Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

2.7.4 Charakteristiky WPL 150 IR / WPL 150 AR ........................................................................................ 332.7.5 Charakteristiky WPL 190 IR / WPL 190 AR ........................................................................................ 342.7.6 Charakteristiky WPL 220 IR / WPL 220 AR ........................................................................................ 352.8 Rozměry tepelných čerpadel vzduch/voda ................................................................................................. 362.8.1 Rozměry WPL 60 I .............................................................................................................................. 362.8.2 Rozměry WPL 80 IR ........................................................................................................................... 382.8.3 Rozměry WPL 120 IR ......................................................................................................................... 392.8.4 Rozměry WPL 150 IR ......................................................................................................................... 402.8.5 Rozměry WPL 190 IR / WPL 220 IR ................................................................................................... 412.8.6 Rozměry WPL 80 AR .......................................................................................................................... 422.8.7 Rozměry WPL 120 AR ........................................................................................................................ 432.8.8 Rozměry WPL 150 AR ........................................................................................................................ 442.8.9 Rozměry WPL 190 AR / WPL 220 AR ................................................................................................ 452.9 Emise hluku tepelných čerpadel vzduch/voda při venkovní instalaci ......................................................... 463 Tepelná čerpadla solanka/voda................................................................................................................... 473.1 Zdroj tepla: zem .......................................................................................................................................... 473.1.1 Pokyny pro dimenzování – zdroj tepla zem ......................................................................................... 473.1.2 Vysoušení stavby ................................................................................................................................ 473.1.3 Solanka ............................................................................................................................................... 473.2 Zemní kolektor ............................................................................................................................................ 493.2.1 Hloubka uložení .................................................................................................................................. 493.2.2 Odstup uložení .................................................................................................................................... 493.2.3 Plocha kolektoru a délka vedení ......................................................................................................... 493.2.4 Uložení ................................................................................................................................................ 503.2.5 Instalace okruhu solanky..................................................................................................................... 503.3 Zemní sondy ............................................................................................................................................... 513.3.1 Návrh zemních sond ........................................................................................................................... 513.3.2 Vyhotovení vrtu pro sondu .................................................................................................................. 523.3.3 Další zařízení tepelného zdroje sloužící k využití tepla ze země ....................................................... 523.4 Absorpční systémy zdroje tepla (nepřímé využití vzdušné či solární energie) ........................................... 534 Tepelné čerpadlo voda/voda ....................................................................................................................... 544.1 Zdroj tepla: spodní voda ............................................................................................................................. 544.2 Požadavky na kvalitu vody .......................................................................................................................... 554.3 Napojení zdroje tepla .................................................................................................................................. 564.3.1 Zdroj tepla: spodní voda ...................................................................................................................... 564.3.2 Zdroj tepla: odpadní teplo z chladicí vody ........................................................................................... 565 Hlukové emise tepelných čerpadel ............................................................................................................. 575.1 Hluk tělesa .................................................................................................................................................. 575.2 Hluk ............................................................................................................................................................ 575.2.1 Hladina akustického tlaku a akustického výkonu ................................................................................ 575.2.2 Emise a imise ...................................................................................................................................... 585.2.3 Šíření hluku ......................................................................................................................................... 586 Ohřev teplé vody .......................................................................................................................................... 606.1 Ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla ............................................................................................ 606.1.1 Požadavek na zásobník pro ohřev teplé vody ..................................................................................... 606.1.2 Zásobníky teplé vody pro tepelná čerpadla ....................................................................................... 606.1.3 Maximální dosažitelné teploty teplé vody v zásobníku ....................................................................... 626.1.4 Informace o přístroji – zásobník TV WWSP 300 ................................................................................. 632

More magazines by this user
Similar magazines