Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Řízení a regulace tepelného čerpadla 7.1.1Tlačítko Standardní zobrazení (obr. 7.1 na str. 68) Změny nastaveníEsc Aktivace, či deaktivace blokace tlačítek Potvrzení poruchy Opuštění menu a návrat do hlavního zobrazení Zpětný návrat z podmenu Opuštění nastavené hodnoty, bez toho aniž bybyla převzata nastavená změnaModus Výběr druhu provozu Žádná akceMenu Skok do menu Žádná akce(1)(2)(3) Posunutí topné křivky dolu (chladněji) Posunutí topné křivky nahoru (tepleji)Žádná akce Zpětné rolování mezi body menu jedné roviny Zpětná změna jedné nastavené hodnoty Rolování mezi body menu v jedné rovině, nahoru Změna hodnoty nastavení, nahoru Výběr jedné hodnoty pro nastavení vodpovídajícím bodu menu Opuštění hodnoty nastavení, změny jsou převzaty Skok do podmenuTab. 7.1:Funkce obslužných tlačítek7.1.1 Upevnění regulátoru tepelného čerpadla na stěnuRegulace se upevní na stěnu pomocí 3 šroubů ahmoždinek (6 mm). Aby nedošlo k poškození nebo keznečištění regulace, bude se postupovat takto: Uchyťte hmoždinku pro horní osu upevnění do výškyobsluhy. Zašroubujte šroub do hmoždinky tak hluboko, žebude ještě možné zavěsit regulaci. Regulaci zavěste na horní upevňovací osu. Označte polohu os pro upevnění ze stran. Regulaci opět sundejte. Vložte hmoždinky pro stranová upevnění. Regulaci opět zavěste a zašroubujete.7.1.2 Teplotní čidlo (regulátoru tepelného čerpadla)V tepelném čerpadle jsou již zabudovány následujícítypy teplotních čidel, případně musí být dodatečněmontovány: Čidlo venkovní teploty (R1) (kap. 7.1.2.2) Teplota 1., 2. a 3. topný okruh (R2, R5 a R13)(kap. 7.1.2.3) Výstupní teplota (R9), jako čidlo pro ochranu předmrazem u tepelného čerpadla vzduch/voda Teplota teplé vody v zásobníku (R3) Teplota regenerativního akumulačního zásobníku(R13)Obr. 7.2:Rozměry regulátoru tepelného čerpadla, montované nastěnu.Teplota v [°C]-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25Norm-NTC-2 v [k ] 14,62 11,38 8,94 7,07 5,63 4,52 3,65 2,92 2,43 2,0069

More magazines by this user
Similar magazines