REZ Bilten: Mart / Ožujak 2010

rez.ba
  • No tags were found...

REZ Bilten: Mart / Ožujak 2010

Iz središta Evropske komisije u Briselu,putem Direkcije za evropske integracije –napotvrda da je regija Centralna Bosna i revidirani programski dokument za period2010 – 2011 IPA CBC Programa prekograni----preko Direkcije za evropske integracije uz podnoše- - (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) je fi-pet komponenti, od kojih je druga Program za preko-i uspostavljena komunikacija sa organizacijom CBIB--Direkcija za evropske integracije BiH organizovala - - -zacije„Alternative“ iz Kaknja, te predstavnici nevladinedijela, na radionici su se analizirali koraci u pisanju---2 REZ Bilten 2010


--- - -- grešaka prilikom njihovog projektovanja, kao i znatnogsmanjenja troškova pri razvoju i izradi samih proizvo-- - - -- - - - - ---se realizuju zadaci postavljeni od strane holandskih ek- tanataza izvoz, uspostavljanje poslovne suradnje naših4 REZ Bilten 2010


komisije u BiH, Ministarstvom pravde BiH i Save-- ljemrazvoju Bosne i Hercegovine kroz po--unaprijediti razvoj lokalnih zajednica -Donji VakufBugojnoTravnikNovi Travnik- -- Maglaj - projektu su i organizacije civilnogdruštva koje djeluju na predalo prijedloge projekata u -Predavanje o savremenim tehnologijama uzgoja --- TesliæVitezGornji Vakuf/UskopljeZenicaBusovaèaUsoraDoboj JugTešanjŽepèeKakanjZavidoviæiREZ Bilten 2010Mikrokreditne fondacije Partner predstavila je kreditni - ljoprivredeu skladu sa principima zaštite okoliša, dalje-5


---strijskihi poslovnih zona, te promociju investiranja koja- ----regionalnoj razini, stvaranje povoljne klime za investicijeDvodnevni seminar o uspostavi i fazama razvoja- iskustvo u uspostavljanju poslovnih zona, kao i industrijskihklastera, strateškog planiranja razvoja, regio--REZ Bilten 2010--7


-- - -- -- --Prilikom sanacije škola, do sada, uglavnom su izvo- -- REZRegionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH

More magazines by this user
Similar magazines