typy projektów - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

typy projektów - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Grupy docelowe pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesyrestrukturyzacyjne - 1 i 2 typ projektów, osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresienie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 1 typprojektu, osoby odchodzące z rolnictwa* lub rybołówstwa (rybactwa)** - 2 typprojektu.*Rolnik ubezpieczony w KRUS lub jego domownik (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.o ubezpieczeniu społecznym rolników), 358 zamieszkujący w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej orazw mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpieniado projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanychz działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.**Osoba zatrudniona przy połowie (pozyskiwaniu) ryb i innych organizmów wodnych (np. raków) w wodachpowierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów rybi innych organizmów wodnych, która w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenieo zamiarze podjęcia zatrudnienia niezwiązanego z wymienioną powyżej działalnością.Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines