psp - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

psp - Wydział Zarządzania - AGH

AGH, Wydział Zarządzania, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria ProdukcjiProjekt z przedmiotu:Projektowaniesystemówprodukcyjnych2011-01-21


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 20113. Określenie formy struktury3.1. Graf struktury5090406011010 20 308012010070140130Obliczenie Wk g – współczynnika kooperacji ze wzoru Wkgndi 1 ii N= 14Nd 10 d 20 d 30 d 40 d 50 d 60 d 70 d 80 d 90 d 100 d 110 d 120 d 130 d 140liczba kooperantów 1 4 2 6 2 2 4 9 1 2 1 1 2 1Wk g = 2,7143.2. Macierze przepływówmacierz powiązań ukierunkowanych10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14010 120 1 130 140 1 1 1 1 150 160 170 1 180 1 1 1 1 190100 11101201301404


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011macierz powiązań nieukierunkowanych10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14010 120 1 1 130 140 1 1 1 1 150 160 170 1 180 1 1 1 1 190100110120130140Na podstawie macierzy powiązań nieukierunkowanych możemy obliczyć Wk gWkg2Nki2 19142,714Forma struktury – gniazdo wieloprzedmiotowe nieukierunkowane (jest jeden nawrot, nie ma powtórzeń).4. Określenie rodzaju i liczby stanowisk4.1. Dobór urządzeń, określenie liczby stanowisk, fundusz czasu, obciążeniestanowisknumeroperacji nazwa operacji nazwa urządzenia ilość typpow wm^2powwykomakieta10 szlifowaie otworowszlifierkado otworówSOJ 10 4 specjalizowane 3,75 6,2SOJ 1020 dłutowanie uzębień30 szlifierkadłutownicaOH4 7 specjalne 5 7,5szlifierka-ostrzarkaNUA 25 2 1,643 3,4OH 4NUA255


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011Stółmont.140 montaż stół montażowy 1 2 uniwersalne 4 650 podtaczanie rowka60 toczenie70 nakiełkowanie80 struganie uzębień90 polerowanietokarkauchwytowaTZA 32 1 specjalizowane 4,34 6,5TokarkanarzędziowaTUB32x1000 1 specjalizowane 2,475 4,9wiertarkastołowaWS 15 1 specjalne 0,305 1,4strugarkado uzębieńZFTK 5 specjalne 5 7szlifierkado płaszczyznSPC 20 1 specjalizowane 1,68 3,5TZA 32TUB 32x1000ZFTKSPC20100montaż wyłącznikaskrętnego stół montażowy 2 1 uniwersalne 4 6Stółmont.2Stan.Kontroli 1110 kontrola gładkości stół kontrolny 1 1 uniwersalne 4 61,7GNE 15120 gwintowanie gwinciarka GNE 15 1 specjalne 0,475130 fazowanie140 szlifowanie (5)tokarka kłowauniwersalna TUD7,650x1000 1 specjalne 4,58szlifierka dowałkówuniwersalnaSWA 10 1 uniwersalne 2,525 4,2TUD 50x1000SWA 106


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201110 20 30 40 70 80 130WKA0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,4 0,321710 20 30 40 60 80 110WKAA 0,3 0,7 0,2 0,2 0,2 0,6 0,132610 20 30 40 50 80 140WKB0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,4 0,19610 20 30 40 80 90WKBB 0,3 0,7 0,2 0,2 0,7 0,367510 20 30 40 70 80 120WKG3 0,5 0,8 0,2 0,2 0,2 0,6 0,324610 20 30 40 100WS0,7 0,8 0,2 0,2 0,532810 20 30 40 100 20 70 130WSM0,9 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 44t[ij] * p[j]WKA 65,1 151,9 43,4 43,4 21,7 86,8 65,1WKAA 97,8 228,2 65,2 65,2 65,2 195,6 32,6WKB 28,8 67,2 19,2 19,2 9,6 38,4 9,6WKBB 202,5 472,5 135 135 472,5 202,5WK3 123 196,8 49,2 49,2 49,2 147,6 73,8WS 229,6 262,4 65,6 65,6 164WSM 39,6 8,8 8,8 8,8 22 22 22 8,8maszyna tal n obl n obciążęnie10 786,4 3,883457 4 0,970864220 1409,8 6,961975 7 0,994567930 386,4 1,908148 2 0,954074140 386,4 1,908148 2 0,954074150 9,6 0,047407 1 0,047407460 65,2 0,321975 1 0,321975370 92,9 0,458765 1 0,458765480 940,9 4,64642 5 0,92928490 202,5 1 1 1100 186 0,918519 1 0,9185185110 32,6 0,160988 1 0,1609877120 73,8 0,364444 1 0,3644444130 73,9 0,364938 1 0,3649383140 9,6 0,047407 1 0,0474074Średnie obciążenie wynosi 0,6062363d - dni z- zmian ni -współczynnik g - godzin10 3 0,9 7,5Obliczamy fundusz efektywny ze wzoru Fem d z ni g 202, 57


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201110 1 2 3 4 20 1 2 3 4 5 6 7WKA 65,1 WKA 108,5 43,4WKAA 97,8 WKAA 134,4 93,8WKB 28,8 WKB 67,2WKBB 202,5 WKBB 202,3 202,3 67,9WKG3 123 WKG3 196,8WS 79,8 149,8 WS 91,2 171,2WSM 39,6 WSM 8,8WSM(n) 2230 1 2 40 1 2 50 1WKA 43,4 WKA 43,4 WKAWKAA 65,2 WKAA 65,2 WKAAWKB 19,2 WKB 19,2 WKB 9,6WKBB 135 WKBB 135 WKBBWKG3 49,2 WKG3 49,2 WKG3WS 65,6 WS 65,6 WSWSM 8,8 WSM 8,8 WSM60 1 70 1WKA WKA 21,7WKAA 65,2 WKAAWKBWKBWKBB WKBBWKG3 WKG3 49,2WSWSWSM WSM 2280 1 2 3 4 5 90 1WKA 86,8 WKAWKAA 195,6WKAAWKB 38,4 WKBWKBB 202,3 202,3 67,9 WKBB 202,5WKG3 147,6 WKG3WSWSWSMWSM100 1 110 1 120 1WKA WKA WKAWKAA WKAA 32,6 WKAAWKB WKB WKBWKBB WKBB WKBBWKG3 WKG3 WKG3 73,8WS 164 WS WSWSM 22 WSM WSM130 1 140 1WKA 65,1 WKAWKAAWKAAWKB WKB 9,6WKBBWKBBWKG3WKG3WSWSWSM 8,8 WSM4.2. Dedykowanie10 1 2 3 4WKA 217WKAA 326WKB 96WKBB 675WKG3 246WS 114 214WSM 4420 1 2 3 4 5 6 7WKA 155 62WKAA 192 134WKB 96WKBB 289 289 97WKG3 246WS 114 214WSM 44WSM(n) 448


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201130 1 2 40 1 2 50 1WKA 217 WKA 217 WKAWKAA 326 WKAA 326 WKAAWKB 96 WKB 96 WKB 96WKBB 675 WKBB 675 WKBBWKG3 246 WKG3 246 WKG3WS 328 WS 328 WSWSM 44 WSM 44 WSM60 1 70 1WKA WKA 217WKAA 326 WKAAWKB WKBWKBB WKBBWKG3 WKG3 246WSWSWSM WSM 4480 1 2 3 4 5 90 1WKA 217 WKAWKAA 326 WKAAWKB 96 WKBWKBB 289 289 97 WKBB 675WKG3 246 WKG3WSWSWSMWSM100 1 110 1 120 1 130 1WKA WKA WKA WKA 217WKAA WKAA 326 WKAA WKAAWKB WKB WKB WKBWKBB WKBB WKBB WKBBWKG3 WKG3 WKG3 246 WKG3WS 328 WS WS WSWSM 44 WSM WSM WSM 44140 1WKAWKAAWKB 96WKBBWKG3WSWSM9


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201112


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011Analiza danychwiersze max zapas2 10173 444 2465 06 07 08 2469 010 4411 012 013 014 06. Określenie środków transportowychElektryczny wózek podnośnikowy widłowy EV 612 – szerokość 820 [mm]13


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 20117. Określenie liczby i rodzajów magazynów, powierzchnia wytworzeniaNa planie rozmieszczenia znajdują się 2 magazyny surowców oraz 1 magazyn wyrobów gotowych.Wyspy produkcyjnedługość [mm] szerokość[mm] pole wyspy[m 2 ]5150 7800 40,175150 7750 39,91258800 5300 46,645300 12250 64,9255300 8900 47,174700 3350 15,7457050 4150 29,25757400 4100 30,344550 2950 13,42253300 3050 10,06511200 3500 39,24350 7300 31,7557900 4500 35,556250 2800 17,53250 2800 9,13800 4300 16,34SUMA: 487,09258. Całkowita powierzchnia systemu produkcyjnegoRodzaj powierzchni wskaźnik Powierzchnia [m 2 ]pow. Wytworzenia f1 1 487,0925pow. Dróg transportowych f2 0,9 438,38325pow. Wprowadzenia i wyprowadzenia f3 0,15 73,063875pow. Magazynów f4 0,45 219,191625pow. Kontroli f5 0,1 48,70925pow. Sterowania f6 0,1 48,70925pow. Wolna f7 0,2 97,4185zasilanie systemu f8 0,1 48,70925Suma : 1461,277514


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 20119. Projekt przestrzeni produkcyjnejMacierz nieukierunkowanych przepływów10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 14010 193220 1932 44 4430 193240 96 326 463 675 37250 9660 32670 463 4480 675 326 246 217 96901001101201301401932 1932 1932 96 326 507 1560 675 416 326 246 261 96kolejność rozmieszczania operacji na siatce trójkątów równobocznych10 20 30 40 70 80 90 100 60 110 120 130 140 50Rozmieszczenie na siatce trójkątów równobocznych15


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011Analiza rozmieszczeniaNa podstawie rozmieszczenia wyliczamy współczynnik sąsiedztwaoperacje 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140liczba sąsiadów 2 3 5 6 3 4 5 6 3 4 4 4 2 1Współczynnik sąsiedztwaniiWS gdzie n i - liczba sąsiadów, N liczba operacjiNWS= 3,7143Współczynnik udziału operacji transportowych długichLOT OTDWT , gdzie L OT – liczba operacji transportowych ,WT = 0,9LLOTL OTD – liczba operacji transportowych długichL OT = 40, L OTD = 4Funkcja kryteriumQ = 1075816


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011SterowanieOH 4TUB 32x1000ZFTKStan.Kontroli 1SOJ 10MWGWyprowadzenieSOJ 10Biuro1176 m kwNUA25ZFTKStółmont.1OH 4SOJ 10OH 4OH 45242,95MSOH 4ZFTKSPC20wolnaStółmont.2ZFTKTUD 50x1000NUA25SWA 10SOJ 10Stółmont.1TZA 32GNE15OH 4ZFTKWprowadzeniekontrolaMSOH 4Zasilaniesystemu17


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201110. DokumentacjaLAY OUTWKA Wał korbowy BA 217MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP121710 Szlifowanie otworówSOJ 10 21720 Dłutowanie uzębieńOH 4 15520 Dłutowanie uzębieńOH 4 6230 SzlifowanieNUA 25 21740 MontowanieStół montażowy 1 21770 NakiełkowanieWS 15 21780 Struganie uzębieńZFTK 217130FazowanieTUD 50x1000217MAGAZYNM.W.G. 21718


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011LAY OUTWKAA Wał korbowy AAA 326MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP132610 Szlifowanie otworówSOJ 10 32620 Dłutowanie uzębieńOH 4 19220 Dłutowanie uzębieńOH 4 13430 SzlifowanieNUA 25 32640 MontowanieStół montażowy 1 32660 ToczenieTUB 32x1000 32680 Struganie uzębieńZFTK 326110Kontrola gładkościStół kontrolny 1326MAGAZYNM.W.G. 32619


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011LAY OUTWKB Wał korbowy B 96MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP19610 Szlifowanie otworówSOJ 10 9620 Dłutowanie uzębieńOH 4 9630 SzlifowanieNUA 25 9640 MontowanieStół montażowy 1 9650 Podtaczanie rowkaTZA 32 9680 Struganie uzębieńZFTK 96140Szlifowanie(5)SWA 1096MAGAZYNM.W.G. 9620


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011LAY OUTWKBB Wał korbowy BB 675MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP167510 Szlifowanie otworówSOJ 10 67520 Dłutowanie uzębieńOH 4 28920 Dłutowanie uzębieńOH 4 28920 Dłutowanie uzębieńOH 4 9730 SzlifowanieNUA 25 67540 MontowanieStół montażowy 1 67580 Struganie uzębieńZFTK 28980 Struganie uzębieńZFTK 28980 Struganie uzębieńZFTK 9790PolerowanieSPC 20675MAGAZYNM.W.G. 67521


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011LAY OUTWKG3 Wał korbowy z gwintem 30 246MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP124610 Szlifowanie otworówSOJ 10 24620 Dłutowanie uzębieńOH 4 24630 SzlifowanieNUA 25 24640 MontowanieStół montażowy 1 24670 NakiełkowanieWS 15 24680 Struganie uzębieńZFTK 246120GwintowanieGNE 15246MAGAZYNM.W.G. 24622


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011LAY OUTWS Wał skrętny 328MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP132810 Szlifowanie otworówSOJ 10 11410 Szlifowanie otworówSOJ 10 21420 Dłutowanie uzębieńOH 4 11420 Dłutowanie uzębieńOH 4 21430 SzlifowanieNUA 25 32840 MontowanieStół montażowy 1 328100 Montaż wyłącznika skrętnegoStół montażowy 2 328MAGAZYNM.W.G. 32823


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011LAY OUTWSM Wał skrętny MEDIX 44MAGAZYNOWANIEKONTROLA DOSTAWMagazyn NP121710 Szlifowanie otworówSOJ 10 4420 Dłutowanie uzębieńOH 4 4430 SzlifowanieNUA 25 4440 MontowanieStół montażowy 1 44100Montaż wyłącznika skrętnegoStół montażowy 24470 NakiełkowanieWS 15 44130 FazowanieTUD 50x1000 44MAGAZYNM.W.G. 4424


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011FLOW CHARTKod: WKBNumer rysunku: 3Wał korbowy BZWROT DOSTAWYSTREFA PRZYJĘĆMSNT10Szlifowanieotworów20Dłutowanie uzębieńT30SzlifowanieTOPERACJE40Montowanie MontażT50Podtaczanie Struganie uzębień rowka80Struganie uzębieńT140Struganie Szlifowanie(5) uzębieńTTMWG27


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011FLOW CHARTKod: WKBBNumer rysunku: 4Wał korbowy BAZWROT DOSTAWYSTREFA PRZYJĘĆMSNT10Szlifowanieotworów20Dłutowanie uzębieńT30SzlifowanieTOPERACJE40Montowanie MontażT80Struganie uzębieńT90PolerowanieTMWG28


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011FLOW CHARTKod: WKG3 Numer rysunku: 5Wał korbowy z gwintem 30ZWROT DOSTAWYSTREFA PRZYJĘĆMSNT10Szlifowanieotworów20Dłutowanie uzębieńT30SzlifowanieTOPERACJE40Montowanie Montaż70Struganie Nakiełkowanie uzębieńT80Struganie uzębieńT120Struganie Gwintowanie uzębieńTTMWG29


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 2011FLOW CHARTKod: WSMNumer rysunku: 7Wał skrętny MEDIXZWROT DOSTAWYSTREFA PRZYJĘĆMSNT10Szlifowanieotworów20Dłutowanie uzębieńT30SzlifowanieT40Montowanie MontażOPERACJE100Montaż wyłącznikaStruganie uzębieńskrętnegoT20Dłutowanie Struganie uzębieńT70Struganie Nakiełkowanie uzębieńT130Struganie Fazowanie uzębieńTTMWG31


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201111. Model systemu produkcyjnego32


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201133


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201134


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201135


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201136


Projekt z przedmiotu: Projektowanie systemów produkcyjnych 21 stycznia 201137

More magazines by this user
Similar magazines