Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Projektování a pomoc při instalaci1010 Projektování a pomoc při instalaci10.1 Předloha pro kopírování pro zkušební zjištění skutečné potřebnéteploty systémuVýstupní teplota otopné vody [°C]výstupní teplota VTvýstupní teplota STvýstupní teplota NTpříklad hodnotvenkovní teplota -5 °Cvýstupní teplota 52 °CVT: vysoká teplota(65 °C až 75 °C)ST: střední teplota(55 °C až 65 °C)NT: nízká teplota(< 55 °C)Venkovní teplota [°C]Obr. 10.1: Graf pro zkušební zjištění skutečně potřebné teploty systémuHodnoty měření [°C] Příklad 1 2 3 4 5 6 7 8 9venkovní teplota -5 °Cvýstupní teplota 52 °Cteplota zpátečky 42 °Cteplotní spád 10 °CBěhem otopné sezóny proveďte následující kroky přirůzných venkovních teplotách:1. krok: Nastavte termostaty v místnostech s velkoupotřebou tepla (např. koupelna, obývacípokoj) na největší stupeň (ventily budou max.otevřené!).2. krok: Snižte výstupní teplotu na kotli, případně nasměšovacím ventilu, až žádaná teplota prostorubude nastavena mezi cca 20 – 22 °C (dávejtepozor na setrvačnost systému!).3. krok: Zaznamenejte do tabulky teploty výstupu azpátečky a také vnější teplotu.4. krok: Přeneste změřené hodnoty do grafu.101

More magazines by this user
Similar magazines