Naplňujme Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu

ceskarafinerska.cz
  • No tags were found...

Naplňujme Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.Od svého založení realizuje programy:- bezpečnosti práce- ochrany životního prostředí- podpory zdraví a další zaměstnanecké motivačníprogramy


ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.V roce 2006 se společnost přihlásila k Evropskéchartě bezpečnosti silničního provozu a uzavřelazávazek na léta 2007-2009, aby zesílila pozornostvěnovanou nehodovosti vlastních pracovníků (seslužebními i soukromými vozy) a vytvořila přesah nasvé partnery - kontraktory i regionální okolí.


ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.Připojením se k Evropské chartě naplňujeČeská rafinérská svou misi a vizi a také cíleintegrované politiky HSSEQ.


Závazek Evropské charty bezpečnostisilničního provozu České rafinérské2007-2009 se dělí do těchto oblastí:1. Nehodovost2. Motivační a informační kampaň3. Praktický výcvik4. Rok 2008 vyhlásit rokem bezpečného řízení5. Podpora celostátní nadace BESIP6. Akce pro školy a veřejnost regionu


Plnění závazku Evropské charty1. NEHODOVOST• dosáhnout snížení počtu nehod služebníchautomobilů – ne více než 10 ročně• pokračování zavedeného systémusledování počtu km bez nehody služebníchautomobilů jednotlivců a kolektivů• omezení počtu cest mezi oběma lokalitamia podpora pořádání videokonferencí• v areálech organizovat policejní kontrolydodržování rychlosti a předpisů


Plnění závazku Evropské charty2. MOTIVAČNÍ A INFORMAČNÍ KAMPAŇ• Založena kampaň: „Bezpečně a bez dopravníchnehod..... a to nejen v práci“• v zaměstnaneckém měsíčním zpravodaji Echopublikovat informační texty (v 2007 už 3x)• vydání autorských plakátů s tématem BESIP provnitřní i externí využití (v příloze)• vyrobení reklamních předmětů a motoristickýchpomůcek s logem pro zaměstnance i partnery• veřejné vyhlašování výsledků nehodovosti aoceňování ujetí km bez nehod (realizovánovyhlášení 1Q a 2Q 2007 v Echu)


Plnění závazku Evropské charty3. PRAKTICKÝ VÝCVIK• Na Polygonu v Mostě bude organizován vletech 2008-2009 praktický výcvik řidičů:– služebních vozidel ze zákona a dle rozhodnutíspolečnosti – předběžný počet 40 řidičů– soukromých vozidel podle zájmu zaměstnanců :4-5 kurzů po 12 účastnících


Plnění závazku Evropské charty4. ROK 2008 VYHLÁSIT ROKEM BEZPEČNÉHOŘÍZENÍ• rozvinutí propagace a motivace (ad.2)• praktického tréninku na Polygonu (ad.3)• vydání stolního kalendáře 2008• oslovení partnerů v Kralupech a Litvínově• organizace akce pro veřejnost (ad.6)• medializace plnění závazku –– hodnotící tisková zpráva– kapitola ve výroční zprávě HSSEQ+CSR


Návrh stolního kalendáře prozaměstnance a partnery České rafinérskéna rok 2008


Plnění závazku Evropské charty5. PODPORA CELOSTÁTNÍ NADACE BESIP• podporou konkrétních projektů celostátní NadaceBESIP chceme přispět ke kultivování povědomíveřejnosti o bezpečnosti silničního provozu a jehozásadách• podpora probíhá od roku 2006 částkou 500.000,-Kč určených na konkrétní projekty BESIP• spolupráce s Nadací BESIP je presentována namotivačních materiálech, kde Nadace poskytujepodklady a konzultuje realizovanou kampaň


Plnění závazku Evropské charty6. AKCE PRO ŠKOLY A VEŘEJNOSTREGIONU• Ve spolupráci s Nadací BESIP (ad.5) budeuspořádána série Promo akcí pod pracovnímnázvem Den bezpečnosti na silnicích s Českourafinérskou.• Témata Promo akce: používání autosedaček,funkce airbagů při nehodě, reflexní materiály, jízdana motorce, detekce alkoholu, modelový silničníprovoz, první pomoc při nehodě, beseda směstskou policií, instruktážní videofilm.• První akce se připravuje na 16. a 17. listopadu 2007v Kralupech n. Vlt. (16.-školy, 17.-veřejnost).


CÍL• Plněním závazku chceme motivovatzaměstnance k bezpečnému řízení a jízděbez nehod, působit na řidiče partnerskýcha kontraktorských firem, na školní mládež aveřejnost v našem okolí.


Děkuji za pozornost

More magazines by this user
Similar magazines