Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

10.210.2 Práce na elektrickém připojení tepelného čerpadla1) 4žilový napájecí kabel pro výkonový díl tepelnéhočerpadla bude veden přes hodiny rozvaděče, stykačs ochranou (pokud je požadována), dále je kabelveden do tepelného čerpadla (3L/PE~400V,50Hz).Jištění bude podle údajů o odběru proudu na typovémštítku, 3pólový stykač vedení s C charakteristikou aspolečným odpojením všech tří větví.Průřez kabelu podle DIN VDE 0100 (EN-ČSN).2) 3žilové vedení napájení pro regulátor tepelnéhočerpadla (regulátor topení N1) bude vedenodo tepelného čerpadla (přístroje s integrovanouregulátorem) nebo pro pozdější místo instalaceregulátoru, který bude umístěn na stěně (WPM).Napájecí napětí (L/N/PE~230V, 50Hz) pro WPMmusí být trvale pod napětím a proto je napětíodebíráno před blokací z rozvodného závodu, či jepřípadně připojeno k domovnímu rozvodu napětí.Jinak totiž dojde v momentu blokace rozvodnéhozávodu k odpojení důležitých ochranných funkcí.3) Stykač EVU-blokace (K22) s 3 hlavními kontakty(1/3/5 //2/4/6) a jedním pomocným kontaktem (cívka- spínač 13/14) je navržen odpovídajícím způsobemk výkonu tepelného čerpadla a zajištěn ze stranystavby. Kontakty cívky- spínače blokace EVU ustykače (13/14) bude propojen z lišty svorkovniceX2 ke konektorové svorkovnici s kontaktem J5/ID3.POZOR ! Malé napětí!4) Stykač (K20) pro elektrickou topnou tyč (E10)je navržen u monoenergetického zařízení (2. zdrojtepla) podle poskytnutého odpovídajícího výkonutopení a je zajištěn ze strany stavby.Napájení řízení (regulace 230VAC) je vedenoz regulace přes svorky X1/N a J13/NO 4.5) Stykač (K21) pro elektrickou topnou tyč (E9)v zásobníku teplé vody je zajištěn ze stranystavby a vedení má odpovídající průřez podlevýkonu topení. Řízení (230VAC) je vedeno z WPMpřes svorky X1/N a J16/NO 10.6) Stykače body 3; 4; 5 budou zabudovány do rozvaděče.Silový 5žilový kabel (3L/N/PE 400V~50Hz) protopení je položen a jištěn odpovídajícím způsobempodle DIN VDE 0100 (EN - ČSN).7) Oběhové čerpadlo topení (M13) bude připojeno nasvorky X1/N a J13/NO 5.8) Oběhové čerpadlo teplé vody (M18) bude připojenona svorky X1/N a J13/NO 6.9) Čerpadlo solanky, či studniční čerpadlo budenapojeno na svorky X1/N a J12/NO 3.U tepelných čerpadel vzduch/voda nesmí býtv žádném případě k tomuto výstupu připojenooběhové čerpadlo vytápění!10) Čidlo zpátečky (R2) je u tepelného čerpadlasolanka/voda a voda/voda integrováno nebo jepřiloženo.U tepelného čerpadla pro vnitřní instalaci ječidlo zpátečky integrováno a bude pomocí dvoujednotlivých žíl vedeno k regulátoru tepelnéhočerpadla. Obě jednotlivé žíly budou připojeny nasvorkovnici X3 (Ground - zem) a J2/B2.U tepelného čerpadla vzduch/voda pro vnějšíinstalaci musí být čidlo zpátečky napojeno naspolečné zpátečce od otopné a teplé vody (např.jímka v kompaktním rozdělovači).Připojení na WPM bude rovněž na svorky: X3(Ground - zem) a J2/B2.11) Venkovní čidlo (R1) bude připojeno na svorky X3(Ground - zem) a J2/B1.12) Čidlo teplé vody (R3) je zabudováno v zásobníkuteplé vody a bude připojeno na svorky X3 (Ground -zem) a J2/B3.13) Spojení mezi tepelným čerpadlem (kulatý konektor)a regulátorem tepelného čerpadla bude provedenopomocí řídicího vedení, které je třeba pro tepelnáčerpadla instalovaná mimo budovu, samostatněobjednat. Jenom pro tepelná čerpadla s odtávánímpomocí horkého plynu se přivede jednotlivá žíla č.8 na svorku J4-Y1.IUPOZORNĚNÍPři použití čerpadel na 3fázový motorový proud s výstupním signálem230 V pro regulaci tepelného čerpadla musí být provedeno napojenířídicího vedení přes stykač.Prodloužená vedení na čidla o průměru 2x0,75mm je možné natáhnoutaž na 30m.Obr. 10.2: Nástěnný regulátor tepelných čerpadelF2F3K9N1T1X1X2X3X8X11Zátěžová pojistka J12-J13 4A TrZátěžová pojistka J14-J18 4A TrVazební relé 230V/24VRegulátor vytápěníTransformátorSvorkovnice 230 VACSvorkovnice 24 VACSvorkovnice GND(0V) VDCKonektor malé napětíKonektor řízení102

More magazines by this user
Similar magazines