Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

1.1.3výstupní teplota otopné vody [°C]výstupní teplota VTvýstupní teplota STvýstupní teplota NTpříklad hodnotyvenkovní teplota -5 °Cvýstupní teplota 52 °CVT: vysoká teplota(65 °C až 75 °C)ST: střední teplota(55 °C až 65 °C)NT: nízká teplota(< 55 °C)venkovní teplota [°C]Obr. 1.2:Diagram k experimentálnímu zjišťování skutečně potřebných teplot systému1.1.3 Která zlepšovací opatření je třeba uskutečnit pro energeticky úsporný provoztepelných čerpadel?Nízká teplotaSnížením spotřeby energieVýstupní teplota pro všechny místnosti je max. 55 °CJe-li potřebná výstupní teplota pod 55 °C nejsouzapotřebí žádná přídavná opatření. Pro teploty do 55 °Cvýměnou okensnížením ztrát větránímizolací stropů, podkroví nebo fasádlze použít každé tepelné čerpadlo.přináší při vytápění s tepelným čerpadlem úsporučtverým způsobem:Střední teplotaVýstupní teplota v některých místnostech je přes55 °CJe-li potřebná výstupní teplota jen v některýchmístnostech přes 55 °C, měla by být podniknuta opatřeníke snížení výstupní teploty. Například se vymění otopnátělesa v příslušných místnostech, aby bylo možno použíttepelné čerpadlo a dosáhnout vyššího topného faktoru.Střední teplotaVýstupní teplota v téměř všech místnostech je mezi55 °C a 65 °CJe-li potřebná výstupní teplota téměř ve všechmístnostech mezi 55 °C a 65 °C, měla by být vyměněnaotopná tělesa téměř ve všech místnostech, nebose musíme rozhodnout pro použití středoteplotníhosystému vytápění.Vysoká teplotaVýstupní teplota v téměř všech místnostech mezi65 °C a 75 °CJe-li potřebná výstupní teplota mezi 65 °C a 75 °C, byloby třeba celý vytápěcí systém přestavit, popř. přizpůsobit.a) snížením potřeby tepla lze instalovat menší a tedypříznivější tepelné čerpadlob) nižší potřeba tepla vede ke snížení roční potřebytepla, které musí být dodáváno tepelným čerpadlemc) nižší potřebu tepla lze pokrýt nižšími výstupnímiteplotami a tím zlepšit roční pracovní číslod) lepší tepelná izolace vede ke zvýšení středníchpovrchových teplot ploch obklopujících místnosti;tím se dosáhne při nižších prostorových teplotách,stejné pohody prostředí.Příklad:Obytný dům s potřebou tepla asi 20 kW a roční potřeboutepelné energie cca 40 000 kWh se bude vytápětteplovodním vytápěním s výstupními teplotami 65 °C(zpátečka 50 °C). Dodatečnými izolačními opatřeními sepotřeba tepla sníží o 25 % na 15 kW a roční potřebatepelné energie na 30 000 kWh, což sníží spotřebuenergie o 25 % na 15kW a roční potřeba energie klesnena 30 000 kWh. Celková úspora nákladů na energii činípak u vytápěcího zařízení s tepelným čerpadlem cca44 %.IUPOZORNĚNÍV zásadě platí u vytápěcích zařízení s tepelnými čerpadly: Každýstupeň snížení výstupní teploty přináší úsporu ve spotřebě energie ccao 2,5 %.1.1.4 Volba zdroje teplaU stávajících domů a přilehlých zahrad bývá jen zřídkamožné instalovat zemní kolektor, zemní sondu nebostudniční zařízení. Většinou zbývá jako jediný možnýzdroj tepla venkovní vzduch.10

More magazines by this user
Similar magazines