11.07.2015 Views

AVAL Sp. z oo 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 085-651-49-99, fax ...

AVAL Sp. z oo 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 085-651-49-99, fax ...

AVAL Sp. z oo 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 085-651-49-99, fax ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Systemy sygnalizacji włamania i napadu (alarmy)Centrale alarmowe VERSA Satel 2Centrale alarmowe INTEGRA Satel 3Manipulatory sensoryczne i dotykowe INTEGRA Satel 3Manipulatory do central alarmowych INTEGRA Satel 4Klawiatury do central alarmowych INTEGRA Satel 5Ekspandery wejść i wyjść do central alarmowych INTEGRA Satel 6Urządzenia inne do central alarmowych INTEGRA Satel 7Centrala alarmowa CA-10 Satel 8Centrala alarmowa CA-5 Satel 9Centrala alarmowa CA-4V1 Satel 9Centrala alarmowa CA-6 Satel 10Akcesoria do central alarmowych Satel 10Centrale alarmowe ROPAM 11Obudowy central alarmowych, modułów i manipulatorów PULSAR 12Obudowy central alarmowych i modułów Satel 14Moduły przekaźnikowe, zasilające 15Powiadamianie radiowe i telefoniczne 16Urządzenia monitoringu Satel 18System alarmowy bezprzewodowy ELMES 19System alarmowy bezprzewodowy ABAX Satel 20System bezprzewodowy MICRA Satel 22Kontaktrony boczne (nawierzchniowe) 23Kontaktrony czołowe (wpuszczane i wkręcane) 25Czujki alarmowe PIR VIDICON 26Czujki alarmowe PIR CROW 26Czujki alarmowe PIR Satel 27Czujki alarmowe PIR DSC 27Czujki alarmowe PIR ELKRON 28Czujki alarmowe PIR SIEMENS 28Czujki alarmowe PIR BOSCH 28Czujki alarmowe PIR sufitowe 29Czujki alarmowe stłuczenia szkła 29Czujki alarmowe dualne PIR + stłuczenie szkła 29Czujki alarmowe dualne PIR + mikrofala 30Czujki alarmowe drgań 31Czujniki alarmowe inne 31Czujki alarmowe zewnętrzne 32Czujki dymu i temperatury 32Czujki gazu 33Aktywne bariery podczerwieni VIDICON 33Aktywne bariery podczerwieni Satel 34Aktywne bariery mikrofalowe 35Przyciski i listwy napadowe 35Sterowniki radiowe ROPAM 35Sterowniki radiowe Satel 36Sterowniki radiowe ELMES 37Sygnalizatory alarmowe zewnętrzne 39Sygnalizatory alarmowe wewnętrzne 41Puszki łączeniowe do instalacji alarmowych 42Baterie 42Książki rejestru zdarzeń systemu alarmowego 422013-12-11 1 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCentrale alarmowe INTEGRA SatelINTEGRA 24INTEGRA 32Płyta centrali alarmowej; 4 we (max 24); 4 wy programowalne (2 wysoko- i2 niskoprądowe); 3 wy zasilające; szyna 4 manipulatorów; magistrala 32ekspanderów; 1 partycja; 4 strefy; 16 timerów; 4 numery telefonów; gniazdosyntezera mowy; 16 komunikatów głosowychPłyta centrali alarmowej; 8 we (max 32); 8 wy programowalnych (2 wysokoi6 niskoprądowe); 3 wy zasilające; szyna 4 manipulatorów; magistrala 32ekspanderów; 4 partycje; 16 stref; 32 timery; 8 nr tel.; 16 komunikatówgłosowych i 32 na pager; 64 hasła; 899 zdarzeńINTEGRA 64 Płyta centrali alarmowej; 16 we (max 64); 16 wy programowalnych (4wysoko- i 12 niskoprądowe); 2 wy zasilające; szyna 8 manipulatorów; 2magistrale 64 ekspanderów; 8 partycji; 32 strefy; 64 timery; 16 nr tel.; 16komunikatów głosowych i 64 na pager; 192 hasła; 6143 zdarzeńINTEGRA 64PlusPłyta centrali alarmowej; 16 we (max 64); 16 wy programowalnych (4wysoko- i 12 niskoprądowe); zaawansowany zasilacz 2A+1,5A; szyna 8manipulatorów; 2 magistrale 64 ekspanderów; port USB doprogramowania; 8 partycji; 32 strefy; 64 timery; 192+8+1 hasła; 6143INTEGRA 128 Płyta centrali alarmowej; 16 we (max 128); 16 wy programowalnych (4wysoko- i 12 niskoprądowe); 2 wy zas.; szyna 8 manipulatorów; 2magistrale 64 ekspanderów; 8 partycji; 32 strefy; 64 timery; 16 nr tel; 32komunikatów głos. i 64 na pager; 240 haseł; 22527 zdarzeńINTEGRA 128PlusINTEGRA 128-WRLPłyta centrali alarmowej; 16 we (max 128); 16 wy programowalnych (4wysoko- i 12 niskoprądowe); zaawansowany zasilacz 2A+1,5A; szyna 8manipulatorów; 2 magistrale 64 ekspanderów; port USB doprogramowania; 8 partycji; 32 strefy; 64 timery; 240+8+1 hasła; 22527Płyta centrali alarmowej; 8 we (max 128); 8 wy programowalnych (2 wysokoi6 niskoprądowe); wbudowany moduł GSM/GPRS; kontroler systemuABAX; bezpośrednia obsługa czujek wibracyjnych; w komplecie 2 x antenaANT-OBU-S, obudowa OPU-3 P bez transformatora272,36 335,00356,10 438,00513,82 632,00629,27 774,00577,24 710,00699,19 860,001154,47 1420,00INTEGRA 256Płyta centrali alarmowej; 16 we (max 256); 16 wy programowalnych (4902,44 1110,00Pluswysoko- i 12 niskoprądowe); zaawansowany zasilacz 2A+1,5A; szyna 8manipulatorów; 2 magistrale 64 ekspanderów; port USB doprogramowania; 8 partycji; 32 strefy; 64 timery; 240+8+1 hasła; 24755Manipulatory sensoryczne i dotykowe INTEGRA SatelINT-KSG-BSB Manipulator sensoryczny; wyświetlacz LCD z podświetleniem; 4 dodatkowemenu; funkcje MAKRO; informacja LED o stanie systemu; dedykowaneprzyciski do NAPAD, POŻAR i POMOC; 2 we; jasna obudowa;143x156x22mmINT-KSG-SSW Manipulator sensoryczny; wyświetlacz LCD z podświetleniem; 4 dodatkowemenu; funkcje MAKRO; informacja LED o stanie systemu; dedykowaneprzyciski do NAPAD, POŻAR i POMOC; 2 we; cieman obudowa;143x156x22mmINT-TSG-SSW Manipulator; pojemnościowy ekran dotykowy; funkcje MAKRO; możliwośćdopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika; informacja LED ostanie systemu; graficzny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami; 2 we;sygnalizacja utraty łączności z centraląINT-TSG-BSB Manipulator; pojemnościowy ekran dotykowy; funkcje MAKRO; możliwośćdopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika; informacja LED ostanie systemu; graficzny interfejs użytkownika z kolorowymi ikonami; 2 we;sygnalizacja utraty łączności z centraląINT-TSI-SSW Manipulator do central INTEGRA; pojemnościowy ekran dotykowy; funkcjeMAKRO; możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika;podgląd obrazu z kamer IP; graficzny interfejs użytkownika z kolorowymiikonami; 2 we; sygnalizacja utraty łączności z centraląINT-TSI-BSB Manipulator do central INTEGRA; pojemnościowy ekran dotykowy; funkcjeMAKRO; możliwość dopasowania ekranu statusu do potrzeb użytkownika;podgląd obrazu z kamer IP; graficzny interfejs użytkownika z kolorowymiikonami; 2 we; sygnalizacja utraty łączności z centralą659,35 811,00659,35 811,00748,78 921,00748,78 921,001097,56 1350,001097,56 1350,002013-12-11 3 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoManipulatory do central alarmowych INTEGRA SatelINT-KLFR-SSWManipulator do central INTEGRA; podświetlenie; stan systemu na LED;alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC z klawiatury; sygnalizacja dźwiękowawybranych zdarzeń; 2 we z obsługą 3EOL; sygnalizacja utraty łączności zcentralą; RS-232 do GUARDS; czytnik kart zbliżeniowych; jasna obudowa534,15 657,00INT-KLFR-BSB Manipulator do central INTEGRA; podświetlenie; stan systemu na LED;alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC z klawiatury; sygnalizacja dźwiękowawybranych zdarzeń; 2 we z obsługą 3EOL; sygnalizacja utraty łączności zcentralą; RS-232 do GUARDS; czytnik kart zbliżeniowych; ciemna obudowaINT-KLCD-GRINT-KLCD-BLINT-KLCDR-GRManipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDSManipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDSManipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDS;INT-KLCDR-BL Manipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDS;INT-KLCDL-GR Manipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDSINT-KLCDL-BL Manipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDSINT-KLCDS-GRManipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDSINT-KLCDS-BL Manipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDSINT-KLCDK-GRManipulator do central INTEGRA; podświetlenie klawiatury i wyświetlacza;LED informujące o stanie systemu; alarmy NAPAD, POŻAR i POMOC zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; 2wejścia; sygnalizacja utraty łączności z centralą; RS-232 do GUARDS534,15 657,00356,10 438,00387,80 477,00482,11 593,00524,39 645,00356,10 438,00387,80 477,00325,20 400,00366,67 451,00356,10 438,002013-12-11 4 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoKlawiatury do central alarmowych INTEGRA SatelINT-S-GRINT-S-BLINT-SK-GRKlawiatura strefowa do central INTEGRA; sterowanie 1 strefą; alarmyNAPAD, POŻAR, POMOC z klawiatury; LED pokazujące stan strefy;sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; funkcje kontrolidostępu; przekaźnik do sterowania ryglem; we kontroli stanu drzwiKlawiatura strefowa do central INTEGRA; sterowanie 1 strefą; alarmyNAPAD, POŻAR, POMOC z klawiatury; LED pokazujące stan strefy;sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; funkcje kontrolidostępu; przekaźnik do sterowania ryglem; we kontroli stanu drzwiKlawiatura strefowa do central INTEGRA; sterowanie 1 strefą; alarmyNAPAD, POŻAR, POMOC z klawiatury; LED pokazujące stan strefy;sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie; funkcje kontrolidostępu; przekaźnik do sterowania ryglem; we kontroli stanu drzwi130,89 161,00139,02 171,00130,89 161,00INT-SCR-BLINT-CRINT-SZ-GRINT-SZ-BLINT-SZK-GRKlawiatura wielofunkcyjna z czytnikiem kart zbliżeniowych do centralINTEGRA; sterowanie 1 strefą w systemie lub odblokowywanie czasu nawejście; LED sygnalizujące stan strefy; sygnalizacja dźwiękowa; funkcjekontroli dostępu; przekaźnik do rygla; we kontroli stanu drzwi; przycisModuł do załączania i wyłączania czuwania w strefach za pomocą kart lubbreloków zbliżeniowych 125kHz; 3 programowalne tryby sterowania; 3 LEDdo sygnalizacji stanu i komunikacji z użytkownikiem; sygnalizacjadźwiękowa; współpraca z VERSA i INTEGRAKlawiatura typu zamek do central INTEGRA; LED pokazujące stanprzejścia; alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC z klawiatury; sygnalizacjadźwiękowa pozostawienia otwartych drzwi; przekaźnik do sterowaniaryglem; wejście kontroli stanu drzwiKlawiatura typu zamek do central INTEGRA; LED pokazujące stanprzejścia; alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC z klawiatury; sygnalizacjadźwiękowa pozostawienia otwartych drzwi; przekaźnik do sterowaniaryglem; wejście kontroli stanu drzwiKlawiatura typu zamek do central INTEGRA; LED pokazujące stanprzejścia; alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC z klawiatury; sygnalizacjadźwiękowa pozostawienia otwartych drzwi; przekaźnik do sterowaniaryglem; wejście kontroli stanu drzwi187,80 231,00157,72 194,00130,89 161,00139,02 171,00130,89 161,002013-12-11 5 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoEkspandery wejść i wyjść do central alarmowychINTEGRA SatelCA-64 ECA-64 EPSCA-64 O-OCCA-64 O-REkspander wejść do central INTEGRA i VERSA; 8 wejść; obsługakonfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC; programowanie rezystancjiparametrycznej; obsługa czujek wibracyjnych i roletowych; wejściesabotażu modułu; 80x57mm; -10...+55st.C; 12Vdc/18mAEkspander wejść do central INTEGRA i VERSA; 8 wejść; obsługakonfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i EOL/NC; programowanie rezystancjiparametrycznej; obsługa czujek wibracyjnych i roletowych; zasilacz 2,2A;wejście sabotażu modułu; 80x57mm; -10...+55st.C; 20VacEkspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 8 wyjść niskoprądowychOC; wejście sabotażu modułu; 140x68mm; temp. pracy -10...+55st.C;12Vdc/17mAEkspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 8 wyjść przekaźnikowych24V/2A; wejście sabotażu modułu; 140x68mm; temp. pracy -10...+55st.C;12VdcCA-64 O-ROC Ekspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 4 wyjścia przekaźnikowe +4 wyjścia OC; wejście sabotażu modułu; 140x68mm; temp. pracy -10...+55st.C; 12VdcCA-64 OPS-OCCA-64 OPS-ROCCA-64 OPS-RINT-ORSCA-64 PPINT-IORSEkspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 8 wyjść OC; zasilaczimpulsowy 13,7Vdc/2,2A; wejście sabotażu modułu; 142x101mm; temp.pracy -10...+55st.C; 20VacEkspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 4 wy przekaźnikowe + 4wy OC; zasilacz 13,7Vdc/2,2A; wejście sabotażu modułu; 142x101mm;temp. pracy -10...+55st.C; 20VacEkspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 8 wyjść przekaźnikowych24V/2A; zasilacz 13,7Vdc/2,2A; wejście sabotażu modułu; 142x101mm;temp. pracy -10...+55st.C; 20VacEkspander wyjść do central VERSA i INTEGRA; 8 wyjść przekaźnikowych230Vac; montaż na szynie DIN 35mm; wizualizacja stanu przekaźników zapomocą LEDPodcentrala do central INTEGRA; 8 wejść NO, NC, EOL, 2EOL/NO iEOL/NC; 8 wyjść: 4 OC i 4 REL; zasilacz 13,7Vdc/2,2A; weantysabotażowe; 142x101mm; temp. pracy -10...+55st.C; 20VacEkspander wejść i wyjść do central INTEGRA; 8 wejść; 8 wyjśćprzekaźnikowych 230Vac/16A; montaż na szynie DIN 35mm; wizualizacjastanu przekaźników za pomocą LED; 122x93x58mm; temp. pracy -10...+55st.C; 12VINT-RX-S Ekspander obsługi pilotów pracujących na częstotliwości 433 MHz (P-2, P-4, T-1, T-2, T-4, MPT-300) do central VERSA i INTEGRA; obsługa do 248pilotów; do 6 funkcji programowalnych przez instalatora dla każdego pilota;w zestawie MPT-300; 24x110x27mm; 12VdcCA-64 ADRCA-64 ADR-MODEkspander wejść adresowalnych do central INTEGRA; magistrala czujekadresowalnych; rozbudowa centrali o max 48 wejść (czujek)adresowalnych; zasilacz 13,7Vdc/2,2A; wejście sabotażu modułu;140x68mm; temp. pracy -10...+55st.C; 20VacModuł adresujący do typowych czujek; zamiana typowej czujki w czujkęadresowalną; współpraca z ekspanderem CA-64 ADR; montaż wewnątrzobudowy czujki124,39 153,00194,31 239,00117,89 145,00183,74 226,00152,03 187,00183,74 226,00217,07 267,00250,41 308,00314,63 387,00250,41 308,00409,76 504,00194,31 239,00266,67 328,0037,40 46,002013-12-11 6 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCentrala alarmowa CA-10 SatelCA-10 PPłyta centrali alarmowej; do 16 wejść - 8 we na płycie, 2 we w każdymmanipulatorze; 7 wy; 1 wy zasilające; 4 strefy; 1 hasło serwisowe, 1administratora i 32 użytkowników; 4 timery; dialer; pamięć 255 zdarzeń; do4 manipulatorów w systemie; RS-232; automatyczna diagnostyka292,68 360,00CA-10 KLED-S Manipulator LED do CA-10; 23 LED sygn. stan we, stref, systemu i czas nawy; podświetlenie klawiatury; alarmy z klawiatury; sygn. dźwiękowa alarmu,awarii, czasu na we i wy, naruszenia we, operacji; 2 we; sygn. utratyłączności z centralą; antysabotażCA-10 KLED Manipulator LED do CA-10; 15 diod LED do sygn. stanu we, stref, systemui czasu na wy; podświetlenie klawiatury; alarmy z klawiatury; sygnalizacjadźwiękowa alarmu, awarii, czasu na we i wy, naruszenia we i operacji; 2we; antysabotażCA-10 KLCD Manipulator LCD do CA-10; LCD 2x16 znaków; podświetlanie klawiatury iwyświetlacza; sygn. dźwiękowa alarmu, awarii, czasu na we i we,naruszenia we i operacji; 2 we; 6 x LED; definiowanie nazw użytkowników,stref i wejść; RS-232; antysabotażCA-10 KLCD-S Manipulator LCD do CA-10; LCD 2x16 znaków; podświetlanie klawiatury iwyśw.; alarmy z klawiatury; sygn. dźwiękowa alarmu, awarii, czasu na we iwe, naruszenia we i operacji; 2 we; 6 x LED; definiowanie nazwużytkowników, stref i we; RS-232; antysabotażCA-10 BLUE-S Manipulator LCD do CA-10; LCD 2x16 znaków; niebieskie podświetlanieklawiatury i wyświetlacza; alarmy z klawiatury; sygn. dźwiękowa alarmu,awarii, czasu na we i we, naruszenia we i operacji; 2 we; 6 x LED;definiowanie nazw; RS-232; antysabotażCA-10 KLCD-L Manipulator LCD do CA-10; LCD 2x16 znaków; podświetlanie klawiatury iwyśw.; alarmy z klawiatury; sygn. dźwiękowa alarmu, awarii, czasu na we iwe, naruszenia we i operacji; 2 we; 6 x LED; definiowanie nazwużytkowników, stref i we; RS-232; antysabotażCA-10 BLUE-L Manipulator LCD do CA-10; LCD 2x16 znaków; niebieskie podświetlanieklawiatury i wyświetlacza; alarmy z klawiatury; sygn. dźwiękowa alarmu,awarii, czasu na we i we, naruszenia we i operacji; 2 we; 6 x LED;definiowanie nazw; RS-232; antysabotaż147,15 181,00143,09 176,00273,17 336,00260,98 321,00313,01 385,00273,17 336,00326,02 401,00CA-10 EEkspander 6 linii do CA-10; NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC; LED dosygnalizacji stanu wejść; we sabotażu modułu114,63 141,002013-12-11 8 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCentrala alarmowa CA-5 SatelCA-5 PCA-5 KPL-LED-SPłyta centrali alarmowej; 5 wejść; 3 wyjścia; łącze RS-232 do zdalnegoprogramowania; 1 hasło serwisowe, 1 administratora i 6 użytkowników;dialer; pamięć 255 zdarzeń; do 3 manipulatorów LED i LCD w systemie;automatyczna diagnostykaPłyta główna centrali + manipulator LED-S 5 we; 3 wy; łącze RS-232 dozdalnego programowania; 1 hasło serwisowe, 1 administratora i 6użytkowników; dialer; pamięć 255 zdarzeń; do 3 manipulatorów LED i LCDw systemie; automatyczna diagnostykaCA-5 KPL-LCD Płyta główna centrali + manipulator LCD-S; 5 we; 3 wy; łącze RS-232 dozdalnego programowania; 1 hasło serwisowe, 1 administratora i 6użytkowników; dialer; pamięć 255 zdarzeń; do 3 manipulatorów LED i LCDw systemie; automatyczna diagnostyka147,15 181,00213,01 262,00326,02 401,00CA-5 KLED-SCA-5 KLCD-SCA-5 BLUE-SCA-5 KLCD-LCA-5 BLUE-LCA-4 VPCA-4 VKLEDManipulator LED do CA-5 typ S; 10 LED do sygn.; podświetlanie klawiatury;alarmy wywoływane z klawiatury; sygnalizacja dźwiękowa alarmu, czasu nawejście i wyjście, naruszenia wejść i operacji; sygnalizacja utraty łącznościz centralą; antysabotażManipulator LCD do CA-5; wyświetlacz LCD 2x16 znaków; 3 diody LED;podświetlanie klawiatury i wyświetlacza; alarmy z klawiatury; sygn.dźwiękowa alarmu, czasu na we i wy, naruszenia we i operacji; sygn. utratyłączności z centralą; antysabotażManipulator LCD do CA-5; wyświetlacz LCD 2x16 znaków; 3 LED;niebieskie podświetlanie klawiatury i wyświetlacza; alarmy z klawiatury;sygn. dźwiękowa alarmu, czasu na we i wy, naruszenia we i operacji; sygn.utraty łączności z centralą; antysabotażManipulator LCD do CA-5 typ L; wyświetlacz LCD 2x16 znaków; 3 LED;podświetlanie klawiatury i wyświetlacza; alarmy wywoływane z klawiatury;sygnalizacja dźwiękowa alarmu, czasu na we i wy, naruszenia we i operacji;antysabotażManipulator LCD do CA-5 typ L, wyświetlacz LCD 2x16 znaków; 3 LED;niebieskie podświetlanie klawiatury i wyświetlacza; alarmy wywoływane zklawiatury; sygnalizacja dźwiękowa alarmu, czasu na we i wy, naruszeniawe i operacji; antysabotażCentrala alarmowa CA-4V1 SatelPłyta centrali alarmowej CA-4V1; 4 programowalne wejścia EOL; 2 wyjścia;pamięć 7 alarmów; 1 hasło serwisowe; 1 hasło administratora, 3 hasłapozostałych użytkowników; do 3 manipulatorów w systemie; cicheczuwanie; automatyczna diagnostyka; zasilacz impulsowyManipulator LED do CA-4V; 7 diod LED - stan wejść, czas na wyjście, stansystemu; podświetlanie klawiatury; alarm PANIC wywoływany z klawiatury;sygnalizacja dźwiękowa alarmu, awarii, czasu na wyjście, operacji naklawiaturze; antysabotaż104,07 128,00208,13 256,00260,98 321,00247,15 304,00300,00 369,0088,62 109,0088,62 109,002013-12-11 9 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCentrala alarmowa CA-6 SatelCA-6 PCA-6 KLEDCA-6 KLED-SPłyta centrali alarmowej; 6 we na płycie + 2 we w manipulatorze; 5 wy; 1 wyzasilające; 2 strefy; 1 hasło serwisowe, 1 administratora i 12 użytkowników;4 timery; dialer; pamięć 255 zdarzeń; do 3 manipulatorów w systemie;programowanie lokalne i zdalne; RS-232; automatyczna diagnostykaManipulator LED do CA-6; 15 sygnalizacyjnych LED; alarmy z klawiatury;podświetlenie klawiatury; sygnalizacja dźwiękowa alarmu, czasu na we i wy,naruszenia we; 2 we; antysabotażManipulator LED do CA-6; 15 sygnalizacyjnych LED; alarmy z klawiatury;podświetlanie klawiatury; sygnalizacja dźwiękowa alarmu, awarii, operacji,czasu na we i wy, naruszenia we; 2 we; sygn. utraty łączności z centralą;antysabotażAkcesoria do central alarmowych Satel195,12 240,00143,09 176,00147,15 181,00MP-1Moduł 4 przekaźników wyjściowych; współpraca z CA-6, -10, -64, GSM-4; 62,60 77,00sterowanie z wyjść OC; 5 bezpieczników włączonych szeregowo w obwodynapięcia wyjściowego; realizacja funkcji sterowania urządzeniamielektrycznymi o poborze prądu do 8A; -10...+55st.C; 12VdcDB9F/RJ-KPL Komplet kabli do programowania urządzeń z portem RS-232 (z gniazdem 30,08 37,00PIN5 i RJ); do CA-10, INTEGRA, GSM-4S, GSM LT-1S, GSM LT-2S, ACU-100, VIVER; długość 4mDB9FC/RJ-KPL Komplet kabli do programowania urządzeń z portem RS-232 TTL (z42,28 52,00gniazdem PIN3 i RJ); do CA-5, CA-6, VERSA, RX-2K, RX-4K, ACCO-KP,ACCO-KP-PS, ACTIVA, GPRS-T1, GPRS-T2USB/RS232 Konwerter portu USB na port RS232; złącze DB-9M; kabel 140cm; w38,21 47,00komplecie CD ze sterownikamiSM-2Syntezer mowy do central INTEGRA, VERSA, CA-10, CA-6 i GSM-4S; 73,17 90,00przechowywanie komunikatu słownego 16s o alarmie; wbudowanymikrofon; 2 gniazda słuchawkowe do podsłuchu linii telefonicznej i kontrolinagrania; 65x43x20mm; temp. pracy -10...+55st.C; 12Vdc/18mAMST-1Moduł sterowania pracą central CA-6 i CA-10 przez telefon z funkcją56,10 69,00tonowego wybierania numerów DTMF; sprawdzenie stanu systemu i wejśćdozorowych; wykonywanie funkcji użytkownika; pobór prądu 16mA;61x50mm; temp. pracy -10...+55st,CZB-1Moduł zabezpieczający akumulator 12V przed całkowitym rozładowaniem; 24,39 30,00napięcie odcięcia 10,5+/-0,3V; obciążenie max 7A; temp. pracy -10...+55st.CZB-2Moduł zabezpieczający wyjście zasilacza prądu stałego przedprzeciążeniem; wyjście OVL sygnalizujące przeciążenie; napięcie zasilania12Vdc +/-15%; prąd odcięcia 1,7A +/-10%; pobór prądu bez obciążeniawyjścia 1,5mA; temp. pracy -10...+55st.C34,15 42,002013-12-11 10 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCentrale alarmowe ROPAMNEO Centrala alarmowa z komunikacją GSM; 8 numerów telefonu; 8-20 wejść; 8-12 wyjść; SMS/VOICE/CLIP/RING; MMS/E-MAIL; wbudowany telefonprzemysłowy; obsługa paneli dotykowych TPR-1/TPR-1F NEO; pomiar i448,78 552,00rejestracja dwóch temperatur ''termostat''; wejście analogowe 0-10V;NEO-PS Centrala alarmowa z komunikacją GSM; 8 numerów telefonu; 8-20 wejść; 8-12 wyjść; SMS/VOICE/CLIP/RING; MMS/E-MAIL; wbudowany telefonprzemysłowy; obsługa paneli dotykowych TPR-1/TPR-1F NEO; pomiar irejestracja dwóch temperatur ''termostat''; wejście analogowe 0-10V;TRP-1 NEOTRP-1F NEOPanel dotykowy do central serii NEO ROPAM; wyświetlacz 3,5'' TFT LCD,65 tys. kolorów; sterowanie wyjściami modułu; diody LED statusu systemu;dwa wejścia alarmowe; wbudowany czujnik temperatury; lokalny portRS232TTLPanel dotykowy do central serii NEO ROPAM; wersja podtynkowa;wyświetlacz 3,5'' TFT LCD, 65 tys. kolorów; sterowanie wyjściami modułu;diody LED statusu systemu; dwa wejścia alarmowe; wbudowany czujniktemperatury; lokalny port RS232TTL499,19 614,00369,11 454,00398,37 490,002013-12-11 11 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoObudowy central alarmowych, modułów i manipulatorówPULSARAWO 000 Obudowa 7/TRP20/DSPR do central CA-4, 5, 6, 10, INTEGRA 24, 32;Ekspander CA-64 EPS; miejsce na akumulator 7Ah/12V; transformatorTRP20/16/18; 18V/1A, 16V/1,2A; tamper - otwarcie obudowy; dystans odściany 8mm; obudowa natynkowa skręcana x4; 250x250x80+8mmAWO 000PUObudowa 7/TRP20/DSPR do central CA-4, 5, 6, 10, INTEGRA 24; miejscena akumulator 7Ah/12V; bez transformatora; tamper - otwarcie obudowy;dystans od ściany; obudowa natynkowa skręcana x4; 250x250x80+8mm73,17 90,0044,72 55,00AWO 150 Obudowa 7/TRP40/DSPR-MAŁA do central CA-10 (CA-5, -6, INTEGRA 24, 85,37 105,0032); miejsce na akumulator 7Ah; transformator TRP40/16/18; 18V/2A,16V/2,2A; tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm; obudowanatynkowa skręcana x4; 285x295x88mmAWO 220 Obudowa 17/TRP40/DSPR-MAŁA do central CA-10 (CA-5, 6, INTEGRA 88,62 109,0024, 32); miejsce na akumulator 17Ah; transformator TRP40/16/18; 18V/2A,16V/2,2A; tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm; obudowanatynkowa skręcana x4; 325x305x98mmAWO 220PU Obudowa 17/TRP40/DSPR-MAŁA do central CA-10 (CA-6/17); miejsce na 56,10 69,00akumulator 17Ah; bez transformatora; tamper - otwarcie obudowy; dystansod ściany; obudowa natynkowa skręcana x4; 325x305x98mmAWO 200 Obudowa 17/TRP40/DSPR/L do central alarmowych; miejsce na104,07 128,00akumulator 17Ah; transformator TRP40/16/18; 18V/2A, 16V/2,2A; tamper -otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm; obudowa natynkowa skręcanax4; 325x400x98mmAWO 256 Obudowa 17/TRP50/SATEL do central CA i INTEGRA; miejsce na117,89 145,00akumulator 17Ah; transformator TRZ50/16/18/20; 16Vac/3,0A, 18Vac/2,8A,20Vac/2,5A; tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm; obudowanatynkowa skręcana x4; 325x400x90+8mmAWO 256PUObudowa 17/50/SATEL/PUSTA do central bez transformatora; miejsce na68,29 84,00akumulator 17Ah; tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm;obudowa natynkowa skręcana x4; 320x395x90+8mmAWO 301 Obudowa 24/TRP80/DS/SATEL do central CA-64; miejsce na akumulator 174,80 215,0024Ah; transformator TRP80VA 16V/18V; tamper - otwarcie obudowy;dystnas od ściany 8mm; obudowa natynkowa skręcana x4;355x405x360mmAWO 305 Obudowa INTEGRATOR do central i urządzeń SATEL, DSC, RISCO, 531,71 654,00PARADOX, PULSAR; miejsce na akumulator 17Ah; 2 x tamper - otwarcieobudowy i oderwanie od ściany; dystans od ściany 8mm; obudowanatynkowa; skręcana x2; 845x555x180mmAWO 500 Obudowa podtynkowa 17/TRZ40/S-F do central CA i INTEGRA 24, 32; 185,37 228,00miejsce na akumulator 17Ah; transformator TRZ40/16/18; 18V/2A,16V/2,2A; tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm; obudowapodtynkowa zamykana na zamek; 345x340x110mmAWO 500PU Obudowa podtynkowa 17/40/PUSTA/S-F do central CA-6 (CA-5, CA-4V1, 144,72 178,00CA-10); miejsce na akumulator 17Ah; tamper - otwarcie obudowy; dystansod ściany 8mm; obudowa podtynkowa zamykana na zamek;345x340x110mmAWO 510 Obudowa podtynkowa 17/TRP40/M-F do central CA i INTEGRA 24, 32; 209,76 258,00miejsce na akumulator 17Ah; transformator TRZ40/16/18; 18V/2A,16V/2,2A; tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm;demontowalna płyta montażowa; obudowa podtynkowa zamykana nazamek; 385x430x110mmAWO 520 Obudowa podtynkowa 17/TRP80/L-F do CA i INTEGRA; miejsce naakumulator 17Ah; transformator TRZ80/16/80; wy 18V/4.4A, 16V/5A;tamper - otwarcie obudowy; dystans od ściany 8mm; demontowalna płytamontażowa; obudowa podtynkowa zamykana na zamek; 385x430x180mm250,41 308,002013-12-11 12 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoAWO 453 Obudowa metalowa do ekspanderów CA-64 (2x CA-64E, O-OC, O-R, O-ROC lub CA-64E + CA-64O); skręcana na blachowkręt; tamper - otwarcieobudowy; montaż natynkowy; dystans od ściany 8mm; 265x175x48mm43,90 54,00AWO 350AWO 352AWO 353AWO 359AWO 356AWT 050AWT 824Obudowa natynkowa manipulatorów LED/B; zamykana na zamek;demontowalna płyta montażowa; tamper - otwarcie obudowy;195x135x40mmObudowa natynkowa manipulatorów; zamykana na zamek; demontowalnapłyta montażowa; tamper - otwarcie obudowy; 215x115x40mm; 0.65kgObudowa natynkowa manipulatorów; zamykana na zamek; demontowalnapłyta montażowa; tamper - otwarcie obudowy; 220x155x50mm; 0,85kgObudowa natynkowa manipulatorów KLED/B-M; zamykana na zamek;demontowalna płyta montażowa; tamper - otwarcie obudowy;145x140x40mm; 0,6kgObudowa podtynkowa do manipulatorów; zamykana na zamek;demontowalna płyta montażowa; tamper - otwarcie obudowy; 275x195x60;1,2kgTransformator TRP20/16/18; Uwe 230V; moc 20VA; wyjścia 16V/1.2A i18V/1A; zabezpieczenie uzwojenia pierwotnego - bezpiecznik zwłoczny0.16A; obudowa DIN 80mm; złącza fi0,51...2,05mmTransformator TRZ80/12/24; Uwe 230V; moc 80VA; wyjścia 12V/6A,24V/3,3A; zabezpieczenie uzwojenia pierwotnego - bezpiecznik zwłoczny0.63A; bezpiecznik termiczny; obudowa DIN 95mm; złącza fi0,51...2,05mm38,21 47,0037,40 46,0039,84 49,0038,21 47,00100,00 123,0035,77 44,0068,29 84,00MR 027 Zamek do obudów SSWiN PULSAR; typ 876 - ten sam kod; w komplecie 2klucze;PW 100 Kołek dystansowy; montaż w otwór płytki fi4mm, w otwór blachy fi6mm,grubość materiału 0,7-1,6mm; długość całkowita 21mm; poliamid; kolornaturalny9,02 11,100,21 0,262013-12-11 13 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoObudowy central alarmowych i modułów SatelOMI-1 Obudowa metalowa z transformatorem 230V 16/18Vac, 20VA; do CA 4V1,CA5, CA6, VERSA 5,10, INTEGRA 24 oraz CA-64 PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS; podwójne zabezpieczenia antysabotażowe; dystans od ściany;111,38 137,00OMI-2OMI-3OPU-1 AOPU-2 AOPU-3 POPU-3 PE280x275x90mm/285x280x105mObudowa metalowa z transformatorem 230V 16/18Vac, 40VA; do centralINTEGRA 24,32 CA-5, CA-6, CA-10 oraz CA-64 PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, DR, PTSA, ACC-KP-PS;podwójne zabezpieczenie antysabotażowe; dystans od ściany;Obudowa z transformatorem 230V 16/18/20Vac, 50VA; do CA6,10, VERSA5,10,15, INTEGRA 24,32,64,128 oraz PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC,EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACCKP-PS); podwójnezabezpieczenie antysabotażowe; dystans od ściany;330x395x90mm/335x400x105mm (+/-2mm)Obudowa uniwersalna z ABS do modułów dodatkowych bez zasilacza docentral INTEGRA oraz do CA10E, MP-1, ACCO-KP, ACU-100, ACX-200;ochrona sabotażowa; 126x158x32mmObudowa uniwersalna z ABS do GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T1, GPRS-T2; ochrona sabotażowa; 126x158x32mmObudowa uniwersalna z polistyrenu; miejsce na transformator 40 lub 60VA iakumulator 17Ah; 2 wkładki na moduły; blacha zabezpieczającaakumulator; uchwyt do anteny GSM; antysabotaż na otwarcie i oderwanie;montaż natynkowy lub podtynkowy; 324x382x108mmObudowa uniwersalna z polistyrenu; miejsce na transformator 40 lub 60VA iakumulator 17Ah; uchwyt do anteny GSM; antysabotaż na otwarcie ioderwanie; montaż natynkowy lub podtynkowy; 324x382x108mm130,89 161,00160,16 197,0024,39 30,0024,39 30,00108,94 134,0047,97 59,00OPU-4 POPU-4 PWObudowa uniwersalna z polistyrenu; miejsce na transformator 40 lub 60VA iakumulator 7Ah; do central, modułów rozszerzających i modułówkomunikacyjnych GSM Satel; podwójna ochrona sabotażowa; montażnatynkowy; 266x286x100mmObudowa uniwersalna z polistyrenu; miejsce na transformator 40 lub 60VA iakumulator 7Ah; do central, modułów rozszerzających i modułówkomunikacyjnych GSM Satel; podwójna ochrona sabotażowa; montażpodtynkowy; 322x342x100mm65,04 80,0069,11 85,00TR 40 VA Transformator 230/18Vac; 40VA; do obudowy OPU-3P i OPU-4 57,72 71,00TR 60 VA Transformator 230/20Vac; 60VA; do obudowy OPU-3P i OPU-4 61,79 76,002013-12-11 14 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoModuły przekaźnikowe, zasilająceAWZ 512AWZ 514AWZ 511AWZ 529AWZ 520MP-1Moduł przekaźnikowy PU-2; 2 przekaźniki NC/NO; obciążalność 1A przy30Vdc/ac; bezpiecznik w obwodzie przekaźnika 1,5A; 80x43x20mm;zasilanie 10-16Vdc/acModuł przekaźnikowy PU1/HV; 1 przekaźnik NO/NC; obciążalność 6A przy250Vac; bezpiecznik w obwodzie przekaźnika 6,3A; sygnalizacja optycznapracy; 70x43x20mm; zasilanie 10...24Vdc/acModuł przekaźnikowy MS; 1 przekaźnik NO/NC; obciążalność 2A przy30Vdc/ac; bezpiecznik w obwodzie przekaźnika 1,5A; 70x43x20mm;zasilanie 10-14VdcModuł przekaźnikowy MP2; 2 przekaźniki NO/NC; obciążalność 2A przy30Vdc/ac; optyczna sygnalizacja pracy przekaźnika 2xLED; 70x43x20mm;zasilanie 10-16 VdcModuł przekaźnikowy MP5; 5 przekaźników NO/NC; obciążalność 2A przy30Vdc/ac; optyczna sygnalizacja pracy przekaźnika 5xLED; 140x43x20mm;zasilanie 10-16 VdcModuł 4 przekaźników wyjściowych; współpraca z CA-6, -10, -64, GSM-4;sterowanie z wyjść OC; 5 bezpieczników włączonych szeregowo w obwodynapięcia wyjściowego; realizacja funkcji sterowania urządzeniamielektrycznymi o poborze prądu do 8A; -10...+55st.C; 12VdcAWZ 516 Moduł przekaźnika czasowego PC1; 3 we do sterowania; realizacja 1 z 8programów czasowo-logicznych; wy przekaźnikowe; max moc przełączana30W/50VA; tryb pracy mono/bistabilny programowalny; 10-14Vdc13,98 17,2016,02 19,7013,98 17,2013,98 17,2025,20 31,0062,60 77,0048,78 60,00ADC 250 Moduł przetwornicy DC/DC; napięcie wyjściowe 12Vdc (regulacja 11-14Vdc); prąd wyjściowy 2,5A; zabezpieczenie przeciwzwarciowe,przeciążeniowe, termiczne; optyczna sygnalizacja pracy IN, AUX, AW; wytechniczne AW sygnalizujące zwarcie lub przeciążenie; 59x37x19mm;AWZ 575 Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach alarmowych;napięcie we 10-30Vdc; 4 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpiecznikipolimerowe 1A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED;każde wyjście zabezpieczone warystoremAWZ 577 Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach alarmowych;napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpiecznikipolimerowe 0,3A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniemLED; każde wyjście zabezpieczone warystoremAWZ 578 Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach alarmowych;napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpiecznikipolimerowe 0,5A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniemLED; każde wyjście zabezpieczone warystoremAWZ 578 Moduł bezpiecznikowy do rozdziału zasilania w systemach alarmowych;napięcie we 10-30Vdc; 8 niezależnie zabezpieczonych wyjść; bezpiecznikipolimerowe 1A; zadziałanie bezpiecznika sygnalizowane zgaszeniem LED;każde wyjście zabezpieczone warystorem52,85 65,0012,03 14,8017,07 21,0017,07 21,0017,07 21,002013-12-11 15 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoPowiadamianie radiowe i telefoniczneRP501S-hetRadiopowiadamianie 4-kanałowe z kodem stałym; 433,92MHz; zasięg do500m; 4 tryby pracy; kontrola łącza radiowego; 4 wy przekaźnikowe NO/NC;sygnalizacja słabej baterii w nadajniku; odb. superheterodynowy + nadajnik;zas. nadajnika 9...12V, odbiornika 12V134,15 165,00DT-1 Dialer telefoniczny; powiadamianie 6 numerów telefonicznych; 1 lub 2komunikaty głosowe; 1 lub 2 komunikaty tekstowe; monitoring w kilkunastuformatach: 2 numery stacji monitorujących, 2 identyfikatory; odpowiadaniena telefon - sprawdzanie stanu systemuGSM LT-1 Moduł komunikacyjny GSM; symulacja analogowej linii telefonicznej zwykorzystaniem sieci komórkowej; konwersja komunikatów PAGER naSMS; odbiornik SMS dla stacji monitorującej; RS232 do programowaniamodułu i wykorzystania funkcji modemu; obudowa OPU-2A (bez anteny)GSM LT-2 Moduł komunikacyjny GSM/GPRS; 4 programowalne we wyzwalającepowiadamianie i/lub monitoring GPRS; retransmisja numeru dzwoniącegoCallerID w DTMF i FSK; odbiornik SMS dla stacji monitorującej; RS232 doprogramowania modułu i wykorzystania funkcji modemu; obudowa OPU-2A(bez anteny)GSM-4 Moduł komunikacyjny GSM/GPRS; 4 programowalne we wyzwalającepowiadamianie i/lub monitoring; 3 wy zdalnie sterowane; konwersja PAGERna SMS; odbiornik SMS dla stacji monitorującej; RS232 do programowaniamodułu i wykorzystania funkcji modemu; obudowa metalowa bez antenyGSM-4 PS Moduł komunikacyjny GSM/GPRS; 4 programowalne we wyzwalającepowiadamianie i/lub monitoring; 3 wy zdalnie sterowane; odbiornik SMS dlastacji monitorującej; RS232 do programowania modułu i wykorzystaniafunkcji modemu; obudowa metalowa; antena ANT-OBU-S; zasilacz APS-15ANT-900/1800 Antena gsm 900/1800MHz; do modułów GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSMLT-2, GPRS-T2, GPRS-T1, INTEGRA 128-WRL, MICRA; kabel 2,5 mb237,40 292,00399,19 491,00439,02 540,00599,19 737,00695,12 855,0055,28 68,00ANT-OBU-QAntena GSM czterozakresowa przykręcana do obudowy; do modułów GSM-4, GSM-5, GSM LT-1, GSM LT-2, GPRS-T2, GPRS-T1, INTEGRA 128-WRL, MICRA37,40 46,00BasicGSMBasicGSM-PSMGSM 4.0-GATEMGSM 4.0-PS-GATEModuł powiadamiania i sterowania GSM; 8 numerów telefonu; 8 we; 4 wy;we analogowe AI 0-10V; SMS/VOICE/CLIP/RING; modem GSM; pamięć1000 zdarzeń; pomiar i monitoring temperatury; terminalSMS; KeyGSM;monitoring GPRS; obsługa kodów USSD; 12VDCModuł powiadamiania i sterowania GSM; 8 numerów telefonu; 8 we; 4 wy;we analogowe AI 0-10V; SMS/VOICE/CLIP/RING; modem GSM; pamięć1000 zdarzeń; pomiar i monitoring temperatury; terminalSMS; KeyGSM;monitoring GPRS; obsługa kodów USSD; zasilacz buforowy 13,8V/1,3A;Moduł powiadamiania i sterowania GSM; 30 numerów telefonu; 8 wejść; 4wyjścia sterowane; SMS/VOICE/CLIP/RING; pamięć 1000 zdarzeń;wbudowany telefon przemysłowy; współpraca z syntezerem mowy; funkcjacentrali alarmowej; 12VDCModuł powiadamiania i sterowania GSM; 30 numerów telefonu; 8 wejść; 4wyjścia sterowane; SMS/VOICE/CLIP/RING; pamięć 1000 zdarzeń;wbudowany telefon przemysłowy; współpraca z syntezerem mowy; funkcjacentrali alarmowej; wbudowany zasilacz buforowy 13,8V/1,3A; zasilanieMGSM 5.0 Moduł powiadamiania i sterowania GSM; 8 numerów telefonu; 8 wejść; 4wyjścia sterowane; SMS/VOICE/CLIP/RING; współpraca z syntezeremmowy; wbudowany telefon przemysłowy; symulacja linii telefonicznej PSTN(funkcja bramki GSM); funkcja centrali alarmowej; 12VDCFGR-4Moduł przetwarzania sygnału wizyjnego; 4 wejścia RCA; przetwarza sygnałwideo na obraz JPG; współpraca z NEO/NEO-PS, MGSM 4.0+/4.0-PS+;MMS/E-MAIL transmisje GPRS; zapis obrazów na SD; detekcja ruchuwideo; zdalne komendy SMS; zasilanie z centrali 9V-14VDC299,19 368,00348,78 429,00499,19 614,00548,78 675,00499,19 614,00299,19 368,002013-12-11 16 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoMGSM 5.0-PS Moduł powiadamiania i sterowania GSM; 8 numerów telefonu; 8 wejść; 4wyjścia sterowane; SMS/VOICE/CLIP/RING; współpraca z syntezeremmowy; wbudowany telefon przemysłowy; symulacja linii telefonicznej PSTN(funkcja bramki GSM); funkcja centrali alarmowej; wbudowany zasilaczMultiGSM Moduł powiadamiania i sterowania GSM; 8-1000 numerów telefonu; 8 we; 4wy; we analogowe AI 0-10V; SMS/VOICE/CLIP/RING/E-MAIL(SMTP);modem GSM; pomiar i monitoring temperatury; terminalSMS; KeyGSM;monitoring GPRS; terminal E-MAIL; karta SD/SDHC; obsługa kodówUSSD; 12VDCMultiGSM-PS Moduł powiadamiania i sterowania GSM; 8-1000 numerów telefonu; 8 we; 4wy; we analogowe AI 0-10V; SMS/VOICE/CLIP/RING/E-MAIL(SMTP);modem GSM; pomiar i monitoring temperatury; terminalSMS; KeyGSM;monitoring GPRS; terminal E-MAIL; karta SD/SDHC; obsługa kodówUSSD; 12VDCAT-GSM-MAGAT-GSM-MAG/9dBUSB-MGSMAntena GSM z magnetyczną podstawą; 900/1800MHz; zysk 9dB; przewódkoncentryczny 3.5m; wyjscie FME-FAntena GSM z magnetyczną podstawą; 900/1800MHz; zysk 2.5dB;przewód koncentryczny 2.5m; wyjscie FME-FKabel do programowania urządzeń ROPAM przez port USB; wymagany dokonfiguracji przez połączenie lokalne i modemowe; złącze USB do PC;złącze RJ12 do MGSM; w komplecie przejściówka RS232/USB-MGSM548,78 675,00348,78 429,00399,19 491,0027,64 34,0053,66 66,0055,28 68,00GSMGSM2Moduł GSM do centrali CB32 Elmes; komunikaty SMS i CLIP; wbudowanymoduł nadawczo-odbiorczy GSM typu SIM300C; komunikacja z centraląpoprzez komendy AT (RS232); ładowanie baterii z centrali; 96x63x28mm(bez anteny); temp. pracy 0...+40CModuł GSM do centrali CB32 Elmes; 4 wejścia; 4 wyjścia; komunikaty SMSi CLIP; w dowolnej sieci telefonii komórkowej 900/1800/1900 MHz;odbieranie komend SMS, co umożliwia zdalne sterowanie urządzeniamipodłączonymi do wyjść260,16 320,00285,37 351,002013-12-11 17 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoUrządzenia monitoringu SatelSMET-256VIVERGPRS-T1GPRS-T2Konwerter monitoringu TCP/IP na formaty telefoniczne; symulacjaodbiorników RC4000 Visonic i MLR2 SurGuard; obsługa do 256 abonentówz kontrolą łączności; konfiguracja za pomocą WWW lub dedykowanegoprogramuModuł wizualnej weryfikacji alarmu; 4 we wideo do kamer; 4 wewyzwalające transmisję; buforowanie sekwencji obrazów z kamer; interfejsTCP/IP; modem 56kKonwerter monitoringu telefonicznego na transmisję GPRS/SMS; do centralz analogowym dialerem telefonicznym; automatyczne przełączenie na SMSprzy braku GPRS; powiadamianie SMS/CLIP; sygnalizacja awarii łączności;w obudowie OPU-2 A, bez antenyModuł monitoringu GPRS/SMS; 5 we wyzwalających monitoring lubpowiadamianie; automatyczne przełączenie na SMS przy braku GPRS;powiadamianie SMS/CLIP; zdalne sterowanie wy modułu; sygnalizacjaawarii łączności; w obudowie OPU-2 A, bez anteny1991,87 2450,00490,24 603,00300,00 369,00300,00 369,002013-12-11 18 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSystem alarmowy bezprzewodowy ELMESCB32Z Bezprzewodowa centrala alarmowa; wyśw. LCD zielony; klawiatura; do 32bezprzewodowych detektorów; 3 wy przewodowe 1A; 16 użytkowników;pamięć 256 zdarzeń; wewnętrzny sygnalizator; współpraca z telefonemGSM; zasilanie awaryjne 2 akumulatorami AA 2000mAh221,95 273,00CB32N Bezprzewodowa centrala alarmowa; wyśw. LCD niebieski; klawiatura; do 32bezprzewodowych detektorów; 3 wy przewodowe 1A; 16 użytkowników;pamięć 256 zdarzeń; wewnętrzny sygnalizator; współpraca z telefonemGSM; zasil. awaryjne 2 akumulatorami AA 2000mAh221,95 273,00USB-RS Adapter USB do podłączania urządzeń do PC; współpraca z CB32, GSM2, 35,77 44,00RD448, RD1000; zamiana sygnałów USB na sygnały szeregowej transmisjidanych RSKB2-T68 Kabel do podłączenia telefonów Sony Ericsson T68, T230 do centrali21,95 27,00alarmowej CB32 v 2.x ELMESPTX50 Czujka alarmowa bezprzewodowa pir; sterowanie mikroprocesorowe; 101,63 125,00zasięg detekcji 15m/90st; programowana ilość impulsów; zasięg radiowy do100m; czuwanie 0,015mA; nadawanie 10mA; częstotliwość pracy433,92MHz; temp. pracy: 0...+40st.C; zasilanie 9VPTX50VB Soczewka kurtyna pionowa PTX-50; zasięg 22m 12,03 14,80UP1Uchwyt przegubowy do mocowania czujników PTX-50 Elmes, IR-100 i IR- 7,97 9,80120 SiemensCTX3H Bezprzewodowy czujnik kontaktronowy; szczelina 9mm; detekcja otwarcia i 56,10 69,00zamknięcia; zasięg do 100m; 433,92MHz; tamper; zasilanie z baterii 12Vtypu GP23A; rok pracy bez wymiany baterii; kolor biały lub brązowy; temp.pracy 0...+40st.C; 58x32x19mmCTX4H Bezprzewodowy czujnik kontaktronowy; szczelina 10mm; detekcja otwarcia 65,85 81,00i zamknięcia; zasięg do 100m; 433,92MHz; tamper; zasilanie z baterii 9V;do 3 lat pracy bez wymiany baterii; kolor biały lub brązowy; temp. pracy0...+40st.C; 104x30x24mmGBX1 Czujka alarmowa bezprzewodowa zbicia szyby; detekcja rozbicia szyb 152,85 188,00nieklejonych i nielaminowanych; minimalne wymiary 60x60cm; dwutorowyukład detekcji; regulacja czułości; monitorowanie baterii; tamper; temp.pracy 0...+40C; zasilanie 9VGNSCzujka alarmowa dymu bezprzewodowa; detekcja optyczna; funkcja alarmu 73,17 90,00akustycznego; nadzór obecności; współpraca z centralą CB32 i wybranymiodbiornikami Elmes (CH8HR, CH20HR); kontrola stanu baterii; bateria 9Vw komplecieWSM Moduł sterujący sygnalizatorem WSS; współpraca z dowolnym91,87 113,00przewodowym systemem alarmowym; dwukierunkowa łączność zsygnalizatorem; zasięg do 200m w terenie otwartym; kontrolaantysabotażowa sygnalizatora i modułu; 78x40x24mm; 12VdcWSSSygnalizator bezprzewodowy optyczno-akustyczny; współpraca z CB32;łączność dwukierunkowa 434MHz; antysabotaż: zapiankowanie, oderwanieod podłoża i zdjęcie pokrywy; temp. pracy -20...+40C; akumulator1,2Ah/12V; zasilanie z linii lub zasilacza227,64 280,002013-12-11 19 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSystem alarmowy bezprzewodowy ABAX SatelACU-100 Kontroler bezprzewodowy ABAX; 4 we sterujące NO/NC, rozbudowa do 24we; 8 wy OC rozbudowa do 48 wy; 4 wy sygnalizujące sabotaże, brakkomunikacji, zagłuszania radiowe, niskie napięcie; współpraca z VERSA,313,82 386,00ACU-250ACX-100ACX-200ACX-201AMD-100AMD-100 BRAMD-101AMD-101 BRAMD-102AMD-102 BRAPD-100APMD-150AVD-100AGD-100INTEGRA i CA-10 przez magistralę SATELKontroler bezprzewodowy ABAX; obsługa do 48 urządzeńbezprzewodowych; dwukierunkowa komunikacja; współpraca z centralamiINTEGRA i VERSA przez magistralę; zasięg do 500m; obudowa24x110x27mmModuł rozszerzeń wejść i wyjść ACU-100 do współpracy z centraląalarmową za pośrednictwem wejść i wyjść; 4 wejścia sterujące; 8 wyjśćtypu OC; magistrala komunikacyjna do łączenia z ACU-100; styksabotażowy; temp. pracy -10...+55st.C; 72x118x24mm; 12Vdc/26mAEkspander wejść i wyjść przewodowych; 4 wejścia (obsługa czujek NO,NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC); 4 niezależne wyjścia przekaźnikowe1A/24V; styk sabotażowy; temp. pracy -10...+55st.C; 126x158x32mm;12Vdc/40...120mAEkspander wejść i wyjść przewodowych; 4 we (obsługa czujek NO, NC,EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC); 4 niezależne wy przekaźnikowe 1A/24V;wbudowany zasilacz 1,2A z funkcją testu akumulatora i zabezpieczeniemprzeciwprzeciążeniowym; styk sabotażowy; 250x250x80mm; 18VacBezprzewodowa czujka magnetyczna; 2 kontaktrony; wejście do dowolnejzewnętrznej czujki; zdalne konfigurowanie; kontrola baterii; styksabotażowy; kolor biały; 24x110x27mm; zasilanie CR123ABezprzewodowa czujka magnetyczna; 2 kontaktrony; wejście do dowolnejzewnętrznej czujki; zdalne konfigurowanie; kontrola baterii; styksabotażowy; kolor brązowy; 24x110x27mm; zasilanie CR123ADwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna; 2 kontaktrony; wejściedo podłączenia czujki zewnętrznej; niezależny kanał cyfrowy do obsługizewnętrznej czujki; zdalne konfigurowanie; kontrola baterii; styksabotażowy; kolor biały; 24x110x27mm; zas. CR123ADwukanałowa bezprzewodowa czujka magnetyczna; 2 kontaktrony; wejściedo podłączenia czujki zewnętrznej; niezależny kanał cyfrowy do obsługizewnętrznej czujki; zdalne konfigurowanie; kontrola baterii; styksabotażowy; kolor brązowy; 24x110x27mm; zas. CR123ABezprzewodowa czujka magnetyczna; 2 kontaktrony; wejście dopodłączenia czujki zewnętrznej; niezależny kanał do obsługi zewnętrznejczujki; obsługa czujek roletowych z analizą impulsów; kontrola baterii; styksabotażowy; kolor biały; 24x110x27mm; zas. CR123ABezprzewodowa czujka magnetyczna; 2 kontaktrony; wejście dopodłączenia czujki zewnętrznej; niezależny kanał do obsługi zewnętrznejczujki; obsługa czujek roletowych z analizą impulsów; kontrola baterii; styksabotażowy; kolor brązowy; 24x110x27mm; zas. CR123ACzujka alarmowa bezprzewodowa PIR; zasięg 15m/141,2st.; trzystopniowazdalna regulacja czułości; kontrola stanu zasilania; styk sabotażowy; uchwytdo montażu na ścianie lub suficie; temp. pracy -10...+55st.C; 63x96x49mm;zasilanie CR123A 3VCzujka alarmowa bezprzewodowa dualna PIR+MW; cyfrowa filtracjasygnału; niezależna, zdalna regulacja czułości obu torów detekcji; kontrolastanu baterii; styki sabotażowe; uchwyt w komplecie; temp. pracy -10...+55C; 62x136x49mm; zasilanie CR123ACzujka alarmowa bezprzewodowa wibracyjna i magnetyczna;zaawansowana obróbka sygnału sensora piezoelektrycznego; regulacjaczułości i ustawień czujki wibracyjnej; niezależna czujka magnetyczna; styksabotażowy; temp. pracy -10...+55C; 24x110x27mm; zas. CR123ACzujka alarmowa bezprzewodowa zbicia szyby; wykrywanie zbicia szkłazwykłego, hartowanego i laminowanego; dwutorowa analiza sygnału;regulacja czułości; we do podłączenia innej czujki; styk sabotażowy; temp.pracy -10...+55st.C; 24x110x27mm; zas. CR123A278,05 342,00103,25 127,00156,91 193,00208,94 257,00135,77 167,00135,77 167,00166,67 205,00166,67 205,00166,67 205,00166,67 205,00187,80 231,00251,22 309,00187,80 231,00187,80 231,002013-12-11 20 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoASD-110ATD-100ATD-100 BRCzujka alarmowa bezprzewodowa dymu i ciepła; czujnik optycznywykrywający dym widzialny; wybór charakterystyki wykrywania dla czujnikatermicznego zgodnie z EN54-5; dźwiękowa i optyczna sygnalizacja alarmu;min. temp. pracy -10C; fi108x61mm; zas. CR123ACzujka alarmowa bezprzewodowa temperatury; dwa programowalne progitemperatury; styk sabotażowy; temp. pracy -10...+55C; 24x110x27mm;zasilanie CR123A; kolor białyCzujka alarmowa bezprzewodowa temperatury; dwa programowalne progitemperatury; styk sabotażowy; temp. pracy -10...+55C; 24x110x27mm;zasilanie CR123A; kolor brązowyAFD-100 Czujka alarmowa bezprzewodowa zalania wodą; zewnętrzna sonda 3m;styk sabotażowy; temp. pracy -10...+55C; 24x110x27mm; zasilanieCR123AASP-105ASP-205APT-100ASW-100 ESygnalizator bezprzewodowy, optyczno-akustyczny, zewnętrzny; piezo;palnik ksenonowy; zdalne konfigurowanie; 4 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; akumulator 6V/1,3Ah;obudowa poliwęglan; temp. pracy -35...+55C; 148x254x64mm; 12VdcSygnalizator bezprzewodowy, optyczno-akustyczny, wewnętrzny; diodyLED; przetwornik piezo; zdalne konfigurowanie; 2 sposoby sygnalizacji; 3sygnały akustyczne; antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; temp.pracy -10...+55C; 87x134x37mm; bateria CR123APilot zdalnego sterowania; komunikacja dwukierunkowa; możliwośćzaprogramowania 6 funkcji; 3 LED o programowalnym przeznaczeniu;automatyczne podświetlanie klawiszy; akustyczne potwierdzanie odebraniapoleceń przez centralę; 78x38x16mm; zas. CR2032Sterownik bezprzewodowy 230Vac; współpraca z kontrolerem ACU-100;zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń; możliwość sterowania ręcznego;dioda sygnalizująca stan pracy; obudowa zintegrowana z wtyczką igniazdem sieciowym typu EURO187,80 231,00135,77 167,00135,77 167,00156,91 193,00261,79 322,00201,63 248,00135,77 167,00156,91 193,00ASW-100 F Sterownik bezprzewodowy 230Vac; współpraca z kontrolerem ACU-100; 156,91 193,00zdalne włączanie i wyłączanie urządzeń; możliwość sterowania ręcznego;dioda sygnalizująca stan pracy; obudowa zintegrowana z wtyczką igniazdem sieciowym typu SCHUKOARF-100Tester poziomu sygnału radiowego; wskaźnik diodowy; sprawdzaniepoziomu sygnału odbieranego przez kontroler z testera oraz przez tester zkontrolera; symulowanie komunikacji radiowej urządzeń zasilanychbateryjnie lub ze źródeł zewnętrznych; temp. pracy -10...+55st.C;114,63 141,002013-12-11 21 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSystem bezprzewodowy MICRA SatelMICRAMKP-300MPT-300MMD-300MMD-300 BRMPD-300Moduł alarmowy z komunikatorem; 4 wejścia do podłączenia czujek; wybórtrybu wejść: cyfrowe lub analogowe; obsługa do 8 pilotów i do 8 czujekbezprzewodowych; 2 wy przekaźnikowe; monitoring GPRS/SMS;powiadamianie SMS/CLIP; programowanie lokalne lub zdalneBezprzewodowa klawiatura dla systemu MICRA; załączanie i wyłączanieczuwania; załączania/wyłączania urządzeńPilot zdalnego sterowania dla systemu MICRA; możliwośćzałączania/wyłączania czuwania; uruchamianie alarmu napadowego;załączania/wyłączania urządzeńMagnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien do systemu MICRA; dwasensory kontaktronowe; wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika;system zarządzania energią; antysabotaż na otwarcie lub oderwanieobudowy od podłożaMagnetyczna czujka otwarcia drzwi i okien do systemu MICRA; dwasensory kontaktronowe; wejście do podłączenia zewnętrznego czujnika;system zarządzania energią; wykrywanie sabotażu obudowy otwarcia luboderwania od podłożaBezprzewodowa czujka ruchu do systemu MICRA; kompensacjatemperatury; regulacja czułości; opcjonalna odporność na zwierzęta do 15kg.; zarządzanie energią; LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym;antysabotaż obudowy na otwarcie lub oderwanie od podłożaMSD-300 Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła do systemu MICRA; fotoelektryczna +detekcja wzrostu temperatury; sygnalizator akustyczny; wykrywanie isygnalizacja zabrudzenia komory detekcyjnej; ręczne testowanie ikasowanie alarmu; filtr mechaniczny przeciw owadom i kurzowi; systemzarządzania energią; antysabotaż511,38 629,0099,19 122,0050,41 62,0073,98 91,0073,98 91,0087,80 108,00117,89 145,002013-12-11 22 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoKontaktrony boczne (nawierzchniowe)HO - 03 D Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; metalowy; do drzwigarażowych; zasięg 60mm; NC; 105x50x10mmK-1 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; odległość zamknięciastyków 18mm, otwarcia 28mm; NC; 34x7x14mm; kolor biały lub brązowyK-1 2E Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny z rezystorami 1,1k wkonfiguracji 2EOL/NC; odległość zamknięcia styków 18mm, otwarcia28mm; 34x7x14mmS-1 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; odległość zamknięciastyków 18mm, otwarcia 28mm; NC; 34x7x14mm; obwód antysabotażowy;klasa C; kolor biały lub brązowyS-4 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny do drzwi drewnianych istalowych; odległość zamknięcia styków 18mm, otwarcia 28mm; NC;zaciski do przewodów; obwód sabotażowy; biały lub brązowy;58,5x16,5x15,5mmB-4MCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; odległość zamknięciastyków 75mm, otwarcia 80mm; NC; 107x50mm; wzmocniona, metalowahermetyczna obudowa; przewody w metalowej osłonieB-1 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; odległość zamknięciastyków 24mm, otwarcia 29mm; NC; wymiary magnesu 28x12,5mm; kolorbiałyB-1 BR Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; odległość zamknięciastyków 24mm, otwarcia 29mm; NC; wymiary magnesu 28x12,5mm; kolorbrązowyB-1TB-1T BRSD-6531SD-6541SD-8551SD-8581TANE-50SD-6021SD-5011SD-6023MC 340-S45Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny z zaciskami; odległośćzamknięcia styków 25mm, otwarcia 30mm; NC; wymiary magnesu65x13,5x11mm; kolor białyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny z zaciskami; odległośćzamknięcia styków 25mm, otwarcia 30mm; NC; wymiary magnesu65x13,5x11mm; kolor brązowyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 19mm; NC; zaciskido podłączenia przewodów; biały lub brązowy; 51x10x7mmCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny do drzwi drewnianych istalowych; zasięg 22mm; NC 28Vdc/1A; zaciski do podłączeniaprzewodów; podkładka i osłona; biały lub brązowy; 64x19x16mmCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 20mm; NC28Vdc/1A; samoprzylepny lub przykręcany; przewód 450mm 2x0,65mm;biały lub brązowy; 34x8x14mmCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 9,5mm; NC28Vdc/1A; samoprzylepny lub przykręcany; przewód 450mm 2x0,65mm;biały lub brązowy; 25,2x6,3x5,3mmCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; do drzwi drewnianych;zasięg 19mm; styki NC; zaciski do podłączenia przewodów; pokrywka nawkręty; kolor biały lub brązowy; 49x9x13mmCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 76mm; do drzwimetalowych, garażowych, bankomatów; przekaźnik SPST 0,5A/28Vdc;obudowa aluminiowa 106x38x10mm; przewód 590mm w metalowympeszlu; wkręty montażowe w komplecieCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 45mm; NC28Vdc/0,5A; przykręcany; przewód 730mm w osłonie stalowej;50x11x19mm; klasa SCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 76mm; do drzwimetalowych, garażowych, bankomatów; przekaźnik SPST 0,5A/28Vdc;obudowa aluminiowa 106x38x10mm; wkręty i kątownik montażowy wkomplecie; przewód 590mm w metalowym peszluCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 40mm; NC; pętlasabotażowa; 4-żyłowy biały przewód 5m; obudowa aluminiowa;74x25x15mm27,64 34,009,02 11,1012,03 14,8010,98 13,5022,76 28,0060,16 74,007,97 9,807,97 9,8013,98 17,2013,98 17,2013,01 16,0010,57 13,0010,57 13,0013,41 16,509,76 12,0051,22 63,0039,84 49,0061,79 76,0055,28 68,002013-12-11 23 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoMC 300-S3MC 446MC 470MC 640MC 740Zestaw do montażu czujników kontaktronowych MC 300 na powierzchni;kontakt i magnes montowane przez wciśnięcie; biały lub brązowy plastyk; 1pokrywa z zatrzaskami, podkładka dystansowa 6mm, podstawamontażowa, podkładka dystansowa 1mm i 2 wkrętyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 26mm (drewno),14mm (stal); wy NO/NC; przełącznik antysabotażowy NC; 6 przyłączy naśruby; wyposażony w podkładki dystansowe i wkręty; biały lub brązowyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; zasięg 25mm (drewno),13mm (stal); wy NC; przełącznik antysabotażowy NC; wykrywanie obcegomagnesu; zabezpiecznie przed sabotażem z zewnątrz; zaciski śrubowe;podkładki dystansowe i wkręty; biały lub brązowyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny, do montażu w otworach;zasięg 26mm (drewno); styki NC; biały; 4-żyłowy kabel 5m; pętlasabotażowa; ABS; 61x9x9mm; 4 wkręty; temp. pracy -40...+70st.CCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) boczny; do trudno dostępnychmiejsc; zasięg 25mm; styki NC; pętla sabotażowa; przewód 4-żyłowy 2m;obudowa plastykowa ABS; temp. pracy -40...+70st.C; 57,5x13,5x5,0 mm4,47 5,5030,08 37,0039,84 49,0017,89 22,0016,26 20,002013-12-11 24 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoKontaktrony czołowe (wpuszczane i wkręcane)K-2 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; odległość zamknięciastyków 28mm, otwarcia 40mm; NC; fi8x25mm; kolor biały lub brązowy.9,02 11,10SATELK-3 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; wkręcany; metalowaobudowa; odległość zamknięcia styków 15mm, otwarcia 24mm; NC;fi9x36mm. SATELB-2 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; odległość zamknięciastyków 19mm, otwarcia 20mm; NC 100V/0,5A; fi11x14,5mm; przewód400mm 2x0,5mm; biały lub brązowyB-2TCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy z zaciskami; odległośćzamknięcia styków 19mm, otwarcia 20mm; NC 100V/0,5A; fi11x19mm;biały lub brązowyS-3 Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; wkręcany; aluminiowaobudowa; odległość zamknięcia styków 15mm, otwarcia 24mm; NC; pętlasabotażowa; GRADE 2; fi11x36,3mmSD-8611SD-8621SD-10MC 240MC 270MC 200-S19MC 340MC 300-S31Czujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; magnes bez osłony; zasięg19mm; NC 28Vdc/1A; fi6.8x26mm; przewód 450mm 2x0,65mm; biały lubbrązowyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; zasięg 19mm; NC28Vdc/1A; fi11x32mm; przewód 450mm 2x0,65mm; biały lub brązowyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; zasięg 12mm; NC28Vdc/1A; fi10x14,45mm; przewód 450mm 2x0,65mm; białyCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; wkręcany; metalowy; zasięg22mm; NC; pętla sabotażowa; 4-żyłowy biały przewód 2m; temp. pracy -40...+70st.C; fi8.6(11)x37mm; atest VdS; klasa CCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; wkręcany; do drzwimetalowych; szczelina 20mm; wy NC; pętla sobotażowa; wykrywanieobcego magnesu; obudowa metalowa; 4-żyłowy przewód VdS 2m; temp.pracy -40...+70st.C; fi8.6(11)x37mmPara kołnierzy montażowych z zatrzaskiem; do montażu w otworach wmetalowych, framugach; do czujników kontaktronowych MC 240, 246, 247,250, 270, 272; kontakt i magnes są wkręcane w kołnierze - możliwośćustawienia odległości zadziałania; otwór montażowy 19mmCzujnik magnetyczny (kontaktronowy) czołowy; zasięg 20mm; styki NC;pętla sabotażowa; 4-żyłowy kabel VdS 2m; obudowa ABS; kolor biały;fi8x26mm; temp. pracy -40...+70st.CPara kołnierzy montażowych z zatrzaskiem; do montażu w metalowych istalowych framugach; do czujników kontaktronowych serii MC 300; montażkontaktu i magnesu przez wciśnięcie w kołnierz; biały lub brązowy plastyk;otwór montażowy 19 mm13,98 17,207,97 9,8010,00 12,3018,70 23,0012,44 15,3012,11 14,9013,09 16,1017,07 21,0040,65 50,004,80 5,9015,04 18,5010,98 13,502013-12-11 25 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe PIR VIDICONBINGOCzujka alarmowa PIR; QUAD; zasięg regulowany do 18m, kąt 90st.;obróbka cyfrowa ASIC; odporna na zwierzęta 15/25 kg; wybór ilościimpulsów; regulowana szerokość impulsów; temp. pracy -20...+50st.C.;opcj. soczewka kurtynowa dalekiego zasięgu; klasa C. VIDICON39,02 48,00LR+CR Soczewka kurtynowa dalekiego zasięgu do czujek BINGO 6,99 8,60Uchwyt P2/VID - Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek VIDICON 7,97 9,80BRKSRP PETPLUSSRP PET 4SWAN QUADCzujki alarmowe PIR CROWCzujka alarmowa PIR; zasięg 15m, 90st.; QUAD; odporność na zwierzętado 15/25kg; regulacja czułości; zmienna szerokość impulsu; kompensacjatemperaturowa; miniaturowa obudowa; montaż na wysokości 1.8-2.7m;temp. pracy -20...+50st.CCzujka alarmowa PIR; zasięg 15m, kąt 110st.; odporna na zwierzęta do40kg; obróbka mikroprocesorowa; QUAD; regulacja czułości; licznikimpulsów; pamięć; kompensacja temperaturowa; soczewka sferycznaNIPPON; lustro dyfrakcyjne chroniące strefę podejścia; temp. pracy -Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; QUAD; zasięg 15m, kąt 90st.; odporna nazwierzęta 15/25 kg; regulowana czułość; wybór ilości impulsów; podwójnakompensacja temperatury; sygnalizacja alarmu LED; temp. pracy -20...+50st.C; 92x59x37mm; 12VdcGENIUS PLUS Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 15m/90st.; odporna na zwierzęta do5kg; do trudnych warunków termodynamicznych; podwójna optyka; 2 x PIR;podwójna kompensacja temperaturowa; temp. pracy -20...+50st.C;88x48x33mmMR 110 NCzujka alarmowa PIR; mikroprocesorowa; zasięg 15m; 90st.; podwójnypyroelement; lustro sferyczne; ochrona strefy podejścia; regulacja zasięgu iilości impulsów; odporność na zwierzęta; podwójna kompensacjatemperaturowa; temperatura pracy -20...+50st.C64,23 79,0091,87 113,0039,84 49,0075,61 93,0065,04 80,00MR-CRTCzujka alarmowa PIR; optyka lustrzana; kurtyna pionowa 8x3x1m; kąt96,75 119,00widzenia w pionie 90st.; podwójna kompensacja temperaturowa; temp.pracy -20...+60C; miniaturowa obudowa; 70x35x35mmSRB-angle Uchwyt do sufitu, narożnika, ściany do czujek SRP CROW 17,89 22,00UchwytVIDICON(uniwersalny)Uchwyt uniwersalny do mocowania czujników alarmowych na ścianie 3,98 4,902013-12-11 26 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe PIR SatelAMBERCzujka alarmowa PIR; cyfrowa; regulacja czułości; kompensacjatemperaturowa; temp. pracy -10...+55st.C; 48.5x66x36mm; 12Vdc. SATEL34,15 42,00AQUA PLUSAQUA PLUS2ECzujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 9m/141st.; regulacja czułości;prealarm; autodiagnostyka; kompensacja temperaturowa; regulowanyuchwyt do montażu; temp. pracy -10...+55st.C; 63x96x48mm; 12Vdc.SATELCzujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 9m/141st.; wbudowane 2 rezystoryparametryczne 1,1k w konfiguracji 2EOL/NC; regulacja czułości; prealarm;autodiagnostyka; kompensacja temperaturowa; regulowany uchwyt domontażu; temp. pracy -10...+55st.C; 63x96x48mm; 12Vdc. SATEL48,78 60,0047,15 58,00AQUA PET Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 9m/141st., regulacja czułości;53,66 66,00prealarm; autodiagnostyka; kompensacja temperaturowa; odporna nazwierzęta do 15kg; regulowany uchwyt do montażu; temp. pracy -10...+55st.C; 63x96x48mm; 12Vdc. SATELAQUA PET 2E Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 9m/141st., regulacja czułości;52,03 64,00wbudowane 2 rezystory parametryczne 1,1k w konfiguracji 2EOL/NC;prealarm; autodiagnostyka; kompensacja temperaturowa; odporna nazwierzęta do 15kg; regulowany uchwyt do montażu; temp. pracy -AQUA PRO Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 9m/141st.; poczwórny pyroelement; 73,17 90,00regulacja czułości; prealarm; autodiagnostyka; kompensacjatemperaturowa; regulowany uchwyt; temp. pracy -10...+55st.C;63x96x48mm; 12Vdc. SATELAQUA LUNA Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 9m/141st., regulacja czułości;56,91 70,00prealarm; autodiagnostyka; kompensacja temperaturowa; funkcjaoświetlenia awaryjnego na LED; regulowany uchwyt do montażu; temp.pracy -10...+55st.C; 63x96x48mm; 12Vdc. SATEL10-PACKZestaw 10 czujek alarmowych AQUA. SATEL 440,65 542,00AQUA PLUSGRAPHITEGRAPHITEPETCzujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 17m, 88,5st.; podwójny piroelement;zdalnie uruchamiany tryb testowy; cyfrowa kompensacja temperatury;pamięć alarmu; regulowany uchwyt w komplecie; temp. pracy -10...+55st.C;62x96x48mmCzujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 17m, 88,5st.; podwójny piroelement;odporna na zwierzęta do 15kg; zdalnie uruchamiany tryb testowy; cyfrowakompensacja temperatury; pamięć alarmu; regulowany uchwyt wkomplecie; temp. pracy -10...+55st.C; 62x96x48mm65,04 80,0069,11 85,00IVORYCzujka alarmowa PIR; cyfrowa; lustro sekcyjne; płynna regulacja czułości;kompensacja temperaturowa; pamięć alarmu; zdalne załączanie LED;wysokość montażu 2,1-3m; temp. pracy -10...+55st.C; 57x123x42mm69,11 85,00LR Soczewka dalekiego zasięgu LR do czujek PIR SATEL 6,99 8,60VB Soczewka kurtyna pionowa VB do czujek PIR SATEL 6,99 8,60EWASoczewka ekstra szerokokątna do czujek SATEL; kąt widzenia 141 stopni;zasięg 15m6,99 8,60EC-301DPCzujki alarmowe PIR DSCCzujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 18m; kąt 110st.; optycznasygnalizacja alarmu; przełącznik trybu detekcji; odporność na zwierzęta do27,3kg; uchwyt; regulacja pionowa od +5° do -10°; temperatura pracy0...+50st.C. DSC56,91 70,002013-12-11 27 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe PIR ELKRONIR918AMIR100BCzujka alarmowa PIR; zasięg 18m/90st. soczewka szerokokątna, 18m/6st.kurtyna, 25m/6st. korytarz; cyfrowa obróbka sygnału; quad; antymasking;klasa S. ELKRONCzujki alarmowe PIR SIEMENSCzujka alarmowa PIR; zasięg 12m, lustro TRIPLEX, odporność nazwierzęta do 10kg (20kg z IRMC104), temp. pracy -20...+55st.C. SIEMENS148,78 183,0092,68 114,00IR120CCzujka alarmowa PIR; zasięg 12m; czarne lustro TRIPLEX; odporność nazwierzęta do 20kg (40kg z IRMC104); temp. pracy -20...+55st.C. SIEMENS110,57 136,00IRMC104 Klips ''pet'' do czujek IR-100 i IR-120 Siemens; podwajanie odporności na 5,12 6,30zwierzętaIRS122 Lustro kurtynowe do czujek IR120 Siemens; zasięg 2x20m 21,95 27,00IRS112 Lustro kurtynowe do czujek IR100B Siemens; zasięg 2x20m 21,95 27,00IR270TISC-BPR2-W12ISC-BPR2-WP12B335Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; zasięg 18x18m; optyka lustrzana triplex;temp. pracy: -20°C...+55°C; regulacja czułości; podwójny antymasking;pamięć alarmu; zdalne wyłączenie LED. SIEMENSCzujki alarmowe PIR BOSCHCzujka alarmowa PIR; Blue Line; cyfrowa; zasięg 12x12m; optyka Fresnela;ochrona strefy podejścia; Analiza Pierwszego Kroku (FSP); kompensacjatemperatury; zdejmowana listwa zacisków; tamper; temp. pracy -30...+55°C; 107x61x48mm; klasa CCzujka alarmowa PIR; Blue Line; cyfrowa; zasięg 12x12m; optyka Fresnela;odporność na zwierzęta do 20kg; ochrona strefy podejścia; AnalizaPierwszego Kroku (FSP); kompensacja temperatury; zdejmowana listwazacisków; tamper; temp. pracy -30...+55°C; 105x61x44mm; klasa CUchwyt ścienny do czujek PIR BOSCH; regulacja w pionie +10...-20st., wpoziomie +/-25st.; przy stosowaniu uchwytu nie można zagwarantowaćodporności czujki na zwierzęta domowe316,26 389,0057,72 71,0067,48 83,007,15 8,802013-12-11 28 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe PIR sufitoweTLC-360AQUA RINGMAGENTAINDIGOSTARIMPAQ GBAD 700-TAD 700-AMGD 300Czujka alarmowa PIR; cyfrowa; sufitowa 360°/20m z wysokości 3,6m;QUAD; podwójna kompensacja temperaturowa; automatycznedostosowywanie parametrów do zmian otoczenia; funkcja pamięci,zliczanie impulsów; temp. pracy -20...+50st.C; fi110x45mmCzujka alarmowa PIR; sufitowa; zasięg 36m2 przy h=2,4m, 80m2 przyh=3,7m podwójny pyroelement; regulacja czułości; prealarm;autodiagnostyka; kompensacja temperaturowa; temperatura pracy -10...+55st.C; fi97x29mm. SATELCzujki alarmowe stłuczenia szkłaCzujka alarmowa zbicia szkła zwykłego, laminowanego i hartowanego;dwutorowe przetwarzanie sygnałów; funkcja autodiagnostyki; płynnaregulacja czułości; kontrola zasilania; temp. pracy -10...+55st.C;24x110x27mm; 12VdcCzujka alarmowa zbicia szkła zwykłego, zbrojonego i laminowanego;dwutorowe przetwarzanie sygnałów; funkcja autodiagnostyki; płynnaregulacja czułości; kontrola zasilania; temp. pracy -10...+55st.C;48x78x23mm; 12VdcCzujka alarmowa zbicia szkła; zasięg 10m; analiza i oddzielna regulacjawysokich GLASS i niskich SHOCK częstotliwości; cyfrowa obróbkasygnałów; temp. pracy -20...+50st.C; 78x51x21mm. VIDICONCzujka alarmowa stłuczenia szkła; procesorowa; zasięg 10m; regulacjaczułości; wybór typu szkła; min wymiary okna 30x30cm; pamięć alarmu;temp. pracy -10...+55C; 87x62x26mm. TEXECOMCzujka alarmowa zbicia szkła; zasięg 9m, 165 stopni; cyfrowa kompensacjaakustyki pomieszczenia; ochrona szyb od 30x30cm do 6x6m grubości do6,5mm; temp. pracy -10...+55st.C; 98x60x32mm; zasilanie 9-15V.ALARMTECHCzujka alarmowa zbicia szkła; zasięg 9m, 165 stopni; cyfrowa kompensacjaakustyki pomieszczenia; ochrona szyb od 30x30cm do 6x6m grubości do6,5mm; antymasking; temp. pracy -10...+55st.C; 98x60x32mm; zas. 9-15V;kl. S TECHOM. ALARMTECHCzujka alarmowa stłuczenia szkła; kontaktowa; do montażu na szybachgrubości 3-6,4mm; działanie w promieniu 2-4m; wy przekaźnikowe500mA/35V zatrzaskowe; sygnalizacja alarmu LED; temp. pracy -40...+70st.C; kabel 6-żyłowy 3m; IP67; fi35x16mm; zas. 8-15Vdc; klasa CCzujki alarmowe dualne PIR + stłuczenie szkłaNAVY Czujka alarmowa PIR+stłuczenia szkła; cyfrowa; zasięg PIR 9m; zasięgstłuczenia szkła 6m; 101st.; komp. temp.; regulacja czułości; filtr UV iświatła widzialnego; temp. pracy -10...+55C. SATELFLASH Czujka alarmowa PIR + stłuczenie szkła; zasięg PIR regulowany do 18m;QUAD; obróbka cyfrowa; oddzielna regulacja dla niskich SHOCK i wysokichGLASS częstotliwości; odporna na zwierzęta 15/25 kg; temp. pracy -20...+50st.C. VIDICON88,62 109,0073,17 90,0069,11 85,0073,17 90,0069,11 85,0064,23 79,00108,13 133,00143,09 176,0062,60 77,0099,19 122,00108,94 134,002013-12-11 29 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe dualne PIR + mikrofalaIX d.MATRIXIX AMd.MATRIX-AMSRX 2000ASWAN 1000SWAN 2000-AMCOBALTCzujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; zasięg PIR QUAD reg. do 18m, kąt90st.; zasięg MW 9/18m; odporna na zwierzęta 15/25 kg; regulowanaczułość; licznik impulsów; AND/OR; podwójna kompensacjatemperaturowa; 115x61x38mm. VIDICONCzujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; antymasking; zasięg PIR QUADregulowany do 18m, kąt 90st.; zasięg MW 9/18m; odporna na zwierzęta15/25 kg; regulowana czułość; licznik impulsów; AND/OR; podwójnakompensacja temperaturowa; 115x61x38mmCzujka alarmowa PIR+MW; mikroprocesorowa; zasięg 18m; kąt 150st.;antymasking; ochrona strefy podejścia; filtr światła białego; wysokośćinstalacji 1,5-3,6m; kompensacja temperaturowa; 2,4GHz; temp. pracy -20...+50st.C; klasa S. CROWCzujka alarmowa PIR+MW; mikroprocesorowa; zasięg 15m, 90st.; PIRQUAD; wybór ilości impulsów; regulacja zasięgu dla mikrofali ipodczerwieni; kompensacja temperatury; AND/OR; odporna na zwierzęta15/25kg; wymienne soczewki; temp. pracy -20...+50st.CCzujka alarmowa PIR+MW; mikroprocesorowa; antymasking; zasięg 15m,90st.; PIR QUAD; wybór ilości impulsów; regulacja zasięgu dla mikrofali ipodczerwieni; kompensacja temperatury; AND/OR; odporna na zwierzęta15/25kg; wymienne soczewki; temp. pracy -20...+50st.CCzujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; zasięg 9m; 101st.; komp. temp.;regulacja czułości; filtr UV i światła widzialnego; temp. pracy -10...+50C;regulowany uchwyt. SATELCOBALT PLUS Czujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; zasięg 9m; 101st.; kompensacjatemperaturowa; regulacja czułości; filtr UV i światła widzialnego;antymasking; temp. pracy -10...+50st.C; regulowany uchwyt. SATELCOBALT PROGREYGREY PlusSILVERIRM120CIRM270TISC-BDL2-WP12GSRX 360XCzujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; zasięg 9m; 101st.; poczwórnypyroelement; kompensacja temperaturowa; regulacja czułości; filtr UV iświatła widzialnego; antymasking; temp. pracy -10...+50st.C; regulowanyuchwyt. SATELCzujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; zasięg 13,5m; 100st.; komp. temp.;regulacja czułości; filtr UV i światła widzialnego; temp. pracy -10...+50C.SATELCzujka alarmowa PIR+MW+AM; cyfrowa; zasięg 13,5m; 100st.;antymasking; komp. temp.; regulacja czułości; filtr UV i światła widzialnego;temp. pracy -10...+50C. SATELCzujka alarmowa PIR+MW; cyfrowa; zasięg 15m, 88st.; regulacja czułościw obu torach; funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy;wykrywanie zamaskowanego intruza; zdalnie uruchamiany tryb testowy;pamięć alarmu; 62x136x49mm; tem. pracy -10...+55st.C; 12Vdc/16mACzujka alarmowa PIR+MW; procesorowa; zasięg 12x12m; optykalustrzana; nie reaguje na zwierzęta do 20kg; temp. pracy: -20°C...+55°C;regulacja czułości; rozłączalne złącze; analiza sygnału MATCHTEC.SIEMENSCzujka alarmowa PIR+MW; procesorowa; zasięg 18x18m; optykalustrzana; temp. pracy: -20°C...+55°C; regulacja czułości; podwójnyantymasking; analiza sygnału MATCHTEC. SIEMENSCzujka alarmowa dualna PIR+MW; procesorowa; zasięg 12x12m; analizapierwszego kroku FSP; odporna na zwierzęta do 45kg; regulowany zasięgMW; sygnalizacja działania LED; zdejmowana listwa zacisków; temp. pracy -30...+55st.C; 105x61x44mmCzujka alarmowa dulana PIR+MW; sufitowa; zasięg 360st/20m z wysokości3.6m; poczwórny PIR-element; tor mikrofali 10.525GHz; zastosowanie wciężkich warunkach otoczenia; podwójna kompensacja temperatury; trybpracy AND/OR; temp. pracy -20...+50st.C; fi131x57mm108,94 134,00134,96 166,00174,80 215,00101,63 125,00139,84 172,00114,63 141,00125,20 154,00134,96 166,00108,94 134,00114,63 141,00148,78 183,00226,83 279,00450,41 554,00165,85 204,00221,95 273,002013-12-11 30 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe drgańESD30VD-1VD-1 BRVIB-2000VIBROIMPAQ+VD 400Czujka inercyjna do okien i drzwi; automatyczna kontrola czułości i poziomuwibracji; klasa S; temperatura pracy -20...+50°C; 21x25x92mm.ELKRONCzujka alarmowa; wibracyjna z czujką magnetyczną; detekcja piezo;regulacja czułości i parametrów detekcji; tamp. pracy -30...+55 szt. C; kolorbiały; 12VdcCzujka alarmowa; wibracyjna z czujką magnetyczną; detekcja piezo;regulacja czułości i parametrów detekcji; tamp. pracy -30...+55 szt. C; kolorbrązowy; 12VdcCzujka alarmowa; wibracyjna; detekcja piezo; zasięg do 6m dla ścian zbetonu, cegły i stali dla narzędzi mechanicznych; tamper; 12VdcCzujka alarmowa wibracyjna; mikroprocesorowa; automatyczne ustawienieczułości w procesie samouczenia; nieulotna pamięć; 93x24x25mm; klasaS. OPTEXCzujka alarmowa udarowa inercyjna; procesorowa; zasięg 2,5m;regulowana czułość; na futryny, ściany, stropy, rolety; przetwornik piezoelektryczny;pamięć zadziałania; trójkolorowy wskaźnik LED; wskaźnikataku; temp. pracy 0...+55C. TEXECOMCzujka alarmowa sejsmiczna; montaż na podłożu stalowym i betonowym;reaguje na wybuch, wiercenie, przecinanie, szlifowanie i niektóre działaniatermiczne; obudowa metalowa, szara; klasa S TECHOM 36/08; temp. pracy-10...+70C; zasilanie 12VdcCzujniki alarmowe inne172,36 212,0082,93 102,0082,93 102,0096,75 119,0080,49 99,0080,49 99,00195,12 240,00SF-3320 Czujnik kontaktronowy pływakowy poziomu wody; max 1A/200Vdc; temp. 29,27 36,00pracy -10...+60st.C; fi24x41mmFD-1Czujnik zalania wodą; długość przewodu sondy 3m; styk sabotażowy;73,17 90,00monitorowanie napięcia zasilania; wyjście NC; 24x110x27mm; temp. pracy -10...+55C; 12VdcTD-1 Czujka temperatury; programowanie progów i gradientu temperatury; 2157,72 194,00tryby pracy; możliwość podłączenia sondy zewnętrznej; 2 wyprzekaźnikowe; 48x78x18mm; 12VdcTSR-1 Czujka temperatury; programowanie progów i gradientu temperatury;zakres pomiaru -55 do +115st. C; współpraca z NEO/NEO-PS, MGSM3.5/3.5-PS,MGSM 4.0+/4.0-PS+; czujnik w osłonie ze stali INOX 5x45mm36,59 45,002013-12-11 31 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki alarmowe zewnętrzneD & DEDS-2000DUOCzujka alarmowa PIR; zasięg 15m; 120st.; 2 dual PIR; 2 soczewkiFresnela; automatyczna regulacja czułości i dostosowywanie parametrówdo warunków otoczenia; obudowa zewnętrzna; odporność na małezwierzęta i ptaki; wymienne soczewki: kurtynowa, dalekiego zasięgu; temp.Czujka alarmowa dualna PIR+MW; zewnętrzna; cyfrowa; zasięg 15x15m;90st.; optyka Fresnela; PIR QUAD; MW 24,125GHz; kompensacjatemperatury; regulacja czułości PIR i MW; IP65; odporność na zwierzęta do55kg, wiatr, śnieg, deszcz; Walk Test; temp. pracy -35...+55C;175x70x45mm233,33 287,00372,36 458,00Uchwyt EDS Uchwyt do czujki EDS-2000; możliwość regulacji w pionie i poziomie 59,35 73,00Soczewka EDS- Soczewka kurtynowa do czujek EDS 2000; zasięg 25m 38,21 47,002000EDS-3000 Czujka alarmowa dualna PIR+MW; zewnętrzna; cyfrowa; zasięg 15x15m;optyka Fresnela; 2xPIR QUAD; MW 24,125GHz; kompensacjatemperatury; regulacja czułości PIR i MW; IP65; odporność na ptaki izwierzęta do 25kg, wiatr, śnieg, deszcz; Walk Test; temp. pracy -35...+55C;634,96 781,00OD850LX-802NCzujka alarmowa PIR+MW zewnętrzna; zasięg 15x15m; optyka Fresnela;kompensacja temp.; regulacja czułości; MAP II; tryb pracy AND/OR,dzienny/nocny; wyjście czasowe NO/NC (2sek...10min); temp. pracy: -35...+60st C; uchwyt ścienny w komplecie. BOSCHCzujka alarmowa PIR; zewnętrzna IP54; zasięg 2 x 24m; przełączanie nacharakterystykę ''pet alley''; regulacja czułości; tryb dzień/noc; podwójny filtrświatła białego; temp. pracy -20...+50st.C. OPTEXCzujki dymu i temperatury430,08 529,00308,94 380,00TSD-1 Czujka dualna dymu i temperatury; czujnik dymu - optyczny; czujnik83,74 103,00temperatury - próg 54st.C; do konwencjonalnych systemów alarmowych;wyjście NO/NC/2EOL; pamięć alarmu; temp. pracy: -10...+55st.C; zas.12VDC; fi108x61mmOSD-23Czujka dymu optyczna; konwencjonalna; zasięg do 80m2; odporność na107,32 132,00strumienie powietrza; wyjście NC samoresetowalne; wskaźnik optyczny -czerwony LED; gniazdo GNW12 w komplecie; temp. pracy -25...+55st.C;zas. 11-29Vdc; fi107x63mmADR-20R Czujka dymu optyczna; do konwencjonalnych systemów alarmowych; 108,94 134,00sygnalizacja akustyczna i optyczna. poziom sygnału 85dB; powierzchniaochronna 60...80m2; przycisk testowania czujki; temp. pracy: -10...+55C;zasilanie 10-14Vdc; fi112x57mmADR-20N Czujka dymu optyczna; praca autonomiczna lub sieciowa; sygnalizacja 79,67 98,00akustyczna i optyczna; poziom sygnału 85dB; powierzchnia ochronna60...80m2; przycisk testowania czujki; temp. pracy -10...+55C; zasilaniebateria 9V 6F22; fi112x57mmNB 338 - 4 Czujka dymu optyczna; detekcja oparta na efekcie fotoelektrycznym;75,61 93,00czteroprzewodowa; LED do testowania; wyjście przekaźnikowe NO;wymiary fi100x45mm; zasilanie 12VdcNB 338 - 4H Czujka dymu i temperatury; czteroprzewodowa; detekcja dymu oparta na 83,74 103,00efekcie fotoelektrycznym; LED do testowania; temperatura graniczna57st.C; wyjście przekaźnikowe NO; wymiary fi100x60mm; zasilanie 12VEXODUS OH Czujka dymu i temperatury; czujnik dymu optyczny; czujnik temperatury -próg 57st.C; do konwencjonalnych systemów alarmowych; wyjście NC; testdziałania; pamięć alarmu; temp. pracy: -10 ...+55st.C; zas. 9-16Vdc;fi107x55mm108,13 133,002013-12-11 32 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCzujki gazuDG-1 CODG-1 MEDG-1 LPGDG-1 TCMCzujnik tlenku węgla (czadu); sygnalizacja optyczna i akustycznaprzekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub wsystemie alarmowym; autodiagnostyka; temp. pracy -10...+55st.C;fi97x36mm; zasilanie 12VdcCzujnik gazu ziemnego (metanu); sygnalizacja optyczna i akustycznaprzekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub wsystemie alarmowym; funkcja prealarmu; autodiagnostyka; temp. pracy -10...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12VdcCzujnik gazu LPG (propan-butan); sygnalizacja optyczna i akustycznaprzekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomiczna lub wsystemie alarmowym; funkcja prealarmu; autodiagnostyka; temp. pracy -10...+55st.C; fi97x36mm; zasilanie 12VdcCzujnik gazów usypiających, np. chloroformu; sygnalizacja optyczna iakustyczna przekroczenia progowego stężenia gazu; praca autonomicznalub w systemie alarmowym; autodiagnostyka; temp. pracy -10...+55st.C;fi97x36mm; zasilanie 12Vdc156,91 193,00156,91 193,00156,91 193,00198,37 244,00DG-TEST-1DG-TEST-2VIDD-60VIDD-100VIDT-100VIDQ-250Zestaw do testowania czujek gazu DG-1 ME, DG-1 LPG, DG-1 TCM;opakowanie zbiorcze zawiera 5 ampułekZestaw do testowania czujek gazu DG-1 CO; opakowanie zbiorcze zawiera5 ampułekAktywne bariery podczerwieni VIDICONZewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg do 60m nazewnątrz / 180m wewnątrz; 2 wiązki detekcji - reakcja na jednoczesneprzecięcie; regulowane pole detekcji - pion i poziom; temp. pracy -25...+55C; 12-24Vdc/11-18VacZewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg do 100m nazewnątrz / 300m wewnątrz; 2 wiązki detekcji - reakcja na jednoczesneprzecięcie; regulowane pole detekcji - pion i poziom; temp. pracy -25...+55C; 12-24Vdc/11-18VacZewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg do 100m nazewnątrz / 300m wewnątrz; 3 wiązki detekcji - reakcja na jednoczesneprzecięcie; regulowane pole detekcji - pion i poziom; temp. pracy -25...+55C; 12-24Vdc/11-18VacZewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg do 250m nazewnątrz / 750 wewnątrz; 4 wiązki detekcji - reakcja na jednoczesneprzecięcie; różne częstotliwości pracy; regulowane pole detekcji - pion ipoziom; temp. pracy -25...+55C; 12-24Vdc/11-18Vac52,85 65,0052,85 65,00221,95 273,00288,62 355,00386,18 475,00837,40 1030,002013-12-11 33 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoAktywne bariery podczerwieni SatelACTIVA-2 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 2wiązki detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55°C; długość listew z aluminium i420,33 517,00poliamidu 52cm; 12VdcACTIVA-3 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 3wiązki detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55C; długość listew z aluminium ipoliamidu 78cm; 12VdcACTIVA-4 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 4wiązki detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55C; długość listew z aluminium ipoliamidu 105cm; 12VdcACTIVA-5 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 5wiązek detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55C; długość listew z aluminium ipoliamidu 130cm; 12VdcACTIVA-6 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 6wiązek detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55C; długość listew z aluminium ipoliamidu 158cm; 12VdcACTIVA-7 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 7wiązek detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55C; długość listew z aluminium ipoliamidu 184cm; 12VdcACTIVA-8 Zewnętrzna bariera podczerwieni; nadajnik/odbiornik; zasięg 10/20m; 8wiązek detekcji; fala 950nm; kodowanie wiązek IR; możliwość blokowania iwyłączania wiązek; temp. pracy -25...+55C; długość listew z aluminium ipoliamidu 210cm; 12Vdc491,87 605,00562,60 692,00634,96 781,00705,69 868,00777,24 956,00845,53 1040,00ACTIVA-K Nakładka kątowa z sabotażem do barier podczerwieni ACTIVA Satel (4 64,23 79,00szt.)ACTIVA-D Dystans do nakładek kątowych ACTIVA-K Satel (4 szt.) 30,08 37,002013-12-11 34 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoAktywne bariery mikrofaloweMW30RTZewnętrzna bariera mikrofalowa; nadajnik/odbiornik; 4 kanały; częstotliwość9,3-10,7GHz; zasięg programowalny 15÷100m lub 100÷180m; szerokośćwiązki regulowana 6m; możliwość tworzenia obszarów zamkniętych; temp.pracy -20...+50C; 250x250x13mm; 12Vdc/17Vac2178,86 2680,00RT35 Miernik do regulacji barier MW30RT 943,09 1160,00CSB-200 Zewnętrrzna bariera mikrofalowa - nadajnik + odbiornik; zasięg do 200m;częstotliwość pracy 9,5GHz; regulowana czułość; wysoka odporność nazmienne warunki środowiska; zalecana do zastosowań wojskowych; temp.pracy -40 do +60°C; kl.S. CROW2552,85 3140,00Przyciski i listwy napadoweEMERGENCY Przycisk napadowy ręczny; monostabilny; wyjście NO/NC; obudowaplastykowa; 23x76x14mmPNK-1 Przycisk napadowy kontaktronowy z pamięcią mechaniczną; współpraca zkażdą centralą obsługującą czujki typu NC; 40x60x25mmHB 205 Przycisk alarmowy chwilowy; styki typu NC, które rozwierają się przywciśniętym przycisku; tamper antysabotażowy; obudowa ABSPASP 1 SS Przycisk napadowy ręczny; wyjście NC; zatrzask zerowany kluczykiem;obudowa metalowa; wymiary (wys. x szer. x gł. ) 70x55x30mm; klasa CAWZ 700 Przycisk napadowy nożny; styki NO/NC; max prąd przełączania 1A;wyłącznik sabotażowy; temp. pracy -10...+40C; obudowa metalowa;120x75x36mmRF-4-2KTR-4Sterowniki radiowe ROPAMOdbiornik sterownika radiowego RF-4 w zestawie z dwoma pilotami TR-4;433 MHz; superheterodyna; do 61 nadajników; antena helikalna; 4 kanały;PCB; zasilanie: 9V÷30V/DC lub 8V÷24V/ACPilot czterokanałowy; kod dynamiczny; częstotliwość 433,92 MHz; zas.bateria 27A 12V8,13 10,0018,70 23,0025,20 31,0052,85 65,0062,60 77,00160,16 197,0025,20 31,002013-12-11 35 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSterowniki radiowe SatelRX-1KRX-2KRX-4KSterownik radiowy 1-kanałowy; 2 piloty 2-kanałowe w komplecie; zasięg do100m; przekaźnik o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny lub aktywnyprzy naciśniętym klawiszu; wy do sygnalizacji załączeń i kasowania alarmu;RS232; współpraca z 40 pilotami. SATELSterownik radiowy 2-kanałowy; 2 piloty 2-kanałowe w komplecie; zasięg do100m; 2 przekaźniki o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny lubaktywny przy naciśniętym klawiszu; wy do sygnalizacji załączeń i kasowaniaalarmu; RS232; współpraca z 340 pilotami. SATELSterownik radiowy 4-kanałowy; 1 pilot 4-kanałowy w komplecie; zasięg do100m; 4 przekaźniki o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny lubaktywny przy naciśniętym klawiszu; wy do sygnalizacji załączeń i kasowaniaalarmu; RS232; współpraca z 340 pilotami. SATELP-2 Pilot dwukanałowy do sterowników radiowych serii RX Satel; kod zmiennyKEELOQ; częstotliwość 433MHz; wymiary 35x50x11mm; zas. bateriaLR23A 12VP-4 Pilot czterokanałowy do sterowników radiowych serii RX Satel; kod zmiennyKEELOQ; częstotliwość 433MHz; wymiary 37x55x15mm; zas. bateria LR23A 12VRE-1KRE-2KSterownik radiowy 1-kanałowy; 2 piloty 2-kanałowe w komplecie; zasięg do100m; przekaźnik o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny lub aktywnyprzy naciśniętym klawiszu; wy do sygnalizacji zadziałania przekaźnika;współpraca z 16 pilotami. SATELSterownik radiowy 2-kanałowy; 2 piloty 2-kanałowe w komplecie; zasięg do100m; przekaźniki o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny lub aktywnyprzy naciśniętym klawiszu; wy do sygnalizacji zadziałania przekaźnika;współpraca z 16 pilotami. SATELRE-4K Sterownik radiowy 4-kanałowy; 2 piloty 4-kanałowe w komplecie; zasięg do100m; przekaźniki o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny lub aktywnyprzy naciśniętym klawiszu; wy do sygnalizacji załączeń i kasowania alarmu;RS232; współpraca z 340 pilotami. SATELT-1 Pilot jednokanałowy do sterowników radiowych serii RE Satel; kod zmiennyKEELOQ; częstotliwość 433MHz; wymiary 35x70x15mm; zas. bateriaLR23A 12VT-2 Pilot dwukanałowy do sterowników radiowych serii RE Satel; kod zmiennyKEELOQ; częstotliwość 433MHz; wymiary 35x70x15mm; zas. bateriaLR23A 12VT-4 Pilot czterokanałowy do sterowników radiowych serii RE Satel; kod zmiennyKEELOQ; częstotliwość 433MHz; wymiary 35x70x15mm; zas. bateriaLR23A 12VRXH-1KRXH-2KRXH-4KZestaw sterownika radiowego 1-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do200m; 1 przekaźnik o dużej obciążalności; tryb mono-, bistabilny; wy dosygnalizacji załączeń lub słabej baterii pilota; współpraca z 40 pilotami.SATELZestaw sterownika radiowego 2-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do200m; 2 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym; tryb mono-,bistabilny; wy do sygnalizacji załączeń lub słabej baterii pilota; współpraca z340 pilotami.Zestaw sterownika radiowego 4-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do200m; 4 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym; tryb mono-,bistabilny; wy do sygnalizacji załączeń lub słabej baterii pilota; współpraca z340 pilotami.95,93 118,00104,88 129,00117,89 145,0030,89 38,0034,15 42,0094,31 116,00104,07 128,00125,20 154,0029,27 36,0030,89 38,0034,15 42,00118,70 146,00129,27 159,00148,78 183,002013-12-11 36 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSterowniki radiowe ELMESUMB100HSUMB100HRUMB100HTAN200HSAN200HTDWB100HSUMB100HRhetDWB100HRhetSterownik radiowy 1-kanałowy; 2 piloty w komplecie; zasięg do 100m; 1 wyprzekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; tamper; praca z max 12 pilotami; odbiornik96x63x28mm, zas. 12Vdc; pilot 38x33x14mm, zas. LR23ASterownik radiowy (odbiornik) 1-kanałowy; współpraca z nadajnikamiELMES 433,92MHz; 1 wy przekaźnikowe NO/NC; tryb mono- i bistabilny; 1wy OC; obsługa do 12 pilotów; tamper; 96x63x28mm; temp. pracy0...+40st.C; 12VdcSterownik radiowy (odbiornik) 1-kanałowy; współpraca z nadajnikamiELMES 433,92MHz; 1 wy przekaźnikowe NO/NC; tryb mono- i bistabilny; 1wy OC; obsługa do 112 pilotów; tamper; 96x63x28mm; temp. pracy0...+40st.C; 12Vdc;24VDC/ACPilot 1-kanałowy do sterownika radiowego UMB100HS; częstotliwość433,92MHz; moc 5mW; 37x33x14mm; zas. LR23A 12VSterownik radiowy 1-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do 200m; 1 wyprzekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; tamper; praca z max 12 pilotami; odbiornik96x63x28mm, zas. 12Vdc; pilot 113x33x21mm, zas. 6AM6Pilot 1-kanałowy do sterownika radiowego AN-200HS; częstotliwość433,92MHz; moc 10mW; 113x33x21mm; zas. 6AM6 9VSterownik radiowy 2-kanałowy; 2 piloty w komplecie; zasięg do 100m; 1 wyprzekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; tamper; praca z max 12 pilotami; odbiornik96x63x28mm, zas. 12Vdc; pilot 50x39x14mm, zas. LR23ASterownik radiowy (odbiornik) 2-kanałowy; heterodyna; zasięg do 100m; 2wy przekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; praca z max 104 pilotami; tamper;96x63x28mm, zas. 12-24Vac/dc94,31 116,0038,21 47,0057,72 71,0031,71 39,0096,75 119,0051,22 63,00108,13 133,0068,29 84,00DWP12R Sterownik radiowy (odbiornik) 2-kanałowy; heterodyna; zasięg do 200m; 270,73 87,00wy przekaźnikowe NO/NC monostabilne, bistabilne, czas nacisnięciaprzycisku; 1 wy OC; częstotliwość 433,92MHz; kod KEELOQ; praca z max112 pilotami; tamper; 96x63x28mm, zas. 12V/dcDWP24R Sterownik radiowy (odbiornik) 2-kanałowy; heterodyna; zasięg do 200m; 2wy przekaźnikowe NO/NC monostabilne, bistabilne, czas nacisnięciaprzycisku; 1 wy OC; częstotliwość 433,92MHz; kod KEELOQ; praca z max112 pilotami; tamper; 96x63x28mm, zas. 20..35VDC lub 20..27VACDWB100HTMTXDW200HSDW200HTST100H3K-hetCH4HSPilot 2-kanałowy do sterownika radiowego DWB100HS; częstotliwość433,92MHz; moc 5mW; 50x37x14mm; zas. LR23A 12VNadajnik miniaturowy 2-kanałowy; współpraca ze sterownikami Elmes433,92MHz; wyzwalanie przez zwarcie styków lub podanie napięcia; 5mW;kod KEELOQ; zasięg do 100m; przewodowe wejścia wyzwalającetransmisję; 22x31mm; temp. pracy -20...+45st.C; zas. 9...12VdcSterownik radiowy 2-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do 200m; 1 wyprzekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; tamper; praca z max 12 pilotami; odbiornik96x63x28mm, zas. 12Vdc; pilot 50x39x14mm, zas. 9V 6AM6Pilot 2-kanałowy do sterownika radiowego DW200HS; częstotliwość433,92MHz; moc 10mW; 113x33x21mm; zas. 6AM6 9VSterownik radiowy (odbiornik) 3-kanałowy; współpraca z pilotami ELMES433,92MHz; praca w trybie włącz/wyłącz, automatyczne wyłączanie;sterowanie oświetleniem, silnikami itp; 3 wy przekaźnikowe NO (2x16A i1x5A/250Vac); pamięć 12 pilotów; 87x87x39mm; 230VacSterownik radiowy 4-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do 100m; 4 wyprzekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; tamper; praca z max 40 pilotami; odbiornik96x63x28mm, zas. 12Vdc; pilot 50x39x14mm, zas. LR23A70,73 87,0033,33 41,0026,02 32,00101,63 125,0051,22 63,00101,63 125,00101,63 125,002013-12-11 37 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoCH4HRCH4HR-hetCH4HTCH4H200SCH4H200TCH8HR-hetCH20HR-hetST100HS-hetSterownik radiowy (odbiornik) 4-kanałowy; współpraca z nadajnikamiELMES 433,92MHz; 4 wy przekaźnikowe NO/NC; tryb mono- i bistabilny; 1wy OC; obsługa do 40 nadajników; sygnalizacja słabej baterii nadajników;ew. praca jako centrala alarmowa; tamper; 96x63x28mm; 0...+40st.C;Sterownik radiowy (odbiornik) 4-kanałowy superheterodynowy; współpracaz nadajnikami ELMES 433,92MHz; 4 wy przekaźnikowe NO/NC; tryb monoibistabilny; 1 wy OC; obsługa do 40 nadajników; sygnalizacja słabej bateriinadajników; ew. praca jako centrala alarmowa; tamper; 96x63x28mm; -Pilot 4-kanałowy do sterownika radiowego CH4HS; częstotliwość433,92MHz; moc 5mW; 50x39x14mm; zas. LR23A 12VSterownik radiowy 4-kanałowy; 1 pilot w komplecie; zasięg do 200m; 4 wyprzekaźnikowe mono- lub bistabilne NO/NC; 1 wy OC; częstotliwość433,92MHz; kod KEELOQ; tamper; praca z max 40 pilotami; odbiornik96x63x28mm, zas. 12Vdc; pilot 113x33x21mm, zas. 9V 6AM6Pilot 4-kanałowy do sterownika radiowego CH4H200S; częstotliwość433,92MHz; moc 10mW; 113x33x21mm; zas. 9VSterownik radiowy (odbiornik) 8-kanałowy superheterodynowy; współpracaz nadajnikami ELMES 433,92MHz; 8 wy przekaźnikowych NO/NC; trybmono- i bistabilny; obsługa do 40 nadajników; sygnalizacja słabej bateriinadajników i braku łączności z detektorami; tamper; 96x63x28mm; 12VdcSterownik radiowy (odbiornik) 20-kanałowy superheterodynowy; współpracaz 60 nadajnikami ELMES 433,92MHz; 20 wy przekaźnikowych NO/NC; trybbi- (1 kanał) lub monostabilny; sygnalizacja załączenia kanałów na LED,słabej baterii nadajników i braku łączności z detektorami; 129x95x25mm;12VdcSterownik radiowy do rolety lub bramy; 2 piloty w komplecie; do silnikówindukcyjnych prądu zmiennego pracujących w dwóch kierunkachwyposażonych w wyłączniki krańcowe; współpraca z pilotami ELMES433,92MHz; pamięć do 12 pilotów; 2 wyjścia silnikowe NO 16A/250Vac;69,92 86,0085,37 105,0037,40 46,00111,38 137,0056,10 69,00134,15 165,00204,07 251,00152,03 187,00STB24VM1-het Sterownik radiowy do bramy przesuwnej; sterowanie silnikiem 24Vdc -125,20 154,00zmiana kierunku przez zmianę biegunowości zasilania; zwolnienie bramy wkońcowej fazie; zabezpieczenie przeciążeniowe; samozamykanie; wefotokomórki i wyłączników krańcowych; współpraca z pilotami ELMESSTPTRXRFM4Sterownik radiowy napędu bramy; sterowanie jednofazowym silnikiemindukcyjnym 230Vac z możliwością pracy w dwóch kierunkach; współpracaz fotokomórką i wyłącznikami krańcowymi; współpraca z pilotami ELMES433,92MHz; max 112 pilotówRetransmiter kodowanych sygnałów radiowych z wybranych nadajników;programowalny czas opóźnienia retransmisji sygnału: 0...8s; zasięg max200m; wyłącznik antysabotażowy; 433,92MHz; moc 10mW; 58x32x19mm;temp. pracy -20st.C...+40st.C; 8-15VdcWskaźnik poziomu sygnału radiowego; 433,92MHz; 35x20x11mm; temp.pracy 0st.C...+40st.C; 8-15Vdc114,63 141,00101,63 125,0030,08 37,002013-12-11 38 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSygnalizatory alarmowe zewnętrzneSPL-5010 RSPL-5010 BLSPL-5020 RSPL-5020 BLSP-500 RSP-500 BLSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; diody LED - 35mA; kolorczerwony; piezo - 250 mA, wybór sygnału alarmowego; zabezpieczenieprzed otwarciem, oderwaniem; obudowa poliwęglan; 298x192x72mm;temp. pracy -35...+55C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; diody LED - 35mA; kolorniebieski; piezo - 250 mA, wybór sygnału alarmowego; zabezpieczenieprzed otwarciem, oderwaniem; obudowa poliwęglan; 298x192x72mm;temp. pracy -35...+55C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; żarówka - 350mA; kolorczerwony; przetwornik piezo - 200mA; zabezpieczenie przed otwarciem,oderwaniem; obudowa poliwęglan; miejsce na akumulator 0,8Ah/12V;temp. pracy -35...+55st.C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; żarówka - 350mA; kolorniebieski; przetwornik piezo - 200mA; zabezpieczenie przed otwarciem,oderwaniem; obudowa poliwęglan; miejsce na akumulator 0,8Ah/12V;temp. pracy -35...+55st.C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny; superjasne LED - 35mA; kolorczerwony; piezo - 250mA, wybór sygnału alarmowego; antysabotaż przedotwarciem i oderwaniem; obudowa poliwęglan; temp. pracy -35...+55C;12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny; superjasne LED - 35mA; kolor niebieski;piezo - 250mA, wybór sygnału alarmowego; antysabotaż przed otwarciem ioderwaniem; obudowa poliwęglan; temp. pracy -35...+55C; 12Vdc69,11 85,0069,11 85,00109,76 135,00109,76 135,0094,31 116,0094,31 116,00SD-3001 R Sygnalizator optyczno-akustyczny; palnik ksenonowy - 200mA; kolor135,77 167,00czerwony; przetwornik akustyczny dynamiczny - 1,2A; antysabotaż przedotwarciem i oderwaniem; wewn. osłona z blachy; miejsce na akum.1,2Ah/12V; obudowa poliwęglan 300x195x97mm; -35...+55C; 12VdcSD-3001 BLSygnalizator optyczno-akustyczny; palnik ksenonowy - 200mA; kolor135,77 167,00niebieski; przetwornik akustyczny dynamiczny - 1,2A; antysabotaż przedotwarciem i oderwaniem; wewn. osłona z blachy; miejsce na akum.1,2Ah/12V; obudowa poliwęglan 300x195x97mm; -35...+55C; 12VdcSPL-2030 R Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; diody LED - 35mA; kolor 83,74 103,00czerwony; piezo - 250mA; 2 we sterujące; 3 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; obudowa poliwęglan;298x197x90mm; temp. pracy -35C ... +55C; 12VdcSPL-2030 BL Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; diody LED - 35mA; kolor 83,74 103,00niebieski; piezo - 250mA; 2 we sterujące; 3 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; obudowa poliwęglan;298x197x90mm; temp. pracy -35C ... +55C; 12VdcSPL-2010 R Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; diody LED - 35mA; kolorczerwony; piezo 120dB - 200mA; 2 we sterujące; osłona wewnętrzna zblachy; antysabotaż przed otwarciem, oderwaniem i zalaniem pianką;obudowa poliwęglan; 298x197x90mm; temp. pracy -35...+55C; 12Vdc117,89 145,00SPL-2010 BLSPLZ-1011 RSPLZ-1011 BLSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; diody LED - 35mA; kolorniebieski piezo 120dB - 200mA; 2 we sterujące; osłona wewnętrzna zblachy; antysabotaż przed otwarciem, oderwaniem i zalaniem pianką;obudowa poliwęglan; 298x197x90mm; temp. pracy -35...+55C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; palnik ksenonowy - 120mA;kolor czerwony; piezo - 220mA; antysabotaż przed otwarciem, oderwaniemi zapiankowaniem; wewnętrzna osłona metalowa; akumulator 6V/1,2Ah;obudowa poliwęglan; 298x197x90mm; -35...+55C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; palnik ksenonowy - 120mA;kolor niebieski; piezo - 220mA; antysabotaż przed otwarciem, oderwaniem izapiankowaniem; wewnętrzna osłona metalowa; akumulator 6V/1,2Ah;obudowa poliwęglan; 298x197x90mm; -35...+55C; 12Vdc117,89 145,00166,67 205,00166,67 205,002013-12-11 39 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSP-4001 RSP-4001 BLSP-4003 RSP-4003 BLSP-4002 RSP-4002 BLSP-4006 RSP-4006 BLSD-6000 RSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; superjasne LED - 35mA;kolor czerwony; piezo - 250mA; 2 we sterujące; 3 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; osłona wewn. z blachy;obudowa poliwęglan; 148x254x64mm; temp. pracy -35...+60C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; superjasne LED - 35mA;kolor niebieski; piezo - 250mA; 2 we sterujące; 3 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; osłona wewn. z blachy;obudowa poliwęglan; 148x254x64mm; temp. pracy -35...+60C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; superjasne LED - 250mA;kolor czerwony; piezo - 200mA; 2 we sterujące; 3 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; osłona wewn. z blachy;obudowa poliwęglan; 148x254x64mm; temp. pracy -35...+60C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; superjasne LED - 250mA;kolor niebieski; piezo - 200mA; 2 we sterujące; 3 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; osłona wewn. z blachy;obudowa poliwęglan; 148x254x64mm; temp. pracy -35...+60C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; palnik ksenonowy - 60mA;kolor czerwony; piezo - 270mA; 2 we sterujące; 4 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; wewn. osłona metalowa;akumulator 6V/1,3Ah; obudowa poliwęglan; 148x254x64mm; -35...+55st.C;Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; palnik ksenonowy - 60mA;kolor niebieski; piezo - 270mA; 2 we sterujące; 4 sygnały akustyczne;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem; wewn. osłona metalowa;akumulator 6V/1,3Ah; obudowa poliwęglan; 148x254x64mm; -35...+55st.C;Sygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; superjasne LED - 250mA;kolor czerwony; piezo - 200mA; antysabotaż przed otwarciem ioderwaniem; wewn. osłona metalowa; akumulator 6V/1,3Ah; obudowapoliwęglan; 148x254x64mm; -35...+55st.C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; superjasne LED - 250mA;kolor niebieski; piezo - 200mA; antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem;wewn. osłona metalowa; akumulator 6V/1,3Ah; obudowa poliwęglan;148x254x64mm; -35...+55st.C; 12VdcSygnalizator optyczno-akustyczny, zewnętrzny; dynamiczny przetwornikakustyczny; kolor czerwony; pobór prądu gotowość/praca/praca +ładowanie 20mA/300mA/900mA; antysabotaż przed otwarciem ioderwaniem; osłona wewn. metalowa; 230x230x65mm; temp. pracy -96,75 119,0096,75 119,00121,95 150,00121,95 150,00156,91 193,00156,91 193,00156,91 193,00156,91 193,00148,78 183,002013-12-11 40 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoSygnalizatory alarmowe wewnętrzneSOW-300 R Sygnalizator optyczny, wewnętrzny; super jasne LED; kolor czerwony; 3tryby sygnalizacji; antysabotaż przed otwarciem; temp. pracy -10...+55st.C;37,40 46,00obudowa ABS; fi97x37mm; 12Vdc/44mASOW-300 BL Sygnalizator optyczny, wewnętrzny; super jasne LED; kolor niebieski; 3tryby sygnalizacji; antysabotaż przed otwarciem; temp. pracy -10...+55st.C;obudowa ABS; fi97x37mm; 12Vdc/85mASPW-100Sygnalizator akustyczny; przetwornik piezoelektryczny; antysabotaż przedotwarciem; temp. pracy -10...+60C; obudowa ABS; fi130x30mm;12Vdc/120mASPW-210 R Sygnalizator akustyczny wewnętrzny; przetwornik piezoelektryczny; 3rodzaje sygnału alarmowego; prąd max 85mA; obudowa z ABS;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem od podłoża; temp. pracy -10...+55st.C; kolor czerwony; 87x134x37mm; 12Vdc/100mASPW-210 BL Sygnalizator akustyczny wewnętrzny; przetwornik piezoelektryczny; 3rodzaje sygnału alarmowego; prąd max 85mA; obudowa z ABS;antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem od podłoża; temp. pracy -10...+55st.C; kolor niebieski; 87x134x37mm; 12Vdc/100mASPW-250 RSPW-250 BLSygnalizator akustyczny wewnętrzny; przetwornik piezoelektryczny;zasilanie awaryjne z baterii litowej CR123A; antysabotaż przed otwarciem ioderwaniem; temp. pracy -10...+55st.C; obudowa z PC, podstawaczerwona; 87x134x37mm; 12Vdc/90mASygnalizator akustyczny wewnętrzny; przetwornik piezoelektryczny;zasilanie awaryjne z baterii litowej CR123A; antysabotaż przed otwarciem ioderwaniem; temp. pracy -10...+55st.C; obudowa z PC, podstawaniebieska; 87x134x37mm; 12Vdc/90mAHC - 103 Sygnalizator optyczno-akustyczny, wewnętrzny; sygnał modulowany 110dB;obudowa ABS; kolor czerwony; 12VdcSPW-220 R Sygnalizator optyczno-akustyczny, wewnętrzny; sygnalizacja akustyczna -przetwornik piezoelektryczny 90mA; sygnalizacja optyczna - superjasneLED, kolor czerwony, 200mA; antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem;temp. pracy -10...+55st.C; obudowa z poliwęglanu 87x134x37mm; 12VdcSPW-220 BL Sygnalizator optyczno-akustyczny, wewnętrzny; sygnalizacja akustyczna -przetwornik piezoelektryczny 90mA; sygnalizacja optyczna - superjasneLED, kolor niebieski, 200mA; antysabotaż przed otwarciem i oderwaniem;temp. pracy -10...+55st.C; obudowa z poliwęglanu 87x134x37mm; 12Vdc37,40 46,0037,40 46,0040,65 50,0040,65 50,0061,79 76,0061,79 76,0025,20 31,0057,72 71,0057,72 71,002013-12-11 41 www.aval.com.pl


AVAL Sp. z o.o. 15-868 Białystok, Kozłowa 4, tel. 85-651-49-99, fax 85-651-76-46Typ Opis Cena netto Cena bruttoPuszki łączeniowe do instalacji alarmowychMZ-2 CTMZ-3 SPuszka instalacyjna z ABS biała; 11 par zacisków typu Krone; napięcie max24V; styk sabotażowy; 89x66x30mm. SATELPuszka instalacyjna z ABS biała; 38 zacisków śrubowych; styk sabotażowy;max przekrój łączonych przewodów 1,5mm2; 130x90x30mm. SATEL18,70 23,0038,21 47,00MZ-3 LPuszka instalacyjna z ABS biała; 38 zacisków śrubowych; styk sabotażowy;max przekrój łączonych przewodów 2,5mm2; 130x90x30mm. SATEL34,96 43,00JB-6Puszka instalacyjna; obudowa plastykowa biała; 6 zacisków śrubowych, wtym 2 do przełącznika zabezpieczającego przed nieuprawniowymotwarciem pokrywy; przełącznik sabotażowy; 57x20x12mmJB-22 Puszka instalacyjna; obudowa plastykowa biała; 20 zacisków śrubowych +2 zaciski do przełącznika zabezpieczającego przed nieuprawnionymowarciem pokrywy; przełącznik sabotażowy; otwory na przewody i śruby wpozycji 45st.; zgodny z CE; 90x66x30mmLR23ABaterieBateria alkaliczna; napięcie 12V; pojemność 30mAh; wymiaryfi10,3x28,5mm; do alarmów samochodowych i zamków centralnych; pilotówdo sterowników radiowych; kalkulatorów, zegarków i gier elektronicznych7,97 9,8021,14 26,004,23 5,20CR123A6AM6 (6LF22)Bateria litowa; napięcie 3V; pojemność 1400mAh; trwałość 10 lat; maływspółczynnik rozładowania samoistnego; temp. pracy -10...+50st.C;fi16,8x34,5mm; masa 17g; do sprzętu fotograficznego i alarmowegoBateria alkaliczna; napięcie 9V; wymiary 26,5x48,5x17,5mm; donormalnego i zwiększonego poboru mocy - przenośne zestawy muzyczne,zabawki12,20 15,008,94 11,00Książki rejestru zdarzeń systemu alarmowegoKRZ-SA4 Książka rejestru zdarzeń systemu alarmowego SA-4 13,82 17,00Zastrzegamy możliwość zmiany cen!Aktualizacja: 11.12.20132013-12-11 42 www.aval.com.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!