Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

2.82.8 Rozměry tepelných čerpadel vzduch/voda2.8.1 Rozměry WPL 60 IVšechny přípojky vodyvčetně 500 mm hadice advojité vsuvky přiloženy 4 x vnitřní závit M8 x 15 odvod kondenzátu, vnitřní Ø 30 mm vytápěcí okruh přetlak, vnitřní Ø 19 mm elektrická vedení výstup vytápění z tepelného čerpadla, 1“ vnitřní-/vnější závit společná zpátečka, vstup do tepelného čerpadla, 1“ vnitřní-/vnější závit plnící a vypouštěcí kohout výstup teplé vody, výstup z tepelného čerpadla, 1“ vnitřní - / vnější závithadiceodvodukondenzátupřípojkyna voduvedení elektrosměr prouděnívzduchustrana obsluhy36

More magazines by this user
Similar magazines