Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Řízení a regulace tepelného čerpadla 7.2Předkonfi gurace Nastavení Výstupyzpůsob provozu TV přepínání 2. kompresor ventilátor / primární čerpadlopřídavný výměník tepla TV hystereze 2. zdroj tepla1. otopný okruh TV paralelní vytápění - TV směšovač ZAP na 2. zdroji tepla2. otopný okruh TV maxim. paralelní teplota směšovač VYP na 2. zdroji tepla3. otopný okruh TV paralení chlazení - TV směšovač ZAP na 3. zdroji teplafunkce chlazení aktivní TV žádaná teplota TV směšovač VYP na 3. zdroji teplafunkce chlazení pasivní blokace TV čerpadlo vytápěnístavba systému-funkce chlazení pasivní blokace TV čerpadlo vytápění 1. HKpříprava teplé vody blokace TV čerpadlo vytápění 2. HKpříprava TV termická dezinfekce směšovač ZAP 2. HKpříprava TV dotopem termická dezinfekce start směšovač VYP 2. HKvytápění bazénu termická dezinfekce teplota přídavné čerpadloměření nízkého tlaku solanky termická dezinfekce čepadlo chlazenínízký tlak solanky TV reset TČ maximum přepínání prostorových termostatůbazén přepínání ventilů chlazeníNastavení bazén čerpadlo TVhodiny blokování bazén čas 1 ... čas 2 ponorné topné tělesomodus blokování bazén Po - Ne čerpadlo bazénprovozní režim řízení oběhových čerpadelprovoz párty, počet hodin přídavné čerpadlo vytápění Vstupyprovoz dovolená, počet dní přídavné čerpadlo chlazení nízkotlaký presostattepelné čerpadlo přídavné čerpadlo TV vysokotlaký presostatpočet kompresorů přídavné čerpadlo bazén presostat konce odtávánípočet měření teplot datum, rok, měsíc, den v týdnu kontrola průtokuvysokotlaký presostat jazyk termostat výtopný plynnízkotlaký presostat termostat ochrana proti zamrznutí2.WE - zdroj tepla Provozní data kompresor ochrana motoru2.WE mezní hodnota venkovní teplota primární čerpadlo ochrana motoru2.WE způsob provozu žádaná teplota zpátečky 1. HK blokace rozvodného závodu2. WE doba provozu směšovače teplota zpátečky 1. HK blokace externí2. WE směšovač hystereze výstupní teplota TČ nízkotlaký presostat solankyEvu - blokování od rozvodného závodu žádaná teplota 2. HK hlídač rosného boduhraniční teplota rozvod. závodu 3 minimální teplota 2. HK termostat TV2.WE zvláštní program teplota 2. HK termostat bazén2.WE teplota nad bivalentně regenerativní žádaná teplota 3. HK2.WE bazén bivalentně regenerativní teplota 3. HK Zvláštní funkce1. HK - otopný okruh požadavek vytápění výměna kompresoru1. HK regulace pomocí stupeň bivalence rychlý start1. HK otopná křivka koncový bod (-20 °C) čidlo odtávání vypnutí UEG1. HK pevná hodnota žádané teploty zpátečky teplota regenerativního zásobníku uvedení do provozu1. HK min. teplota zpátečky teplota zpátečky pasivní chlazení kontrola systému1. HK max. teplota zpátečky teplota výstupu pasivní chlazení kontrola systému primární strana1. HK hystereze žádaná teplota zpátečky ochrana proti zamrznutí chlazení kontrola systému sekundární strana1. HK časový program snížení teplota prostoru 1 žádaná hodnota kontrola systému čerpadlo TV1. HK snížení teplota prostoru 1 kontrola systému směšovač1. HK snížení / hodnota vlhkost prostoru 1 program ohřevu1. HK snížení Po - Ne teplota prostoru 2 program ohřevu maxim. teplota1. HK čas. program zvýšení vlhkost prostoru 2 TV / bazén aktivní1. HK zvýšení čas 1 ...čas 2 požadavek chlazení funkce vytápění1. HK hodnota zvýšení žádaná teplota TV standard program obsazení1. HK zvýšení Po - Ne teplota TV funkce vytápění2. HK / 3. HK požadavek na TV individuální program doba trvání vytápění2./3. HK regulace pomocí požadavek na bazén individuální program zůstává doba provozu2./3. HK teplotní čidlo čidlo ochrany proti zamrznutí individulální program pokles vytápění2./3. HK křivka koncový bod (-20 °C) kódování individuální program teplotní spád vytápění2./3. HK chladněji / tepleji software vytápení individuální program teplotní spád pokles vytápění2./3. HK pevná hodnota žádané teploty software chlazení individuální program obsazenost funkce vytápění2./3. HK max. hodnota zpátečky propojení síťě vytápení měření teplotní ho spádu2./3. HK hystereze směšovač propojení sítě chlazení měření odtávání2./3. HK doba běhu směšovač propojení sítě vytápění / chlazení servis2./3. HK snížení čas. program servis odtávání2./3. HK snížení kompresor 1 doba běhu servis odtávání horkého plynu2./3. HK snížení hodnota kompresor 2 doba běhu zvláštní funkce AG2./3. HK snížení Po - Ne 2 zdroj tepla doba běhu zvláštní funkce DA2./3. HK čas. program zvýšení primární čerpadlo doba běhu zvláštní funkce DE2./3. HK zvýšení čas 1 ... čas 2 ventilátor doba běhu zvláštní funkce AEK2./3. HK zvýšení hodnota čerpadlo vytápění doba běhu zvláštní funkce DK2./3. HK zvýšení Po - Ne chlazení doba běhu zvláštní funkce TVchlazení čerpadlo TV doba běhu čidlo venkovní teplotachlazení, dynamické chlazení čerpadlo pro bazén doba běhu test displejedynamické chlazení, žádaná dotop doba běhu výkonové stupně Khodnota (zpátečka) paměť alarm č. 2chlazení - tiché chlazení paměť alarm č. 1 Modemtiché chlazení, pročet prostorových stanic funkce vytápění záčátek / konec přenosová rychlosttiché chlazení, žádaná hodnota (teplota prostoru) kontrola vytápění začátek / konec adresatiché chlazení, odstup od bodu tání protokol2. zdroj chladu Výstupy heslochlazení, hranice teplot kompresor 1 telefonní čísloTeplá voda kompresor 2 druh volbyčtyřcestný ventil počet zvonení do odpovědimanuální volbaTab. 7.2:Stavba menu regulátoru – verze software H_H_5x71

More magazines by this user
Similar magazines