Insight 4.0. - uživatelská příručka - Eurosat CS

eurosat.cz
  • No tags were found...

Insight 4.0. - uživatelská příručka - Eurosat CS

InsightUživatelská příručka© Eurosat CS spol. s r.o. 1 Verze 4.2 rev. A1


InsightObsahUživatelská příručka1. Stručný přehled ...............................................................................................................................71.1. Instalace Insight.......................................................................................................................91.2. Načtení ústředny v4 ................................................................................................................91.3. Upgrade firmware ústředny z v4 na v5 .................................................................................101.4. Načtení ústředny v5 a pozdější..............................................................................................111.5. Připojení ústředny .................................................................................................................121.6. Programování ústředny .........................................................................................................121.7. Prohlížení událostí ................................................................................................................131.8. Vytvoření operátorů a nájemců..............................................................................................131.9. Registrace Insight Professional..............................................................................................132. Úvod do Insight..............................................................................................................................143. Ovládání Insight (Launch Pad)......................................................................................................173.1. Spouštění modulů .................................................................................................................173.2. Přihlašování...........................................................................................................................183.3. Změna vzhledu „Ovládání Insight“.......................................................................................183.4. Nastavení klienta....................................................................................................................184. Přehledové okno (Insight Toolbar)................................................................................................194.1. Práce se stránkami (ústřednami)............................................................................................204.1.1. Vytvoření nové hlavní stránky ...........................................................................................204.1.2. Vytvoření nové podstránky ................................................................................................204.1.3. Přesunutí podstránky (pouze v rámci jedné hlavní stránky) ..............................................204.1.4. Úpravy či přejmenování stránky.........................................................................................205. Práce s ústřednou...........................................................................................................................215.1. Načtení ústředny....................................................................................................................225.1.1. Při použití kom. úlohy Insight k načtení ústředny.........................................................235.1.2. Při použití kom. úlohy PCDirect k načtení ústředny.....................................................235.2. Vytvoření ústředny z předlohy..............................................................................................235.3. Vytvoření ústředny kopírováním...........................................................................................245.3.1. Přesouvání ústředen.......................................................................................................255.3.2. Komunikace s ústřednou ...............................................................................................255.4. Připojení ústředny..................................................................................................................265.4.1. Konfigurace připojení TCP/IP.......................................................................................265.4.2. Konfigurace sériového připojení....................................................................................265.4.3. Vytáčené připojení.........................................................................................................265.4.4. Plánování připojení .......................................................................................................275.4.5. Stálé připojení................................................................................................................285.4.6. Dočasné připojení..........................................................................................................285.4.7. Připojení ústředny..........................................................................................................285.4.8. Odpojení ústředny..........................................................................................................295.4.9. Blokování modemů........................................................................................................295.5. Panel vlastností......................................................................................................................305.5.2. Automatická synchronizace data a času.........................................................................305.6. Dálkové ovládání...................................................................................................................315.6.1. Dálkové ovládání jednotky............................................................................................316. Editace Insight (Insight Edit).........................................................................................................326.2. Programování jednotek..........................................................................................................356.2.1. Navigační lišta...............................................................................................................356.2.2. Nástrojová lišta..............................................................................................................36© Eurosat CS spol. s r.o. 2 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka8.2. Lišta prohlížeče......................................................................................................................668.3. Lišta filtrů..............................................................................................................................678.3.1. Prohlížení událostí..........................................................................................................678.4. Seznamy filtrů........................................................................................................................678.4.1. Filtry času.......................................................................................................................678.4.2. Filtr události...................................................................................................................678.4.3. Přidání filtru do zásobníku.............................................................................................688.4.4. Kopírování události do schránky...................................................................................688.4.5. Uložení události jako textového souboru.......................................................................688.5. Nastavení bodu historie ........................................................................................................688.6. Zprávy....................................................................................................................................698.6.1. Vytvoření základní zprávy.............................................................................................698.6.2. Vytvoření filtrované zprávy...........................................................................................698.6.3. Docházka........................................................................................................................708.6.4. Nastavení zakázkového typu exportu.............................................................................718.7. Poplachy.................................................................................................................................738.7.1. Potvrzování poplachů.....................................................................................................738.7.2. Práce s odezvami poplachů............................................................................................748.7.3. Nápověda odezvy...........................................................................................................758.7.4. Odezva operátora...........................................................................................................769. Pokročilé zprávy (Insight Advanced Reports)..............................................................................779.1. Vytváření zpráv......................................................................................................................789.1.1. Vytvoření zprávy bez změny nastavení.........................................................................789.1.2. Vytvoření zprávy se změnou nastavení..........................................................................7810. Archiv (Insight Archiver – SQL Edition)....................................................................................7910.1. Manuální vytvoření zálohy..................................................................................................8010.2. Plánování automatického zálohování..................................................................................8010.3. Manuální spuštění archivace................................................................................................8110.4. Plánování automatické archivace.........................................................................................8110.5. Ruční obnovení ze zálohy....................................................................................................8211. Manažer licence (Licence Manager)..........................................................................................8311.1. Postup registrace..................................................................................................................8311.2. Licencované moduly............................................................................................................8412. Operátoři Insight (Insight Operators).........................................................................................8512.1. Práce s operátory.................................................................................................................8612.1.1. Zřízení operátora..........................................................................................................8612.1.2. Zrušení operátora.........................................................................................................8612.1.3. Zakázání operátora.......................................................................................................8712.2. Práce s typy operátorů..........................................................................................................8712.2.1. Zřízení typu operátora..................................................................................................8712.2.2. Zrušení typu operátora.................................................................................................8812.3. Práce s právy operátorů........................................................................................................8812.3.1. Kategorie práv..............................................................................................................8812.3.2. Nastavení práv..............................................................................................................8912.4. Práce s pracovními stanicemi..............................................................................................8912.4.1. Zřízení pracovní stanice...............................................................................................8912.4.2. Zrušení pracovní stanice..............................................................................................8912.4.3. Zřízení pracovní stanice s omezením...........................................................................8912.5. Práce s nájemci....................................................................................................................9012.5.1. Pravidla nájmu.............................................................................................................90© Eurosat CS spol. s r.o. 4 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka12.5.2. Jak zapnout pravidla nájmu..........................................................................................9112.5.3. Jak vypnout pravidla nájmu.........................................................................................9112.5.4. Vytvoření nového nájmu ............................................................................................9112.5.5. Zrušení existujícího nájmu...........................................................................................9212.5.6. Přidání operátora do nájmu..........................................................................................9212.5.7. Odstranění operátora z nájmu......................................................................................9212.5.8. Přidání jednotky do jednoho nebo více nájemců.........................................................9212.6. Zviditelnění jednotky pro všechny nájemce........................................................................9312.6.1. Prohlížení jednotek v nájmech.....................................................................................9313. Schema Insight (Insight Schematic)...........................................................................................9413.1. Práce s mapou......................................................................................................................9513.1.1. Import map...................................................................................................................9513.2. Práce se střežícími prvky.....................................................................................................9513.2.1. Přidávání střežících prvků............................................................................................9613.2.2. Práce s ikonami............................................................................................................9713.2.3. Znázornění stavu střežících položek............................................................................9813.2.4. Přidání jmenovek.........................................................................................................9913.2.5. Přidání poplachové skupiny.........................................................................................9913.3. Vytvoření propojení...........................................................................................................10013.4. Práce ve „Střežícím módu“................................................................................................10013.5. Zpracování poplachů..........................................................................................................10013.5.1. Ukončení poplachu....................................................................................................10113.6. Ovládání jednotek..............................................................................................................10113.7. Práce s kamerami...............................................................................................................10113.7.1. Přidání kamer.............................................................................................................10113.7.2. Sledování aktuálního videa........................................................................................10114. Správa serveru (Insight Server Tool).......................................................................................10214.1. Start a zastavení serveru....................................................................................................10214.2. Prohlížení připojených klientů...........................................................................................10314.3. Nastavení služby dynamického importu uživatel.........................................................10414.4. Plánování synchronizace ústředny................................................................................10414.5. Přihlašovací soubor.......................................................................................................10415. Insight foto ID (Insight Photo ID).............................................................................................10515.1. Základní koncepce.............................................................................................................10615.2. Práce s šablonami karet......................................................................................................10615.2.1. Vytvoření nové šablony.............................................................................................10615.2.2. Smazání šablony........................................................................................................10615.2.3. Úprava existující šablony...........................................................................................10615.2.4. Tisk základní ID karty ze šablony..............................................................................10615.3. Navrhování šablony...........................................................................................................10715.3.1. Přidání textu do šablony.............................................................................................10715.3.2. Přidání obrázku do šablony........................................................................................10715.3.3. Přidání databázového pole do šablony.......................................................................10715.3.4. Přidání fotografie uživatele do šablony......................................................................10815.4. Úprava šablony karty.........................................................................................................10815.4.1. Pro přesun textu, obrázků, databázových polí nebo fotografií...................................10815.4.2. Změna velikosti textu, obrázku, databázového pole nebo fotografie.........................10815.4.3. Úprava vlastností pole................................................................................................10816. Plány dotykových klávesnic .....................................................................................................10916.1. Vytvoření nového plánu.....................................................................................................109© Eurosat CS spol. s r.o. 5 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka16.2. Smazání plánu....................................................................................................................11017. Integrace DVR (Insight DVR Integration)...............................................................................11117.1. Přidání DVR (rychlý průvodce)..........................................................................................11217.2. Práce se zobrazovacími okny.............................................................................................11317.3. Práce s ovládací lištou DVR..............................................................................................11417.3.1. Ovládání PTZ kamer..................................................................................................11417.3.2. Práce s časovou osou..................................................................................................11517.3.3. Ovládání přehrávání uložených záznamů..................................................................11617.4. Odesílání povelů do DVR nebo kamer..............................................................................11718. Dynamický import uživatel ......................................................................................................11818.2. Nastavení ..........................................................................................................................11818.2.1. Přidání ústředny.........................................................................................................12018.2.2. Práce s modulem dynamického importu uživatel.....................................................121Doplňky: ..........................................................................................................................................122Převod databáze do SQL Express 2005.......................................................................................122Popření odpovědnosti:Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé vsouvislosti se správným či nesprávným použitím produktu.I přes veškerou snahu a péči při zpracování tohoto manuálu firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby aomyly a následky z nich plynoucí.Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k datu 1.1.2010.© Eurosat CS spol. s r.o. 6 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka1. Stručný přehledTato kapitola přináší minimum základních informací pro práci s programem Insight. Pro podrobnéinformace si nalistujte následující příslušné kapitoly.Program Insight v současnosti existuje ve verzích:– LITE volná verze dodávaná autorizovaným prodejcem spolu s ústřednami CONCEPT typ 2firmware 5 a vyšší.– PROFESIONAL placená verze pro ústředny CONCEPT typ 1 a 2.– INSTALLER – určena pro instalační techniky. Nahrazuje Insight Lite a Wdirect. Umožňujeprogramování a správu ústředen typ 1 a 2. Vyžaduje bezplatnou registraci na webovýchstránkách Inner Range.– EXPRESS – placená verze pro jednu ústřednu a jednu pracovní stanici. Vyžaduje použití HWklíče, dovoluje permanentní připojení ústředny.V otázkách nákupu se obraťte na autorizovaného prodejce.Podporované platformy• MS Windows XP Pro;• MS Windows 2003Server;• MS Windows 2008 Server – x86 nebo x64;• MS Windows Vista (Bussiness / Ultimate);• MS Windows 7 (Professional / Enterprise / Ultimate) - x86 nebo x64Požadavky na serverStandardní instalace Insight serveru zahrnuje i SQL Express databázi;SQL Express databáze je limitována velikostí 4 GB databáze. Pro větší / rozsáhlejší databázi(více než 6 miliónů událostí za rok) by měla být zakoupena plná verze SQL 2005.Pro odlehčení zatížení CPU mohou být SQL databáze a Insight Server instalovány na dvousamostatných PC, ale je doporučené rychlé (optické) propojení mezi oběma počítači.Minimální hardwarové požadavkyCPU: Intel® Pentium® 4 2GHz;RAM: 1GBHDD: 3 GB volného prostoru**Grafika: XVGA monitor 1024 x 768, 24 bit barvy;CD-ROM pro instalaci Insight a myš, nebo jiné obdobné zařízení;Doporučené hardwarové požadavkyCPU: Intel® Core 2 Duo (nebo quad core) procesor @ 2.4GHz nebo lepší;RAM: 4 – 8 GB;HDD: 50 GB volného prostoru**HDD: 10 000 nebo 15 000 RPM SATA / SAS / SCSI a dobrý řadič RAIDGrafika: 22” WSXGA+ (1680x1050) monitor, 24 bit barvy© Eurosat CS spol. s r.o. 7 Verze 4.2 rev. A1


InsightDoporučená pracovní stanice (klient)Minimální HW požadavky:CPU: Intel® Pentium® 4 2GHzRAM: 512 MBHDD: 1 GB volného prostoru**Grafika: XVGA monitor s rozlišením 1024 x 768, 24 bit barvymyš nebo jiné podobné zařízeníUživatelská příručkaDoporučené HW požadavky:CPU: Intel® Core 2 Duo (nebo quad core) procesor @ 2.4GHz nebo lepšíRAM: 4GBGrafika: 22” WSXGA+ (1680x1050) monitor, 24 bit barvy** Poznámka: Zatímco instalace zabere asi 500 MB prostoru, uložená data v SQL databázi mohousnadno dosáhnout 4 GB při 6 miliónech událostí za rok.Poznámky:1. Insight 4. využívá MS SQL Express databázi, která je limitována velikostí 4 GB.2. I když instalace Insight vyžaduje asi 500 MB prostoru na HDD, výchozí SQL Expressdatabáze může narůst až na 4 GB. Insight databáze tak může uložit až 5 miliónů událostíběhem 12 měsíců. Proto je doporučeno 5 GB volného prostoru na HDD pro databázi. Prorozsáhlejší databázi je nutno využít plnou verzi MS SQL Serveru 2005.3. Operační systém Windows 2000 není doporučen pro nové instalace z důvodu ukončení jehopodpory firmou Microsoft.4. Insight V4. nyní podporuje i ústředny typ 1. Použitím komunikační úlohy „PCDirect“ jemožné provést nahrání naprogramování ústředny do Indight, ovládání programovýchjednotek (prostory, dveře, domácí auxy) a ukládání událostí do Přehledu událostí. Protožeje Insight zamýšlen pro správu ústředen typ 2, některé nové vlastnosti nebudou v ústřednáchtypu 1 funkční nebo dostupné. Jsou-li požadovány vlastnosti v plném rozsahu Insight, jenutné provést upgrade na typ 2 s poslední verzí firmware.5. Insight Express je novým produktem. Je předurčen pro menší obchodní společnosti. Můžebýt použit pro jednu pracovní stanici pro základní správu systému Concept 4000.Zabezpečení přístupu hesly operátorů zajišťuje dostatečné zabezpečení. Insight Expressmůže být rozšířen na Insight Professional, je-li to požadováno, dodatečnou licencí.© Eurosat CS spol. s r.o. 8 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka1.1. Instalace InsightInstalace Insight Instalace Insight LITE1. Po vložení CD standardně nainstalujte sw podle pokynů na obrazovce.2. Instalaci ukončete kliknutím na Konec.3. Restartujte PC, jste-li k tomu vyzváni.Instalace Insight PROFESIONAL1. Zakažte nebo ukončete všechny firewally. Nevkládejte hw klíč do USB portu.2. Po vložení CD standardně nainstalujte sw podle pokynů na obrazovce. Volbu Klient a serverzvolte pouze na PC, kde bude instalován Insight server. Na ostatních PC vyberte volbuPouze klient. Je možné, že instalace bude na několik minut přerušena.3. Postupujte podle pokynů zobrazovaných na monitoru PC.4. Vložte hw klíč do USB portu.5. Restartujte PC, jste-li k tomu vyzváni.1.2. Načtení ústředny v4Připojujete-li ústřednu v5 a vyšší, přejděte na bod 1.4. Načtení ústředny v5.1. Nakonfigurujte komunikační úlohu PC Direct (na libovolném pořadí komunikačních úloh) aaktivujte ji. Komunikační rychlost nastavte 9600 Bd.2. Aktivujte modul Ovládání Insight kliknutím na symbol Ovládání Insight (Pro) (InsightLaunch Pad) na spodním řádku a vyberte modul Načtení ústředny (Enrol Panel).3. Přihlaste se jako operátor installer s heslem installer (výchozí heslo, je již zadáno).4. Zadejte parametry do tabulky:© Eurosat CS spol. s r.o. 9 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaZávazné jsou zejména údaje:číslo ústředny (Panel ID) musí být zadáno vždy 8 číslic, přičemž první dvě musí být nulysériové číslo (Serial Number) musí být zadáno přesně dle informací z ústředny, viz MENU,2kom. úloha (Protocol) musí být Wdirect (PCdirect), stejně jako v bodě 1rychlost (Baud Rate)musí být zadána stejná jako v bodě 1 (obvykle 9600Bd)server (Panel Server)nechat na LOCAL, nebo zadat IP adresu Insight serveruPIN technika (Instaler PIN) zadat podle skutečnosti5. Klikněte na tlačítko „Načíst nyní“, musí proběhnout přenos dat.Poznámka: Insight Professional 4. umožňuje i načtení ústředen Concept 3000 typ 1 (firmware doverze 3.5). Při použití portu 0 (na desce ústředny) je doporučena max. rychlost komunikace 2400Bd.1.3. Upgrade firmware ústředny z v4 na v51. Proveďte upgrade hw na v5, tj. vyměňte U1 a U8. Nezapomeňte na správné nastavenípropojek LK8 a LK9 (na pozici U8 se ve v5 používá paměťtypu FLASH 4MB, u v4 to byla paměť typu EPROM2MB). Pokud současně měníte i RAM (U10) v případězměny z 32kB na 128kB (nebo 512kB) nezapomeňte takéna propojku LK2.2. Po připojení napětí proveďte MENU,7,5,2 nastaveníkonfigurace RAM shodné jaká byla před upgradem.3. Vyberte program Editace (Insight Edit).4. V přehledovém okně vyhledejte tuto ústřednu.5. Pravým tlačítkem klikněte v přehledovém okně na tutoústřednu a vyberte v rozbalené nabídce Vlastnosti(Properties).6. Najděte volbu „Chci provést upgrade ústředny na verzi 5“ (I have upgraded my panel inVersion 5) a potvrďte „OK“. Symbol ústředny v přehledovém a pracovním okně zčervená,indikující že data čekají na zápis do ústředny.7. Pravým tlačítkem klikněte v přehledovém okně na tuto ústřednu, vyberte „Celá ústředna“(Entire Panel) a dále „Označit pro přenos dat do ústředny“ (Mark for Download). Pokudzůstal symbol ústředny červený s malým symbolem zámku, znamená to, že ústředna jezamknutá. V přehledovém okně zvolte „Odemknout“ (Unlock) a proveďte znovu tento bod.8. Pokračujte krokem 5.© Eurosat CS spol. s r.o. 10 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka1.4. Načtení ústředny v5 a pozdější1. V ústředně proveďte konfiguraci 1. komunikační úlohy (tou musí být Insight).Zadejte MENU, 7,3,1 a deaktivujte úlohu (stiskem klávesy 9). Pokud byla ústředna předtímresetována nebo měněna konfigurace paměti, bude v továrním nastavení a v tom případě je třebazadat pouze hodnoty označené červeně (pro sériové připojení).Číslo ústředny (Panel ID)00xxxxxxPort1 (1-4) (1-3 pro Ethernet UART)Baud 9600Volby EPNU…nnnnEthernet…nnnnRS232…nACEFE3000…nnnnExt.modem…nnnnInt.modem…nnnnInsight IP 0.0.0.0Insight key1 0Insight key2 0IPFast IP 0.0.0.0IPFast key1 0IPFast key2 0Ústředna IP 0.0.0.0Router IP 0.0.0.0Maska podsítě 0.0.0.0Hlášení port 0Max.počet pokusů 0Poznámky k nastavení:a) Číslo ústředny musí být zadáno v plném počtu 8 číslici, první dvě musí být nuly. Toto číslo musí být shodnés číslem ústředny zadaným v Insight. Povolený rozsah 00000001 – 00FFFFFF. Tovární hodnota 00000000 nesmí býtpoužita.b) Volby NUIP nastavte na nYnn, pokud pro přímé propojení kabelem používáte kabel s propojenímDTR/DSR (platí zejména pro starší PC). Většina kabelů však propojení DTR/DSR dnes již nepoužívá (používají sepouze signály Rx,Tx a gnd) a proto se tato volba nenastavuje.c)Volby RS232 nenastavujte (resp. na nnnn), pokud používáte jiné propojení než přímé kabelem. Nesmí býtnastaveny ani v případě připojení GMS modemu FE3000 jako komunikační úloha GSM modem.d) Pokud se spojujete interním modemem, (komunikační úloha CT002), nastavte (v jejím neaktivním stavu)Počet zvonění pro odpověď (Rings to answer) = 15, v tom případě také volby Int.modem nastavte na nACE.2. Aktivujte hlavní menu Insight (kliknutím na symbol Isight Launch Pad na spodním řádku) avyberte program Načtení ústředny (Enrol Panel).3. Přihlaste se jako operátor installer s heslem installer.4. Zadejte parametry do tabulky:© Eurosat CS spol. s r.o. 11 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaZávazné jsou zejména údaje:číslo ústředny (Panel ID)výr.číslo (Serial Number)kom.úloha (Protocol)rychlost (Baud Rate)server (Panel Server)musí být zadáno vždy 8 číslic, přičemž první dvě musí být nulymusí být zadáno přesně dle informací z ústředny, viz MENU,2musí být Insight (v ústředně to musí být CT001)musí být zadána stejná jako v bodě 1 (obvykle 9600Bd)nechat na LOCAL5. Klikněte „Načíst nyní“, musí proběhnout přenos dat.1.5. Připojení ústředny1. Vyberte modul „Editace“ (Insight Edit).2. V přehledovém okně vyhledejte tuto ústřednu.3. Pravým tlačítkem klikněte na tuto ústřednu na vyberte nabídku „Automatické připojení“(Auto connect). Barva ústředny zelená a začne přenos dat, číselná hodnota v závorce zajejím názvem se začne zmenšovat až zmizí. V tom okamžiku je přenos dat ukončen.4. Nastavte datum a čas v ústředně (pravým tlačítkem na „Vlastnosti“ (Properties), v hlavnímokně se objeví okno s názvem ústředny, vybrat volbu „Údržba“ (Maintenance) a poslat časPC do ústředny).1.6. Programování ústředny1. CONCEPT se programuje v Insightu na základě výběru funkce (moduly, uživatelé, zónyatd.) v přehledovém okně, v pracovním okně se objeví přehled všech jednotek této funkce akliknutím na konkrétní z nich se otevře editační okno této jednotky.2. Jestliže ústředna není při programování připojena, veškeré změny se přenesou do ústřednypři nejbližším spojení PC s ústřednou.© Eurosat CS spol. s r.o. 12 Verze 4.2 rev. A1


Insight1.7. Prohlížení událostíUživatelská příručka1. Události jsou automaticky načteny po spojení s ústřednou. Pro prohlížení událostí je třebaotevřít modul „Prohlížeč Insight“ (Insight Review).2. Otevřete nové okno prohlížeče a klikněte na tlačítko start (go).3. Standardně filtr umožňuje zobrazovat události vzniklé v předchozích 24hodinách. Jestližeústředna nemá nastaven datum a čas, žádné události nebudou zobrazovány. Pro zobrazenívšech událostí je třeba změnit filtr na „Vše“ (All Review) nebo vybrat typ filtru odpovídajícípožadavku na zobrazení.1.8. Vytvoření operátorů a nájemců1. V instalaci Insight Professional můžete vytvořit operátory s omezenými právy . Operátořijsou spravování v modulu „Operátoři Insight“.2. Pro ústředny s vícenásobnými nájmy můžete vytvořit operátory a hardwarové jednotky sodlišnými právy k jednotlivým nájmům. Nájemci jsou spravování v modulu „OperátořiInsight“.1.9. Registrace Insight Professional1. Insight Professional musí být registrován u Inner Range do 30 dní od instalace. Není-li vtomto termínu zaregistrován, přejde do verze Lite. Postup viz. „Manažer licence“ (str.67).Insight Lite není registrován.© Eurosat CS spol. s r.o. 13 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka2. Úvod do InsightInsight se skládá z několika modulů. Každý modul představuje samostatný program propráci s instalací systému Concept.IkonaModulEditace Insight (Insight Edit) program pro programování systémů Inner RangeProhlížeč Insight (Insight Review) program pro prohlížení a archivaci událostí vsystémech Inner RangeSchema Insight (Insight Schematic) program pro monitorování stavu systému nazákladě intuitivního grafického zobrazení instalace systému (Není v Insight Lite).Pokročilé zprávy (Advanced Reports) pro vytváření zpráv včetně jejich šablon avzorů, samostatně licencovaný (Není v Insight Lite).Manažer fondu karet (Card Pool) správa přístupových karet pro SITE kód i přímývstup, samostatně licencovaný (Není v Insight Lite).Insight ID foto (Insight Photo ID) program pro vytváření ID karet uživatel (Není vInsight Lite), samostatně licencovaný.Plány dotykových klávesnic (Touch Screen Designer) pro navrhování vzhledu afunkcí dotykových klávesnic.Manažér licence Insight (Licence Manager) aktivace placených služeb (Není vInsight Lite).Insight Archiv SQL (Insight Archiver) program pro správu databázových datsystémů Inner Range.Operátoři Insight (Insight Operator) program pro správu práv a přístupujednotlivých operátorů programu (Není v Insight Lite).Načtení ústředny (Enrol panel) načtení nové ústředny do Insight.Připojení– Insight Professional může být současně připojen k více ústřednám (dle licence),– použitá komprese Octane velmi urychluje nahrávání dat,– je podporováno sériové připojení, připojení přes Ethernet a modemové spojení,– je podporováno automatické přepínání způsobu připojení při ztrátě spojení.– Insight Lite může být nyní připojen i když je připojen Insight Pro nebo Express. To umožníinstalačním technikům přístup bez nutnosti omezení ostatních operátorů. Operátoři jsouupozorněni na změny provedené jiným Insight. Poznámka: Firmware ústředny musí být V7.4nebo později, velikost paměti ústředny 128 kB nebo 512 kB podporující dvě aktivní úlohyInsight, obě verze Insight 4 nebo pozdější.© Eurosat CS spol. s r.o. 14 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaÚpravy– programové změny jsou přenášeny do modulů ihned, není třeba dalších povelů,– stav LAN, modulů, zón a auxů je zobrazován,– je možné zobrazit/skrýt vybrané jednotky,– použití hyperlinkových propojení mezi jednotkami,– nepřetržité porovnávání dat mezi ústřednou a databází Insight,– automatická detekce změn provedených z klávesnice.– Insight V4 podporuje ústředny Concept 4000 až do firmvare V7.4– jednoduché vytváření šablon pro export uživatel– možnost výběru více uživatel pro vymazání záznamů nebo pro export,– při vkládání zón do prostoru může operátor zvolit filtr vstupů „Aktuálně dostupné“, „Systémovévstupy“ nebo „Vstupy zón“ pro snadnější výběr vstupů.Virtuální ústředna– virtuální uživatelé a virtuální ústředny mohou být snadno sdíleny mezi ústřednami,– více virtuálních uživatel může být vybráno pro editaci či zrušení.Zprávy– vytváření zpráv včetně vzorů, docházka, zprávy o aktivitách v systému a programovýchzměnách,– možnost úpravy vzhledu zpráv, vytváření grafických úprav,Správa systému– plný či výběrový download/upload,– upload jednotlivých záznamů,– plná podpora offline úprav.Ovládání– možnost vzdáleného ovládání prostorů, auxů, dveří, výtahů a jejich seznamů, domácích auxů avstupů zón.Integrace DVRovládání DVR a kamer včetně živého videa přímo z Insight.Pomoc– senzitivní nápověda ke každé operaci. Stačí stisknout klávesu F1.– Jednoduché tipy při startu každého modulu Insight.Poplachové služby– nová volba „IP – XMIT“ v modulu „Poplachové služby“– funkční cesta pro přenos XMIT událostí systému zasíláním zpráv na automatizované PCO– podpora formátů Contact ID a IR-Fast– zamýšlená pro situace, kdy Insight, instalovaný na PCO a připojený přes RS 232 k automatickémonitorovací stanici– IP-XMIT modul vyžaduje samostatnou licenci© Eurosat CS spol. s r.o. 15 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaPlacené služby: Moduly Manažér licencí, Operátoři, Schéma Insight, ID foto, Pokročilézprávy a Fond karet nejsou přístupny ve verzi LITE.Verze PROFESIONAL musí být zaregistrována do 30 dní od instalace. Není-li tomu tak,přejde tato verze po 30 dnech do verze LITE. Tato verze používá hw klíč do USB portu.Verze EXPRESS je určena pro připojení jedné ústředny k jedné pracovní stanici, na které jenainstalována. Vyžaduje použití HW klíče pro tuto verzi, jinak přejde do verze Lite. Neobsahujemoduly Schema Insight, Ovladač poplachů, Virtuální ústředny a není možné instalaci rozdělit dopronájmů. Je možné tuto verzi upgradovat na verzi Professional doplňkovou licencí. Insight Expressdovoluje permanentní připojení ústředny.Verze INSTALLER je určena pro instalační techniky a neměla bý být dávána k dispozicikoncovým uživatelům. Nahrazuje Insight Lite a Wdirect. Umožňuje programování a správuústředen typ 1 a 2. Po instalaci vyžaduje bezplatnou registraci na webových stránkách Inner Range.Nedovoluje permanentní připojení ústředny.© Eurosat CS spol. s r.o. 16 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka3. Ovládání Insight (Launch Pad)Ovládání Insight slouží pro centrální správu modulů Insight, sloužící k rychlénavigaci po ostatních modulech. Jeho otevření je možné kliknutím na pruh programů(brčálový, žlutý nebo bílý mužíček):ikon:Po spuštění se nabízí možnost otevření jednotlivých modulů Insight výběrem jejichoknaNástrojová lišta – umožňuje spuštění modulů, přihlášení operátora a nastavení vzhleduBarevné schéma – můžete vybrat z barevných předloh.Ikony spouštění modulů – kliknutím na ikonu spustíte zvolený modul.3.1. Spouštění modulůje možné čtyřmi způsoby:1. Kliknutím na ikonu modulu ve spuštěném modulu „Ovládání Insight“2. Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu „Ovládání Insight“ v systémové liště a vrozbalené nabídce kliknout na zvolený modul.3. Kliknout na ikonu „Ovládání Insight“ v systémové liště a kliknout na ikonu vybranéhomodulu.4. Při stisknuté klávese CTRL stisknout klávesu s číslem modulu, který chcete spustit. Číslamodulů zjistíte kliknutím pravým tlačítkem na ikonu „Ovládání Insight“ v systémové liště.Poznámka: Můžete mít současně spuštěno více modulů.© Eurosat CS spol. s r.o. 17 Verze 4.2 rev. A1


Insight3.2. PřihlašováníUživatelská příručkaPo otevření vybraného modulu je operátor vyzván k přihlášení a zadání přístupového hesla.Poznámka: Továrně jsou zadáni dva operátoři:● installer (heslo installer)● admin (heslo admin)1. Zadejte jméno operátora.2. Zadejte přístupové heslo.3. Klikněte na „Přihlásit“.3.3. Změna vzhledu „Ovládání Insight“Můžete upravit barevný vzhled úvodníobrazovky.1. V menu „Editace“ klikněte na volbu„Vlastnosti“.2. Proveďte požadované úpravy.3. Klikněte na tlačítko „OK“.Poznámka: Nastavení je individuální pro každéhooperátora. Chcete-li nastavit vzhled „OvládáníInsight“ při jeho otevření, musíte tak učinit vnepřihlášeném stavu.3.4. Nastavení klienta.Po přihlášení můžete změnit volbynastavení pracovní stanice.1. V menu „Nástroje“ klikněte na volbu„Insight Klient nastavení“.2. Proveďte zvolené změny.3. Klikněte na tlačítko „OK“.Server – je-li Insight Professionalinstalován na jediném PC, nebo je-li toto PCserverem zvolte „Tento počítač“. Je-li server najiném PC, vyberte „Jiný počítač“.Klient – můžete zvolit způsobpřihlašování operátorů a ukončování všechmodulů.© Eurosat CS spol. s r.o. 18 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka4. Přehledové okno (Insight Toolbar)Přehledové okno je řídícím centrem většiny modulů Insight. Umožňuje vytvářet a spravovatstránky, načítat ústředny, ovládat periferní zařízení, programovat a provádět údržbu ústředny. Je vkaždém modulu Insight.Okno, které se otevírá ve všech modulech a je určeno k celkové správě systémů ovládanýchInsight, zejména:– načítání ústředen– připojení/odpojení ústředen– založení hlavních stránek a podstránek– kopírování nebo přesunování ústředen mezi stránkami– export, import a duplikace ústředen– výběrový upload a download– dálkové nastavování ústředny a modulůObsahuje jednu nebo několik hlavních stránek. V ní jsou vnořeny podstránky,reprezentované již názvy jednotlivých systémů (ústředen). Ty pak lze rozvinout do seznamu –stromu programových jednotek (modulů) ústředny, pro každou ústřednu (podstránku) samostatně.Spodní tři záložky přepínají volby zobrazení:– Prohlížeč (detailní zobrazení podstránek a všech jejich funkcí),– Ovládání (detailní zobrazení podstránek a jen funkcí umožňujících ovládání),– Stav (souhrnné zobrazení podstránek-ústředen a jejich stavu).© Eurosat CS spol. s r.o. 19 Verze 4.2 rev. A1


Insight4.1. Práce se stránkami (ústřednami)Uživatelská příručka4.1.1. Vytvoření nové hlavní stránky1. Klikněte pravým tlačítkem v přehledovémokně někam do volného prostoru podstromem. Objeví se nabídka vytvořenínové hlavní stránky.2. Zadejte nové jméno a další parametry tétostránky.3. Klikněte „OK“.Stránka se zařadí v přehledovém okněhierarchicky mezi hlavní stránky.4.1.2. Vytvoření nové podstránky1. Klikněte pravým tlačítkem v přehledovém okně na názevexistující stránky. Objeví se nabídka vytvoření novépodstránky.2. Zadejte nové jméno a další parametry této podstránce.3. Klikněte OK.Poznámka: Podstránky nelze vytvářet ve verzi LITE.4.1.3. Přesunutí podstránky (pouze v rámci jedné hlavní stránky)1. Označte myší vybranou podstránky a tažením ji přemístěte na jméno jiné podstránky.2. Uvolněte tlačítko myši.3. Data z přesouvané podstránky budou zkopírována do cílové podstránky. Potvrďte tutooperaci (nebo zrušte).Poznámka: Podstránky nelze přesouvat ve verzi LITE.4.1.4. Úpravy či přejmenovánístránky1. Klikněte pravým tlačítkem nastránku a zvolte „Vlastnosti“.2. Proveďte požadované úpravystránky.3. Klikněte na „OK“.Poznámka: Pro úpravy stránek musíte mítoprávnění ke změnám stránek (ústředen).© Eurosat CS spol. s r.o. 20 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka5. Práce s ústřednouNení možné pracovat s ústřednou, dokud není vytvořena v Insight.Jsou tři metody vytvoření:1. NA ČTENÍ - normální metoda, ústředna je fyzicky připojena a je plně načtena do Insightu2. IMPORT - při této metodě operátor specifikuje, který soubor má být načten do Insightu.Ústředna může být připojena později a plně nebo výběrově do ní budou zaslána data zInsightu.3. KOPÍROVÁNÍ - program v existující ústředně může být kopírován pro jinou novouústřednu. Data do nové ústředny budou plně nebo výběrově zaslána později. Insight mápřipraveny předlohy - „prázdné ústředny“ obsahující všechny formáty konfigurace RAM(standart, přístup, atd.). Tyto se s výhodou požívají jako základ pro programování bezpřipojené nové (nenaprogramované) ústředny. Při práci s podstránkami – ústřednami jenutno mít na paměti, že jednotlivé ústředny mohou být přesunovány pouze v rámci jednéhlavní stránky. Je proto nutné tuto hlavní stránku vytvořit před prací s ústřednou.Ústředna musí být připojena vždy k serveru. Při přímém připojení kabelem je to PC, nakterém je nainstalován server. Pro vytáčené připojení musí být modem připojen k PC, na kterém jenainstalován server.Obecně je možné ve verzi PROFE S IO N A L pracovat pouze s jednou ústřednou. Prosprávu více ústředen verzí PROFE SIONAL je třeba zakoupit licenci na více ústředen.Upozornění na tuto skutečnost se objeví při dokončení operace, event. ji znemožní např. přikopírování ústředny do nové stránky (podstránky) nebo vytvoření nové ústředny z předlohy.© Eurosat CS spol. s r.o. 21 Verze 4.2 rev. A1


Insight5.1. Načtení ústřednyNačtení ústředny je nutné k vytvořeníústředny v Insightu a k zaslání dat z existujícíhonaprogramování ústředny do Insightu. Pro načtenídat je třeba:Uživatelská příručka– ústředna musí být zapnuta– Insight musí být nastaven na zvolený typkomunikace (přímé propojení kabelem,TCP/IP atd.)– komunikační úloha musí být nakonfigurovánana odpovídající formát. V případě použitíkomunikační úlohy PC direct se řiďteprogramovacím manuálem. Nastavení proInsight již bylo popsáno na str.11.Poznámky:– Některé parametry ústředny při načítání musíbýt stejné jako nastavení v Insight, jinaknačtení neproběhne (bude chybné). Proupřesnění jsou tyto parametry označenymalým symbolem ústředny. Poklepáním na něj se nastavení srovnají s nastavením ústředny.– Načítat je možné pouze na PC, kde je instalován Insight server. Není možné načítat ústředny zkteréhokoliv PC s Insight klientem.– V porovnání s Wdirectem Insight díky použité kompresi dat OctaneTM provádí operace načtenía zaslání dat o 1000% rychleji než Wdirect.– Je možné (pro upgrade firmware) také načíst ústřednu s předchozí verzí firmware – viz úvodkrok 3 str.8.– Insight Professional V4 umožňuje načtení a správu i ústředen starších verzí firmware, od fw.3.5.1. Aktivujte hlavní menu Insight (kliknutím na symbol Isight Launch Pad na spodním řádku) avyberte modul „Načtení ústředny“ (Enrol Panel).2. Přihlaste se jako operátor admin s heslem admin.3. Zadejte parametry do tabulky.4. Závazné jsou zejména údaje:číslo ústředny (Panel ID) - musí být zadáno vždy 8 číslic, přičemž první dvě musí být nulysériové číslo (Serial Number) - musí být zadáno přesně dle informací z ústředny, vizMENU,2komunikační úloha (Protocol) - musí být Insight (v ústředně to musí být CT001)rychlost (Baud Rate) - musí být zadána stejná jako v bodě 1 (obvykle 9600Bd)server (Panel Server) - nechat na LOCAL5. Klikněte „Načíst“, musí proběhnout přenos dat.Poznámka:Při načítání ústředny ver. 4 a dřívější, musí být zadána komunikační úloha „PC Direct“ (viz. str. 9)© Eurosat CS spol. s r.o. 22 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaMožné problémy:Obdržíte-li oznámení, že upload neproběhl (proběhl chybně), pročtěte si následující poznámky:5.1.1. Při použití kom. úlohy Insight k načtení ústředny- při upgrade z v4 -ověřte si, že nový firmware je verze 5.xx (nebo vyšší) -MENU,2- byla nastavena správná konfigurace RAM?– komunikační úloha Insight musí být jako CT001– prověřte shodnost čísla ústředny (nesmí být nulové) a parametry přenosu dat– prověřte výrobní číslo ústředny zadávané do Insight– při přímém spojení kabelem prověřte volbu portu na PC a neobsazenost portu jinými programy– prověřte volbu protokolu (Insight)– prověřte nastavení kom. úlohy Insight v ústředně (str.4)– zastavte a opět spusťte komunikační úlohu Insight– restartujte PC5.1.2. Při použití kom. úlohy PCDirect k načtení ústředny– prověřte shodnost čísla ústředny (nesmí být nulové) a parametry přenosu dat– prověřte výrobní číslo ústředny zadávané do Insight– při přímém spojení kabelem prověřte volbu portu na PC a neobsazenost portu jinýmikomunikačními úlohami– prověřte volbu protokolu (PCDirect)– prověřte zadání správného PINu technika– prověřte nastavení Insightu v ústředně (str.4)– zastavte a opět spusťte komunikační úlohu PCDirect– restartujte PC5.2. Vytvoření ústředny z předlohyPředlohou se myslí nová ústředna bez dat, která je součástí Insight. Předlohou může být takéjakákoliv ústředna předtím vytvořená. Novou ústřednu je možné vytvořit off-line a teprve potéposlat data do konkrétní ústředny.1. v modulu „Editace“ vytvořte novou hlavnístránku nebo podstránku.2. Pravým tlačítkem klikněte na vybranounovou stránku a vyberte možnost Nováústředna z předlohy (New Panel fromTemplate).3. Zadejte potřebné údaje do tabulky, čímž jenová ústředna vytvořena.4. Potvrďte OK.© Eurosat CS spol. s r.o. 23 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaNová ústředna musí být specifikována jménem, ID číslem ústředny a sériovým číslem. Povytvoření je nutné ručně nastavit parametry komunikační úlohy. Učiníme tak v nabídce Vlastnosti anásledně výběrem tabulek Protokol a Porty.Insight obsahuje připravené předlohy včetně výběru konfigurace RAM. Je možno užítkteroukoliv z předloh k vytvoření ústředny.Volby v tabulce:1. Jméno souboruPro výběr předlohy2. Jméno ústředny (Panel Name)Jméno nové ústředny3. Číslo ústředny (Panel ID)Musí odpovídat číslu ústředny v komunikační úloze Insight. Jestliže není teď známé, zadejtelibovolné volné a změňte jej později4. Sériové číslo ústředny (Serial Number)Musí být zadáno přesně podle čísla zjištěného v MENU,2. Jestliže není t.č. známo, zadejtelibovolné volné a změňte jej později v okamžiku známé fyzické ústředny5.3. Vytvoření ústředny kopírovánímMůžete vytvořit ústřednu kopírováním dat z již načtené ústředny a tato data poslat data dokonkrétní ústředny později.1. V modulu „Editace“ vytvořte novou hlavnístránku nebo podstránku.2. Vyberte ústřednu, která bude kopírována a zastisku CTRL a levého tlačítka myši ji přetáhnětedo nové ústředny (hlavní stránky nebopodstránky). Po přetažení se objeví tabulka.3. Zadejte potřebné údaje do tabulky, čímž je nováústředna překopírována.4. Potvrďte OK.Nová ústředna musí být specifikována jménem, ID ústředny a sériovým číslem. Povytvoření je nutné ručně nastavit parametry komunikační úlohy. Učiníme tak v nabídce „Vlastnosti“a následně výběrem tabulek Protokol a Porty.Volby v tabulce:1. Jméno ústředny - jméno zkopírované ústředny2. ID ústředny - musí odpovídat číslu ústředny v komunikační úloze Insight. Jestliže není teďznámé, zadejte libovolné volné a změňte jej později3. Sériové číslo ústředny - musí být zadáno přesně podle čísla zjištěného v MENU,2. Jestliženení t.č. známo, zadejte libovolné volné a změňte jej později v okamžiku známé fyzickéústředny.© Eurosat CS spol. s r.o. 24 Verze 4.2 rev. A1


Insight5.3.1. Přesouvání ústředenUživatelská příručkaJe možné přesouvat ústředny z jedné stránky do jiné, ale pouze v rámci jedné hlavní stránky1. V modulu „Editace“ vytvořte novou podstránku.2. Vyberte ústřednu, která bude kopírována a za stisku levého tlačítka myši ji přetáhněte dojiné stránky.3. Uvolněte tlačítko myši.5.3.2. Komunikace s ústřednouSpojení s ústřednou je řízeno pokyny v přehledovém okně Insight.Jestliže ústředna není připojena, je možné dělat:– off-line programování ústředny v modulu editace, změny budou do ústředny přeneseny později– prohlížet historii stažených dat v modulu „Prohlížeč Insight“– vytvářet zprávy k historii v modulu „Prohlížeč Insight“ (jen verze PROFE S IO N A L )– vytvářet zálohy dat v modulu „Archiv Insight“– vytvářet a spravovat operátory v modulu „Operátoři Insight“ (jen verze PROFE S IO N A L )Jestliže ústředna je připojena, pak je možné dělat navíc:– zasílat data do ústředny (včetně karet uživatelů a jejich PINů)– ovládat dveře, zóny a auxy– číst aktuální zprávy z ústředny– monitorovat stav zabezpečení objektu pomocí Insight schématu– aktualizovat údaje ústředny v Insight– nastavit čas c ústředněStav připojení ústředen je zobrazován na stavovém řádku pod pracovním oknem modulůInsight. Jestliže žádná ústředna není připojena, bliká červený obdélníček. Jeho barva se změní nažlutou, jsou-li některé ústředny připojeny a na zelenou, jsou-li připojeny všechny ústředny.– ústředna připojena, - ústředna nepřipojenaStav komunikace je vyjadřován zbarvením ikon jednotlivých způsobů komunikace (leváikona vedle ikony ústředny):© Eurosat CS spol. s r.o. 25 Verze 4.2 rev. A1


Insight5.4. Připojení ústřednyUživatelská příručkaPro komunikaci mezi ústřednou a Insight musí být zabezpečeno jejich připojení. Připojení jedáno konfigurací komunikační cesty. Insight podporuje několik odlišných připojovacích cest:Připojení Ústředna Insight Typ spojeníEthernet Ethernet UART TPC/IP stáléSériové Panel UART Sériový port stáléVytáčené Externí/interní modem Modem dočasnéGSM Panel UART - FE 3000 TCP/IP dočasnéVytvoření spojení může trvat až 20s. Při vytváření spojení se přes ikonu ústředny (vpřehledovém i pracovním okně) objeví dvě černé šipky.Pro rychlý přehled o stavu připojení všech ústředen vyberte nabídku „Status“ podpřehledovým oknem. Zobrazí se všechny ústředny podle zvoleného uspořádání, všechny podstránkybudou ze zobrazení kvůli přehlednosti odstraněny.5.4.1. Konfigurace připojení TCP/IP1. Na ústředně vyberte komunikační úlohu CT001 „Insight“ (Menu 7.3.1). Zajistěte správnékonfigurační volby včetně Insight IP (IP adresa serveru Insight), Panel IP (IP adresaústředny), Router IP, masku podsítě. Nastavte volby „Ethernet“ ACE.2. V Insight klikněte pravým tlačítkem myši na ústřednu v přehledovém okně a zvolte„Vlastnosti“ v rozbalené nabídce.3. Klikněte na „Porty“.4. V tabulce portů zaškrtněte volbu TCP/IP.5. Klikněte na „OK“.5.4.2. Konfigurace sériového připojení1. Na ústředně vyberte komunikační úlohu CT001 „Insight“ (Menu 7.3.1). Zajistěte správnékonfigurační volby včetně volby portu UART desky a rychlosti komunikace. Nastavte volby„RS 232“ ACE.2. V Insight klikněte pravým tlačítkem myši na ústřednu v přehledovém okně a zvolte„Vlastnosti“ v rozbalené nabídce.3. Klikněte na „Porty“.4. V tabulce „Porty“ označte „Přímé sériové“.5. V záložce „Sériové“ zvolte port na PC a rychlost komunikace. Rychlost musí být stejnájako nastavená na ústředně (krok 1).6. Klikněte na „OK“.5.4.3. Vytáčené připojení1. Na ústředně vyberte komunikační úlohu CT001 „Insight“ (Menu 7.3.1). Zajistěte správnékonfigurační volby včetně nastavení voleb interního modemu „Int.mod“ ACE.2. Na ústředně nakonfigurujte další komunikační úlohu CT002 „Imodem“.3. V Insight klikněte pravým tlačítkem myši na ústřednu a v přehledovém okně zvolte„Vlastnosti“ v rozbalené nabídce.4. Klikněte na „Porty“ a aktivujte volbu „Interní modem“.5. Vyberte tabulku „Interní modem“ a do pole „Vytáčené číslo“ zadejte číslo pro zpětné volání.© Eurosat CS spol. s r.o. 26 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka6. Požadujete-li možnost přemostění faxu, aktivujte volbu „Přemostění faxu.7. Potvrďte volby stiskem tlačítka „OK“.Poznámka: Je-li přemostění faxu aktivní, Insight volá ústřednu a po dvou zazvoněních zavěsí linku.Znovu volá po 60 vteřinách. V ústředně musí být nastaveno časové přemostění faxu.Inicializace připojení ústřednouMůžete nakonfigurovat aby se ústředna automaticky připojila vytáčeným připojením kInsight serveru při vzniku poplachové události. Ústředna se bude pokoušet o připojení za podmínek:– vznikne Xmit událost v systému,– komunikační úloha IMODEM v ústředně je konfigurována pro vytáčení,– alespoň jeden Insight modem je konfigurován na příjem příchozího volání.5.4.4. Plánování připojeníMůžete konfigurovat Insight proautomatické připojení modemem k ústředně vezvolené periodě. Ústředna musí býtkonfigurována pro dočasné připojení a musí býtkonfigurováno i vytáčené připojení.1. V přehledovém okně klikněte pravýmtlačítkem myši na ikonu ústředny avyberte „Plán připojení“.2. Aktivujte volbu „Plán synchronizace“ anaprogramujte parametry plánu.3. Určete dobu připojení:Poznámky:- maximálně minut – zadání max. délkypřipojení v minutách.- až do synchronizace – Insight se připojí pro stažení záznamů označených proupload/download, spojení bude ukončeno po synchronizaci Insight s ústřednou- až do přijetí přehledu – Insight se připojí pro stažení přehledu událostí z ústředny, spojeníbude ukončeno po dokončení stažení přehledu událostí.– při volbě „Maximálně minut“ a nastavené hodnotě 0 musí být připojení ukončeno manuálně,– pokud se Insight nepodaří připojit k ústředně, bude se o to periodicky pokoušet následujících 12hodin,– modem musí být již nainstalován ve Windows© Eurosat CS spol. s r.o. 27 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka5.4.5. Stálé připojeníJestliže je ústředna připojena přes Ethernet nebo přímým sériovým připojením, můžete jenastavit jako stálé připojení. Insight může být nakonfigurován aby se , je-li toto připojení otevřeno,pokoušel vždy o navázání komunikace s ústřednou.Konfigurace stálého připojení:1. V komunikační úloze Insight na ústředně nakonfigurujte volby „Ethernet“ a/nebo „RS 232“,zajistěte aby úloha byla aktivní.2. V Insight nastavte konfiguraci „Ethernet“ a/nebo „Přímé sériové“ jak je uvedeno v bodech„Konfigurace ...“.3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu ústředny v přehledovém okně a z rozbalenénabídky zvolte „Vlastnosti“.4. Klikněte na ikonu „Protokol“.5. Vyberte záložku „Připojení“ a klikněte na „Trvalé připojení“.6. Klikněte na „OK“, Insight se bude vždy snažit o připojení k ústředně jednou ze zvolenýchcest.5.4.6. Dočasné připojení1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu ústředny v přehledovém okně a z rozbalenénabídky zvolte „Vlastnosti“.2. Klikněte na ikonu „Protokol“.3. Vyberte záložku „Připojení“ a klikněte na tlačítko „Dočasné připojení“4. Potvrďte tlačítkem „OK“.5.4.7. Připojení ústřednyPravým tlačítkem klikněte na ikonu ústředny v přehledovém okně a vyberte volbu„Automatické připojení“.Insight sestaví spojení. Ikona komunikace zezelená, pokud se při spojení objeví chyba, pakzčervená.Poznámky:Spojení zůstane sestaveno i když budou uzavřeny všechnymoduly. Spojení se ukončí na základě pokynu „rozpojit“nebo je-li zastaven Insight server.Po vytvoření spojení proběhnou automaticky tyto operace:– zabezpečení LAN– nastavení klávesnic– nastavení konfigurace paměti– stažení přehledu událostí– TCP/IP– Přímé kabelem– Vytáčené externím modemem– Vytáčené interním modemem– GSMS ústřednou mohou být vybrány různé způsoby spojení. Je-litomu tak, Insight vybere jako první nejlepší způsob. Insightmá pevně stanoveno pořadí výběru:© Eurosat CS spol. s r.o. 28 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaZ tohoto seznamu ve skutečnosti pro konkrétní ústřednu Insight zařadí pouze spojení, kterájsou nakonfigurována.Spojení je možné vytvořit také volbou „Připojení“ a následně manuálně vybrat způsob, kterýpro spojení chceme použít.Pro získání více informací o právě sestaveném spojení klikněte pravým tlačítkem na ikonuústředny a vyberte „Vlastnosti“. Objeví se panel popsaný níže.5.4.8. Odpojení ústřednyPravým tlačítkem klikněte na ikonu ústředny v přehledovém okně a vyberte volbu„Odpojení“.Poznámky:– Jestliže odpojíte ústřednu a je nakonfigurováno stálé připojení, Insight se bude okamžitě snažito připojení k ústředně. Nejprve tedy změňte konfiguraci připojení na dočasné.– Pro odpojení ústředny musíte mít jako operátor oprávnění k ovládání ústředny.5.4.9. Blokování modemůMáte-li připojeno více modemů, můžetevybrat které budou použity pro Insight.Zakázání modemu1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu„Insight Pro nástroj server“ v pravémdolním rohu a zvolte „Nastavení“ -„Modemy...“2. Vyberte modem a klikněte na tlačítko„Vyřadit“3. Potvrďte tlačítkem „OK“Povolení pouze odchozího volání1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu „Insight Pro nástroj server“ v pravém dolním rohua zvolte „Nastavení“ - „Modemy...“2. Vyberte modem a klikněte na tlačítko „Použít“3. Potvrďte tlačítkem „OK“Povolení pouze příchozích volání1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu „Insight Pro nástroj server“ v pravém dolním rohua zvolte „Nastavení“ - „Modemy...“2. Vyberte modem a klikněte na tlačítko „Naslouchat“3. Potvrďte tlačítkem „OK“Poznámka:- nelze konfigurovat jeden modem pro příchozí i odchozí volání.© Eurosat CS spol. s r.o. 29 Verze 4.2 rev. A1


Insight5.5. Panel vlastnostíObjeví se okno a v něm nabídky(seshora):1. profil2. stav3. protokol4. porty5. údržba6. auditUživatelská příručkaKaždá nabídka v pravé části celéhookna nabídne své volby a informace.Můžete vyhledat informace oústředně, přejmenovat ji, změnitkonfiguraci připojení a komunikačních portů, provést údržbu či prohlídku ústředny.Můžete nakonfigurovat připojení ústředny v určitých stavech (přihlášení operátora, přispuštění serveru či při změnách v programování ústředny).Můžete nakonfigurovat více způsobů připojení (TCP/IP, přímé sériové, …)5.5.1. Nastavení data a času ústředny1. V tabulce „Vlastnosti“ klikněte na ikonu „Údržba“.2. Klikněte na tlačítko „Datum/čas“3. Pro synchronizaci času pracovní stanice (PC) a ústředny klikněte na tlačítko „Nastav časPC“. Pro ruční nastavení času klikněte na číslice, které chcete změnit a tyto zčervenají.Šipkami nahoru/dolů upravte požadovanou hodnotu.4. Klikněte na tlačítko „OK“.Poznámky:– Pro nastavení času musí být ústředna připojena, jinak není tlačítko „Datum/čas“ aktivní.– Změnou času se může změnit platnost diářů, časových zón a svátků a s nimi souvisejícíchnastavení auxů, logických auxů a dalších programových jednotek.5.5.2. Automatická synchronizace data a času1. V tabulce „Vlastnosti“ klikněte na ikonu„Údržba“2. Klikněte na tlačítko „Plánování“.3. Označte volbu „Plánování synchronizace časuústředny“.4. Upřesněte jak často se má čas ústřednysynchronizovat časem Insight serveru.5. Klikněte na tlačítko „OK“.Poznámky:– Při synchronizaci je čas a datum ústředny nastavenpodle údajů Insight serveru.– Pro synchronizaci musí být Insight server spuštěn.© Eurosat CS spol. s r.o. 30 Verze 4.2 rev. A1


Insight5.6. Dálkové ovládáníJe-li sestaveno spojení s ústřednou,je možno některé funkce a moduly ovládatz PC, konkrétně:– seznam prostorů– prostory– seznam auxů– auxy– seznam dveří– dveře– seznam pater– patra– domácí auxy– zónyUživatelská příručka5.6.1. Dálkové ovládání jednotky1. V přehledovém okně Insight klikněte na záložku „Ovládání“2. Klikněte na typ jednotky, kterou chcete ovládat.3. V rozbalené tabulce typu jednotky vyberte jednotku, kterou chcete ovládat.4. Vybranou jednotku (je podsvícena) je možno ovládat – Zap./Vyp.Poznámky:– Mějte na paměti, že takto lze současně ovládat pouze jednu funkci (lze mít otevřeno pouze jednookno). Pro ovládání jiné funkce je nutno předchozí okno uzavřít a opakovat od bodu 2.– Je možné pomocí běžných stisků ve Windows, tedy SHIFT a CTRL vybírat více konkrétníchjednotek ke společnému ovládání.– Postup výběru neplatí pro modul „Schéma Insight“. V něm se jednotky vybírají přímo pravýmkliknutím na konkrétní jednotku a výběrem funkce z nabídky.– Přímo z Insight můžete ovládat i DVR a kamery.– Pro ovládání jednotky musíte mít oprávnění operátora k ovládání této jednotky.© Eurosat CS spol. s r.o. 31 Verze 4.2 rev. A1


Insight6. Editace Insight (Insight Edit)Uživatelská příručkaTento modul se používá pro programování, prohlížení a konfiguraci jednotlivýchfunkcí v systému CONCEPT. Dále se využívá pro správu uživatelů, jejich karet aPINů.Modul Editace Insight umožňuje:– prohlížet programování ústředny,– programovat ústřednu a moduly,– spravovat karty uživatel a PINy,– importovat rozšířená data uživatel,– programovat virtuální ústřednu a virtuální uživatelePo výběru funkce se v pracovním okně rozbalí seznam všech jednotek této nabídky akliknutím na vybranou jednotku (ikonu) je možné ji editovat.Každá z ikon hardwarových modulů může být označena různými symboly, ukazujícími najeho stav:– modul přítomen v LAN a zabezpečen– modul přítomen v LAN, ale nezabezpečen– modul byl v LAN, ale nyní není– modul není v LAN© Eurosat CS spol. s r.o. 32 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaDále může být každá jednotka (tedy modul i např. prostor) označena z hlediska přenosu dat,který proběhne při následujícím připojení:– jednotka označena pro přenos dat z ústředny– jednotka označena pro přenos dat do ústřednySamotná ikona může být sytá, což značí jednotku naprogramovanou a bledá, což označujejednotku nenaprogramovanou (tj. ve výchozím, továrním stavu):– jednotka naprogramovaná– jednotka nenaprogramovaná (tj. ve výchozím stavu, v továrních hodnotách)Poznámky:Můžete změnit vzhled přehledového okna volbou „Vlastnosti“ v menu „Editace“ kliknutímna záložku „Rozhraní“.Výchozí nastavení zobrazení ikon v pracovním okně je „Velké ikony“. Můžete je změnitkliknutím na pracovní lištu.Pracovní okno:© Eurosat CS spol. s r.o. 33 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaVelmi důležitý je řádek znaků nad plochou pracovního okna. Představuje filtr k výběruzobrazovaných funkcí a jejich jednotek tak, jak to v daném okamžiku technik potřebuje.Je možné použít:– tlačítka filtru (11 pravých polí):zobrazení/skrytí programovaných funkcízobrazení/skrytí nenaprogramovaných funkcízobrazení/skrytí záznamů, které nejsou očekávané, nadbytečné nebo označenézobrazení/skrytí jednotek připravených pro nahrání dat z ústřednyzobrazení/skrytí jednotek připravených pro přehrání dat do ústřednyzobrazení/skrytí očekávaných záznamůzobrazení/skrytí nadbytečných záznamůzobrazení/skrytí zabezpečených jednotekzobrazení/skrytí ztracených jednotekzobrazení/skrytí nezabezpečených jednotekzobrazení/skrytí neinstalovaných jednotekKaždý typ filtru se zapíná/vypíná opakovaným kliknutím na příslušný symbol.Každý typ funkce (modulu) má své vlastní nezávislé nastavení filtrů.- textový filtr1. Výběrem v poli „Pole“ vyberte název jednotky (např. DL015, E04 atd.).2. Zadejte do pole „Text“ text filtru.3. Stiskněte „Enter“. Vybraný filtr je aplikován.– textový filtr s užitím zkratek Je možné do pole „text“ filtru zadat speciální symboly, kterépředstavují funkce nebo znaky:„?“ zastupuje jedno jakékoliv písmeno„*“ zastupuje libovolný počet písmenjméno = „PIR“ zobrazí pouze jednotky obsahující toto slovopoznámka = „zpoždění“ zobrazí pouze poznámky obsahující toto slovoadresa =„C01“ zobrazí pouze ústřednuadresa = „T03:Z05“ zobrazí 5. zónu 3. klávesniceadresa = „T03:Z*“ zobrazí všechny zóny 3. klávesniceadresa = „T*:Z*“ zobrazí všechny zóny všech klávesnicadresa = „*:Z*“ zobrazí všechny zóny všech modulůadresa = „*03:Z05“ zobrazí 5. zóny všech modulů č. 3 každého typuadresa = „*:Z?5“ zobrazí všechny zóny končící pětkou všech modulů každého typujméno = „k*“ zobrazí všechna jména začínající písmenem Kjméno = „*s“ zobrazí všechna jména končící písmenem S© Eurosat CS spol. s r.o. 34 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.2. Programování jednotekUživatelská příručkaJednotku k programování (editaci) vyberete dvojklikem na její ikonu v pracovním okně. Tímse otevře editační okno jednotky.6.2.1. Navigační lišta– lokalizace této jednotky ve stromovém schématu přehledového okna– přechod na první jednotku– přechod na předchozí jednotku– číslo aktuální jednotky– jméno aktuální jednotky (kliknutím na šipku je možné přejít na jiný záznam)– přechod na následující záznam– přechod na následující nenaprogramovanou jednotku– přechod na poslední jednotku© Eurosat CS spol. s r.o. 35 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.2.2. Nástrojová lištaUživatelská příručka– uloží změny v aktuální jednotce. Není-li ústředna připojena, označí záznam pro přenosdo ústředny po připojení ústředny.– zapne/vypne automatické ukládání. Je-li aktivní, změny se automaticky ukládají přizměně jednotky.– zrušení posledních provedených změn. Jednotka se vrátí do stavu naposledyuloženého.– vymazání programování jednotky. Jednotky přejde do výchozího (továrního) stavu.– nahrání aktuálního záznamu z ústředny (upload) Je-li ústředna odpojena, označíjednotku pro nahrání z ústředny.– vyjmutí aktuální jednotky do schránky Windows. Po vložení záznamu bude původnízáznam čistý.– Kopírování aktuální jednotky do schránky Windows. .– Vloží záznam ze schránky Windows.– Vrácení poslední akce. Můžete tento povel vícekrát opakovat a vrátit všechny změnyod otevření jednotky.– otevře okno vyhledávání.– otevře okno křížových odkazů.– Otevření kontextové nápovědyPoznámka: Jestliže editujete více jednotek současně, je dobré použít funkci automatickéhoukládání.6.2.3. On-line a off-line editaceJestliže programujte jednotky a ústředna je připojena, všechny změnou jsou ihned zasílánydo ústředny. Je-li ústředna při programování odpojena, změny se do ústředny přenesou přinejbližším připojení. Tento stav popisuje barevné provedení ikony ústředny:Ikona Stav PopissynchronizovanáČeká nasynchronizacinesynchronizovanáŽádné změny nečekají na odeslání do ústřednyByly provedeny změny, které mají být odeslány doústředny. Číslo v závorce ukazuje počet změn čekajících naodeslání.Bylo programováno off-line. Čeká se na připojení a zaslánídat do ústředny.© Eurosat CS spol. s r.o. 36 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.2.4. Plánování ukončení uživatelUživatelská příručkaMůžete konfigurovat ukončení oprávnění uživatele na stanovené datum a čas. Tatoinformace bude uložena v ústředně a ve stanovený čas budou přístupová práva uživatele zrušena.1. Otevřete záznam uživatele, jemuž chcete nastavit dobu ukončení práv.2. Otevřete tabulku „Volby“.3. V sekci „Platnost“ nastavte požadovaný den a čas.4. V „Ukončení typu uživatele“ můžete nastavit typ uživatele, který bude platný po stanovenédobě. Volba „nic“ zruší veškerá oprávnění.Poznámka:V době ukončení uživatele musí být Insight server spuštěn a ústředna připojena.. Není-litomu tak, bude uživatel ukončen při nejbližším spuštění.Prozrazení PINu.Dva uživatelé nemohou mít v jedné ústředně stejný PIN. Modul Editace Insight tomuzabrání. Při pokusu o vložení již použitého PINu jinému uživateli se v Insight objeví:Uživatel, jehož PIN byl odhalen, bude při jeho zadání na klávesnici na to upozorněn avyzván ke změně PINu.Poznámka: Je-li ústředna nepřipojena, bude příznak odhalení PINu zaslán při dalším připojení.6.2.5. Uzamknutí ústřednyNěkdy je potřeba provést některé změny v programování ústředny off-line, není však možnéústřednu odpojit (sledování poplachů či jiných událostí). V takovém případě je možné ústřednuuzamknout. Ústředna zůstává on-line, změny v programování budou přeneseny až po odemknutíústředny.Uzamknutí ústředny:1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ústřednu v přehledovémokně a zvolte „Zamknutí“.2. Na ikoně ústředny se objeví symbol visacího zámku, kterýindikuje uzamknutí ústředny. Žádné změny nebudoupřeneseny do ústředny.Odemknutí ústředny:1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ústřednu v přehledovém okně a zvolte „Odemknutí“.2. Je-li ústředna on-line, změny se okamžitě přenesou.© Eurosat CS spol. s r.o. 37 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.2.6. Detekce editace z klávesniceUživatelská příručkaBezpečnostní systém Concept dovoluje provádět programové změny autorizovanýmiuživateli z kterékoliv klávesnice v systému. Tyto změny nejsou automaticky nahrávány do Insight,ale můžete být upozorněni na změny provedené z klávesnice po připojení ústředny. Můžete využítschopnosti systému porovnat záznamy v ústředně se záznamy v Insight a rozhodnout, které budoupoužity.Je-li ústředna připojena, klikněte pravýmtlačítkem v přehledovém okně na ikonu ústřednya zvolte: Načtení ústředny – Porovnat záznamy.Poznámka: Porovnání záznamů může trvat asi30 sec (pro 512 kB paměti). Ukončení porovnáníje oznámeno zprávou.6.2.7. Porovnání databáze Insight a ústřednyProvádí-li se změny v programování z klávesnice, nejsou tyto změny automaticky načítánydo Insight. Může tak dojít k nesouladu databáze Insight a naprogramování ústředny. Proto Insightumožňuje porovnání databáze a ústředny a následně provést správu databáze. Je možné porovnávatcelou ústřednu nebo jen vybrané jednotky (uživatele, prostory, dveře,...)Porovnání ústředny a Insight1. Není-li ústředna připojena aktivujte připojení.2. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ústředny a zvolte „Načtení ústředny“ - „Porovnejzáznamy“ v rozbalené nabídce.3. Bude zobrazena zpráva zobrazující rozdílné záznamy.Po porovnání záznamů můžete provést údržbu databáze a rozhodnout o rozšíření či ořezánídatabáze Insight.Poznámky:– porovnání záznamů může trvat až 30 sec u paměti 512 KB.– Insight nespecifikuje v čem jsou záznamy rozdílné.Porovnání části databáze s ústřednou1. Není-li ústředna připojena aktivujte připojení.2. V přehledovém okně vyberte pravým tlačítkemmyši jednotku (uživatelé, dveře,...) k porovnánía zvolte „porovnej záznamy“3. Po ukončení porovnání bude zobrazena zpráva ovýsledcích.© Eurosat CS spol. s r.o. 38 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaDlouhá jména a poznámky.Insight umožňuje dlouhá jména všech jednotek a pole pro poznámky a jiné záznamy.Poznámka: Jména některých jednotek nelze z továrních hodnot změnit.6.2.7. Zamknutí/odemknutí jménaNa rozdíl od Insight ústředna a klávesnice je v délce jmen omezena.Zamknutí: Se změna názvu v Insight přenáší i do názvu v ústředně, znaky navíc(nad rámec povolený ústřednou) jsou zastoupeny znakem ~.Odemknutí: Umožňuje nezávisle měnit jméno v Insight a v ústředně.Odemknutí umožňuje použít v Insight diakritická znaménka, nepodporovaná klávesnicí.Tlačítko výběruNěkdy je možné spatřit tlačítko výběruvýběr souvisejících položek a jejich vlastností.(item picker). Představuje otevření okna pro6.2.8. Odkaz (Hyperlink)Jestliže modrý název jednotky po najetí kurzoru zčervená (hyperlink), jemožné kliknutím na název položky otevřít její dialogové okno. Je možnootevřít mnoho odkazů, zavřením okna s odkazem se vrátíte do jednotky,kterou programujete.Poznámky:– Můžete otevřít několik oken odkazů. Když okno zavřete, vrátíte se do původního editovanéhozáznamu.– Když otevřete odkaz na poli, které je nastaveno „Nic“, zobrazí se všechny jednotky, kterémohou být v tomto poli vybrány.– Ve Wdirect to byly funkce F9 a F10, na klávesnici jsou to funkce HELP,9 a HELP,0.6.3. Vyhledání ústředenInsight obsahuje velmi rychlý vyhledávač, možno zvolit vyhledávání jednoduché arozšířené.6.3.1. Jednoduché vyhledávání1. V editaci vyberte na liště v nabídce„Editace“ volbu „Vyhledávání“ (Powersearch) (nebo CTRL+F).2. Vyberte záložku Text.3. Zadejte hledaný text.4. Vyberte ústřednu a funkci, jednotku atd.(nepovinné)5. Klikněte hledat nebo nové hledáníJednotky odpovídající hledanému textu budou zobrazeny.Jestliže je ústředna nesynchronizovaná, budou nalezeny všechny jednotky čekající na uploadnebo download, proto při zadání nové hledání zvolte „Pouze jednotky označené pro upload nebodownload“ a klikněte nové hledání (bez zadání jakéhokoliv textu).© Eurosat CS spol. s r.o. 39 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.3.2. Rozšířené vyhledáváníUživatelská příručkaV editaci vyberte na liště v nabídce Editacevolbu Vyhledávání (Power search) (neboCTRL+F).1. Vyberte záložku Pokročilé.2. Zadejte vyhledávací kritéria (viz níže)3. Vyberte ústřednu a funkci, jednotku atd.(nepovinné)4. Na záložce modifikace zadejte nastavení(nepovinné)5. Klikněte hledat nebo nové hledání.Vyhledávací kritéria můžete specifikovat zadáním textu (ohraničeného jednoduchými nebodvojitými uvozovkami), odděleného příkazy „a“, „nebo“, „ne“ nebo „výlučné nebo“ (exclusive or).Vložením textu do dvojitých uvozovek je myšlen text rovný pro velká i malá písmena. Vloženímtextu do jednoduchých uvozovek je myšlen text rovný pro stejná písmena.Příklady:“dveře“najde všechny jednotky obsahující dveře a kombinace‘DVEŘE’najde všechny jednotky obsahující DVEŘE a kombinace (pouze velkými písmeny)přesně (“dveře“)najde všechny jednotky obsahující dveře (nebo DVEŘE), nic jinéhopřesně (‘DVEŘE’)najde všechny jednotky obsahující DVEŘE, nic jiného, ani dveře“dveře“ a “okno“najde všechny jednotky obsahující současně dveře a okno“dveře“ nebo “okno“najde všechny jednotky obsahující dveře nebo okno nebo oběne “dveře“najde všechny jednotky které neobsahují dveře“dveře“výlučné nebo “okno“najde všechny jednotky obsahující dveře nebo okno, ne oběPoznámky:Můžete mít složitější vyhledávací řetězce za použití logických operátorů „and“, „or“ „not“a „xor“ a jejich kombinací.Pro vyhledávání musíte mít oprávnění operátora k prohlížení .© Eurosat CS spol. s r.o. 40 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.4. Křížové odkazyUživatelská příručkaKřížové odkazy jsou velmi užitečné a používané nástroje pro řešení problému přiinstalaci. Jestliže jakákoliv položka má tuto možnost, všechny programovací závislostimezi ní a a zbytkem systému mohou být zobrazeny. Např. k logickému auxu přísluší zobrazeníauxů, zon, prostorů, výtahů, seznamu pater a čítačů, což jsou položky, které se mohou při aplikacilogického auxu vyskytnout.Aktivace:1. vyberte položku v přehledovém okněnebo ji otevřete pro programování2. vyberte křížový odkaz na liště nebostiskněte F2 nebo (pouze v editačnímokně) x-ref. Otevře se okno křížovýchodkazů: Každý odkaz má v tomto oknědva vztahy“ „Vztahuje se k“ - ukazujena jednotky a funkce, které mají vazbuna zkoumaný problém.„Vyplývá z“- ukazuje na jednotky afunkce, ze kterých je vazba nazkoumaný problém.Poznámky:Můžete otevřít jednotku v okně křížovýchodkazů kliknutím pravým tlačítkem a volbou„Úpravy“. Okno křížových odkazů seneotevře, nemáte-li oprávnění k prohlíženíjednotky.6.5. Průvodce kopírovánímMůžete použít „Průvodce kopírováním“ pro kopírování, přesun záznamů či jejich výměnujak v jedné ústředně, tak i mezi ústřednami. Můžete kopírovaný záznam vložit jednou nebovícekrát.6.5.1. Kopírování záznamu1. Pro otevření „Průvodce kopírováním“stiskněte klávesu F7, nebo v menu„Editace“ zvolte „Průvodcekopírováním“.2. Vyberte „Kopírovat, nahradit nebopřemístit záznam“.3. Klikněte na tlačítko „Další >“.4. Zvolte „Opakovat aktuální záznam jednounebo více“.© Eurosat CS spol. s r.o. 41 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka5. Klikněte na tlačítko „Další >“.6. Šipkami vyberte zdrojovou položku/položky pro kopírování ze seznamů. Pomocí klávesCTRL nebo Shift můžete vybrat více záznamů.7. Klikněte na tlačítko „Další >“.8. Vyberte nové umístění kopírovaných záznamů v rozbalené nabídce.9. Klikněte na tlačítko „Další >“.10. Klikněte na tlačítko „Dokončit“.Poznámky:– Přepsání cílových záznamů je trvalé, operace nemůže být vrácena.– Při kopírování záznamů ponechává Insight programové vztahy nezměněné. Např. zkopírujete-li„Dveře 1“ do položky „Dveře 25“, nebudou „Dveře 25“ zahrnuty do žádného seznamu dveří.6.5.2. Výměna záznamů1. Pro otevření „Průvodce kopírováním“ stiskněte klávesu F7, nebo v menu „Editace“ zvolte„Průvodce kopírováním“.2. Vyberte „Kopírovat, nahradit nebo přemístit záznam“.3. Klikněte na tlačítko „Další >“.4. Vyberte „Vyměnit dva bloky záznamů“.5. Pokračujte jako při kopírování záznamů od kroku 5.6.5.3. Přesun bloku záznamů1. Pro otevření „Průvodce kopírováním“ stiskněte klávesu F7, nebo v menu „Editace“ zvolte„Průvodce kopírováním“.2. Vyberte „Kopírovat, nahradit nebo přemístit záznam“.3. Klikněte na tlačítko „Další >“.4. Vyberte „Přesunout blok záznamů na další místo“5. Pokračujte jako při kopírování záznamů od kroku 5.6.5.4. Vymazání bloku záznamů1. Vyberte „Vymazat záznam“2. Vložte nový název jednotky, neboponechte prázdné pole pro továrnínastavení.3. Klikněte na tlačítko „Další>“.4. V poli „Položka typu“ v rozbalenénabídce vyberte jednotku, kterou chcetevymazat. Pomocí kláves CTRL nebo Shiftmůžete vybrat více záznamů.© Eurosat CS spol. s r.o. 42 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka5. Klikněte na tlačítko „Další>“.6. Klikněte na tlačítko „Dokončit“. Vybraná jednotka (jednotky) budou vymazány na továrníhodnoty.Tato operace vymaže záznamy trvale, nemá krok zpět.6.5.5. Kopírování programování uživatelTato vlastnost umožňuje hromadné úpravy programování uživatel (přidělení karet, nastavenídoby platnosti, typu uživatel,...)1. Pro otevření „Průvodce kopírováním“ stiskněte klávesu F7, nebo v menu „Editace“ zvolte„Průvodce kopírováním“.2. Vyberte „Kopírovat programování uživatel“.3. V nabídce vyberte jednu z operací:- nahradit čísla karet (umožní vybrat typ karet a vložit souvislou řadu čísel karet blokuuživatel),- nahradit jména uživatel (umožní změnit jména bloku uživatel včetně čísel uživatel),- nahradit další pole ( umožní změnit typ uživatele a dobu platnosti),- použít vybraný záznam jako šablonu(umožní použít volby jednoho uživatelepro blok uživatel).4. Klikněte na tlačítko „Další>“.5. Postupujte podle nabídky vybranéoperace. Pomocí kláves CTRL nebo Shiftmůžete vybrat více záznamů.6. Klikněte na tlačítko „Dokončit“,programové změny budou provedeny.UPOZORNĚNÍ: Provedené změny jsou trvalé,není možný krok zpět!Poznámka:Jestliže přiřadíte nové karty uživatelům, můžete tyto změny automaticky importovat domodulu „Manažer fondu karet“. V modulu „Manažer karet“ klikněte v liště manažeru na tlačítkopro skenování ústředny.© Eurosat CS spol. s r.o. 43 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka6.5.6. Přiřazení karty z Fondu karetFond karet je samostatně licencovaný modul Insight Professional, který umožňujeoperátorům vytvářet a spravovat fondy karet. Umožňuje snadno a rychle přiřadit uživateli kartu zvybraného fondu či ji označit jako pozastavenou, ztracenou,...Přiřazení karty z fondu:1. V modulu Editace Insight vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit kartu.2. V tabulce „Přístup“ zaškrtněte volbu „Použít Fond karet“.3. Klikněte na tlačítko „Fond karet“.4. Klikněte na tlačítko „Získat dostupnou kartu“.5. Vyberte fond karet a kartu pro přiřazení uživateli.6. Klikněte na tlačítko „OK“.7. Klikněte na ikonu „Uložit“.6.5.7. Označení karty za ztracenou či pozastavenou1. Otevřete uživatele, jehož kartu chcete označit za ztracenou či pozastavenou.2. Klikněte na tlačítko „Fond karet“.3. Klikněte na tlačítko „Ztracená karta“ nebo „Pozastavená karta“.4. Klikněte na tlačítko „OK“.5. Klikněte na ikonu „Uložit“6.5.8. Získání kartyInsight umožňuje načtení karty s využitím „Stanice pro načítání karet“ připojené ksériovému portu PC. Tato možnost vyžaduje:– kompatibilní čtečku karet,– volný sériový port PC (nebo převodník z USB)Insight v současnosti podporuje stanice pro načítání karet:– Inner Range Card Enrolment Station,– ACS Smart Reader,– HID PC Log-OnPřímé načtení karty uživateli v Insigh:1. Vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit kartu a v tabulce „Přístup“ a v poli „Typ karty“zvolte „Site kód“ nebo „Přímý vstup“ a klikněte na tlačítko „Získat“.2. Vyberte typ čtečky, sériový port a formát karty.3. Klikněte na tlačítko „Číst“4. Přiložte kartu ke čtečce.5. Klikněte na ikonu „Uložit“© Eurosat CS spol. s r.o. 44 Verze 4.2 rev. A1


InsightPřímé načtení karty do fondu karet v Insight:Uživatelská příručka1. Vyberte uživatele pro přiřazení karty a v tabulce „Přístup“ vyberte v poli „Typ karty“ typpřiřazované karty „Přímý vstup“ nebo „Site kód“ a klikněte na tlačítko „Fond karet“.2. V zobrazeném dialogovém okně „Akce fondu karet“ klikněte na tlačítko „Načíst kartu“.3. Vyberte typ čtečky, sériový port a formát karty.4. Klikněte na tlačítko „Číst“5. Přiložte kartu ke čtečce.6. Klikněte na ikonu „Uložit“SITE kód26 Bit27 Bit30 Bit32 Bit34 Bit35 Bit36 Bit37 Bit40 BitBitIR 40obecnýN - BitIR Card Enrolment Station X X X X X X X X XACS Smart ReaderHID PC Log-OnPřímý vstupIR Card Enrolment Station X X X X X X X X X X X XACS Smart Reader X X X XHID PC Log-On X X X XPoznámky:– jestliže je vybraná karta ve fondu karet, bude automaticky označena jako „v použití“,– jestliže má karta nový site kód, Insight vytvoří automaticky nový fond pro tento site kód apřiřadí do něj tuto kartu,– jestliže karta ve fondu karet neexistuje, Insight provede skenování ústředny v modulu Manažerfondu karet a kartu do něj přidá.© Eurosat CS spol. s r.o. 45 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka6.6. ZprávyV modulu Editace Insight můžete vytvářet různé užitečné zprávy. Tyto zprávy vytvářípřehled o programování ústředny, včetně uživatel, jejich typů, prostorů a dveří. Zprávy mohou býtzobrazeny na obrazovce, poslány na tiskárnu, nebo uloženy jako soubor.Vytvoření zprávy:1. Vyberte typ zprávy/reference v menu„Zprávy“2. Pro tisk zprávy zvolte „Tisk“ v rozbalenénabídce. Pro prohlížení zprávy na monitoruzvolte „Prohlížení“. Pro uložení do souboruformátu .csv zvolte „Soubor“.Můžete prohlížet, tisknout nebo uložitV Menu zprávy vyberteProgramování uživatelProgramování typu uživatelProgramování vstupů (zón)Seznamy prostorůSeznamy dveříSeznamy výtahůSeznamy paterSeznamy sirénVztahy typ uživatele – dveřeVztahy typ uživatele – uživatelVztahy typ uživatele – prostoryVztahy typ uživatele – patraVztahy prostor – vstupVztahy prostor – vložené vstupyPráva uživatel k zapnutí prostorPráva uživatel k vypnutí prostorVztahy typ zóny – zóna v prostoruPráva uživatel ke dveřímPráva uživatel k prostorůmPráva uživatel k patrůmPřiřazení dveří uživatelůmPřiřazení pater uživatelůmPřiřazení výtahů uživatelůmProgramování → uživateléProgramování → typy uživatelProgramování → vstupyProgramování → seznam prostorůProgramování → seznam dveříProgramování → seznam výtahůProgramování → seznam paterProgramování → seznam sirénReference → typ uživatele → dveřeReference → typ uživatele → uživateléReference → typ uživatele → prostoryReference → typ uživatele → patraReference → prostor → vstupReference → prostor → vložené vstupyReference → prostor → uživatel ZAP.Reference → prostor → uživatel VYP.Reference → prostor → zóna →typ zónyReference → uživatel do → dveřeReference → uživatel do → prostoryReference → uživatel do → patraReference → uživatel ze → dveřeReference → uživatel ze → patraReference → uživatel ze → výtahyPoznámka:Aktivace volby „Filtrovat“ umožní nastavení pokročilého filtrování zpráv. Filtrování zprávje dostupné s platnou licencí modulu „Pokročilé zprávy“.Zprávy je možné uložit v souboru formátu .csv, který je možné otevřít v různých aplikacích,včetně Microsoft Excel.© Eurosat CS spol. s r.o. 46 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.6.1. ZaměstnanciUživatelská příručkaKaždá ústředna obsahuje informace o uživatelích, kteří mají určitá práva k ústředně. Vzávislosti na velikosti a konfiguraci paměti ústředny je možné uložit několik či všechna jménauživatel.Často jsou ukládány i další informace o uživatelích (celé jméno, věk, kontakty dozaměstnání či domů, pohlaví,...). V Insight jsou tato data nazývána „rozšířená data uživatel“.Uživatelé s těmito rozšířenými daty jsou označování jako „zaměstnanci“.Vkládání rozšířených dat uživatel:1. V modulu „Editace Insight“ dvakrát klikněte navybraného uživatele, nebo klikněte pravýmtlačítkem na uživatele a z rozbalené nabídkyvyberte „Vlastnosti“.2. Klikněte na záložku „Zaměstnanec“3. Vložte požadované údaje (titul, jméno,příjmení,...)4. Klikněte na záložku „Profil“5. Vložte požadované údaje (osobní i obchodní).6. Klikněte na tlačítko s ikonou „Uložit“ prouložení provedených změn.Výběrová pole:Pokud chceme přidat další data, která nejsou vpředchozích volbách, můžeme definovat tzv. „výběrovápole“, ve kterých můžeme určit libovolný text. VInsight je možno definovat až 32 výběrových polí.Definování výběrových polí:1. V modulu „Editace Insight“ dvakrát klikněte navybraného uživatele, nebo klikněte pravýmtlačítkem na uživatele a z rozbalené nabídkyvyberte „Vlastnosti“.2. Klikněte na záložku „Výběr 1“ nebo „Výběr 2“3. Klikněte na nezaškrtnuté pole v tabulce.4. Zadejte název nového pole, které jste vytvořilipro všechny uživatele.© Eurosat CS spol. s r.o. 47 Verze 4.2 rev. A1


InsightPřejmenování výběrového pole:Uživatelská příručka1. V modulu „Editace Insight“ dvakrát klikněte na vybraného uživatele, nebo klikněte pravýmtlačítkem na uživatele a z rozbalené nabídky vyberte „Vlastnosti“.2. Klikněte na záložku „Výběr 1“ nebo „Výběr 2“ kde je definováno pole, které chcetepřejmenovat.3. Dvojklikem na název pole bude otevřeno dialogové okno pro změnu jména tohoto pole.4. Zadejte nové jméno a kliknutím na tlačítko „OK“ potvrďte změnu. Pole bude přejmenováno.Odstranění výběrového pole:1. V modulu „Editace Insight“ dvakrát klikněte na vybraného uživatele, nebo klikněte pravýmtlačítkem na uživatele a z rozbalené nabídky vyberte „Vlastnosti“.2. Klikněte na záložku „Výběr 1“ nebo „Výběr 2“ kde je definováno pole, které chceteodstranit.3. Kliknutím vyčistěte zaškrtávací pole vlevo od názvu zákaznického pole, které chcete zrušit.Poznámky:– Rozšířená data uživatel a fotografie uživatel jsou dostupná pouze v Insight Professional.– Jestliže upravujete pole jméno či příjmení v tabulce „Zaměstnanec“, pole „Jméno“ v tabulce„Přístup“ bude uzamčeno pro úpravy. Všechny budoucí změny jména musí být pak prováděny vtabulce „Zaměstnanec“.– Odstranění výběrového pole neznamená vymazání dat. Jestliže vytvoříte v budoucnu novévýběrové pole na stejné pozici, data budou obnovena.6.6.2. Import dat zaměstnancůV modulu „Editace Insight“ kliknutí pravým tlačítkem myši na ikonu ústředny (nebovirtuální ústředny) v přehledovém okně a volbou „Import“ - „Rozšířené data zaměstnanců“ můžemeimportovat rozšířená data zaměstnanců ze souboru typu .csv.Soubor musí být:– textový dokument– každý řádek souboru představujezáznam jednoho uživatele a konecřádku označuje, kde začíná dalšízáznam,– každé pole je odděleno znakemdesetinné čárky.V této volbě je možno vybrat z nabídkypožadovaný soubor s daty pro import.© Eurosat CS spol. s r.o. 48 Verze 4.2 rev. A1


InsightKaždý řádek souboru představuje záznam jednoho uživatele a má následující pole:P.č Pole Data1 Jméno text2 Příjmení text3 Titul Jeden z následujících: pán, paní, slečna, Dr,profesor4 Pohlaví Jedno z následujících: muž, žena5 Datum narození Ve formátu použitém v počítači, obvykledd/mm/rrrr. Rok musí být vyjádřen 4 čísly .6 Ulice text7 Městská část text8 Město text9 Kraj text10 Stát text11 PSČ text12 Telefon (zaměstnání) text13 Telefon (domů) text14 Mobil (domů) text15 Mobil (zaměstnání) text16 Fax (domů) text17 Fax (zaměstnání) text18 Email (domů) text19 Email (zaměstnání) text20 Funkce text21 Oddělení text22 Číslo karty číslo (Site kód)Uživatelská příručkaKdyž je vybrán soubor .csv, zobrazí se nabídka stanovení rozsahu importu a výběruzáznamů:„První záznam“ (First Record)Určuje první záznam uživatele v ústředně, kam budeimportován první řádek souboru .csv.Je-li použita „0“, bude první řádek importován nauživatele U0001 – Technik, 1 – uživatel Master, 2 – U0003,...„Počet záznamů“ (Number of Records)Určuje počet záznamů, které budou importovány zesouboru .csv.Je-li použita „0“, bude importován celý soubor.Poznámky:Operátor musí mít právo ke změně konkrétního uživatele, jinak bude záznam přeskočen abude pokračovat dalším záznamem.Je dobré zamknout ústřednu před importem, aby změny nebyly zapsány dokud nebudeústředna odemčena.© Eurosat CS spol. s r.o. 49 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaV Insight Lite jsou importována pouze pole: Jméno, Příjmení a Číslo karty. Ostatní polemusí již existovat, nebo být prázdná. Každý text v těchto zbylých polích bude ignorován.Pro import zákaznických polí v souboru rozšířených dat zaměstnanců musí být nejprve vprvním řádku uvedeny znaky ### následované názvy polí. Prázdné pole je vloženo mezi dvě čárky.Příklad: Line 1: ###, příjmení, společnost, funkce, oblíbená barvaLine 2: Novák, Eurosat,, modrá6.6.3. Fotografie uživatelMůžete připojit fotografie uživatel, ať ze souboru již uloženého v PC, nebo získané z jinýchzdrojů (skener, digitální fotoaparát).Připojení obrázků uložených v PC:1. V modulu „Editace Insight“ dvakrát klikněte na vybraného uživatele, nebo klikněte pravýmtlačítkem na uživatele a z rozbalené nabídky vyberte „Vlastnosti“.2. Klikněte na záložku „Zaměstnanec“.3. Klikněte na tlačítko „Připojit foto“4. V rozbalené nabídce vyhledejte soubor obrázku, který chcete připojit.5. Klikněte na tlačítko „Otevřít“.6. Klikněte na tlačítko „Uložit“ pro připojení obrázku.Získání nového obrázku a jeho připojení k uživateli:1. V modulu „Editace Insight“ dvakrát klikněte na vybraného uživatele, nebo klikněte pravýmtlačítkem na uživatele a z rozbalené nabídky vyberte „Vlastnosti“.2. Klikněte na záložku „Zaměstnanec“.3. Klikněte na tlačítko „Získat foto“4. Vyberte zařízení pro získání fotografie.5. Postupujte podle zobrazovaného postupu, který se liší podle typu zařízení.6. Klikněte na tlačítko „Uložit“ pro připojení obrázku.Poznámky:Pro úsporu prostoru Insight ukládá soubory fotografií v komprimovaném formátu bezohledu na původní velikost a typ souboru.Získávání obrázků je možné ze zařízení podporujících Windows Image Acquisition (WIA)rozhraní ve Windows XP. Pro ostatní zařízení a operační systémy musíte nejprve obrázek uložit napevný disk.© Eurosat CS spol. s r.o. 50 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka6.7. Konfigurace ústřednyKaždá ústředna CONCEPT obsahuje databázi pro uložení uživatelů a programování stavů.Velikost databáze je omezena fyzickou velikostí paměti: 32kB, 128kB a 512kB. Pro každou tutohodnotu existuje několik konfigurací, podle kterých do dané kapacity paměti lze zařadit určitý početuživatelů a dalších parametrů, označujeme je adresáře ústředny. Insight po spojení s ústřednouautomaticky kontrolu tuto paměť. Normálně adresáře ústředny a adresáře uložené v Insight jsoutotožné. Za jistých okolností však mohou být rozdílné, zejména pokud:– při načítání ústředny nebyla zvolena použitá konfigurace, ale ponechána základní– ústředna byla v Insight vytvořena z tabulek nebo je kopii jiné ústředny a nyní připojenáskutečná ústředny má jinou konfiguraci paměti než je vytvořenaTento stav představuje konflikt v Insight, neboť ústředna a Insight mají rozdílný početzáznamů. Insight automaticky analyzuje konflikt a vytvoří označení nadbytečných a chybějícíchjednotek.Chybějící jednotka je jednotka, která existuje v nové konfiguraci paměti ústředny, alenení v adresáři Insight. Pokud jste si jisti, že její existence bude trvale požadována, tatojednotka může být zařazena, což znamená že po příkazu „Rozšířit“ bude trvale doInsight zařazena.Nadbytečná jednotka je jednotka, která se dále v nové konfiguraci paměti ústřednynemůže vyskytovat. Je možné ji programovat, ale nemůže být uložena do ústřednydokud konfigurace paměti ústředny nebude změněna tak, aby mohla tuto jednotkuzařadit. Víte-li, že tuto jednotku nebudete již potřebovat, pak tato jednotka může býtodstraněna, což znamená že po příkazu „Oříznout“bude trvale z Insight odstraněna.Po provedení změny s očekávanou jednotkou je tato automaticky změněna na normálníoznačení a připravena pro upload z ústředny.6.7.1. Redukce a přidání jednotekBěžně můžete redukovat nadbytečné jednotky a přidávat chybějící jednotky. Insight tytooperace nemůže dělat automaticky, tato operace se aktivuje ručně viz dále.1. Klikněte na ikonu ústřednypravým tlačítkem a vybertenabídku „Vlastnosti“.2. V otevřeném okně vyberte 4.volbu „Údržba“.3. Vyberte záložku „Adresáře.4. Klikněte na „Porovnat“.Sloupec ústředna zobrazuje,kolik jednotek je v ústředněpři současné konfiguracipaměti. Sloupec Insightzobrazuje, kolik jednotek jezobrazováno v InsightEurosat CS spol. s r.o. 51 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka5. Vyberte jednotku k odstranění nebo přidání nebo zvolte „Vše“ pro práci s celou ústřednou.6. Klikněte „Rozšířit Insight“ pro převod chybějících jednotek na normální. Jestliže jstespojeni s ústřednou, jednotky jsou okamžitě nahrány z ústředny, jinak budou nahrány přinejbližším spojení s ústřednou. Při výběru „Oříznout Insight“ budou nadbytečné jednotkyvymazány. Kliknutím na poslední tlačítko „Rozš.+Oříz“ automaticky provede Insightsoučasně přidání i odstranění aby bylo dosaženo souhlasu.Obě tyto operace nemají krok zpět!Poznámky:– Přidání a odstranění jednotek nemá na nic vliv v ústředně. Jedná se pouze o operace v Insight.– Změna konfigurace paměti je možná pouze z klávesnice, z Insight nikoliv.– Můžete oříznout nebo rozšířit jednotky kliknutím pravým tlačítkem myši na jednotku vpřehledovém okně a volbou „Odstranit přebývající záznamy“ nebo „Rozšířit záznamy“.– Můžete oříznout nebo rozšířit jednotky kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu ústředny vpřehledovém okně, vybrat „Načtení ústředny“ a volbou „Odstranit přebývající záznamy“ nebo„Rozšířit záznamy“.– Pro ořezání záznamů musíte mít oprávnění měnit jednotky v ústředně.6.8. Virtuální ústřednaVirtuální ústředna je skupinou dvou nebo vícefyzických ústředen. Fyzické ústředny zahrnuté do virtuálníústředny se označují jako „členské ústředny“. Programovézměny provedené v jedné členské ústředně se po uloženíautomaticky přenesou do všech členských ústředen. Virtuálníústřednu vytvoříte v modulu Editace Insight s pomocí„Průvodce virtuální ústřednou“.Virtuální uživatel je stejný jako standardní uživatel, svýjimkou toho, že existuje ve všech „členských ústřednách“,a je programován z jednoho místa.Insight využívá barevné rozlišení virtuálních a fyzických jednotek.Ikona barva jednotka popisZlatá virtuální jednotka Virtuální jednotka. Programové změny této jednotkybudou uloženy do všech členských ústředen.Šedá členská jednotka Virtuální jednotka ve členské ústředně. Může býtprogramována pouze ve virtuální ústředně.Fyzická standardní jednotka Normální jednotka v ústředně. Programové změnybudou uloženy pouze v ústředně obsahující tutojednotku.© Eurosat CS spol. s r.o. 52 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.8.1. Virtuální uživateléMáme dvě skutečné (fyzické) ústředny s uživateli.Uživatelská příručkaProtože uživatel U001 Jan existuje v obou ústřednách, bude ve vytvořené virtuální ústřednějako virtuální uživatel.Při vytváření virtuální ústředny jsou uplatňována následující pravidla:– Jan je nyní uživatel VU001 ve virtuální ústředně. Je reprezentován „zlatou“ ikonou.– Veškeré programové změny uživatele VU001 jsou ukládány do obou ústředen A i B.– VU001 nemůže být upravován (editován) v ústřednách A či B, neboť je virtuálnímuživatelem.Je možné uživatele zařazovat na stejné pozice ve fyzických ústřednách (Jan), nebo jejichpozici měnit (Petr).© Eurosat CS spol. s r.o. 53 Verze 4.2 rev. A1


Insight6.8.2. Metody vytváření virtuálních ústředenUživatelská příručkaMůžete vytvořit virtuální ústřednu v modulu Editace Insight pomocí průvodce. Optimální jenejprve vytvořit (načíst) fyzické ústředny a ty pak později přidávat do virtuální ústředny. Můžetezvolit mezi třemi metodami vytvoření virtuální ústředny.Pro příklad: Máme dvě fyzické ústředny.Ústředna se standardními uživateliPři této metodě musíte určit počáteční záznam a počet uživatel. Insight vytvoří požadovanýpočet prázdných záznamů. Všichni existující uživatelé ve vybraném rozsahu budou ve členských(fyzických) ústřednách vymazáni.Příklad: Počáteční záznam: 1, počet prázdných uživatel: 3Poznámka: Pro prvního uživatele Insight začíná záznamem 0, i když je to uživatel U001. Záznam 1označuje uživatele U002.Ústředna je masterPři této metodě je určen počáteční záznam a počet záznamů, Insight vytvoří požadovanýpočet záznamů virtuálních uživatel a načte je ze členské ústředny určené jako „master“. Existujícíuživatelé v určeném rozsahu v ostatních ústřednách budou přepsáni.Příklad: Master ústředna: ústředna A, počáteční záznam: 2, počet záznamů: 2© Eurosat CS spol. s r.o. 54 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaPrázdná ústřednaV této metodě nejsou vytvářeni žádní virtuální uživatelé. Ti musí být přidáni později.Vytvoření virtuální ústředny nijak neovlivní členské ústředny.6.8.3. Vytvoření virtuální ústředny1. Načtete, nebo vytvořte ústředny, kterébudou zahrnuty do virtuální ústředny.Musíte mít alespoň jednu ústřednu, dalšímůžete přidat později.2. Pravým tlačítkem klikněte v přehledovémokně na hlavní stránku ve které má býtvytvořena virtuální ústředna a zvolte„Nová virtuální ústředna“.3. Klikněte na „Další“.4. Zadejte jméno této virtuální ústředně.5. Označte ústředny, které budou přidány dotéto virtuální ústředny. Můžete přidat jenústředny, které dosud nejsou v žádnévirtuální ústředně.6. Klikněte na „Další“.© Eurosat CS spol. s r.o. 55 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka7. Zvolte metodu, kterou budou vytvořenivirtuální uživatelé.8. Klikněte na „Další“.9. Zvolte počet virtuálních uživatel aupřesněte počátečního uživatele a početuživatel, kteří budou vytvořeni.10. Klikněte na „Dokončit“. Virtuálníústředna je vytvořena.6.8.4. Přidání ústředny do existující virtuální ústředny bez slučování uživatel1. V přehledovém okně klikněte pravým tlačítkem myši na virtuální ústřednu a zvolte„Vlastnosti“ v rozbalené nabídce.2. Zaškrtněte ústřednu, kterou chcete přidat do virtuální ústředny.3. Klikněte na „OK“.Poznámka: Uživatelé ve virtuální ústředně nebudou propojeni s přidanou ústřednou. Musíte toprovést manuálně.6.8.5. Přidání ústředny do existující virtuální ústředny a automatické sloučeníuživatel1. V přehledovém okně klikněte pravým tlačítkem myši na virtuální ústřednu a zvolte „Přidatústřednu“ v rozbalené nabídce. Tím se spustí průvodce přidáním ústředny.2. Označte ústřednu/y, které chcete přidat do virtuální ústředny.3. Vyberte ústřednu, která bude použita jako šablona pro vytváření vztahů mezi propojenímuživatel. Volby jsou:- „Z jakékoliv ústředny“ - bude náhodně vybrána členská ústředna ve virtuální ústředně.© Eurosat CS spol. s r.o. 56 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka- „Z vybrané ústředny“ - určení vybrané ústředny jako šablony (doporučeno).4. Potvrďte „OK“.Poznámky:– všechny data existujících uživatel budou v přidávané ústředně přepsána podle vybranévolby.– Zajistěte aby nová ústředna měla odpovídající velikost a konfiguraci paměti pro zvolenýpočet uživatel.– Typ uživatele není kopírován do nové ústředny6.8.6. Zrušení virtuální ústředny1. V přehledovém okně klikněte pravým tlačítkem myši na virtuální ústřednu a zvolte„Smazat“.2. Klikněte na „OK“. Virtuální ústředna je zrušena.Poznámky:– Zrušení virtuální ústředny je nevratné.– Zrušení virtuální ústředny nezruší členské ústředny ani jejich programování. Nadále mohou býtindividuálně programovány, nebo přidány do jiné virtuální ústředny.© Eurosat CS spol. s r.o. 57 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka7. Fond karet (Insight Card Pool)Modul „Manažer fondu karet“ (Card Pool Manager) je určen ke správě a prověřovánípřístupových karet v systému Concept. Je to volitelný (placený) modulInsight Professional.Modul lze použít k:– vytváření fondu karet pro režim „přímý vstup“ nebo „SITE kód“,– přiřazování karet uživatelům,– označování karet jako ztracených či pozastavených,– automatické vytváření fondu karet při programování ústředny,– detekovat nepřidělené karty a přidávat je do fondu karet.Poznámky:– pro režim „přímý vstup“ můžete mít pouze jeden fond karet. Pro „SITE kód“ můžete mít vícefondů (podle počtu SITE kódů).– fond karet není řízen pravidly nájmu. Operátoři budou moci vidět jména držitelů karet, kteřínejsou v jejich nájmu.7.1. Použití lišty manažeruLišta manažeru umožňuje přímý přístup k základním funkcím modulu.– spustí dialogové okno pro přidání/vytvoření fondu karet pro režim „SITE kód“– spustí dialogové okno pro přidání/vytvoření fondu karet pro režim „přímý vstup“– spustí skenování všech připojených ústředen– zobrazí krátké info o programu© Eurosat CS spol. s r.o. 58 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka7.2. Práce s fondem karetFond karet je možné vytvořit jednou ze dvou cest. Kdykoliv můžete vytvořit fond karetmanuálně. Vytváříte-li fond karet manuálně, musíte určit:– typ fondu karet ( pro přímý vstup či SITE kód),– výchozí číslo karty ve fondu,– SITE kód a rozsah karet (pro SITE fond).Můžete vytvořit základní fond karet automaticky v programování ústředny. Programprohlédne všechny připojené ústředny a zjistí programované SITE kódy a vytvoří odpovídajícífondy karet, pokud již neexistují. Rovněž vytvoří fond karet pro přímý vstup, pokud již neexistuje.7.2.1. Manuální vytvoření fondu karet pro přímý vstup1. Klikněte na tlačítko pro vytvoření fondu karet pro„přímý vstup“ v liště manažeru.2. Zadejte „Jméno fondu karet“.3. Pro načtení nových karet označte pravým tlačítkemmyši vybraný fond pro přímý vstup. Z rozbalenénabídky vyberte „Přidat karty“.4. Vyberte COM port, na který je připojen modul pronačítání karet, a určete „Formát karty:5. Klikněte na tlačítko „Start čtení“ (Start Read),6. Přiložením karty ke čtečce načtete tuto kartu dofondu pro „přímý vstup“.Poznámky:– Můžete mít více než jeden fond karet pro „přímývstup“. Jestliže tento fond již existuje, můžete kartydo tohoto fondu přidávat.– Manažer fondu karet očekává nové karty k načtenípouze z modulu načítání karet (No 994500). Jinénačtení do fondu karet není podporováno.© Eurosat CS spol. s r.o. 59 Verze 4.2 rev. A1


Insight7.2.2. Manuální vytvoření fondu karet pro SITE kód1. Klikněte na tlačítko vytvoření fondu SITE karet2. Zadejte „Jméno fondu karet“ a „Site kód.3. Potvrďte „OK“.Uživatelská příručkaVytvořený fond karet neobsahuje žádné karty. Ty doněj musíte přidat.7.2.3. Přidání karty do existujícího fondu karet1. Označte pravým tlačítkem myši vybraný fond karet a z rozbalenénabídky vyberte „Přidat karty“.2. Určete jakým způsobem bude fond karetrozšířen:- ruční zadání rozsahu (Enter Range Manually) –načtení souvislé dávky karet bez jejichnačítání,- načíst rozsah (Swipe Range) – načtení souvislédávky karet načtením první a poslední karty,- načíst karty (Swipe Cards) – načítánímjednotlivých karet z dávky.3. Jestliže zvolíte „načíst rozsah“ nebo „načístkarty“, musíte určit formát karet (Card Format) a COMport počítače, na který je připojen modul pro načítáníkaret, kliknout na tlačítko „Start čtení“ a přiložit karty.Jestliže zvolíte „ručníní zadání rozsahu“ musítezadat „Číslo první karty“ (Starting Card Number) a„Číslo poslední karty“ (Ending Card Number).6. Klikněte na „OK“.Poznámky:– Insight příjme čísla SITE kódu a čísla karet v desítkové soustavě. Pro převod do/zhexadecimální (šestnáctkové) soustavy můžete využít kalkulačku Windows ve vědeckém módu.– Jestliže změníte COM port v době, kdy Insight čeká na načtení karty, načítání bude přerušeno.Kliknutím na tlačítko „Start“ bude načítání pokračovat.© Eurosat CS spol. s r.o. 60 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka7.3. Pracovní oknoPracovní okno umožňuje zobrazení stavu karet ve fondu a rovněž snadnou práci sjednotlivými kartami.Fond karet (Card Pool Name) – jméno fondu karet,Číslo karty (Card Number) – číslo karty. Pro karty se SITE kódem je to dekadické číslokarty bez SITE kódu. Pro karty pro „přímý vstup“ je to celé číslo karty hexadecimálně.Typ karty (Card Type) – buď SITE kód nebo přímý vstup. U karet se SITE kódem je tentokód dekadicky zobrazen.Stav karty (Card Status) – zobrazení jednoho z následujících stavů karty:– Dostupná (Available) – karta čeká na přidělení,– V použití (In Use) – karta je přidělena uživateli,– Ztracena (Lost) – karta byla ztracena,– Pozastavena (Suspended) – platnost karty byla pozastavena.Karta přiřazena do (Card Assigned To) – u karet které jsou v použití nebo byly ztraceny,označuje uživatele.Datum/čas poslední aktualizace (Date/Time Last Updated) – datum a čas kdy byl naposledzměněn stav karty.Reaktivace do (Reactivate) – u karet které byly ztraceny nebo pozastaveny indikuje komubyla karta přidělena před reaktivací.Poslední přiřazení (Last Assigned To) – u karet které byly vráceny jako ztracené nebopozastavené indikuje předchozího uživatele.Krátká poznámka (Quick Note) – pole pro krátké poznámky operátora.© Eurosat CS spol. s r.o. 61 Verze 4.2 rev. A1


Insight7.4. Správa karetUživatelská příručkaOperátor může provádět přidělování karet v modulu „Editace Insight“ a v „Manažeru karet“označovat které z nich byly ztraceny, pozastaveny, vráceny, nebo změnily uživatele.7.4.1. Označení ztracené karty1. V přehledovém okně vyberte fond karet, ve kterém je ztracená karta.2. V pracovním okně klikněte na ztracenou kartu pravým tlačítkem myši a z rozbalené nabídkyzvolte „Ztracena“ (Lost). Změna bude provedena automaticky.Poznámka: Jestliže je ústředny připojena on-line, budou tyto změny přeneseny okamžitě. Jestližeústředna není připojena on-line, budou změny přeneseny ihned po jejím připojení.7.4.2. Pozastavení karty1. V přehledovém okně vyberte fond karet, ve kterém je karta jejíž platnost chcete pozastavit.2. V pracovním okně klikněte na zvolenou kartu pravým tlačítkem myši a z rozbalené nabídkyzvolte „Pozastavena“ (Suspend). Změna bude provedena automaticky.7.4.3. Reaktivace pozastavené či ztracené karty1. V přehledovém okně vyberte fond karet, ve kterém je ztracená (pozastavená) karta.2. V pracovním okně klikněte na zvolenou kartu pravým tlačítkem myši a z rozbalené nabídkyzvolte „Reaktivována“ (Reactivate). Změna bude provedena automaticky.7.4.4. Vrácení ztracené nebo přidělené karty do fondu1. V přehledovém okně vyberte fond karet, ve kterém je ztracená karta.2. V pracovním okně klikněte na zvolenou kartu pravým tlačítkem myši a z rozbalené nabídkyzvolte „Nalezena“ (Return). Stav karty bude změněn na „Dostupná“ (Available) a předchozímajitel bude zobrazen ve sloupci „Naposled přidělena“ (Last Assigned To). Změna budeprovedena automaticky.7.5. Nepřidělené kartyNepřidělené karty jsou karty které mají být přiděleny uživatelům v Editaci Insight aneexistují v jiných fondech karet. Pomocí „Manažeru fondu karet“ můžete provést skenovánínepřidělených karet v ústředně a následně tyto karty přidat do svého fondu karet a přidělituživatelům.© Eurosat CS spol. s r.o. 62 Verze 4.2 rev. A1


Insight7.5.1. Skenování nepřidělených karetUživatelská příručka1. Klikněte na tlačítko pro skenování ústředny2. Insight provede skenování programu ústředny a zobrazí v levé části okna uživatele a karty,které nejsou přiřazeny.7.5.2. Zařazení nepřidělených karet do fondu1. Vyberte v levém okně uživatele, jehož/jejichž karta není zařazena do fondu.2. V pravém horním rohu vyberte v poli „Přiřazení do fondu:“ (Select Card Pool To Assign)fond karet, do kterého chcete kartu přiřadit.3. Klikněte na tlačítko přiřazení „>>“4. Pro přiřazení dalších karet opakujte krok 1. až 3.5. Kliknutím na tlačítko „Zavřít“ (Close) uložíte změny a ukončíte přiřazování.Poznámka: Pokud chcete vrátit změny, můžete je zrušit výběrem uživatel v pravé části okna akliknout na tlačítko pro vrácení „


InsightUživatelská příručka8. Prohlížeč Insight (Insight Review)Prohlížeč se používá k hledání, filtrování a tisku událostí zabezpečenísystému. Verze PROFESIONAL také umožňuje vytvářet a tisknout zprávy.Po otevření modulu Prohlížeč se objeví obrazovka, mající v levé části standardní přehledovéokno a v pracovním okně je vlastní zobrazení historie.Můžete:– prohlížet živé a archivované události– vyhledávat a filtrovat prohlížené události– vytvářet zprávy (pouze ve verzi PROFESIONAL)– spravovat (potvrzovat) poplachy (pouze ve verzi PROFESIONAL)– vytvářet pravidla poplachů (pouze ve verzi PROFESIONAL)Činnost prohlížeče je závislá na konfiguraci a rozloze systému, je možné, že při naplnění sezačne log prohlížeče pomalu přepisovat. Události jsou z ústředny do prohlížeče přesouvány ponavázání spojení a ukládány. V prohlížeči je možné prohlížet v reálném čase (prohlížení aktuálníchudálostí přicházejících z ústředny v on-line režimu) nebo v historii. Jelikož jsou události trvaleuloženy, nemění se jeho obsah, i když se začne přepisovat log prohlížeče.Události se přenesou z ústředny do prohlížeče pouze v režimu on-line. Čekají-li události vústředně na přenos, je garantováno v závislosti na konfiguraci ústředny, že min. 300 posledníchudálostí bude přeneseno do prohlížeče. Může to být ale až 6500 událostí.Přenos dat je řízen komunikační úlohou (viz MENU,7,3,1). Je-li komunikační úlohazastavena a opět aktivována ručně nebo např. resetem ústředny, Insight v tomto případě nemůžeurčit, které události byly již přeneseny a které ne. Je nutné ručně nastavit bod přenosu.Události jsou do Insight přenášeny kdykoliv je ústředna připojena, bez ohledu na to, zdamodul Prohlížeč je spuštěn.© Eurosat CS spol. s r.o. 64 Verze 4.2 rev. A1


InsightPředvolby a barvy v ProhlížečiV Menu „Editace“ jsou dostupné další volby umožňujícívyhledávání, nastavení zvukových upozornění či barevnéhorozlišení prohlížených událostí.Uživatelská příručkaNabídka „Předvolby“ (Preferences) umožňujedefinovat akustickou signalizaci poplachu a obnovení.Zvukové soubory pro přehrání mohou býtvybrány nezávisle pro poplach a pro obnovu. Je možnévybrat jeden z tří přednastavených zvukových souborůz knihovny, nebo definovat vlastní soubor. Jepodporován pouze typ souboru .wav.Je možné vybrat ze 48 definovanýchbarev (a dalších 16 vlastních) prozvýraznění vybraných typů událostí vpřehledu událostí.Tovární nastavení barev je možnépoužít kdykoli stiskem tlačítka „Nastavittovární hodnoty“ (Reset to FactoryDefaults).Kliknutím na hlavičku sloupce jemožné setřídit typy zpráv podle abecedy,nebo inverzně.Kliknutím na vybranou zprávu jeotevřena nabídka volby barev pro vybranouudálost. Volba je potvrzena tlačítkem„OK“.© Eurosat CS spol. s r.o. 65 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.1. Okno prohlížečeUživatelská příručka8.2. Lišta prohlížeče– otevřít nové okno prohlížeče– otevřít uložený zásobník filtrů– uložit aktuální zásobník filtrů– zobrazit nebo skrýt zásobník filtrů– přidat nový filtr do zásobníku (a zastavit prohlížení)– zapnout/vypnout automatické rolování– vyčistit aktuální okno prohlížeče (zastaví prohlížení, je-li spuštěno)– spustit/zastavit prohlížení v tomto okně– vytvořit filtrovanou zprávu– vybrat archiv k prohlížení© Eurosat CS spol. s r.o. 66 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.3. Lišta filtrůUživatelská příručka– otevřít uložený filtr– uložit filtr– odstranit filtr ze zásobníku filtrů– logické operátory a / nebo. Je-li vybráno a, musí událost splňovat všechny podmínkyfiltrů. Je-li vybráno nebo, musí událost splňovat první filtr nebo některý z následujících.8.3.1. Prohlížení událostí1. Otevřete nové okno prohlížeče (CTRL+N).2. Načtěte nebo upravte seznam filtrů podle potřeby.3. Jestliže seznam filtrů obsahuje „všechny události“, „události aktuální“ nebo „poslední….“filtry, ujistěte se, že ústředna je připojena.4. Stiskněte8.4. Seznamy filtrůKaždé okno prohlížeče má svůj seznam filtrů vytvořený uživatelem.8.4.1. Filtry časuPět typů filtrů umožňuje zvolit časové období:Dne:pro určení konkrétního dne, možné také specifikovat a časovýrozsah v rámci tohoto dneOd: pro určení intervalu delšího než 1 denPoslední:Aktuální události:Prohlížet vše:pro určení intervalu zpět od aktuálního času a dnepro prohlížení aktuálních událostí přicházejících z ústřednypro všechny záznamy bez omezení, včetně aktuálních8.4.2. Filtr událostiFiltry událostí se vztahují k programovým i fyzickým jednotkám systému (ústředny,prostory, uživatelé, moduly, text, poplachy, …) Tyto události mohou být podmíněny je/není,zap/vyp. apod.Je možné kombinovat více časových filtrů a filtrů událostí pro vytvoření přesných pravidel.Poznámka: V Insight Lite je počet filtrů událostí omezen.© Eurosat CS spol. s r.o. 67 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.4.3. Přidání filtru do zásobníkuUživatelská příručka1. Klikněte na tlačítko přidání filtru a vyberte vhodný typ.2. Upravte filtr podle potřeby.3. Jestliže není filtr v seznamu, pro zjištění vzájemných vztahů s ostatními filtry v seznamuklikněte na a/nebo tlačítko.4. Klikněte pro spuštění prohlížení.8.4.4. Kopírování události do schránky1. Vyberte událost, kterou chcete kopírovat.2. Zvolte „Kopírovat“ v menu Editace, nebo stiskněte CTRL+C.8.4.5. Uložení události jako textového souboru1. Vyberte události, které chcete uložit.2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané události a z rozbalené nabídky vyberte „Uložitjako...“, nebo stiskněte CTRL+S3. Zvolte adresář pro uložení a název souboru.4. Klikněte na „Uložit“Poznámky:– můžete vyhledávat jednotky v událostech volbou „Hledat...“ v menu Editace, nebo stiskemkláves CTRL+F.– Můžete vybrat více událostí při stisknuté klávese SHIFT nebo CTRL a kliknutím na události vpřehledu.– Můžete jednoduše uložit celý přehled událostí jako textový soubor volbou „Uložit jako...“ vmenu Soubor.8.5. Nastavení bodu historiePři ukončení komunikační úlohy Insight nemůže být po obnovení komunikace automatickynalezen poslední záznam, který byl přenesen.Nastavení se musí provést ručně:1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ústředny vpřehledovém okně a vyberte nabídku„Prohlížení“. V ní vyberte volbu „Přesunoutzpět...“.2. Zadejte jako daleko zpět je nutné se vrátit vbodu historie.3. Zavřete okno.Upozornění:Tato operace může při nevhodném nastavení bodu historie zduplikovat některé záznamy vprohlížeči. Doporučujeme provádět odborníky.© Eurosat CS spol. s r.o. 68 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.6. ZprávyInsight dovoluje vytvářet zprávy o aktivitách v systému, včetně přístupu uživatel,poplachových zpráv apod.Můžete vybrat:– všechny události obsahuje všechny události v systému– všechny poplachy všechny poplachy v systému– XMIT poplachy poplachy definované jako XMIT– uživatel zprávy o přístupu uživatele– dveře zprávy o přístupu do dveří uživateli– výtah zprávy o použití výtahu uživateli– docházka zprávy o době uživatele v prostorech (extra licence)– filtry změny a použití filtrů událostí– uživatelé v prostorech vyhledání uživatel v prostorech (extra licence)Uživatelská příručka8.6.1. Vytvoření základní zprávy1. Vyberte odpovídající zprávu z nabídky Zprávy.2. Upřesněte kritéria zprávy.3. Klikněte na „OK“. Insight vytvoří zprávu podle zadaných kritérií.Kliknutím pravým tlačítkem myši v zobrazené zprávě můžete z rozbalené nabídky vybrat:– vyhledání záznamu podle kritérií volbou „Najít“ (CTRL+F),– uložit zprávu nebo její část jako HTML soubor volbou „Uložit jako...“(CTRL+S)– tisknout zprávu nebo její část volbou „Tisk“ (CTRL+P)Poznámky:– můžete kopírovat celou zprávu (CTRL+A) nebo její část do schránky Windows volbou„Kopírovat“ (CTRL+C). Formátování zprávy bude zachováno při kopírování do aplikacíkompatibilních s Microsoft Word.– Jestliže není stránkování zprávy korektní, vytvořte zprávu znovu a změňte „Počet záznamů nastránku“,– uložené zprávy (CRTL+S) můžete prohlížet ve webovém prohlížeči.8.6.2. Vytvoření filtrované zprávyMůžete vytvořit zprávu podle různých kritérií a filtrů.1. Podle potřeby vytvořte nové okno prohlížeče volbou „Nový“ (CRTL+N) v menu Soubor2. Přidejte vybrané filtry do okna prohlížeče podle kterých budou data filtrována.3. Spusťte filtrování událostí stiskem .4. Klikněte na tlačítko v liště prohlížeče.Poznámka:Můžete uložit filtr tlačítkem „Uložit zásobník filtrů“uloženým filtrům., který umožní rychlý přístup k© Eurosat CS spol. s r.o. 69 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka8.6.3. DocházkaV Insight můžete vytvořit zprávu„Docházka“ která představuje jednoduchouevidenci přítomnosti uživatel. Nejdůležitějšívlastnosti jsou:1. Plně uživatelem definovaná kritériazprávy, včetně pohyblivého začátku akonce, přestávek, uživatel a dveří.2. Volitelná pole zprávy.3. Volby detailní zprávy nebo režimvýjimek.4. Uživatelsky definovaný tolerovaný čas.5. Definování přestávek.6. Volby exportu do CSV souboru, MSExcell nebo jiných aplikací.7. Volby exportu do MYOB, Tenix a jinýchtypů souborů.8. Možnost nahrávání a ukládání zpráv.Poznámka:– zpráva „Docházky“ je samostatně licencovanou částí modulu „Pokročilé zprávy“ avyžaduje Insight Professional pro svoji činnost.Vytvoření zprávy „Docházka“1. V modulu „Prohlížeč Insight“ v nabídce „Zprávy“ vyberte „Čas na místě“.2. V tabulce „Čas/datum“ definujte začátek a konec časového intervalu. Můžete vytvořit víceintervalů.3. Definujte toleranci a povolené přerušení.4. V tabulce „Ústředny/uživatelé/dveře“ definujte alespoň jednoho uživatele a dveře.5. V tabulce „Pole“ vyberte pole, která budou zahrnuta do zprávy.6. V tabulce „Detailní/Výjimka“ zvolte mezi detailní zprávou (všechny časy) a výjimkami(pouze vybraná kritéria času).7. Chcete-li exportovat soubor, aktivujte volbu „Exportovat soubor“ v tabulce „Export“ azvolte typ exportu. U vybraného typu exportu můžete zvolit další nastavení exportu.8. Zvolte archiv, který bude použit jako zdroj dat, výchozí nastavení je aktuální archiv.9. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko „Uložit nastavení“.10. Kliknutím na tlačítko „OK“ bude zpráva vytvořena.Poznámka:– Insight automaticky označuje uživatele, jejichž data nejsou korektní (více příchodů či odchodů,nesprávné dveře, …)© Eurosat CS spol. s r.o. 70 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.6.4. Nastavení zakázkového typu exportu1. V tabulce „Kriteria zprávy“ v záložce„Export“ aktivujte volbu „Exportovatsoubor“ a vyberte typ exportu„zakázkový“.2. Kliknutím na tlačítko „Editace formátuvýstupu“ otevřete tabulku „Volby exportuDocházka“.3. Upravte jednotlivá pole podle potřeb.Požadovaná data vložte výběrem z pole„Záměnná pole“, běžný text volně napište.4. Uložte tlačítkem „OK“.Uživatelská příručkaFormátování data a času.Při zakázkovém typu exportu může operátor definovat formát data v obdélníkovýchzávorkách [ ]. Např.: Odchod uživatele ^LASTOUT[%H:%M]\^Následující tabulka uvádí formátovací kódy polí data a času:%a Zkrácená jména dnů%A Plná jména dnů%b Zkrácená jména měsíců%B Plná jména měsíců%c Místní datum a čas%d Den v měsíci dekadicky (01 – 31)%H Hodina ve formátu 24 hod. (00 – 23)%I Hodina ve formátu 12 hod. (01 – 12)%j Den v roku v dekadickém tvaru (001 – 366)%m Měsíc v dekadickém tvaru (01 – 12)%M Minuty v dekadickém tvaru (00 – 59)%p Aktuální dopoledne/odpoledne (A.M./P.M.) indikátor ve 12 hod režimu%S Vteřiny v dekadickém tvaru (00 – 59)%U Týden v roce v dekadickém tvaru, neděle je prvním dnem týdne (00 – 53)%w Dny v týdnu v dekadickém tvaru (0 – 6, neděle je 0)%W Týden v roce v dekadickém tvaru, pondělí je prvním dnem týdne (00 – 53)%x Datum reprezentující aktuální místo%X Čas reprezentující aktuální místo%y Rok bez století v dekadickém tvaru (00 – 99)%Y Rok včetně století v dekadickém tvaru%z, %ZJméno časové zóny ,nebo označení časové zóny v závislosti na nastavení registrů, bezznaků je-li časová zóna neznámá%% Znak procent© Eurosat CS spol. s r.o. 71 Verze 4.2 rev. A1


InsightMá-li být definováno časové rozpětí, je možné použít pouze následující kódy:Uživatelská příručka%d den v měsíci. Musí být použito samostatně a je specifikováno jakodekadické číslo.%H, %M, %SHodiny, minuty, vteřiny. Mohou být použity současně.Příznak # může být použit před formátovacím kódem. V takovém případě to znamená, žekód byl pozměněn následovně:Formátovací kódVýznam%#a, %#A, %#b, %#B, %#p, %#X, %#z, %#Z, %#% # je ignorován%#c Představuje dlouhé datum a čas: „Tuesday, March 14, 2008,12:41:05“%#x Představuje dlouhé datum: „Tuesday, March 14, 2008“%#d, %#H, %#I, %#j, %#m, %#M, %#S, %#U,%#w, %#W, %#y, %#YOdstraní úvodní nuly (jsou li obsaženy)© Eurosat CS spol. s r.o. 72 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka8.7. PoplachyInsight umožňuje pokročilé zakázkové rozpoznávání poplachů. Klíčové vlastnosti jsou:– Čtyři stupně poplachů: nízký, střední, vysoký a kritický.– Libovolný počet zakázkových poplachových událostí s komplexním filtrováním.– Zakázková odezva na poplach včetně zvukových efektů a zobrazení schématické mapy.– Automatické vyskakovací okno fotografie uživatele.– Zakázková nápověda zprávy odezvy na poplach.– Zakázková odezva operátora.Co jsou to poplachy?Systém rozpoznává dva odlišné typy poplachů:– poplachy ústředny (nazývané XMIT události) jsou bezpečnostní stavy detekované ústřednou vinstalaci a označené jako poplach. Obvykle tyto stavy ovládají poplachové stavy Insight.– poplachy Insight jsou definovány operátorem. Mohou to být poplachy ústředny, ale nemusí.Můžete zvolit jakoukoliv událost, stav který má být definován jako poplach.Reakce Insight na poplach je dána odezvou na poplach. Po instalaci má Insight jedinouodezvu na poplach pro všechny poplachy ústředny. Tuto odezvu můžete odstranit či upravit amůžete přidat další odezvy na poplach.Poplachy jsou zobrazeny v poplachovém okně a musí být potvrzeny. V každém moduluInsight je poplachové okno zobrazeno ve stavové liště, vpravo dole.Poznámka: Ovládání poplachů není přístupné v Insight Lite.8.7.1. Potvrzování poplachůKdyž vznikne poplach, je podle zadaných pravidel spuštěna odpovídající odezva na poplach.Obvykle je přehrán vybraný zvuk a poplachové okno začne blikat.Pro otevření okna „Ovladače poplachů“ klikněte v libovolném modulu Insight napoplachové okno ve stavové liště.Pro potvrzení poplachu:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů“.2. Vyberte poplach, který chcete potvrdit (můžete vybrat více poplachů stiskem klávesy SHIFTnebo CTRL při výběru poplachu).© Eurosat CS spol. s r.o. 73 Verze 4.2 rev. A1


Insight3. Klikněte na tlačítko „Potvrzenípoplachu“. Podlepřednastavených voleb odezvypoplachu jsou zobrazeny další krokypotvrzení poplachu.4. Je-li vyžadována zpráva operátora,zadejte text potvrzení do pole„Potvrzení operátora“. Můžetevybrat z předdefinovaných zprávkliknutím na šipku vpravo.5. Klikněte na „OK“. Poplach bude vymazán z okna „Ovladače poplachů“.Uživatelská příručka8.7.2. Práce s odezvami poplachůOdezvy poplachů definují pravidla vytvářenípoplachů a rovněž určují jak bude Insight reagovat najejich vznik. Poplachy jsou definovány užitím filtrů.Když vstupní událost odpovídá filtru v zásobníku, jepoplach spuštěn. Spuštění poplachu může býtkonfigurováno pro upoutání pozornosti operátorarůznými způsoby. Spuštěný poplach je přidán dopoplachového okna a musí být potvrzen.Vytvoření nové odezvy na poplach:1. Otevřete v kterémkoliv modulu okno„Ovladače poplachů“.2. V menu „Úprava poplachů“ vyberte „Nováodezva na poplach“ a zvolte typ odezvy.Přednastavené typy odezvy mají nastavenyvýchozí zásobníky filtrů událostí. Tytozásobníky můžete upravit.3. Na jednotlivých záložkách tabulky „Odezva napoplach“ zvolte nastavení této odezvy.4. Klikněte na „OK“.Úprava existující odezvy na poplach:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů“.2. Klikněte na tlačítko „Odezva na poplach“ .3. Vyberte odezvu poplachu, kterou chcete upravit a klikněte na tlačítko „Upravit“. Zobrazí sezásobník filtrů a okno odezvy na poplach.4. Upravte zásobník filtrů a/nebo odezvu na poplach.5. Zavřete zásobník filtrů. Změny mají okamžitý efekt.6. Kliknutím na „OK“ zavřete okno odezvy na poplach.Poznámka: Jestliže je zásobník filtrů odezvy poplachu otevřen, můžete otevřít okno odezvypoplachu jednoduchým kliknutím na tlačítko „Vlastnosti odezvy na poplach“ .© Eurosat CS spol. s r.o. 74 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.7.3. Nápověda odezvyUživatelská příručkaNápověď odezvy je zobrazována jako součást okna potvrzení poplachů. Můžete vytvořitodlišné nápovědi pro různé poplachy. Nápovědu musíte nejprve vytvořit v editoru nápovědy.Musíte vázat nápovědu na poplach, který bude zobrazen během procedury potvrzování poplachu.Vytvoření nové nápovědy:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů“.2. Klikněte na tlačítko „Nápověda odezvy“3. Klikněte na „Nová“.4. Zadejte název a text instrukce. Můžetepoužít nástroje pro formátování textu vokně.5. Klikněte na „OK“.Úprava existující nápovědy:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů“.2. Klikněte na tlačítko „Nápověda odezvy“ .3. Vyberte nápovědu, kterou chcete upravit.4. Klikněte na tlačítko „Upravit“5. Proveďte požadované změny.6. Klikněte na „OK“. Nyní musíte ještě navázat nápovědu na potvrzování poplachu.Navázání nápovědy odpovědi na poplach:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů“.2. Klikněte na tlačítko „Odezva na poplach“ .3. Vyberte odezvu poplachu a klikněte na tlačítko „Upravit“. Zobrazí se zásobník filtrů odezvypoplachu a otevře okno odezvy poplachu.4. Klikněte na záložku „Volby“.5. Klikněte na pole „Nápověda odezvy“ a vyberte nápovědu, která bude zobrazena.6. Klikněte na tlačítko „OK“. Když operátor bude potvrzovat tento typ poplachu, textnápovědy bude zobrazen.© Eurosat CS spol. s r.o. 75 Verze 4.2 rev. A1


Insight8.7.4. Odezva operátoraUživatelská příručkaOperátor obvykle při potvrzování poplachu musí vložit text zprávy. Je možno napsatjakýkoliv text, můžete ale vložit přednastavený text ze šablony a umožnit operátorovi výběršablony.Vytvoření nové odezvy operátora:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů“.2.3. Klikněte na tlačítko „Standardní odezvaoperátora“3. Klikněte na tlačítko „Nová“.4. Vložte název a text odezvy operátora.5. Klikněte na tlačítko „OK“.Úprava existující odezvy operátora:1. Otevřete okno „Ovladače poplachů.2. Klikněte na tlačítko „Standardní odezva operátora“ .3. Vyberte odezvu operátora, kterou chceteupravit.4. Klikněte na tlačítko „Upravit“.5.6. Proveďte potřebné změny.7. Klikněte na tlačítko „OK“.Použití odezvy operátora při potvrzování poplachu:1. Dvojím kliknutím na poplach v okně „Ovladače poplachů“ otevřete okno „Potvrzenípoplachu“.2. V poli „Potvrzení operátora“ klikněte na šipku vpravo a vyberte odezvu. Text můžeteupravit.3. Klikněte na tlačítko „OK“.Zobrazení fotografie uživatele při jeho přihlášení1. Otevřete vybranou odezvu na poplach .2. V tabulce „Okamžitě“ v sekci „Spustitexterní aplikaci“ aktivujte volbu„Zobrazit fotografii uživatele“.3. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko„OK“.Poznámky:– uživatel musí mít přiřazenu fotografii vesvém naprogramování.– fotografie uživatele se zobrazí při jehopřihlášení na klávesnici nebo na čtečce.© Eurosat CS spol. s r.o. 76 Verze 4.2 rev. A1


Insight9. Pokročilé zprávy (Insight Advanced Reports)Uživatelská příručkaPoužití modulu „Pokročilé zprávy“ umožňuje :– vytváření vzorů zpráv,– vytváření rozšířených zpráv o uživateli, včetně fotografie,– upravovat vzhled zpráv podle šablony, nebo úplně odpočátku,– umisťovat barevný text, grafické tvary, tabulky, čárové kódy nebo i data z externích aplikací dozprávy,– exportovat zprávy do různých souborových formátů.Modul „Pokročilé zprávy“ je určen pro flexibilní navrhování zpráv. Základem každé zprávyje šablona (Report Template). Šablona zprávy určuje fyzický vzhled zprávy, včetně rozmístěnítextu, grafiky, rozvržení stránky, zápatí apod.Doplněním šablony určitými přesnými informacemi vznikne připravená zpráva. Např. vzorzprávy potřebuje vědět, který prostor má být zahrnut do zprávy. Insight zase potřebuje vědět kamposlat zprávu – na obrazovku, na tiskárnu, jako email či exportovat do souboru. Tyto informacejsou zahrnuty do nastavení zprávy (Report Setting).Zpráva je kombinací šablony zprávy a nastavení zprávy. Insight požaduje nastavení zprávy,kdykoliv je spuštěna. Když je zpráva uložena, je uloženo i její nastavení a je použito jako výchozínastavení při dalším spuštění zprávy.Insight má přednastaveno několik zpráv – „přednastavené zprávy“ (Build-in reports).Nastavení těchto zpráv můžete měnit a uložit je pod novými jmény. Uložené zprávy jsou označenyjako „výběrové zprávy“ (Customs Reports).© Eurosat CS spol. s r.o. 77 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka9.1. Vytváření zprávVytváření zpráv probíhá ve třech krocích: výběr zprávy, upřesnění nastavení zprávy aspuštění zprávy.9.1.1. Vytvoření zprávy bez změny nastavení1. V přehledovém okně vyberte zprávu, kterou chcete spustit.2. Klikněte na tlačítko „Náhled“ pro spuštění zprávy.Poznámka: Pro zobrazení již dříve vytvořených zpráv můžete vybrat zprávu k zobrazení v sekci„Náhled posledních zpráv“.9.1.2. Vytvoření zprávy se změnou nastavení1. V přehledovém okně vyberte zprávu, kterou chcete spustit.2. V pracovním okně upravte filtry zpráv podle požadavků.3. Upřesněte data nastavení zprávy (podle typu zprávy).4. Upřesněte volby tisku a exportu zprávy.5. Klikněte na tlačítko „Uložit“.6. Klikněte na tlačítko „Náhled“ pro spuštění zprávy.Poznámka: Jestliže nedojde k vytvoření zprávy, je potřebné upravit šablonu zprávy po stiskutlačítka „Pokročilý výběrový výstup“.© Eurosat CS spol. s r.o. 78 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka10. Archiv (Insight Archiver – SQL Edition)Insight Archiv umožňuje jedním kliknutím zálohovat celou databázi ústředny.Všechny složky databáze (včetně událostí a programování) jsou archivovány vjednoduchých zip souborech pro standardní uložení, s možností volby šifrování.Zálohování může být prováděno automaticky podle plánu, nebo spouštěno manuálně.Použití Insight Archivu (SQL edice) dovoluje:– zálohovat databázi,– obnovit databázi z předchozí zálohy,– přesouvat události do archivu,– plánovat automatické zálohování, archivaci přehledu událostí či vyčištění archivu.– vyčištění archivu,– použít utility pro správu a testování databázePoznámky:– Insight Archiv SQL je součástí Insight Professional,– jednodušší verze Insight Archivu je součástí Insight Lite. Insight Archiv Lite může zálohovatdatabázi, ale nemůže plánovat zálohování ani přesunutí událostí do archivu.– Soubory zálohy verzí Lite a Professional nejsou zaměnitelné.© Eurosat CS spol. s r.o. 79 Verze 4.2 rev. A1


InsightZálohování versus Archivování.Uživatelská příručkaMůžete zálohovat vaši databázi Insight v souboru. Vytvoří se kopie všech dat, která mohoubýt později obnovena ze zálohy. Existující databáze nebude při zálohování nijak modifikována a přiobnovení bude kompletně nahrazena ze zálohy.Můžete archivovat události systému v archivním souboru. Události vzniklé před stanovenýmdatem budou přesunuty a umístěny v archivním souboru. V Prohlížeči Insight můžete archivovanéudálosti prohlížet. Insight Archiv vytváří nový archivní soubor pro každý kalendářní rok. Pravidelnéarchivování událostí brání přílišnému narůstání databáze.Poznámky:– Můžete vytvořit filtr pro výběr událostí v ročním archivu. Otevřete okno „Prohlížeče Insight“ aklikněte na tlačítko „Vybrat prohlížení Archivu“ .– Nemůžete vytvořit zásobník filtrů v Prohlížeči Insight, je-li zobrazeno více archivů současně.10.1. Manuální vytvoření zálohy1. Na záložce „Backup“ (Záloha) vyberte databáze, které chcete zálohovat.2. Upřesněte umístění souboru zálohy pro uložení. Můžete použít tlačítko výběru .3. Klikněte na tlačítko „Provést zálohování Insight“.4. Insight databáze je zálohovaná v souboru s názvem „InsightBackup rok měsíc den čas.ibu.Například: InsightBackup 2006 Mar 24 131819.10.2. Plánování automatického zálohování1. Na záložce „Scheduled Task“ (Plánovanéúlohy) klikněte na tlačítko „Přidat...“2. Z rozbalené nabídky vyberte „Záloha“3. Vyberte „Povolit plánování úlohy zálohovánídatabáze Insight“4. Upřesněte umístění souboru zálohy kliknutímna tlačítko4. Upřesněte jak často se má zálohování prováděta v kolik hodin má být zahájeno.5. Klikněte na tlačítko „OK“.6. Nová záloha databáze bude vytvořena vždy vestanovené periodě a čase.Poznámka: Insight server musí být spuštěn v době, kdymá být prováděno zálohování databáze nebo archivacepřehledu událostí.© Eurosat CS spol. s r.o. 80 Verze 4.2 rev. A1


Insight10.3. Manuální spuštění archivaceUživatelská příručka1. Vyberte záložku „Review-Archive“ (Archivace přehledu).2. Určete datum, k němuž budou události (starší zvoleného data) archivovány.3. Určete kolik měsíců má obsahovat vytvářený archiv.4. Klikněte na tlačítko „Archivovat“.10.4. Plánování automatické archivace1. Na záložce „Scheduled Task“ (Plánovanéúlohy) klikněte na tlačítko „Přidat...“2. Z rozvalené nabídky vyberte „Archiv“3. Vyberte „Povolit plánování archivace přehleduudálostí“4. Vyberte jak stará data chcete archivovat .5. Vyberte periodu archivace.6. Klikněte na „OK“.7. Události budou přesunuty z aktuální dabáze doodpovídajícího ročního archivu s časovýmiúdaji archivace.© Eurosat CS spol. s r.o. 81 Verze 4.2 rev. A1


Insight10.5. Ruční obnovení ze zálohyUživatelská příručka1. Přejděte na záložku „Restore“ (Obnova).2. Upřesněte soubor zálohy, který má být obnoven. Vyberte databáze, které chcete obnovit3. Klikněte na „Obnovit“4. Je-li Insight server spuštěn, budete vyzváni vyčkat zastavení serveru.5. Insight databáze je nahrazena ze zálohy.Poznámka: Insight Archiv musí být spuštěn na PC, kde je instalován Insight server.© Eurosat CS spol. s r.o. 82 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka11. Manažer licence (Licence Manager)Insight Professional vyžaduje pro svoji funkčnost licenční klíč. Tento licenčníklíč je uložen v USB hardwarovém klíči, který je dodávaný s placenou verzí InsightProfessional.Manažer licence dovoluje:– prohlížet instalované licenční klíče,– instalovat a odebírat licenční klíče.Sériové číslo identifikuje InsightinstalaciKlíč licence vymezuje které funkceInsightu jsou přístupny.Tento program je součástí pouzeverze PROFESIONAL, verze LITE klíčlicence nepoužívá.Registrace verze PROFESIONALVerze PROFESIONAL pracuje 30 dní po inicializaci instalace. Během této doby je nutnékontaktovat Inner Range a vyžádat si trvalý klíč licence PROFESIONAL.11.1. Postup registrace1. Nainstalujte Insight Professional (můžete doinstalovat i českou lokalizaci).2. V modulu „Ovládání Insight“ , nebo i v jiném modulu, klikněte na „Nápověda“ a vyberte„Licence a obnovení“ .3. V tabulce „Aktivace licence Insight“ klikněte na „Klikněte zde pro registrační formulář“.4. Vyberte „Evropa“.5. Do zobrazeného formuláře doplňte v kroku 2 (Step 2) sériové číslo Insight Professional, které jeu zakoupeného produktu zobrazeno v modulu „Manažér licence“. Dále v kroku 4 doplňtepožadovaný počet ústředen (Panel) a počet on-line klientů (Clients).6. Vyplněný formulář zašlete faxem nebo mailem na adresy uvedené v kroku 5.Výrobce vrátí tento formulář doplněný číslem trvalého klíče. Toto číslo zapište v modulu„Manažér licence“ po stisku tlačítka „Přidat“ ve skupinách 4 znaků,oddělených pomlčkami. Číslo dočasného klíče můžete ponechat.Licenční číslo se zapíše do hardwarového klíče a popřeinstalaci Insight, nebo instalaci na jiný počítač není nutno provádětnovou registraci.© Eurosat CS spol. s r.o. 83 Verze 4.2 rev. A1


Insight11.2. Licencované modulyUživatelská příručkaLicence Insifht Professional umožňuje neomezený přístup k hlavním modulům jako jsouOperátoři Insight, Editace Insight, …Následující moduly vyžadují speciální licenci:– Insight Foto ID– Docházka– Insight DVR– Fond karet,– Pokročilé zprávy,– Hotel MPS– Komunikátor InsightPoznámky:– základní licence Insight Professional zahrnuje licenci na načtení jedné ústředny. Pro přidánídalších ústředen je vyžadována další licence.– Základní licence Insight Professional zahrnuje licenci na přihlášení z jedné pracovní stanice.Pro přihlášení dalších pracovních stanic je vyžadována licence.Fixace licence na pracovní staniciKdyž zakoupíte licenci na další pracovní stanici, není licence vázána na stanici. Jakmile seoperátor z této neserverové stanice přihlásí, licence se „uzamkne“ na tuto pracovní stanici. Můžetemanuálně „odemknout“ licenci jedné pracovní stanice týdně.Odemknutí licence pracovní stanice:1. V modulu „Manažer licence“ vyberte pracovní stanici, jejíž licenci chcete odemknout.2. Klikněte na tlačítko „Odstranit“ (Remove)Odemknutí licence pracovní stanice bez týdenního čekání:1. Kontaktujte Inner Range pro speciální klíč pro uvolnění všech licencí. Klíč bude fungovat48 hodin od vygenerování.Vzdálená správa (Terminálové služby)Insight Professional podporuje připojení k Insight přes vzdálenou plochu Windows neboterminálové služby. Jsou použitelné dvě licence:– „Vzdálený klient“ - dovoluje připojení k Insight přes síť ze vzdáleného PC, na kterémnemusí být Insight nainstalován.– „Vzdálený Technik“ - obdobně jako předešlé, pouze s tou výjimkou, že operátor se můžepřihlásit pouze jako Technik. To umožní vzdálený přístup instalačnímu technikovi.Obě licence vyžadují instalaci programu a hardwarového klíče na vzdáleném PC. Licencemusí být načteny v Manažeru licence instalovaného InsightEurosat CS spol. s r.o. 84 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka12. Operátoři Insight (Insight Operators)Představuje seznam osob, oprávněných se přihlašovat do Insightu a s tímspojená práva, která mají.Modul Operátoři Insight umožňuje:– vytvářet/rušit operátory,– měnit oprávnění operátorů,– zřizovat pracovní stanice s omezením,– spravovat pronájmy v multi-nájemním systému.V přehledovém okně lze vybírat mezi operátory, pracovními stanicemi, typy operátorů anájemci.V pracovním okně jsou zobrazeny jednotky, které mohou být upravovány.Poznámky:– Operátoři Insight jsou částí Insight Professional,– Heslo operátorů je v demo verzi přemostěno.© Eurosat CS spol. s r.o. 85 Verze 4.2 rev. A1


Insight12.1. Práce s operátoryUživatelská příručkaPráce s moduly Insight je omezena na autorizované osoby – operátory. Operátoři mají sváuživatelská jména a hesla. Mohou mít různá oprávnění, která vymezují jejich možnosti práce sInsight.Administrátoři – jsou jakostandardní operátoři, mají však trvale vyššíoprávnění.Instalátor – v instalaci je jedinýmoperátorem s trvale neomezenými právy.Má všechna práva jako administrátoři,navíc může zřizovat/rušit nájmy.Manažer úloh – je jediný vinstalaci. Není viditelný pro ostatníoperátory mimo Instalátora. Má přístup bezpřihlášení a pouze k plánování:– synchronizace času ústředny,– ukončení uživatel,– archivace databáze,– synchronizace času DVR12.1.1. Zřízení operátora1. Klikněte pravým tlačítkem myši naikonu „Operátoři“ v přehledovémokně.2. Vyberte volbu „Nový“, nebostiskněte klávesu „Insert“, neboklikněte pravým tlačítkem myši vpracovním okně a zvolte „Novýoperátor“.3. Zadejte nezaměnitelné jménonového operátora.4. Zadejte jeho heslo.5. Klikněte na ikonu „Typy“ a vybertetyp operátora (administrátor neboběžný operátor).6. Klikněte na ikonu „Přístup“ amůžete zadat dobu ukončení platnosti přístupu operátora a vymezit dobu přístupu.7. Klikněte na tlačítko „OK“ pro uložení operátora.12.1.2. Zrušení operátora1. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu operátora, jehož chcete zrušit.2. Z rozbalené nabídky vyberte volbu „Vymazat“3. V zobrazeném okně klikněte na tlačítko „Ano“.© Eurosat CS spol. s r.o. 86 Verze 4.2 rev. A1


InsightPoznámky:– nemůžete zrušit (zakázat) sami sebe,Uživatelská příručka– pro vytvoření operátora musíte mít oprávnění vytvořit operátora, pro zrušení operátora musítemít oprávnění rušit operátory, pro zakázání operátora musíte mít oprávnění zakázat operátora.12.1.3. Zakázání operátoraMůžete operátora zakázat bez jeho zrušení.1. Dvojklikem otevřete tabulku „Vlastnosti“ operátora, kterého chcete zakázat.2. Klikněte na přepinač „Zakázat“3. Klikněte na tlačítko „OK“.12.2. Práce s typy operátorůTypy operátorů určují jejich oprávnění vykonávat činnosti. Zřízení typu operátora je nutné,neboť jemu se přiřazují zřízení operátoři.Poznámka: Operátor může mít přiřazeno více typů operátora. Jeho oprávnění pak jsou kombinacívšech přiřazených typů.12.2.1. Zřízení typu operátora1. Klikněte pravým tlačítkem myší na ikonu „Typy operátora“ v přehledovém okně.2. Vyberte volbu „Nový typ operátora“.3. V první volbě (profil) zadejte nezaměnitelné jméno nového typu operátora.4. Ve druhé volbě (oprávnění) přiřaďte práva k činnostem.5. Ve třetí volbě (přihlášení) určete, na které pracovní stanici (PC) je tento typ oprávněn sepřihlašovat.6. Klikněte na tlačítko „OK“.© Eurosat CS spol. s r.o. 87 Verze 4.2 rev. A1


Insight12.2.2. Zrušení typu operátora1. Klikněte pravým tlačítkem myší na ikonu typu operátora v pracovním okně.2. Vyberte volbu „Vymazat“3. Klikněte na tlačítko „Ano“.Uživatelská příručkaPoznámky:– Zrušení typu operátora je analogické k typu uživatele – všichni operátoři zrušeného typuautomaticky ztratí práva operátora.– Přiřazením typu operátora administrátor automaticky získá tato nejvyšší práva. Buďte proto vevýběru uvážliví s ohledem na zabezpečení systému.– Při zřízení nového typu operátora mu musíte zřídit práva, jinak je zřízení typu neúčinné. Prozrušení typu operátora musíte tato práva zrušit.12.3. Práce s právy operátorůPráva jsou základem práce každého operátora. Díky právům je možná přesná kontrolačinnosti jednotlivých operátorů se systémem. Modul má tři stránky práv pro každý typ operátora:– Stránky a ústředny (práva prostránky, podstránky, ústředny ajejich programování)– Bezpečnost (práva pro operátora,typ operátora a pracovní stanice)– Výchozí (pro vytváření novýchpoložek v budoucnu)12.3.1. Kategorie práv1. Prohlížení - operátor jednotku vidí, ale nemůže ji otevřít a vidět její naprogramování.2. Kontrola – operátor může danou jednotku otevřít, vidět její naprogramování, ale nemůžeprovádět jeho editaci a úpravy.3. Změna – operátor může otevřít jednotku pro programování, provádět editaci a změny uložit.4. Zřízení – operátor může vytvářet nové jednotky daného typu.5. Zrušení – operátor může rušit jednotky daného typu.6. Ovládání – operátor může ovládat daný typ jednotky. Např. může izolovat zónu, odemykatdveře, …7. Tisk – není v současnosti implementován,8. Export – umožňuje operátorovi export dat do souboru.9. Nastavení práv – operátor může měnit nastavení práv k typu jednotky.© Eurosat CS spol. s r.o. 88 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka12.3.2. Nastavení právMůžete povolit nebo zakázat práva k jednotlivým jednotkám zaškrtnutím nebo vymazánímodpovídajících zaškrtávacích polí pro tu kterou jednotku.Okna oprávnění mají záměrně stromovou strukturu. Když označíte jednotku, řetězovoureakcí se označí i všechny jednotky následující pod ní.Poznámky:– pokud nechcete označit následující jednotky, stiskněte při označování klávesu CRTL.– Pro nastavení práv k jednotce musíte mít oprávnění nastavovat práva k dané jednotce. Pronastavení některých jednotek musíte být administrátor.– Operátor s vícenásobnými oprávněními v multi-nájemním systému má kombinovaná oprávněníz každého typu operátora.12.4. Práce s pracovními stanicemiPráce s pracovními stanicemi (PC):Jsou dvě možné cesty:1. Můžete určit, že určitý typ operátora semusí přihlašovat na určené pracovnístanici (PC).2. Při přiřazení typu operátora pracovnístanici (PC) můžete omezit právapříslušná tomuto PC.12.4.1. Zřízení pracovní stanice1. Klikněte pravým tlačítkem myší na ikonu „Pracovní stanice“ v přehledovém okně.2. Vyberte volbu „Nová pracovní stanice“.3. V první volbě (profil) zadejte nezaměnitelné jméno nové pracovní stanice nebo zvolteprocházet k výběru pracovní stanice ze sítě.4. Potvrďte OK.12.4.2. Zrušení pracovní stanice1. Klikněte pravým tlačítkem myší na ikonu „Pracovní stanice“ v pracovním okně.2. Vyberte volbu „Zrušit“.3. Potvrďte ANO.12.4.3. Zřízení pracovní stanice s omezením1. Vytvořte typ operátora a přiřaďte mu maximum práv která jsou nutná pro jeho pracovnístanici s omezením.2. Pravým tlačítkem klikněte na vybranou pracovní stanici v pracovním okně a vybertevlastnosti.3. Ve druhé volbě „S omezením“ vyberte volbu „Omezit práva typu operátora“.© Eurosat CS spol. s r.o. 89 Verze 4.2 rev. A1


Insight4. Vyberte typ operátora z rozbalovací nabídky.5. Potvrďte OK.Uživatelská příručkaJakékoliv práva které nejsou obsažená v typech operátorů nemohou být přiřazena pracovnístanici s omezením. Jakákoliv práva které jsou obsažená v typech operátorů mohou být přiřazenapracovní stanici s omezením v závislosti na normálních právech operátora.Nemůžete zřizovat nebo editovat typy operátorů z pracovní stanice s omezením.Je možné sebe sám zablokovat vstup do celého Insightu touto vlastností. Buďte opatrníujistěte se, že nikdy neuděláte svoji stanici s omezením, neboť v takovém případě nemůžete jakoadministrátor měnit práva ze žádné jiné pracovní stanice.12.5. Práce s nájemciNájemci Insight představují další rozšířenímožností ovládání systému Concept. Umožňují,aby některé programové jednotky Insight bylyviditelné pouze pro určitou skupinu operátorů.Jednotky přidělené do určitého nájmubudou přístupny pouze operátorům tohoto nájmu.Jednotky nepřidělené do žádného nájmubudou přístupny všem operátorům.12.5.1. Pravidla nájmu● Pravidla nájmu mohou být zapnuta či vypnuta. Jsou-li vypnuta, pak všichni operátoři mohouvidět všechny jednotky (podle oprávnění typu operátora).● Pouze operátor INSTALLER má vždy přístup do všech jednotek systému, .● Vypnutí pravidel nájmu „vymaže“ všechny existující nájmy. Všechny jednotky a operátořibudou „bez nájmu“.● Pouze operátor INSTALLER může vytvořit či zrušit nájem.● Pouze operátor INSTALLER a ADMINISTRATOR mohou měnit nájmy.● Není-li jednotka umístěna do nájmu, je vidět všemi operátory podle jejich oprávnění.● Jednotky vložené do nájmu jsou přístupné pouze operátorovi INSTALLER, všemADMINISTRÁTORŮM a operátorům v tomto nájmu.● Jednotky mohou být vloženy do více než jednoho nájmu.● Operátoři mohou být ve více nájmech. Mohou vidět všechny jednotky ve svých nájmech,podle svých oprávnění.● Operátoři nemohou vidět jednotky a prohlížet zprávy, které nejsou v jejich nájmu.●●Jak nájem ovlivní prohlížení zpráv.Prohlížení zpráv v nájmech je možné u všech jednotek nájmu. Jinými slovy, pouzeoperátoři, kteří mohou vidět jednotky nájmu mají přístup ke zprávám z těchto jednotek.Změna jednotek nájmu po vytvoření prohlížených zpráv nemá vliv na jejich prohlížení.Poznámka: Modul „Fond karet“ se neřídí pravidly nájmu. Operátor s přístupem do tohoto moduluv něm vidí všechny uživatele karet i z jiných nájmů.© Eurosat CS spol. s r.o. 90 Verze 4.2 rev. A1


Insight12.5.2. Jak zapnout pravidla nájmu1. Musíte být přihlášen jako operátor INSTALLER .2. Klikněte na „Nájemci“3. Klikněte na „Zapnout nájem“ v nástrojové liště.4. Klikněte na „Ano“ v zobrazeném varování.5. Restartujte Insight server přihlášením v některém modulu Insight.Uživatelská příručkaUpozornění: Při zapnutí/vypnutí pravidel nájmu bude zastaven Insight server. Všichnioperátoři budou odpojeni.12.5.3. Jak vypnout pravidla nájmu6. Musíte být přihlášen jako operátor INSTALLER .7. Klikněte na „Nájemci“8. Klikněte na „Vypnout nájem“ v nástrojové liště.9. Klikněte na „Ano“ v zobrazeném varování.10. Restartujte Insight server přihlášením v některém modulu Insight.Upozornění: Vypnutím pravidel nájmu budou odstraněny všechny jednotky ze všech nájmů.Opětovné zapnutí pravidel nájmu neobnoví zrušené nájmy.12.5.4. Vytvoření nového nájmu1. Musíte být přihlášen jako operátorINSTALLER2. Klikněte na „Nájemci“3. Klikněte na tlačítko „Nový“4. Zadejte jméno nového nájmu.5. Klikněte na tlačítko „OK“.© Eurosat CS spol. s r.o. 91 Verze 4.2 rev. A1


Insight12.5.5. Zrušení existujícího nájmu1. Musíte být přihlášen jako INSTALLER2. Klikněte na „Nájemci“3. Vyberte nájem, který chcete zrušit.4. Klikněte na tlačítko „Zrušit“ v nástrojové liště.5. Klikněte na tlačítko „OK“.Uživatelská příručkaPoznámka: Když je nájem zrušen, všechny jednotky tohoto nájmu, které byly pouze v tomto nájmu,budou viditelné pro všechny operátory (podle jejich oprávnění).12.5.6. Přidání operátora do nájmu1. Musíte být přihlášen jako INSTALLER2. Klikněte na „Operátoři“3. Dvakrát klikněte na operátora, kteréhochcete upravit.4. Klikněte na „Nájemci“5. Klikněte na nájmy, do kterých chceteoperátora přidat.12.5.7. Odstranění operátora z nájmu1. Musíte být přihlášen jako INSTALLER2. Klikněte na „Operátoři“3. Dvakrát klikněte na operátora, kterého chcete odstranit z nájmu4. Klikněte na „Nájemci“5. Odznačte nájmy, ze kterých chcete operátora vyloučit.12.5.8. Přidání jednotky do jednoho nebo více nájemců1. Musíte být přihlášen jako INSTALLERnebo ADMINISTRÁTOR2. Klikněte na „Nájemci“3. Dvakrát klikněte na nájem v pracovnímokně (Nejsou-li nájmy vytvořeny, musíteje nejprve vytvořit).4. Klikněte na „Členové“5. Vyhledejte zvolenou jednotku vestromovém přehledu. Ústředny jsou vesložce „Stránky“, filtry událostí v „InsightProhlížeč, operátoři a pracovní stanice v„Bezpečnost“.© Eurosat CS spol. s r.o. 92 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka6. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku a zvolte „Prohlížet všechny nájemce“ vrozbalené nabídce.7. Označte nájem nebo nájmy, které chcete přidat.8. Klikněte na „OK“. Vybrané jednotky budou nyní viditelné pouze pro operátory sdílejícítento nájem.12.6. Zviditelnění jednotky pro všechny nájemce1. Musíte být přihlášen jako INSTALLER nebo ADMINISTRÁTOR.2. Klikněte na „Nájemci“3. Dvakrát klikněte na najem v pracovním okně.4. Klikněte na „Členové“5. Vyhledejte zvolenou jednotku ve stromovém přehledu. Ústředny jsou ve složce „Stránky“,filtry událostí v „Insight Prohlížeč, operátoři a pracovní stanice v „Bezpečnost“.6. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku a zvolte „Prohlížet všechny nájemce“ vrozbalené nabídce.7. Odznačte včechny pole nájmů.8. Klikněte na „OK“.Poznámka: INSTALLER má přístup do všech jednotek všech nájmů. ADMINISTRÁTOR má přístupdo všech jednotek jemu přidělených nájmů.Továrně jsou všechny jednotky viditelné. Můžete vybrat, které jednotky budou patřit dourčených nájmů.12.6.1. Prohlížení jednotek v nájmech1. Musíte být přihlášen jako INSTALLER nebo ADMINISTRÁTOR.2. Klikněte na „Nájemci“3. Dvakrát klikněte na nájem v pracovním okně.4. Klikněte na „Členové“5. Jednotky zaškrtnuté ve stromovém přehledu patří do tohoto nájmu.Poznámka: Počet nájemců zobrazuje, kolik nájemců má jednotka. Jestliže počet nájemců je nulový,jednotka je viditelná ve všech nájmech.© Eurosat CS spol. s r.o. 93 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka13. Schema Insight (Insight Schematic)Modul Schema Insight umožňuje operátorovi monitorovat stav instalaceprostřednictvím grafické nadstavby. Zvláštní ikony mohou být použity k zobrazenístavů modulů v jednotlivých schématech v reálném čase.– import map do systému– prohlížení…– přidávání prostorů, zón, dveří, výtahů a modulů do map– monitorování aktivity systému v reálném čase– prohlížení a potvrzování poplachů– ovládání systému© Eurosat CS spol. s r.o. 94 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka13.1. Práce s mapouPro použití Schéma Insight musí být nejdříve importována mapa objektu.Poznámka: Nemůžete vytvořit mapu v Insight. Musíte ji vytvořit nebo naskenovat v jiném programua importovat soubor do Schéma Insight.13.1.1. Import map1. V přehledovém okně klikněte na stránku, která bude obsahovat novou mapu. Podle potřebyvytvořte novou hlavní stránku či podstránku.2. Zvolte „Import “ (import grafiky)v menu „Mapa“.3. Vyberte soubor s mapou, který si přejete importovat.4. Klikněte na „Otevřít“.Mapa je vložena do zvolené stránky.Poznámky:• Několik vzorků map je instalováno v instalaci Insight.• Můžete měnit měřítko map, které máte naimportovány. Zvolte „Zoom“ v menu „Mapa“.• Jakmile je mapa naimportována můžete smazat nebo přesunout zdrojový soubor. V IS zůstanekopie souboru.• IS může otevřít soubory následujících formátů: BMP, JPEG, PNG a TIF. Soubory v jinýchformátech (včetně AutoCAD DWG) musí být převedeny do formátů vhodných pro import.Přejmenování mapy:1. V přehledovém okně klikněte pravým tlačítkem myši na mapu, kterou chcete přejmenovat aotevřete „Vlastnosti“.2. Vložte nové jméno mapy.3. Potvrďte „OK“.Oprávnění operátora:Pro import map musíte mít vytvořeno povolení vytvářet mapy.Pro smazání map musíte mít povoleno mazání map.Pro přejmenování map musíte mít povolen změnu map.13.2. Práce se střežícími prvkyStřežící prvky jsou detektory a jiná zařízení bezpečnostního systému a spadají do dvou kategorií.1. BOD položky obsahuje jeden bod mapy. Tyto položky jsou obvykle dveře, auxy, detektory apod.2. PROSTOR položky zabírá tvarovaný uzavřený prostor na mapě. Tyto položky jsou obvykleprostory, perimetry senzorů a detektorů.© Eurosat CS spol. s r.o. 95 Verze 4.2 rev. A1


Insight13.2.1. Přidávání střežících prvkůMůžete sledovat stav instalace a přidávat střežící prvky do mapy.Uživatelská příručkaPřidání střežícího bodu:1. Otevřete mód „Úpravy“ v menu „Soubor“2. V přehledovém okně zobrazte jednotku, kterouchcete monitorovat.3. Klikněte levým tlačítkem myši na vybranoujednotku a nepouštějte jej.4. Se stisknutým tlačítkem přesuňte jednotku do vašímapy na vybrané místo a uvolněte tlačítko.V zobrazené tabulce můžete upřesnit nastavení azobrazení jednotky5. Jestliže chcete, můžete jednotku jemně posouvatkurzorovými klávesami.6. Kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou„Umístění hlavičky“ se zobrazí nabídka volby ikon.Přidání střežícího prostoru:1. Provádí se v módu „Úpravy“, v menu „Soubor“2. Chcete-li umístit prostor, vyberte nástroj „Prostor“ Chcete-li umístit vstup zóny, vybertenástroj „Prostor zóny“.3. Nakreslete prostor klikáním v mapě. Při stisknuté klávese CTRL můžete kreslit čáry podrůznými úhly.4. Ukončení tvaru prostoru dalším dvojklikem tlačítky myši, nebo kliknout na první bod tvaru.5. V přehledovém okně je možno vybrat prostor, nebo zónu, kterou chcete monitorovat.6. Se stisknutým tlačítkem myši ji přetáhneme do vybraného prostoru a uvolníme tlačítko.Poznámky:• Stejnou položku můžete umístit vícekrát, ať již do stejné mapy, nebo do jiných map.• Můžete vidět které položky jsou umístěny na mapě v „Okno položek mapy“. Vyberte „Oknopoložek mapy“ v menu „Prohlížet“• Můžete přímo do kterékoliv položky na kterékoliv mapě. Zvolte „Jít na “ v menu „Editace“.• Můžete volit mezi dvěma výchozími velikostmi ikon, nebo upravit vlastní velikost ikon.V přehledovém okně, kliknutím pravým tlačítkem myši v mapě a volbou „Vlastnosti“ v menu,které se objeví. Kliknutím v tabulce vybereme požadovanou velikost ikon.• Když je položka umístěna, zobrazí se i název položky. Můžete změnit jeho pozici, nebo jej úplněskrýt. Kliknutím pravým tlačítkem myši na položku a volbou „Umístění hlavičky“ z menu, kterése objeví můžete název přemístit, nebo skrýt.• Můžete skrýt názvy všech položek ve všech mapách, nebo změnit font písma. Volbou„Vlastnosti“ v menu „Editace“ kliknutím na „Hlavičky“.• Když umístíte položku, je zarovnána do mřížky. Máte možnost změnit velikost mřížky volbou„Vlastnosti“ v menu„Editace“. Mřížku můžete zrušit – nezatrhnout „Přichytit k mřížce“. Můžetei mřížku skrýt – kliknout na „zobrazit či skrýt mřížku“ tlačítkem v liště nástrojů.© Eurosat CS spol. s r.o. 96 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaOprávnění operátora:Pro přidávání, přesun či smazání střežených položek z mapy musíte mít oprávnění změnittuto mapu.13.2.2. Práce s ikonamiInsight Professional obsahuje knihovnu ikon, kterou můžete využít pro lepší znázorněníjednotky mapy a jejího stavu. Knihovna je rozdělena podle několika kategorií (auxy, kamery, dveře,vstupy,...) a umožňuje zvolit i velikost zobrazované ikony. Ikony je rovněž možné upravovat čiimportovat vlastní.Přidání či úprava ikon1. Otevřete knihovnu ikon „Editace“ – „Knihovna obrázků“, nebo kliknutím na ikonuknihovny v liště editace .2. Pro přidání nové ikony vyberte nejprve kategorii v poli „Categories“ a klikněte na volnoubuňku v dolním řádku tabulky sloupce „Name“ a pojmenujte novou ikonu.3. V dalších sloupcích (Locked, Unlocked,...) vložte ikony odpovídající jednotlivým stavům.4. Jestliže chcete upravit již existující ikonu, klikněte do buňky vybraného stavu ikony azměňte její zobrazení.5. Provedené změny uložte kliknutím na ikonu „Save Changes“© Eurosat CS spol. s r.o. 97 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka13.2.3. Znázornění stavu střežících položekInsight znázorňuje stav střežících položek jejich barevným rozlišením.Jednotka Typ Barva Význam Popisvstup zelená zavřen Vstup je zavřen.vstup červená poplach Vstup je v poplachovém stavuvstup oranžová tamper Vstup je v tamperovém stavuaux modrý zapnutý Výstup (aux) je zapnutý.Aux šedý vypnutý Výstup (aux) je vypnutý.Následující symboly mohou být zakresleny u střežících jednotek a zobrazovat další informace.Jednotka Typ Význam Popisvstup Izolovaný Vstup je izolován (přemostěn)Aux vyřazen Výstup je vyřazen, nemůže být zapnut čivypnut, dokud nebude vyřazení ukončeno.Aux nepřítomný Modul obsahující auxy není přítomen v LAN.Poznámka:Standardně Insight používá mírně průsvitné barvy pro kreslení tvarů. Jestliže váš počítač jenepřesně zobrazuje, můžete je upravit. Z menu„Editace“ volbou „Vlastnosti“ kliknutím na„Obecné.“ a volbou „Tvary jsou neprůsvitné“.© Eurosat CS spol. s r.o. 98 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaStav prostorů a zón je zobrazen použitím různých barev.ProstoryZóny13.2.4. Přidání jmenovekMůžete přidat jmenovku s textem do vaší mapy. Pro přidání jmenovky:1. Vstupte do módu úprav výběrem „Mód úprav“ v menu „Soubor“.2. Vyberte nástroj „Jmenovka“ .3. Klikněte do mapy kam chcete umístit jmenovku.4. Vložte text .13.2.5. Přidání poplachové skupiny„Poplachové skupiny“ umožňují monitorovat poplachy z více zdrojů a zobrazit je v jednombodě mapy.Pro přidání poplachové skupiny:1. Vstupte do módu „Úpravy“ výběrem v menu „Soubor“.2. V přehledovém okně klikněte na mapu na kterou chcete přidat poplachovou skupinu.3. Vyberte nástroj „Poplachová skupina“ .4. Klikněte do mapy kam chcete umístit „Poplachovou skupinu“.5. V „Okně vlastností poplachové skupiny“ vložte jméno skupiny.6. V přehledovém okně označte vstupy, které chcete přidat do poplachové skupiny.7. Potvrďte „OK“.© Eurosat CS spol. s r.o. 99 Verze 4.2 rev. A1


Insight13.3. Vytvoření propojeníUživatelská příručkaMůžete vytvořit mapy s propojením k dalším mapám. Například na stránkovém diagramumůžete kliknutím na budovu otevřít další detailnější schéma, nebo kliknutím na schodiště přeskočitdo dalšího patra budovy.Pro vytvoření propojení:1. Vstupte do módu „Úpravy“ výběrem v menu „Soubor“.2. Jestliže chcete vytvořit propojení v rozdílných mapách, zabezpečte, aby tyto mapy bylynaimportovány do Schéma Insight.3. Vyberte nástroj „Propojení“ .4. Nakreslete čáru propojení kliknutím v mapě. Prostor, který nakreslíte bude prostorem spouštěnípropojení. Se stisknutou klávesou CTRL můžete kreslit čáry pod různým úhlem.5. Prostor dokončíte dalším dvojklikem myši nebo kliknutím na první bod tohoto prostoru.6. Klikněte pravým tlačítkem v tomto novém prostoru a zvolte „Cíl“ v rozbaleném menu. Kurzormyši se změní na „link“.7. Pokud chcete vytvořit propojení do rozdílné mapy, klikněte na mapu v přehledovém okně.8. Klikněte do mapy kde chcete vytvořit propojení. Kurzor se změní zpět v šipku.Poznámka: Ve střežícím módu můžete sledovat propojení dvojím kliknutím.V módu „Úpravy“ můžete sledovat propojení kliknutím pravým tlačítkem a volbou„Sledovat propojení“ v menu, které se zobrazí.13.4. Práce ve „Střežícím módu“Schéma Insight zahajuje monitorování všech střežících jednotek aktivací „Střežícího módu“.Aktivace střežícího módu:1. Vyberte „Střežící mód“ v menu „Soubor“.V krátkém okamžiku je stav všech střežících jednotek aktualizován.Poznámka: Schéma Insight nemůže monitorovat stav ústředen, které nejsou připojeny. Všechnyprostory, body a střežící jednotky v nepřipojené ústředně budou zakresleny matně šedou barvou.13.5. Zpracování poplachůSchéma Insight má jednoduchý poplachový a ukončovací mechanismus. Jednotky, které jsou vpoplachovém nebo tamperovém stavu blikají a mění barvu.• Bod střežící jednotky je červený při poplachu a oranžový v tamperu, navíc, text „v poplachu“bliká, když je poplach aktivní a „byl poplach“, když poplach pominul.• Prostor v poplachu je červený a oranžový v tamperu, navíc rychlost blikání je poloviční kdyžpoplach pominul.Poplachy budou stále blikat, i když příčina poplachu pomine. Musíte odvolat poplach veSchéma Insight ručně, pokud není nastaveno automatické potvrzování poplachů.© Eurosat CS spol. s r.o. 100 Verze 4.2 rev. A1


Insight13.5.1. Ukončení poplachuUživatelská příručka1. Pravým kliknutím na jednotku, která je v poplachu a volbou „Vyčistit“ z menu, které se zobrazí.Poplach je ukončen.Poznámky:• Je-li ve Insight Schéma otevřeno více pracovních stanic, poplachy musí být ukončeny v každésamostatně.• Ukončení poplachu v Schéma Insight nebude potvrzeno, jestliže poplach trvá. Musíte ještěpotvrdit poplach na klávesnici.• Schéma musí být spuštěn dříve než nastanou poplachové události, nebo tyto nebudou zobrazenyve Schéma. Každá poplachová událost bude zobrazena i když vznikla před spuštěním SchémaInsight, pokud je poplach stále aktivní.13.6. Ovládání jednotekMůžete ovládat některé hardwarové jednotky přímo ze „Schématu“, včetně dveří, prostorů,auxů, domácích auxů a vstupů. Pro ovládání jednotky:1. Přepněte modul do „střežícího“ módu.2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku a z rozbalené nabídky vyberte odpovídajícívolbu.Poznámka: Pro ovládání jednotek musí mít operátor potřebné oprávnění .13.7. Práce s kamerami13.7.1. Přidání kamer1. Přepněte do módu editace. Vyhledejte zvolenou kameru v přehledovém okně v připojenýchDVR.2. Uchopte kameru myší a přetáhněte ji do pracovního okna.Jakmile je kamera umístěna na mapě v pracovním okně, můžete sledovat aktuální video ztéto kamery.13.7.2. Sledování aktuálního videa1. Přepněte do střežícího módu.2. Klikněte pravým tlačítkem na kameru a vyberte volbu „Zobrazit video“.Poznámka:V modulu Schéma můžete pouze sledovat aktuální video. Pro zaznamenané video musítepoužít modul „Prohlížeč InsightEurosat CS spol. s r.o. 101 Verze 4.2 rev. A1


Insight14. Správa serveru (Insight Server Tool)Uživatelská příručkaSpráva serveru je nástroj umožňující získat přehled o aktivitách serveru. Jehootevření je možné kliknutím na pruh programů (symbol cívky na drátě obvyklevpravo vedle brčálového mužíčka):Užívá se pro:– ruční start nebo zastavení serveru– kontrolu, kdo je k serveru připojen– odpojení klientů, kteří jsou k serveru připojeni– konfiguraci modemového spojení14.1. Start a zastavení serveruServer Insight normálně startuje automaticky. Insight LITE startuje svůj interní server vokamžiku přihlášení operátora, PROFE S IO N A L ihned po startu Windows, aniž by se někdopřihlásil.Stav serveru znázorňuje ikona:– server běží a akceptuje připojení klienta– server běží, ale připojení není akceptováno– server je zastaven, nastartuje se až po přihlášení operátora.Zastavení serveru:1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu „Správa serveru“. Vyberte volbu „Stop database“.Server se zastaví do 1 minuty. Všichni operátoři budou odpojeni, všechny ústředny také audálosti a poplachy nebudou z ústředen přenášeny.Ruční start serveru:1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu „Správa serveru“. Vyberte volbu „Start database“.Server naběhne do 1 minuty. Červená LED na hw klíči se musí rozsvítit (ten musí býtvložen do USB portu).© Eurosat CS spol. s r.o. 102 Verze 4.2 rev. A1


Insight14.2. Prohlížení připojených klientůUživatelská příručkaVyberte volbu „Připojení klienta“.Odpojení připojených klientů:1. Vyberte volbu „Připojení klientů“.2. Vyberte klienta, kterého chceteodpojit.3. Klikněte „Stop“.4. V nově otevřeném okně „Ukončení“napište zprávu která bude zobrazenana pracovní stanici operátora a takéspecifikujte jak dlouho bude zobrazena zpráva, než spojení bude ukončeno.5. Potvrďte OK.Blokování nového připojení:1. Vyberte volbu „Připojení klientů“.2. Zatrhněte pole „Blokování nového připojení“. Nové připojení nebude možné. Na jižsestavená připojení nemá tato akce vliv.Konfigurace modemového spojení:Můžete vybrat, který modem bude použit pro připojení Insight serveru.1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu„Insight Pro nástroj server“ a vyberte Nastavení– Modemy...2. Vyberte modem, který chcete změnit.3. Vyberte „Naslouchat“ pro příchozí připojenínebo „Použít“ pro odchozí připojení. Tlačítkem„Vyřadit“ modem vyřadíte.Podrobněji v části 5.4.9. Blokování modemů, str.29.© Eurosat CS spol. s r.o. 103 Verze 4.2 rev. A1


Insight14.3. Nastavení služby dynamického importu uživatelUživatelská příručkaSlužba dynamického importu uživatelumožňuje automaticky importovat definovanádata uživatel do databáze Insight z jinýchaplikací.Pro import se využívá souboru dat veformátu .csv.14.4. Plánování synchronizace ústřednyTato volba umožní nastavit některéparametry modemového připojeníplánovaných úloh synchronizace databázeInsight a ústředny.Předpokladem je již naplánovanáúloha synchronizace přes modem anastavená komunikační úloha.14.5. Přihlašovací souborPřihlašovací soubor zaznamenává výskyt chybových zpráv při spouštění a běhu Insight. Todovoluje lepší diagnostiku vzniklých problémů.© Eurosat CS spol. s r.o. 104 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka15. Insight foto ID (Insight Photo ID)Insight Foto ID je určen k přípravě a tisku uživatelských ID karet.Použití : - příprava návrhu jedné nebo více ID karet v organizaci,– tisk uživatelských ID karet,– lišta nástrojů Foto ID umožňuje rychlý přístup a tisk karet,– jednotlivá pole definují vzhled ID karty.Insight Foto ID je licencované mimo Insight Professional.Tiskový mód - zobrazení v tiskovém móduMód úprav - zobrazení v módu úpravNová karta – vytvoření nové šablony kartyUložit – uloží aktuální šablonuTisk – vytisknout vybranou kartuVyjmout – vyjme vybranou jednotku /yKopírovat – zkopíruje vybranou jednotku/yVložit – vloží jednotku vybranou kopírováním či vyjmutímPřiblížit – zvětší náhled kartyOddálit – zmenší náhled kartyOptimální velikost – nastaví optimální velikost náhledu© Eurosat CS spol. s r.o. 105 Verze 4.2 rev. A1


Insight15.1. Základní koncepceUživatelská příručkaTisk identifikačních jmenovek se provádí ve dvou krocích. Nejprve musíte navrhnoutšablonu karty. Šablonu karty můžete zvolit podle vzhledu, včetně grafické a textové úpravy,použitých fontů písma a barev. Můžete vytvořit více odlišných šablon, každou s jiným rozvržením.Jakmile je šablona vytvořena, můžete ji použít pro tisk ID karet. Pro tisk karet nejprvevyberte uživatele, kterým budou karty vydány a pak zahajte tisk.15.2. Práce s šablonami karetV Insight Foto ID můžete přidávat, odstraňovat či upravovat šablony karet. Šablony karetukládají rozvržení ID karet včetně veškerého textu, obrázků nebo vodoznaků použitých na kartě.15.2.1. Vytvoření nové šablony1. Zvolte „New Card“ v menu „Card“, nebo klikněte na tlačítko .2. V okně rozvržení zadejte název šablony a její rozměry.3. Vložte požadovaná pole (obrázky, text, foto, datová pole,...)4. Uložte šablonu kliknutím na ikonu .Poznámka: Jednodušší je upravit existující šablonu než vytvořit novou. Zvolte existující šablonu aklikněte na „Kopírovat“ místo na „NOVÁ“.15.2.2. Smazání šablony1. V okně náhledu karty vyberte šablonu, kterou chcete smazat2. Klikněte pravým tlačítkem na zvolenou šablonu a z rozbalené nabídky vyberte „Delete Card“3. Potvrďte volbu tlačítkem „Ano“.Poznámky:– Smazání šablony je nezvratný krok. Nemůžete zrušenou šablonu obnovit.– Smazáním šablony nezrušíte zaměstnance, kteří používají tuto šablonu.15.2.3. Úprava existující šablony1. V okně náhledu karty vyberte šablonu, kterou chcete upravit2. V pracovním okně proveďte v zobrazené šabloně požadované změny.3. Uložte šablonu kliknutím na ikonu .15.2.4. Tisk základní ID karty ze šablony1. V okně náhledu karty vyberte šablonu, podle které chcete tisknout ID karty.2. Kliknutím na ikonu tiskového módu přejděte do tiskového módu3. V poli „Users“ vyberte uživatele, kterým chcete ID kartu vytisknout.4. Pro spuštění tisku klikněte na ikonu tiskárny a vyberte tiskárnu pro tisk.5. Spusťte tisk.© Eurosat CS spol. s r.o. 106 Verze 4.2 rev. A1


Insight15.3. Navrhování šablonyUživatelská příručkaŠablona karty může obsahovat textová, obrázková a databázová pole a fotografii uživatele.Text a obrázky jsou společné pro každou kartu vytvořenou z této šablony. Určují rozvržení karty.Databázová pole a fotografie je individuální pro každého uživatele.15.3.1. Přidání textu do šablony1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Klikněte na tlačítko „Přidat text pole“ -3. Klikněte a uchopte myší roh obdélníku, ve kterém bude zobrazen text.4. V okně rozvržení zadejte text.5. V liště písma zvolte typ písma, velikost a barvu textu.6. Upřesněte další atributy textu, jako zarovnání a orientaci.7. Klikněte na ikonu . Když bude karta tištěna, bude vložený text tištěn na každé kartě.Poznámky:– Typ písma (font) a jeho další atributy můžete kdykoliv změnit.– Je-li text „ořezaný“, je nutno zvětšit velikost textového obdélníku. Klikněte na text v rozvrženíkarty a uchopením vybraného držátka zvětšete obdélník.– Pro vytvoření svislého textu klikněte na „Rotate 90“ v okně rozvržení a vyberte „Yes“.15.3.2. Přidání obrázku do šablony1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Klikněte na tlačítko „Přidat pole obrázku“ -3. Klikněte a uchopte myší roh obdélníku, ve kterém bude zobrazen obrázek. Jeho velikost můžetepozději změnit.4. V okně, které se objeví klikněte na tlačítko prohlížení ( ) a vyberte obrázek.5. Klikněte na na ikonu . Když bude karta tištěna, bude vložený obrázek tištěn na každé kartě.Poznámky:– Pro změnu velikosti obrázku stačí na něj jednou kliknout a uchopit jedno z držátek, které seobjeví okolo obrázku.– Pro otočení obrázku klikněte na „Rotate 90“ v okně rozvržení a vyberte „Yes“.15.3.3. Přidání databázového pole do šablony1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Klikněte na tlačítko „Přidat text pole“ -3. V horním okně rozvržení klikněte pravým tlačítkem myši a z rozbalené nabídky vybertepoložku/y databáze.4. V liště písma zvolte typ písma, velikost a barvu textu.5. Upřesněte další atributy textu, jako zarovnání a orientaci.6. Klikněte na ikonu . Když bude karta tištěna, budou informace o každém zaměstnanci tištěnyv tomto poli.Poznámky:– Pro vytvoření svislého textu klikněte na „Rotate 90“ v okně rozvržení a vyberte „Yes“.– Můžete umístit čárový kód na ID kartu. Použijte typ písma jako „3of9.ttf“. Nezapomeňte kteráčtečka čárových kódů je použita a první a poslední znak v čárovém kódu.© Eurosat CS spol. s r.o. 107 Verze 4.2 rev. A1


Insight15.3.4. Přidání fotografie uživatele do šablonyUživatelská příručka1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Klikněte na „Přidat fotografii“ -3. Klikněte a uchopte myší roh obdélníku, ve kterém bude zobrazena fotografie. Jeho velikostmůžete později změnit.4. V okně rozvržení můžete povolit rámeček okolo fotografie a jeho parametry.5. Rovněž můžete otočit fotografii o 90° ve směru hodinových ručiček kliknutím na„Rotate 90“ vokně rozvržení a vyberte „Yes“.6. Klikněte na ikonu . Když bude karta tištěna, bude fotografie zaměstnance tištěna v tomtopoli.Poznámky:– Musíte přiřadit fotografii zaměstnanci v Insight Edit dříve než budete tisknout jeho kartu.15.4. Úprava šablony kartyV Insight Foto ID můžete provádět úpravy i již existujících šablon karet.15.4.1. Pro přesun textu, obrázků, databázových polí nebo fotografií1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Klikněte na text, pole nebo obrázek, který chcete přesunout.3. Uchopte pole a přesuňte jej do vybraného místa.Poznámky:– Pokud nemůžete vybrat pole, protože je překryté jiným, můžete toto pole vybrat v seznamujednotek.15.4.2. Změna velikosti textu, obrázku, databázového pole nebo fotografie1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Klikněte na text, pole nebo obrázek, jehož velikost chcete změnit.3. Uchopte jedno z držátek, které se objeví a jeho tažením změníte velikost pole.15.4.3. Úprava vlastností pole1. Vyberte šablonu se kterou chcete pracovat, nebo vytvořte novou.2. Dvojím kliknutím na obrázek či text jej můžete upravovat.© Eurosat CS spol. s r.o. 108 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka16. Plány dotykových klávesnicModul „Plány dotykových klávesnic“ umožňuje vytváření a správu šablondotykových klávesnic v Insight Professional. Rozvržení obrazovky dotykovéklávesnice, její funkce a barevné schéma mohou být ukládány v Insight a kopíroványdo více klávesnic.Poznámka: Počet dotykových klávesnic v instalaci je dán velikostí a konfigurací paměti ústředny.16.1. Vytvoření nového plánu1. V přehledovém okně vybereme pravým tlačítkem ústřednu, do níž chceme přidat nový plána z rozbalené nabídky vybereme „Přidat plán...“.2. V další rozbalené nabídce můžeme zadat jeho jméno avybrat barevné schéma. Po potvrzení tlačítkem „OK“ jsouzměny uloženy v Insight a v přehledovém okně se uvybrané ústředny objeví nový plán (layout).3. V přehledovém okně vybereme pravým tlačítkem tentoplán a z rozbalené nabídky vybereme „Přidat obrazovku...“ a v nabídce „Menu“ vyberemedalší volby.© Eurosat CS spol. s r.o. 109 Verze 4.2 rev. A1


Insight4. Podle předchozího výběru upravíme nastaveníobrazovky v dialogovém okně.5. Kliknutím pravým tlačítkem na obrazovku vpracovním okně se zobrazí další nabídka vloženíjednotek – tlačítek.6. V dalším postupu vybíráme funkce a umístěnítlačítek na obrazovce.7. Po dokončení úpravy nového plánu jej uložímekliknutím pravým tlačítkem na ikonu ústředny vpřehledovém okně a volbou „Uložit“.Uživatelská příručkaPoznámka: U ikony ústředny je zobrazován početpovolených jednotek plánů. Je-li tento počet překročen,nelze plán uložit. Standardně je pro ústřednu s pamětí128 kB povoleno 80 jednotek, pro paměť 512 kB je to 320jednotek.16.2. Smazání plánu1. Vybereme pravým tlačítkem plán (obrazovku, jednotku obrazovky) který chceme smazat.Plán či obrazovku vybíráme v přehledovém okně, jednotky obrazovky v jejím zobrazení vpracovním okně.2. Z rozbalené nabídky vybereme volbu „Smazat...“3. V zobrazeném upozornění potvrdíme volbutlačítkem „Ano“. Provedené změny jsou nevratné!© Eurosat CS spol. s r.o. 110 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka17. Integrace DVR (Insight DVR Integration)Insight DVR dovoluje operátorům ovládat DVR a kamery přímo z prostředí Insight, včetněmožnosti prohlížení aktuálního obrazu a uložených videozáznamů.Použití modulu Insight DVR dovoluje:– připojení DVR zařízení a kamer k Insight,– prohlížení aktuálního obrazu a uložených videozáznamů v pracovním prostředí Insight,– dálkové ovládání PTR kamer,– jednoduchý přístup k uloženým videozáznamům a prohlížení událostí,– přepínání kamer a záznamů v reálném čase.– přehledové okno (Insight toolbar) dovoluje otevírání videozáznamů a zasílání řídících povelů,– ovládací lišta DVR umožňuje ovládání PTZ kamer (pohyb, náklon, zoom, ostření a nastaveníclony),– nastavení časové osy dovolí najít dříve zaznamenané záznamy,– ovládání přehrávání dovoluje přepínat mezi aktuálním obrazem a módem přehrávání záznamů,– volba zobrazení dovoluje nastavit zobrazení záznamů na monitoru a nastavení OSD.Pro Insight DVR musí být zakoupena samostatná licence. Insight DVR vyžaduje InsightProfessional.Insight umožňuje plnou integraci DVR. Můžete zvolit zobrazení aktuálního obrazu azaznamenávat obraz kamery přímo v Insight. Můžete ovládat PTZ kamery včetně pohybu, náklonu,zoomu a clony. Můžete také vydávat povely přímo pro kamery a DVR.© Eurosat CS spol. s r.o. 111 Verze 4.2 rev. A1


Insight17.1. Přidání DVR (rychlý průvodce)Uživatelská příručka1. Na seznamu podporovaných DVR na webových stránkách Inner Range se přesvědčte že je vášmodel DVR podporovaný.2. Nastavte DVR a kamery v souladu s dokumentací pro tato zařízení.3. Načtěte DVR do Insight podle dále uvedeného návodu.4. Používáte-li Insight Schéma, můžete uchopením kamer nastavit kamery do plánu budovy, patra.5. Používáte-li Insight pro řízení poplachů, můžete upravit odezvu na poplach pro zobrazenízáznamu kamery.6. Použijete-li vyhrazený monitor nebo hardwarový multiplexer, můžete použít Insight pro dálkovéovládání DVR, zatímco sledujete videozáznam na vašem monitoru.7. Můžete prohlížet videozáznam a dálkově ovládat kamery přímo v Insight.Načtení nového DVR.Musíte načíst nové DVR dříve než budete moci v Insight ovládat kamery nebo prohlížetvideozáznam.1. Spusťte některý modul Insight (Editace, Prohlížeč nebo Schéma).2. V přehledovém okně přejděte do zobrazení prohlížeče.3. Rozhodněte se ke které stránce připojíte DVR, nebo vytvořte novou stránku.4. Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybrané stránce na kterou bude přidáno DVR a zvolte„Nové DVR“ v rozbalené nabídce. (Je vyžadována licence.) Objeví se „Průvodce DVR“.5. Následujte pokyny na obrazovce. Procedura načítání se mírně liší podle značky a modelu DVR.Doporučujeme seznámit se s dokumentací vašeho DVR.6. Na stránce „Kamery“ upřesněte typ a počet kamer připojených k DVR.– jméno může být libovolné, dostatečně identifikující kameru,– pro nastavení typu kamery dvakrát klikněte,– číslo kamery musí odpovídat číslu kamery zadanému v ovládacím programu DVR,7. Na stránce přiřazení DVR upřesněte prostor a/nebo jinou jednotku ústředny, která budepřiřazena ke kameře. Je možné přiřadit více jednotek. Kliknutím pravým tlačítkem na událost vPřehledu událostí je možné přejít přímo na aktuální záznam kamery.Poznámka: MCI interface je zařízení používané pro vydávání povelů do DVR. Video streaminginterface je používán pro prohlížení záznamů z kamery v Insight. Video streaming interfacenemusíte konfigurovat, MCI interface je potřebná připojit k DVR.Zrušení načteného DVR.1. Spusťte některý modul Insight (Editace, Prohlížeč nebo Schéma).2. V přehledovém okně přejděte do zobrazení prohlížeče.3. Pravým kliknutím na DVR a volbou „Vymazat“ v rozbalené nabídce zrušíte zvolené DVR vInsight.Editace nastavení DVR včetně konfigurace kamer.1. Spusťte některý modul Insight (Editace, Prohlížeč nebo Schéma).2. V přehledovém okně přejděte do zobrazení prohlížeče.3. Pravým kliknutím na DVR a volbou „Vlastnosti“ v rozbalovací nabídce.Poznámka: Můžete přidat, odstranit nebo znovu přiřadit kamery do ovládání DVR, musíte ale potéobnovit vlastnosti DVR v InsightEurosat CS spol. s r.o. 112 Verze 4.2 rev. A1


Insight17.2. Práce se zobrazovacími oknyUživatelská příručkaProhlížení videozáznamů se provádí v jednotlivých oknech. Každé okno může zobrazitzáznam z jedné kamery (aktuální obraz, nebo uložený záznam). Můžete měnit rozvržení oken azobrazit více než jednu kameru. Bez ohledu na to, jaký počet kamer bude zobrazován, časová osa jevždy synchronizována. To dovoluje, aby záznamy z každé kamery byly vždy zobrazeny ve stejnéčasové periodě. Nastavíte-li přehrávání záznamu na určitý datum a čas, budou všechna oknazobrazovat záznam v nastaveném čase. Nastavíme-li na živý záznam, bude každá kamera ve svémokně zobrazovat živý záznam.Můžete nastavit vícenásobná okna. Každé okno může zobrazit více kamer. Každé takovéokno má svoji vlastní časovou osu.Otevření nového zobrazovacího okna:1. V „Prohlížeči Insight“ v přehledovém okně přepněte natab. „Ovládání“.2. Pravým tlačítkem myši klikněte na vybranou kameru azvolte „Zobrazit video“ (Show video) v rozbalenénabídce.Nové video se otevře.Poznámky:– Můžete přidat další kamery do tohoto okna. Viz „Volba zobrazení“.– Můžete přepínat různé kamery bez vytváření nových oken. Jednoduše uchopte novou kameru vpřehledovém okně a pusťte ji ve vybraném video okně.Přidělení kamer do zobrazovacího okna:1. Kliknutím na zobrazovací okno můžete přidat kamery a provést změnu rozvržení zobrazení.2. V přehledovém okně přepněte na zobrazení „Ovládání“ (Control).3. Uchopte kameru v přehledovém okně a přetáhněte je do určených ústředen v zobrazovacímokně. Záznamy budou přidány a synchronizovány.© Eurosat CS spol. s r.o. 113 Verze 4.2 rev. A1


Insight17.3. Práce s ovládací lištou DVRUživatelská příručkaOvládací lišta DVR umožňuje řídit vaše kamery. Můžete přepínat mezi aktuálním obrazem azáznamy, měnit časovou osu záznamů a počty zobrazených kamer. U PTZ kamer můžete ovládatpohyb, náklon, clonu a ostření, dálkově aktivovat kamery a jejich předvolby.17.3.1. Ovládání PTZ kamerMůžete dálkově ovládat kompatibilní PTZkamery z ovládací lišty DVR.Ovládání PTZ kamer:1. Ve video okně klikněte na kameru, kterou chcete ovládat. Vybraná kamera bude ohraničenažlutým rámečkem.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. Přesvědčte se, že v zobrazovacím okně je aktuální obraz – kliknutím na4. Pro ovládání horizontálního pohybu kamery klikněte na šipky5. Pro ovládání náklonu kamery klikněte na šipky6. Pro ovládání zoom kamery klikněte na tlačítka „zoom +“ a „zoom -“7. Pro zaostření kamery klikněte na tlačítka „fokus +“ a „fokus -“8. Pro nastavení clony kamery klikněte na tlačítka „iris+“ a „iris -“Některé PTZ kamery podporují „trasování“, kdy kamera automaticky projíždí nastavenoutrasu.Pro nastavení kamery do „trasování“:1. Klikněte na zobrazovací okno obsahující kameru, kterou chcete ovládat.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. Přesvědčte se, že v zobrazovacím okně je aktuální obraz – kliknutím na4. Klikněte na tlačítko „Tour“. Kamera je přepnuta do trasování.Poznámka: Pro ukončení trasování stiskněte tlačítko „Tour“ asi na 1 sec, nebo klikněte jednou natlačítka „pohyb“, „náklon“, „zoom“, „focus“ nebo „iris“.© Eurosat CS spol. s r.o. 114 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaNěkteré kamery mohou být programovány s předvolbami. Aktivací předvoleb se nastavízoom, ostření, clona a náklon v předvolených hodnotách. Pro nastavení těchto hodnot použijteovládací program vašeho DVR.Pro aktivaci předvoleb PTZ kamery :1. Klikněte na zobrazovací okno obsahující kameru, kterou chcete ovládat.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. Přesvědčte se, že v zobrazovacím okně je aktuální obraz – kliknutím na4. Klikněte na tlačítko „Preset“. Objeví se ovládání předvoleb.5. Zadejte číslo předvolby, kterou chcete aktivovat.6. Klikněte na „Go“, kamera se přesune do zvolené předvolby.Poznámka: Předvolby kamer můžete aktivovat i v modulu Schéma Insight.17.3.2. Práce s časovou osouKaždé zobrazovací okno má svoji časovou osu. Ta jeaplikována na všechny kamery v tomto okně.Časová osa je ignorována je-li v zobrazovacím okně aktuálnízáznam.Prohlížení aktuálního záznamu.1. Klikněte na zobrazovací okno obsahující kameru, kterou chcete přepnout do aktuálníhozáznamu.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. Klikněte na tlačítko aktuálního záznamuTlačítko změní barvu na červenou, indikující sledování aktuálního záznamu.Poznámka: Toto lze aplikovat pouze na kamery v aktivním zobrazovacím okně. Ostatní zobrazovacíokna nejsou tímto ovlivněna.Prohlížení uložených záznamů.1. Klikněte na zobrazovací okno obsahující kamery, ze kterýchchcete prohlížet uložené záznamy.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. V zobrazení časové osy zadejte datum a čas, nebo klikněte natlačítko kalendáře a zvolte datum, které můžete uchopit apřetáhnout do pole pro zadání data.Tlačítko aktuálního záznamu změní barvu na modrou, indikujícísledování uloženého záznamu.© Eurosat CS spol. s r.o. 115 Verze 4.2 rev. A1


InsightNastavení času podle prohlížené událostiUživatelská příručka1. Ujistěte se, že zobrazovací okno obsahuje kamery, které chcete vidět, a je otevřené. Je-li tonutné vytvořte nové zobrazovací okno a vložte do něj zvolené kamery.2. Otevřete prohlížecí okno obsahující zvolenou zprávu. Přesvědčte se, že zobrazovací okno neníúplně překryté prohlížecím oknem.3. Uchopte prohlíženou událost a přesuňte ji do zobrazovacího okna. Datum a čas se změní podleprohlížené události.17.3.3. Ovládání přehrávání uložených záznamů1. Přejděte do režimu prohlížení uložených záznamů.2. Použijte ovládací tlačítka popsaná níže.Práce se zobrazenímMůžete zobrazit až 16 kamer v jednom zobrazovacím okně.Každá kamera je synchronizována v čase nastaveném v časové ose.Změna zobrazení v zobrazovacím okně.1. Klikněte na zobrazovací okno, které chcete změnit.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. Ujistěte se, že tabulka zobrazení je vybrána.4. Klikněte na nové zobrazení.5. Přesuňte vybrané kamery z přehledového okna do nového zobrazení.Poznámka: Můžete přepnout do zobrazení s méně kamerami, než je aktuální zobrazení. Insightvyřadí zbylé kamery. Můžete kdykoli přidat kamery jejich uchopením v přehledovém okně apřetažením do zobrazení.Insight může zobrazit OSD pro každou kameru v zobrazovacím okně. OSD zobrazí jménokamery.© Eurosat CS spol. s r.o. 116 Verze 4.2 rev. A1


InsightAktivace OSD v zobrazovacím okněUživatelská příručka1. Klikněte na zobrazovací okno, které chcete změnit.2. Přesvědčte se, že ovládací lišta DVR je viditelná.3. Ujistěte se, že tabulka OSD je vybrána.4. Označte nebo vyberte pole pro jméno zobrazené kamery.Poznámka: Přepínání OSD všech kamer je v aktuálním zobrazovacím okně.17.4. Odesílání povelů do DVR nebo kamerMůžete posílat specifické povely do DVR nebo kamer. Pravým tlačítkem myši označtekameru či DVR a zvolte „Commands“ v rozbalené nabídce.Poznámka: Tyto povely jsou specifické pro každou značku a model kamery či DVR. Před jejichpoužitím je konzultujte s dokumentací či podporou výrobce pro další informace.Integrace s Prohlížečem Insight.Můžete nastavit čas v zobrazovacím okně podle prohlížené události.Můžete připojit kamery k prostorům. Kliknutím pravým tlačítkem myši na prohlíženou událostobsahující prostor umožníte zobrazit aktuální záznam z připojené kamery.Integrace s Schéma Insight.Můžete umístit kamery a jejich předvolby přímo do plánů ve Schéma InsightEurosat CS spol. s r.o. 117 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručka18. Dynamický import uživatelSlužba „Dynamický import uživatel“ (DUIM) dovoluje jednoduché programování uživatel vústřednách Concept s využitím výstupních souborů jiných systémů. I když byl původně koncipovánpro použití s hotelovými systémy, může být aplikován v komerčních a průmyslových aplikacích smožností využití výstupů z jiných ERP/HR systému pro společnou aktualizaci programováníuživatel v Insight i ústřednách Concept.Modul dynamického importu uživatel je samostatně licencován (placená licence) avyžaduje Insight Professional pro svoji činnost.Modul dynamického importu uživatel (DUIM) nyní běží jako služba Windows– konfigurace a testování modulu je prováděno z Insight Pro nástroj server– modul umožňuje v Insight prohlížet soubory *.dui a s využitím PreDuim.bat dovolujepřed zpracovávat importovaná data,– nová verze modulu importuje záznamy mnohem rychleji než předchozí verze,– je-li instalován, je modul spouštěn při startu počítače, stejně jako Insight server– chcete-li službu instalovat měli by jste to provést již při instalaci Insight, jinak službabude kopírována do systému, ale nebude ve Windows registrována jako služba.Tentokrok je možné provést i později využitím příkazového řádku,Chcete-li aktivovat instalovaný DUIM po spuštění instalace Insight bez výběru DUIM běheminstalace:1. Přidejte licenční klíč DUIM v Manažeru licence,2. Klikněte na tlačítko "Start" a vyberte "Spustit..."3. Do otevřeného textového pole zapište: "C:\Program Files\InnerRange\Insight\IRDUIMServer.exe -install", nebo určete cestu k vaší instalaci.4. Nyní můžete nastavit službu DUIM z Insight Pro nástroj server.Chcete-li později odstranit službu DUIM: Start - Nastavení - Ovládací panely - Nástroje prosprávu - Služby a vyřadit službu, nebo zadat příkaz:"C:\Program Files\InnerRange\Insight\IRDUIMServer.exe -remove" a restartovat počítač.18.2. NastaveníPřed nastavením modul dynamického importu uživatel je doporučeno vybrat ústředny kteréjsou již programovány. Klíčové údaje ústředen jsou:– jméno ústředny– počet uživatel, který bude spravován – to určuje konfiguraci paměti ústředny a rozsah uživatel vmodulu– typ karet používaných pro ovládání přístupu,– typy uživatel – když importujete soubor .INI z modulu dynam. importu uživatel, musí být typuživatele nastaven pro každé obsluhované patro. Když importujete soubor .CSV z ERP/HRsystémů, typ uživatele v ústředně musí být obsažen v tomto souboru.© Eurosat CS spol. s r.o. 118 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaNastavení modulu dynamického importu uživatelUpozornění: Pro nastavení modulu musí být aktuálně přihlášen operátor INSTALLER.Přihlášení (Login)1. Z nabídky Insight Pro server vyberte„Nastavení DUIM služby... „2. Přihlaste se jako operátor „installer“.3. V dalších tabulkách zadejte požadovanánastavení.4. Po ukončení nastavování klikněte na tlačítko„OK“ pro potvrzení a uložení nastavení.Volby (Options)Typ importu (Import Type) – volba typuformátu souboru importu dat.Windows INI file – pro použití s Hotel PMS ToolVer.1, kdy číslo místnosti je součásti dat uživatele.CSV file - pro použití s Hotel PMS Tool Ver.2 prospolupráci se systémy ERP/HR.Typ karty (Card Type) – pole pro výběr typukarty: kreditní, site kód, přímý vstup.Fond karet (Card Pool for Cards) – pole provýběr fondu karet.Vyhledávání (Lookup) – volba přiřazenípatra a typu uživatele.Číslice pokojů (Room Digits) – volba počtu číslic pro odstranění pro určení čísla patra.Např.: je-li místnost 12 ve 4. patře označena „412“, volba číslic bude 2.© Eurosat CS spol. s r.o. 119 Verze 4.2 rev. A1


InsightÚstředny (Panels)Tabulka pro určení ústředen, které budouspravovány v modulu dynamického importuuživatelUživatelská příručkaVlastnosti (Properties) – tlačítko povolínastavení pro vybrané ústředny pro prohlížení aprovádění změn v souboru nastavení moduludynamického importu uživatelPřidat ústřednu (Add Panel) – tlačítkopro přidání ústředny do seznamu ústředenspravovaných modulem.Odstranit ústřednu (Remove Panel) –tlačítko pro vyjmutí ústředny ze seznamuústředen spravovaných modulem.Tabulka vyhledávání (Lookup Table)Vyhledávací tabulky jsou vyžadovány vHotel PMS Tool pro propojení hotelových pater atypu uživatele (v .INI souborech), nebo proporovnání typu uživatele v .CSV souborech(typicky z ERP/HR systémů) a ústřednách.Hotel PMS Tool Setup vytvořívyhledávací tabulku pro každou ústřednu v tétotabulce.Kliknutím na tlačítko „Editace“ je možnév následně otevřeném dialogovém okně vybranoutabulku upravit .18.2.1. Přidání ústřednyKliknutím na tlačítko „Přidat ústřednu“ vtabulce „Ústředny“ se otevře dialogové okno propřidání nové ústředny.Jméno ústředny (Panel name) – pole prozadání jména ústředny. Ústředna již musí existovat.Zadané jméno musí přesně odpovídat jménuzobrazenému v modulu „Editace Insight“.Virtuální ústředna (Virtual Panel) – pole prooznačení volby virtuální ústředny (musí již v systémuexistovat).© Eurosat CS spol. s r.o. 120 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaRozsah uživatel (User Range) – pole pro volbu referenčního rozsahu čísel uživatel vústředně. Každá volba „Uživatel pouze karty“ (Card Only User) nastaví blok 8000 uživatel.– do 4000 uživatel s čísly uživatel v rozsahu U0001 až U4000 volte „Card/Pin Users(57)“. Je totypické nastavení pro ústředny s pamětí 128 kB.– Do 8000 uživatel pouze karty s čísly uživatel U0001 až U8000 volte „Card Only User(186)“. Jeto standardní nastavení pro pro ústředny s pamětí 512 kB.– Do 8000 uživatel pouze karty s čísly uživatel od U8001 do U16000 volte „Card OnlyUser(187)“.– Do 8000 uživatel pouze karty s čísly uživatel od U16001 do U24000 volte „Card OnlyUser(188)“.– Do 8000 uživatel pouze karty s čísly uživatel od U24001 do U32000 volte „Card OnlyUser(189)“– Do 8000 uživatel pouze karty s čísly uživatel nad U32001 do U32000 volte „Card OnlyUser(189)“Index uživatel (User Index) – nastavení určuje od jakého čísla bude Hotel PMS Toolpřidávat další uživatele. Např.: Je-li rozsah uživatel nastaven „Card Only User(187)“ a indexuživatel bude 10, číslo prvního uživatele, které modul použije v ústředně bude U8011.18.2.2. Práce s modulem dynamického importu uživatelPo nastavení modulu je možné s ním začít pracovat. Nastavení služby a její připravenostsignalizuje její označení v nabídce Insight Pro server a text „Běžící“ v sekci „Stav službydynamického importu uživatel v tabulce „Přihlášení.Zaslání souboru dat do modulu dynamického importu uživatel1. Přesvědčte se, že modul běží a je připraven k příjmu dat.2. Ve zdrojovém systému nastavte výstupní datový soubor ve formátu aplikovaném v moduludynamického importu uživatel3. Ve zdrojovém systému by měly být datové soubory uloženy podle času jejich vytvoření(Data001.csv, Data 002.csv,...)4. Soubory dat by měly být v adresáři nastaveném v modulu modulu dynamického importuuživatel.Poznámka:Když má být importován soubor :INI, musí být ve formátu:Jméno hosta, číslo pokoje, site kód, datum odchodu(Guest Name, Room Number, Site Code, Check-out)© Eurosat CS spol. s r.o. 121 Verze 4.2 rev. A1


InsightUživatelská příručkaDoplňky:Převod databáze do SQL Express 2005Tento doplněk uvádí postup převodu databáze do Insight Professional Ver. 3.2 a vyšší zpředchozích verzí (Ver. 3.1 a starší).Do verze 3.2 používal Insight Professional MSDE (Microsoft Server Desktop Engine) SQLjako výchozí databázi. Její limit velikosti byl 2 GB pro data.Verzí 3.2. přechází Insight Professional na MS SQL Express pro všechny nové instalace. Přiupgrade ze starší verze může být zachována předchozí databáze (MSDE nebo SQL Server).Protože MS SQL Express 2005 má limit velikosti 4 GB a je kompatibilní s MS WindowsVista, je výhodné pro některé instalace provest převod databáze do MS SQL Express 2005.Pro převod z Insight Professional 3.1 do Insight Professional 3.2 (a vyšší) a použití MSSQL Express 2005:1. Před instalací Insight Professional 3.2 použijte modul Insight Archiv SQL a proveďte zálohuInsight.2. Odinstalujte kompletně MSDE ( Microsoft Server Desktop Engine) z operačního systému(Start – Nastavení – Ovládací panely – Přidat nebo odebrat programy...)3. Instalujte novou verzi Insight, všechny výzvy akceptujte.4. Obnovte databázi Insight ze zálohy provedené v kroku 1.Poznámka:– Při instalaci bude SQL Server 2005 instalován pod dílčím účtem (obvykle „NTAUTHORITY\Network Service“) a tento účet vyžaduje přístup do instalačního adresáře Insight.Tento dialog by měl být při instalaci potvrzen (Yes).© Eurosat CS spol. s r.o. 122 Verze 4.2 rev. A1

More magazines by this user
Similar magazines