Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

10.310.3 Minimální požadavky na zásobník teplé vody / oběhové čerpadloVzduch/voda – tepelné čerpadlo pro vnitřní instalaciTepelné čerpadlo Objem Označ. pro objednávku ČerpadloWPL 60 I / WPL 80 IR / WPL 150 IR 300 l WWSP 300 UP 60WPL 190 IR 400 l WWSP 400 UP 60WPL 120 IR / WPL 220 IR 400 l WWSP 400 UP 80Vzduch/voda – tepelné čerpadlo pro venkovní instalaciTepelné čerpadlo Objem Označ. pro objednávku ČerpadloWPL 80 AR / WPL 150 AR 300 l WWSP 300 UP 60WPL 190 AR 400 l WWSP 400 UP 60WPL 120 AR / WPL 220 AR 400 l WWSP 400 UP 80(Na základě doporučených napojení, která jsou uvedenav těchto podkladech a běžných rámcových podkladech)Tabulka zobrazuje přiřazení oběhových čerpadelTV a zásobníků teplé vody k jednotlivým tepelnýmčerpadlům, u kterých bude dosažena teplota TV cca45 °C, v 1-kompresorovém provozu tepelného čerpadla(maximální teploty zdroje tepla: vzduch: 25 °C, solanka:10 °C, voda 10 °C).Maximální teplota TV, která může být dosažena v čistémprovozu tepelného čerpadla, je závislá na:Itopném výkonu (tepelný výkon) tepelného čerpadlana teplosměnné ploše instalovaného výměníkutepla, který je v zásobníku TVna průtoku v závislosti na tlakové ztrátě a dopravnímvýkonu oběhového čerpadla.UPOZORNĚNÍVyšší teploty budou dosaženy pomocí větších ploch výměníkův zásobníku, zvětšením průtoku, případně cíleným dohřevemelektrickou topnou (viz také kap. 6.1.3).106

More magazines by this user
Similar magazines