Views
3 years ago

Smart Girl Surveyor - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

Smart Girl Surveyor - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

BKI

BKI Story04Smart Girl Surveyorมิติใหม่ในการให้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์มีให้เห็นกันทุกวัน ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนคงไม่ยากให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ขึ้น เพราะนั่นหมายถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งทรัพย์สินและร่างกาย แต่หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับคุณ สิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติคือ ตั้งสติ อย่าตื่นตระหนก ดูคนบาดเจ็บ(หากมี) จากนั้นโทรแจ้งบริษัทประกันภัยที่เราได้ทำประกันภัยไว้ หรือในบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาช่วยคลี่คลายให้ในทันทีสำหรับในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งเหตุแล้ว เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุที่มีความชำนาญไปให้บริการช่วยเหลือยังจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำรถเข้าอู่ซ่อม ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือการเคลมนั่นเอง ตลอดจนการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอัธยาศัยที่เป็นมิตร

Smart Girl Surveyor ทุกคนจะได้รับการอบรม ฝึกฝน และเรียนรู้ทุกขั้นตอนของงานด้านสินไหมทดแทนรถยนต์จากประสบการณ์จริง จนมีความชำนาญ จึงทำให้ทีมงานมีความมั่นใจในการบริการลูกค้าพนักงานสำรวจอุบัติเหตุชายยังคงให้บริการที่คงความรวดเร็ว มุ่งในจุดการจราจรเร่งด่วนหรือการจราจรคับคั่ง ด้วยรถจักรยานยนต์เช่นเดิม ซึ่งขณะนี้เรามีพนักงานสำรวจอุบัติเหตุชายกว่า 100 คน ที่ให้บริการอยู่ทั่วประเทศและในวันนี้ กรุงเทพประกันภัยได้สร้างมิติใหม่ในการให้บริการ หากลูกค้าท่านใดได้มีโอกาสใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะยิ่งอุ่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าสุภาพสตรี เพราะทางเราได้คัดสรรบุคลากรหญิงที่มีความชำนาญด้านเคลมสินไหมทดแทน มาให้บริการในการสำรวจอุบัติเหตุนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อเก๋ไก๋ว่า“Smart Girl Surveyor” โดยเน้นบริการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับบุคลิกภาพที่สุภาพ อ่อนโยน สดใส เป็นมิตร และมีความคล่องตัวสูง ซึ่งทุกคนได้ผ่านการฝึกฝน อบรม และเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสินไหมทดแทนรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจากประสบการณ์จริง ท่านจะอบอุ่นและมั่นใจเมื่อได้รับบริการSmart Girl Surveyor จะเดินทางไปให้บริการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ ณ จุดเกิดเหตุ ด้วยรถสำรวจอุบัติเหตุคู่ใจ ที่มีการปรับโฉมใหม่ให้มีความสดใส โดดเด่นยิ่งขึ้น และที่สำคัญ ยังสื่อถึงภาพลักษณ์ความเป็นกรุงเทพประกันภัย เพื่อสร้างความใกล้ชิดอบอุ่น และมั่นใจเมื่อลูกค้าใช้บริการ ตอบโจทย์ของการบริการ “แคร์คุณทุกย่างก้าว” นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราตั้งใจมอบให้แก่ท่านSmart Girl Surveyor ออกให้บริการเคลมพร้อมรถสำรวจอุบัติเหตุคู่ใจที่ปรับโฉมใหม่ โดยให้บริการในถนนรอบนอกที่มีการจราจรคล่องตัวไม่ติดขัดมากนัก เช่นถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพระราม 2 ถนนกาญจนาภิเษก ถนนบางนา-ตราด เป็นต้น

ฉบับที่ 25 (มกราคม 2549)
รายชื่อ - โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว - วุฒิสภา
ชุมชนปกากะญอ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย ใสใจสิ
โดย อักษรลักษณ์ - มหาวิทยาลัยรังสิต
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
व भ न ऐसेतर के िजनसेमनु य पानी को दू षत करता है ...
คณะเภสัชศาสตร์
ข้อบังคับ การ ประชุม สภา ผู้แทนราษฎร - รัฐสภา
๑. พ.ศ. - วุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว - วุฒิสภา
ล่องสะแกกรัง
การลดความร้อนด้วยฮีทไปป์
ML-300 ML-300-SW ր Е ࿪ ̄ ፟ ୠ ᗆ щ ྅ ᄲځ ३
วารสารนโยบายพลังงาน ฉบับที่ 87 ม.ค.-มี.ค.53 520529
Page 1 Page 2 प्रस्तावना देश के विभिन्न ...
Page 1 Page 2 क्या >> ಟೀ राजा दुष्ट Page 3 Page 4 Page 5 ...
“กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ ไม่ได้แปลว่าเราเป็น
àÍç¹à¹ÕÂá¡ÃÁ ª‹ÇÂãËŒÍÕ¤ÔÇÊÙ§¢Öé¹ä´ŒÍ‹ҧäÃ?
User manual Vodafone Smart II Uživatelská příručka
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
㱨瑭氾਼桥慤㸊㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴 ...
กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
บริหารเงินสบายๆ มั่นใจ kk ธนาคารเกียรตินาคิน
นพ.ณัฐพล อารยวุฒิกุล
แนวการจัดการเรียนรู
खाद़य सुरक्षा अध्यादेश 2013 में लघु एवं सीमान्त ...