Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Napojení tepelného čerpadla do otopného systému8.4.4studená vodateplá vodakolejnice stavitelné nohyObr. 8.4: Rozměry podstavného akumulačního zásobníku PSP 140 pro tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vnitřní instalaci (tab. 8.4)kryt zásobníkuredukce 1“/5“odvzdušňovací ventilredukce 1“/5“odvzdušňovací ventilkryt zásobníkutypový štítekinstal. pokynyupozorněnípro instalacitypový štítekupozorněnípro instalacivstup topné vodyvýstup topné vodyel. topná tyč el. topná tyč el. topná tyčel. topná tyčel. topná tyčel. topná tyčObr. 8.5: Rozměry akumulačního zásobníku PSP 200 a PSP 500 (tab. 8.4)8.4.4 Expanzní nádoba / pojišťovací ventil v okruhu tepelného čerpadlaV okruhu tepelného čerpadla dochází ohřevem kezvyšování tlaku (rozpínání otopné vody), které musíbýt vyrovnáno pomocí expanzní nádoby. Projektováníse uskuteční v závislosti na objemu otopné vody amaximální teplotě v systému.Při plnění a ohřevu může dojít ke zvýšení tlaku otopnésoustavy, který se musí odvést přes pojišťovací ventilpodle EN 12828.8.4.5 Zpětný ventilPokud je v okruhu více jak jedno oběhové čerpadlo, musíbýt každá čerpadlová skupina vybavena jedním zpětnýmventilem, aby se zabránilo směšování z jiných okruhů.Bivalentní zařízeníKotlový okruh má napojenou expanzní nádobu /pojišťovací ventil, která je při u zavřeném směšovačineúčinná.Z tohoto důvodu je pro zdroj tepla požadován pojistnýventil a expanzní nádoba. Ty budou navrženy na celouvelikost zařízení (tepelné čerpadlo, zásobník, otopnátělesa, potrubí, kotel).IUPOZORNĚNÍČástečky nečistot mohou bránit těsnému uzavírání ventilů. To pakmůže způsobovat, např. při ohřevu teplé vody a vody pro bazénnedostatečné teploty, přimícháváním chladné vody z otopných okruhů.79

More magazines by this user
Similar magazines