završna brošura CIVITAS ELAN - Zagreb.hr

zagreb.hr

završna brošura CIVITAS ELAN - Zagreb.hr

CIVITAS ELANInovativni gradovi • Prije i nakon projekta CIVITASZAKLJUČCI / PREPORUKEPROJEKTA CIVITAS ELANInovacije u praksiCIVITAS je omogućio da pet europskih gradovaimplementira skup integriranih mjera u određenapodručja svakoga grada.Sufinanciranje Europske komisije pomoglo jerazvoju obećavajućih ideja što bi dalje značiloda se one uspješno provjerene mogu dalje primjenjivati.U tom smislu, uspješni pilot-projektipomažu udahnuti život postojećim idejama i čestopotaknuti daljnje investicije u održivu urbanumobilnost, bilo od strane samih gradova, bilood europskih institucija ili strukturnih fondova.Mogućnost učenja jednih od drugih, ali i od ostalihgradova CIVITAS-a bila je ključ uspjeha. Ali nijeključan bio samo prijenos znanja već su to bili iohrabrujući primjeri koji su pomogli da se prebrodipočetni otpor i omoguće inovacije.Nadalje, ELAN je pokazao da učenje nije ograničenosamo na projektne partnere; razne mjerepoduzeli su gradovi koji nisu sudjelovali u projektu.U nekim slučajevima, projekt je utjecao nanacionalno zakonodavstvo, ostavljajući tako izasebe trajan utjecaj.Inovacija je najdragocjenija kada je povezanas učenjem te stvara dugotrajni učinak. GradoviELAN-a nisu samo imali koristi od metodologijatestiranih u projektu, kao što su npr. istraživanjaprovedena među korisnicima, brojanje svih načinaprometa, uključivanje građana i dionika ilitemeljita evaluacija. Dokaz su tome novi ustrojii politike koji su institucionalizirali promjene, kaošto su ured za javni prijevoz u Portu, agencija zamobilnost u Gentu ili prometna politika u Ljubljani.OMOGUĆAVANJE INOVACIJA,STVARANJE TRAJNIHPROMJENA,PRIMJENA USPJEŠNIH IDEJAStavljanje održive mobilnostiu fokusProjekt poput CIVITAS ELAN-a podiže svijest koddonositelja odluka i javnosti. Ta činjenica može bitiod velike pomoći pri testiranju inovativnih mjera.No, integrirane inicijative zahtijevaju suradnju nizasudionika, kako iz institucija koje sudjeluju tako iiz onih koje ne sudjeluju u projektu.Iako je potreban veliki trud da bi se postiglauspješna suradnja, čak i unutar iste institucijeili odjela, to je ipak moguće. U ELAN-u je bilonekoliko primjera gdje su lokalni sudionici surađivalipo prvi put.Od vitalne je važnosti da projektne aktivnostibudu vidljive i dostupne građanima kao i manjeutjecajnim dionicima te da takve grupe imajusnagu utjecati na njih. Ako se to učini pravilno,ne samo da se povećava prihvaćanje aktivnosti,nego se poboljšava i kvaliteta samih rješenja. Udrugu ruku, treba primijetiti da različite polaznetočke i (političke) kulture traže prilagođene pristupete da i uključivanje građana i promocija održivemobilnosti trebaju jasnu svrhu i cilj. Dok je nekolikomjera ELAN-a pokazalo da novac uložen u održivumobilnost može kreirati direktan povrat investicija,nije manje važno pogledati dalje od kratkoročneperspektive prema rješenjima koja jamče povratinvesticija. Ako će, na primjer, zdravstveni sektorimati koristi od ušteda zahvaljujući promociji aktivnemobilnosti, on treba biti uključen i u njenofinanciranje.POTICANJE DONOSITELJAODLUKA,UKLJUČIVANJE GRAĐANA,POTICANJE SURADNJE18 19

More magazines by this user
Similar magazines