Zdroj - Slovenská lekárnická komora

slek.sk

Zdroj - Slovenská lekárnická komora

eDItorIáLPochopili to už aj Maďari, Rumuni a Bulhari, len našim pánomna Kramároch to ešte nedošlo. Koketovanie s liberalizáciouv lekárenstve v Európe neprinieslo pre štáty a prepacientov očakávané výsledky, posilnili sa len nadnárodnédistribučné firmy a priame zásobovanie s nádychom zneužívania monopoluzachutilo aj niektorým farmaceutickým výrobcom. Štát ani pacienttoho veľa neušetril a tak sa len s napätímčakalo na rozhodnutie Európskeho súdnehodvora, aby sa počet žalovaných štátov zbytočnenerozširoval. Priaznivé výroky ESD posmelilimnohé štáty na také úpravy v lekárenstve,ktoré zvýrazňujú a posilňujú postavenielekárnika v terapeutickom procese a ktoré majúzároveň priniesť systémové úspory v nákladochna lieky.My ideme zasa proti prúdu. Kým v Dánsku,krajine s rovnakým počtom obyvateľov ako naSlovensku a s najvyšším štandardom lekárenskejstarostlivosti, zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva 322(!) lekární,u nás ich bude takmer 2000. A latku treba ďalej znižovať.Maďarská novelizácia zákona o vlastníctve lekární je veľmi dôkladná.Keď sme ju prekladali pre PGEU, obdivovali sme, na čo všetko autori mysleli,ako precízne vypracovali plán postupného zvyšovania vlastníckehopodielu lekárnikov v lekárňach, ako zabránili presúvanie sídla vlastníkovdo daňových rajov, ako obmedzili sieťovanie. A aj keď to maďarskí kolegovianemajú ľahké, táto úprava im umožní sústrediť sa na odborné problémybez zbytočných existenčných starostí.A preto volám (Sorry, Mr. Slota): „Maďarsko, náš vzor!“PharmDr. Štefan Krchňákčlen Prezídia SLeKLEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 3


Komerčná PrezentácIAtrendyelektronickejkomunikácie v lekárniSystém, ktorý šetrí vaše peniazeelektronická komunikáciav lekárni si našlasvoje stabilnémiesto, kde je dnes,dá sa povedať, nenahraditeľná.Lekárnici si zvykli, že tovar nakúpenýod distribučných firiem príde ajs elektronickým dodacím listom Pharmneti a jeho „nahrávanie“ do lekárenskéhoinformačného systému je v podstatne automatické.Stále viac lekární využíva výhodyelektronického objednávania tovaru, ktoréje dostupné počas 7 dní v týždni 24 hodíndenne. Výhodou je aj oveľa kratší čas potrebnýna vybavenie objednávky v porovnanís telefonickou objednávkou. Aké sú teda ďalšietrendy v elektronickej komunikácií? Čomôže ešte lekárni pomôcť?Skúsme sa na to pozrieť z praktického hľadiska.Už sa vám stalo, že ste potrebovali dodaťtovar inej verejnej lekárni, nemocnici,ústavu? Prípadne nakupovali ste niekedy odiného subjektu ako distribútora liečiv? Akáno, viete si predstaviť, o koľko viac práce vásstojí prijať tovar z takéhoto nákupu. A právetáto téma je tá, o ktorej chceme hovoriť.elektronická komunikáciamedzi dvoma verejnými lekárňamiruka v ruke s rozvojom služiebposkytovaných lekárňami rastúpožiadavky lekárnikov a ich zákazníkovna elektronickú komunikáciu. to,čo sa ešte pred pár rokmi javilo ako nepodstatné,je dnes jedným z kritériípre výber dodávateľa. Ako zabezpečiť,aby vaša lekáreň bolapripravená?Z rôznych dôvodov, ako napríklad ohrozenáexspirácia, príliš vysoké skladové zásobya podobne, lekárne dnes pristupujú k tomu,že svoj skladový tovar ponúknu za zvýhodnenéceny inej verejnej lekárni. Z obchodnéhopohľadu sa jedná na verejnom trhu o pomerneštandardný model, ktorý sa však v minulostivyskytoval v lekárňach len pomenej.Dnes, nástupom lekární pracujúcich pod jednýmobchodným názvom, ale aj celkovýmtlakom na ekonomiku lekárne sa stále viacstretávame s týmto obchodným modelom.Bohužiaľ, problémom je neochota kupujúcehosubjektu ručne nahrávať každú tovarovúpoložku. V porovnaní s dodávkou oddistribútora liečiv je takéto nahrávanie výrazneprácnejšie. Lekárne teda preferujú nákupod distribútora. Riešením pre lekárne,ktoré sú ochotné spolupracovať, je možnosťvytvárania elektronických dodacích listovpriamo v informačnom systéme lekárne.na požiadanie vám uvedenú funkcionalitu aktivujemev systémoch nRSyS Amadeus ajnRSyS Pharmacy. následne je možné dodávaťtovar ktorejkoľvek verejnej lekárni, ktorávie nahrávať dodacie listy vo formátePharmnet i (rovnakom ako zasielajú distribútoriliečiv). Kupujúca lekáreň tovar nahrádo systému rovnako, ako keď je tovar dodanýdistribútorom. Uvedená funkcionalitav systéme je bezpatná!elektronická komunikáciamedzi lekárňou a pobočkouV predchádzajúcom bode popísaná komunikácianerieši špecifickú situáciu, ku ktorejdochádza pri výmene tovaru medzi lekárňoua jej pobočkou. Jedná sa totiž o jedenpodnikateľský subjekt (jedno iČO).takýto podnikateľský subjekt si tovar nevymieňana základe vystavenej faktúry, ako jetomu v prípade dvoch nezávislých lekárni.Uvedený tovar totiž nemení majiteľa, nakoľkostále ostáva majetkom toho istéhopodnikateľského subjektu. Mení sa len jehoevidenčné uloženie, spravidla označovanéako stredisko. t.j., v lekárenskom informačnomsystéme sa vystaví tzv. prevodka medzistrediskami, ktorou sa tovar prevedeniezo strediska hlavnej lekárne na pobočkovú,prípadne naopak. Uvedenú komunikáciu smetiež ošetrili elektronickou dávkou, ktorou jemožné tovar na strane tej pobočky, ktorátovar prijíma automatizovane prijať. na požiadanievám uvedenú funkcionalitu aktivujemev systémoch nRSyS Amadeus ajnRSyS Pharmacy. Uvedená funkcionalitav systéme je bezpatná!elektronická komunikáciamedzi lekárňou a nemocničnoulekárňou, prípadne ústavomŠpecifickou formou elektronickej komunikácieje tá, ktorá súvisí s dodávkami tovaruz lekárne do nemocníc, prípadne ústavov.V lekárenskom informačnom systéme sajedná o samostatný softvérový modul, ktorýdokáže spracovať žiadanky (požiadavky)od týchto subjektov. Lekáreň po spracovanížiadanky vytvorí potrebné doklady v papierovejforme a súčastne vytvorí dodací listpre nemocnicu (ústav). nemocnica následneznačne šetrí čas potrebný na zaevidovaniedodaného tovaru do informačného systému.Stačí aj využívať softvér, ktorý vie spracovávaťelektronické dodacie listy vo formátePharmnet i. Pre mnoho ústavov a nemocnícje dnes takáto funkcionalita jedným z výberovýchkritérií pri voľbe dodávateľa. Uvedenáfunkcionalita sa do systému zakupujeako voliteľný modul!Porozmýšľajte, či by aj vám uvedené novétrendy v elektronickej komunikácii neuľahčiliživot a nepomohli by zníženiu nákladovvo vašej lekárni.Ing. Alan Fiebigobchodný riaditeľ spoločnostinrSYS s.r.o., Akademická 12, nitra 949 01tel.: 037/6541 541, 0905/743 217, fax: 037/6541 551e-mail: csz@nrsys.sk, http: www.nrsys.sk4LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011


4 2010 年 1 月 VOL. 4, NO. 1現 地 からのレポートアクセスアカデミーの 元 英 語 教 師 がAUW 学 生 の 才 能 を 振 り 返 る寄 稿 :ケイト・ミーハン初 代 アクセスアカデミーの 学 生 たちは16ヶ 月間 の 在 学 期 間 を 通 じて、 自 主 研 究 などの 課 外活 動 を 行 いました。 研 究 内 容 は 学 生 が 自 己 実現 に 向 けてそれぞれ 選 択 することになっています。 例 えば、 年 間 を 通 じて 様 々なイベントを 撮 影 するアクセスアカデミー 放 送 センターのニュース 班 、 写 真 クラブ、 新 聞 クラブ、 芸術 活 動 クラブ、そして 幅 広 い 分 野 にわたるドキュメンタリープロジェクト 等 に 携 わっています。 初 代 アクセスアカデミーの 学 生 たちは与 えられた 才 能 を 存 分 に 発 揮 していました。最 終 学 期 が 迫 ると、 学 生 課 の 職 員 は 学 生 たちのこの 才 能 を 発 表 する 場 がないかと 考 え、AUWが所 在 するチッタゴンコミュニティーに 披 露 することにしました。その 結 果 、 数 名 の 熱 心 な 学 生 と 教 員 たちにより、 第 1 回 目 のオープンハウスが 企 画 されることになりました。 決 して 難 しい 事 ではなく、学 生 たちの 文 学 作 品 や 芸 術 作 品 、 写 真 を 展 示できる 場 所 を 探 し、アクセスアカデミーコミュニティー 関 係 者 や 大 学 近 隣 の 人 々に 彼 女 らの 才 能 を 観 てもらおうというのです。 演 劇 クラブには 脚 本 を 手 がけ 学 期 中 稽 古 を 重 ねた 演劇 を 披 露 してもらい、 文 化 クラブには 学 生 の出 身 国 の 料 理 を 振 る 舞 ってもらうことになりました。企 画 委 員 会 は、オープンハウスの 集 益 金 を 全て、アクセスアカデミー・サービスクラブに寄 付 することを 決 定 しました。このクラブは、チッタゴンの 貧 困 地 域 のためにもっと 力 になりたいという 学 生 たちが 立 ち 上 げたものです。企 画 委 員 会 のアドバイザーはアクセスアカデミーの 教 員 、カーリー・ブルンスイック 氏 が務 めました。コミュニティーサービスクラブのメンバーは、 多 くのスラム 地 域 や 地 元 団 体を 援 助 出 来 るようになり、 同 時 に 毎 週 土 曜 に行 っていたある 学 校 での 援 助 活 動 にも 力 を 注げるようになりました。オープンハウス 開 催 に 向 け、 試 験 中 の 多 忙 な時 期 にも 関 わらず 約 30 名 の 学 生 たちが 時 間 を割 いて 準 備 を 重 ねました。 才 能 ある 学 生 たちは 率 先 して 地 域 のレストラン、お 店 や 代 理 店に 出 向 き、イベントのくじ 引 き 用 の 景 品 を 集めました。2009 年 6 月 13 日 、 土 曜 の 正 午 、ロイヤル・ガーデン・センターにてこのオープンハウスは幕 を 開 けました。250 名 以 上 の 学 生 、 家 族 、教 員 、そして 地 元 の 人 々が 学 生 の 才 能 溢 れる作 品 を 鑑 賞 し、 演 劇 クラブによる3つの 演 劇を 楽 しみました。 訪 問 者 は 学 生 の 芸 術 性 の 高さに 感 銘 を 受 け、ある 男 性 は 学 生 の 絵 画 を 購入 したいとまで 申 し 出 たのです!その 学 生 は主 催 者 のアンジェラ・ソ-ンダースと 私 のところに 駆 け 寄 り、 作 品 の 販 売 が 可 能 であるのか 確 認 しました。 最 終 的 に 販 売 へとは 繋 がりませんでしたが、 学 生 の 喜 びははっきり 見 て取 れました。オープンハウス 終 了 時 には 皆 非 常 に 疲 れきっていましたが、 学 生 たちは 夜 9 時 まで 残 り、作 品 を 外 し 所 有 する 学 生 の 元 に 返 却 する 作 業を 手 伝 いました。このイベントにより、チッタゴンコミュニティー 内 での 関 心 が 広 がり、そして 学 生 の 中 には 自 信 が 生 まれ、 今 後 同 様のイベントが 多 く 開 催 されることを 願 っています。ケイト・ミーハンさんはアフリカ 系 アメリカ 人 &アフリカ 人 と 国 際 関 係 論 を 専 攻 し2007 年 にバージニア 大 学 で 学 士 号 を 取 得 しました。アクセスアカデミーでワールド・ティーチのボランティアとして16カ 月 間 働 き、 文 法 、 文 学 、アカデミック・リーディングとライティングを 教 え、アンジェラ・ソーンダースさんとともに 学 生 課 の 共 同 ディレクターを 務 めました。さらに 課 外 活 動 では、 写 真 クラブの 顧 問 を 務 め、 新 聞 クラブに 協 力 し、 生 徒 会 主 催 のリーダーシップ・ワーククショップの 運 営 を 助 けました。アジア 女 子 大 学 の 教 員 のボランティアをした 理 由 を 尋 ねたところ「 私 はこの 世 界 に 不 平 等 が 存 在 することに 憤 慨 し、 遺 憾に 思 っています。 最 も 怒 りを 覚 えるのは、ある 統 計 で 女 性 と 男 性 とではが 受 ける 教 育 に 大 きなギャップがあるのを 示 していることです。」と 語 ってくれました。中 国 でのインターンシップが新 しい 扉 を 開 く寄 稿 :マライア・スティ-ル多 くの 人 々にとって 着 用 しているシャツに 特 別 な 意味 はないでしょう。しかし 私 たちのシャツをどれだけ 多 くの 人 々が、 様 々な 場 所 で 生 産 したのかを 考 えてみると、ビジネス、 労 働 者 、 環 境 、 経 済 発 展 に 影響 を 与 えている 興 味 深 くて 複 雑 な 世 界 的 プロセスが見 えてきます。AUWのバングラデシュ 出 身 の 学 生 、ファエカ・ザビーンさんとシャミマ・ナズリン・リマさんは 中 国 の 仏 山 地 区 にあるエスケル・グループでインターンシップを 行 い、 専 門 的 な 技 術 を 学 びながら、これらの 問 題 について 研 究 する 素 晴 らしい 機会 に 恵 まれました。エスケル・グループのウェブサイトによると、エスケルは「 世 界 有 数 のプレミアムコットンシャツ 生 産会 社 」であり、 特 に「Tommy hilfiger、hugoboss、 brooks brothers、 Abercrombie & Fitch、nike、Lands’Endそしてmujiなどの 一 流 ブランド」の 生 産 を 行 っています。 中 国 、マレーシア、ベトナム、モーリシャス、スリランカに 生 産 設 備 をもち、「バーティカル・インテグレーション( 垂 直 統 合 )オペレーションを 行 うことで」、 繊 維 の 栽 培 から 小売 販 売 まで、 全 生 産 工 程 を 網 羅 しています。エスケルは「 環 境 負 荷 を 削 減 し、 労 働 環 境 を 向 上 する」ことによる「 倫 理 的 なビジネスの 実 践 」を 重 視 し、 工 場 がある 地 域 の 学 校 と 教 育 のサポートに 力 を 入 れています。AUW 独 自 のカリキュラムとして、 学 生 がAUWで 過ごす5 年 間 で 非 営 利 団 体 、 営 利 団 体 、アントレプレナ- 団 体 で、インターンシップを 各 1 回 ずつ 計 3 回行 うことを 必 修 にしています。AUWの 国 際 アドバイザー 委 員 会 メンバーでありYL Young エスケル 教育 財 団 ディレクターのディー・プーン 氏 がこのインターンシップを 提 供 してくれました。インターンシップは、 学 生 たちが「どのように『 垂 直 統 合 生 産 』が 行 われるか 理 解 し、 生 産 拠 点 における 工 程 に 関 して 幅 広 い 経 験 を 積 む」ことを 目 的 としていました。ザビーンさんとリマさんは、エスケル・グループが全 額 資 金 援 助 をする4 週 間 のインターンシップの 広告 をAUWでみつけ、 一 流 の 国 際 的 ビジネスの 内 部の 仕 事 を 学 びつつ、 自 身 のプロフェッショナル・スキルを 向 上 させる 機 会 を 知 り 感 激 しました。ザビーンさんの 父 親 は 衣 料 産 業 でテキスタイルデザイナー兼 プリンターとして 働 いており、ザビーンさんはこのインターンシップの 応 募 理 由 について 次 のように述 べています、「 将 来 のキャリアで 役 立 てるために、先 端 技 術 と 経 営 戦 略 を 学 ぶことで… 人 類 の 貧 困 を 発展 へと 変 えることができるでしょう…このインターンシッププログラムは 学 ぶ 場 と 働 く 場 を 提 供 することで、 私 たちインターン 生 を 教 え 導 いてくれると 思います。」。 同 様 にリマさんは、「 私 は 常 にファッションデザインと 製 造 業 について 学 びたいと 思 っていました… 国 際 的 な 会 社 で、そして 外 国 で 働 くことが 私 の 夢 でした。」と 語 っています。エスケルの 人 事 部 門 でインターンをしたザビーンさんとリマさんは、グローバルビジネスのオフィス 内で 水 準 の 高 い 仕 事 内 容 と 礼 儀 作 法 を 経 験 しました。2人 は 報 告 用 のエクセルとパワーポイントを 準 備 し、ポスターや 新 入 社 員 の 英 語 試 験 の 作 成 を 手 伝 い、リサーチの 実 施 を 行 いました。リマさんは 自 身 を「プロフェッショナルの1 人 」だと 感 じ、 同 僚 が「 私 たちのパフォーマンスを 喜 んでくれた」ことに 満 足 しました。ザビーンさんはビザの 関 係 上 インターンシップを3 週 間 で 終 了 せざるを 得 なかったことを 残 念に 思 っています。


SLeK InFormUjeZ rokovaniaPrezídia Slovenskej lekárnickej komoryPrezídium SLeK na svojom zasadnutí 10. februára 2011v súlade s príslušnými ustanoveniam zákonač. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnejstarostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,stavovských organizáciách v zdravotníctveaozmene a doplnení niektorých zákonov:6VSchváLiLo: Vydanie 12 licencií na výkon povolania odborného zástupcu v povolanífarmaceut. Prerušenie konania o vydanie licencie na výkon povolania odbornéhozástupcu v dvoch prípadoch z dôvodu doplnenia chýbajúcichdokladov. Zapísanie 23 zdravotníckych pracovníkov do registra farmaceutovSLeK. Zapísanie39zdravotníckychpracovníkovdozoznamučlenovSLeK. Dočasné pozastavenie registrácie 3 žiadateľov vedených v registrifarmaceutov SLeK. Zrušenie registrácie 4 žiadateľov vedených v registri farmaceutovSLeK. Obnovenie registrácie 2 žiadateľov vedených v registri farmaceutovSLeK. Vyčiarknutie 6 farmaceutov zo zoznamu členov Slovenskej lekárnickejkomory. Členov prezídia do:– Mediálnej komisie SLeK– Legislatívnej rady SLeK– Komisie SLeK pre styk so zdravotnými poisťovňami– Komisie SLeK pre vzdelávanie– Zástupcu SLeK v EuroPharm Forum– Zástupcu SLeK v PGEU– Zástupcu SLeK v Európskej komisii nemocničných lekárnikov(EAHP).VPharmDr. tibor czuľba, prezident SLeKvzaLo na vedomie: Oznámenie Generálnej prokuratúry SR o odložení podania SLeKvo veci odobratia licencií odborným zástupcom v povolaní farmaceut. Žiadosť MZ SR o poskytnutie informácie o „vzdelávaní zamestnancovobcí plniacich úlohy preneseného výkonu štátnej správyv rezortnej pôsobnosti za rok 2010 a plán na rok 2011“ a odpoveďodoslanú na MZ SR. Žiadosť spoločnosti AXAM s.r.o. Bratislava o predbežné prerokovanienároku. Ponuku spoločnosti REnOMiA. Ponuku redakcií Parlamentný kurier a Euroreport plus na uverejneniečlánkov v marcovom čísle. informáciu o výsledkoch vykonanej kontroly pracovníkov Úraduna ochranu osobných údajov na dodržiavanie zákona 428/2002Z.z. pri spracovávaní osobných údajov farmaceutov.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 Aktivovanie študijného odboru farmaceutický laborant na SZŠv Michalovciach. informáciu Advokátskej kancelárie o novele zákona 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám platnej od 1. 1. 2011 o povinnostizverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr na internetovejstránke komory. informáciu o aktivitách Európskej asociácie nemocničných lekárnikovEAHP. informáciu z rokovania výboru PGEU– O direktíve EÚ o boji proti falšovaným liekom– informáciu o prijatých a rozpracovaných direktívach.– návrh na iniciatívu „Lekárnici pacientom“.Vprezident SLeK informovaL: O stretnutí s dekanom FaF UK prof. PharmDr. Jánom Kyselovičom,cSc. O rokovaní so zástupcami Občianskeho združenia Galenospharmo prípadnej spolupráci SLeK pri organizovaní vzdelávania farmaceutov. O prebiehajúcom právnom a finančnom audite v Slovenskej lekárnickejkomore a spoločnosti Edufarm. O žiadosti Gréckej lekárnickej komory o podporné stanovisko v ichsnahe zamedziť schváleniu zákona v Gréckom parlamente, ktorýmchcú zrušiť terajšie obmedzenia a regulácie pri prevádzkovanílekární.


oznAmHORÚCANOVINKAod WalmarkuVážený člen Slovenskej lekárnickej komory, dovoľujemesi Vás upozorniť na skutočnosť, že v súlades § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 z.z. o poskytovateľochzdravotnej starostlivosti, zdravotníckychpracovníkoch, stavovských organizáciáchv zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“), je člen komorypovinný uhradiť členský príspevok podľa vnútornýchpredpisov komory.i n Z E R c i APodľa § 63 ods. 5 zákona, komora priebežne aktualizuje registerpodľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnúaktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníkapoplatok. Výška paušálneho poplatku za aktualizáciu údajov z registrafarmaceutov za rok 2011 predstavuje 4 €.V súlade s článkom 5 hosp. poriadku SLeK bola výška členskýchpríspevkov na rok 2011 stanovená nasledovne:1. Výška členského príspevku člena komory pracujúceho v pracovnom pomerealebo v obdobnom pracovnom vzťahu vo verejnej lekárni alebo pobočkeverejnej lekárne, vo verejnej lekárni zriadenej ako výučbová základňa,vo výdajni zdravotníckych pomôcok v nemocničnej lekárni alebo u držiteľapovolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok sastanovuje na 50 € na kalendárny rok.2. Výška členského príspevku člena komory, ktorý je na materskej dovolenkealebo rodičovskej dovolenke a nie je držiteľom povolenia na poskytovanielekárenskej starostlivosti alebo člena komory, ktorý nevykonáva povolaniefarmaceuta na územní Slovenskej republiky je stanovená na 10 eur.3. Výška členského príspevku lekárnika – držiteľa licencie na výkon povolaniafarmaceuta alebo licencie na výkon funkcie odborného zástupcu voverejnej lekárni alebo odborného zástupcu v pobočke verejnej lekárne alebovo výdajni zdravotníckych pomôcok, ktorý v príslušnom kalendárnomroku vykonáva povolanie lekárnika ako odborný zástupca vo verejnej lekárnialebo odborný zástupca v pobočke verejnej lekárne alebo odborný zástupcavo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo ako držiteľ povolenia na poskytovanielekárenskej starostlivosti je stanovená na 335 €.4. Výška členského príspevku držiteľa licencie na výkon funkcie odbornéhozástupcu v nemocničnej lekárni, ktorý vykonáva povolanie odbornéhozástupcu v nemocničnej lekárni je stanovená na 50 €.5. Výška členského príspevku sa určuje k rozhodujúcemu dňu, ktorým jedeň splatnosti členského príspevku. Pre určenie výšky členského príspevkučlena komory je rozhodujúci stav podľa oznámených údajov do registra farmaceutovpodľa § 80 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľochzdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovskýchorganizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv platnom znení v lehote do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene dozvedel. V prípadenesplnenia si oznamovacej povinnosti podľa predchádzajúcej vety jekomora oprávnená stanoviť výšku členského príspevku podľa skutkovéhostavu ku dňu splatnosti členského.6. Výška paušálneho poplatku za aktualizáciu údajov z registra farmaceutovje stanovená na 4 eurá ročne a je splatná do konca januára kalendárnehoroka nasledujúcom po roku, v ktorom sa priebežná aktualizácia vykonala.Vráti teplodo studenýchnôh a rúk!Jedinečná kombinácia ginkga bilobas horčíkom obohatená o KAPSAICÍN,termogénnu látku, ktorá zvyšuje a zosilňujeprodukciu telesného tepla.výživový doplnokčlenský príspevok za rok 2011 je splatný do 15. februára 2011.Poplatok za aktualizáciu údajov z registra farmaceutov za rok 2011je splatný do 31. januára 2012 na nasledovný bankový účet príslušnejRegionálnej lekárnickej komory:uRLeK bratislava číslo účtu: 262 085 2780/1100RLeK trnava číslo účtu: 262 685 2781/1100RLeK Košice číslo účtu: 262 185 2782/1100RLeK trenčín číslo účtu: 262 785 2783/1100RLeK Žilina číslo účtu: 262 285 2784/1100RLeK banská bystrica číslo účtu: 262 885 2785/1100RLeK nitra číslo účtu: 262 385 2786/1100RLeK Prešov číslo účtu: 262 985 2787/1100Preúčelyidentifikácieplatiebuveďtenasledovnésymboly:Variabilný symbol: Vaše registračné čísloŠpecifický symbol: rok, za ktorý sa príspevok platíKonštantný symbol: 0308uKomu je vhodné odporúčať GinkoPrim ® HOT?Všetkým, ktorí majú problém so studenýmikončatinami.Pre zlepšenie periférnej mikrocirkulácie krvi.GinkoPrim ® HOT sa vyrába z najkvalitnejších zdrojov a:• nie je návykový • nemá žiadne vedľajšie účinky • môže sa užívaťdlhodobo • neobsahuje žiadne sladidlá, arómy alebo konzervanty• môžu ho užívať ľudia s bezlepkovou diétou, vysokým krvnýmtlakom, cukrovkári a vegetariáni.Balenie: 30 a 60 tablietŽiadajte u vášho lekárenského reprezentanta Walmarkalebo na infolinke 0800 191 191.www.ginkoprim.sk


SLeK InFormUjeStAnoviSkovo veci postupu zdravotných poisťovnípri plnení ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení8jUDr. ondrej ŠkodlerAdvokátska kanceláriaDňa 1. januára 2011 nadobudlaúčinnosť novela zákonač. 211/2000 Z.z. o slobodnomprístupe k informáciám a ozmene a doplnení niektorých zákonov (zákono slobode informácií) (ďalej len „zákon“), pričomz tejto novely vyplývajú pre jednotlivézdravotné poisťovne povinnosti v zmysle nižšieuvedeného:Ad1/Všeobecná zdravotná poisťovňa,a. s. ako osoba povinnásprístupňovať informácie podľazákona.Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. je naúčely zákona povinnou osobou, a to titulom§ 2 ods. 1 zákona: „(1) Osobami povinnýmipodľa tohto zákona sprístupňovať informácie(ďalej len „povinné osoby“) sú štátne orgány/rozumej aj Ministerstvo zdravotníctvaSlovenskej republiky/, obce, vyššie územnécelky, ako aj tie právnické osoby a fyzickéosoby, ktorým zákon zveruje právomocrozhodovať o právach a povinnostiach fyzickýchosôb alebo právnických osôb v oblastiverejnej správy, a to iba v rozsahu tejtoich rozhodovacej činnosti.“ v spojení s §2 ods. 3 zákona: „(3) Povinnými osobami súďalej aj právnické osoby založené povinnýmiosobami podľa odseku 1 a 2.“Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z.z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nadzdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplneníniektorých zákonov: „Zdravotná poisťovňaje akciová spoločnosť so sídlom na územíSlovenskej republiky založená na účely vykonávaniaverejného zdravotného poisteniana základe povolenia na vykonávanie verejnéhozdravotného poistenia (ďalej len „povolenie“).“Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z.z.o zdravotných poisťovniach, dohľade nadzdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplneníniektorých zákonov: „na účely transformácieVšeobecnej zdravotnej poisťovnesa za zriaďovateľa tejto zdravotnej poisťovnepovažuje ministerstvo zdravotníctva a zazriaďovateľov Spoločnej zdravotnej poisťovnesa považujú Ministerstvo obrany Slovenskejrepubliky, Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky a Ministerstvo dopravy, pôšta telekomunikácií Slovenskej republiky.“LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. jeakciová spoločnosť, v ktorej majetkováúčasť štátu na základnom imaní predstavuje100%.Podľa § 3 ods. 2 zákona: „Povinná osobapodľa § 2 ods. 3 sprístupní iba informácieo hospodárenísverejnými prostriedkami,nakladanís majetkom štátu majetkom vyššiehoúzemného celku alebo majetkom obce,o životnom prostredí, 3a) o úlohách aleboodborných službách týkajúcich sa životnéhoprostredia a o obsahu, plnení a činnostiachvykonávaných na základe uzatvorenejzmluvy.“Podľa § 2 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmenea doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctvea o zmene a doplnení niektorýchzákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.): „(1)Zdravotné poistenie je a) povinné verejnézdravotné poistenie, na základe ktorého saposkytuje poistencom verejného zdravotnéhopoistenia (ďalej len „poistenec“) za podmienokustanovených týmto zákonom zdravotnástarostlivosť a služby súvisiace s poskytovanímzdravotnej starostlivosti (ďalejlen „zdravotná starostlivosť“) v rozsahuustanovenom osobitným predpisom, b) individuálnezdravotné poistenie, na základektorého sa poskytuje poistencom individuálnehozdravotného poistenia zdravotnástarostlivosť v rozsahu určenom v zmluvepodľa osobitného predpisu (2) Vykonávanieverejného zdravotného poistenia ječinnosť vo verejnom záujme, pri ktorejsa hospodári s verejnými prostriedkami.Verejné zdravotné poistenie vykonávajúzdravotné poisťovne za podmienok ustanovenýchv osobitnom predpise.“Záver Ad 1/ V nadväznosti na v tejtočasti stanoviska uvedené je potrebnévyvodiť záver, že Všeobecnázdravotná poisťovňa, a. s. je na účely zákonapovinnou osobou, na ktorú savzťahuje povinnosť sprístupňovať informáciepodľa zákona.Ad2/Všeobecná zdravotná poisťovňa,a. s. ako osoba povinnáa inštitút povinne zverejňovanejzmluvy podľa zákona.Podľa § 5a ods. 1 zákona: „Povinne zverejňovanázmluva je písomná zmluva, ktorúuzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu,ktorá sa získala za verejné prostriedky,7a) alebo sa týka používania verejnýchprostriedkov, nakladania s majetkomštátu, majetkom obce, majetkom vyššiehoúzemného celku alebo majetkom právnickýchosôb zriadených zákonom, na základezákona alebo nakladania s finančnými prostriedkamiEurópskej únie.Záver Ad 2/ Vzhľadom na skutočnosť,že Všeobecná zdravotná poisťovňa,a. s. je na účely zákona povinnouosobou, pričom zmluvy o poskytovanízdravotnej starostlivosti uzatváranépodľa § 7 zákona č. 581/2004 z.z.o zdravotných poisťovniach, dohľadenadzdravotnoustarostlivosťouaozmenea doplnení niektorých zákonovv znení zmien a doplnkov medzi Všeobecnouzdravotnou poisťovňou, a. s.a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,ktorými bez pochýb sú aj držiteliapovolenia na poskytovanie lekárenskejstarostlivosti, sa týkajúpoužívania verejných prostriedkov, jeVšeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.v spojení s prechodným ustanovenímzákona podľa § 22c ods. 2: „Povinne zverejňovanouzmluvou podľa § 5a nie jedo 31. júla 2011 zmluva o poskytovanízdravotnej starostlivosti.“ povinnázverejniť všetky zmluvy o poskytovanízdravotnej starostlivosti, ktoré budúuzavreté po 31. 7. 2011.V tomto spojení si dovoľujem poukázaťna určitú disproporcionalituzákona so skutočnosťou, že dňa 2. 2.2011 národná rada Slovenskej republikyschválila zákon, ktorým sa menía dopĺňa zákon č. 581/2004 z. z. o zdravotnýchpoisťovniach, dohľade nadzdravotnou starostlivosťou a o zmenea doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov a o zmene a doplneníniektorých zákonov, ktorý nadobudneplatnosť dňom zverejneniav zbierke zákonov, v zmysle ktorého sav § 6 odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoréznie: „zdravotná poisťovňa je povinnáuverejniť na svojom webovom sídlezmluvy o poskytovaní zdravotnejstarostlivosti na základe verejnéhozdravotného poistenia, ktoré zdravotnápoisťovňa uzatvorila s poskytovateľmizdravotnej starostlivosti (§7), vrátane príloh a dodatkov k zmluvámvrátane príloh, do 30 dní odo dňa


PUbLIcIStIKAHoaxy o liečivýchmgr. ondrej Sukeľ,1. viceprezident SLeKPojem hoax označuje výmysel, falošnúsprávu, podvod či úmyselnmú dezinformáciu,šírenú predovšetkým mailom.Určite každý z nás aspoň raz v živote dostalmail, varujúci pred najnovším počítačovýmvírusom, pred konzumáciounejakého jedla – ale aj napr. vyzývajúcik bojkotu konkrétnych benzínových čerpadiel,či uvedenia icE (in case of emergency)pri kontakte príbuzného v mobilnomtelefóne.Vposledných mesiacoch sa internetomšíria správy o tom,že od apríla Európska únia zakázalapoužívanie liečivých rastlín.iniciatívni euroskeptici nezabudli pridaťzopár plamenných rečí o lobingu farmabiznisua problém bol na svete. Dokonca i slovenskéseriózne média (napr. JOJ a SME) kontaktovaličlenov Prezídia SLeK s otázkou, čoje na celom poplachu pravdivé.Smernica Európskeho parlamentu a Rady2004/24/ES z 31. marca 2004, ktorou samení a dopĺňa smernica 2001/83/ES ustanovujúcazákonník spoločenstva o liekoch nahumánne použitie o tradičné rastlinné liekyplatí a je účinná už od 30. apríla 2004, pričomv druhom bode článku 2 sa stanovuje, že natradičné rastlinné lieky, ktoré už boli natrhu v čase nadobudnutia účinnosti tejtosmernice, uplatnia kompetentné orgányustanovenia tejto smernice v lehote siedmichrokov od nadobudnutia jej účinnosti.to znamená do 30. apríla 2011. Keďžeonedlho končí prechodné sedemročné obdobie,tak vzniká v úvode spomínaná panikaplynúca z nevedomosti. tiež to ale znamená,že všetky rastlinné lieky, ktoré do30. apríla 2004 ešte neboli na trhu, sa museliriadiť smernicou už od začiatku jej platnosti– nebolo pre ne stanovené žiadne prechodnéobdobie. Ako z názvu smernicevyplýva, je to doplňujúca novelak už existujúcemu európskemu zákonníkuo humánnych liekoch; novela ho iba dopĺňao tradičné rastlinné lieky. táto pôvodnásmernica sa volá Smernica 2001/83/ES Európskehoparlamentu a Rady zo 6. novembra2001, ktorým sa ustanovuje zákonník spoločenstvao humánnych liekoch, platí od 28.novembra 2001 a je účinná od 18. decembra2001 a do slovenskejlegislatívy je prebratá v rámcizákona č. 140/1998 Z. z.o liekoch a zdravotníckych pomôckach,pričom aj smernicao rastlinných liekoch už bola do toh-10Dnes som sa dopočul, že sa chystá zákon, ktorý zakazuje predávať a pestovať prírodné liečivá,teda bylinky. Budú sa môcť užávať len farmaceutické výrobky. Ďalej, že bude zakázaná alternatívnaliečba a čínska medicína. Neviem, čo je na tom pravdy, ale v Čechách sa o tom hovoríako o samozrejmosti. Takže užívanie byliniek a ich odvarov bude trestné? Potom naši politicinie že nebudú schvaľovať konope, ale naopak, zakážu aj ostatné bylinky. Môže vôbec k takémuniečomu prísť? To znamená zánik čajovní, predajní s bylinkami a dokonca byliniek v lekárňach? Už sinebudem môcť osladiť čaj steviou, ale len chemickým sladidlom? Ozaj budeme závislí na chémii? Vieniekto niečo bližšie?Zákaz predaja rastlinných liečiv si viem predstaviť (aj keď s tým nesúhlasím) – lobing farmaceutickýchfiriem, ale zákaz pestovania?! Azda niekto verí, že je to možné? Nebuďte smiešni! Dosť čo sú nasmiech eurozákonodarcovia. Viete si predstaviť kontrolu takého zákazu?Ja si to ozaj neviem predstaviť, ale keď sa najdú ľudia, ktorí sú schopní nabonzovať bylinkára za jedenkorienok konope, vieš si predstaviť, koľko závistlivcov a neprajníkov sa nájde, aby ťa nabonzovali,že pestuješ bylinky? Verím, že taký zákon neprejde. A keby prešiel aj zákaz predaja, tak to by boloveľmi zlé. Neverím, že rozumní ľudia také niečo schvália. A čo sa týka tradičnej čínskej medicíny, užmi je jasné, prečo len lekári môžu vykonávať akupunktúru. Nie kvôli pichaniu ihiel pod kožu (to robiav každom tetovacom salóne) ale preto, že sa na to nebude vzťahovať zákon. Ale nie každý lekárovláda umenie akupunktúry.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011to zákona zapracovaná novelouč. 342/2006 Z. z. účinnouuž od 1. júna 2006.Európska únia touto smernicounemá záujem zakazať predaj liečivýchrastlín a prípravkov z nich (napr. čajov).Smernica iba zavádza do tohto segmentureguláciu a aj to iba výhradne vočiprípravkom, ktoré patria do kategórie LiE-KOV – teda čajov používaných ako výživovédoplnky sa smernica vôbec netýka – akoto vyplýva z dvanásteho bodu preambulysmernice: „smernica umožňuje aby sa ne-LIečIVÉ rastlinné produkty, ktoré vyhovujúkritériám legislatívy o potravinách, riadililegislatívou o potravinách platnou v spo-


PUbLIcIStIKArastlináchločenstve“. takže smernica sa netýka rastlinnýchproduktov, ktoré sú uvedené natrh dostupné ako potraviny resp. výživovédoplnky. tieto produkty normálne legálneostanú dostupné, akurát výrobcovia neuvedú,že ide o „liečivé byliny“, ale „byliny“ alebo„tradičné byliny“ – prípadne niečo iné.Filozofiou tejto smernice je, aby spotrebiteľjednoznačne vedel posúdiť, ktoré rastlinnéprodukty prešli registráciou príslušnouautoritou a majú liečebné účinky. Ak všakbude chcieť výrobca o svojom produktetvrdiť, že ide o rastlinný liek, bude musieť absolvovaťregistráciu lieku na Štátnom ústavekontroly liečiv (ŠÚKL), rovnako ako všetciostaní, ktorí vyrábajú štandardné, ale ajnapr. homeopatické lieky. Smernica zaviedlazjednodušený registračný postup, ktorýmsa budú môcť registrovať takzvané „tradičnérastlinné lieky“. Ak rastlinný liek nebudespĺňať zaradenie do kategórie tradičných rastlinnýchliekov, bude sa musieť registrovaťštandardným postupom, pričom sú presnedefinované podmienky a pojmy (tradičný rastlinnýliek, rastlinný liek, rastlinné látkya rastlinné prípravky), z ktorých by malo byťvýrobcovi všetko jasné. Kde má pôvod celázbytočná a neopostatnená panika? Vo VeľkejBritánii, kde používanie liečivých rastlínnemá takú zakorenenú tradíciu ako u nás –áno, skúste sa niekedy porozprávať s ľuďmižijúcimi v tejto krajine a potvrdia vám, že pojmyako urologický čaj, prieduškový čaj, čivŕbovka na prostatu sú v kráľovstve minimálnetak exotické ako u nás ich šľachtickétituly. A práve táto skutočnosť, kombinovanás multikulturalizmom Británie vediek tomu, že pohľad na štandardný liečivý čajje u nich rovnaký ako na ázijskeho zázračnéholiečiteľa.Medicines and Healthcare products RegulatoryAgency britskú verejnosť na svojichstránkach informovala o sprísnení a reguláciipodmienok používania rastlinných liekov.Jednoducho, aby bol aj pre bežného laika zrejmýrozdiel medzi šamanom a reálnou farmakogńoziou.MHRA poskytla 2 zásadné informácie:1. nelicencované prípravky budústale dostupné, avšak ako „doplnok výživy“a nie ako „liečivo“ 2. nelicencované prípravkynebudú môcť byť predávané v lekárňach,ale ľudia ich stále budú môcť užívať. Ďalšie informácieobsahujú normálne varovania: Bylinnéprípravky sú liečivá. Užívajte ich rovnakoopatrne, ako akékoľvek iné liečivo a uistite sa,že užívate správny produkt pre vás. tiež sipamätajte, že pojmy „prírodný“, „bylinný“a „výťažok z rastlín“ nie sú garanciou bezpečnosti.Mnohé rastliny sú pre ľudí jedovatéa aj mnohé liečivá sú pripravené z výťažkovliečivých rastlín. Každý liek – aj rastlinný– má potenciál spôsobiť aj vedľajšie účinky,bylinné prípravky môžu interagovať s inýmiužívanými liekmi...Vzhľadom na masívne rozšírenie kadejakýchpofidérnych liečiteľov, ktorí si z obchodus ľudskou dôverou urobili v Británii slušnýzdroj príjmov, je logické, že sa z týchto kruhovzačali šíriť poplašné dezinformácie, ktorýmisa snažili prekričať solídne informácieo tom, že ich činnosť nemožno považovať zaliečenie a ich výrobky za lieky. A z Británie jena Slovensko iba krôčik...Evropský zákon o zákazu prodeje všech rostlinných léčiv v dubnu 2011!Od dubna 2011 vstoupí v platnost směrnice, které byly evropskou legislativou (ES směrnice 2004/24/ES) schváleny již v roce 2004,což bude skutečně znamenat, že všechny rostlinné léky zmizí z regálů v našich hlavních ulicích nebo internetových obchodech v rámciEU. Je nám odebrána svobodná volba léčby. Abychom mohli léčit sebe a naše rodinné příslušníky budeme mít přístup pouze k lékůmfarmaceutických firem. Žádné čínské byliny, žádné ajurvédské (indické) byliny, žádné západní bylinky, žádné léčivé rostliny jakéhokolivdruhu. Terapeuti praktikující čínskou medicínu ztratí přístup k většině bylin a léků, na kterých jsou závislí. Spotřebitelé nebudoumoci koupit žádné čínské bylinné produkty v rámci EU.Tato legislativa byla silně ovlivněna farmaceutickým průmyslem, který chce chránit své zisky a bude je chtít nadále získávat tímto právnímpředpisem. Není žádný důkaz o tom, že by bylinné preparáty představovaly významné riziko pro veřejnost v rámci minulé i současné legislativy,kdy bylo vše důkladně hlídáno.„V případě něčeho jako je čínská medicína, otázka bezpečnosti je falešnou stopou, protože stovky milionů lidí již bezpečně používají čínskoumedicínu a neuvěřitelné množství výzkumů, informaci o bezpečnosti, využití a AER informace jsou k dispozici v asijských zemích, pokud byEU úředníci měli zájem do nich nahlédnout. Obecný zákaz výrobků, které byly bezpečně používány miliardou lidí po celá staletí se objevil natváři moderní vize harmonické, globálně integrované společnosti.“„Získat klasickou bylinnou medicínu z mimoevropské tradiční léčebné kultury v rámci systému registrace EU je srovnatelné se snahou zasaditčtyřhranný kolík do kulaté díry. Regulační režim to ignoruje, a proto nebyl přizpůsoben konkrétním tradicím. „Taková úprava je naléhavěnutná v případě, že směrnice nemá diskriminovat mimoevropské kultury a tím pádem porušovat lidská práva“.Navzdory peticím a praktickým ukázkám od léčitelů a spotřebitelů, v dubnu 2010, vláda Velké Británie ukazuje jasný záměr tento zákon prosadit.Ačkoliv zbývá ještě zhruba 11 měsíců, někteří naši dodavatelé již učinili opatření k zastavení dovozu zásob s cílem přizpůsobit se tétoočekávané změně zákona. My také snižujeme zásoby a zastavujeme skladování produktů s nízkou poptávkou. V příštích měsících očekávámenedostatek v dodávkách některých bylinných produktů, vzhledem k tomu, ze dodavatelé se sídlem ve Velké Británii počítají s rizikem dovozua skladovaní bylinných produktů jelikož termín, kdy nový zákon vejde v platnost je na obzoru. Doporučujeme našim zákazníkům, abyzvážili předzásobení se léčivy, na kterých jsou obzvláště závislí, protože je velmi pravděpodobné, že tyto už od příštího roku nebudou nadáleve Velké Británii k dispozici.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 11


PoLemIKAveto prezidentanie je tragédiou, ale...mUDr. Viliam novotnýpredseda Výboru nR SR pre zdravotníctvoDôvodom na veto je tá časťzákona, ktorú som predkladalv parlamente ako poslaneckýnávrh. ide o zavedeniejasných pravidiel pre vernostné systémyv lekárňach, ktoré – či sa nám to páči alebonie – sú dnes na Slovensku realitou. Akjestvuje vôľa poskytovať zľavy, využime juv prospech pacientov i úspory verejnýchzdrojov v zdravotníctve. Preto som navrhola presadil pravidlá na reguláciu vernostnýchsystémov v lekárňach, ktoré majú jednoduchúlogiku: ak lekáreň poskytne zľavu poistencovi,musí na základe zmluvy poskytnúťzľavu aj zdravotnej poisťovni. Zostávatak zachovaná filozofia tzv. fixnéhodoplatku, zavedená v roku 2003.Výhrady prezidenta sú formálne. Vyčíta,že zákon nereguluje organizátora vernostnéhosystému, hoci vzápätí uvádza, žeto do zákona o liekoch vlastne ani nepatrí.namieta, že slovné spojenie „súhrn zliava výhod“ je nepatričné, lebo: „zdravotníckypracovník sa nemá riadiť komerčným hľadiskom“.Podľa mňa však poskytovaniezliav nie je v rozpore so zodpovedným napĺňanímlekárnického povolania. naopak, pomáhapacientom, pretože robí pre nich liekPrezident republiky Ivan Gašparovič vrátil dva dni pred Silvestrom do Národnejrady SR novelu zákona 581/2004 o zdravotných poisťovniach, ktorá malabyť účinná od 1. januára 2011. Ak poslanci prehlasujú na mimoriadnej schôdziparlamentu jeho veto, termín účinnosti novely sa posunie na 1. apríl 2011.finančne dostupnejším, navyše podľa môjhonávrhu na tom ušetrí i zdravotná poisťovňaa peniaze bude môcť použiť preiných pacientov.novela zákona 581/2004 o zdravotnýchpoisťovniach však okrem vernostnýchsystémov prináša ďalšie zmeny dozdravotníctva: transformáciu nemocníc naakciové spoločnosti, zavedenie DRG systémudo nemocníc, povinné zverejňovaniezmlúv, obnovuje nezávislosť Úradu predohľad, sprísňuje kritériá platobnej schopnostipoisťovní a ruší nezmyselný plošný dychovýtest na Helicobactera. Odklad účinnostizákona nie je tragédiou, hoci to možnospomalí práce na transformácii nemocníc.Problematickejší je odklad účinnostiv troch bodoch, ktoré prezident kvôli lekárnikomtaktiež zmietol zo stola:• Výmenné lístky nesplnili svoj účel a neviedlik lepšej komunikácii medzi zdravotníkmi, anik zníženiu počtu indikovaných vyšetrení. nepodpísaniezákona znamená, že táto administratívna„šikana“ pokračuje; • zavedenielimitu doplatku na lieky pre dôchodcova zdravotne ťažko postihnutých vo výške45, resp. 30 € štvrťročne. Do limitu sa započítavajúlen doplatky za najlacnejšie generikum.nepodpísanie zákona znamená, ženemáme nástroj, ako pomôcť tým, ktorí najviacpotrebujú našu solidaritu – chronickychorým s veľmi nízkymi príjmami; • zmierneniesankcie za nedodržanie povinnostizdravotníckeho pracovníka sústavnesa vzdelávať. Ak zdravotník nezískadostatočný počet kreditov došiestich mesiacov od hodnotenia, platnýzákon zaväzuje príslušnú komoruk odňatiu registrácie. na základe novelyrozhodne o sankcii aj o spôsobea lehote doplnenia vedomostí komora.nepodpísanie zákona znamená,že niektorým zdravotníkom hrozístrata oprávnenia pracovať v zdravotníctve.Pri všetkej úcte k úradu prezidenta republiky,mrzí ma, že doň nedorazil aj hlas pacientskychči stavovských organizácií.Zdroj: Zdravotnícke noviny, str. 4, 13. 1. 201112Ad: Veto prezidenta republiky nie je tragédiou, ale…mgr. ondrej Sukeľ1. viceprezident SLeKLEKáRnicKé LiSty ® 2/2011Predseda výboru pre zdravotníctvonr Sr komentovalrozhodnutie prezidentaSr vrátiť novelu zákonač. 581/2004 z. z. Keďže jeho názorbol publikovaný v sekcii „Polemika“ považujemza vhodné polemizovať a poukázaťna zásadné nepresnosti v jehotexte. Je mi ľúto, že pán poslanec nepreukázalurčitú mieru sebareflexie a nepolemizovals konkrétnymi výhradami pána prezidenta.inak by určite nenapísal, že navrhol zavedenie„jasných pravidiel“ pre vernostné systémyvo verejných lekárňach. Ustanoveniajeho pozmeňovacieho návrhu totiž vôbec niesú jasné a presne to novele vyčíta aj prezidentGašparovič. Dovolím si teda v nasledujúcomtexte citovať priamo z odôvodneniaveta prezidenta , ktoré doplním praktickýmipoznámkami.neprehľadnosť vzťahov Podľa schváleného návrhu pána poslancadržiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskejstarostlivosti môže sám alebo prostredníctvominej osoby („organizátor systému“)poskytovať pacientom súhrn zliav a výhodv súvislosti s výdajom výdajom lieku, dietetickejpotraviny alebo zdravotníckej pomôcky(„predpisové položky“).Z citovaného ustanovenia vôbec nie jezrejmé, kto je „iná osoba („organizátor systému“)“.V schválenom zákone chýba definícia,kto a za akých podmienok môže byť organizátoromsystému, čo predstavuje riziko,že ním môže byť ktorákoľvek fyzická osobaza nejasných podmienok. Ako sa pán poslaneckorektne vyrovnal s touto podstatou výhradou?napríklad môže byť tým „organizátoromsúhrnu zliav a výhod“ aj predpisujúcilekár, ktorý týmto spôsobom s ľahkosťouzabezpečí rast obratu konkrétnej lekárnena úkor verejných zdrojov? Môže byť „organizátoromsystému“ zdravotná poisťovňa,ktorá zľavami podmieni uzatvorenie zmluvys lekárňou? Ako sa poskytnutie zľavy zosúladíso zákonom o DPH uplatní sa § 22, ods.4, alebo § 25, ods. 6? A ako sa bude postupovať,keď „organizátor systému“ nebudeplatcom DPH a lekáreň áno?Laicizácia odborných kompetencií Uvedomuje si pán poslanec, že sa prvýkrátv histórii slovenského lekárenstva umožňujezásadný vstup kohokoľvek do zákonomo liekoch definovanej nezávislej činnosti farmaceuta?tvrdenie, že pán prezident „namieta,že spojenie súhrn zliav a výhod je nepatričné“,nie je korektné a zahmlieva podstatuveci. Pán prezident cituje ustanoveniaprílohy č. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. (etickýkódex), v zmysle ktorého bodu 9 „pri predpisovanía odporúčaní liekov, zdravotníckychpomôcok a dietetických potravín sa


PoLemIKArepublikyzdravotnícky pracovník nesmie riadiť komerčnýmihľadiskami, ale výlučne poznatkamilekárskej vedy, profesionálnymúsudkom, svojim svedomím a potrebou pacienta.“Môže pán poslanec zodpovedne tvrdiť,že farmaceut, ktorý bude konať v mene anonymného„organizátora systému“ sa nebuderiadiť komerčnými hľadiskami?V decembri 2008 vydal yves Bot, generálnyštátny zástupca EU konečné stanoviskov konaní ESD. Konštatuje, že konanie lekárnika,ktorý vo svojej činnosti zohľadňujezáujem tretej strany nemôže zaistiť primeranézabezpečenie občanov liekmis potrebnou kvalitou a neutralitou.tento názor sa stal súčasťou rozsudku ESDz mája 2009. Je hlbokým omylom myslieť si,že legislatívnym experimentovaním dokážemevyvrátiť názor najvyššej súdnej autorityEurópskej únie.Strata regulačného vplyvu Business-as-usual takto definoval momentálnekroky v liekovej politike bývalý poradcaministra Uhliarika Martin Filko po svojomodchode z Ministerstva zdravotníctva.Regulácia spotreby liekov formou finančnejspoluúčasti pacienta sa novelou poslanca novotnéhoocitá v permanentnom riziku laickýchdeformácií. V štúdii analyzujúcej závislosťnákladovosti spotreby liekov na výškespoluúčasti bola sledovaná skupina 19 982 pacientovvyužívajúcich služby rovnakej zdravotnejpoisťovne v USA. V úvode štúdie títopacienti nemali žiadnu finančnú spoluúčasťna liečbe, ale v priebehu troch rokov boli zaradenído troch úrovní doplatkov 1,50 USD,3,00 USD a 3,00 USD spolu s obmedzeníminých poistných benefitov. Porovnávaciaskupina pozostávajúca z 23 164 poistencovnemala počas celého trojročného obdobiažiadne doplatky na lieky.Z výsledkov vyplýva, že už počiatočná nízkahladina 1,50 USD viedla k štatisticky signifikantnémuzníženiu počtu lekárskychpredpisov o 10,70%. Pokles pokračovalv ľubovoľnej skupine liekov s každou hladinouspoluúčasti pacienta. Pri doplatku 3,00 USDpredstavoval pokles ďalších 10,60% a pri platbe3,00 USD spojenou s ďalšími regulačnýmiobmedzeniami bol pokles 12,00%. Štúdiadokázala, že regulovaná spoluúčasť pacientavýrazne znižuje počet predpísanýchlekárskych predpisov. Z množstvaďalších relevantných štúdii vyplýva, žeokamžitý jednostranný nízky benefitkonkrétneho pacienta je spojený z nárastomindividuálnej spotreby a teda mávplyv na rast celkovej spotreby liekov (v priemerecca 10%). Aký význam má prijímať legislatívu,ktorá prináša preukázateľné rizikorastu spotreby liekov?neštandardnosť legislatívneho procesu Od uznesenia výboru so zaradeným pozmeňovacímnávrhom po jeho schválenieubehlo 7 pracovných dní. návrh bol prijatýbez odbornej oponentúry, bez dôvodovejsprávy, bez projekcie vplyvov. Médiaunisono vyčítajú prezidentovi, že „kvôlinemu“ ostávajú výmenné lístky a nezavediesa ochranný limit. Je prekvapujúce, že k rovnakejargumentácii sa uchýlil aj pán poslanec,ktorý si určite veľmi dobre uvedomuje, že nebyťjeho pozmeňovacieho návrhu, zákon bybol podpísaný a už takmer mesiac by bol platnýa účinný.Argumenty o nemožnosti cenovej súťaželekárni nie sú pravdivé. na Slovensku nemámesystém pevných, ale maximálnych ciena súčasný legislatívny stav umožňuje poskytovateľovilekárenskej starostlivosti znížiťkonečnú cenu lieku pri zachovaní ustanovenéhopomeru úhrady zdravotnej poisťovnea pacienta (§ 45 zákona č. 577/2004 Z. z.).Využitie tohto ustanovenia v lekárenskejpraxi bolo, kvôli jeho nevymožiteľnosti a kreatívnejaplikácii práva kontrolnými orgánmi,spresnené od 1. 12. 2009 novelou zákona o liekoch.táto novela však rovnako nezakázalaznižovanie cien, ale obmedzila marketingovépostupy v súvislosti s výdajompredpisovaného sortimentu. V pléne nR SRbola schválená 16. septembra 2009 – 128 poslancaminaprieč celým koaličným aj opozičnýmspektrom a zA hlasoval dokoncaaj poslanec novotný. Dôvodová správa návrhuzákona uvádzala: „niektorí pacientiv snahe maximalizovať výšku získanej finančnejodmeny častejšie navštevujú lekárovs požiadavkou predpísania lieku.ide o nežiaduci jav, ktorý má charakter nekalejhospodárskej súťaže a zároveň indukujeneodôvodnené a nehospodárnepredpisovanie liekov Čo také prevratné nastalov slovenskom zdravotníctve, že tieto dôvodyzrazu po roku neexistujú? Slovenská lekárnickákomora ponúkla a ponúka výboru prezdravotníctvo úzku spoluprácu pri tvorbe kvalitnejlegislatívy v prospech posilnenia odbornostia kvality slovenského lekárenstva. Bohužiaľ,v tomto prípade obchodné záujmy konkrétnychsubjektov zvíťazili nad odbornými argumentmi.Pán prezident k odborným argumentomfarmaceutickej praktickej i akademickejobce pridal výhrady legislatívnehocharakteru. Koalícia má jedinečnú šancuv opätovnom hlasovaní dokázať, že v tomtoprípade nejde o business-as-usual a sporný pozmeňovacínávrh poslanca novotného zo zákonavypustiť.Ak to dokážu, tak ponúkame všetky našeodborné kapacity k definícii nie obchodnej,ale farmaceutickej hodnoty vernosti klientakonkrétnej lekárni. netlačme lekárenstvodo pozície, ktorá mu nie je prirodzená a ktorámôže pacientovi ublížiť.MALéveľkéVíťAzStVoPharmDr. mária bullová,členka Prezídia SLeKVážení kolegovia. V stredu 2.februára 2011 hlasovanímnárodnej rady SR neprešielpozmeňujúci návrh pánaposlanca novotného, ktorý sa týkal vernostnýchprogramov v lekárňach. Podporilonás 85 poslancov, za čo im patríveľká vďaka. Už vo štvrtok prišiel na komorumail pána poslanca, v ktorom námgratuluje k úspešnému lobingu medzi poslancamikoalície, hlavne Most Híd a KDH,ale nezabúda na konci ani upozorniť, ženič nekončí, a že v tomto roku je na plánenovelizácia zákona č. 140, do ktoréhosa pokúsi tieto zľavy opäť zakomponovať.Len dúfame, že tentoraz sa k tomu budúmôcť vyjadriť aj zástupcovia SLeK,a že naše argumenty bude aj niekto reálnepočúvať.Podľa pána poslanca, poskytovať zľavymajú záujem aj nesieťoví lekárnici a nieje im to legálne umožnené, a zavedenievernostného systému zvýši konkurenčnéprostredie medzi lekárňami a „tlačí nazvyšovanie kvality lekárenskej starostlivosti„. Myslím, že to má pán poslanecpomýlené, predsa kartička na zľavu eštenič nehovorí o kvalite tej ktorej lekárne,len zvýhodňuje tie, ktoré ju majú. Podľaneho, vyhrala ochrana zisku lekárnikov!Každý podnikateľ pracuje s tým, že mázisk, aj lekárnik. Keďže ceny liekov a maržaje regulovaná štátom, aj náš zisk z liekovna recepty je regulovaný. Ak dámepacientovi zľavu z doplatku, a podľa návrhupána poslanca aj poisťovni, logickyje to na úkor zisku. Ale prečo máme dávaťzľavu zdravotnej poisťovni? Mámepredsa generickú substitúciu, vieme, sosúhlasom pacienta, mu ponúknuť lacnejšíliek a tým ušetriť jeho peniaze. nič nebránitomu, aby pri najbližšej kategorizáciiboli zrušené doplatky za lieky úplne, alekto to zaplatí? A poisťovne? treba posilniťrevíznu činnosť, nerobiť duplicitné vyšetrenia,tam sú obrovské zdroje plytvaniaprostriedkami. Ale to všetko každý,kto pracuje v zdravotníctve, vie. Len lekárnicisú stále na pretrase, naša „neochotaposkytnúť ani cent zľavy“.tak či tak, toto naše malé veľké víťazstvoje hlavne morálnym, ako napísali kolegynena Facebooku: dnešok považujemeza zázrak! Dúfajme, že takých budečo najviac.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 13


FALŠoVAnIe LIeKoVochrAnApAcientAPharmDr. Štefan Krchňákčlen Prezídia SLeKtrh s falšovanými liekmi v Európskejúnii každý rok zdvojnásobujeobjem a okrem daňovýcha colných únikov ohrozujeaj zdravie občanov únie buď tým, žepacient užíva namiesto účinného lieku len neúčinnýfalzifikát a tak si nelieči svoju chorobualebo užíva neznámy toxický prípravok.neustále sa zvyšujúci objem falošných liekovpriamo postihuje aj vývoj nových liekov.Predpokladá sa, že zachytené zásielky falošnýchliekov, prichádzajúce spoza hraníc európskehohospodárskeho priestoru, sú lenvrcholom ľadovca a až takmer 80 – 90 percentliekov, dodávaných prostredníctvom internetovýchlekární je falošných. Veľké krajinyuž dávno bojujú s týmto problémoma tak sa záujem falšovateľov obracia čorazviac aj na malé krajiny, ktoré ešte nemajúžiadne skúsenosti.Rozvoj informatiky, rozšírenie vysokorýchlostnéhointernetu a internacionalizácianárodných trhov s liekmi vytvorili vhodnépredpoklady k opatreniam, ktoré spomenutádirektíva predpokladá. treba povedať, žepredfalšovanýmiliekmi(ALEBO veľký brAt SA PZväz lekárnikov európskej únie (PGEU) s Európskoufederáciou farmaceutických výrobcova asociácií, ktorá ponúkla vhodné logistickériešenie. O podstate spôsobu overovaniapravosti každého balenia liekov smeuž písali v minulom roku, kde bol popísaný pilotnýprojekt v nemeckých a belgických lekárňach.Podobné pilotné projekty prebehliuž aj vo Švédsku a v niektorých regiónochZERá)importovaného do niektorej krajiny EÚ jedinečným2D kódom. Výrobca počas výrobnéhoprocesu vytvorí príslušný kód, zapíšeho do databázy kódov a lekárnik kód pri výdajinačíta scanerom a po overení ho tak vymažez databázy. tento úkon je možné urobiťlen jeden raz.Krok overenia pravosti každého balenie jepodľa direktívy možné spojiť so spracovaním15. februára 2011 schválil Európsky parlamentv Štrasburgu Direktívu o boji proti falšovaným liekom. Hlavnýmcieľom tejto direktívy ja zabrániť falšovaným liekom, aby sadostali do oficiálneho liekového reťazca v hociktorej členskejkrajine EÚ a aby sa v konečnom dôsledku nedostali do rúkpacienta.14samotná direktíva mnohé veci nekonkretizujea neuvádza v presnej podobe. Po prijatídirektívy bude nasledovať vykonávacia vyhláška(Delegated Act) a následné prijatiea zapracovanie direktívy do národných právnychnoriem každého štátu. tak na prípravesamotnej direktívy ako aj na prípravných prácachna vykonávacej vyhláške spolupracujeLEKáRnicKé LiSty ® 2/2011Španielska a dokázali, že za pomoci relatívnenízkych nákladov je možné veľmi účinne vytesniťfalšované lieky z oficiálneho obehua tak zvýšiť mieru ochrany zdravia pacienta.Len pre tých zábudlivých ... Princíp ochranyspočíva v opatrení každého jedného balenialieku (okrem iPL), vyrobeného aleboelektronického receptu alebo využiť pre účelyfarmakoepidemiológie alebo farmakovigilancie.Okrem overovania pravosti každéhobalenia direktíva zavádza aj taký spôsobuzatvorenia každého balenia, ktoré vylučujemožnosť výmeny vnútorného obsahu (pečať).Potiaľ oficiálna direktíva ...


FALŠoVAnIe LIeKoV + VýroKY„Lekárnik je finančnemotivovaný dávaťpacientovi liek s čonajvyšším doplatkom.“Slovenská spoločnosťvšeobecnéhopraktického lekárstvakomentuje možnosťgenerickej preskripcie„Vaše nezaplatenéodvody môžu chýbaťna liečbu Vása Vašich blízkych.“O akcii bumeranghovorí Marián Faktor– riaditeľ VŠZPDirektíva sprísňuje podmienky pre celý liekový reťazec,ráta aj s prebaľovaním liekov, internetovými lekárňami, paralelnýmobchodom. Zvyšuje transparentnosť všetkýchúkonov, vykonávaných s liekmi, sprísňuje podmienky pre vykonávanieinšpekcií, prideľovanie certifikátov, oprávňujúcichna manipuláciu s liekmi. Európska lieková agentúra EMEAa národné agentúry získavajú nové právomoci i povinnosti.„Dámy a páni, totoje moja vernostnákartička.“Poslanec NRSR ViliamNovotný v rozpravek novele zákonač. 581/2004 Z. z.Ak vieme o existencii každého jedného balenia,vynára sa množstvo otázok, spojenýchs budúcimi možnosťami, výhodami, uľahčeniami,ale i rizikami a nebezpečím celého riešenia.Direktíva napríklad priznáva vlastníctvopráv každého autora dát, čo znamená,že napríklad údaje o výdaji lieku sa nemôžupoužiť napríklad na sledovanie spotreby(a obratu) každej lekárne. Mnohí lekárnici, zúčastňujúcisa pilotného projektu, hovoriao obavách, ak sa pri výdaji objaví informáciao falošnom balení, ako zareaguje pacient, akto uvidí. náklady na využívanie systému sihradí každý užívateľ, čo znamená zvýšenieprevádzkových nákladov v lekárni, odlišnýspôsob manipulácie, predĺženie doby výdaja,keďže treba naskenovať každé balenie lieku,úpravu softvéru, dokúpenie hardvéru.Ako si s tým lekáreň poradí pri klesajúcich výnosoch,zvýši sa manipulačný poplatok?Bude samozrejme potrebné upraviť aj zásadysprávnej lekárenskej praxe, získať novýcertifikát. takisto bude veľmi záležať, ako sadirektíva odzrkadlí v našom zákone o lieku.Ak sa spojí úkon overovania pravosti balenias výdajom elektronického receptu, zamedzísa nezákonnej manipulácii s liekmi (nášobrovský problém), s batôžkarením, výdajommimo lekárne a inými spôsobmi, ako saliek dostáva do rúk pacienta.Pri sťahovaní konkrétnej šarže lieku budemožné vysledovať aj konkrétneho pacienta,ktorý dostal liek s touto šaržou a bude možného upovedomiť o tom, že sa musí skontaktovaťso svojim lekárnikom.Určite nie je možné predstaviť si všetkymožnosti, ktoré nás čakajú. Záleží aj na nás,ako túto možnosť využijeme pre našu prácua pre našu budúcnosť.P.S. Je v príkrom rozpore starostlivosť,ktorú Európska únia venuje snahe ochrániťpacienta pred falšovanými liekmia snahy nášho ministerstva zdravotníctvao znižovanie úrovne vzdelania a kvalifikácielekárnikov.„Pod rúškom týchtonič neriešiacichzmien sa odohrávaškandál v podobeabsolútnehopodriadeniaverejnéhozdravotníctvafinančnej skupinePenta.“prof. Ján Kyselovičkomentujenovelu zákonač. 581/2004 Z. z.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 15


FArmAceUtIcKý trh Prácedoc. PharmDr. ján Klimas, PhD.prvý prodekan FaF UKa prodekan pre spoluprácu s praxou16napriek tomu, že prebehlimnohé korekcie v skladbeštúdia a sylaboch predmetov,nezmenila sa základnápodstata štúdia farmácie – produkuje originálnehoodborníka, ktorý ako jediný v spoločnostivie o lieku všetko. V rámci osláv saFarmaceutická fakulta UK v Bratislave (FaFUK) rozhodla organizovať týždeň farmaceutickéhovzdelávania a kariéry 2011 (ty-FaVKa 2011). táto aktivita má za cieľ predstaviťFaF UK ako lídra farmaceutickéhovzdelávania v našom regióne, prepojiť edukačnéa propagačné aktivity fakulty a jejpartnerov, poskytnúť platformu na diskusiuo nových výzvach a trendoch vo farmaceutickomvzdelávaní, umožniť študentom získaťiný, možno aj atraktívnejší pohľad na fakultu,dať priestor praxi a relevantným inštitúciám(SLeK, ŠÚKL, a i.) na komunikáciu soštudentmi o svojich postojoch a názorocha poskytnúť priestor na odbornú, a azda ajspoločenskú diskusiu o nárokoch na náš produkt– absolventa farmácie.V rámci Farmaceutického trhu práce,ktorý organizuje Slovenský spolokštudentov farmácie môže získaťinformácie o svojich kariérnychmožnostiach od potenciálnych zamestnávateľovzo sféry farmáciea zdravotníctva, ale aj rozmanitéinformácie od inštitúcií aktívnychvo farmaceutickom a zdravotníckomsektore – od kontrolných,až po poskytovateľov zdravotnejstarostlivosti.V Majstrovstvách v lekárenskej komunikáciisi môže zasúťažiť a overiťsi svoje profesionálne schopnosti,kvalitu dispenzácie, riešenieliekových problémov v praxi a komunikačnézručnosti pri reálnomkontakte s pacientom pri táre. NaŠtudentskej vedeckej konferencii simôže vypočuť prezentácie svojichkolegov, alebo aj predstaviť výsledkyvlastného výskumu.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011tÝŽDEŇ FARMAcEUticKéHOVZDELáVAniA A KARiéRy 2011Slovenské farmaceutické vysoké školstvooslavuje 70 rokov svojho založenia, v roku 1941bol vydaný prvý študijný a skúšobný poriadokštúdia farmácie na Univerzite Komenskéhov bratislave. odvtedy sa viackrát menili nároky naprofil farmaceuta, a tak došlo k viacerým zmenámv smerovaní farmaceutického vzdelávania.Program ponúka pre študenta príležitosťzúčastniť sa špecifických kurzov, kde si rozšírisvoje vedomosti v rôznych oblastiach farmaceutickýchčinností. V rámci projektu Vašesrdce si môže vyskúšať stanovenie hladinycholesterolu, triglyceridov, či cukrua správne meranie krvného tlaku. Môže absolvovaťúvodný kurz nEOX Academy premonitorov klinických štúdií, kde budú prednáškyvenované klinickému výskumu z pohľadufarmaceuta, koncepcii Správnej klinickejpraxe a praktickým legislatívnym a administratívnymaspektom vykonávaniaklinického hodnotenia na Slovensku.Súčasťou programu sú aj semináre pre lekárnikovz praxe (v rámci projektov „Lekáreňu spokojného pacienta“ a „Excelentná lekáreň“)a pedagogická konferencia o novomštudijnom programe, ktorý sa na fakulte pripravuje.na nej fakulta plánuje otvoriť diskusiuo aktuálnych nárokoch na náš produkt– absolventa farmácie. Budeme diskutovaťo možnostiach zabezpečiť splnenie základnéhocieľa všetkých fakultných aktivít – abyabsolvent štúdia farmácie na FaF UK bolvzdelaným, profesionálne sebavedomým,samostatne kriticky mysliacim odborníkoms nadšením a zápalom pre farmáciu, inšpirujúcimkolegom pre pedagógov a sebavedomýmpartnerom pre lekárov a ostatnýchodborníkov. Viac informácií je k dispozícii nastránke www.fpharm.uniba.sk, po kliknutí nalink tyFaVKa 2011.Veríme, že tyFaVKa 2011 prispeje k budovaniunadšenia a zápalu pre farmáciu u našichštudentov a bude inšpiratívna nielen prenich, ale aj pre všetkých partnerov a priateľovnašej fakulty. Zároveň veríme, že tentoprvý ročník spustí tradíciu, ktorá vydrží minimálneďalších 70 rokov.


SPozA rIeKY morAVYLepšie využitielekárnikovby mohlo ušetriť peniaze nHS(national Health Service)PharmDr. Stanislav havlíčekpreklad z materiálov PGEUnHS je v situácii, keď čelí obrovskémunedostatku financiía zároveň musí ušetriť 20miliárd libier. Výsledok správyje obrazom reality a je silným argumentompre novú vládu. Ak chce vláda naozaj zabezpečiťstarostlivosť orientovanú na pacienta,musí podporiť dostupnosť týchto služiebk posilneniu zdravotnej prevencie. Zároveňmusia byť takéto služby ekonomickyprijateľné.nHS ďalej zdôraznila, že je dôležité, aby saplne využívalo zručností a odborných znalostívšetkých zdravotníckych profesionálov.Doterajšíobraz zdravotnej starostlivostiv očiach politikov bol (je!) skôr karikatúrou.Politici vnímajú zdravotnú starostlivosť akostarostlivosť poskytovanú prostredníctvomlekárov a sestier. V skutočnosti zahŕňa zdravotnástarostlivost oveľa viac než dve zdravotníckeprofesie. Spoločnosť musí využívaťvšetky svoje zdroje. Správa zdôrazňuje, ženajväčšiu šancu na dosiahnutie cieľov dávapredovšetkým rozvoj lekárenskej starostlivosti– musí byť chápaná ako príležitosť nadosiahnutie cieľov nHS. Lekárnici, ktorí pôsobiav najtesnejšom spoločensko-sociálnomkontakte so širokou verejnosťou, majú dobrépredpoklady účinne osloviť pacienta.Zručnosti a znalosti lekárnikov musia byť plnevyužité k dosiahnutiu obrovských úspor nHS.napríklad 812 miliónov libier, čo predstavujeviac ako 4% plánovaných úspor v zdravotnomsystéme, môže byť ušetrených, ak pacientis menej závažným ochorením využijúkonzultačných služieb lekárnika namiestokonzultácie s praktickým lekárom (nHS hradí17,75 libier za lekárnické a 32 libier za lekárskeporadenstvo).Okrem toho, sú niektoré doplnkové službyv lekárňach – napríklad programy odvykanieod fajčenia, chudnutie alebo programsexuálneho zdravia – v súlade so zdravotnoučasťou programového vyhlásenia koaličnejvlády. V programe kladie vláda dôraz na verejnézdravie a prevenciu ochorení. to sa pozitívneprejaví na zlepšení životného štýlu, čoprinesie úspory napríklad v terapii vysokéhokrvného tlaku. Lekárne by mali hrať významnúúlohu vo výchove pacientov k zdravšiemuživotnému štýlu. Zároveň by sa znížila budúcazáťaž verejných financií.efektívnym využívanímodbornéhopotenciálu lekárnikovby bolo možné voveľkej británii ušetriťviac než 1 miliardu libier z verejných financiínhS. potvrdila to správa pracovnej komisievýboru pre zdravotnú politiku pGeu.uuZávery správy poukazujú na to, že možnostipre doplnkové služby v lekárňach nie súdostatočne využívané. ich ďalšie rozšírenie bymohlo prispieť k zvýšeniu efektivity terapie.vysoká dostupnosť lekárenských služiebby umožnila dosiahnuť ciele nhS v oblastiinovácie, kvality, produktivity a prevencie.Ako ukážka môže slúžiť nasledujúcipríklad: Zhruba 30 – 50% pacientov neberielieky podľa pokynov. náklady na následnúhospitalizáciu sa pohybujú okolo 200 miliónovlibier ročne a so starnutím populáciesa zvyšujú. Práve lekárnici majú ideálnu príležitosťa správnu edukáciu túto situáciuzmeniť. Kompletizácia liekového záznamua odporúčania na užívanie pred začatíma ukončením hospitalizácie významným spôsobomznižuje frekvenciu chybnej medikáciea s ňou súvisiacich zvýšených nákladov.Zdroj: http://www.pharmatimes.comLEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 17


generIcKÉ LIeKY18„Regulačné prostrediev rámci liekovej politikyv EÚ potrebuje byťnevyhnutne optimalizované,aby sa takmohlo vyrovnaťs narastajúcoupožiadavkou nagenerické lieky.Tieto lieky, ktorév súčasnosti predstavujúprvú terapeutickú líniuv celom rozsahuchronických chorôba tvoria 50 % všetkýchliekov rozdelenýchmedzi európskychpacientov, sú nástrojomk udržateľnosti zdraviav EÚ, z čoho vyplýva, žeaj samotný regulačnýsystém EÚ potrebujeaktuálne odrážať tútoskutočnosť.“ Toto bolakľúčová správa GregaPerryho, riaditeľapredsedníctva Európskejasociácie generickýchliekov (EGA) počas jehoprezentácie aktuálnejvízie asociácie na rok2015 na 10. regulačneja vedeckej konferenciiEGA, ktorá sa konáv týchto dňochv Londýne.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011Zlepšenianariadení eúzvýšia mieru prístupu pacientovku generickým liekom a rozšíriakonkurencieschopnosťa konkurenčné prostredieIvan Kraszko,ivan.kraszko@mylan.comVízia EGA 2015 predkladá sériunávrhov, ktorých cieľom jezdokonaliť regulačný a právnyrámec registrácie liekov. Uvedenézáležitosti sú založené na nasledujúcichcieľoch: rozšíriť konkurencieschopnosť priemysluzameranéhona generickéabiologickypodobnélieky vrámci EÚzavedenímširšejinterpretáciereferenčných produktov EÚ,čím sa zredukuje nepotrebné opakovanieklinických štúdií a globálna aplikácia a zabezpečiťaktuálne a vysokokvalitné bezpečnostnéa prevádzkové štandardy v EÚpre generické a biologicky podobné lieky; zachovať farmaceutickú konkurenciua trvale udržateľnú zdravotnú starostlivosťpredchádzaním antikonkurenčnýmpostupom, ktoré sú zamerané na oddialenievstupu cenovo dostupných generickýcha biologicky podobných liekov; zlepšiť prístup pacienta k cenovo dostupnýmliekom vďaka lepšej reguláciia usmernením decentralizovaného postupu,zdokonalením prístupu generickýchliekov do centralizovaného postupu,redukovaním byrokracie a osvojením sihomogénnej a konzistentnej implementácierevidovaných smerníc EÚ k jednotlivýmbiologickým ekvivalentom; posilniť regulačnú harmonizáciu odstránenímpožiadaviek špecifických pre jednotlivékrajiny, zabezpečiť efektívne využívaniezdrojov, zdokonaliť vzájomnérozpoznávanie a optimalizovať rozdeleniepráce v rámci členských štátov; poskytovať pacientom potrebné a adekvátneinformácie prostredníctvom podnecovanialiekových agentúr v rámci EÚk prideleniu istého priestoru na svojich internetovýchstránkach práve generickýma biologicky podobným liekom a predchádzaťnegatívnym kampaniam zameranýmproti generickým a biologicky podobnýmliekom.Dnešné generické lieky, ktoré pre zdravotnésystémy v EÚ šetria 30 miliárd dolárovročne, už predstavujú 80 % registráciív rámci decentralizovaného postupu v EÚa dosahujú takmer 50 % žiadostí v rámci centralizovanéhopostupu. Greg Perry zdôraznil,že „registrácie generických a biologickypodobných liekov sú nastavené tak, aby sav budúcnosti mohli zvýšiť v prípade vypršaniaplatnosti patentu v rámci mnohých originálnychliekov, pričom aj samotné vlády hľadajúspôsob, ako zvýšiť prístup ku generickýma biologicky podobným liekom“.na 4. diskusnom fóre o farmakovigilanciiEGA, ktoré sa konalo v poslednýchdňoch, privítala EGA novú legislatívu ohľadomfarmakovigilancie, keďže tieto zákony„berú do úvahy očakávania pacientov a vychádzajúz vedeckých faktov a faktovo potenciálnom riziku.“ Suzette Kox, staršiariaditeľka pre vedecké záležitosti v rámciEGA zdôraznila, že „správna a harmonizovanáimplementácia jednotlivými členskýmištátmi bude kľúčová v snahe o vyhoveniepočiatočným cieľom, ktoré sú uvedenév návrhoch Európskej komisie a ktoré slúžiana posilnenie systému farmakovigilanciev rámci EÚ. „Smernice na interpretáciu implementačnýchopatrení Európskej komisiesú momentálne dychtivo očakávané. Legislatívnezmeny budú ďalekosiahle a abymohli byť úplne a efektívne implementované,bude nutné zvýšiť zdroje na všetkýchúrovniach“, povedala slečna Kox.Zdroj: GEnAS


PUbLIcIStIKA28. február 2011Deň zriedkavýchochoreníPharmDr. tatiana Foltánová, PhD.foltanova@fpharm.uniba.skČlenka Komisie pre lieky na zriedkavéochorenia (cOMP) EMAzriedkavé ochorenia sú životohrozujúce alebo chronicky invalidizujúciechoroby, ktoré postihujúmenej ako 5 z 10 000obyvateľov v EÚ. V súčasnosti je evidovaných6000 až 8000 zriedkavých ochorení, ktorépočas života postihujú 6 až 8 % populácie, čov EÚ predstavuje 27 – 36 miliónov ľudí. Rozvojbiológie a genomiky ochorení vytvárapriestor pre presnejšiu diagnostiku a klasifikáciunových ochorení ako aj diferenciáciuochorení s vyššou prevalenciou na podjednotky,ktoré spĺňajú kritériá zriedkavýchochorení. Každoročne je popísaných okolo250 nových ochorení.Vážená redakcia,v Lekárnických listoch10/2010 ste mi venovalistĺpček na str. 17.Dovoľte mi naň zareagovaťso žiadosťou o publikovaniemojej reakcie.Stĺpček cituje jednu vetuz môjho blogu a z nej vyvodzuje,že apriórne odmietamodbornú diskusiu. Mrzí matáto interpretácia a chcemDňa 28. februára 2011 sa pod záštitoueUrorDIS, najväčšej organizáciepacientov so zriedkavými ochoreniamiv Európe a národných spoločností prezriedkavé ochorenia z 25 krajín sveta, poštvrtý krát uskutoční Deň zriedkavých ochorení(Rare Disease Day). Slogan tohtoročného dňa je „rarebut equal!“ t.j. „zriedkavý, ale rovnocenný!“Zriedkavé ochorenia postihujú všetkysystémy ľudského tela. Mnohé sú genetickéhopôvodu (cystická fibróza). ich názvysú väčšinoukomplikovanéapre ostatnúverejnosť, okrem odborníkov, ktorí sadanej problematike venujú, neznáme.Verejnostiznámejšiezriedkavéochoreniasú napríklad: nádorové ochorenia (akútna/chronická myeloidná/lymfoidnáleukémia, karcinóm pankreasu,rakovina vaječníkov) metabolické ochorenia (fenylketónúria,Gaucherova choroba) ochorenia pohybového aparátu(Duchennova muskulárna dystrofia) ochorenia nervového systému(amyotrofická laterálna skleróza,Friedreichova ataxia).Ad: Resume, LL 10/2010dúfať, že zo strany nepodpísaného autoraide len o nedorozumenie, nie úmyselnú nekorektnosť.navyše nerozumiem, aký aktualizačnýmoment pohol autora k citovaniučlánku spred roka a pol a k tomuto osobnémuútoku.V máji 2009 som napísal článok na svojblog szalay.blog.sme.sk. Avňom vetu, ktorúste citovali v Lekárnických listoch: „Pravidlána vlastníctvo lekární sa ako kyvadlou nás menia, raz uspeje liberálny prístup, razprotekcionizmus.“Podpora zriedkavých ochorení je predovšetkýmotázkou solidarity spoločnosti vočislabším, znevýhodneným, ťažko chorýmpacientom. Ani fakty, že zriedkavé ochoreniapostihujú veľmi malý počet pacientov, ichetiopatogenéza je menej známa, prípadneúplne neznáma a diagnostika spolu s terapiousú zložité a nákladné by nemali znevýhodňovaťpacientov so zriedkavými ochoreniamiv prístupe k zdravotnej starostlivosti.Počet pacientov so zriedkavými ochoreniamina Slovensku je neznámy. novorodeneckýskríning sa robí len na dve zriedkavéochorenia fenylketonúriu (1979) a cystickúfibrózu (2009). Mnohí pacienti sú nediagnostikovaní,prípadne nesprávne alebo neúplnediagnostikovaní – ako pacienti s neznámymnevyliečiteľným ochorením. Zvýšeniedostupnosti diagnostiky a formovanieregistrov pacientov so zriedkavými ochoreniamizačína byť otázkou nutnosti a tak snáďProtekcionistický znamená ochranársky– v danom kontexte ochranársky z pohľadumonopolizácie práva na vlastníctvo lekárnepre príslušníkov lekárnického povolania.nejde o pejoratívny výraz ani hodnotovýsúd, ako sa autor stĺpčekanesprávne domnieva. Je to ekonomickácharakteristika, rovnako ako „liberálny“v tomto kontexte neznamená urážku, alepopis opačného regulačného prístupu. Akanalýza, po ktorej autor článku volá, preukáže,že výlučné vlastníctvo lekární farmaceutamiprináša lepšie výsledky prezdravotný systém, tak to nič nemení na20LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011


VzDeLáVAnIe Sekcia klinickej farmácie Slovenská farmaceutická spoločnosť Slovenská lekárska spoločnosť fakultná nemocnica nitra Spoločnosť klinickej farmakológie farmaceutická fakulta uK v Bratislave Slovenská lekárnická komoravás pozývajú na:XX. SYmpÓzium KLinicKeJ farmácieLÍvie maGuLoveJtematické okruhy: zvláštnosti farmakoterapie v detskom veku európska lieková agentúra a používanie liekov v detskom veku Bezpečnosť a efektívnosť farmakoterapie pediatrického pacienta etika v klinickom skúšaní liekov u detí zriedkavé ochorenia v detskom veku a ich farmakoterapia intoxikácie v detskom veku drogy a adolescenti farmakoterapia sepsy u detí Komunikácia s detskými pacientmi a ich zákonnými zástupcami o farmakoterapiiharmonogram sympózia:28. 4. 201112.30 – 13.30 hod.: registrácia účastníkov13.30 – 17.30 hod.: Slávnostné otvorenia sympózia, odborné prednášky18.30: divadelné predstavenie29. 4. 20118.30 – 14.30 hod.: odborné prednáškyWorkshop: detskí pacienti a adherencia k terapiiprihláška k účasti na XX. sympózium klinickej farmácie Lívie magulovejnitra, 28. – 29. apríl 2011prosím, zašlite najneskôr do 31. 3. 2011 na kontaktnú adresu! info: tel.: 02/59371619, fax : 02/ 59371815; e-mail: kakosova@dfnsp.skmeno/tituly: ………….…….................................................................................................................................................................adresa: ….....…..............................................……………. mesto: .............................................................. pSČ: ..........................tel.: ........................................................….. fax:...........................................……… e-mail: .................................…..…….....………aktívna účasť: prednáŠKapoSterna tému:Zvláštnosti farmakoterapiev pediatriiáno nie áno nie fakultná nemocnica nitra, prednášková sála, Špitálska 628. – 29. apríl 2011názov prednášky/posteru: ………….……............................................................................................................................................autori/pracovisko: ………….……........................................................................................................................................................22LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011


SúťAŽBudúcnosťlekárenstva 2011Prezídium Slovenskej lekárnickej komorya časopis Lekárnické listy vyhlasujú1. ročník autorskej súťaže farmaceutovs názvom Budúcnosť lekárenstva.Cieľom súťaže je zamyslenie sa lekárnikov a študentov farmácienad pohybom a vývojom v oblasti, ktorá je predmetom stretu mnohýchzáujmov a cieľov – v lekárenstve. Ambíciou súťaže je stať sapriestorom na kvalitnú diskusiu, ktorá prinesie nové pohľady, myšlienkya originálne, tvorivé riešenia, rozšíri naše obzory a umožníspoznať názory jednak skúsených kolegov, ale aj nastupujúcejgenerácie farmaceutov. Súťaže sa môžu zúčastniť lekárnici pracujúcivo verejných a nemocničných lekárňach a študenti farmácietretieho, štvrtého a piateho roku štúdia.Práce bude hodnotiť tím osobností slovenskejfarmácie a lekárenstva. Záštitu nad súťažouprevzal prezident Slovenskejlekárnickej komory a predsedaredakčnej rady časopisuLekárnicke listy PharmDr.Tibor Czuľba.i n Z E R c i AŠ ASTNÉHOVALENTÍNAA VE!A LÁSKYPO CELÝ ROK 2011VÁM PRAJETémy 1. ročníka:Pacient alebo klient? Kolega alebo konkurent?Ako sa v blízkej dobe budú meniť základnécharakteristiky práce lekárnika?Lekárenstvo 2020…V roku 2000 málokto predpokladal dnešnúpodobu lekárenstva. Ako bude vyzerať lekáreňo 10 rokov?To bol lekárnik…!Spoznajme a predstavme širokej lekárnickejverejnosti osobnosti slovenského lekárenstva,ktoré formovali lekárenstvo po nežnej revolúcii.Tri víťazné práce budú odmenené sumou 150 €, 100 €a 50 €. Víťazovi súťaže bude zároveň ponúknutéčlenstvo v redakčnej rade časopisu Lekárnicke listy.Práce v rozsahu maximálne štyroch strán (formát .doc, .pdf, písmoTimes New Roman, veľkosť písma 11, okraje 2 cm, riad kovanie1,5) s prípadnými citáciami použitej literatúry v samostatnejprílohe posielajte na adresu sekretariat@slek.sk, v predmetesprávy uveďte – Budúcnosť lekárenstva.Uzávierka súťaže je 31. marca 2011.PARALEN ® 500 (12 tbl x 500 mg) OBSAHUJE 500 mg PARACETAMOLU V 1 TABLETE.Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov. Liek na vnútorné použitie.Skrátená informácia o liekuNázov lieku: PARALEN 500Farmakoterapeutická skupina: Analgetikum, antipyretikum, derivát anilidu, paracetamol. ATC kód: N02BE01Zloženie: Paracetamolum 500 mg v 1 tablete. Terapeutické indikácie: Horúčka, najmä pri akútnych bakteriálnycha vírusových infekciách, bolesti zubov, hlavy, neuralgie, bolesti svalov alebo kĺbov nezápalovej etiológie, bolestivertebrogénneho pôvodu, bolestivá menštruácia. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelým a mladistvým sa podáva0,5 – 1 g paracetamolu podľa potreby v časovom odstupe najmenej 4 hodiny do maximálnej dennej dávky 4 g, najvyššiajednotlivá dávka je 1 g. Počas dlhodobej terapie (nad 10 dní) nemá denná dávka prekročiť 2,5 g. Deťom vo veku od6 do 15 rokov sa podáva 250 – 500 mg paracetamolu v jednej dávke, t.j. 1/2 - 1 tableta, 3 -krát denne. Jednotlivédávky sa podávajú v časovom odstupe najmenej 6 hodín. Pri renálnej insuficiencii je nutné dávkovanie upravovať: priglomerulárnej filtrácii 50 - 10 ml/min sa môže podať 500 mg každých 6 hodín, pri glomerulárnej filtrácii pod 10 ml/minkaždých 8 hodín. Tablety, ktoré je možné deliť aj podať rozdrvené, sa užívajú počas jedla alebo pred jedlom, zapíjajú sadostatočným množstvom tekutiny. Kontraindikácie: Známa precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocnýchlátok, deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, hemolytická anémia, ťažké formy renálnej alebo hepatálnej insuficiencie,akútna hepatitída, súčasné podanie liekov atakujúcich pečeň, alkoholizmus. Liek nie je určený deťom mladším ako 6rokov alebo s telesnou hmotnosťou menej ako 20 kg. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Počas liečbysa nesmú piť alkoholické nápoje.U pacientov so zmenami pečeňových funkcií a u pacientov dlhodobo užívajúcich vyššiedávky paracetamolu sa odporúča pravidelne vykonávať pečeňové testy. Počas terapie perorálnymi antikoagulanciamia pri súčasnom dlhodobom podávaní vyšších dávok paracetamolu, najmä v kombinácii s dextropropoxyfénomči kodeínom, je nutná kontrola protrombínového času. Liekové a iné interakcie: Hepatotoxické látky môžuzvyšovať možnosť kumulácie a predávkovania paracetamolu. Paracetamol zvyšuje hladinu kyseliny acetylsalicyloveja chloramfenikolu v plazme. Induktory mikrozomálnych enzýmov (predovšetkým rifampicín a fenobarbital) môžuzvýšiť toxicitu paracetamolu tým, že pri jeho biotransformácii vzniká vyšší podiel toxického epoxidu. Absorpciaparacetamolu sa môže urýchliť podaním metoklopramidu. Probenecid ovplyvňuje vylučovanie a plazmatickúkoncentráciu paracetamolu. Gravidita a laktácia: Napriek tomu, že paracetamol prechádza cez placentárnubariéru, nepreukázali sa u novorodenca patologické zmeny. Paracetamol nie je vhodné podávať v 1. trimestrigravidity, v jej ďalšom priebehu musí lekár starostlivo zvážiť priaznivý efekt lieku pre matku a potenciálne rizikopre plod. Napriek tomu, že paracetamol nebol preukázaný v mlieku dojčiacich žien, nebol paracetamol v močidojčaťa detegovaný, ani jeho metabolity, takisto sa u dojčaťa nezaznamenali patologické zmeny. Počas krátkejliečby nie je nutné za predpokladu starostlivého sledovania dojčaťa dojčenie prerušiť. Nežiaduce účinky: Nežiaduceúčinky paracetamolu sa v terapeutických dávkach vyskytujú len zriedkavo a s miernym klinickým priebehom.Raš, kožná alergia, len celkom ojedinele bronchospazmus. Len veľmi zriedkavo sa vyskytujú poruchy krvotvorby- trombocytopénia, leukopénia, pancytopénia, neutropénia, agranulocytóza, hemolytická anémia a žltačka.Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Zentiva, k.s., Praha, Česká republikaVýdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis.Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku.Dátum poslednej revízie textu SmPC: Január 2010. SK.PAR.11.01.01 Dátum prípravy materiálu: Január 2011www.paralen.skZentiva, a.s.Aupark TowerEinsteinova 24851 01 BratislavaSlovenská republikaTel.: (+421) 233 100 100Fax: (+421) 233 100 199E-mail: info@zentiva.skInternet: www.zentiva.sk


VzDeLáVAnIeMedicamentamgr. beata Prachárovápracharova@t-zones.skMUDr. I. Majerčákprof. A. Dukát, CSc.doc. RNDr. I. Tůmová, CSc.24Už po dvadsiaty ôsmy krátsa 27. januára v priestorochLekárskej fakulty UKv bra tislave konal seminárv rám ci sústavného vzdelávania pre lekárnikov medicamenta nova, ktorúorganizu jú Slovenská lekárska spoločnosť,Spolok farmaceutov v bratislavea ďalší. témou posledného ročníkaboli obezita a jej farmakologická liečba.Podujatie otvoril prof. mUDr. milanKriška, DrSc. a do diskusie položil otázku,či máme dostatok liekov na liečbuzávažných stavov obezity, ktorá prerastádo epidémie 21. storočia alebopandémie 3. tisícročia alebo nie. V ďalšíchprednáškach najmä doc. rnDr.I. tůmovej, cSc. a prof. mUDr. A. Dukáta,cSc. sa obezita prezentovala ako rizikovýfaktor kardiologických ochorení,ktoré dnes globálne označujemeako metabolický syndróm. mUDr. I. majerčákpotom hovoril o konkrétnychaktivitách pri práci s obéznymi pacientmivo svojej ambulancii a potvrdil,že tejto problematike sa na Slovenskuvenuje nedostatočný početlekárov. nehovoriac už o tom, že v súčasnostiexistuje na Slovensku jedinýliek na liečbu obezity a síce orlistat,niektoré ako rimonabant či sibutramínmajú pozastavenú registráciu,očakáva sa príchod cetilistatu.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 Obezita sa dnes považuje za najčastejšiemetabolické ochorenie tretieho tisícročia.Postihuje všetky vekové kategórie bez rozdielupohlavia, v stále väčšom a väčšom rozsahu.Stála sa už celosvetovou pandémiou.na svete dnes žije asi 1,1 miliardy ľudí s nadváhoua obezitou. Obezitu definujeme ako nadmerné uloženietuku v organizme v dôsledku pozitívnejenergetickej bilancie. Vzniká vtedy, keď nášorganizmus prijíma viac energie potravou,ako ju vydá pohybom. tukové tkanivo patrík najvariabilnejším tkanivám v tele a jeho rozvojje ovplyvňovaný genetickými a vonkajšímifaktormi. Vznik obezity je teda podmienenýmultifaktoriálne. Vonkajšie faktory, medzi ktoré patrív prvom rade výživa, vychádzajú z prostrediav ktorom žijeme. Súvisia s našim životnýmštýlom, s vývojom, kultúrou a výchovou. Súto naše špecifické tradície, stravovacie zvyklosti,individuálne rodinné zvyklosti, osvojenévzorce stravovania a pod. K vonkajšímfaktorom zaraďujeme ešte sociálno-ekonomické.Štúdie ukazujú, že v rozvinutých krajináchje obezita častejšia u osôb s nižšímvzdelaním a príjmom, viac u vidieckej populácie.Stres a psychické faktory môžu tiež vyvolávaťzvýšený príjem potravy, podobneako u iných anorexiu. Do tvorby tukového tkaniva zasahujú ajgenetické faktory. náchylnosť na hromadenietukových zásob u oboch rodičov jespojená s 80% rizikom jej vzniku u detí, ak jumá 1 rodič, riziko je 40%. Vrodené a vonkajšiefaktory sa navzájom prelínajú, dokoncasamotné tukové tkanivo pôsobí ako endokrinnýorgán a prispieva k rozvoju nadváhya obezity. Predpokladá sa, že vonkajšie faktoryovplyvňujú telesnú hmotnosť zo 60 percent,genetické zo 40. no nech sú už príčinyobezity akékoľvek, v každom prípade nás totoochorenie hendikepuje po všetkýchstránkach: v rovine somatickej, psychickej ajsociálnej. Vnímanie obezity je však individuálne.U žien je ovplyvnené estetickým hľadiskom,muži vnímajú viac jej vplyv na fyzickézdravie. Paradoxné však je, že väčšina obéznychvýznam dodržiavania zásad zdravej životosprávyvo vzťahu k zdraviu nedoceňuje. Alarmujúce je, že obezita a nadváha zvyšujeriziko mnohých ďalších ochorení. Je topredovšetkým vysoký krvný tlak, srdco vocievnea metabolické ochorenia, ako sú cukrovka,zvýšená hladina cholesterolu. Jevšeobecne známe, že zvyšujú ochorenia pohybovéhoaparátu, tráviaceho traktu (hernia,zápcha, žlčové kamene, zápal pankreasu),vznik neplodnosti, a ochorení dýchacíchorgánov. U obéznych je 2x vyššia chorobnosťa invalidita, ako u ľudí s normálnou hmotnosťou.Obezita zvyšuje aj riziko úmrtnostina srdcovocievne ochorenia. Z hľadiska zdravotného je dôležité aj rozloženietuku v tele. Jeho charakter v bežnejpraxi určujeme antropometricky – meranímobvodu pása. Obvod pása 102 u mužov aväčšíako 88 u žien sa klasifikuje ako vysoké riziko.Ak sa niekomu tuk ukladá skôr na bruchu– ide o tzv. „jablkový“ alebo mužský typ obezity.Ak sa ukladá na zadku a stehnách – ideo tzv. „hruškový“ či ženský typ obezity. Metabolickéakardiovaskulárne ochorenia sa najčastejšiespájajú s mužským typom obezity.A aká je situácia s obezitouvo svete, v Európea na Slovensku? nadmerná hmotnosť zasiahla už celú planétu.Z celkového obyvateľstva zeme sa zaobéznych pokladá 10 – 25% ľudí a nadváhoutrpí 50 – 75% ľudí. najtragickejšia situácia jev Severnej Amerike, kde s obezitou bojujú užaj malé detí. iná je situácia v krajinách áziea Južnej Ameriky, kde obezitou trpia len najbohatšievrstvy obyvateľstva. chudobní hladujúa živoria. čoraz obéznejší sú aj európania. V nie -ktorých štátoch únie trpí nadváhou až polovicaobyvateľstva.


VzDeLáVAnIe + roKoVAnIe S PentoUnovaprof. MUDr. M. Križka, DrSc.LekÁreŇZdrAvotnícke ZAriAdenie,ALebo retAiL?mgr. tomáš turiakturiak@pharmexim.skDňa 18. februára 2011 sa v Digital Parku ii na Einsteinovejulici č. 25 (v sídle pozývateľa) uskutočnilo stretnutieprezidenta Slovenskej lekárnickej komory v sprievodeoboch viceprezidentov Mgr. Ondreja Sukeľa a Mgr. tomášaturiaka s predstaviteľmi spoločnosti PEntA inVEStMEntSLiMitED. Za investičnú skupinu sa na stretnutí zúčastnili: ing. VáclavJirků (investičný riaditeľ), ing. Marián Krajňák (investičný manažér),ing. Mgr. Pavel Vajskebr (riaditeľ Dr.Max Holding) a ing. AdriánVodilka (riadieľ Dr.Max Slovensko). Stretnutie inicioval a funkciumediátora na seba prevzal ing. Peter Pažitný (HPi). obezita na Slovensku. Zo starších údajovje známe, že na Slovensku trpí nadváhouvyše 60% Slovákov, obezitou viac ako tretinaSlovákov. nadváhou viac trpia muži – až48%, obezitou ženy – až 26%. nadváha a obezitana Slovensku sa priamo nesledujú. Vychádzasa z dostupných údajov získanýchz modelových okresov (Banská Bystricaa trebišov) podľa prieskumu programu cin-Di (Program intervencie proti chronickým civilizačnýmchorobám). Sledovanie prebehlonaposledy v rokoch 1993 – 2003, a svedčío miernom poklese prevalencie obezity, alenaopak o miernom náraste prevalencie nadváhy.Vysoká miera rizika a výskyt závažnýchkomplikácií obezity je ale v dnešnej dobe ajna Slovensku v centre záujmu odborníkovi celej spoločnosti. Preto aj vláda SR 9. januára2008 schválila národný program prevencieobezity. Moderný manažment liečbyobezity v každom prípade zahŕňa komplexnýpostup: diétu, pohybovú aktivitu a výchovnúterapiu. Záverom možno povedať, že redukcianadváhy a dlhodobá kontrola hmotnosti prinášav oblasti zdravia významné benefity.najúčinnejším spôsobom ako sa zbaviť nadbytočnýchkilogramov, je dodržiavanie zásadsprávnej životosprávy. Jar je ideálnymobdobím pre úpravu hmotnosti. Pravidelnýmpohybom a racionálnou stravou porazímenielen jarnú únavu, ale najmä prebytočnékila. Dôležité je však chcieť urobiť niečopre svoje zdravie i vzhľad.pZľava: Ing. Adrián Vodilka, MUDr. Václav Jirků, Ing. Mgr. Pavel Vajskebr,Ing. Peter Pažitný, Mgr. Ondrej Sukeľ, PharmDr. Tibor CzuľbaKonštruktívne rokovanie o podobe lekárenstva na Slovensku potvrdilo odlišnosť pohľadu oboch zúčastnených strán na fundamenttejto zdravotníckej disciplíny. Zároveň však odhalilo čiastočné prienikynázorov na kvalifikačné požiadavky odborného personálua miestami vyústilo priam k úplnej zhode v návrhoch riešení spoločnýchproblémov.Stretnutie naznačilo možnosti nového posunu v komunikácii medziSLeK a spoločnosťami podnikajúcimi v lekárenstve z mediálnejvojny na spoločný konsenzus prijateľný pre obe strany. to, či jereálne hľadať názorové prieniky u tak rozdielnych prístupov k lekárenstvuukáže najbližšia budúcnosť a podoba novely zákonač. 140/1998 Z.z.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 25


zo zAhrAnIčIAfip a ipSfPredsedníctovo IPSF pred FIP-IPSF kancelárioumgr. tomáš Valenatomasvalena@gmail.comPočas takmer 100 ročnej histó -rie sa priority FiP rozšírili doslovne,ale i obrazne, aby vyhovovalipotrebám a očaká -vaniam farmaceutického povolania, a tov rozširovaní zdravotníckych služieb a integráciinového vedeckého pokroku. Zmenyv oblasti farmácie a vznik lekárenstva viedlik tomu, že FiP sa stala globálne viditeľná v obhajobefarmaceutov poskytujúcich zdravotnústarostlivost, pričom stále si zachovávazáklady vo farmaceutickej vede.Medzinárodná federácia študentov farmácie(the international PharmaceuticalStudents´ Federation, www.ipsf.org) už 60rokov zastupuje študentov fármácie. DnesiPSF zastupuje 350 000 študentov farmácievo viac ako 80 krajinách. to z nej robí vedúcumedzinárodnú organizáciu, ktorá obhajujezáujmy študentov farmácie. Jej hlavnýmposlaním je podpora verejného zdravia,vzdelávanie, publikovanie celej škály farmaceutickýchmateriálov a monografii a tiež organizovanieodborných aktivít.iniciatívy iPSF sa zameriavajú predovšetkýmna oblasti verejného zdravia, farmaceutickéhovzdelávania a profesijného rozvoja.iniciatívy zahŕňajú kampane – verejnézdravie, výskum v otázkach farmaceutickéhovzdelávania, výmenného programu StudentExchange Programme, organizovaniato, čo znamenajú tieto skratky, mnohí z vás určite viete. pretých, čo o nich nepočuli, tento článok bude niečím novým, zaujímavýma poučným.FIP alebo Medzinárodná farmaceutická federácia (International Pharmaceu -tical Federation, www.fip.org) bola založená v roku 1912. Je to medzinárodná federácia národných spolkov farmaceutov a farmaceutických výskumníkov.Má oficiálny vzťah so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO)a momentálne reprezentuje 124 členských organizácii a slúži viac ako 2 miliónomfarmaceutom a vedcov.medzinárodných a regionálnych kongresova sympózií a publikovania iPSF news Bulletin,e-newsletter-ov a vzdelávacieho suplementaPhuture.iPSF má oficiálny vzťah so Svetovou zdravotníckouorganizáciou (WHO), má operatívnyvzťah s Organizáciou spojených národovpre výchovu, vedu a kultúru (UnEScO),a roster consultative status pri Ekomonickeja sociálnej rade Organizácie spojených národov(Un EcOSOc). iPSF je v úzkej spoluprácis Medzinárodnou farmaceutickou federáciou(FiP). Jej sekretariát je v kancelárii FiP v holandskomHaagu.prečo ale píšem o týchtodvoch organizáciách?Prvé stretnutie predsedníctva iPSF sa konalood 29. novembra do 5. decembra 2010v našej centrále. Kedže to bolo naše prvé oficiálnestretnutie odvtedy čo sme získali mandát,práce bolo neúrekom. Jedno z najzaujímavejšíchstretnutí s našimi partnermiz iných organizácii bolo spoločné stretnutieFiP, iPSF, Európskej farmaceutickej študentskejasociácie a národného spolku študentovfarmácie Holandska. toto stretnutie sa viedlov duchu stého výročia FiP, ktoré bude v roku2012 a pri ňom organizovaného slávno -stného výročného kongresu v Amsterdame.Keďže je to pre FiP veľmi významné, požiadaliaj nás študentov, aby sme im pomohliv organizácii. Bola vytvorená komisia, ktorábude ešte ďalej dohliadať na nami navrhované2 študentské koncepty. Jeden je WorldPharmacy Games a druhá je Deklarácia študentovfarmácie. O ich priebehu vás budemaj naďalej informovať.Ešte predtým sa môžete zúčastniť na týchtoodborných kongresoch:57 th IPSF World Congress, Hatyai, Thajsko, 3. – 13. august2011 (http://ipsf2011.org/)71 st FIP World Cogress of Pharmacy and PharmaceuticalSciences 2011, Hyderabad, India, 2. – 8. september 2011(http://www.fip.org/hyderabad2011/)Spoločné stretnutie FIP IPSF EPSA KNPSV26LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011


Komerčná PrezentácIAotázky a odpovedek elektronickým registračnýmpokladniciam podľa zákona 289/2008 Z.z.1. Aké sú výhody nových pokladníc pre WinLSS?Odpadá každodenné zapisovanie Gt, tržieb a lepenie pások uzávierokdo knihy pokladnice, kniha slúži len na záznam servisných zásahov.3 ročná záruka na pokladnicu, vrátane záruky vzhľadom nazmeny legislatívy. Servis do 24 hodín + bezplatné servisné kontrolypre zákazníkov s kompletným servisom.2. je potrebné výmeny pokladníc pre systémWinLSS objednávať?Ano. inštaláciu nových pokladníc je potrebné objednať a dohodnúťtermín. Doporučujeme neodkladať výmenu pokladníc a urobiťtak čo najskôr. V januári 2012 už nie je možný predaj bez novejpokladnice.3. je potrebné v obchode zakúpiť novépokladničné knihy?nie. V obchodoch sú v predaji ešte knihy k „starému“ typu pokladníca mohlo by dochádzať k zámenám. nové pokladničné knihyspolu s certifikátmi všetkým lekárňam a výdajniam so systémomWinLSS boli zaslané poštou, alebo doručené osobne.4. čo po prechode na nový typ pokladnícso „starými“ pokladnicami?Pred inštaláciou „novej“ pokladnice je potrebné vyhotoviť na „starej“pokladnici dennú a mesačnú uzávierku a pripraviť starú pokladničnúknihu. Do nej technik zapíše vyradenie „starej“ pokladnicez prevádzky. S takto potvrdenou knihou je potrebné „starú“ pokladnicudo 10 dní odhlásiť na daňovom úrade. Staré knihy pokladnícuchovajte ďalších 10 rokov.5. na čo pri „rušení starých“ pokladníc nezabudnúť?nezabudnúť, aby technik pri „rušení starých“ pokladníc „napálil“kontrolné pásky z týchto pokladníc na cD a odovzdal Vám ich nauchovanie. Je potrebné ich uchovať 3 roky od konca kalendárnehoroku, v ktorom boli vyhotovené.Pripravila spoločnosť Počítače a Programovanie s.r.o.,Žilina, Bratislava, Košice, Banská BystricaLEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 27


WALmArK neWSPRíRODné LiEČiVázlepšujúceprekrvenie organizmuPharmDr. Silvia FIALoVá, PhD.fialova@fpharm.uniba.skPoruchy prekrvenia sa môžuvyskytnúť v každom veku.Z liečivých rastlín zlepšujúcichprekrvenie organizmu je na prvommieste ginko dvojlaločné. Problém studenýchkončatín spojený s poruchami prekrveniana periférii môže pomôcť vyriešiťkapsaicín.28kapsaicínJe prírodná látka patriaca do skupiny alkaloidov.Jeho najvýznamnejším zdrojomkapsaicínu je paprika ročná (capsicum annuumL., Solanaceae), vo svete tiež známaako „chili“ paprika. tento druh zahŕňa množstvovariet a kultivarov. Kapsaicín bol po prvýkrátizolovaný v roku 1846 a v roku 1919bola objasnená jeho štruktúra. V paprike jetento alkaloid zodpovedný za pálivú chuť.Kapsaicín nemá špecifickú vôňu, je rozpustnýv tukoch a veľmi rýchlo a ľahko dokáže penetrovaťcez pokožku. Pri kontakte s pokožkoualebo sliznicou vyvoláva pálenie. V rastlinesa kapsaicín nachádza najmä v plodocha semenách. Pre rastlinu predstavuje ochranupred bylinožravcami.Jedným z hlavných účinkov kapsaicínu jehyperemický účinok. Okrem topicky aplikovanéhokapsaicínu, ktorý zvyšuje prekrveniev mieste aplikácie, sa využíva aj perorálna aplikácia.Systémovo aplikovaný kapsaicín zvyšujeprekrvenie končatín ako aj tráviacehotraktu. na sliznici žalúdka zlepšuje mikro -LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011S pribúdajúcim vekom dochádza v cievach a iných telesnýchtkanivách k strate elasticity. nedostatočnýmprúdením krvi sú ohrozené najmä cievy na perifériia mozog. Vekom sa výrazne zhoršujú kognitívne funkciečloveka. Poruchy prekrvenia mozgu môžu viesť k rozvojudemencie, chronickému ochoreniu s progresívnympriebehom. Približne 5 percent populácie nad 65 rokovtrpí ťažkým poškodením kognitívnych funkcií a približne5 percent prejavuje mierne zmeny zhoršujúce sa časom.nedostatočné prekrvenie na periférii sa prejavujepocitom chladu a bolesťami končatín (rúk, nôh). Výsledkommôže byť neschopnosť chôdze a výraznábolesť pri každom pohybe.cirkuláciu a zachováva protektívny účinokprostacyklínu. Predpokladá sa, že kapsaicínpodávaný lokálne, alebo systémovo máochranný vplyv na sliznicu žalúdka voči pôsobeniunesteroidných antiflogistík a inýchulcerogénnych agensov, vedúcich k rozvojugastritídy. Kapsaicín preukázal svoju účinnosťv regulácii termogenézy. Perorálne podávaniekapsaicínu zvyšuje produkciu tepla a využitiezískanej energie. V tomto prípade je


produkcia tepla spojená so zvýšením spaľovaniatukov. Holandská štúdia z roku 2006uvádza, že kapsaicín efektívne podporujespaľovanie tukov a odporúča sa pre ľudí trpiacichobezitou. Pre túto indikáciu je možnéčasto nájsť kombináciu kapsaicínu so zelenýmčajom.Predpokladaným miestom účinku kapsaicínuv organizme je tzv. medulla rostralis ventrolateralis(RVLM). V tejto oblasti sa nachádzajúneuróny regulujúce činnosť srdca,cievny tonus svalov, kože a vnútorných orgánov,renálnu sympatikovú aktivitu a aktivitudrene nadobličiek.Pri topickej aplikácii vykazuje kapsaicínmierne analgetický účinok. U človeka najprvvyvoláva pálčivú bolesť, po ktorej paradoxnenasleduje lokálne znecitlivenie. Kapsaicínsa viaže na tRPV receptory (transient ReceptorPotential) nachádzajúce sa v plazmatickýchbunkách senzorických neurónov.Aktiváciou tRPV receptorov vyvoláva hrejivýpocit, až pocit pálenia. Výsledkom aktivácietRPV receptorov je analgézia, zmyslovénervové vlákna sa stávajú necitlivé na zvýšenéteplo a chemické stimuly, pričom strácajúschopnosť uvoľňovať mediátory podieľajúcesa na neurotransmisii a na rozvojizápalu. tento účinok je možné využiť nazmiernenie bolesti spojenej s diabetickou neuropatioua pri chronickej bolesti svalova kĺbov. U kapsaicínu sa zaznamenal aj hypolipidemickýa súčasne aj silný antioxidačnýúčinok, čo možno využiť v prevencii kardiovaskulárnychochorení.Možné interakcie: kapsaicín spôsobujevazodilatáciu a zvyšuje prekrvenie sliznice, čochemická štruktúra kapsaicínumôže ovplyvniť vstrebávanie niektorých, topickyalebo perorálne podávaných liečiv. Uvádzasa, že v kombinácii s niektorými AcE inhibítormimôže kapsaicín pôsobiť dráždivo nadýchacie cesty a vyvolávať kašeľ.nežiaduce účinky: kontaktná dermatitída,vo vysokých dávkach môže vyvolať zvracanie,bolesti brucha a hnačku.Ginkgo biloba L.(ginko dvojlaločné, Ginkgoaceae)tento strom patrí medzi najstaršie rastlinytejto planéty. Listy ginka dvojlaločnéhosa od nepamäti využívali v Číne ako súčasťtradičnej medicíny v liečbe rôznych ochorení,zahrňujúc aj astmu a tráviace ťažkosti.V súčasnosti sa v terapii využívajú najmä priporuchách cirkulácie krvi. Medzi hlavné obsahovélátky listov ginka patria terpény a flavonoidy(kvercetín, kempferol, izoramnetína ich deriváty). Hlavnými terpenoidnýmizložkami sú diterpénové trilaktóny, nazývanétiež ginkolidy (A, B, c a J) a seskviterpé-WALmArK neWSnové laktóny bilobalidy. Štandardizované extraktyz listov sa využívajú v terapii ľahšíchforiem demencie, pri poruchách duševnejvýkonnosti, pri depresii, úzkosti, bolestiachhlavy a pri poruchách periferného prekrveniaa mikrocirkulácie, pri neurosenzorickýchporuchách (závrat/vertigo, tinítus - pískaniev ušiach). Zlepšuje kognitívne schopnostia pamäť. Mechanizmus účinku nie je úplneobjasnený. Existuje viacero teórii, ktoré hovysvetľujú. Jednou z nich je silný antioxidačnýúčinok prítomných flavonoidov, ktoréochraňujú tkanivo pred oxidatívnym poškodením.Uvádza sa, že extrakt z listov ginkapomáha udržiavať rovnováhu medziprostacyklínom a tromboxánom A2, čí zlepšujevazoreguláciu. na jednej strane má vazorelaxačnýúčinok na stiahnuté cievy a nadruhej strane zvyšuje kontrakciu abnormálnedilatovaných ciev. Ovplyvnenie cievnehotonusu je pravdepodobne spojené s inhibícioufosfodiesterázy, čo vedie k zvýšeniu vylučovaniakatecholamínov. Vo všeobecnostimožno povedať, že extrakt z listov ginka zvyšujecerebrálnu a periférnu cirkuláciu a znižujepermeabilitu ciev.Štandardizovaný extrakt sa vo forme tablietužíva zvyčajne 1 – 2 x denne (40– 200mg).Možné interakcie: Extrakt z listov ginkamôže znížiť agregačnú schopnosť trombocytova zvýšiť riziko krvácania v prípade kombinácies liečivami ovplyvňujúcimi zrážaniekrvi.VÝŽiVOVÝ DOPLnOK GinKOPRiM HOtKombináciu troch aktívnych zložiek: extraktuginka dvojlaločného, kapsaicínua horčíka možno nájsť v prí pravku ginko-Prim ® hot.ginko dvojlaločné podporuje periférny krvný obeh, pomáha zachovaťdobré kognitívne funkcie a pamäť, a to aj s pribúdajúcim vekom.Pomáha zachovávať mentálnu sviežosť (napr. udržať krátkodobúpamäť a sústredenie a to aj v období zvýšeného stresu). Vplyvomna periférny obeh pomáha prehriať oči, uši a končatiny.Kapsaicín zlepšuje termogenézu a zvy šuje energetický výdaj. Ako antioxidantpomáha znižovať poškodenie tkanív tela.horčík je potrebný pre mentálne funkcie a výkonnosť, má priaznivé účinkyna náš nervový a svalový systém, rovnako ako na kardiovaskulárny systém.Dávkovanie: 1 tableta denne, najlepšie po jedle, zapiť tekutinou.LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011 29


nA záVer… VYDAVAteľ:Edufarm, spol. s r. o.nová Rožňavská 3831 04 Bratislava 3 ADreSA reDAKcIe:nová Rožňavská 3831 04 Bratislava 3 ŠÉFreDAKtorKA:Mgr. Beata PRAcHáROVátel.: 0903 776 035e-mail: pracharova@t-zones.sk InzercIA:tel.: 0911 776 035 reDAKčná rADA:Predseda redakčnej rady:PharmDr. tibor cZUĽBA,prezident SLeKČlenovia redakčnej rady:Mgr. Ondrej SUKEĽi. viceprezident SLeKPharmDr. Štefan KRcHŇáK,člen Prezídia SLeKPharmDr. Peter StAnKO,člen Prezídia SLeKdoc. PharmDr. Juraj SÝKORA, cSc.,člen Prezídia SLeKMgr. igor MinAROViČ, PhD.,člen Rady SLeKPharmDr. Peter MiHáLiKčlen Rady SLeKPharmDr. Ernestína tÓtHOVápredsedníčka KV SLeKPharmDr. Peter SMiEŠKOpredseda Sekcie lekárnikov zamestnancovdoc. RnDr. Magdaléna FULMEKOVá, cSc.Univerzitná lekáreň Bratislavaprof. RnDr. Viliam FOLtán, cSc.FaF UK Bratislavadoc. RnDr. Silvia SZücSOVá, cSc.SZU BratislavaPhMr. Adelaida PlacháOkrúhle jubileum (1931)Vo februári 2011 sa dožíva okrúhleho jubilea 80-rokovnaša kolegyňa PhMr. Adela Plachá. Celý svoj život zasvätilapráci za tárou v lekárňach lučeneckého okresu. V 50-tychrokoch, keď do Lučenca prichádza, pod okres Lučenec patriloaj územie Veľkokrtíšskeho i Poltárskeho okresu. Pracovalav lekárni Dr. Vodu i na Hlavnej ulici pod vedenímPhMr. Adriany Novákovej. Od 70-tych rokov zastávala funkciuokresného lekárnika (už bez okresu VK). Mnohých z nás, ktoríešte pracujeme, prijímala do zamestnania. Neskoršiepracovala v nemocničnej lekárni, ktorú aj viedla. Postupnejej pribúdali ďalšie povinnosti na úseku Civilnej obranyi starostlivosť o zásoby skladované pre prípad ohrozeniabezpečnosti štátu. Preto končí v nemocničnej lekárni. Bola privzniku prvých výpočtových stredísk, kde sa však len ručne, bezpočítačov, tipovali kódy liekov. Vo funkcii okresného lekárnikavšak pracovala až do konca 80-tych rokov, keď odchádza dodôchodku. Po revolúcii a vzniku neštátnych lekární sa znovuzaujíma o prácu za tárou v lekárni. A ako dôchodca načiastočný úväzok sa perfektne prispôsobuje a vžíva s novýmprostredím, s novým objemom celkom nových liekov i prácis počítačom, čo mnohým mladším robilo problémy hodne dlho.Stala sa platným členom kolektívu Lekárne Na rúbaniskuv Lučenci, kde pracovala až do roku 2005, kedy definitívne voveku 74 rokov odchádza.Pri tejto príležitosti lučeneckí lekárnici spomínamea želáme veľa zdravia do ďalších rokov.Mgr. P. Černák grAFIcKá úPrAVA:Erik PiEtRiK epge-mail: epg@chello.sk Foto:autori; epg; ©SAMphotostock.cz tLAč A DIStrIbúcIA:DOLiS, spol. s r. o.Dostojevského rad 1, 811 09 BratislavaMK SR – EV3025/09iSSn 1335-5821n E P R E D A J n éRedakcia nezodpovedá za obsah inzerátova komerčných článkov (označených PR).Uzávierka materiálov je 21. februára 2011Číslo vychádza 28. februára 201130LEKáRnicKé LiSty ® 2/2011

More magazines by this user
Similar magazines