Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

9.2.39.2.3 Olejové vytápění – bivalentní, paralelní zařízení s tepelným čerpadlemRoční pracovní číslo:Podíl pokrytí výkonem tepelného čerpadla je v prvnířadě závislý na zvoleném bivalentním bodě (např.– 5 °C) (odkaz na kapitolu Výběr a dimenzování tepelnýchčerpadel).Roční pracovní číslo:Je závislé od typu a napojení tepelného čerpadla naotopný systém. Přibližný výpočet ročního pracovníhočísla zobrazuje postup uvedený v kap. 9.3.98

More magazines by this user
Similar magazines