Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

8.3.28.3.2Příklad tepelného čerpadla vzduch / voda:Topný výkon Q WP= 10,9 kW při A10/W35Měrná tepelná kapacita vody: 1,163 Wh/kg KPožadovaný minimální průtok otopné vody:Např: V = 1000 l/h = 1000 kg/hPožadovaný teplotní spád:8.3.2 Teplotní spád v závislosti na teplotě zdroje teplaTopný výkon tepelného čerpadla je závislý na teplotězdroje tepla. Zvláště u tepelných čerpadel se systémemvzduch/voda je topný výkon tepelného čerpadla velmisilně závislý na teplotě vzduchu.Maximální teplotní rozpětí zdroje tepla je možné zjistitz následujících tabulek.Tepelné čerpadlo vzduch/vodaTeplota zdroje teplaod domaximální teplotní spád mezivýstupem vytápění a zpátečkou-20 °C -15 °C 4 K-14 °C -10 °C 5 K-9 °C -5 °C 6 K-4 °C 0 °C 7 K1 °C 5 °C 8 K6 °C 10 °C 9 K11 °C 15 °C 10 K16 °C 20 °C 11 K21 °C 25 °C 12 K26 °C 30 °C 13 K31 °C 35 °C 14 KTab 8.1:Zdroj tepla vzduch (teplotu je možné odečíst na regulaci!),provoz s 1 kompresorem8.3.3 Přepouštěcí ventilZařízení, která mají jeden otopný okruh, kterým plynuleproudí otopná voda, mají rovnoměrný průtok oběhovýmčerpadlem (M13) (odkaz na Obr. 8.18).Je-li u tohoto jednoho okruhu použit prostorový regulátor,který reguluje průtok protékající vody skrz termostatickéventily, musí vyrovnávat zabudovaný přepouštěcí ventiltento kolísající průtok. Neregulované čerpadlo (M13)dodává rovnoměrný výkon, z něhož část musí procházetbypass vedením v okruhu topení.Při stoupající tlakové ztrátě v okruhu vytápění (např. přiuzavření ventilů) bude vedena část průtoku přes bypassa tím se zajišťuje minimální průtok topné vody skrztepelné čerpadlo.IUPOZORNĚNÍVe spojení s přepouštěcím ventilem nesmějí být použity elektronickyregulovaná oběhová čerpadla, protože při stoupající tlakové ztrátěredukují objemový průtok.Nastavení přepouštěcího ventiluUzavřete všechny otopné okruhy, které mohou býtpři provozu uzavřeny. Tím se dosáhne nejhoršíhoprůtoku při provozu. Toto se děje zpravidlav místnostech směřujících na jih nebo západ.Minimálně jeden topný okruh musí zůstat otevřený(např. koupelna).Měření nastavení přepouštěcího ventilu je potřebarealizovat co nejblíže k tepelnému čerpadlu. Aktuálníteplota zdroje v kap. 8.3.2 a maximální otevřenípřepouštěcího ventilu určuje maximální teplotníspád mezi výstupem a zpátečkou.8.3.4 Beztlaký rozdělovačHydraulické oddělení zdroje topného okruhu od otopnýchokruhů bude zajišťovat minimální průtok vody tepelnýmčerpadlem při všech druzích provozu (odkaz na Obr.8.19).Zabudování beztlakého rozdělovače je doporučeno při: soustavách s otopnými tělesy zařízeních s více otopnými okruhy při neznámých tlakových ztrátách v otopném okruhu(např. když neznáme stav budovy)Oběhové čerpadlo hlavního otopného okruhu (M13)zajišťuje bezpečně minimální průtok otopné vodytepelným čerpadlem při všech druzích provozu, bez tohoaniž by bylo potřeba ruční nastavení.76

More magazines by this user
Similar magazines