Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

6.1.3teplá vodavýstup teplé vodycirkulace (je-li bezpodmínečně nutná)zpátečka topné vodyLegenda1 uzavírací ventil2 redukční ventil3 kontrolní ventil4 zpětný ventil5 nátrubek pro manometr6 vypouštěcí ventil7 pojistný ventil8 cirkulační čerpadlo9 odtokpřípojka studené vody dle DIN 1988Obr. 6.1:Připojení na straně vodyTlakové ztrátyPři dimenzování nabíjecího čerpadla pro zásobník teplévody je třeba brát v úvahu tlakové ztráty uvnitř výměníkutepla (obr. 6.1).Nastavení teploty při přípravě teplé vodyTepelná čerpadla mají maximální výstupní teplotuotopné vody 55 °C. Aby tepelné čerpadlo nevypínalo přesvysokotlaký presostat, nesmí být tato teplota překročena.Proto musí být na regulátoru nebo termostatu nastavenáteplota pod maximální dosažitelnou teplotou zásobníku.Tato max. teplota je závislá na výkonu instalovanéhotepelného čerpadla a průtočného množství otopné vodyvýměníkem tepla. Určení maximální dosažitelné teplotyteplé vody pro tepelná čerpadla vytápění je podle Kap.6.1.3. Přitom je třeba mít na zřeteli, že množství teplauloženého ve výměníku tepla vede k dalšímu dohřevuo cca 3 K. Při přípravě teplé vody tepelným čerpadlemmůže nastavená teplota ležet 2 až 3 K pod požadovanouteplotou teplé vody.6.1.3 Maximální dosažitelné teploty teplé vody v zásobníkuMaximální teplota teplé vody, kterou lze dosáhnouttepelným čerpadlem je závislá na: topném výkonu tepelného čerpadla teplosměnné ploše výměníku tepla instalovanéhov zásobníku teplé vody objemovém průtoku tepelného čerpadla.Volba zásobníku teplé vody se musí dít podlemaximálního topného výkonu tepelného čerpadla (letníprovoz) a požadované teploty zásobníku (např. 45 °C).Při dimenzování cirkulačního čerpadla teplé vody jetřeba respektovat tlakové ztráty zásobníku.Pokud se nastaví na regulátoru teplota teplé vody(TČ maximum) příliš vysoko (viz též kapitola Řízení aregulace), nelze teplo připravené tepelným čerpadlempřenést.Jsou-li zapotřebí vyšší teploty teplé vody, může se podlepotřeby dohřívat elektricky (např. elektrickými topnýmityčemi v zásobníku teplé vody).IUPOZORNĚNÍTeplota teplé vody (WP maximum) by měla být nastavena cca 10 K podmaximální výstupní teplotou tepelného čerpadla.U monoenergetických zařízení s tepelným čerpadlem platí - pokudtepelné čerpadlo samo nemůže pokrýt potřebu tepla budovy – přípravateplé vody je výhradně zajištěna přídavnými elektrickými topnýmityčemi.Příklad:Tepelné čerpadlo o maximálním topném výkonu 14 kW amaximální výstupní teplotě 55 °CZásobník teplé vody WWSP 400 o obsahu 400 litrůPrůtok nabíjecího čerpadla TV: 2,0 m 3 /hPodle kap. 6.1.6 dává teplotu TV: ~47 °C62

More magazines by this user
Similar magazines