Zdroj - Buderus

buderus.cz
  • No tags were found...

Zdroj - Buderus

Investice a provozní náklady9.2.29.2.2 Olejové vytápění – monoenergetické tepelné čerpadlo – topné zařízeníPotřeba tepla:Výpočet potřeby tepla se uskuteční při návrhu vytápěcíhozařízení (např. projektant)Roční pracovní číslo:Podíl krytí tepelného čerpadla je v první řadě závislý nazvoleném bivalentním bodě (např. –5° C) (viz. kap. 1).Roční provozní číslo:Je závislé na typu a napojení tepelného čerpadla naotopném systému. Přibližný výpočet ročního pracovníhočísla je uveden v kap. 9.3.97

More magazines by this user
Similar magazines