Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

ObsahProč tepelné čerpadlo? ........................................................................................................................................... 5Pojmy ........................................................................................................................................................................ 5Znaky ve vzorcích .................................................................................................................................................... 7Řecká písmena ........................................................................................................................................................ 7Energetické obsahy různých paliv ......................................................................................................................... 8Přepočtové tabulky ................................................................................................................................................. 81 Volba a dimenzování tepelných čerpadel ..................................................................................................... 91.1 Dimenzování stávajících vytápěcích zařízení s tepelnými čerpadly ............................................................. 91.1.1 Potřeba tepla pro vytápění domu .......................................................................................................... 91.1.2 Určení potřebné teploty výstupní vody .................................................................................................. 91.1.3 Která zlepšovací opatření je třeba uskutečnit pro energeticky úsporný provoztepelných čerpadel?.......................................................................................................................................101.1.4 Volba zdroje tepla ............................................................................................................................... 101.2 Tepelná čerpadla pro nově zřizovaná zařízení ........................................................................................... 111.2.1 Tepelná čerpadla pro nově zřizovaná zařízení .................................................................................... 111.2.2 Dimenzování výstupních teplot ........................................................................................................... 111.2.3 Volba zdroje tepla ................................................................................................................................ 111.3 Dodatečný příkon ....................................................................................................................................... 111.3.1 Přerušení odběru elektřiny .................................................................................................................. 111.3.2 Ohřev teplé vody ................................................................................................................................. 121.3.3 Ohřev vody pro bazén ......................................................................................................................... 121.3.4 Určení výkonu tepelného čerpadla ...................................................................................................... 122 Tepelné čerpadlo vzduch/voda ................................................................................................................... 162.1 Zdroj tepla: vzduch ..................................................................................................................................... 162.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci .................................................................................... 162.2.1 Požadavky na místnost instalace ........................................................................................................ 162.2.2 Nasávání nebo vyfukování vzduchu šachtou ...................................................................................... 172.2.3 Protidešťová žaluzie pro tepelná čerpadla .......................................................................................... 172.2.4 Izolace prostupů zdí ............................................................................................................................ 172.2.5 Tepelná čerpadla vzduch/voda v kompaktním provedení k vnitřní instalaci ........................................ 182.2.6 Sada vzduchovodů-hadic pro tepelná čerpadla vzduch/voda (vnitřní instalace) ................................ 192.2.7 Vzduchovody z lehkého betonu pro tepelná čerpadla vzduch/voda (vnitřní instalace) ....................... 192.3 Návrh vedení vzduchu ................................................................................................................................ 202.3.1 Příklady rozměrů standardních provedení .......................................................................................... 212.3.2 Instalace do rohu ................................................................................................................................. 222.3.3 Instalace u stěny ................................................................................................................................. 232.4 Tepelná čerpadla vzduch/voda k venkovní instalaci ................................................................................... 232.5 Informace o přístrojích - tepelná čerpadla vzduch/voda k vnitřní instalaci .................................................252.5.1 Tepelná čerpadla v kompaktním provedení WPL 60 I / IL ................................................................... 252.5.2 Tepelná čerpadla s 1 kompresorem WPL 80 IR až WPL 120 IR ........................................................ 262.5.3 Tepelná čerpadla se 2 kompresory WPL 150 IR až WPL 220 IR ........................................................ 272.6 Informace o přístrojích - tepelná čerpadla vzduch/voda k vnější instalaci .................................................. 282.6.1 Tepelná čerpadla s 1 kompresorem WPL 80 AR až WPL 120 AR ...................................................... 282.6.2 Tepelná čerpadla se 2 kompresory WPL 150 AR až WPL 220 AR ..................................................... 292.7 Charakteristiky tepelných čerpadel vzduch/voda ....................................................................................... 302.7.1 Charakteristiky WPL 60 I / IL ............................................................................................................... 302.7.2 Charakteristiky WPL 80 IR / WPL 80 AR ............................................................................................ 312.7.3 Charakteristiky WPL 120 IR / WPL 120 AR ........................................................................................ 321

More magazines by this user
Similar magazines