Views
3 years ago

Commodity Garant II CZK 2012 – 2016 - Cyrrus

Commodity Garant II CZK 2012 – 2016 - Cyrrus

Komu je produkt

Komu je produkt určen?Díky svému výplatnímu profilu nabízí produkt zajímavoualternativu k přímé investici. Spojuje 100% kapitálovouochranu investice s možností participovat na růstu cen komodit.Tento produkt umožňuje investorovi participovat 1:1 na vývojipodkladového koše komodit, aniž by participoval na jejímnegativním vývoji. 100% návratnosti investovaného kapitáluje dosaženo výměnou za omezení výkonnosti podkladovéhoaktiva horní hranicí, tzv. CAP.FunkcionalitaVe splatnosti obdrží investor výplatní hodnotu 100 % nominálníhodnoty investice. Navíc získává možnost participovat na finálnípozitivní výkonnosti rovnoměrně váženého koše podkladovýchaktiv. Každá komodita tvoří 25 % podkladového koše. Finálnívýkonnost podkladového koše se vypočítá jako měsíčníprůměrná výkonnost za období posledních 6 měsíců dosplatnosti. Posledních 6 měsíců bude každý měsíc stanovenazávěrečná hodnota podkladového koše. V poslední rozhodnýden se vypočte aritmetický průměr ze všech šesti stanovenýchhodnot. Tato finální hodnota (aritmetický průměr z posledních 6měsíců) se porovná s příslušnou hodnotou podkladového košeze dne fixace parametrů. Pozitivní výkonnost každé jednotlivékomodity podkladového koše je omezena hranicí Cap ve výši140 % z počáteční hodnoty ze dne fixace parametrů.Ve splatnosti mohou nastat 3 scénáře:1. Scénář:Jestliže průměrná hodnota podkladového koše za posledních 6měsíců bude na nebo pod jeho počáteční hodnotou, investorobdrží konečnou výplatu 1.000 CZK na jeden certifikát (100%kapitálová garance)2. Scénář:Jestliže průměrná hodnota podkladového koše za posledních6 měsíců bude nad jeho počáteční hodnotou a zároveň podhranicí Cap investor obdrží 100 % nominální hodnoty a navícbude participovat na pozitivní výkonnosti podkladového košeaž do výše Cap. Např. při stanoveném růstu podkladového košeo 20 % obdrží investor 1.200 CZK na jeden certifikát (1.000 +200 CZK)3. Scénář:Jestliže průměrná hodnota podkladového koše za posledních6 měsíců bude nad hranicí Cap investor obdrží maximálně1.400 CZK na jeden certifikát (Cap = 140 % nominálníhodnoty).Charakteristické vlastnostiCommodity Garant IICZK 20122016Emitent:Österreichische Volksbanken-AGISIN:AT000B114897Měna:CZKPodkladové aktivum: 1. Kukuřice – Corn No. 2 Yellow2. Cukr – Sugar No.113. Měď – Copper4. Ropa – Crude OilEmisní cena: 1.000,– CZKVstupní poplatek: 3 %Období: 4 roky (27.2.2012 – 26.2.2016)Upisovací období: do 22.2.2012, 16:00Fixace parametrů: 24.2.2012První valuta: 27.2.2012Konečná výplata: 27.2.2016Kapitálová garance: 100 % nominální hodnoty investiceve splatnostiParticipace: 100 % do výše CapCap:140 % viz funkcionalitaRozhodné období: měsíčně – 6 rozhodných dnův posledních 6 měsícíchzačátek rozhodného období:19.9.2015konec rozhodného období:19.2.2016Funkcionalita: viz Funkcionalita v textuVývoj certifikátu Commodity Garant II CZK 20122016160150140 Participace na pozitivním vývojipodkladového košeOmezení zisku130na 140 %120110 100% kapitálovágarance10090807070 80 90 100 110 120 130 140 150 160

1. KukuřiceKukuřice se jednoznačně stala primární potravinovou surovinoupro více než 60 % světové populace. Užívá se jako krmivo prohospodářská zvířata, k výrobě kukuřicného sirupu, zpracovánípotravin a nápojů, k výrobě škrobu a náhradních sladidel,k vaření, k fermentaci a destilaci, k výrobě mouky a dalšímuvyužití. Jednoho dne by se kukuřice mohla stát jediným zdrojempaliva pro naše vozidla.Kukuřice se obchouje formou futures kontraktů (corn no. 2yellow), které jsou obchodovány na burze v Chicagu a cena jestanovována v USD za bušl, což je jednotka pro objem suchýchlátek.2. CukrCukr lze využít jako sladidlo, ale se z něj vyrobit velké množstvíproduktů. Nejdůležitější jsou penicilin a ostatní antibiotika.Cukr je zdrojem energie a uhlíku, lze z něj získat množstvíorganických kyselin nebo fermentací vyrábět vitamin B2, B12či aminokyseliny, kyselinu, glutamovou a lysin. Sacharóza máuplatnění při výrobě plastů, v medicíně a k výrobě tkanin. Jehovýhodou je naprostá biologická odbouratelnost.Cukr no. 11 je kontrakt, který představuje světový benchmarkpro obchody se surovým cukrem. Jeden futures kontrakt SugarNo.11 představuje fyzickou dodávku 112.000 liber surovécukrové třtiny.3. MěďMěď je základní součástí řady velmi důležitých slitin (bronz,mosaz, mincové a speciální slitiny) a mimořádně důležitáv elektrotechnice. Měď se vyznačuje velmi dobrou tepelnoua elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a jeodolná proti korozi. Své uplatnění proto nachází při výroběelektrických vodičů, elektrických součástek, kotlů, chladičů,střešních krytin, okapů a trubic a mnoha jiných produktů.Meď COPPER-LME-CASH se obchoduje na Londýnské burzekovů – London Metal Exchange. Oficiální cena se stanovuje zatunu mědi v amerických dolarech.4. Ropa brentRopa brent je označení pro typ ropy zahrnující 15 druhů ropy znalezišť v Severním moři, skládá se zejména z Brent Crude, BrentSweet Light Oil, Oseberg a Forties. Cena ropy brent se používápři ocenění dvou třetin světových dodávek ropy – zejména jdeo dodávky ropy spotřebovávané v Západní Evropě a pocházejícíz Evropy, Afriky a Středního východu. Ropa brent je lehká ropa,i když není tak lehká, jak WTI. Obsahuje přibližně 0,37 % síry.Ropa brent je ideální pro výrobu benzínu a středních destilátů.Obchodování s ropou brent – Ropa Brent se původněobchodovala pouze na Mezinárodní ropné burze v Londýně(International Petroleum Exchange in London), ale od roku 2005se obchoduje též na elektronické Intercontinental Exchange,známé jako ICE.Použití ropy, resp. produktů z ní je prakticky nezbytné u každémasové výroby, dopravy a pěstování zemědělské produkce. Bezherbicidů, pesticidů a hnojiv vyráběných z ropy si dnes nenímožno představit moderní zemědělství a produkci potravin.> > 95 % veškerých potravin je pěstováno za přispění ropyVývoj podkladových aktiv od roku 2005300 %250 %200 %150 %100 %50 %0 %4.1.2005> > 95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty> > 95 % veškerého vyráběného zboží potřebujepro svou výrobu ropu> > za každou kalorií běžně vyráběných potravin se skrývá10 kalorií z ropy> > na výrobu jednoho typického počítače se spotřebuje ropao množství desetinásobku jeho hmotnostiZdroj: WikipediaRopa a výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu asurovinou pro výrobu plastů. Především chudší země používajíropné produkty také k výrobě elektřiny (asi 7 % celkové světovéprodukce). Z ropy se vyrábí i řada léků. Prozatím neexistuježádná alternativa, která by dokázala černé zlato plnohodnotněnahradit.Výhody+ 100% kapitálová garance ve splatnosti+ Možnost participovat na pozitivním vývoji podkladového košedo úrovně CAP+ Transparentně stanovený výplatní profil certifikátu+ Krátká doba splatnosti – 4 roky+ Investice v CZK – bez měnového rizika+ Sekundární trh – denní likviditaRizika4.1.2006 4.1.2007 4.1.2008 4.1.2009 4.1.2010 4.1.2011kukuřice cukr měď ropa– Cena na sekundárním trhu závisí na tržních podmínkách,jako je cena podkladových aktiv, volatilita a tržní úrokovésazby. Definovaný výplatní profil certifikátu je garantován vesplatnosti.

Władze Dziekańskie Wydziału Cybernetyki 2012-2016 - Wojskowa ...
Stocks & Commodity Garant CZK - Cyrrus
Ropa Garant CZK 2011–2015 - Cyrrus
Commodity protect CZK.pdf - Cyrrus
Austria Bonus Garant 9 - Cyrrus
BRIC Garant CZK.pdf - Cyrrus
Soft Commodity Protect CZK - Cyrrus
RopaGarant_II - Cyrrus
Oil Bonus Certificate 20 - Cyrrus
10 % Europa Performer CZK II - Cyrrus
I termin – do 21 września 2012 r., II termin do - 23 listopad 2012 r.
Administracja Ist. II rok semestr letni – rok akademicki 2011/2012 I ...
Erasmus hallgatói mobilitás ‒ 2012/2013 II. félév ... - ELTE Tanító
V1MA2 Hygiena produkce masa II – LS 2012 - Veterinární a ...
Cvičení z NSTP022 26. 3. – 30. 3. 2012 Náhodné vektory II.