Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Tepelné čerpadlo vzduch/voda2.3.22.3.3 Instalace u stěnypod zemíTyp tep. čerpadlo B (mm) E (mm)šachtaprotidešťová žaluziepříslušenstvínad zemíodvod kondenzátuTab. 2.7:Tabulka s rozměry pro instalaci u stěnysměrvzduchumin. 1897IUPOZORNĚNÍAby nemohlo dojít ke zkratu v proudění vzduchu, musí být výstupvzduchu proveden šachtou, případně musí být montována protiděšťovážaluzie.strana obsluhytěsnící manžetapříslušenstvíObr. 2.13: Instalace u stěny2.4 Tepelná čerpadla vzduch/voda k venkovní instalaciPožadavky na připojení při venkovní instalaci důkladně provedený podstavec, který odolává mrazu podzemní vedení s tepelnou izolací pro výstup azpátečku provedená instalace silového napájecího vedenív zemi instalace datového vodiče od regulátoru tepelnéhočerpadla v zemi prostupy zdmi pro připojovací vedení odvod kondenzátu (zabezpečeno proti zamrznutí) dodržovat stavební předpisy dle požadavků úřadůInstalaceTepelná čerpadla pro venkovní instalaci jsou vybavenaspeciálně lakovanými plechy a tím jsou odolná vůčipovětrnostním vlivům. Přístroj se usazuje na vodorovnoua hladkou plochu. Jako podklad jsou vhodné mrazuprostěpoložené chodníkové desky nebo základy. Rám by mělpřiléhat kolem dokola těsně k podlaze, aby se zajistilvhodný útlum hluku a zamezilo vychlazování dílů, jimižprochází voda. Jinak jsou nutná dodatečná izolačníopatření.Opatření ke snížení hlukuNejmenší emise hluku budou dosaženy, pokud nebudedocházet na straně výstupu vzduchu (v okolí 3 - 5 metrů)k odrazu zvuků od povrchů, které odolávají hluku (např.fasády).Přídavně je možné základ pro tepelné čerpadlo, až dovýšky krycího plechu zakrýt hluktlumícím materiálem(např. mulčovací kůrou).Emise hluku jsou závislé na odpovídající hladiněakustického výkonu tepelného čerpadla a podmínkáchinstalace. V kap. 5 na str. 57 budou blíže vysvětlenyfaktory ovlivňující emisi hluků, šíření hluku a imise hluků.Vzduchové zkratyInstalace tepelného čerpadla musí probíhat tak, žeochlazený vzduch, vypouštěný z tepelného čerpadla,musí vycházet do volného prostoru. V případě instalacev blízkosti zdí, nesmí vycházet výpust vzduchu směremke zdi.Instalace tepelného čerpadla do kotlin, prohlubní, jama u malých vnitřních dvorků není dovolená. Studenývzduch z tepelného čerpadla se bude shromažďovatu země a v případě dlouhého provozu může docházetk opětovnému nasávání do tepelného čerpadla.Obr. 2.14: Příklad plánu základu tepelného čerpadla se 4 obrubníkya 4 chodníkovými deskamiMinimální odstupyÚdržbové práce musí být možno provádět bez problémů.Toto je zajištěno, je-li zachován odstup 1,2 m od pevnýchstěn.Obr. 2.15: Minimální odstupy pro servisní práce23

More magazines by this user
Similar magazines