typy projektów - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

typy projektów - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

TYPY PROJEKTÓW• wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dniazawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące:• finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie niewyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującegow dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocąw efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęłydziałalność w ramach danego projektu). jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000,00 zł brutto dla osoby,która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałegozamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowaniaw początkowym okresie zatrudnienia,Departament Europejskiego Funduszu SpołecznegoGdańsk,12.06.2013 r.

More magazines by this user
Similar magazines