Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

2.4Přípojka vytápěníPřipojení k otopnému systému se provede dvěma tepelněizolovanými potrubími pro výstup a zpátečku. Pokládajíse v zemi a vedou do objektu průrazem zdí, stejně takjako i kabely napájení a řízení (trubkou minimálně DN70) k tepelnému čerpadlu.IUPOZORNĚNÍVzdálenost mezi budovou a tepelným čerpadlem má vliv na tlakovouztrátu a tepelné ztráty trubního vedení a musí být zohledněno přinávrhu oběhového čerpadla a tloušťky izolací. Délky vedení nad 30metrů nesmí být, protože maximální délka elektrického vedení můžebýt maximálně 30 metrů.Přípojky tepelného čerpadla budou vedeny dolu podpřístroj. Umístění potrubí vytápění a odvodu kondenzátuje třeba vzít z příslušných rozměrových náčrtůzákladových plánů (kap. 2.8).IUPOZORNĚNÍPro ulehčení montáže se doporučuje použití tepelně předizolovanéhopotrubí, která budou ukončena u základního rámu tepelného čerpadla.Vlastní přípojka k tepelnému čerpadlu bude provedena pomocíflexibilních pancéřových hadic.Délka trubního vedení výstupu a zpátečky má vliv natlakové a tepelné ztráty. Tyto vlivy musí být zohledněnypři návrhu oběhového čerpadla a tlouštky izolace potrubí.Maximální možná délka trubního vedení odpovídá délcevodiče řídícího vedení, který má maximální délku 30metrů.Obr. 2.16: Příklad umístění přípojekodvod kondenzátuvýstup vody 1“přívod napětí400V; 3PE; 50Hzřídící vedenívstup vody 1“odvod kondenzátuspínací skříňkaOdvod kondenzátuPři vnější instalaci je možné kondenzát odvádět do stejnékanalizace, kam se odvádí dešťová voda. Svodná trubka(průměr min. 50 mm) musí být vedena co nejvíce kolmodolu a teprve pod zámrznou hloubkou provádět svedení.Je nutno dávat pozor na dostatečné spády ve svodech.Ochrana proti zamrzáníInstalací vestavěného protimrazového čidla se v případěpotřeby aktivuje automaticky oběhové čerpadlo vytápěník zamezení zamrznutí tepelného čerpadla během dobyklidu.24

More magazines by this user
Similar magazines