Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

8.11.8Kaskádové spínání tepelných čerpadelParalelním spínáním tepelných čerpadel je možné krýtvyšší potřeby tepla. Podle toho, jaké jsou požadavkyje možné kombinovat různé typy tepelných čerpadel.U velkých zařízení s více jak třemi paralelně spojenýmitepelnými čerpadly probíhá připojení a odpojení zpravidlapomocí nadřazené regulace.Paralelní spínání tepelných čerpadel je také možné beznadřazení regulace: u všech regulací tepelných čerpadel budounastaveny stejné topné křivky. pomocí šipek „tepleji“ a „chladněji“ bude druhétepelné čerpadlo nastaveno tak, že rozdílpožadované teploty bude pokaždé 1 K. tepelné čerpadlo, které je připojeno na přípravuteplé vody, pracuje s nižší žádanou teplotou a podlepotřeby řídí druhý zdroj tepla. u zařízení s ohřevem vody pro bazén, musí býtprovedeno přepnutí, během přípravy vody pro bazén,na přídavné čidlo bazénového okruhu.Řízení tepelných čerpadel nadřazeným systémemNadřazená regulace musí mít bezpotenciálový výstupke každému kompresoru tepelného čerpadla, projeho sepnutí. Pro paralelní spínání je doporučovánonásledující řešení:1) nastavení regulace tepelného čerpadla na pevnouhodnotu s maximální žádanou teplotou. V případěpožadavku na další teplo, bude automaticky sepnutdruhý kompresor.2) využití výstupů ID1 a ID4 pro volitelné požadavky nateplo s jedním nebo oběma kompresoryVýkonový stupeňPozice kontaktů0 = tepelné čerpadlo vypnuté ID rozpojené1 = tepelné čerpadlo s jednímkompresorem2 = tepelné čerpadlo se dvěmikompresoryID4 spojenéID1 spojenéID4 spojenéID1 rozpojenéPřipojení druhého kompresoru proběhne nejdříve pouběhnutí blokace spínání – 20 minut.Předem se provede nastavení „příprava teplé vody přestermostat“. Spínání teplé vody. Bude tak provedenonastavení, kdy se bude příprava teplé vody všeobecněprovádět jedním kompresorem (přepnutí na 2. kompresor:-25 °C).Regulace přípravy teplé vody, včetně řízení čerpadelmusí být provedena na externí regulaci.94

More magazines by this user
Similar magazines