Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

3.2.43.2.4 UloženíTrubkové hady by měly být propojeny prostřednictvímrozdělovačů a sběračů podle níže uvedené skici, popř.položeny tak, aby všechny okruhy solanky byly stejnědlouhé.3.2.5 Instalace okruhu solanky Každý okruh solanky je třeba opatřit minimálnějedním uzavíracím ventilem. Okruhy solanky musejí být stejně dlouhé, aby sez nich zajistil rovnoměrný průtok a odběr. Půdní kolektory mají být instalovány, pokud možno,několik měsíců před topnou sezonou, aby se mohlapůda usadit. Minimální rádius ohnutí trubky, podle údajů výrobce,je nutno dodržet. Zařízení určené pro plnění a odvzdušňování seinstalují na nejvyšším bodě v terénu. Veškerá vedení solanky, která jsou v domě neboprocházejí stěnou domu, musí být parotěsněizolována, aby se zabránilo tvorbě kondenzátu. Všechna potrubí musejí být z materiálu, kterýodolává korozi. Rozdělovač a sběrač vratné solanky musejí býtinstalovány mimo dům.Obr. 3.4:Hydraulické napojení okruhu solankyOdstup uložení potrubí solanky od potrubí vedoucíhovodu, od kanálů a od budov musí být min. 0,7 m,aby se zabránilo škodám vzniklým mrazem. Není-limožné tuto odstupovou vzdálenost dodržet,z důvodů stavebních, je třeba tento úsek potrubířádně zaizolovat.Zemní kolektory nesmějí být z horní části zastavěny.Legenda1) kulový kohout2) dvojvsuvka3) příruba4) těsnění příruby5) oběhové čerpadlo6) velký odvzdušňovač7) pojistný ventil8) tlakoměr9) ventil s krytkou 3/4“10) expanzní nádobaObr. 3.5:Uspořádání vedení solanky včetně vestaveb (WP = tepelné čerpadlo)Velký odvzdušňovač s odlučovačem mikrobublin musíbýt na nejvyšším a nejteplejším bodě okruhu solanky.Montáž příslušenství k okruhu solanky může býtprovedena jak v budově, tak i mimo budovu.IUPOZORNĚNÍFiltr chrání výparník tepelného čerpadla a instaluje se přímo na vstupdo tepelného čerpadla. Čistí se po zkušebním chodu čerpadla solankypo cca 1 dnu.IUPOZORNĚNÍAby nedocházelo k vniknutí vzdušné vlkosti, musí se používat pouzetaková izolace, která do sebe nebude natahovat vlhkost. Přídavně sespojovaná místa musí zalepit tak, aby se nemohla dostat žádná vlhkostk potrubí solanky.50

More magazines by this user
Similar magazines