pdf, 80 kB

am.unze.ba
  • No tags were found...

pdf, 80 kB

21. JavaScriptProgramiranjeza Internet• Java i JavaScript• JavaScript i HTMLpredavanjadoc.dr. Samir Lemešslemes@mf.unze.baJava i JavaScript• CGI ima ozbiljne nedostatke iograničenja• Programski jezik Java te nedostatkedjelimično rješava, ali je prilično težakza korištenje i za pisanje programa, abinarni kod programa se teškougrađuje u HTML• JavaScript ima sličnu sintaksu JaviJava i JavaScript• Za razliku od CGI, koji radi samo kad seweb stranica podigne na web server,JavaScript programi se izvršavaju kodklijenta (u browseru).• Java aplikacije pozivaju se iz Web stranicepomoću u naredbe ,


JavaScript i HTML• Parametar SRC je opcionalan u naredbi.• Možete odrediti da se skripta nalazi nanekom drugom računaru ili u nekomdrugom direktoriju. Tada se skripta neuključuje uje u HTML dokument, ali morapostojati na navedenoj URL adresi:...JavaScript i HTMLdocument.write ("Moja prva skripta

More magazines by this user
Similar magazines