Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Investice a provozní náklady9 Investice a provozní nákladyCelkové náklady vytápěcího zařízení se skládají ze tříčástí: investice, nákladů na energii vedlejších nákladů.Investice nabíhají při počátku stavby na instalacivytápěcího zařízení. Při určování hospodárnosti setyto přepočítávají na roční podíly. Náklady na energiia vedlejší náklady nabíhají zpravidla ročně. Abybylo možno jednotlivé vytápěcí systémy vzájemněporovnávat, musejí být tyto tři bloky nákladů správněsčítány. Zpravidla porovnáváme roční náklady nebo tzv.vlastní výrobní náklady na teplo. Vlastní výrobní nákladyna teplo představují náklady na jednotku tepla (např.kWh).k teplo= k investice+ k energie+ k vedlejšíInvestice se zjednoduší dělením počtem roků provozu,takže dostaneme roční podíly. Při výpočtu celkovýchnákladů (vč. zúročení) se investice přepočítávají súrokovou sazbou a provozní dobou na roční podíly.Nejběžnější metoda výpočtu je metoda ročních splátek(anuit), při níž se vychází z konstantní potřeby tepla. Pakse roční podíly investic vypočítají takto:jestližek investice= roční podíl investiceK investice= investice při počátku stavbyz = úroková míran = doba provozu9Porovnání nákladů Olejové vytápění Tepelné čerpadloinvestice + doba provozuKč/rokvedlejší náklady (z kap. 9.1)Kč/roknáklady na energii (z kap. 9.2)Kč/roksoučet celkových nákladů9.1 Vedlejší nákladyPři porovnávání nákladů na vytápěcí systémy sečasto uvažují jen investice a náklady na energii. Podlevytápěcího systému mohou např. připojení výkonu nebotaké smlouvy o údržbě podstatně zvýšit vedlejší náklady.Olejové vytápěníTepelné čerpadloVedlejší náklady zkušenost skutečnost zkušenost skutečnostzjištění vypočtené ceny tepelného čerpadlaproud pro oběhová čerpadla, pro hořáknáklady na kominíka vč. měření emisísmlouva o údržběopravy 1,25 % pořizovacích nákladůpojištění olejové nádrže uvnitřúroky ze zásob v nádržičištění nádrže (nutné opětné nastavení)součet celkových nákladůNa následujících stránkách lze porovnávat nákladyna energii různých zařízení s tepelnými čerpadlyv monovalentním, monoenergetickým a bivalentnímprovozním režimu s olejovým vytápěcím zařízením.Roční náklady na energii plynového vytápěcího zařízenílze připravit podobně, přičemž vycházejí zpravidla vyššísumy než u olejových vytápěcích zařízení.95

More magazines by this user
Similar magazines