Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

2.2.52.2.5 Tepelná čerpadla vzduch/voda v kompaktním provedení k vnitřní instalaciKompaktní vzduchová tepelná čerpadla mají vedletepelného čerpadla také komponenty, které jsouintegrovány a slouží k přímému napojení na jedennemíchaný topný okruh.Vedení vzduchu přes roh nebo umístění u stěnyTepelné čerpadlo umožňuje instalaci do rohu bezpřídavných kanálů. Ve spojení se vzduchovým kanálemna straně výstupu vzduchu, je možná instalace u stěny.Základní rám nutno položit na vodorovnou a hladkouplochu. Tepelné čerpadlo musí být instalováno tak, abyna něm bylo možné bez problému provádět údržbovépráce. To je zajištěno, je-li zachován odstup 1m na čelnístraně a vlevo od tepelného čerpadla.Nasávací otvor čerpadla je koncipován k přímémunapojení na průraz zdi. K tomu je třeba, po přichycenídodávaného samolepícího prstencového těsnění,tepelné čerpadlo přisunout malým tlakem ke stěně.Přiložený upevňovací materiál slouží k připevněníke stěně. Průraz zdi musí být nutně na vnitřní straněobložen izolací proti chladu (viz obr. 2.4 na str. 18), abyse zabránilo vychlazování, popř. provlhčování zdiva(např. rohožemi z polyuretanové tvrdé pěny).Výfuková strana může být namontována buď přímo naprůraz zdí nebo připojena na kanál z lehkého betonuarmovaného skleněným vláknem, který je dodáván jakopříslušenství (viz obr. 2.4 na str. 18 a obr. 2.5 na str. 18).Komponenty vedení vzduchu pro tepelná čerpadlavzduch/voda jsou k dostání v kompaktním provedení protidešťové žaluzie RSG 500 vzduchovody (LKL, LKB, LKK 500) těsnicí manžety DMK 500Při použití dodávaného příslušenství, vzduchovéhokanálu z lehkého betonu armovaného skelným vláknem,dodržujte upozornění z kap. 2.2.5 na str. 18.Příklady instalaceZákladní přístrojTepelné čerpadlo obsahuje již všechny důležité stavebnískupiny vytápěcího okruhu: regulační přístroj tepelného čerpadla expanzní nádobu (24 litrů, 1 bar přetlaku) oběhové čerpadlo vytápění přepouštěcí ventil a pojistnou skupinu akumulační zásobník elektrická přídavná topná tyč1) výparník2) ventilátor3) kondenzátor4) kompresor5) oběhové čerpadlo vytápění6) expanzní nádoba 24 l7) rozvaděč8) sušicí fi ltr9) průhledítko10) akumulační zásobník11) expanzní ventil12) přepouštěcí ventilpod zemípod zemíprůraz zdíizolovanýšachtaprůraz zdíizolovanýšachtaprotidešťová žaluziepříslušenstvínad zemíodvodkondenzátusměrvzduchustrana obsluhynad zemíprotidešťová žaluziepříslušenstvíprůraz zdíizolovanýodvodkondenzátusměrvzduchustrana obsluhy367 + délka vložkydélka vložky + 20průraz zdíizolovanýtěsnící manžetapříslušenstvíObr. 2.4:Umístění do rohu 500 s průrazem zdi izolovaným stavbou.Izolace může být realizována i vložkou (díl vzduchovodů),viz obr. 2.8 na str. 20Obr. 2.5:Umístění u stěny 500 se vzduchovodem z lehkého betonu18

More magazines by this user
Similar magazines