Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

22 Tepelné čerpadlo vzduch/voda2.1 Zdroj tepla: vzduchOblast použití tepelných čerpadel vzduch/voda-25 °C až + 35 °CVyužitelnost zdroje tepla - vzduch neomezenáMožnost použití monoenergeticky bivalentně-paralelně (popř. částečně paralelně) bivalentně alternativně bivalentně regenerativněAkumulační zásobníkZapojení tepelného čerpadla vzduch/voda vyžadujeakumulační zásobník, aby se zajistilo odmrazovánívýparníku (lamelový výměník tepla), reverzaci oběhu.Instalace akumulačního zásobníku kromě tohoprodlužuje doby chodu tepelného čerpadla v doběmalého požadavku tepla (odkaz na kap. 8.4 na str. 77).Odvod kondenzátuPři provozu vznikající kondenzát musí být odveden bezrizika zamrznutí. Aby se zajistil spolehlivý odtok, musítepelné čerpadlo stát vodorovně. Kondenzátní trubkamusí mít minimálně průměr 50 mm a měla by být svedenado odpadu, aby se spolehlivě odvedlo i větší množstvívody. Odtávání se děje až 16krát denně, přičemž vznikajívždy asi 3 litry kondenzátu.APOZOR!Při svádění kondenzátu do sběrných jímek a při svodu do odpadu jepotřeba zabudovat sifon, aby byl ochráněn výparník před agresivnímipárami.Doporučení pro instalaciTepelné čerpadlo vzduch/voda by mělo být přednostněinstalováno venku. Vzhledem k malým nárokům nazáklad a s vyloučením vzduchovodů je toto efektivnía cenově příznivá varianta instalace. Není-li venkovníinstalace možná, je třeba mít na zřeteli, že v místnostechs vysokou vlhkostí vzduchu okolo tepelného čerpadla,vzduchovodů a zejména průrazů zdiva může dojítk tvorbě kondenzátu.APOZOR!2.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaciNároky na technickou přípravu při vnitřní instalacivedení vzduchu (např. kanály)průrazy zdíodvod kondenzátuVšeobecněTepelné čerpadlo vzduch/voda by nemělo být nikdyinstalováno v obytném prostoru budovy. Tepelnýmčerpadlem v extrémním případě prochází venkovnívzduch o teplotě -25 °C. To může vést ke kondenzaciv místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, protožev oblasti průrazů zdmi a venkovních přípojekvzduchovodů dochází k tvorbě kondenzátu a tímk poškozování stavby. Při vlhkosti vyšší jak 50 % avenkovní teplotě pod 0 °C nelze proto vyloučit tvorbukondenzátu ani při dobře provedené tepelné izolaci.Proto jsou k tomu účelu vhodnější nevytápěné místnostijako sklepy, místnosti pro nářadí, garáže.2.2.1 Požadavky na místnost instalaceVětráníMístnost instalace tepelného čerpadla by měla být,pokud možno, větrána venkovním vzduchem, aby serelativní vlhkost udržovala nízká. Zejména při vysoušenístavby může dojít k tvorbě kondenzátu na chladnýchčástech.Nasávaný vzduch nesmí obsahovat čpavek. Využívání odpadníhovzduchu ze zvířecích stájí není dovoleno.IUPOZORNĚNÍPři zvýšených požadavcích na odhlučnění musí být provedenovyústění odcházejícího vzduchu přes koleno 90 ° nebo být zvolenavnější instalace tepelného čerpadla (kap.2.4 na str. 23).Při instalaci tepelného čerpadla v nadzemním podlaží jetřeba zkontrolovat nosnost stropu. Instalaci na dřevěnémstropu je třeba zavrhnout.IUPOZORNĚNÍPři instalaci tepelného čerpadla nad obytné prostory, je potřebaprovést stavební úpravy za účelem odhlučnění.VzduchovodyK účinnému a bezporuchovému provozu musí býttepelné čerpadlo vzduch/voda zásobováno dostatečněvelkým objemovým průtokem vzduchu. Ten je předevšímdán topným výkonem tepelného čerpadla a pohybuje semezi 2500 a 9000 m 3 /h (viz kap. 2.5 na str. 25). Je třebadodržet minimální rozměry vzduchovodů.Vedení vzduchu sání přes tepelné čerpadlo až po výfukby mělo být pokud možno bez zbytečných hydraulickýchztrát (kap. 2.3 na str. 20).APOZOR!Tepelné čerpadlo nesmí být nikdy provozováno bez vzduchovodů,protože je jinak nebezpečí zranění rotujícími díly (ventilátor).16

More magazines by this user
Similar magazines