Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

8.4.2IUPOZORNĚNÍSériové spojení akumulačních zásobníků zvětšuje objemový průtokotopné vody a tím zaručuje provoz, pokud bude požadováno teplo jenpro jednotlivé místnosti.8.4.2 Otopné systémy bez prostorových regulátorůU zařízení bez regulace dle teploty prostoru může být utepelných čerpadel solanka/voda a voda/voda upuštěnood akumulačního zásobníku. Budou-li jednotlivéotopné okruhy navrženy dostatečně velké, bude takév přechodném období doba provozu kompresoru přiminimální potřebě tepla, dostatečně krýt požadavky nateplo, minimálně po dobu 6 minut.I8.4.3 Akumulační zásobník pro překlenutí časů blokacePři použití tepelného čerpadla v budovách s menšíakumulační schopností (menší schopností ukládat teplo)a v kombinaci s otopnými tělesy, bude doporučovánakumulační zásobník a druhý zdroj tepla. Propojenímse zvláštním programem regulace druhého zdroje tepla(regulace), bude v případě potřeby dohříván akumulačnízásobník. Regulace směšovače bude aktivována, pokudběhem času blokace proběhne požadavek na druhý zdrojtepla. Nastavení dotopu by měl být na teplotu 80 až 90 °C.UPOZORNĚNÍBude-li upuštěno od regulace teploty v obytném prostoru, tak v doběkdy nebude požadavek na teplo, bude regulována téměř jednotnáteplota. Ohřev jednotlivých prostor na vyšší teplotní úroveň (např.koupelna) se částečně dosáhne hydraulickým vyrovnáním.Obr. 8.2:akumulačnízásobníkTopný provoz s konstantně regulovaným akumulačnímzásobníkemRozměry a hmotnosti jednotka PSP 140 PSP 200 PSP 500Jmenovitý obsah l 140 200 500Průměr mm 600 700Výška mm 600 1300 1950Šířka mm 750Hloubka mm 850Zpátečka otopné vody palec 1“ AG 14“ AG 2 x 25“Výstup otopné vody palec 1“ AG 14“ AG 2 x 25“Povolený provozní přetlak bar 3 3 3Maximální teplota zásobníku °C 95 95 95Nožičky (nastavitelné) kusy 4 3 3El. topná tyč 1 ½“ vnitřní závit počet 2 3 3Maximální topný výkon dotopu kW 9 6 7,5Příruba DN 180 počet 1Hmotnost kg 72 60 115Tab. 8.4:Technická data akumulačních zásobníků78

More magazines by this user
Similar magazines