení zadní plochy)Optická mohutnost v dioptriíchIndikátor rub-líc:správná polohaSférické čočky pro korekci myopie a hyperopie u fakických a afakických pacientů.SloženíSYMBOLDEFINICECertifikát kvality EUUV filtrZaplaceny poplatkyza zpracování odpaduZde odtrhněte fóliiOmezení prodejea objednávání na očníspecialisty(značka platná pro USA)Indikátor rub-líc:nesprávná polohaKontaktní čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM with HYDRACLEAR ® 1 (narafilcon A) jsou dostupné jako sférickéčočky. Jsou vyrobeny ze silikon-hydrogelového materiálu obsahujícího vnitřní zvlhčující složku a monomerabsorbující UV záření se zviditelňujícím zabarvením. Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM withHYDRACLEAR ® 1 (narafilcon A) se zviditelňujícím zabarvením a UV filtrem jsou zabarveny do modra pomocíreaktivní modři 4, což je zviditelňuje pro snadnější manipulaci. K blokádě UV záření je použit benzotriazolovýUV blokující monomer. V rozsahu UV-B záření od 280 do 315 nm dochází k transmisi méně než 1 %záření a v rozsahu UV-A záření od 316 do 380 nm dochází k transmisi do 10 % záření v celém rozsahu.Vlastnosti čočky:• Měrná hmotnost: 1,06• Refrakční index: 1,41• Propustnost světla: minimálně 85 %• Charakteristika povrchu: hydrofilní• Obsah vody: 46 %• Permeabilita kyslíku: 100x10-11 (cm2/s), metoda: Fatt (boundary corrected, edge corrected)Parametry čočky:Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM with HYDRACLEAR ® 1 (narafilcon A) mohou být dostupnév následujících hodnotách:Rozsah průměru:12,0 až 15,0 mmCentrální tloušťka:nízké minusové: 0.085mmplusové čočky - závisí na hodnotě (např. pro +3,00 D: 0,171 mm)Rádius:7,80 až 10,00 mmRozsah hodnot optických mohutností: sférické hodnoty: denní nošení: -20,00 až +20,00 DDostupné parametryPrůměr:14,2 mmRádius:8,50 a 9,00 mmMinusové hodnoty: -0,50 D až -6,00 D (po 0,25 D)-6,50 D až -12,00 D (po 0,50 D)Plusové hodnoty: +0,50 D až +6,00 D (po 0,25 D)Centrální tloušťka:Minusové hodnoty – závisí na hodnotě (např. pro -3,00 D: 0.085 mm)Plusové hodnoty – závisí na hodnotě (např. pro +3,00 D: 0.171 mm)PROPUSTNOST (%)Křivky propustnostiPro kontaktní čočku 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM with HYDRACLEAR ® 1 (narafilcon A) sezviditelňujícím zabarvením a UV filtrem, pro lidskou rohovku ve věku 24 leta pro lidskou čočku ve věku 25 letVLNOVÁ DÉLKA (nm)VISTAKON ®(narafilcon A)Kontaktní čočka, zviditelňujícízabarvení s UV filtrem*Lidská rohovkave věku 24 let 1Lidská čočkave věku 25 let 2*Data byla získána měřením v centrální oblasti o rozsahu 3 až 5 mm pro nejtenčí kontaktní čočku na trhu(-1,00 D, centrální tloušťka 0,085 mm).1. Lerman, S., Radiant Energy and the eye, MacMillan, New York, 1980, p.58, figure 2-212. Waxler, M. Hitchins, V.M., Optical Radiation and Visual Health, CRC Press, Boca Raton, Florida, 1986, p.10, figure 5Varování: Kontaktní čočky s UV filtrem nepředstavují náhradu slunečních brýlí a dalších ochrannýchpomůcek s UV filtrem, protože nekryjí celý povrch oka a jeho okolí. Pacienti musí nadálepoužívat předepsané nebo doporučené ochranné pomůcky s UV filtrem.PůsobeníPokud jsou kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM umístěny na rohovku, působí jako refrakční médiuma zaostřují světelné paprsky na sítnici.V rozsahu UV-B záření od 280 do 315 nm dochází k transmisi méně než 1 % záření a v rozsahu UV-A zářeníod 316 do 380 nm dochází k transmisi do 10 % záření v celém rozsahu.Upozornění: Dlouhodobá expozice UV záření je jedním z rizikových faktorů spojených se vznikem šedéhozákalu. Expozice závisí na mnoha faktorech, jako jsou podmínky prostředí (nadmořská výška, geografiepovrchu, oblačnost) a osobní faktory (rozsah a podstata činností v exteriéru). Kontaktní čočky s UV filtrempomáhají chránit proti škodlivému UV záření. Dosud však nebyly provedeny klinické studie, které by prokázaly,že nošení kontaktních čoček s UV filtrem snižuje riziko vzniku šedého zákalu nebo dalších postiženíoka. Více informací můžete získat u svého kontaktologa.Indikace (použití)Všechny kontaktní čočky značky1•DAY ACUVUE ® TruEye TM obsahují UV filtr, čímž pomáhají chránit protiprůniku škodlivého UV záření na rohovku a do oka.Kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM jsou určeny k optické korekci refrakční ametropie (myopiea hyperopie) u fakických a afakických osob se zdravýma očima s astigmatismem 1,00 cylD a nižším.Kontaktní čočky jsou určeny pro denní nošení a jednorázové použití (viz Způsob nošení). Čočky musí býtvždy po sejmutí vyhozeny. Proto nejsou zapotřebí žádné čisticí nebo dezinfekční roztoky.KontraindikaceKontaktní čočky značky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM se nesmí používat v těchto případech:• Záněty nebo infekce oka, okolních tkání a víček• Oční choroby, poranění nebo nepravidelnosti, které postihují rohovku, spojivku a oční víčka• Dříve diagnostikované stavy, které mohou vést k nepohodlnému nošení kontaktních čoček• Významnější formy suchého oka• Snížení rohovkové citlivosti• Jakékoli systémové onemocnění, které může postihnout oko nebo se zhoršovat nošením kontaktníchčoček• Alergické reakce očního povrchu nebo okolí oka, které mohou být vyvolány nebo zhoršeny nošenímkontaktních čoček• Jakákoliv aktivní rohovková infekce (bakteriální, mykotická, protozoální nebo virová)• Červené a podrážděné očiVarováníPacient musí být poučen o následujících problémech, které mohou souviset s nošením kontaktních čoček:Problémy s kontaktními čočkami nebo s prostředky k péči o ně mohou vést k vážnému poškození oka.Pacient musí být upozorněn, že správné užívání čoček a produktů pro péči o čočky včetně pouzdra na čočky,jsou základem pro bezpečné používání těchto produktů.Problémy, včetně vředů oční rohovky, mohou vzniknout rychle a vést až ke ztrátě zraku.Studie ukázala, že riziko ulcerativní keratitidy je vyšší u prodlouženého nošení kontaktních čoček nežu denního nošení. 3Pokud nositel denních čoček nechává své čočky nasazené přes noc (mimo ověřenou indikaci), je rizikoulcerativní keratitidy vyšší než u nositelů, kteří s čočkami nepřespávají.Celkové riziko ulcerativní keratitidy může být sníženo pečlivým dodržováním doporučení péče o čočky včetněpéče o pouzdra.Studie ukázala, že riziko ulcerativní keratitidy je vyšší u nositelů kontaktních čoček, kteří jsou kuřáci nežu nekuřáků.Pacient musí být poučen, že pokud pocítí nepohodlí, nadměrné slzení, změny vidění, zjistí zčervenání nebojiné problémy s očima, musí ihned vyjmout své čočky a neprodleně vyhledat svého kontaktologa. Nositelkontaktních čoček by měl pravidelně docházet ke svému kontaktologi na oční kontroly.3New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783UpozorněníSpeciální upozornění pro oční odborníky:• Vzhledem k malému počtu pacientů, u kterých byly klinicky testovány kontaktní čočky, nemohly být vevýznamném počtu testovány všechny optické mohutnosti a parametry dostupné v materiálu čoček. Protomusí kontaktolog při výběru designu a parametrů brát ohled na všechny aspekty čočky a její aplikace,které by mohly ovlivňovat chování čočky a stav oka, včetně propustnosti pro kyslík, smáčivosti, centrálnía periferní tloušťky a průměru optické zóny.• Potenciální vliv těchto faktorů na zdraví pacientových očí musí být vždy zvažován s ohledem na potřebukorekce, proto musí být očním odborníkem pečlivě monitorováno přetrvávající zdraví očí a chováníkontaktních čoček na oku.• Pacienti, kteří nosí kontaktní čočky značky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM ke korekci presbyopie technikoumonovision nemusí dosahovat nejlepší korigované zrakové ostrosti do blízka nebo do dálky. Zrakovépožadavky jsou individuální a musí být brány do úvahy při výběru nejvhodnějšího typu čočky prokaždého pacienta.• Žluté barvivo fluorescein nelze používat pro vitální barvení očí při nasazených kontaktních čočkách. Ty bybarvivo vstřebaly a změnily barvu. Pokud se do oka aplikuje fluorescein, je třeba ho řádně vypláchnoutsterilním fyziologickým roztokem.• Kontaktolog musí poučit svého pacienta, aby ihned sejmul čočky, pokud oko zčervená nebo je podrážděné.Kontaktolog musí nositele kontaktních čoček pečlivě poučit o následujících zásadách a bezpečnostníchopatřeních:Manipulace• Před opuštěním aplikačního střediska si musí být pacient jist, že je schopen si čočky vyjmout z očí, nebože má k dispozici někoho, kdo mu čočky může vyjmout.• Nepoužívejte čočky z již otevřených nebo poškozených sterilních blistrů.• Před každou manipulací s čočkami si vždy důkladně umyjte ruce. Do oka nebo na čočky se nesmí dostatkosmetické přípravky, roztoky, mýdla, krémy, deodoranty nebo spreje. Nejvhodnější je nasazovatkontaktní čočky před aplikací make-upu. Kosmetické přípravky s vodným základem poškozují čočky méněnež přípravky s olejovým základem.• Nedotýkejte se kontaktní čočky prsty, na kterých je cizí materiál, protože může způsobit mikroskopickéškrábance, které mohou zhoršovat vidění nebo poškodit oko.• Je nutné pečlivě dodržovat instrukce o manipulaci, nasazování, snímání a nošení podle Pokynů pronositele kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM a podle doporučení kontaktologa.• S čočkami je nutné zacházet opatrně a vyvarovat se jejich upadnutí.• Pro vyjmutí čočky z blistru nelze používat pinzety vyjma těch, které jsou k tomu speciálně určeny. Vylijteroztok s čočkou na dlaň.• Nedotýkejte se čočky nehty.Nošení• Pokud se čočka přilepí (přestane se pohybovat) na oko, postupujte podle instrukcí uvedených v příslušnékapitole. Aby byl zachován zdravý stav oka, musí se na něm čočka volně pohybovat. Pacient musíbýt poučen o tom, že pokud nepohyblivost čočky na oku přetrvává, musí okamžitě vyhledat očníhoodborníka.• Nikdy nelze nosit čočky po delší dobu, než je doporučena kontaktologem.• Při používání aerosolů, např. spreje na vlasy, je nutné postupovat opatrně a nechat oči zavřené, dokud sesprej neusadí.• Při nošení čoček je třeba se vyhýbat škodlivým nebo dráždivým výparům a kouři.• Zeptejte se svého kontaktologa na použití kontaktních čoček při sportu, především při plavání a přidalších vodních sportech. Kontakt čoček s vodou při plavání nebo při pobytu v páře může zvyšovat rizikomikrobiální infekce.• Čočky je nutné vyhazovat tak, jak doporučí kontaktolog.Péče o čočky• Pacient musí být poučen, že při nošení denních jednorázových čoček nepotřebuje žádné čistící nebo dezinfekčníroztoky. Pacient musí čočky vždy po sejmutí vyhodit a nahradit je novým párem nebo brýlemi.Další témata• Je potřeba upozornit kontaktologa před začátkem použivání očních léků.• Určité léky, jako např. antihistaminika, léky snižující překrvení, diuretika, svalová relaxancia, léky nauklidnění a proti nevolnosti, mohou působit suchost očí, zvýšenou citlivost na čočky nebo neostré vidění.Pokud se setkáte s kterýmkoliv z uvedených problémů, vyhledejte patřičnou lékařskou pomoc. V závislostina závažnosti mohou být předepsány lubrikační kapky, které jsou určeny k použití s kontaktními čočkaminebo musí být nošení kontaktních čoček po dobu medikace přerušeno.• Perorální antikoncepční prostředky mohou vyvolat změny ve vidění a ve snášenlivosti kontaktních čoček.Pacientka musí být na to patřičně upozorněna.• Stejně jako u všech ostatních čoček jsou pro zachování zdraví očí nezbytné pravidelné kontroly. Pacientmusí být poučen o plánu následné péče a kontrol.Kdo by měl vědět, že pacient nosí kontaktní čočky?• Informujte svého lékaře, že nosíte kontaktní čočky.• Informujte svého zaměstnavatele o tom, že nosíte kontaktní čočky, protože některá povolání mohouvyžadovat ochranné oční pomůcky, v některých případech není vhodné při jejich výkonu kontaktní čočkypoužívat.Nežádoucí reakce• Pálení, píchání nebo svědění očí.• Snížený pocit pohodlí oproti pocitu po nasazení.• Pocit „něčeho v oku“ (cizí tělísko nebo poškrábání povrchu oka).• Mohou se vyskytovat přechodné potíže způsobené periferními infiltráty, periferními ulceracemi neboerozemi rohovky. Dále lze pozorovat místní nebo celkové prosáknutí, rohovkovou neovaskularizaci,barvící se defekty rohovky, překrvení, tarzální abnormality, iritidu a konjunktivitidu. Některé z těchtozměn mohou být v malém rozsahu klinicky akceptovatelné.• Nadměrné slzení, neobvyklá sekrece, zčervenání oka.• Zhoršení vidění, zamlžené vidění, haló nebo duha kolem objektů, světloplachost nebo pocit suchých očímohou vznikat, pokud je čočka nasazena nepřetržitě po delší dobu.Aspoň jednou denně by měl pacient provést jednoduchý test. Měl by si položit tyto tři otázky:•„Cítím se dobře s čočkami na očích?“•„Vypadají moje oči normálně?“•„Vidím dobře?“Pacient musí být poučen, že pokud zjistí nějaké problémy, musí okamžitě vyjmout čočky.Pokud problémy ustanou, musí pacient pečlivě čočku zkontrolovat.Pokud je čočka nějakým způsobem poškozena, nesmí být opět nasazena na oko. Musí být vyhozenaa nasazena nová.Pokud je čočka oschlá, je na ní řasa nebo jiné cizí tělísko, i přestože problém ustal a čočka se zdá nepoškozená,musí být pacient poučen, že má čočku opět vyhodit a nasadit novou.Pokud problém přetrvává, pacient nesmí čočku nasazovat na oko, ale musí ihned vyhledat svého očníhoodborníka.Pacient musí být poučen o tom, aby nepoužíval novou čočku k „samoléčení“ problémů.Pacient musí být poučen o tom, že příčinou výše uvedených příznaků mohou být vážné stavy jako je infekce,rohovkové vředy, neovaskularizace nebo iritida. Pacient musí být poučen, aby vyhledal neodkladnouodbornou pomoc, která povede k diagnostice a patřičné léčbě zabraňující vážnému poškození oka.I. Obecné pokyny pro aplikaciKontaktní čočky značky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TMPostup aplikaceA. Výběr pacientaVýběr pacientů vhodných k aplikaci kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM musí být založen na:• Motivaci k nošení kontaktních čoček.• Schopnosti dodržovat pokyny související s jejich nošením.• Celkovém dobrém zdravotním stavu.• Schopnosti odpovídajícím způsobem manipulovat s čočkami a starat se o ně.• Schopnosti pochopit rizika a výhody nošení kontaktních čoček.Pacientům, kteří nesplňují tato kritéria, by neměly být čočky aplikovány.B. Vyšetření před aplikacíÚvodní vyšetření pacienta musí začít pečlivou anamnézou, aby byly zjištěny případné kontraindikacenošení kontaktních čoček. V průběhu anamnézy musí být zjištěny pacientovy vizuální potřeby a očekáváníspolu s posouzením jeho celkového očního, fyzického a duševního stavu.Před výběrem zkušební kontaktní čočky musí být provedeno úplné oční vyšetření, které mimo jinézahrnuje zrakovou ostrost na dálku a na blízko, korekci na dálku a na blízko (včetně zjištění preferovanévzdálenosti na čtení u presbyopů), keratometrii a biomikroskopické vyšetření.Pokud je pacient na základě těchto vyšetření vhodným kandidátem pro nošení kontaktních čoček1•DAY ACUVUE ® TruEye TM musí postupovat kontaktolog při aplikaci podle níže uvedených instrukcí.C. Úvodní určení optické mohutnostiPro výběr patřičné hodnoty optické mohutnosti kontaktní čočky musí být zjištěna optimální brýlovákorekce. Nesmíme zapomenout na kompenzaci vrcholové vzdálenosti při korekci vyšší než +4,00 D.D. Výběr zakřivení (zkušební čočky)U kontaktních čoček 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM by měla být u myopů vybrána hodnota 8,5 mm připrůměru 14,2 mm bez ohledu na výsledek keratometrie. Keratometrie musí být přesto provedena přihodnocení stavu pacientova oka při vstupním vyšetření.Zkušební čočky 1•DAY ACUVUE ® TruEye TM musí být nasazeny na obě oči a zhodnoceny poté, co si na něpacient zvykne.1. Kritéria patřičně aplikované čočkyPatřičně aplikovaná čočka je centrována a úplně kryje rohovku (je zakryt limbus), dostatečně sepohybuje, aby umožnila výměnu slzného filmu pod čočkou při mrknutí a je pohodlná. Čočka semusí volně pohybovat, pokud je posunována tlakem přes dolní víčko a po uvolnění se vracet do svécentrované polohy. Pokud se setkáme při posunu čočky nahoru s odporem, znamená to, že je čočkapříliš těsná a nemůže být vydána pacientovi.

Bulletin Eye Health Advisor™ 2 - ACUVUE® Pro oční odborníky
Propagační leták automatických kotlů EKOEFEKT.
Leták Žumpa, domovní ČOV nebo kanalizační přípojka?
Propagační leták PAP - Statutární město Ústí nad Labem
propagační leták (PDF) - AMiT
GRUNDFOS - Příslušenství pro dávkování - Marcomplet
Příručka pro ohlašování do IRZ
Příručka pro ohlašování za rok 2012
Podání Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění
Leták CZ: TwinControl Wagner 2K směšování
Rozbor - rok 2005 - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých ...
Jaký význam má užívání přípravků Orthomol pro zdraví? - IBI, spol s ro
Rozbor bezpečnosti letů - Ústav pro odborné zjišťování příčin ...
18.01.2007 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
1. pololetí Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Pokyny pro používání, instalaci a připojení - Alza
Návod vyplňování formulářů k nahlédnutí zde - Hamzova odborná ...
Příloha k Výroční zprávě 2011 - Sixt
Národní přiřazovací zpráva ČR - Národní ústav pro vzdělávání
předoperační vyšetření před výkony v celkové anestezi u dětí
Akční leták zimní výbava Mitsubishi 2012 ke stažení zde.
Akční leták Mitsubishi servis 2012 ke stažení zde.
pojistné podmínky pro pojištění zneužití platební karty při její ztrátě ...
metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových ...
Porada - Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
informační leták o dlouhodobého pronájmu v PDF - Auto Place
Podat žádost o certifikát pro přístup k základním ... - Egovernment
Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění
Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek - Trenčiansky ...